forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Oila va jamiyat => Mavzu boshlandi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:48:26

Nom: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:48:26
ШИМСИЗ КОЛГАН ЭРКАКЛАР
TRIBUNE-uz, Нурулло Остонов


Дастлаб мода сўзи Францияда пайдо бўлган бўлса-да, аслида келиб чикиши лотинчада ўлчов, кўриниш, усул, коида, колип, кўрсатма маъносини англатади. Фаранглар зукко халк-да, дарров бу сўзни колипга солиб, мода деб атаган. Шунинг учун колипда гишт куйиш хам кадимулаввал фаранглардан таркалган. Лекин махаллий тадкикотчилар бу сўз энг аввал бизнинг беданавозларимиз орасида урф бўлган, деб уриб енгишади. Улар бедананинг нарини тутиш учун бедазорга тузок кўйишиб, модасининг овозида сайраб чакиришган. Бедананинг модаларини сайратиб кўйиб, нарларини уриштиришган. Хуллас, мода фарангларда таркалиб, бизда бедана уриштириш билан тамом бўлган....

Хуллас, энг яхши вино хам, энг яхши атир хам фарангларда чикади, атирига алланимабалоларни солгани учун аёлларни ёшартиради, деган рекламаларни хамма билади. Мода хам, комиклар хам, гомиклар хам ўша ердан таркалади. Айникса, шарм-хаё пардаси кўтарилган хозирги рекламаларнинг хаётга зудлик билан кўчиши табиий хол бўлиб колди. Биз "Сангам" киносида Радханинг эркакларнинг кўйлагини кийиб ўйнаганини кўрганимиз холва экан. Кейин бу кўйлак жониворнинг енги калта бўлди, кейин енгсиз бўлди, кейин майкага айланди. Энди аёллар эркакларнинг шимини хам тортиб олди. Ноилож колган зркаклар чолвор кийишга ўтди.

Аёллар тирсиллаган шимларни кийиб, оркасини юз килолик хисори кўйнинг думбасидай серкиллатиб юрса, эркаклар рўдапо чолворларни кийиб олиб, уларга анграйгани-анграйган. Айникса, даллоллар уларни бехато бахолашади. "Шунака думбали кўй бўлганида, бемалол икки юзтага тортарди",-дейишади чама билан. Халкимизда "Кўргандан кўз хаки сўрама",-деган гап бор. Мода шунчалик кучайиб кетдики, кўз пўстакнинг тешигидан бўлса хам, одам уяладиган бўлиб колди.

Кўча-кўйда нега эркаклар ерга караб юрадиган бўлиб колди? Бу хаммаси мода туфайли. Кўзингни кўтаришинг билан елини майкасидан лорсиллаб чикиб турган, майкаси киндигидан кўтарилиб, шимининг таранглигидан хамма жойи билиниб турган дўндикчага беихтиёр карашга тўгри келади. Яна ерга караб ёнидан ўтиб кетаётганингда модапараст мода майкасини киндигига караб икки марта тортиб хам кўяди. Эркак бундан баттар ўнгайсизланиб, дуч келган томонга суриб колади. Илгари стриптиз кўриш учун одамлар махсус ресторанларга киришарди. Энди бунга хожат хам бўлмай колди. Кўчага чиксанг бас, стриптиз!

Хохлаганингни томоша килавер! Ўша пайтда шайтон Одамга Хаво учун кўзгуни бериб, яна бир навбатдаги шайтонлигини килган экан. Ўшандан аёллар модага берилиб кетиб, эркаклар модапараст бўлиб колди. Бизнинг дўндикчаларнинг кийиниши олдида фаранг дўндикчаларининг кийиниши хеч гап бўлмай колди. Шу кетишда бўлса, бу дўндикчалар эркакларнинг шиминигина эмас , шайтон берган кўзгудан ташкари бошка нарсаларини хам тортиб олиши хеч гап эмас. Астаъфуриллох, астаъфуриллох, бундай кўргиликдан кўра яхшиси, беданавоз бўлган минг марта маъкул. Хам нарини уриштирасан, хам модасини сайратасан. Шундай эмасми?

.......Nega shunday? Tushunmadim, tushunmadim.......
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:48:45
Md:

Haqiqatda ayrim ayollarimiz shunday sharmandali kiyimlaridan yonlaridagi begona u erda tursin otalari, akalri oldida yurishdan uyalmaydilar.
Lekin shim kiyish ayollarga emas degan fikrga qo'shilmiman. Shim kiyish deganda albatat qo'y ____ si kabi emas, balki o'zlariga yarashtirib va me'yorini bilgan holda kiyish demoqchiman.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:48:58
Maknuna:

Assalomu alaykum!
Judayam muammoli masalani ko'taribsizlar. Lekin maqola bilmadim qanaqa-yu, manga ba'zi bir o'xshatishlari yoqmadi. Man buni o'zimga ovotganim yo'q, lekin baribir, ayol kishiga nisbatan bunday o'xshatish yaxshi emas edi. Bilmadim, balki, mana shunday o'xshatishlar bilan o'sha qizlarimizning haqiqiy basharalari ochilar...

Endi muammoga kelsak,
Haqiqatda bu muammo bor va tobora yoyilib ketvotti. haqiqatda ham ba'zi qizlarimizning kiyinishlarigfa qarab shu ham o'zbekmi deb qolamiz. Mana shular ham musulmon oilalarning farzandi, lekin ularning tarbiyalariga qarab, kiyinishlariga qarab shu ham musulmonmi degan xayol o'tadi. Qizlarimiz o'ta zamonaviylashib borishvotti. Lekin zamonaviylik, tor va ochiq kiyimlar bilan belgilanmiydi-ku!

Sizlar qanday fikrdasizlar?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:49:16
Mohinur:

Assalomu alaykum!
Judayam aktual bo'lgan mavzuni ko'taribsizlar!
Bizning Buxoroda ham ayni shunday holat hozir judayam ko'payib bormoqda. Ayniqsa, universitet, kollejda o'qiydigan yoshlar bundan oliftalikka ruju qo'yishmoqda. Nahot shu narsani zararligini tushunishmasa|? Bu o'zlariga ham, atrofdagilarga ham katta zarar-ku! Ham, ma'naviy, ham tibbiyot tarafdan zarar.
Lekin ularning ko'pchiligi zararaliginiyam biladi, lekin moda turganda zararlarni ham esdan chiqarishadi.

Xo'sh unda nima uchun shunday behayo kiyimlarni kiyishadi? Kimga yoqish uchun? Kimga ko'rinish uchun?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:50:13

Kumushbibi"

Assalomu alaykum!
Maqolaniyam yig'latib yuboribdi.Ichivolib yozganga o'xshaydi.. :)

Qur'oni karimdan:
(Ey, Muhammad,) mo'minlarga ayting, ko'zlarini (nomahram ayollardan) qo'yi tutsinlar va avratlarini (zinodan) saqlasinlar! Mana shu ular uchun eng toza (yo'ldir). Albatta, Alloh ular qilayotgan (sir) sinoatlaridan xabardordir.

Mo'minalarga ham ayting, ko'zlarini (nomahram erkaklardan) qo'yi tutsinlar. Va avratlarini (zinodan) saqlasinlar! Hamda ko'rinib turadiganidan boshqa ziynatlarini ko'rsatmasinlar va ro'mollarini ko'kraklari uzra tushirib olsinlar! Ular zeb-ziynatlarini erlari yo otalari, yo erlarining otalari, yo o'g'illari, yo erlarining o'g'illari, yo o'zlarining og'a-inilari, yo og'a-inilarining o'g'illari, yo opa-singillarining o'g'illari, yo o'zlari (kabi) ayollar, yo qo'l ostilaridagi (cho'ri)lar, yo (ayollardan) behojat bo'lgan (ya'ni, juda keksayib qolgan yoki aqlsiz-devona) erkak xizmatkorqullar, ayollarning avratlaridan xabardor bo'lmagan go'daklardan boshqalarga ko'rsatmasinlar! Yana, yashirgan ziynatlarini bildirib, oyoqlarini (yerga) urmasinlar! Barchalaringiz Allohga tavba qilinglar, ey mo'minlar! Shoyad, (shunda) iqbolli bo'lsangizlar.

Nur surasi, 30-31-oyatlar

http://www.uzislam.com/forum/viewtopic.php?t=141&start=0&sid=4f7fe243dac589bac50d247ccafec669
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:50:28
Assalomu alaykum!
Mastlikda yozilgan bo'lsa bordir, lekin undagi juda ko'p gaplar ayni haqiqat. Anavi bema'ni rivoyatga men ham umuman qarshiman. Lekin "ajoyib" tashbehlar ila tasvirlangan ba'zi qizlarimizning ahvollari aslida bundan-da ayanchli!
Aftidan siz Toshkentda anchadan beri bo'lmagansiz chog'i. Mana shu maqolada ko'rsatilgan o'zbek qizlarining yurishlarini ko'rib yoqa ushlab qolishingiz aniq. O'ylaysizki, kechalarda yarim-yalang'och yigiti bilan ovloqlarda yuradigan, kuppa-kunduzi hammayog'ini ko'z-ko'z qilib ko'chalarni yayratadigan qizlar kammi?
Toshkent ko'chalarida yurar ekansiz, bunday qizlarni har qadamda uchratasiz. Achinarli joyi shular ham o'zbekning farzandlari, shular ham o'zini musulmonman deya keriladi. Aslida esa ularning harakatrlarini ko'rib na o'zbekka, na musulmonga o'xshatasiz.
Ba'zi o'zbek erkaklarimizda ham hamiyat qolmagan. ERKAK bo'lib turib o'z qizlarini, o'z singillarini bozorga sotadilar. Kalta yupka olib berayotgan, shom shim olib berayotgan, yirtiq-teshik kiyim olib berayotgan, kechalari o'z qizlarini begona erkak bilan yurishlariga ruxsat berayotgan otalar, akalar - QANI ULARDAGI HAMIYAT, qani ulardagi RASHK, qani ulardagi IYMON? ? ?

...Hech qaysi zamonda o'zbek ayollari o'z tanasini sharmandalarcha chet-ellarda sotmagan!
...Hech qaysi zamonda o'zbek ayollari MARDIKORlikka chiqmagan!
...va nihoyat hech qaysi zamonda o'zbek ayollari sharmandali kiyimlar kiymagan!!!

Bugun esa...
Tushunmadim, tushunmadim...
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:50:47
farzonochka:

xa, atrofga qaraganibgizda shunaqa xunuk manzaralarga kozingiz tushadiki, ularni korib lol bolib qoladi kishi. Nega endi hozir shunaqa vaziyatlar kopayib ketvotti, ularni nima majbur qilar ekan-a? Nega hozir kop kishi or-nomus, vijdon tushunchalarini bir chetga surib qoyib, qattagi behayo ishlarga qol urishvotti... Bu savolga javobbi bilmiman, bilolmasam xam kere, lekin ular bir kun kelib Olloh huzurida qanaq qib javob berishi haqida naxot oylashmasa.....
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:50:56
Chunki jamiyatimiz mana shunday bema'niliklarga qarshi hech narsa qilolmayapti. Gaplar yerda, qog'zoda qolib ketyapti xolos.
Siz nima deb o'ylaysiz, hozirgi sharoitga ko'ra, qiz bolalar qanday kiyinishi kerak?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:51:14
Noza:

Gaplarizga qo'shilaman hammasi qog'ozda va gapda qolib ketmoqda.

Jamiyatda esa tarbiyaviy ishlarni qilish o'rniga, oldinlari ham takidlaganimizdek bemani seriallarni qo'yishadi. Serialdan oldin "Kmolot yoshlar ijtimoiy harakati" ko'rsatuvlarida esa qizlarimizning, yigitlarimiznig kiyinishlari, sigaret chakishlarini gapirib qo'yishadi. Ketidan esa bemani seriallarni qo'yishadi.
Bu seriallarda o'sha sizlar etgande "moda bila hamnavas" kiyingan qizlar ham, tamakini tutunidan "mazza" qiladiganlarni ham topish muammo emas.

