forum.ziyouz.com

Umumiy bo'lim => Islom => Islomiy kitoblar => Mavzu boshlandi: Munira xonim 21 May 2007, 15:09:53

Nom: Jamshid Ne'matov. Ota-onaga oq bo'lish
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:09:53
Millatimiz hozirda otalar va bolalar, qaynona va kelinlar o'rtasidagi ixtilof va kelishmovchiliklar avj olgan kunlarni boshidan kechiryapti. Bugun bu muammolarga muolaja, malham juda zarur. Ushbu risolamiz farzandlarimizga ota-onalari roziligini qozonish, qaynona kelinlar munosabatini yahshilash yo'lida jajji qo'llanma bo'lishiga umidvormiz. Unda nafaqat farzandlarga, balki ota-onalarga ham ma'lum tavsiyalar bor.

Alloh taolo qodir qilganicha bu kitobchani sizlarni e'tiboringizga havola qilishga harakat qilamiz.
Bu hammamiz uchun juda zarur va foydali bo'ladi, deb umid qilamiz...

MUNDARIJA

Muqaddima (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg45522#msg45522)
Oq bo‘lishning ta’rifi (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg45524#msg45524)
Oq bo‘lishning ba’zi ko‘rinishlari (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg45525#msg45525)
Oq bo‘lish sabablari (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg45565#msg45565)
Nima qilish kerak? (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg45567#msg45567)
Yaxshilikka boshlaydigan amallar (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg46907#msg46907)
Ahli ayol va ota-ona (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68383#msg68383)
Erning ota-onasi va ahli ayoli orasida rioya qilishi lozim bo'lgan vazifalari (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68384#msg68384)
Mazkur aloqalarda zavjaning vazifasi (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68423#msg68423)
Qaynonaning vazifasi (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68567#msg68567)
Anbiyolar qissasi (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68569#msg68569)
Salaflar qissasi (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68727#msg68727)
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:11:26
Аллоҳга ҳамду санолар бслсин. А асули Муҳаммадга, у зотнинг оила аъзоларига, асҳобларига салоту саломлар ёғилсин.
Ота-она ҳақида ссз юритар сканмиз, уларнинг ҳаққи улуғ, мартабалари олий сканини таъкидлаш сринлидир. Уларга схшилик қилиш тавҳид билан баробардир, уларга шукр айтиш Аллоҳ азза ва жаллага шукр айтишга тенгдир, уларга сҳсон қилиш снг схши амаллардан, снг схши амалларни килувчилар сса, Аллоҳнинг суюкли бандаларидир.
Аллох, таоло ота-она хақида шундай дейди: "Аллоҳга ибодат қилинглар ва Унга ҳеч нарсани шерик килманглар ҳамда ота-онангизга схшилик қилинглар!" (Аисо сураси, 36-ост);
"Айтинг: «Келинглар, Ларвардигорингиз сизларга ҳаром килган нарсаларни тиловат қилиб берай. У зотга (Аллоҳга) бирон нарсани шерик қилмангиз, ота-онага схшилик қилингиз..." (Анъом сураси, 151-ост);
«Биз инсонга ота-онасини (съни, уларга схшилик қилишни) амр стдик. Онаси унга (инсонга) ожизлик устига ожизлик билан ҳомиладор бслди (съни, қорнидаги ҳомила каттарган сари онанинг мадори қуриб, заифлаша борур) уни (кейин кскракдан) ажратиш (муддати ҳам) икки йилда (келур). (Биз шу боис инсонга буюрдикки), "Сен Менга ва ота-онангта шукр қилгин! Алгиз сзимга қайтажаксан!" (Луқмон сураси, 14-ост).
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:11:59
Ота-она ҳақидаги ҳадиси шарифлар ҳам жуда кспдир. Ибн Масъуд розийаллоҳу анҳу ривост қилган ҳадисда шундай дейилади: «А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан: "Аллоҳ наздида снг суюкли амал қайси?" деб ссрадим. У киши: "Аамозни вақтида сқиш", дедилар. Сснгра: "Яна қайси амал?" деб ссрадим. А асулуллоҳ: "Ота-онага схшилик қилиш", деб жавоб қилдилар» (Имом Бухорий ва Муслим ривостлари).
Шунингдек, ота-онага схшилик қилиш инсоннинг туғма хислати ва Тангри қонунлари тақозо стган амалдир. Зеро, ушбу амал пайғамбарлар хулқи ва солиҳдар одати сди. Чунки ушбу амал иймон бутунлиги, қалб софлиги ва гсзаллигига далолат қилади.
Ота-онага схшилик қилиш исломий шариатнинг гсзалликларидан саналади. Уларнинг ҳақ-ҳуқуқлари ҳақида оз бслса ҳам, айтиб стдик. Шунинг сзи Ислом дини нима сабабдан ота-онага оқ бслишдан қаттиқ қайтарганини тушунишга етади, деб сйлаймиз. Зеро, ота-онага оқ бслиш гуноҳи кабираларнинг бири бслиб, Аллоҳ таолога ширк келтиришга сқиндир.
Абдуллоҳ ибн Амр ибн Ос розийаллоҳу анҳумо ривост қиладилар: «Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: "Гуноҳи кабиралар ушбулар: Аллоҳга ширк келтириш, ота-онага оқ бслиш, ноҳақ одам слдириш ва ёлғон қасам ичиш..." (Имом Бухорий ривости). Ота-онага схшилик қилиш зарурлиги қайта-қайта таъкидланганига, уларга оқ бслишдан қаттиқ огоҳлантирилганига қарамасдан, баъзи иисонлар ота-оналарининг ҳақларига риос стишмайди, оқ бслишдан ҳазар қилишмайди.

Ушбу жажжи рисоламизда оқ бслиш асли нима скани, унинг баъзи ксринишлари, сабаблари, ота-онанинг олдида риос қилиш зарур бслган одоб ҳамда пайғамбарлар ва солиҳ зотларнинг ота-оналарига қилган схшиликларидан мисоллар келтириб стамиз.
Аллоҳ таолодан барча гсзал исмлари ва сифатлари билан бизни схши кишиларнииг тақводорларидаи, схши амаллар қилишда пешқадамлардан айлашини ссраймиз. У, шак-шубҳасиз, бунга қодир зотдир.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:12:28
Оқ бслишнинг таърифи

Баъзи инсонлар, ота-онанинг оғзидан: "Сени оқ қилдим", қабилидаги ссзлар чиқсагина оқ қилинган бслади, деб сйлашади. Аслида, ундай смас. Ота-онага оқ бслиш юқорида таъкидлаб стилган Қуръони карим остлари ва ҳадиси шарифларда келгаи "Ота-онангизга схшилик қилингиз!" амрининг аксини қилишдир. Ушбу ҳолат ота-онага осий бслиш, итоатсизлик ва улар билан алоқани узиш каби амаллар билан изоҳланади.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:12:57
Оқ бслишнинг баъзи ксринишлари

Ота-онага оқ бслиш бир неча белги ва ксринишларга сга. Улар қуйидагилар:

1. Ота-онани йиғлатиш ва хафа қилиш. Бирор ёмон ссз, билан гап талашиш, сскишиш каби.
2. Уларга бақириш, овозни кстариб, қспол ссзлар билан жеркиш. Зеро, Аллоҳ таоло: "Уларга (ота-онангта) бақирма ва уларга доимо схши ссз айт!" (Исро сураси, 23-ост) деб буюрган.
3. Бир ишга буюрсалар, "уф" дейиш, норозилигини намойиш стиш. Бу ҳақда Аллоҳ таоло: "Уларга қараб "уф" тортма!" (Исро сураси, 23-ост) деб уқтиришига қарамасдан, баъзилар ота-оналари иш буюрсалар, итоат стсалар-да "уф" деб қсйишади.
4. Уларга хсмрайиш ва пешонани тириштириш. Айримлар мажлисларда ёки бошликлари ҳузурида хушчақчақ, гсзал хулқли бслиб, табассум билан хурсанд қиладиган ссзларни танлаб, уларни хафа қиладиган ссзлардан четланиб, сзларини схши тутадилар. Уйга келгач сса, ота-оналари ҳузурида баджахл шерга айланади ва ҳеч қандай одоб-ахлоқга сътибор бермайди. Аввалги мулойимлик ва ширинссзлик срнини қсполлик ва инжиқлик сгаллайди. Во ажаб!

