forum.ziyouz.com

Ilm va ziyo => Intellekt => Mavzu boshlandi: AbdulAziz 20 Iyun 2006, 10:50:09

Nom: Fikrlash haqida
Yuborildi: AbdulAziz 20 Iyun 2006, 10:50:09
Фикрлар

Айрим инсонлар йилиги 2-3 марта
Фикр юритишида
Мен хафтасига бир ё икки маротаба
фикр юритганим учун машхур бўлдим

Бернард Шоу

Келинг фикрлаш хакида фикр юритамиз.
Мактаб ва университетда нимага ўргатишади. Фикрлашга дедизми. Ўйлаб кўринг. Балки фикрламасликкадир? Нима учун дейсизми? Ўзи шундай :) Зерикканимдан шунака ёздим :)
   Нима учун болалар 5-6 ёшгача кўп савол беришади, кейинчалик савол бериш камайиб кетади. Кучли фикрлай олади шунинг учун дейсизми?  Йўк-э :). Балки 10 йил тўхтамай хамда у хам етмагандай 5-6 йил кўшимча "œтўтикуш" бўлиш санъатини ўрганаётгандандир. Бир фикрлайлик (хотирангиздаги тайёр шаблонларни бирозга унутинг :) ) ха ха фикрлайлик дедим. Нима килади бола мактабда соат 8 дан то 13 гача. Илм олади. Балки. Хотирасига кимдир зарур деб хисоблаган нарсани олса керак. Аммо фикрлашни эмас. Нима учун? Масалалар тайёр кизиги жавоби хам тайёр. :) фикрлаш хам керак эмас. Факат Шаблондаги нарсаларни ўрнига кўйиб масалани ечиш керак бўлади. Кечирасиз-у буни оддий компьютер хам бажараолади:). 10 йил давомида ХАЁТ учун ха ха шу "œахамиятсиз хаёт" учун ЗАРУР бўлган энергияни кўпгина холларда (99%) керак бўлмаган нарсаларга кетказилади. Оддий мисол масалан сиз математик эмассиз. Хаётизда неча фоиз математика сиз учун керак. 1% хам етиб ортади. Математика билан шугуллнувчи учун эса, бошка гап. Хуллас хамма хам математик бўлмайди-ку.
   Университет ундан хам баттар. Умуман ўкиш хозир мода бўлиб колган. Ўкимишли ундай ўкимишли бундай. Университетга борсангиз жуда ўкиган академикдан тортиб профессиригача кандай эканлигини кўрасиз :). Хуллас интеллектуал жўжалар (автор ўзи хам шулар жумласидан. Хакикий интеллектуллар жуда-жуда кам, интеллектуал жўжалар бисёр) "œчип чип жўжаларим" пластинкани кайтадан айлантирвурмасдан фикрлашни бошлайлик.
   Энг ажабланарлиси эркин фикрлаш хакида дарс у ёгда турсин мавзу хам ўтилмайди. Хамма нарса ёзилган мухрланган. Шуни ўрганиш керак. Чизилган чизикдан чикиб учиб :) кетмаслик керак. Сиз биласизми Эйнштейн физикадан заиф бахо олган. Ёки Ўрта осиёда энг машхур бастакор Султон Али консерваторияда 2чи хисобланган... Улар факатгина фикрлашгани хисобидан ўз максадлари сари интилишди ва эришишди.
Оддий мисол, хозир ўйин клублари кўпайиб кетди. Нима учун талаб бор. Нимага дарсларни ўтиш КИЗИКАРЛИ эмас. Ўзингиз ўйланг ёш болага кандай килиб илм олишни МОХИЯТини тушунтириш мумкин. Унга кизикарли килиб билим бериш керак. Ўкитувчини ўзи зерикиб кетганку дарсни ёдлаб кайтарвурганидан, болла зерикмайдими?. Хозир устоз мавкеига кўтарилди. Гапирадиган нарсасиникўп кайтаргани учун лавозим(даража) оширилган бўлса керак :). Ўзи