Qizlarimizni kiyinishiga kesak.
Albatta qizlar yahshi kiyinishga harakat qilishadi.
Ko'pchilik qizlar boshqalarda o'taman deb chegaradan oshib ketadilar.
Yana kalta yubka kiyib bir-bir tushirib ham qo'yadilar.
So'zim ohirida hadisu sharifdan ajoyib satrlarni aytmoqchiman:

Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar:
"œKimki shuhrat topish niyati bilan yasanib kiyim kiysa, u to uni yechmaguncha Tangrining rahmat nazaridan uzoqda bo’lur".
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:51:29
Maknuna:

rahmat Noza!
Gaplaringizga qo'shilaman.
Kiyim bilan haddidan oshgan qizlarimizani ko'rsam manam tutoqib ketaman.
Bu bilan nimaga erishmoqchi ular?
Kiyim bilan, tanani namoyish etish bilan shuhrat qozonishmoqchimi?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:51:55
maknuna:

"Yaqinda yo'lda ketayotib, ro'paramdan kelayotgan qizni... yalang'ochmikan deb o'ylabman. Badanga mos rangdagi mato ancha yupqa ham shaffofligidan deyarli hech joyini yashirmasdi.
- Bolam, bu kiyganing nima? - chidolmay so'radim.
- Bu moda, xolajon, moda!
Uning ortidan bir pas qarab qoldim: "modangga o't tushsin, bolam!..."

...Nomigagina ko'ylak kiyib, kindigiga taqinchoq osgan, tizzasidan bir qarich baland "yubka"sining oldi yoki orqa tomonini ataylab yirtib, shu joyiga qo'ng'iroqcha osib olgan qizlar rostdan ham ko'payib ketdi. Biz ularni har kuni, hamma yerda ko'raverib, ko'zimiz o'rgaganidan, bu holatga umuman befarq, beparvo bo'lib qolmayapmizmi?"

"Postda" gazetasidan.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: qaysar 27 Iyun 2006, 14:52:14
djdilshodbek:

Ba’zida o’ylab qolaman nega G’arb madaniyoati Sharq Shariat madiyoatini poy mol qilmoqda ya’ni qizlarimiz shim yigitlarimizesa har qil turdagi taqinchoqlar taqishmoqda. Bu bilan ular o’zlaricha nima qilishmoqchi faqatgina ularning o’zlari kiysa ham mayli edi ular boshqalarni ham shunga jalp qilishmoqda. Meni sizlarning saytingiz
Juda ham o’ziga tortadi ya’ni har gal men unga kirganimda o’zimda yo’q bir odob va asosiysi muqaddas dinimiz haqida o’z bilimlarimni kengaytiraman bu esa meni hech qachon yomon yo’llarga kirishdan
Asraydi. Men shuni xoxlardimki ziyo tarqatuvchi saytlar soni oshsa
Xalq va insonlarni o’ziga dinga ,shariatga bo’lgan mnosabati yaxshi tomonga o’zgarar edi.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 29 Iyun 2006, 12:10:37
Assalamu alaykum. Men Qaysarni gaplariga to'la holada qo'shilaman.Ba'zi qizlarimizga yoqmaydi bu hol,lekin haqiqat achchiq bo'ladi. Buni sababi nima? deb so'rashibdi ko'pchilik. buni sababi iymonsizlik, Islomni bilmaslik, oilasida Islom, din, hayo, namoz dagna narsalarni o'rganmaganligi. Hamma gap tarbiyada. agar oilasida shu muqaddas narsalarni ongiga singdirib tarbiya qilinsa u qizlar o'ldirib qo'ysangiz ham bunday kiyimlarni kiymiydi.Otalar, akalar taglarida mashina, qo'llarida telefon, hech kimga gap bermaydi,lekin qizlariga, singillariga shim, kalta yubka sotib olishni uhutishmaydi.Ularda na rashk, na iymon, na hamiyyat bor. Hayosi yo'qni iymoni yo'q. bu hadisi sharif huddi hozirgi zamon kishilariga aytilgandek.Alloh hammamizni mag'firat qilsin.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 29 Iyun 2006, 12:17:59
Md:

Haqiqatda ayrim ayollarimiz shunday sharmandali kiyimlaridan yonlaridagi begona u erda tursin otalari, akalri oldida yurishdan uyalmaydilar.
Lekin shim kiyish ayollarga emas degan fikrga qo'shilmiman. Shim kiyish deganda albatat qo'y ____ si kabi emas, balki o'zlariga yarashtirib va me'yorini bilgan holda kiyish demoqchiman.
Siz aytgan o'sha akalar, otalar o'zlari shu shimlarni sotib olishganidan keyin, yoki uni sotib olishiga qarshilik qilmaganidan keyin qizchalr kiyishadi-da. Sizni ayollarni o'ziga yarashadigan shimlarni kiyishi kerak degan gapingizga umuman qo'shilmayman. Nima siz, Alloh va Rasuli s.a.v. qaytargan narsalarga ruhsat bermoqchimisiz? Yarashadigan shim -  qizlarimiz hozir kiyib yurgan shimlari o'zlaricha yarashadi. Islom bir narsadan qaytardimi. Rasululloh qilma dedilarmi, tamom, bunga ruhsat yo'q. Siz:" Erkaklarni kiyimini kiygan ayollarga va ayollarni kiyimini kiygan erkaklarga Allohni la'nati bo'lsin" degan hadisi sharifni eshimaganmisiz?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 29 Iyun 2006, 12:27:30
Maknuna:

Assalomu alaykum!
Judayam muammoli masalani ko'taribsizlar. Lekin maqola bilmadim qanaqa-yu, manga ba'zi bir o'xshatishlari yoqmadi. Man buni o'zimga ovotganim yo'q, lekin baribir, ayol kishiga nisbatan bunday o'xshatish yaxshi emas edi. Bilmadim, balki, mana shunday o'xshatishlar bilan o'sha qizlarimizning haqiqiy basharalari ochilar...

Endi muammoga kelsak,
Haqiqatda bu muammo bor va tobora yoyilib ketvotti. haqiqatda ham ba'zi qizlarimizning kiyinishlarigfa qarab shu ham o'zbekmi deb qolamiz. Mana shular ham musulmon oilalarning farzandi, lekin ularning tarbiyalariga qarab, kiyinishlariga qarab shu ham musulmonmi degan xayol o'tadi. Qizlarimiz o'ta zamonaviylashib borishvotti. Lekin zamonaviylik, tor va ochiq kiyimlar bilan belgilanmiydi-ku!

Sizlar qanday fikrdasizlar?
Maknuna nega sizga yoqmadi haq gapku bu? Uzr lekin bu achchiq bo'lsa ham haqiqat. Ko'chadagi qiz ayollarni kiyinganini ko'rsam ayol bo'lib tug'ilganimga pushaymn qilaman, Alloh kechirsin.Aynan shunday mahluqlarga o'hshab ketishgan hozir ayollarimiz. Hayo ulani ko'rsa uyalsa kerak. Hatto hayvon ham o'z juftini yoki urg'ochisini qizg'onadi, boshqa erkaklardan himoya qiladi.Lekin bizni erkaklarimiz ulardan-da battar holga tushib qolgan. Bir kuni ko'chada bir qiz, meyka kiygan, ko'kraklari, qo'ltiqlari shunday ochiq, bir yoshi katta, u qizni bobosi bilan teng kishi, galstuk taqib diplamat ko'tarib olgan, qizga shunaqa qaradi-ki, yutvoray deydi. Shunda bir yosh yigit:" ha doda nima ko'rib qoldingiz" dedi. Bu gap u kishi uchun o'lim emasmi. buni o'rniga o'sha qizga chiroyli nasihat qilsa, shu joiz emasmi unga. Hidoyat Allohdan.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Shahina 30 Iyun 2006, 15:17:37
Juda ham to'g'ri gaplarni gapirdingiz.
Man ham ko'cha-kuydagi qizlarimizaning, ayniqsa, o'zbek qizlarimizning ham mana shunday behayo kiyimlar kiyib yurishganini ko'p uchrataman.
Hattoki, Yevropada ham bunaqa kiyimlarni ommaviy kiyishmas ekan. Aksincha buzuq ayollar shunaqa kiyisharkan.
Bizada esa bu - moda! Moda esa bu - zamonaviylik. O'ranib yurganlar esa - zmaondan orqada qolganlar, go'yo.
TV, matbuotda bemalol mana shunday qizlarni ko'rsatib yotishadi.
Seriallarda ham shunaqa holatlar... Bunaqada o'zbek qizlarining ibosi, hayosi qayerda qoladi???
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: mubashshir 11 Iyul 2006, 08:47:11
Assalamu alaykum. Qizlarimizni bu holga tushib qolganlariga asosan ota-onalri aybdor.Chunki qush uyasida ko'rganini qiladi.
"Al-Hayayi - minal Iyman". "Hayo - Iymondandir"

Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: shoir 13 Iyul 2006, 06:47:32
Hayo bilan birgalikda ozgina andisha ham bo'lganida edi bunaqa holatlarga yo'l qo'yilmagan bo'lardi.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 14 Iyul 2006, 10:53:06
Hayo bilan birgalikda ozgina andisha ham bo'lganida edi bunaqa holatlarga yo'l qo'yilmagan bo'lardi.
Assalamu alaykum.
Hayo - Iymondandir.
Bu ikkisi bo'lsagina andisha bo'ladi-da, ahir.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: MaxCmd 16 Iyul 2006, 18:00:41
Umuman olganda, Qaysarning fikrlariga to`liq qo`shilaman!
Bitta men emas, balki, atrofimdagi, ko`pchilik yaxshi deb hisoblaydigan tanishlarim ham bu fikrlarga qo`shiladi.
Alam qiladigani, bu "kasallik"ning yoyilib borayotgani. Jadal sur'atda bu moda qishloqlarimizga kirib borayapti.
Bugun biz shu haqida jon kuydirib gapiryapmiz, ertaga bilmadim, bunaqa holatlar oddiy holat bo`lib qolsa kerak. Yana alam qiladigan, biror qizga "nega shim kiyib yuribsan?" desangiz, "nima qilibdi, kalta yubkadan ko`ra yaxshiku" deb javob qaytaradi. Sizlar ham qizlar bilan bu borada munozara o`tkazib ko`rsangiz bir-biridan kulgili("achinarli") mulohazalarni eshitasiz. Hatto ba'zida o`ylab ham qolaman, ularda shunchalik mantiq tushunchasi rostdan ham bo`lmaydimi? :)
Hayoli, iffatli, aqlli va odobli qizlarimiz, iltimos, noto`g`ri tushunmanglar. Bu gaplar sizlarga emas.

Allohning o`zi ayollarimizga insof, erkaklarimizga g`urur bersin.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: forumnnb 16 Iyul 2006, 18:30:08
Men yuqorida bildirilgan fikrlarga to`liq qo`shilaman. Adashmasam o`tgan yilning noyabr oylarida "Huquq" gazetasining navbatdagi sonlarining birida Y.Pardaning "Mamnu ne`matlar" degan maqolasini o`qib juda ta`sirlangandim. Qisqacha ma`nosini aytganda, avtobusda chol-kampir o`tirganda yoniga beli ochiq bir qiz keladi. Shunda chol qizga qarab "belingni yopib ol" deganida, qiz esa cholning ustidan kula-kula avtobusdan tushib ketadi. Shunda chol kampirga qarab, bunaqada yigit kishida "qitiq" qoladimi deydi......
Ha juda ham to`g`ri berilgan savol.  Koshki edi buni qiz-ayollar tushunsa....
Aytadigan bitta gapim qoldi shekilli, hurmatli ayollar yigitlarning kelajaklari sizlarning qo`llaringizda!(afsus bu haqiqat) :-(
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: MaxCmd 16 Iyul 2006, 19:58:59
Aytadigan bitta gapim qoldi shekilli, hurmatli ayollar yigitlarning kelajaklari sizlarning qo`llaringizda!(afsus bu haqiqat) :-(
Ular haqiqatni tushunisharmikan? Agar tushunishganda, bu mavzu boshlanganiga necha yil bo`ldi? Shu paytgacha sal bo`lsa ham ta'sir qilarmidi...
Hamma uchun: siz o`z atrofingizda shim kiyishni tashlagan qizlarni bilasizmi? Ularni shim kiyishni tashlashga nima majbur qildi?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: forumnnb 16 Iyul 2006, 20:25:49
Hamma uchun: siz o`z atrofingizda shim kiyishni tashlagan qizlarni bilasizmi? Ularni shim kiyishni tashlashga nima majbur qildi?