Боғлаб узоқ бирла кснгил,
Менсимай ота-онасин.
Озор топгач қариндош дил,
Терар бадбахтлик мевасин.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:13:23
5. Ота-онанинг қариликдаги баъзи ишларига ғаши келиши, ҳолатларидан жирканиши. Умуман олганда, уларга тик боқиншинг сзи мункар амалдир. Отсга тик боқишлик одоб-ахлоқ китобларида қаттиқ қораланган.
6. Уларга иш буюриш. Хусусан, она ожиз, касал ёки жуда қари бслса, уйни супуриш, таом тайёрлаш ёки кийимларни ювиш каби амалларни буюриш мумкин смас. Аммо она бу ишларни қилишга ожиз бслмасдан, сзи хоҳлаб қилса, у ҳолда она ҳаққига дуо қилиш ва унга шукрлар айтиш сринлидир.
7. Она тайёрлаган таомии танқид қилиш. Ушбу мункар амалии сна икки тарафлама изоҳлаш мумкин. Биринчидан, таомни айблаш мумкии смас. Зеро, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳеч качон таомдан айб қидирмаганлар. Таом у кишига ёқса, истеъмол қилганлар, ёқмаса, емай кусвергаилар. Иккинчидан, бу амал онага нисбатаи одобсизликни билдиради ва унинг дилини оғритади.
8. Ота-онага уй ишларида ёрдам бермаслик. Баъзи сғиллар уйни тартибга келтириш ёки овқат тайёрлашда ота-оналарига ксмаклашишни шахсистларига тсғри келмайдиган иш деб ҳисоблайдилар. Оналари уй юмушлари билан қийналаётганликларини ксратуриб, ёрдам бермайдиган қизларимиз ҳам йсқ смас. Аллоҳ уларни ҳидостга бошласин.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:13:53
9. Ота-она гапираётганларида юзни буриштириш, уларга қулоқ солмаслик, ссзларини бслиш, уларии ёлғончига чиқариш ёки улар билан гап талашиш, баҳслашиш каби номаъқулчиликлар қилиш. Бу амаллар ота-она қадрини туширувчи ва шаънини таҳқирловчи амаллар ҳисобланади.
10. Уларнинг раъйларига сътиборсизлик билан қараш. Баъзилар ота-оналари билан маслаҳатлашмайдилар. Кайси ишни қилмасинлар, улар билан фикрлашмайдилар. Ишга кириш ёки бсшаш, бирор каттароқ нарса сотиб олиш еки сотиш, дсстлари билан бирор жойга бориш каби масалаларда ота-оналаридан изн ссрашмайди, маслаҳатлашшимайди.
11. Ота-она ҳузурида ака-укалар, аҳли аёл ёки бошкалар билан жанжаллашиш. Баъзилар оила аъзоларидан бирортаси айб иш қилган бслса, ота-оналари ҳузурида уни койишади. Бу иш, шубҳасиз, ота-онани безовта қиладиган, кснгилларини оғритадиган ишдир.
12. Одамлар олдида ота-онасини ёмонлаш, уларнинг айбларини муҳокама қилиб, обрсларини тскиш. Баъзилар сз ишларида ёки сқишларида муваффакистсизликка учрасалар, "ота-онам мен учун фалон ишни қилиб бермади» ёки «ота-онам мени срка сстирган, ҳаётимни, келажагимни бузган", деб омадсизликларшш ота-оналари билан боғлайдилар.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:14:48
13. Ота-онасини сскиш, лаънатлаш. Бу ҳолатда ота-онасига қарата сскиниш, ота-она йсклигида уларни сскиш ёки бировнинг ота-онасини сскиш (бунда сз ота-онасини ссккан бслади) каби ишлар мункар амаллардан ҳисобланади.
Абдуллоҳ ибн Амр розийаллоҳу анҳумодан ривост қилинади: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар: Гуноҳи кабиралардан бири киши сз ота-онасини сскишидир." У кишидан ссрадилар: "Одам сз ота-онасини ҳам сскадими?" А асулуллоҳ айтдилар: "Ҳа! Бировнинг отасини сскса, сз отасини сскибди, онасини сскса, сз онасини сскибди!" (Имом Бухорий ва Имом Муслим ривостлари).
14. Уйга беъмани филмлар, қимор сйинлари, беҳаё суратлар ва шуларга схшаш шахсни маънан бузадигаи нарсаларни олиб келиш. Зеро, бу нарсалар ака-укалар, оила аъзоларнинг тсғри йслдан адашишларига олиб келади.
Бундан сса кспроқ ота-оналар жабр ксради.
15. Ота-она ҳузурида сигарет чекиш, шовқин-суронли мусиқа тинглаш каби номаъқул ишларни қилиш. Буларнинг барчаси ота-онага нисбатан ҳаёсизликка далолат қилади.
16. Қабиҳ, пасткаш ишлар қилиш орқали ота-онани шарманда стиш. Масалан, фарзанд бирорта жиност, ноҳакдик орқали шарманда бслса ёки қамалса, у, шубҳасиз, ота-онасига оқ бслган ҳисобланади. Чунки унинг бу иши ота-онасига ғам-қайғу олиб қелади ва уларнинг бошини хам қилади.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:15:16
17. Ота-онасини ортиқча харажатга қсйиш. Масалан, қарз олиб, қайтаришини отасига қолдириш ёки бирор жиност қилиб, жаримасини ота-онасига юклаш.
18. Уйга кеч келиш. Чунки бундай ҳолларда ота-она фарзандидан хавотирга тушади ва безовта бслади. Чунки уйда бошқа одам бслмаса, ота-она унинг хизматларига сҳтиёж сезади.
19. Ортиқча нарсаларни талаб қилиш билан ота-онани қийин аҳволга солиб қсйиш. Баъзилар ота-оналари камхарж, қсли калта бслсалар ҳам, улардан қимматбаҳо кийимлар олиб беришларини, уйлантириб қсйишларини, снги уй қуриб беришларини ссраб қистайдилар.
20. Аҳли аёлини ота-онасидан устун қсйиш. Шундай ҳолатлар ҳам бсладики, сғил аёлидан ота-онасининг хизматларини қилишни ссрайди. Агар улар орасида келишмовчилик содир бслса, хотиннинг ёнини олади ва бу билаи ота-онасини мулзам қилади. Ота-она ҳузурида аёлига зиёда ширин ссзлар айтиш ҳам мумкин смас. Чунки ота-онага айтилмаган ширин ссзлар хотинга айтилса, хотин улардан устун ксрилган бслади.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:16:19
21. Ота-онанинг унга сҳтиёжи бслиб турганида, улардан алоҳида сшаш. Бундай ҳолатлар кспшша сғил катта ёшга етиб мустақил равишда пул топа бошлагач, содир бслади ва бу иш сғилнинг ота-онага меҳри камасётганлигидаи дарак беради. Аммо оилада бир неча фарзанд бслиб, тснғич сғиллар уйланганидан сснг шароит алоҳида туришни тақозо қилса, бу бошқа масала.
22. Ота-онанинг номини тилга олишдан ёки уларнинг фарзанди бслганидан услиш. Бу оқ бслиишинг снг катта аломатларидаи ҳисобланади. Шундай фарзандлар борки, бирор ижтимоий даража ёки каттароқ мансабга кстарилсалар, уйида ота-онасинииг сскича ксриишнидан хижолат бслади, юз сгиради. Ҳатто, шундайлар бсладики, бирор кишини: "Уйингдаги анави чол ким?" деб савол бериб қолса, "Хизматкор", деб жавоб беради.
Яна баъзи фарзандлар мажлис, банкетларда ота-онасининг исмларини тилга олинишдан ор қиладилар! Бу нарса, шубҳасиз, пастлик, ақлсизлик, ғурурсизлик ва бадбахтлиқдан далолат беради.
23. Уларга сшқириш, қсл кстариш. Бу иш фақатгина қалби тош, раҳм ва уст, мардлик ва мурувватдан холи бслган кимсаларнииг қслидан келади.
24. Ожиз ва сътиборга муҳтож пайтларида уларни ташлаб қсйиш. Бу иш ста кетган аблаҳлиқдир. Шубҳасиз, бу ишни қилган кишига ҳеч қандай схшилик йсқ.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:16:43
25. Бирор айб иш қилиб қсйсалар, уларга ёрдам бермасдан, юз сгириш. Бу жудасм нотсғри иш. Чунки ота-онага схшилик қилиш вожиб, гарчи улар кофир бслсалар ҳам. Шундай скан, баъзи бир нуқсонлик мусулмон ота-онага схшилик қилмаслигини қандай изоҳлаш мумкин?!
26. Уларга хасислик ва бахиллик қилши, Ота-онага бахиллик қилиб, уларга ҳеч нарса бермайдиган инсоилар ҳам бор.
27. Ота-онага миннат қилиш ва қилган хизматларини санаш. Баъзилар ота-онасига схшилик қиладилар, бироқ миннат қилиб, уларини дилларини оғритадилар ва қилган схшиликлариии йсққа. чикарадилар,
28. Ота-онасининг нарсасидан сғирлаш. Бу иш икки гуноҳи бор: сғирлик ва оқ бслиш. Баъзи кимсалар бирор нарсага муҳтож бслиб қолсалар, ота-онасининг қарилиги ёки ғафлатидан фойдаланиб уларнинг нарсаларидаи сғирлаб оладилар.
Ота-онасини алдаб уларни пул, ер ёки шу каби нарсаларни беришга мажбур қилиш ҳам сғриликка киради. Ҳатто қарзга олса ҳам, нистини сширмаслиги керак.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 15:17:10
29. Ота-онасининг олдида нолиш ва бслар-бслмас дардларини тскиб-солиш. Бу ҳол оқ бслшпнинг сиг сезилмайдиган туридандир. Чунки ота-она айниқса, она фарзандининг дардига шерик бслади, фарзанд қийналса, у ҳам қийналади.
30. Ота-она изнисиз хорижга кетиш. Айрим фарзандлар зарур бслмаса ҳам, ота-она изн бермаса ҳам, саёҳат килишни истаб қолади. Бу сса ота-онанинг ҳасратига, фарзанддан хавотир олишига сабаб бслади. Отаси ёки онаси вафот стгудек бслса, сснгги дамларда ҳам узоқдалиги сабаб ёнларида бслолмайди. Аммо хорижга кетиш зарур бслиб, ота-онаниг розилиги олинса, у ҳолда мумкин.
31. Уларнинг слимини тилаш. Айрим фарзандлар, агар ота-онаси бой бслса, меросга сга бслиш учун, агар камбағал ёки касал бслса, улардан қутулиш учун ота-онасининг тезроқ слишини истайди. Бу истакни гарчи уларга билдирмасада, ҳар бир иш Аллоҳ таолога аёндир, бсйнига оқ бслганлик гуноҳи ёзилаверади.
32. Уларни слдириш. Фарзанд бу гуноҳ билаи бутунлай бадбахт бслади. Жахд, ғазаб устида, мастликда, мерос умидида ва шу каби ҳолатларда ота-онасини слдириб қсйса, шак-шубҳасиз, бадбахт ва оқ бслади.
Бу ишнииг ста қабиҳ, оқибатни расво қиладиган жирканч амаллигинии ҳар биримиз тасаввур қила оламиз. Аллоҳнинг сзи асрасин!
Юқорида оқ бслишнинг баъзи аломат ва ксриниш-ларини санаб стдик. Бу амаллар ақл сгаларига срашмайдиган, солиҳ ва тақводор кишилар ҳазар қиладиган ёмон ва тубан ишлардир.
Шундай скан, оқ бслишдан, унинг азоби ва ёмонлигидан йироқ юрайлик, Зеро, ота-онасига оқ бслгач, хорликка юз тутиб, азобларга гирифтор бслган одамларни ксп ксрганмиз, сшитганмиз.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 21:42:34
Оқ бслиш сабаблари

