ZiyoUz - Haqiqiy o'zbekona forum

Jamiyat va inson => Oila va jamiyat => Mavzu boshlandi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:48:26

Nom: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:48:26
ШИМСИЗ КОЛГАН ЭРКАКЛАР
TRIBUNE-uz, Нурулло Остонов


Дастлаб мода сўзи Францияда пайдо бўлган бўлса-да, аслида келиб чикиши лотинчада ўлчов, кўриниш, усул, коида, колип, кўрсатма маъносини англатади. Фаранглар зукко халк-да, дарров бу сўзни колипга солиб, мода деб атаган. Шунинг учун колипда гишт куйиш хам кадимулаввал фаранглардан таркалган. Лекин махаллий тадкикотчилар бу сўз энг аввал бизнинг беданавозларимиз орасида урф бўлган, деб уриб енгишади. Улар бедананинг нарини тутиш учун бедазорга тузок кўйишиб, модасининг овозида сайраб чакиришган. Бедананинг модаларини сайратиб кўйиб, нарларини уриштиришган. Хуллас, мода фарангларда таркалиб, бизда бедана уриштириш билан тамом бўлган....

Хуллас, энг яхши вино хам, энг яхши атир хам фарангларда чикади, атирига алланимабалоларни солгани учун аёлларни ёшартиради, деган рекламаларни хамма билади. Мода хам, комиклар хам, гомиклар хам ўша ердан таркалади. Айникса, шарм-хаё пардаси кўтарилган хозирги рекламаларнинг хаётга зудлик билан кўчиши табиий хол бўлиб колди. Биз "Сангам" киносида Радханинг эркакларнинг кўйлагини кийиб ўйнаганини кўрганимиз холва экан. Кейин бу кўйлак жониворнинг енги калта бўлди, кейин енгсиз бўлди, кейин майкага айланди. Энди аёллар эркакларнинг шимини хам тортиб олди. Ноилож колган зркаклар чолвор кийишга ўтди.

Аёллар тирсиллаган шимларни кийиб, оркасини юз килолик хисори кўйнинг думбасидай серкиллатиб юрса, эркаклар рўдапо чолворларни кийиб олиб, уларга анграйгани-анграйган. Айникса, даллоллар уларни бехато бахолашади. "Шунака думбали кўй бўлганида, бемалол икки юзтага тортарди",-дейишади чама билан. Халкимизда "Кўргандан кўз хаки сўрама",-деган гап бор. Мода шунчалик кучайиб кетдики, кўз пўстакнинг тешигидан бўлса хам, одам уяладиган бўлиб колди.

Кўча-кўйда нега эркаклар ерга караб юрадиган бўлиб колди? Бу хаммаси мода туфайли. Кўзингни кўтаришинг билан елини майкасидан лорсиллаб чикиб турган, майкаси киндигидан кўтарилиб, шимининг таранглигидан хамма жойи билиниб турган дўндикчага беихтиёр карашга тўгри келади. Яна ерга караб ёнидан ўтиб кетаётганингда модапараст мода майкасини киндигига караб икки марта тортиб хам кўяди. Эркак бундан баттар ўнгайсизланиб, дуч келган томонга суриб колади. Илгари стриптиз кўриш учун одамлар махсус ресторанларга киришарди. Энди бунга хожат хам бўлмай колди. Кўчага чиксанг бас, стриптиз!

Хохлаганингни томоша килавер! Ўша пайтда шайтон Одамга Хаво учун кўзгуни бериб, яна бир навбатдаги шайтонлигини килган экан. Ўшандан аёллар модага берилиб кетиб, эркаклар модапараст бўлиб колди. Бизнинг дўндикчаларнинг кийиниши олдида фаранг дўндикчаларининг кийиниши хеч гап бўлмай колди. Шу кетишда бўлса, бу дўндикчалар эркакларнинг шиминигина эмас , шайтон берган кўзгудан ташкари бошка нарсаларини хам тортиб олиши хеч гап эмас. Астаъфуриллох, астаъфуриллох, бундай кўргиликдан кўра яхшиси, беданавоз бўлган минг марта маъкул. Хам нарини уриштирасан, хам модасини сайратасан. Шундай эмасми?

.......Nega shunday? Tushunmadim, tushunmadim.......
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:48:45
Md:

Haqiqatda ayrim ayollarimiz shunday sharmandali kiyimlaridan yonlaridagi begona u erda tursin otalari, akalri oldida yurishdan uyalmaydilar.
Lekin shim kiyish ayollarga emas degan fikrga qo'shilmiman. Shim kiyish deganda albatat qo'y ____ si kabi emas, balki o'zlariga yarashtirib va me'yorini bilgan holda kiyish demoqchiman.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:48:58
Maknuna:

Assalomu alaykum!
Judayam muammoli masalani ko'taribsizlar. Lekin maqola bilmadim qanaqa-yu, manga ba'zi bir o'xshatishlari yoqmadi. Man buni o'zimga ovotganim yo'q, lekin baribir, ayol kishiga nisbatan bunday o'xshatish yaxshi emas edi. Bilmadim, balki, mana shunday o'xshatishlar bilan o'sha qizlarimizning haqiqiy basharalari ochilar...

Endi muammoga kelsak,
Haqiqatda bu muammo bor va tobora yoyilib ketvotti. haqiqatda ham ba'zi qizlarimizning kiyinishlarigfa qarab shu ham o'zbekmi deb qolamiz. Mana shular ham musulmon oilalarning farzandi, lekin ularning tarbiyalariga qarab, kiyinishlariga qarab shu ham musulmonmi degan xayol o'tadi. Qizlarimiz o'ta zamonaviylashib borishvotti. Lekin zamonaviylik, tor va ochiq kiyimlar bilan belgilanmiydi-ku!

Sizlar qanday fikrdasizlar?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:49:16
Mohinur:

Assalomu alaykum!
Judayam aktual bo'lgan mavzuni ko'taribsizlar!
Bizning Buxoroda ham ayni shunday holat hozir judayam ko'payib bormoqda. Ayniqsa, universitet, kollejda o'qiydigan yoshlar bundan oliftalikka ruju qo'yishmoqda. Nahot shu narsani zararligini tushunishmasa|? Bu o'zlariga ham, atrofdagilarga ham katta zarar-ku! Ham, ma'naviy, ham tibbiyot tarafdan zarar.
Lekin ularning ko'pchiligi zararaliginiyam biladi, lekin moda turganda zararlarni ham esdan chiqarishadi.

Xo'sh unda nima uchun shunday behayo kiyimlarni kiyishadi? Kimga yoqish uchun? Kimga ko'rinish uchun?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:50:13

Kumushbibi"

Assalomu alaykum!
Maqolaniyam yig'latib yuboribdi.Ichivolib yozganga o'xshaydi.. :)

Qur'oni karimdan:
(Ey, Muhammad,) mo'minlarga ayting, ko'zlarini (nomahram ayollardan) qo'yi tutsinlar va avratlarini (zinodan) saqlasinlar! Mana shu ular uchun eng toza (yo'ldir). Albatta, Alloh ular qilayotgan (sir) sinoatlaridan xabardordir.

Mo'minalarga ham ayting, ko'zlarini (nomahram erkaklardan) qo'yi tutsinlar. Va avratlarini (zinodan) saqlasinlar! Hamda ko'rinib turadiganidan boshqa ziynatlarini ko'rsatmasinlar va ro'mollarini ko'kraklari uzra tushirib olsinlar! Ular zeb-ziynatlarini erlari yo otalari, yo erlarining otalari, yo o'g'illari, yo erlarining o'g'illari, yo o'zlarining og'a-inilari, yo og'a-inilarining o'g'illari, yo opa-singillarining o'g'illari, yo o'zlari (kabi) ayollar, yo qo'l ostilaridagi (cho'ri)lar, yo (ayollardan) behojat bo'lgan (ya'ni, juda keksayib qolgan yoki aqlsiz-devona) erkak xizmatkorqullar, ayollarning avratlaridan xabardor bo'lmagan go'daklardan boshqalarga ko'rsatmasinlar! Yana, yashirgan ziynatlarini bildirib, oyoqlarini (yerga) urmasinlar! Barchalaringiz Allohga tavba qilinglar, ey mo'minlar! Shoyad, (shunda) iqbolli bo'lsangizlar.

Nur surasi, 30-31-oyatlar

http://www.uzislam.com/forum/viewtopic.php?t=141&start=0&sid=4f7fe243dac589bac50d247ccafec669
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:50:28
Assalomu alaykum!
Mastlikda yozilgan bo'lsa bordir, lekin undagi juda ko'p gaplar ayni haqiqat. Anavi bema'ni rivoyatga men ham umuman qarshiman. Lekin "ajoyib" tashbehlar ila tasvirlangan ba'zi qizlarimizning ahvollari aslida bundan-da ayanchli!
Aftidan siz Toshkentda anchadan beri bo'lmagansiz chog'i. Mana shu maqolada ko'rsatilgan o'zbek qizlarining yurishlarini ko'rib yoqa ushlab qolishingiz aniq. O'ylaysizki, kechalarda yarim-yalang'och yigiti bilan ovloqlarda yuradigan, kuppa-kunduzi hammayog'ini ko'z-ko'z qilib ko'chalarni yayratadigan qizlar kammi?
Toshkent ko'chalarida yurar ekansiz, bunday qizlarni har qadamda uchratasiz. Achinarli joyi shular ham o'zbekning farzandlari, shular ham o'zini musulmonman deya keriladi. Aslida esa ularning harakatrlarini ko'rib na o'zbekka, na musulmonga o'xshatasiz.
Ba'zi o'zbek erkaklarimizda ham hamiyat qolmagan. ERKAK bo'lib turib o'z qizlarini, o'z singillarini bozorga sotadilar. Kalta yupka olib berayotgan, shom shim olib berayotgan, yirtiq-teshik kiyim olib berayotgan, kechalari o'z qizlarini begona erkak bilan yurishlariga ruxsat berayotgan otalar, akalar - QANI ULARDAGI HAMIYAT, qani ulardagi RASHK, qani ulardagi IYMON? ? ?

...Hech qaysi zamonda o'zbek ayollari o'z tanasini sharmandalarcha chet-ellarda sotmagan!
...Hech qaysi zamonda o'zbek ayollari MARDIKORlikka chiqmagan!
...va nihoyat hech qaysi zamonda o'zbek ayollari sharmandali kiyimlar kiymagan!!!

Bugun esa...
Tushunmadim, tushunmadim...
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:50:47
farzonochka:

xa, atrofga qaraganibgizda shunaqa xunuk manzaralarga kozingiz tushadiki, ularni korib lol bolib qoladi kishi. Nega endi hozir shunaqa vaziyatlar kopayib ketvotti, ularni nima majbur qilar ekan-a? Nega hozir kop kishi or-nomus, vijdon tushunchalarini bir chetga surib qoyib, qattagi behayo ishlarga qol urishvotti... Bu savolga javobbi bilmiman, bilolmasam xam kere, lekin ular bir kun kelib Olloh huzurida qanaq qib javob berishi haqida naxot oylashmasa.....
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:50:56
Chunki jamiyatimiz mana shunday bema'niliklarga qarshi hech narsa qilolmayapti. Gaplar yerda, qog'zoda qolib ketyapti xolos.
Siz nima deb o'ylaysiz, hozirgi sharoitga ko'ra, qiz bolalar qanday kiyinishi kerak?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:51:14
Noza:

Gaplarizga qo'shilaman hammasi qog'ozda va gapda qolib ketmoqda.

Jamiyatda esa tarbiyaviy ishlarni qilish o'rniga, oldinlari ham takidlaganimizdek bemani seriallarni qo'yishadi. Serialdan oldin "Kmolot yoshlar ijtimoiy harakati" ko'rsatuvlarida esa qizlarimizning, yigitlarimiznig kiyinishlari, sigaret chakishlarini gapirib qo'yishadi. Ketidan esa bemani seriallarni qo'yishadi.
Bu seriallarda o'sha sizlar etgande "moda bila hamnavas" kiyingan qizlar ham, tamakini tutunidan "mazza" qiladiganlarni ham topish muammo emas.

Qizlarimizni kiyinishiga kesak.
Albatta qizlar yahshi kiyinishga harakat qilishadi.
Ko'pchilik qizlar boshqalarda o'taman deb chegaradan oshib ketadilar.
Yana kalta yubka kiyib bir-bir tushirib ham qo'yadilar.
So'zim ohirida hadisu sharifdan ajoyib satrlarni aytmoqchiman:

Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar:
“Kimki shuhrat topish niyati bilan yasanib kiyim kiysa, u to uni yechmaguncha Tangrining rahmat nazaridan uzoqda bo’lur”.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:51:29
Maknuna:

rahmat Noza!
Gaplaringizga qo'shilaman.
Kiyim bilan haddidan oshgan qizlarimizani ko'rsam manam tutoqib ketaman.
Bu bilan nimaga erishmoqchi ular?
Kiyim bilan, tanani namoyish etish bilan shuhrat qozonishmoqchimi?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:51:55
maknuna:

"Yaqinda yo'lda ketayotib, ro'paramdan kelayotgan qizni... yalang'ochmikan deb o'ylabman. Badanga mos rangdagi mato ancha yupqa ham shaffofligidan deyarli hech joyini yashirmasdi.
- Bolam, bu kiyganing nima? - chidolmay so'radim.
- Bu moda, xolajon, moda!
Uning ortidan bir pas qarab qoldim: "modangga o't tushsin, bolam!..."

...Nomigagina ko'ylak kiyib, kindigiga taqinchoq osgan, tizzasidan bir qarich baland "yubka"sining oldi yoki orqa tomonini ataylab yirtib, shu joyiga qo'ng'iroqcha osib olgan qizlar rostdan ham ko'payib ketdi. Biz ularni har kuni, hamma yerda ko'raverib, ko'zimiz o'rgaganidan, bu holatga umuman befarq, beparvo bo'lib qolmayapmizmi?"