Juda ham o`rinli savol. Ayollar buni bo`yinlariga olmasalar, yana biz bechora erkaklar bo`ynimizga olamiz shekilli, oilada yigit kishiga ko`p narsa bog`liq ekan. Hamma narsa oiladan boshlanadi. O`zi boshida qizlarni qattiq ushlash kerak. Bu Ona, aka-ukalarning vazifasi, burchi. Nega ayrim aka-ukalarlar, hatto onalar qizlarning shim yoki kalta kiyishiga e`tibor berishmaydi, axir onalarimiz hayot tajribasidan o`tganlarku (shuning uchun ham indashmasa kerak-da!  :D)

MaxCmd ning gaplariga keladigan bo`lsak, men shunaqa qizlarni bilaman, ular nomus uchun hamm narsaga tayyorlar, afsus bular soni kam  :'(

Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 17 Iyul 2006, 12:45:12
Assalamu alaykum.
Hurmatli MaxSmd va forumnnb! Bu moammoni auybdorlarini qidirsak muammo hal bo'lib qolmaydi. Bu muammoda faqat ayollar, qizlar yoki onalar emas. Erkaklarning ayblari ham juda ko'p. Chunki o'z onasini, singlisini va hotinini qizg'anmaydigan, rashk qilmaydigan, dinni tushunmaydigan erkaklardan hamma narsani kutsa bo'ladi. Erkaklarda g'urur yo'qolgan.Ayoli ko'chga chiqib ishlasa, erkaklar bilan muloqotda bo'lsa bir tuki qilt etmaydi. Hotini toipib kelgan pulni ishlatadi,u topib kelgan narsani tanavvul qiladi. Oldida har hil kiyimlarni kiyib, pardoz andoz qilib chiqib ketsa, ishi yo'q. Aytaversa gap ko'p. Bularni hammasini ildizi, Islomni bilmaslik, dinni anglamaslik, ilmsizlikdir.
Rashk - Iymondandir.(Hadisi sharif)
Lekin Allohga shukr, yahshi ayollar ham yahshi erkaklar ham juda ko'p. Agar aksi bo'lganida Qiyomat boshlanib ketgan bo'lardi. Shu yahshilarni, solihlarni duosi tufayli bizni yer yutib ketmayapti.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Mohinur 17 Iyul 2006, 15:47:35
Assalomu alaykum!
nargiza opa sizning fikrlaringizga men ham qo'shilaman.
Erkaklar ham oila a'zolariga e'tiborli bo'lishsa bunday holatlar bo'lmasdi.
Men o'z ayollarini horijda ishlashga yuborayotgan erkaklarni bilaman.
Axir bu da'yuzlikku...
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: MaxCmd 17 Iyul 2006, 16:17:30
Assalomu alaykum, yana bir bor!
Nargiza va Mohinur! Sizlarning gaplaringiz to`g`ri. Achchiq bo`lsa ham.
Allohga ming bor shukrlar bo`lsinki, mening singillarim unaqa emas. Men o`zimning oilamdan ko`nglim to`q.
Lekin faqat shu bilan ish bitib qolmaydi. Agar shu ketish bo`lsa, ertaga mening nevaralarim(nasib qilsa) yoki uzog`i bilan chevaralarim shunaqa kiyinishga o`tib ketishadiku!
Keyinchalik zamon talabiga aylanib qolsachi?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: forumnnb 17 Iyul 2006, 20:33:54
Assalomu alaykum hammaga!
To`g`risi mavzu bunchalik munozaraga boy bo`lishini kutmagan edim.
Nargiza va Mohinur, siz qaysidir jihatdan ayollarning tomonini olayotgandek ko`rindi menga. Buni to`g`ri tushunaman. Faqat bir narsani unutmanglar, urf-odatlar, qadriyatlarning saqlanib qolishi va yo`qolib ketmasligi  sizlarning nomusingiz va sharm hayoyingiga bog`liq. Bu faqat sizlarga emas butun ayollarga tegishli. MaxCmdning gaplari haqiqatdan haqli savol. Keyinchalik bu odatiy holga aylanib qolsachi?????? ...........Men shundan qo`rqaman  :-[
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 09:04:01
Assalomu alaykum, yana bir bor!
Nargiza va Mohinur! Sizlarning gaplaringiz to`g`ri. Achchiq bo`lsa ham.
Allohga ming bor shukrlar bo`lsinki, mening singillarim unaqa emas. Men o`zimning oilamdan ko`nglim to`q.
Lekin faqat shu bilan ish bitib qolmaydi. Agar shu ketish bo`lsa, ertaga mening nevaralarim(nasib qilsa) yoki uzog`i bilan chevaralarim shunaqa kiyinishga o`tib ketishadiku!
Keyinchalik zamon talabiga aylanib qolsachi?
Va alaykum assalam. To'g'ri faqat o'z oilalarimiz bilan ish bitib qolmaydi. Biz ko'proq o'zimizni o'rnak ko'rsatib boshqalarni Islomga jalb qilishimiz lozim. Bundan boshqa yo'li yo'q bundan qutulishni. Hammasiga oila sababchi. Agarda oilada Islomiy tarbiya berilsa qizlar hech qachon bunday holga tushib qolmasdi. Hozirgi uylanayotgan va farzand ko'rish arafasida turgan yoshlarimiz (hoh erkak,hoh ayol) bunga ahamiyat berishsa,farzandlarini to'g'ri islomiy yo'lda tarbiya qilishsa afzal bo'lardi.Chunki har bir go'dak fitratida musulmon bo'lib tug'iladi. Uni ota-onasi, buvi buvasi hristian, yahudiy, majusiy yoki munofiq qilib voyaga yetkazadi.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 18 Iyul 2006, 09:15:28
Assalomu alaykum hammaga!
To`g`risi mavzu bunchalik munozaraga boy bo`lishini kutmagan edim.
Nargiza va Mohinur, siz qaysidir jihatdan ayollarning tomonini olayotgandek ko`rindi menga. Buni to`g`ri tushunaman. Faqat bir narsani unutmanglar, urf-odatlar, qadriyatlarning saqlanib qolishi va yo`qolib ketmasligi  sizlarning nomusingiz va sharm hayoyingiga bog`liq. Bu faqat sizlarga emas butun ayollarga tegishli. MaxCmdning gaplari haqiqatdan haqli savol. Keyinchalik bu odatiy holga aylanib qolsachi?????? ...........Men shundan qo`rqaman  :-[
Va alaykum assalam.
Kechirasizu, men hech kimni tomonini olmoqchi emasman. Faqat bunda erkak va ayolning teng avbi bor dedim holos. Siz aytgan sharm hayo nomus degan fazilatlarni hech qachon unutmaganman, hech qachon unutmayman. Alloh aqlimdan ayirmasa bo'lgani. Yer yuzida Islom bor ekan, iymon bor ekan,olima ayollarimiz bor ekan bu hech qachon odatga aylanib ketmaydi. Alloh u kunlardan asrasin. Lekin yana bir bor aytaman erkaklarning ayblari mavjud bunda. Ba'zi jihatlarni osak ko'proq ham. Mana sizlarga bir savol. Agar uylanmagan bo'lsangiz. Bir chiroyli qiz, o'ta go'zal, muomalasi juda zo'r, yigitlar bilan gaplashmaydi "hayoli", lekin shimda yoki mini yubkada, sizlar unga gap otmaysizmi yoki hech bo'lmaganda qarab ham qo'ymaysizmi? Faqat  rostini ayting.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Abdusalom 18 Iyul 2006, 14:39:27
Bir tanish okaxon bilan gaplashganimda shunaqa deb qoldilar.
Qizim 5-sinfga borayapti. Bir kuni maktabdan yig'lab kelib qoldi.
Nima bo'ldi deb so'rasam, qizla ustidan kulishgan emish:
- San orqada qolgan qoloqsan, bizaga o'xshab shim kiysang bo'miydimi? Yo ota-onang obermiydimi?
Qizaloq nima deyishni bilmay qolibdi...

Mana yosh qizaloqlarimizning ongidagi holatni ko'ring.
Bunga nima sabab:
- kottalar;
- TV
- Seriallar
- matbuot
- hatto daftarlar (ularda berilayotgan behayo suratlar
- o'qituvchilarnbing o'zlari...
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Abdusalom 18 Iyul 2006, 14:46:59
Va alaykum assalam.
Kechirasizu, men hech kimni tomonini olmoqchi emasman. Faqat bunda erkak va ayolning teng avbi bor dedim holos. Siz aytgan sharm hayo nomus degan fazilatlarni hech qachon unutmaganman, hech qachon unutmayman. Alloh aqlimdan ayirmasa bo'lgani. Yer yuzida Islom bor ekan, iymon bor ekan,olima ayollarimiz bor ekan bu hech qachon odatga aylanib ketmaydi. Alloh u kunlardan asrasin. Lekin yana bir bor aytaman erkaklarning ayblari mavjud bunda. Ba'zi jihatlarni osak ko'proq ham. Mana sizlarga bir savol. Agar uylanmagan bo'lsangiz. Bir chiroyli qiz, o'ta go'zal, muomalasi juda zo'r, yigitlar bilan gaplashmaydi "hayoli", lekin shimda yoki mini yubkada, sizlar unga gap otmaysizmi yoki hech bo'lmaganda qarab ham qo'ymaysizmi? Faqat  rostini ayting.

Nargiza opa, gaplaringizga to'liq qo'shilaman.
Erkaklarning ayblari ham juda ko'p. Gaplarim uchun kechirishsin-u, juda ko'p erkaklarimiz o'z oilalarining qandsay kiyim kiyishiga e'tibor bermaydilar. Maqolada aytilganidek, qo'yning ...si kabi shimni tarang qilib yurgan ayollari, qizlariga tanbeh ham bermaydilar va fojeali jihati o'zlari sotib olib beradilar...
Savolingizga kelsak: Ha.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: mubashshir 19 Iyul 2006, 13:07:07
Assalamu alaykum.
Men ham bu fikrlarga Abdusalom aka kabi qo'shilaman. Bunda erkaklarni ayblari ham juda katta.
Qadimda bir podshoh bo'lib, u ikki mamlaktni bosob olmoqchi bo'lib bu mamlakatga ikki josusini yuboribdi. Va ularga ko'proq ayollariga ahamiyat beringlar deb tayinlabdi. Ikki josus bir yildan keyin qaytib krlishibdi. Podshoh ulardan ma'lumotlarni so'rab, ayollari haqida ham so'rabdi. Birinchi mamlaktga borgan kishisi debdi:
- Men borgan mamlakatdagi ayollarga umuman yaqinlashib bo'lmadi. Ular umuman yolg'iz yurishmas ekan. Yonlarida erlari, akalari yoki otalri birga yurarkan. Juda bir aayolini ehtiyot qiladigfan, qizg'anadihan, oriyatli erkaklar yashar ekan,- debdi.
Ikkinchi kishisi esa debdi:
- Men borgan mamlakatda esa umuman buni aksi ekan. Ayollari bilan erkaklarni ishi. Hammasi o'z bilganidek yashaydi. Ayollari ham erkaklari ham zinoga berilib ketgan. Erlari buni bilsada indams ekan, chunki o'zlarini ham o'ynashlari bor ekan. Umuman rashk or - nomus qolmagan ekan,- debdi.
Podshoh shunda ikkinchi kishisiga qarab debdi:
- Sen borib kelgan mamlaktga yurish qilamiz, chunki ayolini himoya qilmagan erkaklar yashaydigan yurtni bosib oilsh ham soon bo'ladi, birinchi shaharni esa umuman bosib ololmaymiz, chunki ayollarini qizg'ongan erkaklar jonlarini boricha o'z vatanlarini ham himoya qiladilar,- degan ekan.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Foniy 22 Iyul 2006, 19:59:34
Assalomu alaykum do'stlar!
Yuqoridagi postlarni o'qib rosa ta'sirlanib ketdim: ehh... ayollar, ayollar!..
Bizni Olloh taolo yerdagi eng oliy mavjudot etib yaratdi, hayvondan butkul farqli tarzda, nahotki bu bor haqiqatni anglab yetmaysiz, ming bor shukur qilmaysizmi, sizni inson qilib yaratganiga, nahotki shunchalik noshukur bo'lib ketyapsiz, tabiatda o'z ongi bilan badanini to'sib yurishga harakat qilgan birorta hayvonni ko'rganmisiz, yoki shu haqda eshitganmisiz??? Yo'q. Nega unda "Siz" hayvonlikka intilasiz, badaningizni ochib yurishga harakat qilasiz, axir oxiratda bu har bir ochiq joy uchun javob berasiz, har bir ochiq qolgan joyingiz tilga kiradi...
Shu kuyga tushib qolgan qizlarimizdan so'rasangiz albatta buni moda, madaniyat deb og'izlarini ko'pirtirib ta'riflashadi, bundan kelib chiqadigan bo'lsak madaniyatning yuqori chegarasi madaniyatsizlik ekanda!?.
Qizlarimiz, ayollarimiz siz musulmon farzandisiz, nahotki hayvonlikka intilasiz?!.