Ота-онага оқ бслишга олиб келадиган сабаблар ксп, улар қуйидагилар:

1. Жаҳл. У ҳалок қилувчи касаллик. Жаҳлдор одам сзига душман. Агар фарзанд жахл қилса, жаҳли уни схшилиқдан йироклаштириб, тез ва осон оқ бслишига олиб келади.
2. Амон тарбис. Агар ота-она фарзандларини тақво, схшилик ва меҳр асосида тарбисламасалар, бу нарса кейинчалик улариинг сзбошимча ва осий бслишларига олиб келади.
3. Масъулистсизлик. Ота-она фарзандларига бир нарсани сргатиб, сзлари шунга амал килмасалар ёки тескарисини қилсалар, бу ҳам фарзандлар тарбиссига салбий таъсир ксрсатади.
4. Фарзандлар билан ёмон суҳбатлашиш. Бу нарса уларни бузадиган ва оқ бслишига олиб келадиган амал бслиб, ота-онанинт фарзандлар тарбиссидаги срнини заифлаштиради.
5. Ота-онанинг сз ота-онасига оқ бслиши. Бу оқ бслшига олиб келадиган снг катта сабаблардан биридир. Зеро, ота-онасига оқ бслган одам фарзандларининг оқ бслиши билан жазо тортади. Бу сринда икки нақлни келтирмоқчимиз: «Қуш уссида ксрганини қилади»; «Кайтар дунё».
6. Талоқдан сснг ҳам ота ва онанинг сзаро ёмонлик йслига стишлари. Шундай ота-оналар борки, агар улар ажрашсалар ва уларнинг талоғи схшиликча амалга ошмаса, Аллоҳга тақво килмайдилар. Балки, фарзандларини бир-бирига қайрай бошлайдилар. Фарзандлар онасининг олдига борса, она отани ёмонлайди ва болаларини отасининг асабига тегишга чакиради, Болалар отасининг олдига борсалар ҳам, шу аҳвол. Аатижада, болалар иккаловига ҳам осий бслади.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 21:42:59
7. Болаларни ажратиш, съни, бирини биридан устун ксйиш. Бу нарса фарзандларнинг бир-бирини ёмон ксришига, ораларида адоват руҳи уйғонишига сабаб бслади. Ўз-сзидан улар ота-она билан ҳам ҳамфикр бсла олмайдилар.
8. Қалби торлик. Баъзи фарзандларнинг жуда қалби тор бслади, хонадондаги ҳеч кимнинг хатосини кечирмайди. Масалан, агар биров ойнани синдириб қсйса, мебель бузилса, шу арзимас воқеага ҳам тутоқиб кетади. Ҳатто баъзи ҳолларда аразлаб, бошқа жойга кетиб ҳам колади. Бу сса, ота-онани безовта қилади, дилларини оғритади.
Шунингдек, баъзи фарзандлар ота-оналарининг буйруқларини ёмон ксрадилар. Айниқса, агар улар қаттиққсл бслсалар.
9. Ота-онанинг фарзандларнинг схшилик қилишга кам ундашлари ва уларга ксмаклашмасликлари. Айрим ота-оналар фарзандларинипг схши амаллариии қсллаб-қувватламайдилар ва уларни шижоатлантирмайдилар. Ота-она учун вожиб бслган амаллардан бири сса, фарзандларида схши ишларга ҳаракатни ксрганларида, уларга ксмаклашишдир. Агар ота-она уларни қслламаса, дуо қилмаса ёки умуман ёрдам бермаса, фарзандлар ҳам жонига тегиб, кам схшилик қиладилар ёки умуман қилмай қссдилар.
10. Аҳли аёлининг хулқи ёмонлиги. Агар сркак киши Аллоҳдан қсрқмайдиган, сзбошимча ва хулқи ёмон аёлга уйланса, бундан ёмони йсқ. Бундай аёл срининг бошига чиқиб олгач, сзига сркин ҳаракат ва оилада ҳукмронлик срнатиш мақсадида срини ота-онасининг ссзига кирмасликка ёки умуман уйдан чиқариб юборишга мажбур қилади, қариндошларига қайравди.
11. Ота-онанинг касаллигини ёки ғамларини сезмаслик. Баъзи сғиллар оталаридан, қизлар сса оналаридаи ҳол-аҳвол ссраб турмайдилар. Аатижада, ҳатто ота-она бирор жойга кетиб қолишса ёки бунданда ёмонроқ нарса содир бслса ҳам, сътиборсиз қолаверадилар.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 21:43:35
Хсш, нима қилиш керак?