"Postda" gazetasidan.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:52:14
djdilshodbek:

Ba’zida o’ylab qolaman nega G’arb madaniyoati Sharq Shariat madiyoatini poy mol qilmoqda ya’ni qizlarimiz shim yigitlarimizesa har qil turdagi taqinchoqlar taqishmoqda. Bu bilan ular o’zlaricha nima qilishmoqchi faqatgina ularning o’zlari kiysa ham mayli edi ular boshqalarni ham shunga jalp qilishmoqda. Meni sizlarning saytingiz
Juda ham o’ziga tortadi ya’ni har gal men unga kirganimda o’zimda yo’q bir odob va asosiysi muqaddas dinimiz haqida o’z bilimlarimni kengaytiraman bu esa meni hech qachon yomon yo’llarga kirishdan
Asraydi. Men shuni xoxlardimki ziyo tarqatuvchi saytlar soni oshsa
Xalq va insonlarni o’ziga dinga ,shariatga bo’lgan mnosabati yaxshi tomonga o’zgarar edi.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 29 Iyun 2006, 12:10:37
Assalamu alaykum. Men Qaysarni gaplariga to'la holada qo'shilaman.Ba'zi qizlarimizga yoqmaydi bu hol,lekin haqiqat achchiq bo'ladi. Buni sababi nima? deb so'rashibdi ko'pchilik. buni sababi iymonsizlik, Islomni bilmaslik, oilasida Islom, din, hayo, namoz dagna narsalarni o'rganmaganligi. Hamma gap tarbiyada. agar oilasida shu muqaddas narsalarni ongiga singdirib tarbiya qilinsa u qizlar o'ldirib qo'ysangiz ham bunday kiyimlarni kiymiydi.Otalar, akalar taglarida mashina, qo'llarida telefon, hech kimga gap bermaydi,lekin qizlariga, singillariga shim, kalta yubka sotib olishni uhutishmaydi.Ularda na rashk, na iymon, na hamiyyat bor. Hayosi yo'qni iymoni yo'q. bu hadisi sharif huddi hozirgi zamon kishilariga aytilgandek.Alloh hammamizni mag'firat qilsin.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 29 Iyun 2006, 12:17:59
Md:

Haqiqatda ayrim ayollarimiz shunday sharmandali kiyimlaridan yonlaridagi begona u erda tursin otalari, akalri oldida yurishdan uyalmaydilar.
Lekin shim kiyish ayollarga emas degan fikrga qo'shilmiman. Shim kiyish deganda albatat qo'y ____ si kabi emas, balki o'zlariga yarashtirib va me'yorini bilgan holda kiyish demoqchiman.
Siz aytgan o'sha akalar, otalar o'zlari shu shimlarni sotib olishganidan keyin, yoki uni sotib olishiga qarshilik qilmaganidan keyin qizchalr kiyishadi-da. Sizni ayollarni o'ziga yarashadigan shimlarni kiyishi kerak degan gapingizga umuman qo'shilmayman. Nima siz, Alloh va Rasuli s.a.v. qaytargan narsalarga ruhsat bermoqchimisiz? Yarashadigan shim -  qizlarimiz hozir kiyib yurgan shimlari o'zlaricha yarashadi. Islom bir narsadan qaytardimi. Rasululloh qilma dedilarmi, tamom, bunga ruhsat yo'q. Siz:" Erkaklarni kiyimini kiygan ayollarga va ayollarni kiyimini kiygan erkaklarga Allohni la'nati bo'lsin" degan hadisi sharifni eshimaganmisiz?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 29 Iyun 2006, 12:27:30
Maknuna:

Assalomu alaykum!
Judayam muammoli masalani ko'taribsizlar. Lekin maqola bilmadim qanaqa-yu, manga ba'zi bir o'xshatishlari yoqmadi. Man buni o'zimga ovotganim yo'q, lekin baribir, ayol kishiga nisbatan bunday o'xshatish yaxshi emas edi. Bilmadim, balki, mana shunday o'xshatishlar bilan o'sha qizlarimizning haqiqiy basharalari ochilar...

Endi muammoga kelsak,
Haqiqatda bu muammo bor va tobora yoyilib ketvotti. haqiqatda ham ba'zi qizlarimizning kiyinishlarigfa qarab shu ham o'zbekmi deb qolamiz. Mana shular ham musulmon oilalarning farzandi, lekin ularning tarbiyalariga qarab, kiyinishlariga qarab shu ham musulmonmi degan xayol o'tadi. Qizlarimiz o'ta zamonaviylashib borishvotti. Lekin zamonaviylik, tor va ochiq kiyimlar bilan belgilanmiydi-ku!

Sizlar qanday fikrdasizlar?
Maknuna nega sizga yoqmadi haq gapku bu? Uzr lekin bu achchiq bo'lsa ham haqiqat. Ko'chadagi qiz ayollarni kiyinganini ko'rsam ayol bo'lib tug'ilganimga pushaymn qilaman, Alloh kechirsin.Aynan shunday mahluqlarga o'hshab ketishgan hozir ayollarimiz. Hayo ulani ko'rsa uyalsa kerak. Hatto hayvon ham o'z juftini yoki urg'ochisini qizg'onadi, boshqa erkaklardan himoya qiladi.Lekin bizni erkaklarimiz ulardan-da battar holga tushib qolgan. Bir kuni ko'chada bir qiz, meyka kiygan, ko'kraklari, qo'ltiqlari shunday ochiq, bir yoshi katta, u qizni bobosi bilan teng kishi, galstuk taqib diplamat ko'tarib olgan, qizga shunaqa qaradi-ki, yutvoray deydi. Shunda bir yosh yigit:" ha doda nima ko'rib qoldingiz" dedi. Bu gap u kishi uchun o'lim emasmi. buni o'rniga o'sha qizga chiroyli nasihat qilsa, shu joiz emasmi unga. Hidoyat Allohdan.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Shahina 30 Iyun 2006, 15:17:37
Juda ham to'g'ri gaplarni gapirdingiz.
Man ham ko'cha-kuydagi qizlarimizaning, ayniqsa, o'zbek qizlarimizning ham mana shunday behayo kiyimlar kiyib yurishganini ko'p uchrataman.
Hattoki, Yevropada ham bunaqa kiyimlarni ommaviy kiyishmas ekan. Aksincha buzuq ayollar shunaqa kiyisharkan.
Bizada esa bu - moda! Moda esa bu - zamonaviylik. O'ranib yurganlar esa - zmaondan orqada qolganlar, go'yo.
TV, matbuotda bemalol mana shunday qizlarni ko'rsatib yotishadi.
Seriallarda ham shunaqa holatlar... Bunaqada o'zbek qizlarining ibosi, hayosi qayerda qoladi???
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: mubashshir 11 Iyul 2006, 08:47:11
Assalamu alaykum. Qizlarimizni bu holga tushib qolganlariga asosan ota-onalri aybdor.Chunki qush uyasida ko'rganini qiladi.
"Al-Hayayi - minal Iyman". "Hayo - Iymondandir"

Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: shoir 13 Iyul 2006, 06:47:32
Hayo bilan birgalikda ozgina andisha ham bo'lganida edi bunaqa holatlarga yo'l qo'yilmagan bo'lardi.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 14 Iyul 2006, 10:53:06
Hayo bilan birgalikda ozgina andisha ham bo'lganida edi bunaqa holatlarga yo'l qo'yilmagan bo'lardi.
Assalamu alaykum.
Hayo - Iymondandir.
Bu ikkisi bo'lsagina andisha bo'ladi-da, ahir.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: MaxCmd 16 Iyul 2006, 18:00:41
Umuman olganda, Qaysarning fikrlariga to`liq qo`shilaman!
Bitta men emas, balki, atrofimdagi, ko`pchilik yaxshi deb hisoblaydigan tanishlarim ham bu fikrlarga qo`shiladi.
Alam qiladigani, bu "kasallik"ning yoyilib borayotgani. Jadal sur'atda bu moda qishloqlarimizga kirib borayapti.
Bugun biz shu haqida jon kuydirib gapiryapmiz, ertaga bilmadim, bunaqa holatlar oddiy holat bo`lib qolsa kerak. Yana alam qiladigan, biror qizga "nega shim kiyib yuribsan?" desangiz, "nima qilibdi, kalta yubkadan ko`ra yaxshiku" deb javob qaytaradi. Sizlar ham qizlar bilan bu borada munozara o`tkazib ko`rsangiz bir-biridan kulgili("achinarli") mulohazalarni eshitasiz. Hatto ba'zida o`ylab ham qolaman, ularda shunchalik mantiq tushunchasi rostdan ham bo`lmaydimi? :)
Hayoli, iffatli, aqlli va odobli qizlarimiz, iltimos, noto`g`ri tushunmanglar. Bu gaplar sizlarga emas.

Allohning o`zi ayollarimizga insof, erkaklarimizga g`urur bersin.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: forumnnb 16 Iyul 2006, 18:30:08
Men yuqorida bildirilgan fikrlarga to`liq qo`shilaman. Adashmasam o`tgan yilning noyabr oylarida "Huquq" gazetasining navbatdagi sonlarining birida Y.Pardaning "Mamnu ne`matlar" degan maqolasini o`qib juda ta`sirlangandim. Qisqacha ma`nosini aytganda, avtobusda chol-kampir o`tirganda yoniga beli ochiq bir qiz keladi. Shunda chol qizga qarab "belingni yopib ol" deganida, qiz esa cholning ustidan kula-kula avtobusdan tushib ketadi. Shunda chol kampirga qarab, bunaqada yigit kishida "qitiq" qoladimi deydi......
Ha juda ham to`g`ri berilgan savol.  Koshki edi buni qiz-ayollar tushunsa....
Aytadigan bitta gapim qoldi shekilli, hurmatli ayollar yigitlarning kelajaklari sizlarning qo`llaringizda!(afsus bu haqiqat) :-(
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: MaxCmd 16 Iyul 2006, 19:58:59
Aytadigan bitta gapim qoldi shekilli, hurmatli ayollar yigitlarning kelajaklari sizlarning qo`llaringizda!(afsus bu haqiqat) :-(
Ular haqiqatni tushunisharmikan? Agar tushunishganda, bu mavzu boshlanganiga necha yil bo`ldi? Shu paytgacha sal bo`lsa ham ta'sir qilarmidi...
Hamma uchun: siz o`z atrofingizda shim kiyishni tashlagan qizlarni bilasizmi? Ularni shim kiyishni tashlashga nima majbur qildi?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: forumnnb 16 Iyul 2006, 20:25:49
Hamma uchun: siz o`z atrofingizda shim kiyishni tashlagan qizlarni bilasizmi? Ularni shim kiyishni tashlashga nima majbur qildi?

Juda ham o`rinli savol. Ayollar buni bo`yinlariga olmasalar, yana biz bechora erkaklar bo`ynimizga olamiz shekilli, oilada yigit kishiga ko`p narsa bog`liq ekan. Hamma narsa oiladan boshlanadi. O`zi boshida qizlarni qattiq ushlash kerak. Bu Ona, aka-ukalarning vazifasi, burchi. Nega ayrim aka-ukalarlar, hatto onalar qizlarning shim yoki kalta kiyishiga e`tibor berishmaydi, axir onalarimiz hayot tajribasidan o`tganlarku (shuning uchun ham indashmasa kerak-da!  :D)

MaxCmd ning gaplariga keladigan bo`lsak, men shunaqa qizlarni bilaman, ular nomus uchun hamm narsaga tayyorlar, afsus bular soni kam  :'(

Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 17 Iyul 2006, 12:45:12
Assalamu alaykum.
Hurmatli MaxSmd va forumnnb! Bu moammoni auybdorlarini qidirsak muammo hal bo'lib qolmaydi. Bu muammoda faqat ayollar, qizlar yoki onalar emas. Erkaklarning ayblari ham juda ko'p. Chunki o'z onasini, singlisini va hotinini qizg'anmaydigan, rashk qilmaydigan, dinni tushunmaydigan erkaklardan hamma narsani kutsa bo'ladi. Erkaklarda g'urur yo'qolgan.Ayoli ko'chga chiqib ishlasa, erkaklar bilan muloqotda bo'lsa bir tuki qilt etmaydi. Hotini toipib kelgan pulni ishlatadi,u topib kelgan narsani tanavvul qiladi. Oldida har hil kiyimlarni kiyib, pardoz andoz qilib chiqib ketsa, ishi yo'q. Aytaversa gap ko'p. Bularni hammasini ildizi, Islomni bilmaslik, dinni anglamaslik, ilmsizlikdir.
Rashk - Iymondandir.(Hadisi sharif)
Lekin Allohga shukr, yahshi ayollar ham yahshi erkaklar ham juda ko'p. Agar aksi bo'lganida Qiyomat boshlanib ketgan bo'lardi. Shu yahshilarni, solihlarni duosi tufayli bizni yer yutib ketmayapti.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Mohinur 17 Iyul 2006, 15:47:35
Assalomu alaykum!
nargiza opa sizning fikrlaringizga men ham qo'shilaman.
Erkaklar ham oila a'zolariga e'tiborli bo'lishsa bunday holatlar bo'lmasdi.
Men o'z ayollarini horijda ishlashga yuborayotgan erkaklarni bilaman.
Axir bu da'yuzlikku...
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: MaxCmd 17 Iyul 2006, 16:17:30
Assalomu alaykum, yana bir bor!
Nargiza va Mohinur! Sizlarning gaplaringiz to`g`ri. Achchiq bo`lsa ham.
Allohga ming bor shukrlar bo`lsinki, mening singillarim unaqa emas. Men o`zimning oilamdan ko`nglim to`q.
Lekin faqat shu bilan ish bitib qolmaydi. Agar shu ketish bo`lsa, ertaga mening nevaralarim(nasib qilsa) yoki uzog`i bilan chevaralarim shunaqa kiyinishga o`tib ketishadiku!
Keyinchalik zamon talabiga aylanib qolsachi?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: forumnnb 17 Iyul 2006, 20:33:54
Assalomu alaykum hammaga!
To`g`risi mavzu bunchalik munozaraga boy bo`lishini kutmagan edim.
Nargiza va Mohinur, siz qaysidir jihatdan ayollarning tomonini olayotgandek ko`rindi menga. Buni to`g`ri tushunaman. Faqat bir narsani unutmanglar, urf-odatlar, qadriyatlarning saqlanib qolishi va yo`qolib ketmasligi  sizlarning nomusingiz va sharm hayoyingiga bog`liq. Bu faqat sizlarga emas butun ayollarga tegishli. MaxCmdning gaplari haqiqatdan haqli savol. Keyinchalik bu odatiy holga aylanib qolsachi?????? ...........Men shundan qo`rqaman  :-[
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 09:04:01
Assalomu alaykum, yana bir bor!
Nargiza va Mohinur! Sizlarning gaplaringiz to`g`ri. Achchiq bo`lsa ham.
Allohga ming bor shukrlar bo`lsinki, mening singillarim unaqa emas. Men o`zimning oilamdan ko`nglim to`q.
Lekin faqat shu bilan ish bitib qolmaydi. Agar shu ketish bo`lsa, ertaga mening nevaralarim(nasib qilsa) yoki uzog`i bilan chevaralarim shunaqa kiyinishga o`tib ketishadiku!
Keyinchalik zamon talabiga aylanib qolsachi?
Va alaykum assalam. To'g'ri faqat o'z oilalarimiz bilan ish bitib qolmaydi. Biz ko'proq o'zimizni o'rnak ko'rsatib boshqalarni Islomga jalb qilishimiz lozim. Bundan boshqa yo'li yo'q bundan qutulishni. Hammasiga oila sababchi. Agarda oilada Islomiy tarbiya berilsa qizlar hech qachon bunday holga tushib qolmasdi. Hozirgi uylanayotgan va farzand ko'rish arafasida turgan yoshlarimiz (hoh erkak,hoh ayol) bunga ahamiyat berishsa,farzandlarini to'g'ri islomiy yo'lda tarbiya qilishsa afzal bo'lardi.Chunki har bir go'dak fitratida musulmon bo'lib tug'iladi. Uni ota-onasi, buvi buvasi hristian, yahudiy, majusiy yoki munofiq qilib voyaga yetkazadi.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 09:15:28
Assalomu alaykum hammaga!
To`g`risi mavzu bunchalik munozaraga boy bo`lishini kutmagan edim.
Nargiza va Mohinur, siz qaysidir jihatdan ayollarning tomonini olayotgandek ko`rindi menga. Buni to`g`ri tushunaman. Faqat bir narsani unutmanglar, urf-odatlar, qadriyatlarning saqlanib qolishi va yo`qolib ketmasligi  sizlarning nomusingiz va sharm hayoyingiga bog`liq. Bu faqat sizlarga emas butun ayollarga tegishli. MaxCmdning gaplari haqiqatdan haqli savol. Keyinchalik bu odatiy holga aylanib qolsachi?????? ...........Men shundan qo`rqaman  :-[
Va alaykum assalam.
Kechirasizu, men hech kimni tomonini olmoqchi emasman. Faqat bunda erkak va ayolning teng avbi bor dedim holos. Siz aytgan sharm hayo nomus degan fazilatlarni hech qachon unutmaganman, hech qachon unutmayman. Alloh aqlimdan ayirmasa bo'lgani. Yer yuzida Islom bor ekan, iymon bor ekan,olima ayollarimiz bor ekan bu hech qachon odatga aylanib ketmaydi. Alloh u kunlardan asrasin. Lekin yana bir bor aytaman erkaklarning ayblari mavjud bunda. Ba'zi jihatlarni osak ko'proq ham. Mana sizlarga bir savol. Agar uylanmagan bo'lsangiz. Bir chiroyli qiz, o'ta go'zal, muomalasi juda zo'r, yigitlar bilan gaplashmaydi "hayoli", lekin shimda yoki mini yubkada, sizlar unga gap otmaysizmi yoki hech bo'lmaganda qarab ham qo'ymaysizmi? Faqat  rostini ayting.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Abdusalom 18 Iyul 2006, 14:39:27
Bir tanish okaxon bilan gaplashganimda shunaqa deb qoldilar.
Qizim 5-sinfga borayapti. Bir kuni maktabdan yig'lab kelib qoldi.
Nima bo'ldi deb so'rasam, qizla ustidan kulishgan emish:
- San orqada qolgan qoloqsan, bizaga o'xshab shim kiysang bo'miydimi? Yo ota-onang obermiydimi?
Qizaloq nima deyishni bilmay qolibdi...