Hurmatli forum a'zolari, men bu yerda faqat ko'chada yarim yalang'och yurgan hayosizlarga qarshi gapirdim, UZR!
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 23 Iyul 2006, 07:30:34
Va alaykum assalam.
Otabek,gaplaringizga qo'shilaman.Lekin yana bir narsa bor-ki,bu yarim yalang'och yurgan ayollar Qiyomatda faqat o'zlarigina emas,balki, ularning shunday yurishlariga sababchi bo'lganlar,masa;an,tarbiya berolmagan ota-onasi, shundau qiyimlar kiyishiga qarshilik qilmagan turmush o'rtog'i yoki aka-ukalari ham javob berishadi. HUrmatli erkaklarimiz shuni unumasliklarini hohlardim. Chunki bir ayol uchun beshta mahrami javobgar degan gaplar ham bor. Otasi,akasi,ukasi,eri va o'gli. Bir ayolining shu holga tushib qolganiga shu behs erkak ham javobgar. va aksincha, birgina hijoblangan Alloh yo'lida yurgan ayol shu besh mahramini javobgarlikdan soqit qilar ekan. Alloh har bir erkakka ham, ayolga ham Iymoni abadiy nasib qilsin.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Foniy 23 Iyul 2006, 19:38:05
Assalomu alaykum do'stlar!
To'g'ri gapirdingiz, ular uchun oilasi ham javobgar hisoblanishadi, nachora, o'sha oiladagilarning balki iymoni zaifligidan shunday holatlarga ruxsat berib qo'yishgandir?.. Ota-onalari qaytarishmaganidan keyin boshqalarning gaplari bir tiyin ular uchun!..
Barchamizni Olloh to'g'ri yo'ldan adashtirmasin! ...o'sha nozik xilqat ahillariga ham insof bersin, Olloh bergan ne'matlarini qadriga yetishsin!..
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: forumnnb 23 Iyul 2006, 20:12:38
oiladagilarning balki iymoni zaifligidan shunday holatlarga ruxsat berib qo'yishgandir?.. Ota-onalari qaytarishmaganidan keyin boshqalarning gaplari bir tiyin ular uchun!..

Assalomu alaykum!

Menimcha aybni faqat ota-onalardan izlash noti`g`ri, ota-onaning iymoni zaifligiga balki ularning ota-onasi aybdordir!!!!! Menimcha unday emas. Menimcha aybni boshqa narsalardan izlasak yaxshi bo`lardi..... Menimcha maktabdan izlash kerak, ya`ni Bolaning tarbiyasida muhim o`rin tutadigan vositadan. Bu haqda kimda nima fikr bor!
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 24 Iyul 2006, 14:44:58
Assalamu alaykum,forumnnb.
To'g'ri maktab ham aydordir bunda, lekin oilaning ta'siri va ota-onaning aybi baribir ko'pligicha qoladi. Chunki maktab muallimlari (ayniqsa hozirgilari) o'z darslarini o'tishdimi, bo'ldi, shu bilan chegaralanib qolishyapti. Yoshlarimizning bunday "madaniyatli" bo'lib ketishida ota-ona jvobgarligicha qoladi.
Rasululloh s.a.v.dan bir hadisni keltirsam. Rasululloh s.a.v. degan ekanlar:"Har bir go'dak fitratan mo'min va musulmon bo'lib tug'iladi,lekin uning ota-onasi yoki bivi-buvasi uni hristian yoki yahudiy yoki majusiy va yoki mushrik qilib tarbiya qiladi".
Bu hadisi sharif ota-onalarning aybiga yaqqol dalildir.Alloh har birimizni haq yo'lga boshlasin.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: forumnnb 25 Iyul 2006, 21:10:17
To'g'ri maktab ham aydordir bunda, lekin oilaning ta'siri va ota-onaning aybi baribir ko'pligicha qoladi. Chunki maktab muallimlari (ayniqsa hozirgilari) o'z darslarini o'tishdimi, bo'ldi, shu bilan chegaralanib qolishyapti. Yoshlarimizning bunday "madaniyatli" bo'lib ketishida ota-ona jvobgarligicha qoladi.

Assalomu alaykum Nargiza opa!

Fikringizga keladigan bo`lsam, hammasiga ham qo`shila olmayman. Menimcha hozirgi kunda maktab o`z vazifalarini unutib qo`yishyapti. Shuning uchun siz yuqorida keltirgan muammolar uchrab turibdi. Sizga bitta savol bersam, masalan bola ertalab maktabga ketdim deganicha ko`chaga chiqib ketadi, tabiiyki siz unga ishonasiz(ona sifatidam, chunki u sizni aldashini tasavvur ham qilib ko`rmaysiz), u esa maktabga bormaydi........... bunga kim aybdor, albatta maktab. O`qituvchilar ayniqsa qizlarning tarbiyasida muhim o`rin tutadi, menimcha balog`at yoshiga yetganda ota-onaning emas, ko`chadagi begonaning gapiga quloq solishni boshlashadi, menimcha shu paytda o`qituvchilar va maktabning yordamiga tayanish kerak. Bir og`iz o`qituvchining "shim kiyma!!!" degan gapi yetib ortsa kerak, yana bilmadim, hozirgi qizlarga umuman tushunib bo`lmay qoldi!
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 26 Iyul 2006, 12:48:53
Assalamu alaykum.
Hozirgi qizlarni tushunib bo'lmaydi.
O'qituvchinig bir ogiz gapi....
Hatto direktorni gapiga kirishmaydi,o'zim guvoh bo'lganman.
Nima emish shim qulay, qishda esa issiq. Bu qizlarimizning bahonasi.
Ahir shim kiyishiga ruhsat berib qo'ygan ota-ona. Ularga shim sotib olib bergan ota-ona.
O'qituvchilarimiz o'z vazifalarini umuman o'tashmayapti,oldingi o'qituvchilarni bor og'iz gapi yetarli bo'lardi. Onam o'qituvchi bo'lganlar Hozirda dam olyaptilar,Alloh umrlarini uzun qilsin. Biz o'qigan paytdagi o'qituvchilarning ham,ota-onalarning ham farqi juda katta hozirgilaridan.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: MaxCmd 27 Iyul 2006, 14:42:04
Assalomu alaykum!

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, men ham o`z fikrimni bildirmoqchiman.
Menimcha bu yerda oilaning ahamiyati juda katta. Yosh qiz bola yoki bolaga UYATni oila o`rgatadi. Biror narsaning uyatligi u uchun oilasida olgan tarbiyaga bog`liq.
Shim yoki shunga o`xshash bema'ni kiyimni birinchi marta kiyganda sal bo`lsayam o`zini o`ng`aysiz sezgan, buni ko`chada kiyib yurishdan uyalgan qizning oilasidagi tarbiya sustroq.
Shunaqa kiyimni havas bilan kiygan qizning oilasi iymoniga putur ketgan. Chunki, ota-onalari ham nima mumkinu, nima mumkinmasligini esidan chiqarib qo`ygan. Ular o`zlariga qo`shib qizlari, kelajakda esa qizining farzandlari va butun avlodga choh qaziyotganlarini bilmaydilar.
Yana bir guruh borki, bu kabi qizlarga oilasida shim kiyma deyilmagan, lekin ular o`zlari buni bilishadi. Ota-onasi kiyishga ixtiyor berishsa ham kiymaydigan qizlarning oilasi obod bo`ladi.
Keyingisi esa, oiladagi tarbiya shu darajada bo`lganki, shim kiyish haqida o`ylab ham ko`rmaganlar. Ular ochiq-sochiq, tor kiyimlardan xazar qilishadi.

Hamma holda ham muammo ildizi ota-onaning iymoni sustligiga borib taqalyapti. Ko`proq, otaning sustligiga.
Muhit(zamon) masalasiga kelsak. Menimcha, bu yerda muhitning ham, zamonning ham aybi yo`q. Shunchalik ham axmoq xalq bo`lamizmi, kim nima olib kirsa o`shani "o`zimizniki" qilib olaveradigan(ayrimlar uchun)?

Hozir hech qaysi ota-ona haqiqatni izlamaydi. Xo`p, shu shim kiyish to`g`ri yoki noto`g`riligi haqida oilada munozara boshlandimi, biror masjid yoki madrasadan shu savol javobini izlasa bo`ladiku? Hech bo`lmasa diniy kitoblarimiz bor.

Yana bir gap: Ertaga xotinlarimiz yoki qizlarimiz shu alfozda kiyinishga qarshi chiqsak, bizni "FEODALLIK"da ayblab turishmasa bo`lgani.
YIGITLAR KO`ZLARNI KATTAROQ OCHING: IYMONLI QIZLAR TANQISLIGI DAVRI BOSHLANYAPTI!!!
AYOLINGIZ YOKI QIZINGIZGA HAMMA NARSAGA RUXSAT BERIB SHU TANQISLIKKA HISSA QO`SHMANGLAR, ILTIMOS!!!
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: MaxCmd 27 Iyul 2006, 14:51:17
O`qituvchilar masalasida:
Hozirgi yoshlar(afsuski, shu yoshlarning ichiga biz ham kirib ketamiz) og`zingizdan chiqqan gapni yuzingizga qaytarib yopishtirishga harakat qilishadi, o`ylab ham ko`rmasdan. Bunda o`qituvchilarning qo`lidan nima keladi? O`zining qizi ham bir ahvol bo`lsa! O`zining o`quvchilari oldida tili qisiq. Bir nima desa, oldin qizingni eplab ol degan javob eshitadi.
Hammasi odamzod nima uchun dunyoga kelganu, nima uchun yashayotganini bilmasligidan...
http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=38.msg9298#msg9298
Qani endi shuni hammaga yetkazishning, tushuntirishning iloji bo`lsa...
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Munira xonim 27 Iyul 2006, 17:36:44
Assalamu alaykum, MaxCmd.
Gaplaringizga to'la qo'shilaman.
Hozirgi zamon bolalari juda aqlli, bizga qaraganda gapga juda yahshi tushunadi. Maktabga bola yetti yoshda boradi. Bu yoshgacha hozirgi aqlli bolalarimiz rovojlanib, nima yahshi, nima yomon, nima savobu, nima gunoh ajratib oliashadi, agar oilasidagilar ahamiyat berib tarbiya qilishsa. Keyin farzandni doimo nazorat qilib turish kerak. O'rtoqlari, do'stlari kim shularga katta e'tibor berish kerak deb o'ylayman.Chunki o'rtoqlari agar iymonli, islomiy honadon farzandlari bo'lsa yanada yahshi foyda beradi ularning tarbiyasi uchun.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Foniy 27 Iyul 2006, 18:11:42
Assalomu alaykum do'stlar!
...men bitta narsaga afsuslanaman: bizning bu yerda "bu" muammolarni gaplashganligimiz shu yerning o'zida qolib ketadi, bundan tor doiradagi kishilar xabardor bo'lishadi, qani endi imkon bo'lsa-yu bu narsalarni OAVlari, gazeta jurnallar orqali muhokama qilinsa, afsuski bunga hech kim astoydil bel bog'lamayapti, o'zingiz o'ylab ko'ring, hozirgi 100% aholidan necha foizi internetdan foydalanayapti, foydalanganlarning necha foizi shunga o'xshash bahslarda qatnashishayapti?!. va h.o. gapiradigan bo'lsak gap ko'p.
Hech birimizni iymonimizdan judo qilmasin!
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 02 Iyun 2008, 23:17:47
YIGITLAR KO`ZLARNI KATTAROQ OCHING: IYMONLI QIZLAR TANQISLIGI DAVRI BOSHLANYAPTI!!!
AYOLINGIZ YOKI QIZINGIZGA HAMMA NARSAGA RUXSAT BERIB SHU TANQISLIKKA HISSA QO`SHMANGLAR, ILTIMOS!!!