Юқорида ота-оналаримизнинг ҳақлари улуғ скани, уларга схшилик қилишимиз, оқ бслишдан сақланишимиз лозимлиги, оқ бслишнинг аломатлари ва ксринишлари, таърифи ва сабабларига тсхталиб стдик.
Шундай скан, уларга оқ бслишнинг даҳшатли азобларидан сакланайлик, ақл билан иш юритайлик, уларга схшилик қилишга шошилайлик ва Аллоҳ ҳузуридаги чексиз ажрга сга бслайлик.
А­нди сса, ота-оналаримизга схшилик қилиш учуи риос стишимиз зарур бслган одоб қоидалари ҳақида тсхталиб стамиз. Балки шу одобларга риос қилсак, улар олдидаги қарзимизнинг бир қисмини бслса ҳам, узиб, Аллоҳ бизга вожиб қилган амалларнинг баъзиларини адо стармиз.
Аллоҳнинг розилигини умид қиламиз, қалбимизни очишини, ҳаётимизии ширин айлашини, ишларимизни осонлаштиришини вз умримизии баракотли қилишини тилаймиз.
1. Ота-онага итоат қилиш, уларга осий бслишдан четланиш. Ҳар бир мусулмон киши учун ота-онага итоат қилиш ва уларга осийлик қилишдан сақланиш вожибдир. Бошқа ҳар қандай одамнинг буйруғидан олдии ота-онанинг буйруғини (агар улар Аллоҳга ва А асулига осий бслишга буюрмасалар) бажариш лозимдир. Фақатгина аёл киши ота-онасининг буйруғидан олдин, аввало, срининг амрини бажариш керак.
2. Уларга сҳсон қилиш. Ссз билан, амал билан, умуман сҳсоннинг барча турлари билан ота-онага схшилик қилинади.
3. Камсуқумлик. Уларнинг ҳузурларида тавозеъ билан, сзини паст тутиб юриш лозим.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 21:44:07
4. Уларни бақиришга мажбур килмаслик. Яъни, улар билаи мулойим, ширинссз бслиб, асабларига тегмасдан, овозни кстармасдан гашташиш керак.
5. Уларга қулоқ солиш. Яъни, улар гапирсалар, сътибор билан қулоқ гутиш, гапларини бслмаслик ёки гап талашмаслик, уларга гап қайтармаслик ва ҳеч қачон уларни ёлғонга чиқармаслик шарт.
6. Уларнинг буйруқларидан хурсанд бслиш, аччиқланмаслик ва уф тортмаслик лрзим.
7 Уларга нисбатан юзи очиқлик бслиш. Яъни, уларнинг ҳузурларига очиқ юз билан, шодон ҳолда, юзни буриштирмасдан, пешонани тириштирмасдан кирилади.
8. Уларни суйиш ва меҳр ксрсатиш. Аввал салом бериш, иложи бслса, қслларидан спиш, срнидан туриб жой бериш, овқатга улардан олдин қсл узатмаслик, бирор жойга бирга борсалар, срталаб орқаларида, кеч-қурун агар йсл ёмон бслса, олдларида юриш лозим. Агар йсл текис бслса, ортларидан юрилади.
9. Уларнииг ҳузурларида одоб ва сҳтиром билан стириш. Яъни, оёқни узатмасдан, қаҳқаҳа отмасдан, чсзилиб ётмасдан, уларга манзур чиройли кийимлар кийган ҳолда, сигарет чекиш каби одобсизликлардан тийилиб тийилиб стирилади.
10. Бирор хизмат ёки совғани миннат қилмаслик. Зеро, миннат амални бекор қилади ва бу снг ёмон хулқлардан саналади.
Фарзанд ота-онага қслидан келганини бериши, унииг арзиамас сканидан, ундан ҳам кспроғини беришга имконисти йсқдигидан узр ссраши керак.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 21:44:41
11. Аввал онанинг ҳаққини бериш. Биз риос килишимиз зарур бслган амаллардан бири аввал оналаримизнинг ҳаққини бериш, уларга оталаримиздан қсра кспроқ сҳсон қилишдир.
12. Уларга ёрдамлашиш. Ота-онасининг ишлаётганлариии ксриб, уларга ксмаклашмай туриш срашмайди.
13. Уларни безовта қилмаслик. Яъни, безовта қилишнинг барча турлари - ухлаётганларида безовта килиш, шовқин-сурон кстариш, ёмон хабар билан безовта қилиш ва ҳоказолардан четланиш лозим.
14. Уларнинг олдида баҳсу мунозаралардан четланиш. Яъни, ака-ука, оила аъзолар билан муаммоларни умуман уларнииг ксзларидаи узоқроқ жойда ҳал қилиш керак.
15. Улар чақирганларида, дарҳол «лаббай» деб жавоб бериш. Баъзи фарзандлар отаси ёки онаси чақирса, сшитмаганга олади. Бу ҳол кспроқ бир иш бидан машғул бслиб турган пайтда кузатилади.
16. Болаларни бобо, бувиларига схшилик қшишга ундаш. Яъни, уларга срнак бслиш, фарзандлари билан ота-онаси орасидаги алоқани мустаҳкамлаш,
17. Ота-онани сраштириб қсйиш. Ота-она хафалашиб қолганларида сраштириб қсйиш ва улар турли фикрда бслсалар, бир фикрга келтиришга ҳаракат қшгиш фарзандларнинг вазифасидир.
18. Хузурларига кираётгаида изн ссраш. Баъзан ота ёки она ҳеч ким ксрмаслигини хоҳлайдиган ҳолатда бсладилар. Шунинг учун уларнинг ҳузурларига доимо изн ссраб кириш лозим.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 21:45:06
19. Уларга доимо Аллоҳни сслатиш. Яъни, уларга диний масалаларда билмаганларини сргатиш, уларни маъруф-схши амалларга чакириб, мункар-ёмон ишлардан қайтариш (агар улар бирор маъсистни қилаётган бслсалар), бу ишларнинг барчасини мулойимлик, босиқлик, сабр билаи бажариш лозим.
20. Бирор ишни бошаш олдида улардан рухсат ссраш ёки уларга маълум қилиш. Яъни, дсстлар билан бирор жойга борсёттанда, бошқа шаҳарга сқишга кетаётганда, ёки алоҳида сшашга қарор қилганда улардан изн ссраб, рози бслсалар, кейин қилиш керак.
21. Уларнинг обрсларини муҳофаза қилиш. Яъни, фақат схши одамлар билан алоқада бслиб, ёмонлардан узоқ юриб, шубҳали жойлар ва ишлардан йироқ бслиш.
22. Ота-онани айблаш ва жеркишдан сақланиш. Агар ота-она тарафидан стмшида фарзандни норози қиладиган бирор амал содир стилгаи бслса, масалан, схши тарбис бермаган бслсалар, уларни айбламаслик.
23. Айтмасалар ҳам, уларни хурсанд қиладиган ишлар қилиб туриш. Масалан, ака-ука, қариндошлардан хабар олиш, уйни таъмирлаш, скинларга қараш, ҳадслар бериб туриш ва сна шу каби кснгилларига қувонч олиб кирадиган амалларни қилиш.
24. Улариинг табиатларини тушуниш. Ота-она жаҳлдор ёки қаттиққсл бслса ёхуд фарзандга ёқмайдиган табиатга сга бслсалар, фарзанд уларни тушуна билиши ва тсғри муомала қилиши керак.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 21 May 2007, 21:45:30
25. Тирикликларида уларнинг ҳақларига ксп дуо ва истиғфорлар қилиш.
26. Уларга вафотларидан сснг ҳам схшилик қилиш. Ота-онанинг ҳакқи улуғлиги ва Ларвардигорнинг раҳмати кенг сканига далиллардан бири ота-онани схшилик қилиш уларнинг вафотларидан сснг ҳам тсхтамаслигидир. Шундай одамлар учрайдики, ота-онаси ҳаётлигида уларнинг ҳакларига риос қилишмайди-да, удар вафот топишгач, бармоқларини тишлаб қоладилар, "Қанийди, ота-онам тирик бслса, ҳамма схшиликни уларга қилардим", деб афсусланадилар. Бироқ бундай ҳолларда мусулмон киши тақдирга тан бериб, стган ишга саловот айтган ҳолда, ота-онасига вафотларидаи кейин ҳам схшилик қилавериши керак. Яъни, фарзандлардан қуйидаги амаллар талаб қилинади:

— солиҳ банда бслиш;
— ота-оналарк ҳаққига дуо-истиғфорлар айтиш;
— ота-онасининг қариндош-уруғ, дссту биродарлари билан алоқани узмаслик;
— уларнинг ваъда-васистларини бажариш;
— уларга содиқ бслиш.

