forum.ziyouz.com

Ilm va ziyo => Intellekt => Mavzu boshlandi: lolo 13 Aprel 2008, 01:04:40

Nom: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: lolo 13 Aprel 2008, 01:04:40
Бакалашкадан нималар қилса бслади?

1. Тагини бигиз билан тешилса, лейка.
2. Усти кесиб ташланса, гул учун тувак.
3. Усти кесиб ташланса қаламдон.
4. Сочиқ билан сраб тикиб қсйилса, ёзда сувни муздек сақлайдиган идиш.
5. Ҳар хил йсллар билан кесиш ва қопқоқларидан фойдаланиш орқали турли декоратив безаклар.
6. Қопқоғи ёпилган бир неча бакалашкаларни бирлаштирилиб боғланса, болалар учун чскишдан сақлайдиган сув баллони, кичик қайиқчалар.
7. Таги кесиб ташланса, воронка.
8. Болалар учун боулинг сйини. (Ичига тош, шағал, қум, сув солиб турли оғирликда ссаш мумкин).
9. Усти кесилса ва тснтарилса, кичик ксчатлар учун митти иссиқхона (теплияа).
10. Ости кесиб олинса, дирилдоқ (холодес) тайёрлаш учун идишча.
11. Кичикларидан безакли печенье тайёрлашда хамир кескич.
12. Усти ва тагини кесиб ташлаб ёйилса, ёзувлар (сълонлар) устини ёпиш учун пленка.
13. Худди шу йсл билан ёзув пленкаси (слайд).
14. Қопқоқларидан ҳисоб чсти.
15. Икки хил рангли қопқоқларидан шашка доначалари.
16. Ярмини тснтариб ерга ксмган ҳолда болалар майдончаси учун чегара.
17. Мих, винт, шуруп, танга каби майда нарсалар сақланадиган идиш.
18. Гуруч, мош, шакар каби озиқ-овқат маҳсулотлари сақланадиган идиш.
19. Болалар қумда сйнаши учун челакча ва идишчалар.
20. Ичига сув солиб бир нечтасини бирлаштириб осиб қсйилса, боксёрлар учун нок.
21. Турли рангли қопқоқларидан мунчоққа схшаш болалар сйинчоқлари.
22. Устини кесиб ташлаб тагидан мошдек тешиклар тешилса, олхсри, гилос, олча, қулупнай ювадиган идиш.
23. Ичига сув солиб бошқа сувли идишга тснтариб маҳкамланса, товуқларни сув билан таъминлайдиган автоматик қурилма.
24. Бир нечтасининг сртасидан тешиб сим стказилса ва тортиб осиб қсйилса, қопқоқларини отиб узоқдан пойлаш (мерганлик) сйини.
25. Тагини бигиз билан бир неча жойдан тешиб сув чиқадиган кранга маҳкамланса, фаввора.
26. Бир нечтасини сув тслдирилган ҳолда бирлаштириш орқали, осилиб чиқиладиган дор ёки турник тагига хавфсизлик тсшаги.
27. Ости ва устини қирқиб ташлаб, кейин пленкасидан турли шакллар кесилса, деворга нақшлар чизиш учун трафарет.
28. Устини кесиб ташлаб ичини шишапахта ёки қипиқ билан тслдирилса, сув кранларини қишда музлашдан сақлайдиган мослама.
29. Усти кесилиб бирор устунга маҳкамлаб қсйилса, теннис тсплари солиб қсйиладиган идишча.
30. Устидан кесиб ташланса бсёқ идиши.
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: lolo 13 Aprel 2008, 10:15:47
31. Усти кесиб ташланиб, бсй бараварида ерга ксмилса, гольф сйини чуқурчаси.
32. Катта сиғимлисидан (5 литр) ахлат қутиси.
33. Қовурға сусги синганларга пуфлаш машғулоти учун қслланма.
34. Ярим литр сиғимлисидан болаларни ваннада чсмилтираётганда овутиш учун сйинчоқ.
35. Икки тарафидан кесиб ташланса, қишда сув қувурларини музлашдан сақлаш учун сраш материали.
36. Икки тарафидан кесиб ташланса, деразадаги дарз ва тешикларни вақтинча беркитиш учун ишлатиш мумкин (ёпиштиргич ёрдамида).
37. Бироз пастидан кесилиб, остидан тешикчалар очилса, совун идиши.
38. Майда қийқимларга кесиб ташлаб, кейин оловда озгина сритиб бир-бириги ёпиштирилса, газ плита, раковина, унитаздаги қийин кетадиган кирларни тозалайдиган қирғич.
39. Тагидан бир-иккита тешик тешилса, олча, гилос каби меваларни солиб сиқиш орқали шарбат тайёрлаш.
40. Биттасининг усти кесиб ташланади, остидан бир-иккита нсхатдек тешик тешилади. Иккинчисига сув тслдириб сзиш учун ишлатилади (бакалашка тагини озгина олов тафтида тутсак кичрасди). Шафтоли, срик, олхсри, тарвуз каби мевалардан шарбат олиш учун.
41. Фтор кислотасини сақлаш учун идиш (чунки уни шиша идишда сақлаб бслмайди).
42. Ичига тупроқ солиб, данак ёки уруғ ён томонига тақаб скилса, ссишини кузатиш мумкин (ботаника дарси лабораторис машғулоти учун)
43. 0,5 литр, 1 литр, 1,5 ва 2 литрлиларини сув билан тслдириб паллали тарози тошлари (мос равишда 0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг, 2 кг) сифатида қсллаш.
44. Катта сиғимлисидан (5 литр) кичик аквариум.
45. Ичига сув тслдирилса, ҳаво бсшлиғи силжишидан қислик слчов асбоби.
46. Кесиб ёйилса, болалар учун турли ҳайвон ниқоблари. 5 литрлисидан бошга кийилдиган ниқоб ҳам қилиш мумкин.
47. Ярим литрлисининг қопқоғида кичик тешиклар тешилса, туздон.
48. Ҳожатхонада тозаланиш учун обдаста сифатида.
49. Альбастр сувоқ билан розетка срнатиладиган ғоваклар ссаш учун.
50. Қопқоғиини қирқиб калит учун брелок.
51. Қопқоғини сртасидан тешиб темир стержен стказиб болалар машина сйинчоқлари учун ғилдирак.
52. Беш литрлисининг қопқоғини стул ёки стол оёқлари остига таглик (гиламга зарар бермаслик учун).
53. Ток баргларини консервалаш учун идиш.