Mana yosh qizaloqlarimizning ongidagi holatni ko'ring.
Bunga nima sabab:
- kottalar;
- TV
- Seriallar
- matbuot
- hatto daftarlar (ularda berilayotgan behayo suratlar
- o'qituvchilarnbing o'zlari...
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Abdusalom 18 Iyul 2006, 14:46:59
Va alaykum assalam.
Kechirasizu, men hech kimni tomonini olmoqchi emasman. Faqat bunda erkak va ayolning teng avbi bor dedim holos. Siz aytgan sharm hayo nomus degan fazilatlarni hech qachon unutmaganman, hech qachon unutmayman. Alloh aqlimdan ayirmasa bo'lgani. Yer yuzida Islom bor ekan, iymon bor ekan,olima ayollarimiz bor ekan bu hech qachon odatga aylanib ketmaydi. Alloh u kunlardan asrasin. Lekin yana bir bor aytaman erkaklarning ayblari mavjud bunda. Ba'zi jihatlarni osak ko'proq ham. Mana sizlarga bir savol. Agar uylanmagan bo'lsangiz. Bir chiroyli qiz, o'ta go'zal, muomalasi juda zo'r, yigitlar bilan gaplashmaydi "hayoli", lekin shimda yoki mini yubkada, sizlar unga gap otmaysizmi yoki hech bo'lmaganda qarab ham qo'ymaysizmi? Faqat  rostini ayting.

Nargiza opa, gaplaringizga to'liq qo'shilaman.
Erkaklarning ayblari ham juda ko'p. Gaplarim uchun kechirishsin-u, juda ko'p erkaklarimiz o'z oilalarining qandsay kiyim kiyishiga e'tibor bermaydilar. Maqolada aytilganidek, qo'yning ...si kabi shimni tarang qilib yurgan ayollari, qizlariga tanbeh ham bermaydilar va fojeali jihati o'zlari sotib olib beradilar...
Savolingizga kelsak: Ha.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: mubashshir 19 Iyul 2006, 13:07:07
Assalamu alaykum.
Men ham bu fikrlarga Abdusalom aka kabi qo'shilaman. Bunda erkaklarni ayblari ham juda katta.
Qadimda bir podshoh bo'lib, u ikki mamlaktni bosob olmoqchi bo'lib bu mamlakatga ikki josusini yuboribdi. Va ularga ko'proq ayollariga ahamiyat beringlar deb tayinlabdi. Ikki josus bir yildan keyin qaytib krlishibdi. Podshoh ulardan ma'lumotlarni so'rab, ayollari haqida ham so'rabdi. Birinchi mamlaktga borgan kishisi debdi:
- Men borgan mamlakatdagi ayollarga umuman yaqinlashib bo'lmadi. Ular umuman yolg'iz yurishmas ekan. Yonlarida erlari, akalari yoki otalri birga yurarkan. Juda bir aayolini ehtiyot qiladigfan, qizg'anadihan, oriyatli erkaklar yashar ekan,- debdi.
Ikkinchi kishisi esa debdi:
- Men borgan mamlakatda esa umuman buni aksi ekan. Ayollari bilan erkaklarni ishi. Hammasi o'z bilganidek yashaydi. Ayollari ham erkaklari ham zinoga berilib ketgan. Erlari buni bilsada indams ekan, chunki o'zlarini ham o'ynashlari bor ekan. Umuman rashk or - nomus qolmagan ekan,- debdi.
Podshoh shunda ikkinchi kishisiga qarab debdi:
- Sen borib kelgan mamlaktga yurish qilamiz, chunki ayolini himoya qilmagan erkaklar yashaydigan yurtni bosib oilsh ham soon bo'ladi, birinchi shaharni esa umuman bosib ololmaymiz, chunki ayollarini qizg'ongan erkaklar jonlarini boricha o'z vatanlarini ham himoya qiladilar,- degan ekan.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Foniy 22 Iyul 2006, 19:59:34
Assalomu alaykum do'stlar!
Yuqoridagi postlarni o'qib rosa ta'sirlanib ketdim: ehh... ayollar, ayollar!..
Bizni Olloh taolo yerdagi eng oliy mavjudot etib yaratdi, hayvondan butkul farqli tarzda, nahotki bu bor haqiqatni anglab yetmaysiz, ming bor shukur qilmaysizmi, sizni inson qilib yaratganiga, nahotki shunchalik noshukur bo'lib ketyapsiz, tabiatda o'z ongi bilan badanini to'sib yurishga harakat qilgan birorta hayvonni ko'rganmisiz, yoki shu haqda eshitganmisiz??? Yo'q. Nega unda "Siz" hayvonlikka intilasiz, badaningizni ochib yurishga harakat qilasiz, axir oxiratda bu har bir ochiq joy uchun javob berasiz, har bir ochiq qolgan joyingiz tilga kiradi...
Shu kuyga tushib qolgan qizlarimizdan so'rasangiz albatta buni moda, madaniyat deb og'izlarini ko'pirtirib ta'riflashadi, bundan kelib chiqadigan bo'lsak madaniyatning yuqori chegarasi madaniyatsizlik ekanda!?.
Qizlarimiz, ayollarimiz siz musulmon farzandisiz, nahotki hayvonlikka intilasiz?!.

Hurmatli forum a'zolari, men bu yerda faqat ko'chada yarim yalang'och yurgan hayosizlarga qarshi gapirdim, UZR!
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 23 Iyul 2006, 07:30:34
Va alaykum assalam.
Otabek,gaplaringizga qo'shilaman.Lekin yana bir narsa bor-ki,bu yarim yalang'och yurgan ayollar Qiyomatda faqat o'zlarigina emas,balki, ularning shunday yurishlariga sababchi bo'lganlar,masa;an,tarbiya berolmagan ota-onasi, shundau qiyimlar kiyishiga qarshilik qilmagan turmush o'rtog'i yoki aka-ukalari ham javob berishadi. HUrmatli erkaklarimiz shuni unumasliklarini hohlardim. Chunki bir ayol uchun beshta mahrami javobgar degan gaplar ham bor. Otasi,akasi,ukasi,eri va o'gli. Bir ayolining shu holga tushib qolganiga shu behs erkak ham javobgar. va aksincha, birgina hijoblangan Alloh yo'lida yurgan ayol shu besh mahramini javobgarlikdan soqit qilar ekan. Alloh har bir erkakka ham, ayolga ham Iymoni abadiy nasib qilsin.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Foniy 23 Iyul 2006, 19:38:05
Assalomu alaykum do'stlar!
To'g'ri gapirdingiz, ular uchun oilasi ham javobgar hisoblanishadi, nachora, o'sha oiladagilarning balki iymoni zaifligidan shunday holatlarga ruxsat berib qo'yishgandir?.. Ota-onalari qaytarishmaganidan keyin boshqalarning gaplari bir tiyin ular uchun!..
Barchamizni Olloh to'g'ri yo'ldan adashtirmasin! ...o'sha nozik xilqat ahillariga ham insof bersin, Olloh bergan ne'matlarini qadriga yetishsin!..
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: forumnnb 23 Iyul 2006, 20:12:38
oiladagilarning balki iymoni zaifligidan shunday holatlarga ruxsat berib qo'yishgandir?.. Ota-onalari qaytarishmaganidan keyin boshqalarning gaplari bir tiyin ular uchun!..

Assalomu alaykum!

Menimcha aybni faqat ota-onalardan izlash noti`g`ri, ota-onaning iymoni zaifligiga balki ularning ota-onasi aybdordir!!!!! Menimcha unday emas. Menimcha aybni boshqa narsalardan izlasak yaxshi bo`lardi..... Menimcha maktabdan izlash kerak, ya`ni Bolaning tarbiyasida muhim o`rin tutadigan vositadan. Bu haqda kimda nima fikr bor!
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 24 Iyul 2006, 14:44:58
Assalamu alaykum,forumnnb.
To'g'ri maktab ham aydordir bunda, lekin oilaning ta'siri va ota-onaning aybi baribir ko'pligicha qoladi. Chunki maktab muallimlari (ayniqsa hozirgilari) o'z darslarini o'tishdimi, bo'ldi, shu bilan chegaralanib qolishyapti. Yoshlarimizning bunday "madaniyatli" bo'lib ketishida ota-ona jvobgarligicha qoladi.
Rasululloh s.a.v.dan bir hadisni keltirsam. Rasululloh s.a.v. degan ekanlar:"Har bir go'dak fitratan mo'min va musulmon bo'lib tug'iladi,lekin uning ota-onasi yoki bivi-buvasi uni hristian yoki yahudiy yoki majusiy va yoki mushrik qilib tarbiya qiladi".
Bu hadisi sharif ota-onalarning aybiga yaqqol dalildir.Alloh har birimizni haq yo'lga boshlasin.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: forumnnb 25 Iyul 2006, 21:10:17
To'g'ri maktab ham aydordir bunda, lekin oilaning ta'siri va ota-onaning aybi baribir ko'pligicha qoladi. Chunki maktab muallimlari (ayniqsa hozirgilari) o'z darslarini o'tishdimi, bo'ldi, shu bilan chegaralanib qolishyapti. Yoshlarimizning bunday "madaniyatli" bo'lib ketishida ota-ona jvobgarligicha qoladi.

Assalomu alaykum Nargiza opa!

Fikringizga keladigan bo`lsam, hammasiga ham qo`shila olmayman. Menimcha hozirgi kunda maktab o`z vazifalarini unutib qo`yishyapti. Shuning uchun siz yuqorida keltirgan muammolar uchrab turibdi. Sizga bitta savol bersam, masalan bola ertalab maktabga ketdim deganicha ko`chaga chiqib ketadi, tabiiyki siz unga ishonasiz(ona sifatidam, chunki u sizni aldashini tasavvur ham qilib ko`rmaysiz), u esa maktabga bormaydi........... bunga kim aybdor, albatta maktab. O`qituvchilar ayniqsa qizlarning tarbiyasida muhim o`rin tutadi, menimcha balog`at yoshiga yetganda ota-onaning emas, ko`chadagi begonaning gapiga quloq solishni boshlashadi, menimcha shu paytda o`qituvchilar va maktabning yordamiga tayanish kerak. Bir og`iz o`qituvchining "shim kiyma!!!" degan gapi yetib ortsa kerak, yana bilmadim, hozirgi qizlarga umuman tushunib bo`lmay qoldi!
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 26 Iyul 2006, 12:48:53
Assalamu alaykum.
Hozirgi qizlarni tushunib bo'lmaydi.
O'qituvchinig bir ogiz gapi....
Hatto direktorni gapiga kirishmaydi,o'zim guvoh bo'lganman.
Nima emish shim qulay, qishda esa issiq. Bu qizlarimizning bahonasi.
Ahir shim kiyishiga ruhsat berib qo'ygan ota-ona. Ularga shim sotib olib bergan ota-ona.
O'qituvchilarimiz o'z vazifalarini umuman o'tashmayapti,oldingi o'qituvchilarni bor og'iz gapi yetarli bo'lardi. Onam o'qituvchi bo'lganlar Hozirda dam olyaptilar,Alloh umrlarini uzun qilsin. Biz o'qigan paytdagi o'qituvchilarning ham,ota-onalarning ham farqi juda katta hozirgilaridan.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: MaxCmd 27 Iyul 2006, 14:42:04
Assalomu alaykum!

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, men ham o`z fikrimni bildirmoqchiman.
Menimcha bu yerda oilaning ahamiyati juda katta. Yosh qiz bola yoki bolaga UYATni oila o`rgatadi. Biror narsaning uyatligi u uchun oilasida olgan tarbiyaga bog`liq.
Shim yoki shunga o`xshash bema'ni kiyimni birinchi marta kiyganda sal bo`lsayam o`zini o`ng`aysiz sezgan, buni ko`chada kiyib yurishdan uyalgan qizning oilasidagi tarbiya sustroq.
Shunaqa kiyimni havas bilan kiygan qizning oilasi iymoniga putur ketgan. Chunki, ota-onalari ham nima mumkinu, nima mumkinmasligini esidan chiqarib qo`ygan. Ular o`zlariga qo`shib qizlari, kelajakda esa qizining farzandlari va butun avlodga choh qaziyotganlarini bilmaydilar.
Yana bir guruh borki, bu kabi qizlarga oilasida shim kiyma deyilmagan, lekin ular o`zlari buni bilishadi. Ota-onasi kiyishga ixtiyor berishsa ham kiymaydigan qizlarning oilasi obod bo`ladi.
Keyingisi esa, oiladagi tarbiya shu darajada bo`lganki, shim kiyish haqida o`ylab ham ko`rmaganlar. Ular ochiq-sochiq, tor kiyimlardan xazar qilishadi.

Hamma holda ham muammo ildizi ota-onaning iymoni sustligiga borib taqalyapti. Ko`proq, otaning sustligiga.
Muhit(zamon) masalasiga kelsak. Menimcha, bu yerda muhitning ham, zamonning ham aybi yo`q. Shunchalik ham axmoq xalq bo`lamizmi, kim nima olib kirsa o`shani "o`zimizniki" qilib olaveradigan(ayrimlar uchun)?