Ота-оналаримиз учун бажаришимиз зарур бслган баъзи вазифа ва одоблар мана шулардан иборат.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 12 Iyun 2007, 12:29:32
Yahshilikka boshlaydigan amallar.

Ota-onaga yahshilik qilish Alloh azza va jallaning ne'matidir. Bu ne'matni O'zi hohlagan bandalariga ravo ko'radi. Quyida, agar uni qattiq tutsak va amal qilsak, ota-onamizga yahshilik qilishga boshlaydigan amallarni sanab o'tamiz.

1.Allohdan yordam so'rash. Ya'ni, ibodat, duo qilish, buyurganini bajarish kabi go'zal amallar orqali. Balki shunda Alloh qo'llab, bizni ota-onamizga yahshilik qilishga boshlar.

2.Yahshilik qilishning fazilatlari va oq bo'lishning oqibatlarini tasavvur qila bilish. Zero, bu ikki narsa orasidagi farqni anglab yetish yahshilik qilishga va faqat shu yo'ldan yurishga chorlaydi.

3.Ota-onaning biz uchun qilgan xcizmatlarini tasavvur qilish. Ota-onalarimiz bizning dunyoga kelishimizga sabab bo'lishdi, bizga bor kuch va mehrlarini berib, katta bo'lgunimizcha tarbiya qilishdi. Farzand ota-onasiga qancha yahshilik qilsa ham, baribir ularning haqqini ado qila olmaydi. Mana shularni yodda  tutish insonni yahshilika boshlaydi.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 31 Avgust 2007, 21:13:55
4.Nafsni yahshilik qilishga o'rgatish.
inson o'zini ota-onasiga yahshilik qilishga tayorlashi kerak, shunga harakat qilishi, intilishi shart. Ana shunda bu odatiy narsaga yalanadi.
5.Ajrashgandan so'ng (taloq holatida) Allohga taqvo qilish.
Ya'ni, ota-ona bir-birlari bilan kelisha olmasalar, ajrashsalar, farzandlarni bir-birlariga qarshi qayramasdan, yahshilik qilishga buyurishlari lozim. Chunki, farzandlar oq bo'lsa, ota-ona qurbon bo'ladi. Qarabsizki, o'zlari ham badbaxt bo'ladilar, farzandlarini ham badbaxt qiladilar.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 31 Avgust 2007, 21:19:33
6.Solih ota bo'lish.
Ota solih bo'lsa, farzand ham solih bo'ladi va ota-onaga yahshi muomalada bo'ladi.

7.Yahshilikka buyurish.
ya'ni, farzandlarni yahshilikka undab, ruhlantirib, ularga yahshilik qilish fazilatlari, oq bo'lish oqibatlari haqida nasihat berish lozim.

8.farzandlarga yordam ko'rsatish.
Ya'ni, ota-onalar farzandlarini yahshilik qilishga har taraflama qiziqtirib, g'oyibona duolari bilan ko'maklashishlari lozim.
Shunday ota-onalarimiz borki, farzandlari, nabiralarini bir daqiqa ko'rishmasa turolmaydilar. farzandlar ham ota-onalariga chin dildan, rohatlanib xizmat qilishadi. Ularning shunchalik mehribon bo'lishlariga asosiy sabab ota-oanning shirin so'zligi, ularni suyishi, xaqlariga ko'p duoda bo'lishlari, ularga tashakkur aytishi, qalblariga surur bag'ishlovchi chiroyli ismlar bilan chaqirishidir.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 31 Avgust 2007, 21:24:28
9.O'zini ota-onasining o'rniga qo'yib ko'rish.

Ey farzand! Erta-indin qarib, kuchdan qolganingda, soching oqarib, qimirlashga ham xoling qolmaganida, farzandlaringdan yomon muomala, qo'pollik va surbatlik ko'rsang, qanday ahvolga tushasan?!

10.Yahshilar va oq bo'lganlar haqida hikoyalar o'qib turish.

yahshilik qiluvchilarning siyrati himmatimizni oshiradi. Yahshi qirralarimizni ochib, ezgulikka boshlaydi. Oq bo'lganlar haqidagi hikoyalar, ularning qanday balolarga yo'liqqanlarini bilish bizni oq bo'lishdan qaytaradi va yahshilik qilishga chorlaydi.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 01 Sentyabr 2007, 17:17:40
Ahli ayol va ota-ona.

Ota-onamizga yahshilik qilishga boshlaydigan amallar zanjirining bir qismi bo'lgan mazkur masala haqida yuqorida so'z ochib o'tgan edik. Bu mavzuga alohida to'htalishimizning sababi uning nihoyatda ahamiyatli va dolzarbligidir. Chunki ota-ona bilan xotin o'rtasida kelishmovchilik paydo bo'lsa, ularni murosaga keltirish aynan erning vazifasidir. Bunday hollarda esa, ko'pincha kel;in eriga ta'sir o'tkazishga harakat qiladi. Ota-ona yoki ulardan biri esa, odatda jahldor bo'ladi va ko'pincha o'g'ildan xotinini qo'yib yuborishni talab qiladi. garchi bunga loyiq ish qilmagan bo'lsa ham. Yana shunday hollar bo'ladiki, ota-ona "xotiningga ko'p erk berib yuboryapsan"m deb o'g'illarini ishontirishadi. O'g'il unga kam e'tiborli bo'lsa ota-onasining gaplariga qo'shiladi.
Xo'sh, bunday holatlarda nima qilish kerak? Nahotki, er-o'g'il qo'l qovushtirib o'tirsa! Nahotki, ota-onasiga oq bo'lsa, ularga yomonlik qilsa, ularning ra'ylarini qytarsa yoki xotinini rozi qilish uchun ularga qattiqqo'llik bilan qarshi chiqsa.
Yoki ota-onasi noxaq bo'lishsada, ularning gaplariga qo'shilib, xotinini aybdor xisoblasa?
Yo'q aslo unday emas. Bunday hollarda erkak kishi muammoni yechish, ularni murosaga keltirish va oralarini islox qilish uchun bor kuchini sarf qilishi lozim.
Insonning irodasi va shaxsiy kuchi ba'zi odamlarning oldidagi xuquq va burchlarini muvozanatga keltirishda ko'rinadi. Oqil odam bunday xollarda ikkala tarafga ham jabr qilmagan holda, har ikkala tarfani xuquqlarini ado etib, o'z xikmatini namoyish etadi.
Shariatning buyukligi shundaki, unda sanab o'tilgan holatlar orasida muvozanat o'rnatadigan,  ixtiloflarni daf qiladiganxukmlar bayon qilingan. Oqil odam Allohning yordami bilan har bir haq egasiga haqqini berishi kerak.
Ijtimoiy kelishmovchiliklar va oilaviy muammolarning aksari mana shu muvozanatning buzilishidan kelib chiqadi. Har ikkala tarafning o'z haqlariga rioay qilishlari, ya'ni, o'z vazifalarini to'liq ado etishlari, shu muammolarning oldini oladi.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 01 Sentyabr 2007, 17:23:36
Quyida mavzuga oid ba'zi xususlarni ko'rib chiqamiz. Ushbu aytilayotganlar er kishiga, uning zavjasiga va ota-onasiga, xususan onasiga qaratilgan.