ўкитувчи, муаллим устоз орасида фаркига боришадими ? Хуллас таълим бериш сохасини тубдан ўзгартириш керак. Тўтикушлик услубини тўхтатиш керак. Дунёда хозир 400 йилик эски услуб кўлланилиб келинмокда. Асосий мохияти бекорчилар кам бўлсин барча банд бўлсин. Демак ўкиган бекорчимас колган барча бекорчи... Ўкиладиган нарса кўп шунга ўки, фикрлашга хали эртасан, хам кобилият керак, кобилиятинг бўлмаса эплай олмайсан. Катта устозлар бўлса ха уларми улар унака эди бунака, у бошка масала... Ёки этаётган одам ўзи сал ўкиб олиб кобилиятли бўлиб колибдими? Бошкалар хисобига жавоб беради?  Кобилият бу чўпчак нарса асосийси харакат ва фикрлаш. Сиз 1 ёшгача бўлган болаларни 20-30тасини  24 соат кузатинг. Кайси бирида кобилияти кўпи кай бирида камлигини ажратаоласизми? Йўк демак кобилият бошка нарсага боглик экан"¦
Ха янги фикрлаш услубида илм олиш керак. Тарихда саводли инсонлар кам бўлган аммо ФИКРлай оладиган инсонлар кўп бўлган. Шунинг учун хозирги саводли инсонлар аввалги инсонларни маколларида хикмат кўришади. Кўпгина маколлар эса ХАЁТдан олинган... аввалги инсонлар ўлмас асарлар битишган хозирги интеллектуал жўжалар эса хеч кимга фойдаси тегмайдиган диплом диссертациялар ёзиш билан банд. Сал фикрлайлик нима учун? Курукланиш учунми? Хар хил бахоналар бор. Келинг шу пайт МОХИЯТдан гапирайлик :).
Хуллас фикрлаш камлиги. Бир нарса кайта кайта чайнашни назарда тутмаёпман. Эркин соф фикрлаш хозирги даврда жуда жуда кам. Хамма фикрлаб кетса жуда ёмон бўладику. Йўк аксинча ФИКРЛАШ инсонларга ха факатгина инсонларга хос шунинг учун айнан КИЗИКАРЛИ бўлади. Кайтариш эса ўзиз биласиз кимларга хос:). Илм фан хакикатдан ривожланаЁТГАН пайтлар масалан Имоми Аъзам даврида дарслар бахс мунозара услубида олиб борилган. Ёмон нарса бўлибдими?. Йўк факатгина уларнинг даврасида канчадан канча олимлар бўлган.
Масалан 1000 йил аввал Ер куррасида канча инсон яшаган балки 50 млн. Олимларни санаб кўринг. Китобларда борини энди йўгиничи. Каерга кетмокдасиз Европага борманг :). У ерда ФИКР умуман бўлмаган :) балки ўша ерлардан келиб чиккан бўлса керак фикрламаслик ... Ва шу хасталикни хамма жойга ёйишлик. Шаркдан изланг Шаркдан :). Кўп бўлган. Саводхонлар хам кўп бўлган. Фикрлайдиганлар хам кўп бўлган. Демак яхши инсонлар хам кўп бўлган. Хозирчи 6 млрд олимлар анча маротаба кам саводхонлар хам 30 ёки 40 фоиз. Фикрлайдиган умуман 1% бўлса жуда зўр бўлардию аммо ундай эмас. Яхши инсонларчи, яна ШАРКдан изланг ЕВРОПАДАН эмас :) Европада хам Шарклилар таъсиридагиларидан...
Гарбдан хозир мода бўлган нарсани УМУМИНСОНИЙ КАДРИЯТЛАРНИ излашимиз мумкин :). Тўгрироги ўзларига нисбатан умуминсоний. Колган паст табакага нима десак экан. умумТЕРРОРИЙ :).
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: AbdulAziz 20 Iyun 2006, 10:51:45
Samo:
Фикрлаш нима? Бир нарса ёки вокеъликни