Assalomu alaykum! Chindan ham shunaqa davrga kelyapmiz, shekilli. uqorida juda ko'p va asosli mulohazalar qoldirilgan ekan. Xo'sh, shunaqa davrning boshlanishida erkaklarning "rol"i nechog'lik bo'lyapti? Hayotiy misollar bilan iloj bo'lsa fikrlaringizni aytsangiz.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: saraton07 03 Iyun 2008, 02:11:28
YIGITLAR KO`ZLARNI KATTAROQ OCHING: IYMONLI QIZLAR TANQISLIGI DAVRI BOSHLANYAPTI!!!
AYOLINGIZ YOKI QIZINGIZGA HAMMA NARSAGA RUXSAT BERIB SHU TANQISLIKKA HISSA QO`SHMANGLAR, ILTIMOS!!!

Assalomu alaykum! Chindan ham shunaqa davrga kelyapmiz, shekilli. uqorida juda ko'p va asosli mulohazalar qoldirilgan ekan. Xo'sh, shunaqa davrning boshlanishida erkaklarning "rol"i nechog'lik bo'lyapti? Hayotiy misollar bilan iloj bo'lsa fikrlaringizni aytsangiz.
Assalomu-alaykum va rahmatullohu va barakotuhu hurmatli Xonimlar va Janoblar.
Tan olish kerak ancha  ibratli mulohazalar,shaxsan men uchun.
Robiya xonim ta'kidlab o'tganlaridek, erkaklarning  bu masaladagi o'rinlari "beqiyosdir" taasuflar bo'lsinkim.
Albatta,bu bilan men"Hamma erkaklar landovur,oilada o'rni yo'q" demoqchimasman.
Alhamdulilloh,iymonli, insofli, ziyoli, oilasini ham hidoyatga boshlovchi, yaxshi tarbiya etuvchi akalarimiz,yana bir bora Alhamdulilloh anchagina topiladilar.Su insonlarni deb,birmuncha tartibda ,hozirgi  e'tiqodimiz.
Hali yuqorida ta'kidlaganlaridek,ayollarimiz,qizlarimiz haddan tashqari  o'zlarining avratlarining  ochilish foizlarini ko'paytirmoqdalar,afsus.
Bu holat asosan  markaziy shaharlarda juda yaqqol ko'zga tashlanmoqda.Masalan Toshkentni olaylik,yoki men Qashqadaryolikman,Qarshini olaylik.
To'g'risi bu holatlarning eng oldingi boshlovchilari nomusulmon millatlarning vakilalaridirlar.
Misol uchun koreys,rus millatiga mansub aholi ko'p bo'lganligi uchun shularni olamiz. Tavba qildimu, ketayotgan shunaqa "modnica"larning yalang'ochmi nima balo deb o'ylaysiz.Avratlarining 90 foizi to'la ko'rinib turadi.Men bu bilan juda qarovchiman shularga demoqchimasman,albatta,astag'furulloh.
Shularni ko'rgan  kaltafahm,imonsiz, farosatsiz ,tarbiyasiz ayollar,qizlar,o'zlaricha madaniyatli ko'rinish uchun ulardanam o'tkazib"ochilib"ketadilarey,tovba.
Buning isbotini ko'rmoqchimisiz,marhamat,institutlar oldiga borib turing,kollejlar oldiga borib turing,hattoki maktablar oldiga boring.
Ayrim o'qituvchilarimiz,qaytaraman,ayrimlari,hoh oliygoh,hoh kollej,hoh maktablarda bo'lishsin,butun qomatini parda ostidan ko'z-ko'z qilib yurishga o'tganlar.
Bu ahvolda talabalar nima qilsinlar,o'rnak olishadida keyin.Ayniqsa viloyatlardan kelgan,tor tushunchali qizlar(hammasi ham emas,tarbiyalilari juda ko'p,xususan ) shunday kiyinishga oshufta bo'ladilar.
Buni ko'rgan yigitchayu,yigitlar,kattaroq yigitlarchi,nima qiladilar,betarbiyalari albatta.
Hirsi o'yg'onadimi,o'sha "modnicaga "qarab?Keyin,boshlanadi romanlar.
Asosiy maqsad ham shu qizlarda,  erkak jinsini jalb etish,unga erishish.
Keyin gazetalarimizda qator-qator sevgi izhorlari bilan bir qatorda, kriminalistik maqolalar ham joy ola boshlaydilar.Nima haqda?
Falonchiev Falonchi  o'z  hissiyotlariga erk berib.....................Natijada, Falonchiev boltani(pichoqni,teshani, tovani(skvorotka) va hokazolarni yozishadi) olib chopibdi.
Yoki FalonchievaFalonchixonim o'z jonlariga qasd qilibdi.
Sababi,Falonchi ismli shaxs,...............................,keyin qochib ketibdi yurtiga.Buni Falonchieva qoldirgan  maktubchadan bilib qolishibdi,hozir u  talaba(yoki  yigit savdo qiluvchi O'rikzorda,Farhod bozorida va hokazolar)qidirilmoqda.
Ayni vaqtda bu gapimni hech kim inkor etolmaydi,hammamizning ko'z o'ngimizda sodir bo'layotgan voqealar bular.Men faqat ta'lim sohasidan misol keltirdim.
Boshqa joylar ham bundan kam emas.
Ko'chalarda o'zbek qizlarining,20 santimetrlik jins shortlarda ko'rib nafratlanib ketaman.Nega kerak shu narsa?
Javob bitta,yigitni o'ziga qaratish.Bugun bittasini yoqtirsa,ertaga undan zo'rrog'ini.
Xudo ko'rsatmasin,turmushga chiqsa,qayerdan bilasiz,avratini hammasini ko'chada ochib yurgan qizdan nima kutishlikni.E o'sha kelin bo;lsayam shu qilig'ini davom ettiruvchilar ham anchagina.Eri biror uzoqroq safarga ketsa ,tamom, ozodlik, hohlagancha ishrat qiluvchilar ham anchagina,afsuski.
Xo'sh endi o'ylab qarasak, nega bizning musulmonlar jamiyatida bu jirkanchlik bosh ko'tardi?
Javobni yaqin o'tmishimizda qidirsak topamiz.
Sobiq SSSR vaqtida olib borilgan siyosatlar,ya'ni  milliylik,musulmonlikni yo'qotib,aholi ongiga zamonaviylik deb atalmish,nasroniylik  odatlariyu,udumlarini singdirish,bugungi kunda o'z natijasini ko'rsatyapti.
Nega bunday deyapman.?
Siz bilan garov o'ynashim mumkin.shundoq ko'chaga chiqb 10 ta odamdan so'raymiz 3 ta narsani
1siz tahoratni bilasizmi?
2siz kalimangizni bilasizmi?
3siz islom  udumlarini yarmini bilasizmi
deb so'raymiz.
Men ishonch bilan ayta olaman,
3 kishi  hammasini biladi,
5kishi umuman bilmaydi,
2 kishi  chala-chulpa biladi.
Bu nimadan dalolat?Bu aholi orasida islomiy qoidayu, udumlarning o'ta tanqisligidan.Shunchaki og'izda"biz musulmon "deyishlik bilan musulmon bo'lib qolmaydiyu, to'g'rimi?
Men buni juda ko'p kuzataman,na qizlar,na yigitlar tahorat qilish yoki kalima  ag'darishni bilishmaydi,ota-onasi bilmasa,o'rgatmasa,qaerdan bilsin.
Shundan kelib chiqib,xulosa qilsak,o'sha yalang'och yuruvchilar ham  o'sha10 ta odamning  5 tasidirlar, 2 tasi esa har ikkovida ham yuradilar.
Oilada,erkakning roli haqida gapiribsiz.
Sir emas,hozirgi kunda, iqtisodiy qiyin palladagi oilada,agar ayol tirikchilik deb atalmish aravani sudrasa tamom,u xo'jayin.
Albatta hamma shunaqa ayollar demoqchimasman,astag'furulloh.
Keyin,be e'tibor boy erkaklar ham borlar.
Bular nima qiladilar?
Ayollar hohlagancha kiyinadilar,albatta no islomiy,chunki tirikchilik shunga bo'g'liq,yoki,yayrab yashagisi keladi.
Erkaklar loqaydlar,xotini yoki qizi butun qomatini reklama qilsalar ham ,xursandlar,menikilar chiroyli, yoki zamonaviy deb,astag'furulloh.Bu holat xristianlarda  udum,xotini birov bilan ko'p gaplashib qolsa,yoki hamma xotiniga qarasa,xursand,"mening xotinim(yoki qizim) shunchalik go'zal yoki jozibador ekan,men baxtliman "deb.Astag'furulloh.Tavba qildim.
Keyin ularda vafo,sadoqat,toza qalblilik anqonning urug'i.Bugun sevsa,erta yoqmay qolib,qo'shnini sevib qoladida,meni kechir deb ketaveradi,tovba.
Bu holatlar,ular kabi kiyinish odat bo'lgandek,odat bo'lmasin,ilohim.Xudo ko'rsatmasin buni.
Shuning uchun har bir erkakka bo'g'liq bu narsa,kuchli nazorat,kuchli tarbiyagina bu iflosliklarning davosi bo'la oladi. Har bir xonadon, gunoh nimayu,savob nimaligini bilsa,bu dardlar tuzalishi mumkin.
Yuqorida aytganimdek,oldin ota-ona bilsagina keyin farzanlar biladi,agar o'rgatsalar,vallohu alam.Shu o'rinda,kiyinish haqida Hadisi  Shariflarda berilgan ma'lumotlarda keltirsangiz,nur ustiga,a'lo nur bo'lardi,hurmatli moderatorlar.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:35:29
                                            ААЛЛАА  ЛИБОСИ
 