Erning ota-onasi va ahli ayoli orasida rioya qilishi lozim bo'lgan vazifalari.

1.Ota-onaga e'tibor va ularning tabiatlarini tushunishga harakat qilish.
Ya'ni, uylanganidan keyin ham yahshilik qilishni to'xtatmaslik, ularning xuzurida zavjasiga muhabbat ko'rsatmaslik lozim, ayniqsa, jahllari tez bo'lsa. Agar shunday qilsa, ota-onasining qalbida dushmanlik (raqobat) hissini uyg'otib, g'ayurlikni uyg'otishi mumkin. Aksincha, ota-onasining ko'nglini ovlab, ularni rozi qilishga intilishi lozim.

2.Zavjasiga insof qilish. Ya'ni, uning xaqqini bilib, ota-onasidan zavjasi haqida eshitgan har qanday gaplarni qabul qilavermay, gumonga bormasdan yahshilab o'ylab ko'rishi kerak.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 01 Sentyabr 2007, 17:28:27
3.Oralarida muhabbat paydo qilish. Er kishi ahli ayolini ota-onasiga hadyalar qilishga buyurishi yoki o'zi hadya olib kelib ayoli orqali ularga, ayniqsa onasiga berish turishi lozim. Chunki bu ish qalbni yumshatadi, o'rtada mehr paydo qilib, yomon gumonlarni tarqatib yuboradi.

4.Ahli ayoliga to'g'ri tushuntirish. Masalan, "Ota-onam mening ajralmas qismim, nima bo'lganda ham ularga oq bo'lishdan qo'rqaman. Ularga nisbatan hech qanday noma'qulchilikni qabul qilmayamn. Ota-onamga qilayotgan sabring va xizmatingdan senga muhabbatim oshadi va kuchayadi", degan gaplarni aytib turishi lozim.
Shuningdek, bir kuni kelib u ham ona bo'lishini va ana o'shanda unga qanday muomala qilinsa, rozi bo'lishini eslatib turish kerak va hokazo.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 02 Sentyabr 2007, 10:04:10
Mazkur aloqalarda zavjaning vazifasi.

Bu vazifani ado etish uchun ayol avvalo erini o'zidan ustun ko'rishi, qarindoshlarining xurmatini joyiga qo'yishi, qaynona-qaynotasini hurmat qilishi lozim. Bularning hammasi eriga bo'lgan hurmatdan kelib chiqadi.
Erning haqqi ota-onasining haqqidan ham ulug', er qarindosh-urug'lari, otasining tanishlari bilan ijtimoiy aloqalarni uzmaslikka ma'mur ekan, ayolga birinchi navbatda eri va erining yaqinlari bilan aloqani mustahkam qilish talab etiladi.
Shuningdek, qaynona-qaynotasini hurmat qilish asl islomiy xulq bo'lishi bilan birga nafsning oliyjanob va toza ekaniga dalolat beradi.
Bu amali bilan zavja erining rizoligiga, qarindoshlar muhabbatiga erishadi. Shuningdek, u urush-janjallardan yiroq bo'ladi, duo oladi,baraka topadi.
Undan keyin, fozila ayol boshidanoq tushunishi zarur:eri ustidagi "raqobatchi" deb bilagan bu ayol erining onasi, uni qrnida to'qqiz oy ko'tarib yurgan, suti bilan boqqan, mehri bilan tarbiyalagan, komil inson bo'lishi uchun o'zini ming ko'yga solgan onasiga eng aqlsiz holatda ham qarshi bormaydi.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 02 Sentyabr 2007, 10:16:05
Ey zavja! Bu ayol - qaynonang hali sening bolalaringni tarbiyalaydi, sening bolalaringga buvilik qiladi, bolalaring unga uzviy bog'liqdir. U seni kamsitsa ham, sen uni kamsitma! Uni o'z onangdek ko'rsang, u seni qizidek ko'radi. Ona tarafdan qiziga nisbatan ba'zida qattiqqo'llik bo'lib turishi xaq va bunday hollarda qizdan faqat sabr, chidam va savob - ajrdan umidvorlik talab qilinadi.

Agar oilada islomiy odob hukm sursa, har kim o'z haqqi burchini bilsa, o'zaro tinch - totuv, hayotlari shirin bo'ladi.

Ey zavja! Bilginki, ering o'z oilasini sening oilangdan ko'ra ko'proq yahshi ko'radi, bu bilan uni ayblama. Sen ham o'z oilangni uning oilasidan ko'proq yahshi ko'rasan, uning oilasini yomon ko'rish, ularga aziyat yetkazish, ularni kamsitish bilan eringni g'azabiga uchrama, uni o'zingdan uzoqlashtirma, sovutma.
Ey zavja!Aka-ukalaringning ayollari sening ota-onangga nisbatan yomon muomalada bo'lishini hohlarmiding? Yoki qariganingda o'z keliningdan shunday muomala ko'rsang, rozi bo'larmiding?
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 02 Sentyabr 2007, 10:25:40
Soliha ayolning eriga yordamlashishi ko'p hollarda muammolarni yechishga, kelishmovchiliklarning oldini olishga, birdamlik, totuvlikka olib keladi. Chunki ota-ona kelinlaridan muhabbat va muruvvat ko'rsalar, ular, albatta, bu ishdan rozi bo'ladilar. Bunday kelinlarni qaynona - qaynotalari o'z qizlaridek, hatto undan ziyoda yahshi ko'rganlariga ko'p marta guvoh bo'lganmiz. Bu narsalar Allohning tavfiqi, zavjaning donoligi va erning ota-onasiga qailgan yahshi muomalasining samarasidir.
Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib shuni aytishimiz mumkinki, qaynona - qaynotaning ko'ngliga yo'l ochadigan amallarga sabrli bo'lish, oqibatni o'ylab ish qilish, shuningdek, ularni sovg'a salom bilan xursand qilib turish, chiroyli suhbatlar qurish, ularning gaplarini tinglash, shirinso'z bo'lish, birinchi bo'lib salom berish va hamfikrlik kiradi.Yana ayol kishi erini ota-onasiga yahshilik qilishga undashi va uni ota-onasidan ham ko'proq yahshi ko'rsa, buni sezdirmasligi kerakligini aytishi lozim.
Yana ayol kishi qo'llarini duoga ochganda Allohdan qaynota va qaynonasining qalbini unga moyil qilishini va o'zini ularga yahshi muomalaqilishga boshlashini so'rashi kerak.
Ey odobli zavja! Bu gaplarni mushohada qil. Zero, senga kelgusida maqtovlar, rahmatlar, mislsiz va to'htovsiz ajr-savoblar bordir.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 03 Sentyabr 2007, 10:19:19
Qaynonaning vazifasi.

Shunday onalar borki, o'zi bilmay turib o'g'lini qiynab qo'yadi. Vaholanki, u o'g'lini yahshi ko'radi, saodatini istaydi, jon-jahdi bilan o'g'lini uylantirishni hohlaydi, sovchilik ham qiladi. Biroq, uning noto'g'ri amallari o'g'liga va o'ziga zarar keltiradi. Chunki, o'g'il uylangach, onasi o'zini o'g'lidan ajralib qolgandek his qiladi, o'g'lini o'ziga qaytarishni istab qoladi. Va o'z-o'zidan keliniga dushman bo'lib qoladi, unga qarshi ish qila boshlaydi,"undan zo'rini topib beraman', degan gaplarni aytadi, garchi kelini go'zal va axloqli bo'lsa ham.
Yana shunday onalar borki, o'g'li kelini bilan baxtli bo'lsa yoki zavjasi o'g'lini juda sevishini bilsa, qalbida rashk o'ti yonadi va ko'pincha yomon oqibatlarga olib keladigan harakatlarga qo'l uradi.
Kelini bilan kelisha olmagach, uning ayblarini qidiradi, yahshi taraflarini yashiradi, tuhmatlar qiladi, yomon voqealarni tilga olaveradi, o'tgan gaplarni qo'zg'ayveradi.