Форумдошлар ушбу фикр хакида бахс юритсак
юиринчи марта шу фикрга тукнаш келганимда галати булган эди.
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Samo 20 Iyun 2006, 14:41:05
Salom Abdulaziz
bu mavzudagi :) belgilar qolib ketibdi demak mavzu 50 % ham aks etmadi. agar iloji bolsa ularni ham qoyib qoysangiz...
rahmat
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: AbdulAziz 21 Iyun 2006, 00:32:20
Salom Abdulaziz
bu mavzudagi :) belgilar qolib ketibdi demak mavzu 50 % ham aks etmadi. agar iloji bolsa ularni ham qoyib qoysangiz...
rahmat

Va alaykum assalom!
Endi-chi?
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Samo 21 Iyun 2006, 20:55:55
Salom
endi yahshi boldi
:) belgi o'rniga tushganidan hursang :)

aziz ishtirokchilar bu yerda yozilgan fikrlar kopgina dunyoqarashga ZID bolgani uchun SIZNI FIKRINGIZNI , kutmoqdaman, qarshi fikrlarni
yoki mos fikrlarni....
shundoq oqimang...
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: shoir 27 Iyun 2006, 07:33:49
Samo, yuqoridagi fikrlar individual fikrlash mahsulimi yoki...
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Samo 28 Iyun 2006, 03:39:43
yoq, boshqa fikr asosida boshqa fikr bayon qilingan...
asosiy tashviq fikrlashni odat qilishlik...
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Mashhura 11 Iyul 2006, 15:25:58
 Ba'zilar fikrlash qobiliyatini qo'llab-quvvatlamasa ham, hech bo'lmasa qarshilik ko'rsatishni bas qilsa bo'larmidi? Chunki, juda ko'p kishilar bir xil fikrlashga odatlanish natijasida fikrlaydiganlarni tan olishmaydigina emas, tinch ham qo'yishmaydi.
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Free 11 Iyul 2006, 19:01:08
Bu fikirlashdan qasdingiz "tafakkur" mi?
tafakkur uchin qaysi sohada fikir qilmoqchi bo'lsangiz o'sha soha bo'yicha biroz malumotingiz bo'lishi kerak.Tafakkurni raketaga minib uchishga o'hshatsa ham bo'ladi.Raketaning uchishi uchin bir zamin (platform) kerak.Zamin bo'lmasa fizikadan bilganimizdek uchip bo'lmaydi.Bu zamin o'sha malumotdir.
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Akmal 22 Iyul 2006, 02:42:47
Фикрлаш хамма вакт керак. Хатто уша тайёр дарсликларни хам фикрлаб укиган киши яхширок тушунади.  Фикрлашнинг устиришнинг энг кучли ва кулай усули купрок бадиий китоблар укишдир. (шахсий фикрим)
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: kamalabloom 13 Avgust 2006, 03:29:21
Hozir odamlarda fikrlash uchun vaqt yo'q:D
Yosh bolalarda undan ham battar. TV, komp, radio, video o'yinlar -hamma-hammasi bolalarning vaqtini olib qo'yadi. Bu asosiy sabab bo'la olmasa ham , har holda shu narsa ham ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, bekorchi narsalarga vaqt va e'tibor fikrlashni susaytirib qo'yadi.
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Mas'ud 13 Avgust 2006, 07:06:01
Assalamu alaykum...Fikrlash to'g'risida mavzu ochib yahshi ish qilibsiz...Shu o'rinda men sizning ba'zi fikrlaringizga e'tiroz bildirmoqchi edim..."matematik bo'lmasak matematikani 1% bilsak etadi..."...Kechirasiz-u, lekin men Sizning bu fikringizga qo'shila olmayman.Inson to'g'ri fikrlashi uchun uning bilimlar hajmi juda katta va keng qamrovli bo'lishi zarur. Fikrlashning qanchalik yuqori saviyada ekanligi uning qanchalik ilmiy asoslashishni anganligiga bog'liq.Agar Siz biror narsa haqida fikrlayotgan bo'lsangiz, uni faqatgina bir fan nuqtai nazaridan qarashingizga haqqingiz yo'q, shunday emasmi? Fikrlashimizning hamma tomondan ob'ektiv bo'lishi uning shunchalik to'g'riligidan dalolat beradi. Nimaga ko'pchilik Amerikaliklarni "Dump" (ahmoq) deyishadi?...Chunki ular aynan bir tomonlama fikrlaydi...Chunki ular bir tomonlama bilimga egalar. Amerikalik Biznesmen oddiygina qorin og'rig'i uchun tetratsikilin ichishni bilmaydi va shuning uchun shaxsiy vrachiga pul to'laydi...Bu uning fikrlash doirasi torligidan dalolat bermaydimi?...Bu uning bir tomonli bilimga ega bo'lganligi qanchalik noto'g'ri ekanini anglatmaydimi???...Inson bilim doirasi qanchalik keng bo'lsa, shunchalik chuqur mulohazali bo'ladi...Bu, albatta shaxsiy fikrlarim edi...qanday e'tirozlar bo'lsa, marhamat, javob berishga tayyorman

Olloh bilguvchiroqdir....


hurmat ila...
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Samo 09 Oktyabr 2006, 22:52:48
Salom

yana ayrim fikrlar...