Yana nimalar yasash mukin?

irmoq.uz
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Zamiraxon 26 Dekabr 2008, 09:04:02
(http://s53.radikal.ru/i142/0812/23/dca5c8e68219.jpg) (http://www.radikal.ru)
Mana buni qilsa ham bo'larkan :D
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: siddiqa 12 Mart 2009, 07:18:59
(http://s53.radikal.ru/i142/0812/23/dca5c8e68219.jpg) (http://www.radikal.ru)
Mana buni qilsa ham bo'larkan :D
       ibrat ........shukr
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: ZUBAIR 12 Mart 2009, 20:43:48
Baklashkani belidan qirqib, uzun yog'ochga qotirib, uzum, anjir uzardik (bir vaqtlar =) )
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: BaÑ…tiyor 14 Mart 2009, 03:42:54
Uni ichimlik suvi idishi sifatida ham ishlatsa bo'ladi ! ;D
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Mashhura 19 Iyun 2010, 11:49:40
Baklashkani belidan qirqib, uzun yog'ochga qotirib, uzum, anjir uzardik (bir vaqtlar =) )
biz olma uzardik
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Rabella 30 Iyun 2012, 22:13:11
 :asl3:
Bugun o`zimcha nimadirla yasagim kelib internetga qidiruv bersam, shunaqa zo`r narsala chiqib keldi..
Ayniqsa bakalashkadan yasalgan bu uyni  ko`rib qoil qoldim..  :)