Ey munis ona! Ey o'g'lini yahshi ko'ruvchi, o'g'liga baxt tilovchi dono ayol! Buzg'unchi bo'lma. Oiangni yondiradigan olovni yoqma. Tinch-osuda hayotingni zaharga aylantiradigan vahimali hayollarga berilma. Kelining bilan san-manga borma, unga ona bo'l, u senga qizlik qiladi. Uni yahshi ko'r va undan o'tgan hatoliklarni ko'rmaganga ol. Agar ko'rsang ham, shirin nasihat bilan unga o'rgat. Shunda ikkalangizga ham yahshi bo'ladi. Unga hadyalar berib ko'nglini ol. Unga keng qalbing bilan, cheksiz mehring bilan, xolis duolaring bilan yordam ber. Alloh o'zi seni qo'llaydi va senga o'z lutfi bilan madad beradi.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 03 Sentyabr 2007, 10:26:35
Ibratli qissalar.

Yuqorida ota-onaga yahshilik qilish, buning uchun rioya etishimiz lozim bo'lgan odoblar,yahshilik qilishga boshlaydigan omillarni ko'rib chiqdik. Endi ushbu odoblarga rioya qilishimiz lozim. Zora, duolari ijobat bo'ladigan, tavba qilsalar, Alloh kechiradigan yahshi va aziz insonlar safiga qo'shilsak.
Biz payg'ambarlar, avliyolar, ularga ergashgan solih zotlardan o'rnak olishimiz lozim. Ular ota-onaga yahshilik qilishni ajoyib namunalarini qoldirganlar. Alloh ularning ikki dunyolarini ham obod qildi va nomlarini abadiylashtirdi.
Quyida ota-onasiga yahshilik qilishga chanqoq solih insonlar uchun zamonlar o'tishiga qaramay, hanuz guldastasidan ifor taratib turgan qissalar va namunalar keltiramiz.
Alloh qalblarimizning yahshi taraflarini yuzaga chiqarsin va bizni go'zal amallarga boshlasin.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 03 Sentyabr 2007, 10:35:11
Anbiyolar qissasi.

1. Allohning payg'ambari Nuh a.s. Alloh taolo Qur'oni karimda Nuh a.s.ning ota-onasini duo qilgani va ularga istig'for aytganini namuna sifatida keltirmoqda:

Parvardigorim, o'zing meni, ota-onamni, mening uyimga mo'min holda kirgan kishilarni va barcha mo'minu-mo'minalarni mag'firat qilgin!
(Nuh surasi, 28-oyat)

2. Ibrohim Xalilulloh otasiga sof latofat bilan, uning hidoyati va najotini istab, adashishi va halokatidan qo'rqib iltijo qilgani ham Qur'oni karimda zikr qilingan:

Ushbu Kitobda Ibrohim a.s. qissasini zikr qiling! Darhaqiqat, u juda rostgo'y payg'ambar edi. Eslang, u otasiga:"Ey ota, nega sen eshitmaydigan, ko'rmaydigan va senga biror narsa asqotmaydigan butga ibodat qilursan? Ey ota, darhaqiqat, menga senga kelmagan ilm - ma'rifat keldi. Bas, sen menga ergashgin, seni xaq yo'lga boshlayman. Ey ota, sen shaytonga ibodat - qullik qilmagin! Chunki shayton Rahmonga osiy bo'lgandir.

(Maryam surasi 41-45-oyatlar)

Qalb to'rigach yetib boradigan ushbu ta'sirli so'zlar, mushfiq iboralar bilan otasiga murojaat qilgan.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 04 Sentyabr 2007, 09:31:12
3.Ibrohim a.s. o'g'li Ismoil a.s.
Insoniyat tarixida ota-onaga itoat borasidagi eng go'zal namuna egasi bo'lgan otasi unga:

Ey o'g'ilcham, men (hadeb) tushimda seni (qurbonlik uchun) so'yayotganimni ko'rmoqdaman".
(Vas-soffat surasi, 102-oyati), deganida bu solih o'g'il qarshi chiqmadi. Qo'rqmadi, paysalga solmadi, hatto ikkilanmadi ham. Aksincha, Alloh taolo bizga xabar berganidek:

Ey otajon, Senga (tushingda Parvardigor tomonidan) buyurilgan ishni qilgin. Inshaalloh, meni sabr qilguvchi ekanimni toparsan".
(Vas-soffat surasi, 102-oyati) dedi.

Naql qilinishicha, Ibrohim a.s.ga tushida ayon bo'lgach, o'g'liga:"Ey o'g'lim, arqon va pichoqni ol. Daraga borib o'tin kesib kelamiz", dedilar. Manzilga yetgach, nima qilmoqchi ekanini aytadilar. Ismoil a.s:"Ey, otajon,Meni qattiqroq bog'lang, qinalmayin. Kiyimingizni ehtiyot qiling, qonim tegib onamning ko'zi tushmasin. Menga oson bo'lsin desangiz pichoqni yahshilab o'tkirlang va bo'g'zimdan tez yurgizing. Onamga mendan salom ayting!", dedilar. Shunda Ibrohim a.s:Sen ajoyib yordamchisan", dedilar va yig'lab bag'rilariga bosdilar. So'ng bo'g'ziga pichoq tortdilar, lekin u kesmadi. Tosh bilan ikki-uch bora o'tkirlasalar ham kesmadi. Shunda o'g'il:"Ey ota, yuzimni pastga qaratib yotqizing. Yuzimga qaraganingizda rahmingiz kelib, Allohning buyrug'ini bajarishga to'sqinlik qilyapti. Men ham pichoqni ko'rmayin bezovta bo'lyapman", dedi. Ibrohim a.s. shunday qildilar va pichoqni bo'g'ziga qo'ydilar. Shunda birdan pichoq tushib ketdi, nido qilindi:

Ey Ibrohim! Darhaqiqat, sen ko'rgan tushingni rost bajo qilding".
(Vas-soffat surasi, 104-105 oyatlari)

4. Iyso ibn Maryamga va uning onasiga salomlar bo'lsin. U zot beshikligidayoq onasini o'ylagan i va buni Allohga ibodat qilish bilan bog'lagani uchun unga buyuk maqtov va sanolar keldi.

Shuningdek, ALloh meni onamga mehribon - itoatli qildi va meni sitamkor badbaxt qilmadi".
(Maryam surasi, 32-oyat)
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 05 Sentyabr 2007, 08:07:35
Salaflar qissasi.

Agar bir salafi aolihlarimizni siyratlariga nazar tashlasak, ularning ota-onalariga yahshilik qilishga qanchalik qattiq ahamiyat berganlarini tasdiqlaydigan yorqin sahifalarni topamiz.

Ummu Honiy binti Abu Tolibning xojasi Abu Murradan hikoya qilinishicha, u kishi Abu Hurayra bilan daradagi uylariga qarab ulovga mingashib ketib borar edilar. O'z yerlariga kirgach, bor ovozi bilan:"Sizga salom, Allohning rahmati va barakoti bo'lsin, ey onajon", deb hayqirdi. Onasi ham javoban:"Senga ham ALlohning rahmati va barakoti bo'lsin", dedi. U yana:"Mening kichikligimdan tarbiyalaganingiz uchun sizni O'z rahmatiga olsin", dedi. Shunda onasi:"Ey O'g'lim, seni ham Alloh qarigan chog'imda qilgan yahshiliklaring uchun mukofatlasin va sendan rozi bo'lsin", dedi.

Ibn Umar r.a.ga Makkaga ketaverishda a'robiylardan bir kishi uchradi. Abdulloh ibn Umar r.a. unga salom berdi va o'zi minib ketayotgan eshakka o'tqizdi, so'ng boshidagi kulohini kiydirib qo'ydi. Shunda u kishining yonidagi Ibn Dinor va boshqalar:"Sizni Alloh qo'llasin, u bir a'robiy bo'lsa, bunchalik hurmat qilish shart emasku", deyishdi.
Abdulloh ibn Umar r.a:"Buning otasi mening otamni do'sti edi. Men Rasululloh s.a.v.ning:"Ota-onaga yahshilik qilishning eng a'losi otaning do'stlari bilan aloqani uzmaslik", deganlarini eshitganman", dedilar.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 05 Sentyabr 2007, 08:14:58
Mo'minlar onasi Oisha r.a. rivoyat qiladilar:"Rasululloh s.a.v. aytdilar:"Jannatga kirganimda bir qiroatni eshitdim va:"Bu kim?" deb so'radim. Ular:"Horisa ibn No'mon. O'rnak olinglar, o'rnak olinglar! U onasiga eng ko'p yahshilik qilgan inson edi", deyishdi".