hamma inson matematik yoki fizik boladimi? yani shu sohada olim bolib yetishib chiqadimi?
maktabda 1 sinfda sog bolib kelgan bola 10 sinfga borganda ; maktab bitiruvchilarning 85-90 % kasalmand...
Nima uchun BAND qilishlik falsafasi asosida shuncha kop darslar qoyilgan?
nima uchun rus maktabda oqigan bola koproq yahshi ozlashtiradi ozbek maktabdagiga qaraganda? balki dars soatlari kamligidandir?
Nima uchun maktab davridan boshlar ONGOSTI shaklida vaqtdan unumSIZ foydalanish singdirilib boriladi...
hamma ham matematik yoki fizik olim bolmaydiku.
Ozimizda katta fizik olimni aytgan sozlari:" agar maktab dasturiinn (fizika) haqiqatan 5 bahoga oqib chiqsa 11 sinfni ohirida olim bolishi kerak bolar edi."
hamda ERUDITLIK bu degani fikrlash emas.
nima uchun kallamizni INTERNET qilishimiz kerak?
nima uchun maqsadimizni aniq ravsahn qilib harakat qilmaymiz?
nima uchun avvalgi davrda 20 yoshga kelib inson bir kasb egasi bolib bemalol oz turmushini otkaza olar edi hozir esa aksariyat 30 yoshga kelsa ham onasini bolasi bolib qolmoqda?


JaruleUZB  bu savollar javob beraolasizmi?

PS ham har hil fikrlaydi degan gapga javob
YOQ
insonlar ikkiga bolinadi
buyuklar
kichiklar
har doim kichiklar buyuklarni orqasidan kelgan!!!
shuning uchun ham dunyoda 6 mlrd fikr yoq
juda kam !
ozimni fikrim deydiganlarga kelsak
hamma narsa Odam a.s orgatilgan edi...
shu narsadan hikmat qidiraylik....

Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: _Otabek_ 02 Noyabr 2006, 15:31:51
Ha endi, har holda inson bu ongli mavjudot, albatta u har qanday vaziyatda fikrlab, shunga yarasha harakat qiladi. Gap uning qay y'osinda tafakkur qilishida. Ta'lim tizimimizga kelsak, unda darhaqiqat shunday islohotlar qilish kerakki, toki o'sib kelayotgan avlod atrofdagi voqealarga teran nazar tashlab, ularga o'z munosabatini bildira olsin. Dunyoqarashi tor, xaritadan Angliyani ko'rsata olmaydigan yoki O'zbekiston Tinch okeanidagi orollarda joylashgan, undagi odamlar kompyuter tugul hali telefon nimaligini bilishmaydi desangiz, "ha, bu haqda eshitgan edim" deb qo'yga o'xshab boshini sarak-sarak qiladigan g'arb yoshlariga o'xshab qolmasligi kerak. Shu bilan birga, yuqorida aytilganidek, maktablarda hozir berilayotgan turli-tuman bilim massasi o'quvchini mayib qilib qo'ymasligi kerak. O'qituvchilar o'quv rejasi qolipiga tushish uchun, aytaylik Qoraxoniylar sulolasi haqida 1 ta darsda gapirib berishlariga to'g'ri keladi. Shu mavzu bo'yicha o'quvchilar (~30 ta) bilimini esa kelasi soatning 1-yarmida 'tekshirib' ko'radi. Agar aksar maktablarimiz bolalari paxta kampaniyasiga jalb etilishini hisobga olsak, vaziyat o'ta bir achinarli holatda ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Kelajagimiz bunyodkorlari har xil fanlardagi katta-katta mavzularni (katta deyishimizga sabab, darsliklardagi mavzular o'ta siqiq holatda; 6-sinf uchun 'Jahon tarixi' darsligini ko'rganmisiz? nafaqat, 6-sinf o'uvchisi, balki katta yoshdagi kishi ham arang tushunadi...) bir o'tirishda 'ho'plab' yuborishlariga to'g'ri kelmoqda. O'zim dars berganman - eng a'lochi, birinchi qatorda o'tiradigan o'quvchilar ham mavzuni yodlab olib, aytib berishadi, xolos... Qo'shimcha adabiyot tavsiya qilaman desangiz, vaqtlari yetmaydi sho'rliklarning - boshqa fanlardan ham tayyorgarlik ko'rishlari, ayrimlari repetitorlarga qatnashlari kerak. "Mening fanimni o'qi, odam bo'lasan", deb bo'lmasa... 
Aytilgan gaplar nafaqat maktab ta'limi, balki o'rta-maxsus va oliy ta'lim tizimimizga ham taalluqli masala, deb o'ylayman.
Menga berilgan bakalavr diplomiga ilovada 58 ta fan yozilgan. Bu - maxsus kurslar va amaliyotlardan tashqari. Chet ellardagilar buni ko'rib g'oyatda hayron qolishsa kerak, chunki ularda bunday emas. O'zimizga berilgan ko'pgina fanlarning befoyda ekanligini mana, hozir bildim, ilgari o'zimizcha aytardik, "hay o'qiylik shularniyam, kelajakda asqotib qoladi", deb. Garchi o'sha 2-darajali fanlarning aksar imtihonlarida cho'ntak kavlashga to'g'ri kelgan bo'lsa ham. Shuncha vaqt, harakat, davlatning va talabaning mablag'i, asablar bekorga ketgan va ketmoqda ham.
Gapning po'stkallasi, hozirgi paytda kishilarimizning fikrlash tarzi qay tarafga qarab og'ib borishi ko'pgina omillar qatorida ta'lim tizimiga bog'liq. Hali aytadigan gaplar ko'p, ammo shusiz ham ko'p narsa yozib qo'ydim.
Fikr almashishda davom etamiz...     
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Samo 12 Noyabr 2006, 15:59:08
bir firk
Tarih fani nima uchun kerak?
hozircha ikkita javobi bor aqlimda
1. Tarihda bolgan voqealarni (kopgina hollarda urushlar- qiziq holat nimagadir urushlar tinchlik vaqtlari kam) sanalari yodlashlikdan iborat
2. Tarihda otgan buuyuk insonlarni qilgan ishlaridan ibrat olishlikni organish.