(http://rasm.sb.uz/pics2/e434e8f28c7086f6eb93933de83d885e.jpg) (http://rasm.sb.uz/#e434e8f28c7086f6eb93933de83d885e.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/98e0c69ec032faa2c2618457aa8f434a.jpg) (http://rasm.sb.uz/#98e0c69ec032faa2c2618457aa8f434a.jpg)

(http://rasm.sb.uz/pics2/5077bce11e9f08208f27c775bd160a06.jpg) (http://rasm.sb.uz/#5077bce11e9f08208f27c775bd160a06.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/3cda509c17b5e9c3b7d98204c721a62b.jpg) (http://rasm.sb.uz/#3cda509c17b5e9c3b7d98204c721a62b.jpg)

(http://rasm.sb.uz/pics2/0a0f3856e337acc9f7b89b33a013ca66.jpg) (http://rasm.sb.uz/#0a0f3856e337acc9f7b89b33a013ca66.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/fa7a068180ca9ba74661660b10e3a8d7.jpg) (http://rasm.sb.uz/#fa7a068180ca9ba74661660b10e3a8d7.jpg)


(http://rasm.sb.uz/pics2/b0d68ecc1a686184b4eb955f5843426e.jpg) (http://rasm.sb.uz/#b0d68ecc1a686184b4eb955f5843426e.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/8890ada2c410fca1c79b4f7f4356696a.jpg) (http://rasm.sb.uz/#8890ada2c410fca1c79b4f7f4356696a.jpg)


(http://rasm.sb.uz/pics2/b925e71a37288c69ccfcd7eff63cf70a.jpg) (http://rasm.sb.uz/#b925e71a37288c69ccfcd7eff63cf70a.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/fb17e66fd2356cf074eab0c2ed29d18e.jpg) (http://rasm.sb.uz/#fb17e66fd2356cf074eab0c2ed29d18e.jpg)

(http://rasm.sb.uz/pics2/e083fbdbf85b10fd3dbbdec403155145.jpg) (http://rasm.sb.uz/#e083fbdbf85b10fd3dbbdec403155145.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/22aa357df2f460797cdc96e0f26258bb.jpg) (http://rasm.sb.uz/#22aa357df2f460797cdc96e0f26258bb.jpg)


Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Rabella 30 Iyun 2012, 22:17:18
(http://rasm.sb.uz/pics2/2ba5423f611914587678e86465055e98.jpg) (http://rasm.sb.uz/#2ba5423f611914587678e86465055e98.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/305f5cfc135f78f976810e54d6e54cbd.jpg) (http://rasm.sb.uz/#305f5cfc135f78f976810e54d6e54cbd.jpg)


(http://rasm.sb.uz/pics2/06cde05c632a6cdb25be1a042548c006.jpg) (http://rasm.sb.uz/#06cde05c632a6cdb25be1a042548c006.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/981b6dcd3edfb9b40338ab3d09c78a35.jpg) (http://rasm.sb.uz/#981b6dcd3edfb9b40338ab3d09c78a35.jpg)


(http://rasm.sb.uz/pics2/baa7b2485b943cbeb899e3f4fe0b8314.jpg) (http://rasm.sb.uz/#baa7b2485b943cbeb899e3f4fe0b8314.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/8df6b8c1a1dd2a523c8d4765b66306a8.jpg) (http://rasm.sb.uz/#8df6b8c1a1dd2a523c8d4765b66306a8.jpg)

(http://rasm.sb.uz/pics2/6b3902f402c852e7b324a6a9e96d84f1.jpg) (http://rasm.sb.uz/#6b3902f402c852e7b324a6a9e96d84f1.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/ed8419b844256c1fbae3501971689e0f.jpg) (http://rasm.sb.uz/#ed8419b844256c1fbae3501971689e0f.jpg)


(http://rasm.sb.uz/pics2/1a6f457eba8485b048e734dd6f4d9833.jpg) (http://rasm.sb.uz/#1a6f457eba8485b048e734dd6f4d9833.jpg)(http://rasm.sb.uz/pics2/3a42eea7da43d1a4269d66b7f0ea1a21.jpg) (http://rasm.sb.uz/#3a42eea7da43d1a4269d66b7f0ea1a21.jpg)
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Mufazzala 01 Iyul 2012, 00:35:11
 :asl3:

Biz baklajkalarga yozda tomat, pomidor sousi, murabbo yopardik.
Lekin rossayam ekonomichniy narsada bu baklajka, o'ylab topganlar baraka topsin.
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Mahdiyah 01 Iyul 2012, 11:54:04
Bakalashkaniyam uvol qilishmabdi qoyil. O'rnak olsak bo'larkan. Qolversa g'ishtdan ancha arzonga tushadi  ;D
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Mahdiyah 01 Iyul 2012, 11:59:06
Baklashkani belidan qirqib, uzun yog'ochga qotirib, uzum, anjir uzardik (bir vaqtlar =) )
Biz ham buvimnikida baland anjir daraxtidan anjir terardik, juda qiziq edi. Har terganimda 1 tog'ora to'lardi.
Afsus shu anjirni bir necha yil avval xovlini kir qilib tashlayabdi dib qirqib tashashdi, rosa achindim.
Barakali anjir edi...
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Mahdiyah 01 Iyul 2012, 12:02:19
 :D kashelyok qilishibdi bakalashkadan

(http://s59.radikal.ru/i166/1002/92/832707abcf0d.jpg)
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Mahdiyah 01 Iyul 2012, 12:05:47
(http://ni-lo.ucoz.ru/_nw/0/24924434.jpg)

(http://mirsovetov.ru/images/1465/7.gif)

(http://ni-lo.ucoz.ru/_nw/0/49774846.jpg)

(http://mirsovetov.ru/images/1465/10.gif)

(http://ni-lo.ucoz.ru/_nw/0/16381523.jpg)
Nom: Re: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: azizbek_mx 01 Iyul 2012, 14:29:14
Biz kichikligimizda boklajkani qornidan bir nechta teshib, qopqog'ini örniga shlang ulab fontan qilardik, tepasidan sakrab sakrab chömilardik. Zör vaqtla edi öshanda
Nom: Javob: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Mahdiyah 28 Mart 2013, 22:46:39
(http://i.imgur.com/ogehLvN.jpg) (http://imgur.com/ogehLvN)
Nom: Javob: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Muxsiya 29 Mart 2013, 11:34:38
бирор жойга зиёратга кетаётган булсак доим йулдан баклашкадаги ичимликлардан оволаман ва йул буйи ичилиб тугаган баклашкага зиёрат килгани борган жойимнинг сувидан олиб кайтаман
Nom: Javob: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Secret 09 Iyun 2013, 08:04:52

 bu yog'i dehqonchilik

(http://rasm.sb.uz/pics2/e17c95078ea5426ffcc1a4cb68577453.jpg) (http://rasm.sb.uz/#e17c95078ea5426ffcc1a4cb68577453.jpg)
Nom: Javob: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Muhammad Sanjar 10 Iyun 2013, 12:55:24
(http://s017.radikal.ru/i444/1306/fe/9a280eff1dbe.jpg)
Nom: Javob: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Muxsiya 10 Iyun 2013, 15:35:07
Sizlar kiritayotgan rasmlar qaysi mamlakatda olingan bilmadimu, lekin hech qayerda O'zbekistondagichalik baklawkalardan samarali foydalanilmasliga iwonchim komil. Menimcha buni rasmlar bn izohlawga hojat yo'q bo'lsa kerak.;-)
Nom: Javob: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Ansora 10 Iyun 2013, 16:15:35
Baklashkalarni orasidan suv otmaydimi?
Nom: Javob: Bakalashkadan nimalar qilsa bo'ladi?
Yuborildi: Abdulhafizaka 10 Iyun 2013, 23:16:04
Baklashkalarni orasidan suv otmaydimi?
Бир бирига махкамланганда орасидан сув утади лекин баклашка копкоклари махкам йопилгани учун барча баклашкалар ичига камалган хаво кайикни сувга ботмаслигини таминласа керак.