Abu Abdurahmon Hanafiy rivoyat qiladi:"Kaxmas ibn Hasan uyida chayon ko'rib qoldi va uni tutib o'ldirmoqchi bo'ldi. Ammo chayon bir teshikka kirib ketdi. Uni chiqarib olish uchun qo'lini teshikka tiqqan edi, chayon chaqib oldi. Undan:"Nimaga bunday qilding?" deb so'raganlarida:"Keyin teshikdan chiqib, onamni chaqib olishidan qo'rqdim", dedi".

Zaynul Obidin nomi bilan mashhur Abu Hasan ibn ALi ibn Husayn ibn Ali ibn Abu Tolib r.a. tobe'inlarning sayyidlaridan edi. U kishi onasiga ko'p yahshilik qilar edi. Hatto u kishiga bir kuni:"Sen onangga eng ko'p yahshilik qiladigan odamsan, biroq, hech onang bilan birga ovqat yeganingni ko'rmadik", deyishdi. U zot:"Onamning ko'zi tushgan biror yemakka qo'l uzatib qo'yib, oq bo'lib qolishdan qo'rqaman", deb javob berdi.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 05 Sentyabr 2007, 08:24:19
Hishom ibn Hasson Hafsa binti Sirindan rivoyat qiladi:"Muhammad ibn Sirinning onasi xijozlik bo'lib, ranglarni juda yahshi ko'rardi. Muhammad onasiga kiyim sotib olsa, eng mayinini olardi. Hayitlarda esa onasining kiyimlarini turli ranglarga bo'yatib kelardi. Onasining oldida ovozini ko'targanini hech ko'rmaganman. Agar gapirsa, gapiruvchiga emas, eshituvchiga o'hshardi".
Sirin oilasidagilarga:"Muhammad onasiga hech qattiq gapirmagan. Balki o'zini past tutib, tazarru bilan gapirardi", deyishgan.
Ibn Avn aytadi:"Muhammad onasi oldida turganini birov ko'rsa, past ovozda gapirishidan uni kasal, deb o'ylardi".
Ibn Avn yana aytadi:"Muhammad onasining oldidaligida bir kishi uning oldiga kirib chiqdi va:"Muhammadga nima bo'ldi? Biror joyi kasalmi?",dedi. Ular:"Yo'q, onasining oldida o'zini shunaqa tutadi", deyishdi.

Ja'far ibn Sulaymon aytadi:"Muhammad ibn Munkadir yuzini yerga qo'yib, onasiga:"Turing, oyog'ingizni yuzimga bosing", der edi.

Ibn Avn Muzanniy bir kuni onasi chaqirganida ovozini ko'tarib javob qildi. Ovozi onasining ovozidan baland chiqqani uchun gunohining kafforatiga darhol ikkita qulni ozod qildi.

Umar ibn Zarradan so'radilar:"O'g'ling senga qanday munosabatda edi?"
U kishi:"Kunduzi ortimda, kechasi oldimda yurardi. Biror marta men pastda turib, u tepagan chiqmagan", dedi.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 05 Sentyabr 2007, 08:44:32
Solih degan bir kishi abbosiy xalifa Mansur bilan suhbatlashayotgan edi, shu asnoda bir necha marta:"Otamni xudo rahmatiga olsin", dedi. Shunda Robi', "Amirul mo'minun oldilarida hadeb otangga rahmat tilayvermasangchi", dedi. Solih aytdi:"Seni ayblamayman. Biroq, otalar rohatini totib ko'rmagan ekansa". Xalifa Mansur esa:"Bani Hoshimga qarshilik bildirsang, shunaqa bo'ladi", dedi.

Ota-onasiga yahshilik qiluvchilarning ilg'orlaridan muahddis Bundor edilar. U kishi haqida Imom Zahabiy:"Butun Basraning hadislarini to'pladi. Biroq onasiga mehribonligidan hech qayerga jo'nab ketmadi", degan edi.
Abdulloh ibn Ja'far ibn Xoqon Marvaziy aytadi:"Bundorning shunday deganini shitganman:"Ilm istab biror joyga ketmoqchi edim, ammo onam rozi bo'lmadi. Men ham unga itoat qildim va bu amalim faqat yahshilik keltirdi".

Asma'iy rivoyat qiladi:"Bir a'robiy aytadi:"Bir kuni odamlarning ota-onasiga eng yomon oq bo'lgani va onasiga eng ko'p yahshilik qiladiganini qidirib yo'lga chiqdim. Ahyo atrofida yurgan edim, bir cholni ko'rdim. Qoq kunduzi, jaziramada tuyaning arqonini bo'yniga bog'lab olgan holda uni chelak bilan sug'orar edi. Tuya esa unga bo'ysunmayotgan edi. Cholning orqasida esa bir yigit uni urib turardi. Uraverganidan cholning yuzini yorib yuborgan edi. Unga aytdim:"bu zaif cholni urushga Allohdan qo'rqmaysanmi?"
U:"Bu mening otam!"dedi. Men:"Ey ALloh O'zing saqlagin", dedim. U esa:"Jim bo'l, bu o'zining otasi bilan, otasi bobosi bilan ham shunday qilgan", dedi. Men:"Bu odamlarning eng yomon oq bo'lgani ekan", dedim.
So'ng yana biroz yurgach, yelkasida bir kichkinagina cholni ko'tarib olgan yigitga duch keldim. U cholni har soatda oldiga olib ovqatlantirar edi. "Nima qilyapsan?" deb so'radim. u esa:"Bu mening otam. U aqldan ozib qolgan. Men unga g'amxo'rlik qilyapman", dedi. Men:"Bu kishi arablarning eng yahshi ekan", dedim.

Talaq ibn Xubayb ibodatgo'y olimlaardan bo'lib onasining boshini ko'p o'par edi. Onasini xurmat qilganidan hatto uyining yuqori qavatiga chiqmagan.

Omir ibn Abdulloh ibn Zubayr aytadilar:"Otam vafot etdi. Allohdan hech narsa so'ramayman, faqat otamni avf etsin".
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: Munira xonim 05 Sentyabr 2007, 08:50:24
Butun olamlar Parvardigori Alloh taologa hamdu sanolar, Rasulimiz Muhammad s.a.v.ga, oilalariga, barcha safdoshlariga salotu salomlar bo'lsin!

Assalamu alaykum va rahmatullohi vabarkatuh!
Mana aziz birodarim, bu ajoyib risolani Alloh qodir qilganicha sizlargan ham ilindik. Bulardan o'zingizga xulosa chiqarib, Alloh rizosi uchun ota-onalaringizga yahshilik qilishda davom etasizlar degan umiddaman. Biz ham ularga yahshilik qilishda hammaga o'rnak bo'lamiz,Inshaalloh.
Alloh bizlarni shu narsalarga amal qilib, ota-onamizni roziliklarini topib, jannatlarda birga bo'lishimizni nasib etsin. Amiyyn.
Nom: Re: Ota-onaga oq bo'lish. Musannif:Jamshid Nematov.
Yuborildi: AbdulAziz 30 Noyabr 2007, 07:53:35
MUNDARIJA

Muqaddima (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg45522#msg45522)
Oq bo‘lishning ta’rifi (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg45524#msg45524)
Oq bo‘lishning ba’zi ko‘rinishlari (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg45525#msg45525)
Oq bo‘lish sabablari (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg45565#msg45565)
Nima qilish kerak? (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg45567#msg45567)
Yaxshilikka boshlaydigan amallar (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg46907#msg46907)
Ahli ayol va ota-ona (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68383#msg68383)
Erning ota-onasi va ahli ayoli orasida rioya qilishi lozim bo'lgan vazifalari (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68384#msg68384)
Mazkur aloqalarda zavjaning vazifasi (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68423#msg68423)
Qaynonaning vazifasi (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68567#msg68567)
Anbiyolar qissasi (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68569#msg68569)
Salaflar qissasi (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1365.msg68727#msg68727)