hayotimizda esa qaysi biri bolmoqda...  SIZ JAVOB bering...
(hamma narsani OZING hal bilan bolamaydi....)  Sal firklash kerakmi deman... :)
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: _Otabek_ 13 Noyabr 2006, 11:41:56
O'tmishimizni tanishda xizmat qilishi uchun yozilgan darsliklarda asosiy o'rinni haqiqatdan ham bir davlatning boshqalarini bosib olishi, ichki ziddiyatlar, qo'zg'olonlaru zulm epizodlari egallaydi. So'ngra, qishloq xo'jaligi - yer-suv munosabatlari, iqtisodiyot haqida hikoya qilinadi. Ilm-fan taraqqiyoti, madaniyat va san'at haqida esa o'sha ma'lum bir tarixiy davrni qamrab olgan darslarning so'nggida muxtasar to'xtalib o'tiladi.
Sanalarini yodlash bilan albatta ish bitmaydi, aytaylik abiturient testlarni boplab yodladi va o'qishga kirib ham oldi deylik, ammo u olgan bilimi kitobni chuqur mutolaa qilganchalik mustahkam emas - tez orada yodidan ko'tarilib ketishi mumkin.   
Vatanimizda o'sib ulg'aygan, olamshumul asarlar yaratgan ulug' olimlarimizning merosini o'rganishimiz, ularning ibratli ishlaridan saboq olishimiz muhim albatta. Shuning uchun ham tarixni o'qiymiz, o'qitamiz. Lekin, shuniyam qo'shimcha qilish kerakki, ana shu g'ala-g'ovurga to'la siyosiy voqealar ham ham bizni hushyorlikka undaydi, bir vaqtlar bizning yerlarda ma'lum mansabdor shaxslar, hukmdorlarning yo'l qo'ygan xatolari, xoinliklari oqibatida sodir bo'lgan fojialar (masalan, xonliklar davrini olaylik) bizga hayotiy dars vazifasini o'taydi. Va albatta, bugungi kunda ro'y berayotgan siyosiy jarayonlarni kuzatgan kishi mana shu katta o'yin ishtirokchilarining bundan yuz yillab muqaddam jahon siyosatida tutgan o'rnini, uning azaliy maqsadlari, yutuqlari va mag'lubiyatlarini, umuman, tarixini yaxshi bilsa, bugungi voqealarga o'zining to'g'ri, ob'ektiv bahosini bera oladigan bo'ladi. Shuning sababdan ham, katta siyosatchilar tarixdan yaxshi xabardor kishilardir...       
Tarixda insonni hayratga soluvchi, unga ko'pgina tilsimlar kalitini ochuvchi voqea-hosisotlar bisyor. Bir faylasuf aytgan ekan, "Malika Kleopatraning burni biroz puchuq yoki uzunroq bo'lganda tarix umuman boshqacha bo'lgan bo'lardi"...
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Abdulholiq 09 Iyul 2007, 19:03:44
bir firk
Tarih fani nima uchun kerak?
hozircha ikkita javobi bor aqlimda
1. Tarihda bolgan voqealarni (kopgina hollarda urushlar- qiziq holat nimagadir urushlar tinchlik vaqtlari kam) sanalari yodlashlikdan iborat
2. Tarihda otgan buuyuk insonlarni qilgan ishlaridan ibrat olishlikni organish.