Hozir hech qaysi ota-ona haqiqatni izlamaydi. Xo`p, shu shim kiyish to`g`ri yoki noto`g`riligi haqida oilada munozara boshlandimi, biror masjid yoki madrasadan shu savol javobini izlasa bo`ladiku? Hech bo`lmasa diniy kitoblarimiz bor.

Yana bir gap: Ertaga xotinlarimiz yoki qizlarimiz shu alfozda kiyinishga qarshi chiqsak, bizni "FEODALLIK"da ayblab turishmasa bo`lgani.
YIGITLAR KO`ZLARNI KATTAROQ OCHING: IYMONLI QIZLAR TANQISLIGI DAVRI BOSHLANYAPTI!!!
AYOLINGIZ YOKI QIZINGIZGA HAMMA NARSAGA RUXSAT BERIB SHU TANQISLIKKA HISSA QO`SHMANGLAR, ILTIMOS!!!
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: MaxCmd 27 Iyul 2006, 14:51:17
O`qituvchilar masalasida:
Hozirgi yoshlar(afsuski, shu yoshlarning ichiga biz ham kirib ketamiz) og`zingizdan chiqqan gapni yuzingizga qaytarib yopishtirishga harakat qilishadi, o`ylab ham ko`rmasdan. Bunda o`qituvchilarning qo`lidan nima keladi? O`zining qizi ham bir ahvol bo`lsa! O`zining o`quvchilari oldida tili qisiq. Bir nima desa, oldin qizingni eplab ol degan javob eshitadi.
Hammasi odamzod nima uchun dunyoga kelganu, nima uchun yashayotganini bilmasligidan...
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=38.msg9298#msg9298
Qani endi shuni hammaga yetkazishning, tushuntirishning iloji bo`lsa...
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 27 Iyul 2006, 17:36:44
Assalamu alaykum, MaxCmd.
Gaplaringizga to'la qo'shilaman.
Hozirgi zamon bolalari juda aqlli, bizga qaraganda gapga juda yahshi tushunadi. Maktabga bola yetti yoshda boradi. Bu yoshgacha hozirgi aqlli bolalarimiz rovojlanib, nima yahshi, nima yomon, nima savobu, nima gunoh ajratib oliashadi, agar oilasidagilar ahamiyat berib tarbiya qilishsa. Keyin farzandni doimo nazorat qilib turish kerak. O'rtoqlari, do'stlari kim shularga katta e'tibor berish kerak deb o'ylayman.Chunki o'rtoqlari agar iymonli, islomiy honadon farzandlari bo'lsa yanada yahshi foyda beradi ularning tarbiyasi uchun.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Foniy 27 Iyul 2006, 18:11:42
Assalomu alaykum do'stlar!
...men bitta narsaga afsuslanaman: bizning bu yerda "bu" muammolarni gaplashganligimiz shu yerning o'zida qolib ketadi, bundan tor doiradagi kishilar xabardor bo'lishadi, qani endi imkon bo'lsa-yu bu narsalarni OAVlari, gazeta jurnallar orqali muhokama qilinsa, afsuski bunga hech kim astoydil bel bog'lamayapti, o'zingiz o'ylab ko'ring, hozirgi 100% aholidan necha foizi internetdan foydalanayapti, foydalanganlarning necha foizi shunga o'xshash bahslarda qatnashishayapti?!. va h.o. gapiradigan bo'lsak gap ko'p.
Hech birimizni iymonimizdan judo qilmasin!
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 02 Iyun 2008, 23:17:47
YIGITLAR KO`ZLARNI KATTAROQ OCHING: IYMONLI QIZLAR TANQISLIGI DAVRI BOSHLANYAPTI!!!
AYOLINGIZ YOKI QIZINGIZGA HAMMA NARSAGA RUXSAT BERIB SHU TANQISLIKKA HISSA QO`SHMANGLAR, ILTIMOS!!!

Assalomu alaykum! Chindan ham shunaqa davrga kelyapmiz, shekilli. uqorida juda ko'p va asosli mulohazalar qoldirilgan ekan. Xo'sh, shunaqa davrning boshlanishida erkaklarning "rol"i nechog'lik bo'lyapti? Hayotiy misollar bilan iloj bo'lsa fikrlaringizni aytsangiz.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: saraton07 03 Iyun 2008, 02:11:28
YIGITLAR KO`ZLARNI KATTAROQ OCHING: IYMONLI QIZLAR TANQISLIGI DAVRI BOSHLANYAPTI!!!
AYOLINGIZ YOKI QIZINGIZGA HAMMA NARSAGA RUXSAT BERIB SHU TANQISLIKKA HISSA QO`SHMANGLAR, ILTIMOS!!!

Assalomu alaykum! Chindan ham shunaqa davrga kelyapmiz, shekilli. uqorida juda ko'p va asosli mulohazalar qoldirilgan ekan. Xo'sh, shunaqa davrning boshlanishida erkaklarning "rol"i nechog'lik bo'lyapti? Hayotiy misollar bilan iloj bo'lsa fikrlaringizni aytsangiz.
Assalomu-alaykum va rahmatullohu va barakotuhu hurmatli Xonimlar va Janoblar.
Tan olish kerak ancha  ibratli mulohazalar,shaxsan men uchun.
Robiya xonim ta'kidlab o'tganlaridek, erkaklarning  bu masaladagi o'rinlari "beqiyosdir" taasuflar bo'lsinkim.
Albatta,bu bilan men"Hamma erkaklar landovur,oilada o'rni yo'q" demoqchimasman.
Alhamdulilloh,iymonli, insofli, ziyoli, oilasini ham hidoyatga boshlovchi, yaxshi tarbiya etuvchi akalarimiz,yana bir bora Alhamdulilloh anchagina topiladilar.Su insonlarni deb,birmuncha tartibda ,hozirgi  e'tiqodimiz.
Hali yuqorida ta'kidlaganlaridek,ayollarimiz,qizlarimiz haddan tashqari  o'zlarining avratlarining  ochilish foizlarini ko'paytirmoqdalar,afsus.
Bu holat asosan  markaziy shaharlarda juda yaqqol ko'zga tashlanmoqda.Masalan Toshkentni olaylik,yoki men Qashqadaryolikman,Qarshini olaylik.
To'g'risi bu holatlarning eng oldingi boshlovchilari nomusulmon millatlarning vakilalaridirlar.
Misol uchun koreys,rus millatiga mansub aholi ko'p bo'lganligi uchun shularni olamiz. Tavba qildimu, ketayotgan shunaqa "modnica"larning yalang'ochmi nima balo deb o'ylaysiz.Avratlarining 90 foizi to'la ko'rinib turadi.Men bu bilan juda qarovchiman shularga demoqchimasman,albatta,astag'furulloh.
Shularni ko'rgan  kaltafahm,imonsiz, farosatsiz ,tarbiyasiz ayollar,qizlar,o'zlaricha madaniyatli ko'rinish uchun ulardanam o'tkazib"ochilib"ketadilarey,tovba.
Buning isbotini ko'rmoqchimisiz,marhamat,institutlar oldiga borib turing,kollejlar oldiga borib turing,hattoki maktablar oldiga boring.
Ayrim o'qituvchilarimiz,qaytaraman,ayrimlari,hoh oliygoh,hoh kollej,hoh maktablarda bo'lishsin,butun qomatini parda ostidan ko'z-ko'z qilib yurishga o'tganlar.
Bu ahvolda talabalar nima qilsinlar,o'rnak olishadida keyin.Ayniqsa viloyatlardan kelgan,tor tushunchali qizlar(hammasi ham emas,tarbiyalilari juda ko'p,xususan ) shunday kiyinishga oshufta bo'ladilar.
Buni ko'rgan yigitchayu,yigitlar,kattaroq yigitlarchi,nima qiladilar,betarbiyalari albatta.
Hirsi o'yg'onadimi,o'sha "modnicaga "qarab?Keyin,boshlanadi romanlar.
Asosiy maqsad ham shu qizlarda,  erkak jinsini jalb etish,unga erishish.
Keyin gazetalarimizda qator-qator sevgi izhorlari bilan bir qatorda, kriminalistik maqolalar ham joy ola boshlaydilar.Nima haqda?
Falonchiev Falonchi  o'z  hissiyotlariga erk berib.....................Natijada, Falonchiev boltani(pichoqni,teshani, tovani(skvorotka) va hokazolarni yozishadi) olib chopibdi.
Yoki FalonchievaFalonchixonim o'z jonlariga qasd qilibdi.
Sababi,Falonchi ismli shaxs,...............................,keyin qochib ketibdi yurtiga.Buni Falonchieva qoldirgan  maktubchadan bilib qolishibdi,hozir u  talaba(yoki  yigit savdo qiluvchi O'rikzorda,Farhod bozorida va hokazolar)qidirilmoqda.
Ayni vaqtda bu gapimni hech kim inkor etolmaydi,hammamizning ko'z o'ngimizda sodir bo'layotgan voqealar bular.Men faqat ta'lim sohasidan misol keltirdim.
Boshqa joylar ham bundan kam emas.
Ko'chalarda o'zbek qizlarining,20 santimetrlik jins shortlarda ko'rib nafratlanib ketaman.Nega kerak shu narsa?
Javob bitta,yigitni o'ziga qaratish.Bugun bittasini yoqtirsa,ertaga undan zo'rrog'ini.
Xudo ko'rsatmasin,turmushga chiqsa,qayerdan bilasiz,avratini hammasini ko'chada ochib yurgan qizdan nima kutishlikni.E o'sha kelin bo;lsayam shu qilig'ini davom ettiruvchilar ham anchagina.Eri biror uzoqroq safarga ketsa ,tamom, ozodlik, hohlagancha ishrat qiluvchilar ham anchagina,afsuski.
Xo'sh endi o'ylab qarasak, nega bizning musulmonlar jamiyatida bu jirkanchlik bosh ko'tardi?
Javobni yaqin o'tmishimizda qidirsak topamiz.
Sobiq SSSR vaqtida olib borilgan siyosatlar,ya'ni  milliylik,musulmonlikni yo'qotib,aholi ongiga zamonaviylik deb atalmish,nasroniylik  odatlariyu,udumlarini singdirish,bugungi kunda o'z natijasini ko'rsatyapti.
Nega bunday deyapman.?
Siz bilan garov o'ynashim mumkin.shundoq ko'chaga chiqb 10 ta odamdan so'raymiz 3 ta narsani
1siz tahoratni bilasizmi?
2siz kalimangizni bilasizmi?
3siz islom  udumlarini yarmini bilasizmi
deb so'raymiz.
Men ishonch bilan ayta olaman,
3 kishi  hammasini biladi,
5kishi umuman bilmaydi,
2 kishi  chala-chulpa biladi.
Bu nimadan dalolat?Bu aholi orasida islomiy qoidayu, udumlarning o'ta tanqisligidan.Shunchaki og'izda"biz musulmon "deyishlik bilan musulmon bo'lib qolmaydiyu, to'g'rimi?
Men buni juda ko'p kuzataman,na qizlar,na yigitlar tahorat qilish yoki kalima  ag'darishni bilishmaydi,ota-onasi bilmasa,o'rgatmasa,qaerdan bilsin.
Shundan kelib chiqib,xulosa qilsak,o'sha yalang'och yuruvchilar ham  o'sha10 ta odamning  5 tasidirlar, 2 tasi esa har ikkovida ham yuradilar.
Oilada,erkakning roli haqida gapiribsiz.
Sir emas,hozirgi kunda, iqtisodiy qiyin palladagi oilada,agar ayol tirikchilik deb atalmish aravani sudrasa tamom,u xo'jayin.
Albatta hamma shunaqa ayollar demoqchimasman,astag'furulloh.
Keyin,be e'tibor boy erkaklar ham borlar.
Bular nima qiladilar?
Ayollar hohlagancha kiyinadilar,albatta no islomiy,chunki tirikchilik shunga bo'g'liq,yoki,yayrab yashagisi keladi.
Erkaklar loqaydlar,xotini yoki qizi butun qomatini reklama qilsalar ham ,xursandlar,menikilar chiroyli, yoki zamonaviy deb,astag'furulloh.Bu holat xristianlarda  udum,xotini birov bilan ko'p gaplashib qolsa,yoki hamma xotiniga qarasa,xursand,"mening xotinim(yoki qizim) shunchalik go'zal yoki jozibador ekan,men baxtliman "deb.Astag'furulloh.Tavba qildim.
Keyin ularda vafo,sadoqat,toza qalblilik anqonning urug'i.Bugun sevsa,erta yoqmay qolib,qo'shnini sevib qoladida,meni kechir deb ketaveradi,tovba.
Bu holatlar,ular kabi kiyinish odat bo'lgandek,odat bo'lmasin,ilohim.Xudo ko'rsatmasin buni.
Shuning uchun har bir erkakka bo'g'liq bu narsa,kuchli nazorat,kuchli tarbiyagina bu iflosliklarning davosi bo'la oladi. Har bir xonadon, gunoh nimayu,savob nimaligini bilsa,bu dardlar tuzalishi mumkin.
Yuqorida aytganimdek,oldin ota-ona bilsagina keyin farzanlar biladi,agar o'rgatsalar,vallohu alam.Shu o'rinda,kiyinish haqida Hadisi  Shariflarda berilgan ma'lumotlarda keltirsangiz,nur ustiga,a'lo nur bo'lardi,hurmatli moderatorlar.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:35:29
                                            АЁЛЛАР ЛИБОСИ
 