Аллоҳ таоло: «А­й, Аабий, жуфтларингга, қизларингга ва мсминларнинг аёлларига айт: жилбобларини сзларига сқин қилсинлар. Ана сша уларнинг танилмоқлари ва озорга учрамасликлари учун сқинроқдир. Аллоҳ ста мағфиратли ва раҳмли зотдир», деган.
Шарҳ: Ушбу остда Аллоҳ таоло Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламга аввало сз жуфтлари ва қизларига жилбобларини сзларига сқинлаштиришни буюришга амр стмоқда. Чунки Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг завжаи мутоҳҳаралари ва қизларининг шарафлари улуғ бслгани учун бу ишни ҳаммадан олдин улар қилмоқлари лозимдир.
Жилбоб устдан кийиладиган ёки ёпиладиган кенг куйлак ёки либосдир. Мсмина аёлни бошқа аёллардан ажратиб турадиган бу кийим турли мусулмон слкаларда турлича бслган. Лекин ҳаммаси ҳам мсмина аёлни ёмон ксздан сақлаш, уни бошқа аёллардан ажратиш каби вазифаларни адо стган.
Жоҳилист даврида аёллар очиқ-сочиқ юришар сди. Турли кийимлар кийиб, ксча-куйда сркакларнинг сътиборини сзларига тортишга ҳаракат қилишарди. Шунинг учун фосиқ ва фожирлар уларнинг ҳам ортларидан тушишган, гап отишган, турли қилиқлар қилишган. Ўша фосиқ ва фожирларга мсминлар сътироз билдириб, Ислом дини мсмина аёлларга бундай муносабатда бслишни ман қилганини айтганларида, улар, биз буларнинг мсмина сканини билмабмиз, мсмина смас, балки чсри бслса керак, деб сйлабмиз, дейишган.
Ушбу ости карима нозил бслганидан кейин сса, шароит тамоман сзгарган.
Имом ибн Абу Ҳотим Умму Салама онамиздан қилган ривостда у киши розисллоҳу анҳо: «Жилбобларини сзларига сқин қилсинлар» ости нозил бслганидан кейин, ансорийларнинг аёллари қора рангли кийим ёпиниб, худди бошларида қарға стиргандек сокинлик билан чиқардилар», деганлар.
Ҳа, Исломий ҳижоб кийими мсмина аёлларнинг мсминалик аломатлари—белгиларидир. Бу нарса остда ҳам таъкидланмоқда.
«Ана сша уларнинг танилмоқлари ва озорга учрамасликлари учун сқинроқдир».
Яъни, жилбобларига сраниб, ёпинчиқ ёпиниб юришлари, мсмина аёлларнинг бошқалардан ажраб, мсминаликлари танилмоғи учун сқинроқдир. Уларнинг фосиқ ва фожирларнинг озорига учрамасликларига сқинроқдир.
Ушбу ости карима тафсирида машҳур тафсирчилардан ал-Суддий қуйидагиларни айтадилар:
«Мадийна аҳлининг баъзи фосиқ одамлари кечаси бслиши билан шаҳар ксчаларига чиқиб, аёлларнинг йслларини тссар сдилар. Мадина аҳлининг масканлари тор сди. Аёллар қазои ҳожатга кечаси ташқарига чиқардилар. Фосиқлар шуни кутиб турар сдилар. Кейин жилбоб ёпинган аёлни ксрсалар, бу ҳур скан, деб сзларини тисдиган, жилбоби йсқ аёлни ксрсалар, бу чсри скан, деб унга ташланадиган бслдилар».
Бу гапга изоҳнинг ҳожати йсқ. Ҳар ким сзи тушуниб олса, бслади, деб сйлаймиз.
«Аллоҳ ста мағфиратли ва раҳмли зотдир».
Ушбу ост нозил бслгунича стган амалларни Ўзи кечиради. Бу борадаги ҳисоб-китоб, ост нозил бслганидан кейин бошланади.
Агар шунда ҳам кофирлар, мунофиқлар, фосиқ ва фожирлар мсмин ва мсминаларга озор беришдан тсхтамасалар, унда Аллоҳ таоло бошқача чора ксради.

Аллоҳ таоло сна: «Сен мсминаларга айт: «Ксзларини тийсинлар, фаржларини сақласинлар ва зийнатларини ксрсатмасинлар, магар зоҳир бслган зийнатлар бслса (майли). А смолларини ксксиларига тссиб юрсинлар. Зийнатларини ксрсатмасинлар, магар срларига"¦», деган.
Ушбу иқтибос «Аур» сурасидаги машҳур остнинг бир бслагидир. Фойда тслиқ бслиши учун ост кариманинг қолганини ҳам зикр қилиб, сснгра шарҳига стайлик.
«"¦ё оталарига ё срларининг оталарига ё сғилларига ё срларининг сғилларига ё ака-укаларига ё ака - укаларининг сғилларига ё опа-сингилларининг сғилларига ё аёлларига ё сз қслларида мулк бслганларга ё (аёлларга) беҳожат сркак хизматчиларга ё аёллар авратининг фарқига бормаган ёш болаларга (бслса майли). Махфий зийнатларини билдириш учун оёқларини (ерга) урмасинлар. Аллоҳга барчангиз тавба қилинг, сй мсминлар! Шосдки, нажот топсангизлар».
Ушбу остда Аллоҳ таоло Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламга хитоб қилиб, мсмина аёлларга кийим кийиш ва аврат беркитиш борасида сзларини қандай тутишлари лозимлигини баён қилиб беришини буюрмоқда.
«Сен мсминаларга айт: «Ксзларини тийсинлар..»
Мусулмон сркаклар каби, муслима аёллар ҳам номаҳрамларга шаҳват назари билан қарамасликлари лозимлиги ушбу остдан тушунилади. Агар бехосдан назарлари тушса, ксзларини бошқа томонга буришлари керак. Чунки аёлларнинг сркакларга давомли назар солишлари ҳам сртада фитна, ҳаром ишлар, зино келиб чиқишига сабаб бслиши мумкин.
Шунингдек, аёл киши бошқа аёлнинг авратига назар солиши ҳам ман стилади. Аёлнинг аёлга нисбатан аврати киндигидан тиззасигачадир.
Уламоларимиз Қуръони Карим остларини ва Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳадисларини чуқур срганиб чиқиб, аёлларнинг сркакларга назар солишида енгил йсл тутилганини таъкидлашган.
Аёллар бир жойда стириб олиб, номаҳрам сркакка носрин қарамоқликлари ҳаром. Аммо ксча-ксйдаги ёки ҳаром бслмаган сйинлар сйнаётган сркакларга узоқдан қарасалар, майли.
Имом Бухорий, Имом Муслимлар ривост қилган ҳадисда зикр қилинишича, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам ийд куни ҳабашийларнинг масжиддаги сйинларига қараб турганларида Ойиша онамиз ҳам у зотнинг орқаларидан туриб томоша қилганлар. У зот Ойиша онамизни улардан тссиб турганлар. Ойиша онамиз сзларига малол келгандагина қайтиб кетганлар.
Шу билан бирга, сша пайтда аёлларнинг масжид, бозор ва бошқа жойларга боришига рухсат берилган. Сафарларга чиққанлар. Табиийки, бу ҳолатларда сркакларни ксрадилар.
«...фаржларини сақласинлар...»
Бу ибора сркаклардаги каби аёлларда ҳам икки маънони ифода стади: аёллар фаржларини ҳаром иш, зинодан сақласинлар ҳамда бировнинг назари тушишидан сақласинлар.
Аёл кишининг номаҳрам сркакларга нисбатан аврати - юзи ва икки кафтидан бошқа бутун баданидир. Маълумки, муслима аёлга баданини номаҳрам сркаклардан тссиб юриш Аллоҳ томонидан буюрилгандир. Мсмина-муслима аёл шарафини сақлаш учун Аллоҳнинг амрига итоат стиб, авратини номаҳрам сркаклардан беркитмоғи керак. Бунинг учун сса, юзи ва икки кафтидан бошқа бутун танасини тссиб турадиган кийим киймоғи лозим. Шунингдек, кийим юпқа, баданга ёпишган, тор бслмаслиги ҳам зарур. Аомаҳрам сркакларнинг сътиборини жалб қилмайдиган даражада бслиши керак.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:37:51
  Имом Абу Довуд Ойиша онамиздан ривост қилган ҳадисда у зотнинг олдиларига опалари Асмаа бинти Абу Бакр юпқа кийим билан кирганларида, у ерда стирган А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам юзларини сгириб олганлар ва:
«А­й, Асмаа, аёл киши ҳайз ксрадиган бслганидан кейин ундан мана бу ва мана бундан бошқа жойи ксринмаслиги керак», деб икки кафтлари ва юзларига ишора қилганлари айтилган.
Ибн Жарир Табарий сз тафсирларида Ойиша онамиздан келтирган ривостда у киши айтадиларки: «Олдимга она бир акам Абдуллоҳ ибн Туфайлнинг қизи зийнатланган ҳолда кирган сди. А асулуллоҳ келиб қолдилар ва юзларини сгирдилар. Мен: «А­й, Аллоҳнинг А асули, бу она бир акамнинг қизи, ёш қиз», дедим. У зот соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Аёл киши балоғатга етгандан кейин ундан юзи ва мана бу жойларидан бошқа жойи ксриниши ҳалол смас», деб сз билакларини тутумлаб ксрсатдилар. Ушлаган жойлари билан кафтлари орасида сна бир тутумча жой қолди».
  Ҳанафий мазҳаби уламолари аёл кишига юз ва кафтларини очиб юришга изн берар сканлар, юз ва қслни зийнатламасдан, табиий ҳолда тутишни шарт қилиб қссдилар.
«...ва зийнатларини ксрсатмасинлар...»
  Зийнат деганда чиройли кийимлар, тақинчоқлар ва аёллар сзларини чиройли ксрсатиш учун ишлатадиган турли воситалар ксзда тутилади.
Исломда аёл кишига зебу зийнат ҳалол қилинган. Чунки чиройли бслишга уриниш ҳар бир аёлнинг табиатида бор. Аллоҳ уларни шундай қилиб сратган. Ҳар бир аёл чиройли ксрингиси келади. Замон стиши билан зийнат сзгариши мумкин, аммо аёл кишининг зийнатга бслган рағбати сзгармайди. Ислом аёл кишидаги ушбу рағбатни сътиборга олади. Аёл кишига зийнатланишга рухсат беради. Шу маънода сркакларга ҳаром қилинган тилла, кумуш ва шойи ипаклар аёллар учун ҳалолдир.
Лекин Исломда ушбу зебу зийнатнинг таъсир доираси тартибга солинган. Аёлларнинг зебу зийнатлари номаҳрам—бегона сркакларнинг ксзини сйнатишга, шаҳвоний ҳисларини қсзғашга, фитна чиқишига ва зинога йсл очилишига сабаб бслмаслиги керак. Аёл киши шунинг учун ушбу остга амал қилиб, зийнатини номаҳрамлардан беркитмоғи лозим.
«...магар зоҳир бслган зийнатлар бслса (майли)».Яъни, беркитишнинг имкони бслмай қолганда гуноҳ смас. Мисол учун, беихтиёр шамол турибми ёки бошқа сабабданми, зийнати зоҳир бслиб ксриниб қолса, гуноҳ ҳисобланмайди.
«А смолларини ксксиларига тссиб юрсинлар».
Яъни, бошларига сраган рсмоллари фақат сочларини смас, балки томоқлари, ксксилари ва кскракларини ҳам тссиб турсин. Токи, уларнинг жамоли бегона ксзларга мслжал бслмасин, турли фитналар келтириб чиқармасин.
Ушбу амру фармонларни ҳақиқий мсмина аёллар улкан итоат билан кутиб олганлар. Чунки уларнинг қалблари илоҳий нур ила мунаввар сди. Уларнинг нафслари зийнатларини ксз-ксз қилишни истаса ҳам, сзлари Аллоҳнинг фармонига ссзсиз бсйинсунганлар. Жоҳилист даврида аёллар иффат ва шарм-ҳаё билан кийинишни билмас сдилар. Чиройларини ксз-ксз қилишда мусобақалашар сдилар. Соч сримларини, бсйинларини, томоқларини, қулоқларидаги тақинчоқларини, ҳатто ксксиларини очиб юрар сдилар. Ушбу ости карима нозил бслганидан кейин мсмина аёллар тамоман бошқа ҳолатга кирдилар. Буни Ойиша онамиз ҳам жуда схши англатиб қсйганлар.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:39:30
Имом Бухорий қилган ривостда Ойиша онамиз қуйидагиларни айтадилар: «Биринчи муҳожир аёлларга Аллоҳнинг раҳмати бслсин. Аллоҳ «А смолларини ксксиларига тссиб юрсинлар» остини нозил қилиши билан дарҳол жилбоб-тснларини йиртиб, рсмол қилиб срадилар».
Имом Абу Довуд қилган ривостда сса, Софийс бинти Шайбар розисллоҳу анҳо қуйидагиларни айтадилар:
«Биз Ойишанинг олдида стириб Қурайш аёллари ва уларнинг фазилатларини зикр қилдик.
Шунда Ойиша розисллоҳу анҳо: «Албатта, Қурайш аёлларининг фазли бор. Аммо мен, Аллоҳга қасамки, Аллоҳнинг китобини тақсимлашда ва нозил бслган нарсага иймон келтириш борасида ансорий аёллардан афзалини ксрмадим. Сураи «Аур»даги «А смолларини ксксиларига тссиб юрсинлар» ости нозил бслганда, срлари Аллоҳ улар учун нозил стган нарсани тиловат қилиб бердилар. А­ркаклар сз хотини, қизи, синглиси ва ҳар бир аёл қариндошига тиловат қилдилар. Бирорта ҳам аёл қолмай, ҳаммаси дарҳол тснини олиб, бошига ёпди. Улар А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ортларидан (намозда) худди бошларида қарға тургандек (қора ёпинчиқ билан) турар сдилар»,
деди.
Шундай қилиб, Исломда гсзалликдан завқланиш ҳалол ва тсғри йслга қсйилди. Аёлларнинг чиройи ва зебу зийнатлари бегона сркакларнинг ҳирсларини қсзғаш учун ксз-ксз смас, балки сзларининг жуфти ҳалолларига ҳалол завқ берадиган бслди.
Шунингдек, аёлларга шаҳват билан қарамаслик сркакларга ҳам айтиб қсйилди.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:41:55
«Зийнатларини ксрсатмасинлар...»