hayotimizda esa qaysi biri bolmoqda...  SIZ JAVOB bering...
(hamma narsani OZING hal bilan bolamaydi....)  Sal firklash kerakmi deman... :)

Bu savolingizga uzbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriy(Rahmatli) javob berganlar:"Moziyga qarab ish ko'rmoq hayrlidir".
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Usmon 04 Yanvar 2008, 19:19:03
Mavzu boshida yozilga gaplar Abdulaziz akaga nisbatan qancha hurmatim baland bo'lmasin, baribir ruschasiga Чуж deb atalishini aytib o'tmoqchiman. Nega???
Chunki aytib o'tilgan o'sha "eski" 400 yillik ta'lim tizimi mohiyatan o'zi nima? Insoniyat tamadduni qay tarzda kechmoqda? Aynan shu ta'lim tizimi orqali o'z vazifasini bajarayotgan "bilim tashuvchi" - ustozlar orqali emasmi? Bunaqa o'qitilishining sababi esa oddiy.
Maktabda matematika o'qitiladi va buning sababi - 30 o'quvchining hammasi matematik bo'lishi uchun emas. Balki bu fan ularda aynan siz aytgan "Fikrlash", mantiqiy Fikrlashni o'rgatar??
Erkin fikrlash haqidagi so'zlar ham boyagi iboraga mos desa bo'ladi. Bolada ijodkorlik xususiyatini o'stirish o'qituvchi vazifalarining bittasi. Bu hozirgi ta'lim tizimida yomon yo'lga qo'yilmagan.
Shablonlarga kelsak, izlagan albatta topadi. Shablon bo'yicha ishlamoqchimisiz? Marhamat, tiqilib yotibdi. Lekin undan foydalanishni xohlamasangiz, hech kim zo'rlayotgani yo'q.
To'g'ri, bizda ta'lim tizimi "mukammal" deyishdan ancha yiroqman. O'zimni kuzatishimdan kelib chiqsam, bunga asosiy sabab - mentalitetimiz. Bunga hozirgi 15-25 yoshlar orasidagi avloddan ham ko'ra ulardan bir pog'ona yuqoridagilarga to'g'ri keladigan "ayb" kattaroqqa o'xshab qoldi. Bunaqasiyam hamma zamonlarda bo'lgan. Har doim insoniyat bir narsadan norozi :)
Nom: Fikrlash haqida
Yuborildi: lolo 04 Yanvar 2008, 23:38:41
Tarih fani nima uchun kerak?
1. Tarihda bolgan voqealarni (kopgina hollarda urushlar- qiziq holat nimagadir urushlar tinchlik vaqtlari kam) sanalari yodlashlikdan iborat
2. Tarihda otgan buuyuk insonlarni qilgan ishlaridan ibrat olishlikni organish.
Jamiyatimizda biz foydalanayotgan har bir narsa o'zining tarixiga ega. Har bir narsaning tarixini bilishning zarari yo'q, ammo buni bilmaslik esa bilimsizlik hisoblanadi. Tarixdagi urushlar, yoki o'sha davr madaniy, siyosiy ahvoli va hokazolar odamning dunyoqarashini ancha shakllantiradi.
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Imron 05 Yanvar 2008, 00:57:04
Тарихнинг дунё ва охират учун фойда бсладиганини срганинглар, биродарларим. Қиёмат куни бизга берилган снг улуғ неъматлардан бири - вақтдан, съни умрдан, уни нималарга сарфлаганимиздан ҳам ссраламиз.
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: AL_laziz87 05 Yanvar 2008, 01:13:15
O'tmishsiz kelajak yo'q. O'z vatanimiz tarixini bilmasdan turub Vatanimiz kelajagini yarata olmaymiz. Oq va qorani gunox va savobni tarix o'rgatadi
Nom: Re: Fikrlash haqida
Yuborildi: Mars 23 Fevral 2008, 02:33:10
Assalomu alayku men bu mavzuni unchalik tushunmadim.Yani biror narsani o'rganishlik fikirlashlikmi
yo ko'p gapirish fikirlashlikmi yoki ko'p savol berishlikmi?