Аллоҳ таоло: «Ð­Ð¹, Набий, жуфтларингга, қизларингга ва мўминларнинг аёлларига айт: жилбобларини ўзларига яқин қилсинлар. Ана ўша уларнинг танилмоқлари ва озорга учрамасликлари учун яқинроқдир. Аллоҳ ўта мағфиратли ва раҳмли зотдир», деган.
Шарҳ: Ушбу оятда Аллоҳ таоло Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламга аввало ўз жуфтлари ва қизларига жилбобларини ўзларига яқинлаштиришни буюришга амр этмоқда. Чунки Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг завжаи мутоҳҳаралари ва қизларининг шарафлари улуғ бўлгани учун бу ишни ҳаммадан олдин улар қилмоқлари лозимдир.
Жилбоб устдан кийиладиган ёки ёпиладиган кенг куйлак ёки либосдир. Мўмина аёлни бошқа аёллардан ажратиб турадиган бу кийим турли мусулмон ўлкаларда турлича бўлган. Лекин ҳаммаси ҳам мўмина аёлни ёмон кўздан сақлаш, уни бошқа аёллардан ажратиш каби вазифаларни адо этган.
Жоҳилият даврида аёллар очиқ-сочиқ юришар эди. Турли кийимлар кийиб, кўча-куйда эркакларнинг эътиборини ўзларига тортишга ҳаракат қилишарди. Шунинг учун фосиқ ва фожирлар уларнинг ҳам ортларидан тушишган, гап отишган, турли қилиқлар қилишган. Ўша фосиқ ва фожирларга мўминлар эътироз билдириб, Ислом дини мўмина аёлларга бундай муносабатда бўлишни ман қилганини айтганларида, улар, биз буларнинг мўмина эканини билмабмиз, мўмина эмас, балки чўри бўлса керак, деб ўйлабмиз, дейишган.
Ушбу ояти карима нозил бўлганидан кейин эса, шароит тамоман ўзгарган.
Имом ибн Абу Ҳотим Умму Салама онамиздан қилган ривоятда у киши розияллоҳу анҳо: «Ð–илбобларини ўзларига яқин қилсинлар» ояти нозил бўлганидан кейин, ансорийларнинг аёллари қора рангли кийим ёпиниб, худди бошларида қарға ўтиргандек сокинлик билан чиқардилар», деганлар.
Ҳа, Исломий ҳижоб кийими мўмина аёлларнинг мўминалик аломатлари–белгиларидир. Бу нарса оятда ҳам таъкидланмоқда.
«ÐÐ½Ð° ўша уларнинг танилмоқлари ва озорга учрамасликлари учун яқинроқдир».
Яъни, жилбобларига ўраниб, ёпинчиқ ёпиниб юришлари, мўмина аёлларнинг бошқалардан ажраб, мўминаликлари танилмоғи учун яқинроқдир. Уларнинг фосиқ ва фожирларнинг озорига учрамасликларига яқинроқдир.
Ушбу ояти карима тафсирида машҳур тафсирчилардан ал-Суддий қуйидагиларни айтадилар:
«ÐœÐ°Ð´Ð¸Ð¹Ð½Ð° аҳлининг баъзи фосиқ одамлари кечаси бўлиши билан шаҳар кўчаларига чиқиб, аёлларнинг йўлларини тўсар эдилар. Мадина аҳлининг масканлари тор эди. Аёллар қазои ҳожатга кечаси ташқарига чиқардилар. Фосиқлар шуни кутиб турар эдилар. Кейин жилбоб ёпинган аёлни кўрсалар, бу ҳур экан, деб ўзларини тиядиган, жилбоби йўқ аёлни кўрсалар, бу чўри экан, деб унга ташланадиган бўлдилар».
Бу гапга изоҳнинг ҳожати йўқ. Ҳар ким ўзи тушуниб олса, бўлади, деб ўйлаймиз.
«ÐÐ»Ð»Ð¾ҳ ўта мағфиратли ва раҳмли зотдир».
Ушбу оят нозил бўлгунича ўтган амалларни Ўзи кечиради. Бу борадаги ҳисоб-китоб, оят нозил бўлганидан кейин бошланади.
Агар шунда ҳам кофирлар, мунофиқлар, фосиқ ва фожирлар мўмин ва мўминаларга озор беришдан тўхтамасалар, унда Аллоҳ таоло бошқача чора кўради.

Аллоҳ таоло яна: «Ð¡ÐµÐ½ мўминаларга айт: «ÐšÑžÐ·Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð¸ тийсинлар, фаржларини сақласинлар ва зийнатларини кўрсатмасинлар, магар зоҳир бўлган зийнатлар бўлса (майли). Рўмолларини кўксиларига тўсиб юрсинлар. Зийнатларини кўрсатмасинлар, магар эрларига…», деган.
Ушбу иқтибос «ÐÑƒÑ€» сурасидаги машҳур оятнинг бир бўлагидир. Фойда тўлиқ бўлиши учун оят кариманинг қолганини ҳам зикр қилиб, сўнгра шарҳига ўтайлик.
«â€¦Ñ‘ оталарига Ñ‘ эрларининг оталарига Ñ‘ Ñžғилларига Ñ‘ эрларининг Ñžғилларига Ñ‘ ака-укаларига Ñ‘ ака - укаларининг Ñžғилларига Ñ‘ опа-сингилларининг Ñžғилларига Ñ‘ аёлларига Ñ‘ ўз қўлларида мулк бўлганларга Ñ‘ (аёлларга) беҳожат эркак хизматчиларга Ñ‘ аёллар авратининг фарқига бормаган ёш болаларга (бўлса майли). Махфий зийнатларини билдириш учун оёқларини (ерга) урмасинлар. Аллоҳга барчангиз тавба қилинг, эй мўминлар! Шоядки, нажот топсангизлар».
Ушбу оятда Аллоҳ таоло Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламга хитоб қилиб, мўмина аёлларга кийим кийиш ва аврат беркитиш борасида ўзларини қандай тутишлари лозимлигини баён қилиб беришини буюрмоқда.
«Ð¡ÐµÐ½ мўминаларга айт: «ÐšÑžÐ·Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð¸ тийсинлар..»
Мусулмон эркаклар каби, муслима аёллар ҳам номаҳрамларга шаҳват назари билан қарамасликлари лозимлиги ушбу оятдан тушунилади. Агар бехосдан назарлари тушса, кўзларини бошқа томонга буришлари керак. Чунки аёлларнинг эркакларга давомли назар солишлари ҳам ўртада фитна, ҳаром ишлар, зино келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.
Шунингдек, аёл киши бошқа аёлнинг авратига назар солиши ҳам ман этилади. Аёлнинг аёлга нисбатан аврати киндигидан тиззасигачадир.
Уламоларимиз Қуръони Карим оятларини ва Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадисларини чуқур ўрганиб чиқиб, аёлларнинг эркакларга назар солишида енгил йўл тутилганини таъкидлашган.
Аёллар бир жойда ўтириб олиб, номаҳрам эркакка ноўрин қарамоқликлари ҳаром. Аммо кўча-кўйдаги ёки ҳаром бўлмаган ўйинлар ўйнаётган эркакларга узоқдан қарасалар, майли.
Имом Бухорий, Имом Муслимлар ривоят қилган ҳадисда зикр қилинишича, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ийд куни ҳабашийларнинг масжиддаги ўйинларига қараб турганларида Ойиша онамиз ҳам у зотнинг орқаларидан туриб томоша қилганлар. У зот Ойиша онамизни улардан тўсиб турганлар. Ойиша онамиз ўзларига малол келгандагина қайтиб кетганлар.
Шу билан бирга, ўша пайтда аёлларнинг масжид, бозор ва бошқа жойларга боришига рухсат берилган. Сафарларга чиққанлар. Табиийки, бу ҳолатларда эркакларни кўрадилар.
«...фаржларини сақласинлар...»
Бу ибора эркаклардаги каби аёлларда ҳам икки маънони ифода этади: аёллар фаржларини ҳаром иш, зинодан сақласинлар ҳамда бировнинг назари тушишидан сақласинлар.
Аёл кишининг номаҳрам эркакларга нисбатан аврати - юзи ва икки кафтидан бошқа бутун баданидир. Маълумки, муслима аёлга баданини номаҳрам эркаклардан тўсиб юриш Аллоҳ томонидан буюрилгандир. Мўмина-муслима аёл шарафини сақлаш учун Аллоҳнинг амрига итоат этиб, авратини номаҳрам эркаклардан беркитмоғи керак. Бунинг учун эса, юзи ва икки кафтидан бошқа бутун танасини тўсиб турадиган кийим киймоғи лозим. Шунингдек, кийим юпқа, баданга ёпишган, тор бўлмаслиги ҳам зарур. Номаҳрам эркакларнинг эътиборини жалб қилмайдиган даражада бўлиши керак.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:37:51
  Имом Абу Довуд Ойиша онамиздан ривоят қилган ҳадисда у зотнинг олдиларига опалари Асмаа бинти Абу Бакр юпқа кийим билан кирганларида, у ерда ўтирган Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам юзларини ўгириб олганлар ва:
«Ð­Ð¹, Асмаа, аёл киши ҳайз кўрадиган бўлганидан кейин ундан мана бу ва мана бундан бошқа жойи кўринмаслиги керак», деб икки кафтлари ва юзларига ишора қилганлари айтилган.
Ибн Жарир Табарий ўз тафсирларида Ойиша онамиздан келтирган ривоятда у киши айтадиларки: «ÐžÐ»Ð´Ð¸Ð¼Ð³Ð° она бир акам Абдуллоҳ ибн Туфайлнинг қизи зийнатланган ҳолда кирган эди. Расулуллоҳ келиб қолдилар ва юзларини ўгирдилар. Мен: «Ð­Ð¹, Аллоҳнинг Расули, бу она бир акамнинг қизи, ёш қиз», дедим. У зот соллаллоҳу алайҳи васаллам: «ÐÑ‘л киши балоғатга етгандан кейин ундан юзи ва мана бу жойларидан бошқа жойи кўриниши ҳалол эмас», деб ўз билакларини тутумлаб кўрсатдилар. Ушлаган жойлари билан кафтлари орасида яна бир тутумча жой қолди».
  Ҳанафий мазҳаби уламолари аёл кишига юз ва кафтларини очиб юришга изн берар эканлар, юз ва қўлни зийнатламасдан, табиий ҳолда тутишни шарт қилиб қўядилар.
«...ва зийнатларини кўрсатмасинлар...»
  Зийнат деганда чиройли кийимлар, тақинчоқлар ва аёллар ўзларини чиройли кўрсатиш учун ишлатадиган турли воситалар кўзда тутилади.
Исломда аёл кишига зебу зийнат ҳалол қилинган. Чунки чиройли бўлишга уриниш ҳар бир аёлнинг табиатида бор. Аллоҳ уларни шундай қилиб яратган. Ҳар бир аёл чиройли кўрингиси келади. Замон ўтиши билан зийнат ўзгариши мумкин, аммо аёл кишининг зийнатга бўлган рағбати ўзгармайди. Ислом аёл кишидаги ушбу рағбатни эътиборга олади. Аёл кишига зийнатланишга рухсат беради. Шу маънода эркакларга ҳаром қилинган тилла, кумуш ва шойи ипаклар аёллар учун ҳалолдир.
Лекин Исломда ушбу зебу зийнатнинг таъсир доираси тартибга солинган. Аёлларнинг зебу зийнатлари номаҳрам–бегона эркакларнинг кўзини ўйнатишга, шаҳвоний ҳисларини қўзғашга, фитна чиқишига ва зинога йўл очилишига сабаб бўлмаслиги керак. Аёл киши шунинг учун ушбу оятга амал қилиб, зийнатини номаҳрамлардан беркитмоғи лозим.
«...магар зоҳир бўлган зийнатлар бўлса (майли)».Яъни, беркитишнинг имкони бўлмай қолганда гуноҳ эмас. Мисол учун, беихтиёр шамол турибми ёки бошқа сабабданми, зийнати зоҳир бўлиб кўриниб қолса, гуноҳ ҳисобланмайди.
«Ð ÑžÐ¼Ð¾Ð»Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð¸ кўксиларига тўсиб юрсинлар».
Яъни, бошларига ўраган рўмоллари фақат сочларини эмас, балки томоқлари, кўксилари ва кўкракларини ҳам тўсиб турсин. Токи, уларнинг жамоли бегона кўзларга мўлжал бўлмасин, турли фитналар келтириб чиқармасин.
Ушбу амру фармонларни ҳақиқий мўмина аёллар улкан итоат билан кутиб олганлар. Чунки уларнинг қалблари илоҳий нур ила мунаввар эди. Уларнинг нафслари зийнатларини кўз-кўз қилишни истаса ҳам, ўзлари Аллоҳнинг фармонига сўзсиз бўйинсунганлар. Жоҳилият даврида аёллар иффат ва шарм-ҳаё билан кийинишни билмас эдилар. Чиройларини кўз-кўз қилишда мусобақалашар эдилар. Соч ўримларини, бўйинларини, томоқларини, қулоқларидаги тақинчоқларини, ҳатто кўксиларини очиб юрар эдилар. Ушбу ояти карима нозил бўлганидан кейин мўмина аёллар тамоман бошқа ҳолатга кирдилар. Буни Ойиша онамиз ҳам жуда яхши англатиб қўйганлар.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:39:30
Имом Бухорий қилган ривоятда Ойиша онамиз қуйидагиларни айтадилар: «Ð‘иринчи муҳожир аёлларга Аллоҳнинг раҳмати бўлсин. Аллоҳ «Ð ÑžÐ¼Ð¾Ð»Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð¸ кўксиларига тўсиб юрсинлар» оятини нозил қилиши билан дарҳол жилбоб-тўнларини йиртиб, рўмол қилиб ўрадилар».
Имом Абу Довуд қилган ривоятда эса, Софийя бинти Шайбар розияллоҳу анҳо қуйидагиларни айтадилар:
«Ð‘из Ойишанинг олдида ўтириб Қурайш аёллари ва уларнинг фазилатларини зикр қилдик.
Шунда Ойиша розияллоҳу анҳо: «ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та, Қурайш аёлларининг фазли бор. Аммо мен, Аллоҳга қасамки, Аллоҳнинг китобини тақсимлашда ва нозил бўлган нарсага иймон келтириш борасида ансорий аёллардан афзалини кўрмадим. Сураи «ÐÑƒÑ€»Ð´Ð°Ð³Ð¸ «Ð ÑžÐ¼Ð¾Ð»Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð¸ кўксиларига тўсиб юрсинлар» ояти нозил бўлганда, эрлари Аллоҳ улар учун нозил этган нарсани тиловат қилиб бердилар. Эркаклар ўз хотини, қизи, синглиси ва ҳар бир аёл қариндошига тиловат қилдилар. Бирорта ҳам аёл қолмай, ҳаммаси дарҳол тўнини олиб, бошига ёпди. Улар Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ортларидан (намозда) худди бошларида қарға тургандек (қора ёпинчиқ билан) турар эдилар»,
деди.
Шундай қилиб, Исломда гўзалликдан завқланиш ҳалол ва Ñ‚Ñžғри йўлга қўйилди. Аёлларнинг чиройи ва зебу зийнатлари бегона эркакларнинг ҳирсларини қўзғаш учун кўз-кўз эмас, балки ўзларининг жуфти ҳалолларига ҳалол завқ берадиган бўлди.
Шунингдек, аёлларга шаҳват билан қарамаслик эркакларга ҳам айтиб қўйилди.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:41:55
«Ð—ийнатларини кўрсатмасинлар...»

Мўмина аёллар қасддан ёки бепарволик билан зийнатларини кўрсатиб юриши мутлақо мумкин эмас.
«...магар...»
қуйидагиларга кўрсатсалар, майли:
1. «Ð­Ñ€Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð³Ð°...»
Муслима аёлнинг зийнатларини кўришга энг ҳақли одам унинг эридир. Шунингдек, эр аёл танасининг ҳамма жойини кўришга ҳақлидир.
2. «...Ñ‘ оталарига...»
Мўмина-муслима аёлга унинг отаси энг бош маҳрам бўлади. Шунинг учун унга зийнатини кўрсатса, ҳалол. Ота ва ундан кейин зикр қилинадиган маҳрамлари учун аёлнинг никоҳи ҳаромдир, улар унга уйланишни, умуман шаҳват билан қарашни хаёлларига ҳам келтирмайдилар. Шунинг учун мўмина аёл ушбу маҳрамларга зийнатини кўрсатса, бўлади. Юзини, қўлини, оёғини ва уй ичида очиб юришга мажбур бўладиган баъзи аъзоларини, жумладан хамир қилаётганда билагини, уй супураётганда болдирини кўрсатсалар, гуноҳи йўқ. Эҳтиёж юзасидан рухсат берилган.
«ÐžÑ‚алар» дейилганда катта ота, бобо ва боболарининг оталари ҳам кўзда тутилади.
3. «...Ñ‘ эрларининг оталарига...»
Яъни, қайин оталарига. Бунга қайин отанинг оталари ва катта қайин оталарнинг оталари ҳам киради. Улар ҳам ота ўрнида. Улар ҳам келинларига маҳрам, ўртадаги муносабатда уйланиш ёки шаҳват назари деган нарсаларнинг бўлиши мумкин эмас.
4. «...Ñ‘ Ñžғилларига...»
Бунга ўз Ñžғиллари, Ñžғилларидан ва қизларидан бўлган Ñžғил набира ва чабиралар киради. Буларнинг ҳаммаси ҳам аёл киши учун маҳрам, улар орасида оила қуриш ёки шаҳват билан қараш умуман мумкин бўлмаган иш, шунинг учун ҳам муслима аёлга уларга зийнатини кўрсатишга рухсат берилган.
5. «...Ñ‘ эрларининг Ñžғилларига...»
Яъни, эрларининг бошқа хотиндан бўлган Ñžғиллари. Булар ҳам мўмина-муслима аёл учун маҳрам саналади. Ораларида никоҳ бўлиши мутлақо мумкин эмас. Чунки ўртада она-болалик алоқаси бор. Шунинг учун зебу зийнат ва чирой ўртада шаҳватни уйғотмайди.
6. «...Ñ‘ ака-укаларига...»
Бунда туғишган ака-укалар, ота бир ака-укалар ва она бир ака-укалар ҳаммаси баробардирлар. Уларнинг барчаси маҳрам ҳисобланадилар, сингилларининг зийнатини кўрсалар, майли.
7. «...Ñ‘ ака-укаларининг Ñžғилларига...»
Бунда ҳам туғишган, ота бир ва она бир ака-укаларнинг Ñžғиллари кўзда тутилган. Аёл ака-укаларнинг фарзандларига амма бўлади. Ўртада маҳрамлик бор, уйланиш ёки шаҳват билан қараш умуман бўлиши мумкин эмас. Бошқа маҳрамлар қатори булар ҳам ҳаёт тақозоси ила доимо бир-бирлари билан кўришиб, аралашиб туришга эҳтиёжлари бор. Шунинг учун ҳам жиянларига аммаларининг зийнатларига қарашларига рухсат берилган.
8. «...Ñ‘ опа-сингилларининг Ñžғилларига...»

Бу ҳолатда ҳам туғишган, ота бир ёки она бир опа-сингилларининг Ñžғиллари кўзда тутилган. Аёл улар учун хола бўлади. Ўртада маҳрамлик бор. Шунинг учун мўмина аёл зийнатларини уларга кўрсатса, бўлади.
Аммо мўмина-муслима аёлнинг эркак маҳрамлари бу билан тугамайди. Оятда зикри келмаган маҳрамлар ҳам бор. Мисол учун, амакилар, тоғалар ва куёвлар. Шунингдек, эмикдошлик орқали маҳрам бўлганлар бор. Улар ҳақида ояти каримада бирор нарса дейилмаган бўлса ҳам, ҳадисларда келган ҳукмлардан қиёс қилиб, мўмина-муслима аёл уларга зийнатини кўрсатса, гуноҳ йўқ, деб фатво берилган.
Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам Ойиша онамиз розияллоҳу анҳога эмикдошлик орқали амакиси ва тоғаси бўлган эркаклардан қочиб, ҳижоб олишга рухсат бермаганлар. Шундай экан, насаб орқали бўлган амаки ва тоғаларга, албатта, зийнатини кўрсатишга рухсат бор.
Ҳадис илми соҳасидаги энг мўътабар олти китобда ва Имом Аҳмад ибн Ҳанбалнинг «ÐœÑƒÑÐ½Ð°Ð´»Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð´Ð° Ойиша онамиздан ривоят қилинишича, Абул Қуъайснинг укаси Афлаҳ келиб, у кишининг ҳузурларига киришга изн сўраган. У Ойиша онамизга эмикдошлик орқали амаки эди. Ойиша онамиз бу ҳақда шундай дейдилар:
«ÐœÐµÐ½ унга изн беришдан бош тортдим. Расулуллоҳ cоллаллоҳу алайҳи васаллам келганларида қилган ишим хусусида у зотга хабар бердим. У зот cоллаллоҳу алайҳи васаллам менга у (Афлаҳ)га изн беришимга амр қилдилар».
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:44:43
Имом Абу Довуд қилган ривоятда бу хусус яна ҳам равшанроқ баён этилган: «ÐžÐ¹Ð¸ÑˆÐ° онамиз қуйидагиларни айтадилар: «Ҳузуримга Афлоҳ келган эди, ундан яшириндим. У: «ÐÐ¼Ð°ÐºÐ¸Ð½Ð³ бўлсам ҳам, мендан қочасанми?!» деди. Мен: «Қаердан менга амаки бўласан?!» дедим. У жавоб берди: «Ð¡ÐµÐ½Ð¸ менинг акамнинг хотини эмизган», деди. Мен: «ÐœÐµÐ½Ð¸ эмизса, аёл киши эмизган, эркак киши эмас», дедим. Сўнг олдимга Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам кирдилар, мен бўлган гапни айтиб бердим. У зот соллаллоҳу алайҳи васаллам: «ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та, у амакинг бўлади, ҳузурингга кираверсин», дедилар».Юқорида зикр қилинган маҳрамларнинг ҳаммаси абадий маҳрам ҳисобланадилар. Яъни, уларнинг мазкур мўмина аёлга уйланишлари абадий ҳаром қилингандир.
Аммо маҳрамлиги вақтинчалик шахслар ҳам бўлади. Мисол учун, опа-сингилларининг эрлари вақтинчалик маҳрам саналади, яъни, опа билан никоҳда турган эркакка унинг синглисига уйланиши ҳаром саналади. Опа билан ажрашгандан кейингина сингилни никоҳига олиш ҳалол бўлади.
Уларга нисбатан қандай муомалада бўлиш керак? Бу ҳукм шариатда чегаралаб қўйилмаган. Уламоларимизнинг айтишларича, буни чегаралашнинг имкони ҳам йўқ. Чунки бундай қариндошлик алоқалари турлича бўлади. Шунинг учун ҳукми ҳам турлича. Бунда қариндошлик нисбати, ёш, ҳолатлар, бир жойда яшайдиларми ёки айричами ва бошқа омиллар ҳам эътиборга олинади.
Мисол учун, Ойиша онамизнинг опалари Асмаа бинти Абу Бакр розияллоҳу анҳо Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг қайинсингиллари бўлади ва у зотдан қочмаганлар. Уйларига бемалол кириб юрганлар. Ҳолбуки, икковлари орасидаги никоҳнинг ҳаромлиги вақтинчалик бўлган.
Шунингдек, Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг амакиларининг қизлари Умму Ҳониъ розияллоҳу анҳо ҳам у зот соллаллоҳу алайҳи васалламдан қочмаганлар. Ҳолбуки, икковларининг ораларида никоҳ дуруст бўлган.
Шу билан бирга, Зайнаб бинти Жаҳш онамиз Пайғамбаримизнинг соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳузурларида Фазл ибн Аббосдан қочганлар. Ҳолбуки, Зайнаб бинти Жаҳш онамиз Фазл ибн Аббоснинг аммаларининг қизи бўлган. Шунга ўхшаш ҳолатларни ўрганган уламоларимиз, ÑŽқорида айтилганидек, бундай ишларда шароитга қараб ҳукм чиқарилади, деганлар.
Шунингдек, қариндошлигида шубҳа бўлган эркаклардан ҳам мўмина аёллар ўзларини ҳижобда тутганлари яхши, дейилади.
Энди маҳрам ҳисобланмаса ҳам, мўмина аёл зийнатини кўрсатса, бўладиган шахсларнинг зикри келади.
9. «...Ñ‘ аёлларига...»
Яъни, мўмина аёллар аёлларга зийнатларини кўрсатсалар, бўлади. Уламоларимиз бу ҳақда турли фикрларни айтганлар. Баъзилари, «Ð°Ñ‘ллар»Ð´Ð°Ð½ мурод ҳамма хотинлар, деганлар. Баъзилари мусулмон аёлларни назарда тутганлар, бошқа бирлари эса, ўзларига тегишли хотинлар, деб айтганлар. Чунки фосиқа, фожира аёллар муслима аёлнинг авратини, зийнатини кўрса, унга яқинлашса, фисқу фужурга бошлаши, фитна чиқариши мумкин, дейишган.
10. «...Ñ‘ ўз қўлларида мулк бўлганларга...»
Бу иборадан қул ва чўриларига зийнатларини кўрсатсалар, бўлаверади, деган маъно чиқади.
Аммо уламоларимиз бу ҳақда ҳам икки хил фикр айтишган. Биринчи тоифа уламоларимиз, бундан мурод фақат чўрилар, қуллар эмас, чунки қул ҳам номаҳрам эркак, шаҳвати бор, озод бўлгандан кейин ўз аёл хўжайинига уйланиши мумкин, дерлар. Ундай бўлса, аввал «Ð°Ñ‘лларга» деб туриб, кейин «Ñ‡ÑžÑ€Ð¸Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð³Ð°» дейишнинг нима ҳожати бор? Чўри ҳам аёл-ку, деган эътирозга, аввал ҳур аёллар зикр қилинди, кейин чўриларга мумкин эмас экан-да, деган гумон уйғонмасин учун улар ҳам санаб ўтилди, дерлар.
Иккинчи тоифа эса, «Ñ‘ ўз қўлларида мулк бўлганларга» жумласидан мурод муслима аёлнинг мулки бўлган қул ва чўрилардир, бунда нафақат чўри, балки қул ҳам кўзда тутилган, дейдилар ва ўз гапларига Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг суннатларидан далил келтирадилар.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:46:40
Имом Абу Довуд Анас ибн Молик розияллоҳу анҳудан қилган ривоятда айтилишича, Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам бир қул олиб келиб, Фотима розияллоҳу анҳога совға қиладилар. Фотима розияллоҳу анҳонинг эса, биттагина кийими бўлиб, бошини беркитса, оёғи очилиб қолар, оёғини беркитса, боши очилиб қолар эди. У кишининг қийналиб қолганини кўрган Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«ÐœÐ°Ð¹Ð»Ð¸, сенга ҳеч гап йўқ. Булар сенинг отанг ва ғуломинг», дедилар.
Имом Термизий ва бошқа имомлар Умму Салама онамиздан ривоят қилган ҳадисда Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам ўз аёлларига:
«ÐÐ³Ð°Ñ€ сизлардан бирортангизнинг мукотаби (баҳосини тўлаб, озод бўлишга келишган қули) бўлса ва у (ўз баҳосини) адо этишга имкони бўлса, ундан ҳижоблансин», деганлар.
Яъни, бу одам озодлиги жуда яқинлашиб қолди. Энди у қул бўлмайди, шунинг учун ундан қочиш лозим, деганларидир.
11.«...Ñ‘ (аёлларга) беҳожат эркак хизматчиларга..»
Булар табиий, жисмоний жиҳатдан эркакликлари ўлган кимсалар бўлиб, қорин тўйғазиш учун одамларнинг хизматини қилиб юрадилар. Уларда умуман шаҳват, аёлларга қизиқиш деган нарсанинг ўзи бўлмайди. Муслима аёл ана шундай одамларга ҳам зийнатини кўрсатса, бўлади.
12. «...Ñ‘ аёллар авратининг фарқига бормаган ёш болаларга (бўлса майли)...»
Чунки кичкина болалар аврат нима, шаҳват нима, билмайдилар.
Кўриш орқали фитна содир бўлмаслиги, зинога элтиш эҳтимоли уйғонмаслиги учун уларнинг йўли тўсилгандан кейин, энди эшитиш орқали фитна туғдирадиган йўлларни ҳам тўсиб, мўмина аёлларга:
«ÐœÐ°Ñ…фий зийнатларини билдириш учун оёқларини (ерга) урмасинлар», дейилмоқда.
Жоҳилият даврида аёллар оёқларига ҳам турли тақинчоқлар, қўнғироқлар тақиб олишар экан. Кейин эса, эркакларнинг эътиборини жалб этиш учун оёқларини ерга қаттиқ-қаттиқ уриб юриб, ҳалиги тақинчоқларнинг овозини чиқаришар экан. Бу эса, ўз навбатида, эркакларнинг шаҳватини қўзғаган, аёлнинг ортидан тушиб хиралик қилишига ва охир-оқибат зинога олиб бориши мумкин бўлган.
Шунинг учун, махфий зийнатларни ошкор этиш мақсадида ўша зийнатларнинг овозини қасддан чиқаришга ҳаракат қилиш ҳам Исломда тақиқланди.
Руҳшунос олимларнинг таъкидлашларича, баъзи одамларда аёлларнинг чиройини кўриб, шаҳвати қўзимаса ҳам, улардаги зийнатларнинг овозидан ҳирслари уйғонар экан. Ҳолбуки, Қуръони Карим бу ҳақиқатни бир минг тўрт юз йил муқаддам эътиборга олган.
Ушбу ояти каримадан олинган қоидага биноан, мўмина-муслима аёлларга бегона эркакларнинг шаҳватини қўзғатиб, фитнага сабаб бўлмасликлари учун нафақат ҳирсни қўзғотадиган овоз бериш, балки шунга восита бўлиб қоладиган бошқа нарсалар ҳам жоиз эмас. Шунинг учун ҳам мўмина-муслима аёлларнинг кўчага хушбўй атрлардан сепиб чиқишлари ман қилинган.
Имом Насаий бундай ривоят келтиради: «ÐÐ±Ñƒ Ҳурайра розияллоҳу анҳу ўзларига йўлиққан бир аёлдан хушбўй ҳидни сезиб қолиб: «Ð­Ð¹, Жабборнинг чўриси, масжиддан келдингми?!» дедилар. У аёл: «Ҳа», деб жавоб қайтарди. Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу: «ÐœÐµÐ½ ўз ҳабибим, Абул Қосим соллаллоҳу алайҳи васалламдан: «ÐÐ»Ð»Ð¾ҳ таоло ушбу масжидга хушбўй атир сепиб келган аёлнинг намозини то у аёл жунубликдан кейин ғусул қилгандек ғусул қилмагунича қабул қилмайди», деганларини эшитганман, дедилар».

Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:49:11
Имом Термизий Абу Мусо ал-Ашъарий розияллоҳу анҳудан ривоят қилган ҳадисда Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Ҳар бир кўз зинокордир. Қайси бир аёл атир сепиб олиб, бир мажлис аҳли олдидан ўтса, бундоқдир, бундоқдир», деб оғир нарсани айтганлар.
Шунингдек, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам аёлларнинг ширали овоз билан эркаклар эътиборини тортишини ҳам ман қилганлар.
«ÐÐ»Ð»Ð¾ҳга барчангиз тавба қилинг, эй, мўминлар! Шоядки нажот топсангизлар».
Яъни, ушбу баён қилинган ҳолатларда сиздан хато ўтган бўлса, Аллоҳга тавба қилинг ва бу хатоларни бошқа такрорламанг. Шундагина нажот топишингиз мумкин.
Ўрни келганда, ушбу ҳукмларга боғлиқ бошқа масалаларни ҳам эслаб ўтиш лозим.
Расулулоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам мўмина-муслима аёлларни бегона эркак билан, ҳатто эркак қариндоши билан ҳам ёлғиз қолишини ман қилганлар. Фақат ёнида маҳрами бўлсагина, бошқалар билан бир жойда турса бўлади.
Имом Термизий Жобир ибн Абдуллоҳ розияллоҳу анҳудан ривоят қилган ҳадисда Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Ð­Ñ€Ð¸ ғойиб аёлларнинг олдига кирманглар. Чунки шайтон ҳар бирингизнинг қонингизда юради», деганлар.
Имом Аҳмад ибн Ҳанбал Жобир ибн Абдуллоҳ розияллоҳу анҳудан ривоят қилган ҳадисда эса, Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«ÐšÐ¸Ð¼ Аллоҳга ва охират кунига иймон келтирган бўлса, маҳрами йўқ аёл билан холи қолмасин, аксинчада, учинчилари шайтон бўлади», деганлар.
Агар номаҳрам эркак ва аёл бирга қолсалар, ҳеч бўлмаганда, бошқаларда шубҳа туғилади, турли гап-сўзлар кўпаяди. Бу эса, ифк ҳодисаси каби мусибатларга олиб келади.
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ўзлари ҳам бу масалада жуда ҳушёр бўлганлар.
Имом Абу Довуд келтирган ривоятда қуйидагилар баён қилинган:
«Ð Ð°ÑÑƒÐ»ÑƒÐ»Ð»Ð¾ҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам масжидда эътикоф ўтирганларида завжаи мутаҳҳаралари Софийя онамиз кечаси у зотни зиёрат қилгани келдилар. Суҳбатлари тугаб, у киши қайтиб кетаётганларида Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам у кишини кузатиб эшик олдига бордилар. Икковлари гаплашиб турганларида ансорийлардан икки киши ўтиб қолдилар. Улар Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламни кўришлари билан тез юриб кета бошладилар. Шунда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам икковларига:
«Ð¨Ð¾ÑˆÐ¼Ð°Ð½Ð³Ð»Ð°Ñ€! Бу аёл Софийя бинти Ҳуйайдир», дедилар. Улар:
«Ð¡ÑƒÐ±ҳоналлоҳ! Эй, Аллоҳнинг Расули!» дейишди. Шунда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та, шайтон одамларнинг қон томирларида юради. Икковингизнинг қалбингизга бирор ёмонлик солмасин, деб қўрқдим», дедилар.
Шунингдек, Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам эркакнинг қўли номаҳрам аёлнинг ҳеч бир жойига тегмаслиги лозимлигини қаттиқ тайинлаганлар. Ўзлари байъат олган вақтларида ҳам аёлларнинг қўлларидан тутмаганлар.
Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам мўмина-муслима аёлнинг ёлғиз ўзи ёки номаҳрам эркак билан сафар қилишини қаттиқ ман этганлар.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:51:19
Имом Бухорий ва имом Муслим ривоят қилган ҳадисда Ҳазрати Абдуллоҳ ибн Аббос розияллоҳу анҳу айтадиларки, Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам хутба қилаётиб:
«Ҳаргиз бир эркак бир аёл киши билан холи қолмасин, агар аёлнинг маҳрами бўлса, майли, аёл киши зинҳор сафарга маҳрамсиз чиқмасин», дедилар. Шунда бир киши ўрнидан туриб:
«Ð­Ð¹, Аллоҳнинг Расули, менинг аёлим ҳажга чиқди, мен эса фалон жойда бўладиган ғазотга ёзилдим», деди. У зот соллаллоҳу алайҳи васаллам унга:
«Ð¡ÐµÐ½ бориб аёлинг билан бирга ҳаж қил!» дедилар.
Ушбу ҳадисдан кўриниб турибдики, аёл кишини ҳатто ҳажга ҳам ёлғиз ўзини юбориб бўлмас экан. Ҳатто Аллоҳнинг, дину диёнатнинг йўлида қилинадиган жиҳодни қўйиб бўлса ҳам, аёлнинг маҳрами у билан бирга ҳажга бориши таъкидланмоқда. Чунки сафар машаққат ва хавфдан холи эмас. Мўмина аёлларни машаққат ва хавфда ёлғиз қолдиришга унинг маҳрамларининг эркаклик ғурурлари ҳам йўл бермаслиги керак. Йўлда аёлнинг хизматини қилиб, қийинчиликлардан, хавф-хатар ва турли кўнгилсизликлардан ҳимоя этиб бориши керак.
Шунингдек, Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам номаҳрам эркак-аёлларнинг бир-бирига аралашиб кетишини жуда қаттиқ ман қилганлар.
Имом Абу Довуд ривоят қилган ҳадисда Абу Усайд ал-Ансорий айтадиларки,
«ÐÐ°Ð±Ð¸Ð¹ соллаллоҳу алайҳи васаллам масжид ташқарисида туриб, йўлда эркаклар билан аёллар аралашиб кетганини кўрдилар ва аёлларга: «Ð¡Ð¸Ð·Ð»Ð°Ñ€ орқада қолинглар, сизлар йўлнинг ўртасидан эмас, чеккасидан юринглар!» дедилар. Аёллар девор тагидан юра бошладилар. Улар деворга жуда яқин юрганларидан кийимлари унга тегиб кетар эди».
Жамоат бўлиб намоз Ñžқиш, жума намозини адо этиш нақадар аҳамиятли эканини ҳар бир мусулмон яхши билади. Жума фарз. Жамоат намозини эса, баъзилар вожиб, баъзилар суннати муъаккада, дерлар.
Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳадисларидан бирида: «Ð¥Ð¾ҳлар эдимки, бировни одамларга жамоат намозини Ñžқиб беришга буюриб қўйиб, ўзим бориб жамоат намозига келмаганларнинг уйига ўт қўйиб юборсам», деганлар.
Бу ва бундан ҳам шиддатлироқ маънони англатувчи ҳадислар жуда кўп. Жума намозини узрсиз қолдирган одамнинг гуноҳи ҳақида гапириб ўтирмаса ҳам бўлади. Лекин эркак-аёл аралашиб юриши яхши эмаслиги эътиборга олиниб, аёл кишига жумага бормасликка рухсат берилган.
Имом Абу Довуд ривоят қилган ҳадисда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Ð–амоат билан жума Ñžқиш ҳар бир мусулмон учун ҳаққу вожибдир. Фақат тўрт кишигагина: қулга, аёл кишига, ёш болага ва касал одамга (вожиб эмас)», деганлар.
Жамоат намозига аёлларнинг қатнашмасликлари афзал эканини очиқ-ойдин айтганлар.
Имом Аҳмад ва бошқа муҳаддислар ривоят қилган ҳадисда Умму Ҳумайд ас-Соғидий исмли аёл келиб, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга:
«Ð­Ð¹, Аллоҳнинг Расули, мен сиз билан бирга намоз Ñžқишни яхши кўраман», дебдилар. У зот cоллаллоҳу алайҳи васаллам:
«ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та, мен сенинг мен билан намоз Ñžқишни яхши кўришингни биламан. Сенинг уйингдаги намозинг ҳужрангдаги намозингдан яхшироқдир. Ҳужрангдаги намозинг ҳовлингдаги намозингдан яхшироқдир, ҳовлингдаги намозинг қавминг масжидидаги намозингдан яхшироқдир, қавмингнинг масжидидаги намозинг менинг масжидимдаги намозингдан яхшироқдир», деб жавоб берганлар.
Тўғри, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам аёлларга масжидга келиб намоз Ñžқишга рухсат берганлар. Лекин бу шартли рухсатдир.
Имом Аҳмад ибн Ҳанбал ва имом Абу Довудлар ривоят қилган ҳадисда Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Ð¥Ð¾Ñ‚инларингизни масжиддан ман қилманглар. Уйлари улар учун яхшироқдир», деганлар.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:54:04
Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам аёлларни мўътадил равишда зийнатланиб, атир-упалар билан лозим топилган жойларда хушбўйлашиб юришга тарғиб қилганлар. Аммо шу билан бирга, зебу зийнат орқасидан қувиб, ҳаддан ошишдан, шариатга хилоф иш қилишдан қаттиқ қайтарганлар. Ана шундай ман қилинган ишлар қаторига аёл кишининг сочига бошқа сочни улаш ва улатиш, ясама хол қўйиш ва қўйдириш, қошни ингичка қилиб териш ва тердириш, тишларининг орасини сунъий равишда очиш ва очдириш, юзининг рангини бутунлай ўзгартириш учун турли воситалар билан ювиш ва ювдириш каби амаллар ҳам киради.
Мўмина-муслима аёлларга бу ишларни қилишлари ҳам, бошқаларга бажартиришлари ҳам мутлақо мумкин эмас.
Буларнинг барчаси жамиятда беҳаёлик, шаҳвоний бузуқлик, фоҳиша гап-сўзлар, жинсий ахлоқсизлик ва зино тарқалишининг олдини оладиган чоралардир. Ушбу илоҳий тадбирларга бандалар чин ихлос билан амал қилган тақдирдагина жамият мазкур ифлосликлар ва ижтимоий касалликлардан пок бўлади.

Умму Салама розияллоҳу анҳодан ривоят: «Ð–илбобларини ўзларига яқин қилсинлар» ояти нозил бўлганидан кейин, ансорийларнинг аёллари қора рангли кийим ёпиниб, худди бошларида қарға ўтиргандек сокинлик билан чиқдилар». Абу Довуд ривоят қилган.
Шарҳ: Ушбу ривоят илк Исломий даврнинг қаҳрамон аёллари, инсоният тарихи саҳифаларига ўз исмларини олтин ҳарфлар билан ёзишга мушарраф бўлган, Ислом умматининг шону шарафи бўлган, ер юзини Ислом нурига тўлдирган, биринчи Исломий давлатни барпо қилишда Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам билан бирга ўз ҳиссаларини қўшган буюк момоларимизнинг кўплаб қаҳрамонлик намуналаридан бирини васф қилмоқда.
Ушбу ривоятда шарафланаётган аёлллар кечагина ўзларининг авлоддан авлодга ўтиб келаётган очиқ-сочиқлик, турли беодобликларини қилиб юрган эдилар. Бугун эса улар виқорли бўлдилар. Ҳижобли бўлдилар. Ўз қадрларини билдилар. Ўзларининг турли беҳаё ва шилқимларга мўлжал бўлишдек шарафсизликдан ҳимоя қилишни ўргандилар.
Уларни бунчалик олий даражага кўтарган нарса уларнинг иймонлари эди. Аллоҳга бўлган иймонлари уларга пасткашлик қилишга изн бермас эди. Улар энди барча ишни Аллоҳ таолонинг кўрсатмаси ила қилишга ўтган эдилар. Буни эса ўзларига чексиз шараф деб билардилар. Шунинг учун ҳам Аллоҳнинг каломи шарифида биргина оятнинг нозил бўлиши уларнинг кийиниш борасидаги дунёқарашлари, ўзларини тутишлари ва юриш-туришларини тамоман ўзгартириб юборди.
Худди мана шу руҳ ўша момоларимизниг номларини инсоният тарихида олтин ҳарфлар билан ёзилишига сабаб бўлди. Уларнинг инсонят тарихидаги энг бахтли авлодни туғиб табиялаш бахтига муяссар қилди. Шунингдек бошқа кўплаб ғалабаларга, муваффақиятларга сабаб бўлди.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:55:44
Оиша розияллоҳу анҳодан ривоят қилинади: «Ð‘иринчи муҳожир аёлларга Аллоҳнинг раҳмати бўлсин. Аллоҳ «Ð ÑžÐ¼Ð¾Ð»Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð¸ кўксиларига тўсиб юрсинлар» оятини нозил қилиши билан дарҳол муртларини йиртиб, рўмол қилиб ўрадилар». Абу Довуд ва Бухорий ривоят қилган.
Шарҳ: «ÐœÑƒÑ€Ñ‚» аёл кишининг жисмини тўсиб турадиган елкадан ташлаб юриладиган кийим.
Бу ривоят ҳам ўзидан аввалгисини қувватлиб келмоқда. Исломдан олдин ҳозиргига ўхшаб аёллар рўмол ўрашни, ўзини хиёнатчи кўзлардан сақлашни ёмон кўрар эдилар. Аксинча, ҳозиргига ўхшаб иложи борича экакларнинг кўзини ўйнатишга, баданининг кўпроқ қисмини очиб юришга ҳаракат қилар эдилар. Шунинг учун ҳам, «Ð ÑžÐ¼Ð¾Ð»Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð¸ кўксиларига тўсиб юрсинлар» оятини нозил қилинган чоғда ўша оятга амал қилмоқчи бўлган муслима аёллар ҳам ўрагани рўмол топа олмай қолганлар ва ушбу ривоятда айтилаётганидек, дарҳол муртларини йиртиб, рўмол қилиб ўрадилар.
Бу ўша ажойиб мўминалар авлодининг қаҳрамонлиги ва Аллоҳнинг амрига дарҳол юришларининг намунаси эди. Шунинг учун ҳам Оиша онамиз уларни мадҳ ила эсламоқдалар ва ҳақларига дуо қилмоқдалар.
Ушбу ривоятнинг бошқа сийғаларда, мурт ўрнига жилбоб ва изор ҳам келган. Яъни, ҳар аёл ўз имконига қараб ўзида бор ортиқча кийимдан йиртиб рўмол қилиб бошига солган.
Баъзи муҳтарама опа-сингилларимиз Аллоҳнинг ушбу масаладаги амрини билмай келаётган бўлсалар, билишлари ила худди мазкура саҳобияларга ўхшаш иш қилиб, дарҳол рўмол ўраб ўзларини Исломий кийимга олсалар улуғ иш бўлади. Алҳамдулиллаҳ ҳозир бирор кийимни йиртиб рўмол қилиш эҳтиёжи ҳам йўқ. Рўмоллар етарли. Фақат истак керак, холос.
Аёл киши ўзига хос кийиниши ўзига хос гўзаллик кашф этишини аёлларнинг ўзлари тушуниб етмоқлари керак. Бу ҳақиқатни аёллар ўзларига келган, уларнинг ҳақиқий инсоний табиатлари ўзлигини намоён қилган пайтда кўриш мумкин.
Ўшандоқ пайтлардан бири яқинларнинг ўлими. Бошига ўлим қайғуси тушган аёллар ўзларини ўнглашга ҳаракат қилиб қолишади. Ҳатто бошқа диндагилар ҳам. Ана шундоқ пайтларда улар бошларига рўмол ўрашга биринчи бўлиб шошиладилар. Таъзияга кетаётган аёллар бошқаларидан рўмол сўраб туришлари ҳам шуни кўрсатади. Аммо бир оз ўтиб, ўлим, ўлимнинг келтирувчи Аллоҳ эсларидан чиққанда рўмол ҳам эсларидан чиқади.
Ҳақиқий мўмина-муслима аёлларда эса бу ҳолат мутлақо бўлмайди. Чунки улар Аллоҳ таолони бир лаҳза ҳам унитмайдилар. Аллоҳнинг амридан бир лаҳза ҳам четга чиқмайдилар. Ҳар бир ишни Аллоҳ таолонинг динига-Исломга мослаб қиладилар. Ана ўша ҳолатнинг зоҳирий кўриниши мўминаларнинг шариатга мувофиқ кийинишларда бўлади.
Ҳа, аёллар ҳар бир умматнинг кучи ёки заифлигини кўрсатиб турувчи дақиқ белгидирлар.
Ҳа, аёллар ҳар бир умматнинг тараққиёти ёки қолоқлигини ўлчайдиган Ñ‚Ñžғри ўлчовдирлар.
Ҳар бир жамиятнинг аҳли солиҳ бўлиши ундаги оилаларнинг аҳли солиҳ бўлишига боғлиқдир.
Ҳар бир оиланинг аҳли солиб бўлиши ундаги аёлнинг аҳли солиҳ бўлишига боғлиқдир.
Ҳар бир аёлнинг аҳли солиҳ бўлиши иймон-эътиқодли, илмли ва тақводор бўлишига боғлиқдир.
Аёли йўлдан чиққан ҳар бир оиланинг ўзи ҳам йўлдан чиқади, иши орқага кетади.
Оилалари йўлдан чиққан ҳар бир жамиятнинг ўзи ҳам йўлдан чиқади, иши орқага кетади.
Халифа Муъизлидиниллаҳ Мисрни ўзига бўйинсудиролмай узоқ вақÑ‚ қийналди. У кўп марта куч ишлатиш режасини қилар, лекин Мисрда ҳукмни қўлларида тутиб турган Ихшидийларнинг шавкатидан қўрқиб орқага қайтар эди.
Бир куни унга, Ихшидийлар қасрининг аёллари айшу-ишратга берилибдилар, фазийлатларни унутибдилар, деган хабар келди. Шунда халифа енгил нафас олиб, энди Миср бизники бўлди, деди.

Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам Умму Саламанинг олдига кирганларида у рўмол ўраётган эди. Бас, у зот: «Ð‘ир марта айлантириш. Икки марта эмас», дедилар.
Шарҳ: Яъни, рўмол ўраганда уни бўйиндан икки марта айлантирмасдан бир марта айлантириш кераклигини таъкидланмоқда.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:58:07
Яна ўша кишидан ривоят қилинади: «ÐÑÐ¼Ð°Ð° бинти Абу Бакр розияллоҳу анҳо Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳузурларига юпқа кийим билан кирди. Бас, у зот ундан юзларини ўгириб олдилар ва: «Ð­Ð¹, Асмаа, аёл киши ҳайз кўрадиган бўлганидан кейин ундан мана бу ва мана бундан бошқа жойи кўринмаслиги керак», деб икки кафтлари ва юзларига ишора қилдилар». Иккисини Абу Довуд ривоят қилган.
Шарҳ: Ушбу ҳадиси шарифдан мўмина аёлнинг кийиниши ҳақидага масалага оид бир неча ҳукмлар олинади.
1. Мўмина-муслима аёлларнинг кийимлари юпқа бўлмаслиги шарт.
Тагидан бадан кўриниб турадиган кийим сатри авратга кирмайди. Уламоларимиз бунга ўзи қалин бўлса ҳам торлиги учун баданни васф қилиб турадиган кийимларни ҳам қўшадилар.
2. Мусулмон эркаклари очиқ-сочиқ, ношаръий кийиниб юрган аёллар қаршиларидан чиқса уларга қарамаслик чорасини қилишлари лозимлиги.
3. Шаръий кийиниш, бошқа шаръий таклифларга ўхшаб қизлар болғатга етгандан сўнг фарз бўлиши.
4. Юз ва икки кафт муслима аёллар учун аврат эмаслиги. Муслималар юзлари ва икки кафтлари номаҳрамларга кўриниши туфайли гуноҳкор бўлмайдилар.
Бу уламолар жумҳури, жумладан, Ҳанафий, Моликий ва Шофеъий мазҳабларининг иттифоқидир. Албатта, ўша пайтда юз ва икки кафт зебу зийнатсиз бўлиши ва фитна хавфи бўлмаслиги шарт.

Ибн Умар розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: «ÐÐ°Ð±Ð¸Ð¹ соллаллоҳу алайҳи васаллам: «ÐšÐ¸Ð¼ манманликлик ила кийимини судраб юрса, қиёмат куни Аллоҳ унга назар солмас», дедилар.
Шунда Умму Салама: «ÐÑ‘ллар этакларини қандоқ қиладилар?» деди.
«Ð‘ир қарич тушириб оладилар», дедилар у зот.
«Ð£Ð½Ð´Ð¾қ бўлса оёқлари очилиб қолади», деди у.
«Ð‘ир зироъ тушириб оладилар, ундан зиёда эмас», дедилар у зот». Термизий ва унинг икки соҳиби ривоят қилган..
Шарҳ: «Ð—ироъ» - ўртача икки қарич узунлигидаги ўлчов бирлиги.
Аввал ўрганиб ўтганимиздек, мусулмонлар манманлик ила кийимларини осилтириб, ерга судраб юришдан қайтарилганлар. Бу амр ҳам эркаклар, ҳам аёллар учун экан. Аммо аёлларга сатр иши қаттиқ таъкидланганидан мазкур ҳукмда уларга хос чегара белгиланган экан. Ушбу аёлар учун хос ҳукмни шариатга киритилишига Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламнинг завжаи мутоҳҳараларидан бирлари Умму Салама онамиз сабачи бўлган эканлар.
«ÐÐ°Ð±Ð¸Ð¹ соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«ÐšÐ¸Ð¼ манманликлик ила кийимини судраб юрса, қиёмат куни Аллоҳ унга назар солмас», дедилар».
Аввал ўрганиб чиққанимиздек, бу жумлада баён этилаётган жазо оғирдир. Қиёмат куни Аллоҳ таолонинг назаридан бенасиб қолиш деганидир.
Умму Салама онамиз аёллик ҳислари билан аёлларнинг ғамини қилдилар. Улар этаклари узун кўйлак кийишлари шартлигини ўйлаб, у ҳолда ҳозир айтилган гаплар нима бўлади, деган хаёлга бориб, Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламга:
«ÐÑ‘ллар этакларини қандоқ қиладилар?» деб савол бердилар.
Уларнинг этаклари узун, шундоқ бўлиши керак ҳам. Агар манманликлик ила кийимини судраб юрса, қиёмат куни Аллоҳ унга назар солмаса, аёллар ҳам этакларини болдирнинг яримидан кесиб ташлашлари керакми? Ёки бошқа бирор ечим борми?
Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам бу саволга бошқа ечим борлигини билдируви жавоб бердилар:
«Ð‘ир қарич тушириб оладилар», дедилар у зот».
Бу ҳам аёлларни тўсиниб юришлари муҳимлиги учун қилинган истиснодир. Лекин аёлларнинг вакиласи Умму Салама онамиз аёлларнинг ўзларига хос ҳассослик билан масалани яна ойдинлаштиришни ирода қилиб:
«Ð£Ð½Ð´Ð¾қ бўлса оёқлари очилиб қолади», дедилар.
Яъни, аёллар этакларини бир қарич тушириб юрганларида ҳам оёқлари очилиб қолиши турган гап. Унда нима бўлади?
Шунда Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳал қилувичи жавобни бердилар:
«Ð‘ир зироъ тушириб оладилар, ундан зиёда эмас», дедилар у зот».
Бир қарич туширилган этакларидан ҳам оёқлари очилиб қоладиган бўлса, аёллар этакларини бир зироъ-икки қарич тушириб юрсинлар. Аммо ундан ортиғига рухсат йўқ. Ушбудан мақсад аврат ҳисобланадиган жойни номаҳрамларга кўрсатмаслик экани келиб чиқади. Мақсад қанча узун ёки қисқа бўлишида эмас экан.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, муслима аёлларнинг кийимлари дунёдаги энг гўзал, энг чиройли, энг одобли, энг яхши, энг муҳими Аллоҳнинг амрига мувофиқ кийимлардир. Бундан ортиқ шараф бўлиши мумкин эмас. Шунинг учун ҳам бу кийимларга Аллоҳни унутган, Аллоҳдан қўрқмаганларгина қарши чиқадилар. Чунки Ислом душманлари муслималар динларига амал қилсалар, Ислом жамияти енгиб бўлмас кучга айланишини яхши биладилар. Бу масалани барча мусулмонлар яхши англаб етишлари ва шунга яраша ҳаракат қилишлари лозим.
Уламоларимиз муслима аёлнинг либоси Ñ‚Ñžғрисидаги барча ҳужжат ва далилларни пухта ўрганиб чиқиб жумладан қуйидаги мулоҳазаларни таъкидлаганлар;
1. Аёл кишининг либоси таги билиниб турадиган даражада юпқа ва тор бўлмаслиги лозим.
2. Аёл киши тилло ва кумуш билан безалган, нақшланган кийимларни кийиши жоиз.
3. Аёл киши эркак кишининг кийимини кийиши ҳаром.

Ҳадис ва Ҳаёт (Таом, шароб ва либос китоби)

Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Ulugbek-Uz 03 Iyun 2008, 10:26:20
Assalomu alaykum do'stlar!
...men bitta narsaga afsuslanaman: bizning bu yerda "bu" muammolarni gaplashganligimiz shu yerning o'zida qolib ketadi, bundan tor doiradagi kishilar xabardor bo'lishadi, qani endi imkon bo'lsa-yu bu narsalarni OAVlari, gazeta jurnallar orqali muhokama qilinsa, afsuski bunga hech kim astoydil bel bog'lamayapti, o'zingiz o'ylab ko'ring, hozirgi 100% aholidan necha foizi internetdan foydalanayapti, foydalanganlarning necha foizi shunga o'xshash bahslarda qatnashishayapti?!. va h.o. gapiradigan bo'lsak gap ko'p.
Hech birimizni iymonimizdan judo qilmasin!
Ҳақиқатдан ҳам.....
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: saraton07 03 Iyun 2008, 23:56:22
Assalomu-alaykum azizlar.
Robiya xonim ,tashakkurlarim sizga  bo'lsin.
Rahmat sizga, iltimosimni  javobsiz qoldirmapsiz.Juda  ajoyib, shaffof  hadislar,dalillar.Olloh Ta'olo ilmingizga baraka ato etsin,Omin,Ollohu Akbar.
Bu yerda berilgan Janob Usmonning smayliklaridan nimani anglash mumkin?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Ansora 06 Mart 2010, 22:18:18
O'zbekistonda haliyam erkaklar shimsiz qolishda davom etishyabdimi?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Nurilla 07 Mart 2010, 01:13:11
Ha erkaklarniki yozda keladi. Ayniqsa gul rasmi tushirilgan "mini shortik"lilar ko'payadi.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: JaviK 27 Aprel 2010, 16:23:27
Uylanish filmidagi shim razmerini so`rash holatidagi voqelikni zaminida juda katta hayolga cho`mdiruvchi fikrlar bor.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Ansora 24 Iyul 2010, 00:42:47
Yoz boshlanib yigitlar yana shimsiz qolayotgandir...Xudo insof bersin...
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: As-Samarqandiy 24 Iyul 2010, 03:37:18
Bismillohir rohmanir rohim!

Mana shu mavzuga doir mulohazamni butun kun bo'yi o'ylab yurdim. Forumda shunaqa mavzu bo'lsa, yozib qoldiraman deb dilga tugib qo'ygan edim.

Men Evropadaman. Shu kungacha bu holat hech meni o'ziga tortmaga ekan. Bu yilgi ob-havoning injiqliklari, Evropada yaqqol ko'zga tashlangan. Har yilgidan yoz bu yerda ancha issiq keldi. Shunaqa issiqki, tush paytida kishi nafas olishga qiynaladi. Meni hayratga solgan holat shu bo'ldiki, ko'chada kishilar, ayniqsa yoshlar qariyb yalong'oz (hamma emas,albatta) yurishibdi. Ko'rib, og'zim ochilib qolibdi, aslida bular yozda yengil yelpi kiyinishadi, ammo bu yozdagi kiyinishlari me'yordan chiqib ketgan.(Mening fikrim) Bu yerdagi mo'minlar uchun bu holat ancha noqulayliklar tug'diradi.
Bu haqda o'ylay turib, xayolimga kelgan fikr shu bo'ldi. Harqalay bu yerlarda yoz qisqa bo'ladi, bo'lsa ham uncha issiq bo'lmaydi.
Bu yerda iqlim asosan salqin bo'lganligi uchun, me'yorda kiyinib yurushar ekanda deb o'ylab qoldim. Majburlarda, albatta. Ollohim insof  bersin hammaga,Ilohim! (Butun Evropani nazarda tutmadim)
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: BelleQizcha 24 Iyul 2010, 05:40:34
Juda ham hunu korinadi erke kishi kalta narsa kiyib yursa manimcha bu ayolla uchun umuman yonidaagi odamla uchun noqulay.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Kvartet 05 Oktyabr 2010, 20:15:02
Yaqinda yoshi katta bir akamizdan shunday so'zlarni eshitib qoldim gapni boshi erlarini oyoq uchida ko'ruvchi ayollar haqida boshlandi davrada eng yoshi o'zim bo'lganim uchun jim turib faqat eshitdim..Bir kun o'zimizga tanish imomdan so'rashibdi nega erkak sifat ayollar ko'payib ketdi oldinlari unaqa narsalar yo'q edi deb?shunda javob beribdi ayol sifat erkaklar qa4on kamaysa erkak sifat ayolar ham o'z-o'zidan yo'q bo'ladi deb..Aslida aybni inson o'zidan qidirish kerak..hozir esa ko'pchilik ayollar oilalarini o'zi boqyapti er jonivor esa divanni hech kimga bermaydi..O'zim hali guvohi bo'lmaganmanu lekin nikoh o'qilayotgan payt bo'lajak er shu qizni boqishga ,kasal bo'lsa davolashga,hech nimadan zoriqtirmaslikga so'z berar ekan shundan so'ng nikoh o'qilar ekan..Erkak agar u haqiqatdan ham er yigit bo'lsa o'z oilasini o'zi boqsin har qanday holda ham ayolning ming so'midan erkakning 100 so'mi barakaliroq deb  bejizga aytishmagandir..Ayollarni vazifasi o'z erlarini ko'ngliga qarash farzandlar tarbiyasi(ko'proq) bilan mukammal shug'ulanish deb bilaman qolgani erni vazifasi qaytarib aytaman agar u haqiqiy erkak bo'lsa..
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: BelleQizcha 06 Oktyabr 2010, 01:42:25
turib-turib ayolmi erkakmi> dib o'ylab qolaman bir hilla ko'rib. so'rashgayam hijolat.