Мсмина аёллар қасддан ёки бепарволик билан зийнатларини ксрсатиб юриши мутлақо мумкин смас.
«...магар...»
қуйидагиларга ксрсатсалар, майли:
1. «А­рларига...»
Муслима аёлнинг зийнатларини ксришга снг ҳақли одам унинг сридир. Шунингдек, ср аёл танасининг ҳамма жойини ксришга ҳақлидир.
2. «...ё оталарига...»
Мсмина-муслима аёлга унинг отаси снг бош маҳрам бслади. Шунинг учун унга зийнатини ксрсатса, ҳалол. Ота ва ундан кейин зикр қилинадиган маҳрамлари учун аёлнинг никоҳи ҳаромдир, улар унга уйланишни, умуман шаҳват билан қарашни хаёлларига ҳам келтирмайдилар. Шунинг учун мсмина аёл ушбу маҳрамларга зийнатини ксрсатса, бслади. Юзини, қслини, оёғини ва уй ичида очиб юришга мажбур бсладиган баъзи аъзоларини, жумладан хамир қилаётганда билагини, уй супураётганда болдирини ксрсатсалар, гуноҳи йсқ. А­ҳтиёж юзасидан рухсат берилган.
«Оталар» дейилганда катта ота, бобо ва боболарининг оталари ҳам ксзда тутилади.
3. «...ё срларининг оталарига...»
Яъни, қайин оталарига. Бунга қайин отанинг оталари ва катта қайин оталарнинг оталари ҳам киради. Улар ҳам ота срнида. Улар ҳам келинларига маҳрам, сртадаги муносабатда уйланиш ёки шаҳват назари деган нарсаларнинг бслиши мумкин смас.
4. «...ё сғилларига...»
Бунга сз сғиллари, сғилларидан ва қизларидан бслган сғил набира ва чабиралар киради. Буларнинг ҳаммаси ҳам аёл киши учун маҳрам, улар орасида оила қуриш ёки шаҳват билан қараш умуман мумкин бслмаган иш, шунинг учун ҳам муслима аёлга уларга зийнатини ксрсатишга рухсат берилган.
5. «...ё срларининг сғилларига...»
Яъни, срларининг бошқа хотиндан бслган сғиллари. Булар ҳам мсмина-муслима аёл учун маҳрам саналади. Ораларида никоҳ бслиши мутлақо мумкин смас. Чунки сртада она-болалик алоқаси бор. Шунинг учун зебу зийнат ва чирой сртада шаҳватни уйғотмайди.
6. «...ё ака-укаларига...»
Бунда туғишган ака-укалар, ота бир ака-укалар ва она бир ака-укалар ҳаммаси баробардирлар. Уларнинг барчаси маҳрам ҳисобланадилар, сингилларининг зийнатини ксрсалар, майли.
7. «...ё ака-укаларининг сғилларига...»
Бунда ҳам туғишган, ота бир ва она бир ака-укаларнинг сғиллари ксзда тутилган. Аёл ака-укаларнинг фарзандларига амма бслади. Ўртада маҳрамлик бор, уйланиш ёки шаҳват билан қараш умуман бслиши мумкин смас. Бошқа маҳрамлар қатори булар ҳам ҳаёт тақозоси ила доимо бир-бирлари билан ксришиб, аралашиб туришга сҳтиёжлари бор. Шунинг учун ҳам жиснларига аммаларининг зийнатларига қарашларига рухсат берилган.
8. «...ё опа-сингилларининг сғилларига...»

Бу ҳолатда ҳам туғишган, ота бир ёки она бир опа-сингилларининг сғиллари ксзда тутилган. Аёл улар учун хола бслади. Ўртада маҳрамлик бор. Шунинг учун мсмина аёл зийнатларини уларга ксрсатса, бслади.
Аммо мсмина-муслима аёлнинг сркак маҳрамлари бу билан тугамайди. Остда зикри келмаган маҳрамлар ҳам бор. Мисол учун, амакилар, тоғалар ва куёвлар. Шунингдек, смикдошлик орқали маҳрам бслганлар бор. Улар ҳақида ости каримада бирор нарса дейилмаган бслса ҳам, ҳадисларда келган ҳукмлардан қиёс қилиб, мсмина-муслима аёл уларга зийнатини ксрсатса, гуноҳ йсқ, деб фатво берилган.
Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам Ойиша онамиз розисллоҳу анҳога смикдошлик орқали амакиси ва тоғаси бслган сркаклардан қочиб, ҳижоб олишга рухсат бермаганлар. Шундай скан, насаб орқали бслган амаки ва тоғаларга, албатта, зийнатини ксрсатишга рухсат бор.
Ҳадис илми соҳасидаги снг мсътабар олти китобда ва Имом Аҳмад ибн Ҳанбалнинг «Муснад»ларида Ойиша онамиздан ривост қилинишича, Абул Қуъайснинг укаси Афлаҳ келиб, у кишининг ҳузурларига киришга изн ссраган. У Ойиша онамизга смикдошлик орқали амаки сди. Ойиша онамиз бу ҳақда шундай дейдилар:
«Мен унга изн беришдан бош тортдим. А асулуллоҳ cоллаллоҳу алайҳи васаллам келганларида қилган ишим хусусида у зотга хабар бердим. У зот cоллаллоҳу алайҳи васаллам менга у (Афлаҳ)га изн беришимга амр қилдилар».
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:44:43
Имом Абу Довуд қилган ривостда бу хусус сна ҳам равшанроқ баён стилган: «Ойиша онамиз қуйидагиларни айтадилар: «Ҳузуримга Афлоҳ келган сди, ундан сшириндим. У: «Амакинг бслсам ҳам, мендан қочасанми?!» деди. Мен: «Қаердан менга амаки бсласан?!» дедим. У жавоб берди: «Сени менинг акамнинг хотини смизган», деди. Мен: «Мени смизса, аёл киши смизган, сркак киши смас», дедим. Сснг олдимга А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам кирдилар, мен бслган гапни айтиб бердим. У зот соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Албатта, у амакинг бслади, ҳузурингга кираверсин», дедилар».Юқорида зикр қилинган маҳрамларнинг ҳаммаси абадий маҳрам ҳисобланадилар. Яъни, уларнинг мазкур мсмина аёлга уйланишлари абадий ҳаром қилингандир.
Аммо маҳрамлиги вақтинчалик шахслар ҳам бслади. Мисол учун, опа-сингилларининг срлари вақтинчалик маҳрам саналади, съни, опа билан никоҳда турган сркакка унинг синглисига уйланиши ҳаром саналади. Опа билан ажрашгандан кейингина сингилни никоҳига олиш ҳалол бслади.
Уларга нисбатан қандай муомалада бслиш керак? Бу ҳукм шариатда чегаралаб қсйилмаган. Уламоларимизнинг айтишларича, буни чегаралашнинг имкони ҳам йсқ. Чунки бундай қариндошлик алоқалари турлича бслади. Шунинг учун ҳукми ҳам турлича. Бунда қариндошлик нисбати, ёш, ҳолатлар, бир жойда сшайдиларми ёки айричами ва бошқа омиллар ҳам сътиборга олинади.
Мисол учун, Ойиша онамизнинг опалари Асмаа бинти Абу Бакр розисллоҳу анҳо Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг қайинсингиллари бслади ва у зотдан қочмаганлар. Уйларига бемалол кириб юрганлар. Ҳолбуки, икковлари орасидаги никоҳнинг ҳаромлиги вақтинчалик бслган.
Шунингдек, Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг амакиларининг қизлари Умму Ҳониъ розисллоҳу анҳо ҳам у зот соллаллоҳу алайҳи васалламдан қочмаганлар. Ҳолбуки, икковларининг ораларида никоҳ дуруст бслган.
Шу билан бирга, Зайнаб бинти Жаҳш онамиз Лайғамбаримизнинг соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳузурларида Фазл ибн Аббосдан қочганлар. Ҳолбуки, Зайнаб бинти Жаҳш онамиз Фазл ибн Аббоснинг аммаларининг қизи бслган. Шунга схшаш ҳолатларни срганган уламоларимиз, юқорида айтилганидек, бундай ишларда шароитга қараб ҳукм чиқарилади, деганлар.
Шунингдек, қариндошлигида шубҳа бслган сркаклардан ҳам мсмина аёллар сзларини ҳижобда тутганлари схши, дейилади.
А­нди маҳрам ҳисобланмаса ҳам, мсмина аёл зийнатини ксрсатса, бсладиган шахсларнинг зикри келади.
9. «...ё аёлларига...»
Яъни, мсмина аёллар аёлларга зийнатларини ксрсатсалар, бслади. Уламоларимиз бу ҳақда турли фикрларни айтганлар. Баъзилари, «аёллар»дан мурод ҳамма хотинлар, деганлар. Баъзилари мусулмон аёлларни назарда тутганлар, бошқа бирлари сса, сзларига тегишли хотинлар, деб айтганлар. Чунки фосиқа, фожира аёллар муслима аёлнинг авратини, зийнатини ксрса, унга сқинлашса, фисқу фужурга бошлаши, фитна чиқариши мумкин, дейишган.
10. «...ё сз қслларида мулк бслганларга...»
Бу иборадан қул ва чсриларига зийнатларини ксрсатсалар, бславеради, деган маъно чиқади.
Аммо уламоларимиз бу ҳақда ҳам икки хил фикр айтишган. Биринчи тоифа уламоларимиз, бундан мурод фақат чсрилар, қуллар смас, чунки қул ҳам номаҳрам сркак, шаҳвати бор, озод бслгандан кейин сз аёл хсжайинига уйланиши мумкин, дерлар. Ундай бслса, аввал «аёлларга» деб туриб, кейин «чсриларига» дейишнинг нима ҳожати бор? Чсри ҳам аёл-ку, деган сътирозга, аввал ҳур аёллар зикр қилинди, кейин чсриларга мумкин смас скан-да, деган гумон уйғонмасин учун улар ҳам санаб стилди, дерлар.
Иккинчи тоифа сса, «ё сз қслларида мулк бслганларга» жумласидан мурод муслима аёлнинг мулки бслган қул ва чсрилардир, бунда нафақат чсри, балки қул ҳам ксзда тутилган, дейдилар ва сз гапларига Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг суннатларидан далил келтирадилар.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:46:40
Имом Абу Довуд Анас ибн Молик розисллоҳу анҳудан қилган ривостда айтилишича, Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам бир қул олиб келиб, Фотима розисллоҳу анҳога совға қиладилар. Фотима розисллоҳу анҳонинг сса, биттагина кийими бслиб, бошини беркитса, оёғи очилиб қолар, оёғини беркитса, боши очилиб қолар сди. У кишининг қийналиб қолганини ксрган Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Майли, сенга ҳеч гап йсқ. Булар сенинг отанг ва ғуломинг», дедилар.
Имом Термизий ва бошқа имомлар Умму Салама онамиздан ривост қилган ҳадисда Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам сз аёлларига:
«Агар сизлардан бирортангизнинг мукотаби (баҳосини тслаб, озод бслишга келишган қули) бслса ва у (сз баҳосини) адо стишга имкони бслса, ундан ҳижоблансин», деганлар.
Яъни, бу одам озодлиги жуда сқинлашиб қолди. А­нди у қул бслмайди, шунинг учун ундан қочиш лозим, деганларидир.
11.«...ё (аёлларга) беҳожат сркак хизматчиларга..»
Булар табиий, жисмоний жиҳатдан сркакликлари слган кимсалар бслиб, қорин тсйғазиш учун одамларнинг хизматини қилиб юрадилар. Уларда умуман шаҳват, аёлларга қизиқиш деган нарсанинг сзи бслмайди. Муслима аёл ана шундай одамларга ҳам зийнатини ксрсатса, бслади.
12. «...ё аёллар авратининг фарқига бормаган ёш болаларга (бслса майли)...»
Чунки кичкина болалар аврат нима, шаҳват нима, билмайдилар.
Ксриш орқали фитна содир бслмаслиги, зинога слтиш сҳтимоли уйғонмаслиги учун уларнинг йсли тссилгандан кейин, снди сшитиш орқали фитна туғдирадиган йслларни ҳам тссиб, мсмина аёлларга:
«Махфий зийнатларини билдириш учун оёқларини (ерга) урмасинлар», дейилмоқда.
Жоҳилист даврида аёллар оёқларига ҳам турли тақинчоқлар, қснғироқлар тақиб олишар скан. Кейин сса, сркакларнинг сътиборини жалб стиш учун оёқларини ерга қаттиқ-қаттиқ уриб юриб, ҳалиги тақинчоқларнинг овозини чиқаришар скан. Бу сса, сз навбатида, сркакларнинг шаҳватини қсзғаган, аёлнинг ортидан тушиб хиралик қилишига ва охир-оқибат зинога олиб бориши мумкин бслган.
Шунинг учун, махфий зийнатларни ошкор стиш мақсадида сша зийнатларнинг овозини қасддан чиқаришга ҳаракат қилиш ҳам Исломда тақиқланди.
А уҳшунос олимларнинг таъкидлашларича, баъзи одамларда аёлларнинг чиройини ксриб, шаҳвати қсзимаса ҳам, улардаги зийнатларнинг овозидан ҳирслари уйғонар скан. Ҳолбуки, Қуръони Карим бу ҳақиқатни бир минг тсрт юз йил муқаддам сътиборга олган.
Ушбу ости каримадан олинган қоидага биноан, мсмина-муслима аёлларга бегона сркакларнинг шаҳватини қсзғатиб, фитнага сабаб бслмасликлари учун нафақат ҳирсни қсзғотадиган овоз бериш, балки шунга восита бслиб қоладиган бошқа нарсалар ҳам жоиз смас. Шунинг учун ҳам мсмина-муслима аёлларнинг ксчага хушбсй атрлардан сепиб чиқишлари ман қилинган.
Имом Аасаий бундай ривост келтиради: «Абу Ҳурайра розисллоҳу анҳу сзларига йслиққан бир аёлдан хушбсй ҳидни сезиб қолиб: «А­й, Жабборнинг чсриси, масжиддан келдингми?!» дедилар. У аёл: «Ҳа», деб жавоб қайтарди. Абу Ҳурайра розисллоҳу анҳу: «Мен сз ҳабибим, Абул Қосим соллаллоҳу алайҳи васалламдан: «Аллоҳ таоло ушбу масжидга хушбсй атир сепиб келган аёлнинг намозини то у аёл жунубликдан кейин ғусул қилгандек ғусул қилмагунича қабул қилмайди», деганларини сшитганман, дедилар».

Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:49:11
Имом Термизий Абу Мусо ал-Ашъарий розисллоҳу анҳудан ривост қилган ҳадисда Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Ҳар бир ксз зинокордир. Қайси бир аёл атир сепиб олиб, бир мажлис аҳли олдидан стса, бундоқдир, бундоқдир», деб оғир нарсани айтганлар.
Шунингдек, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам аёлларнинг ширали овоз билан сркаклар сътиборини тортишини ҳам ман қилганлар.
«Аллоҳга барчангиз тавба қилинг, сй, мсминлар! Шосдки нажот топсангизлар».
Яъни, ушбу баён қилинган ҳолатларда сиздан хато стган бслса, Аллоҳга тавба қилинг ва бу хатоларни бошқа такрорламанг. Шундагина нажот топишингиз мумкин.
Ўрни келганда, ушбу ҳукмларга боғлиқ бошқа масалаларни ҳам сслаб стиш лозим.
А асулулоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам мсмина-муслима аёлларни бегона сркак билан, ҳатто сркак қариндоши билан ҳам ёлғиз қолишини ман қилганлар. Фақат ёнида маҳрами бслсагина, бошқалар билан бир жойда турса бслади.
Имом Термизий Жобир ибн Абдуллоҳ розисллоҳу анҳудан ривост қилган ҳадисда Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«А­ри ғойиб аёлларнинг олдига кирманглар. Чунки шайтон ҳар бирингизнинг қонингизда юради», деганлар.
Имом Аҳмад ибн Ҳанбал Жобир ибн Абдуллоҳ розисллоҳу анҳудан ривост қилган ҳадисда сса, Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Ким Аллоҳга ва охират кунига иймон келтирган бслса, маҳрами йсқ аёл билан холи қолмасин, аксинчада, учинчилари шайтон бслади», деганлар.
Агар номаҳрам сркак ва аёл бирга қолсалар, ҳеч бслмаганда, бошқаларда шубҳа туғилади, турли гап-ссзлар кспасди. Бу сса, ифк ҳодисаси каби мусибатларга олиб келади.
А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг сзлари ҳам бу масалада жуда ҳушёр бслганлар.
Имом Абу Довуд келтирган ривостда қуйидагилар баён қилинган:
«А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам масжидда сътикоф стирганларида завжаи мутаҳҳаралари Софийс онамиз кечаси у зотни зиёрат қилгани келдилар. Суҳбатлари тугаб, у киши қайтиб кетаётганларида Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам у кишини кузатиб сшик олдига бордилар. Икковлари гаплашиб турганларида ансорийлардан икки киши стиб қолдилар. Улар Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламни ксришлари билан тез юриб кета бошладилар. Шунда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам икковларига:
«Шошманглар! Бу аёл Софийс бинти Ҳуйайдир», дедилар. Улар:
«Субҳоналлоҳ! А­й, Аллоҳнинг А асули!» дейишди. Шунда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Албатта, шайтон одамларнинг қон томирларида юради. Икковингизнинг қалбингизга бирор ёмонлик солмасин, деб қсрқдим», дедилар.
Шунингдек, Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам сркакнинг қсли номаҳрам аёлнинг ҳеч бир жойига тегмаслиги лозимлигини қаттиқ тайинлаганлар. Ўзлари байъат олган вақтларида ҳам аёлларнинг қслларидан тутмаганлар.
Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам мсмина-муслима аёлнинг ёлғиз сзи ёки номаҳрам сркак билан сафар қилишини қаттиқ ман стганлар.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:51:19
Имом Бухорий ва имом Муслим ривост қилган ҳадисда Ҳазрати Абдуллоҳ ибн Аббос розисллоҳу анҳу айтадиларки, Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам хутба қилаётиб:
«Ҳаргиз бир сркак бир аёл киши билан холи қолмасин, агар аёлнинг маҳрами бслса, майли, аёл киши зинҳор сафарга маҳрамсиз чиқмасин», дедилар. Шунда бир киши срнидан туриб:
«А­й, Аллоҳнинг А асули, менинг аёлим ҳажга чиқди, мен сса фалон жойда бсладиган ғазотга ёзилдим», деди. У зот соллаллоҳу алайҳи васаллам унга:
«Сен бориб аёлинг билан бирга ҳаж қил!» дедилар.
Ушбу ҳадисдан ксриниб турибдики, аёл кишини ҳатто ҳажга ҳам ёлғиз сзини юбориб бслмас скан. Ҳатто Аллоҳнинг, дину диёнатнинг йслида қилинадиган жиҳодни қсйиб бслса ҳам, аёлнинг маҳрами у билан бирга ҳажга бориши таъкидланмоқда. Чунки сафар машаққат ва хавфдан холи смас. Мсмина аёлларни машаққат ва хавфда ёлғиз қолдиришга унинг маҳрамларининг сркаклик ғурурлари ҳам йсл бермаслиги керак. Йслда аёлнинг хизматини қилиб, қийинчиликлардан, хавф-хатар ва турли кснгилсизликлардан ҳимос стиб бориши керак.
Шунингдек, Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам номаҳрам сркак-аёлларнинг бир-бирига аралашиб кетишини жуда қаттиқ ман қилганлар.
Имом Абу Довуд ривост қилган ҳадисда Абу Усайд ал-Ансорий айтадиларки,
«Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам масжид ташқарисида туриб, йслда сркаклар билан аёллар аралашиб кетганини ксрдилар ва аёлларга: «Сизлар орқада қолинглар, сизлар йслнинг сртасидан смас, чеккасидан юринглар!» дедилар. Аёллар девор тагидан юра бошладилар. Улар деворга жуда сқин юрганларидан кийимлари унга тегиб кетар сди».
Жамоат бслиб намоз сқиш, жума намозини адо стиш нақадар аҳамистли сканини ҳар бир мусулмон схши билади. Жума фарз. Жамоат намозини сса, баъзилар вожиб, баъзилар суннати муъаккада, дерлар.
Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳадисларидан бирида: «Хоҳлар сдимки, бировни одамларга жамоат намозини сқиб беришга буюриб қсйиб, сзим бориб жамоат намозига келмаганларнинг уйига ст қсйиб юборсам», деганлар.
Бу ва бундан ҳам шиддатлироқ маънони англатувчи ҳадислар жуда ксп. Жума намозини узрсиз қолдирган одамнинг гуноҳи ҳақида гапириб стирмаса ҳам бслади. Лекин сркак-аёл аралашиб юриши схши смаслиги сътиборга олиниб, аёл кишига жумага бормасликка рухсат берилган.
Имом Абу Довуд ривост қилган ҳадисда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Жамоат билан жума сқиш ҳар бир мусулмон учун ҳаққу вожибдир. Фақат тсрт кишигагина: қулга, аёл кишига, ёш болага ва касал одамга (вожиб смас)», деганлар.
Жамоат намозига аёлларнинг қатнашмасликлари афзал сканини очиқ-ойдин айтганлар.
Имом Аҳмад ва бошқа муҳаддислар ривост қилган ҳадисда Умму Ҳумайд ас-Соғидий исмли аёл келиб, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга:
«А­й, Аллоҳнинг А асули, мен сиз билан бирга намоз сқишни схши ксраман», дебдилар. У зот cоллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Албатта, мен сенинг мен билан намоз сқишни схши ксришингни биламан. Сенинг уйингдаги намозинг ҳужрангдаги намозингдан схшироқдир. Ҳужрангдаги намозинг ҳовлингдаги намозингдан схшироқдир, ҳовлингдаги намозинг қавминг масжидидаги намозингдан схшироқдир, қавмингнинг масжидидаги намозинг менинг масжидимдаги намозингдан схшироқдир», деб жавоб берганлар.
Тсғри, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам аёлларга масжидга келиб намоз сқишга рухсат берганлар. Лекин бу шартли рухсатдир.
Имом Аҳмад ибн Ҳанбал ва имом Абу Довудлар ривост қилган ҳадисда Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Хотинларингизни масжиддан ман қилманглар. Уйлари улар учун схшироқдир», деганлар.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:54:04
Лайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам аёлларни мсътадил равишда зийнатланиб, атир-упалар билан лозим топилган жойларда хушбсйлашиб юришга тарғиб қилганлар. Аммо шу билан бирга, зебу зийнат орқасидан қувиб, ҳаддан ошишдан, шариатга хилоф иш қилишдан қаттиқ қайтарганлар. Ана шундай ман қилинган ишлар қаторига аёл кишининг сочига бошқа сочни улаш ва улатиш, ссама хол қсйиш ва қсйдириш, қошни ингичка қилиб териш ва тердириш, тишларининг орасини сунъий равишда очиш ва очдириш, юзининг рангини бутунлай сзгартириш учун турли воситалар билан ювиш ва ювдириш каби амаллар ҳам киради.
Мсмина-муслима аёлларга бу ишларни қилишлари ҳам, бошқаларга бажартиришлари ҳам мутлақо мумкин смас.
Буларнинг барчаси жамистда беҳаёлик, шаҳвоний бузуқлик, фоҳиша гап-ссзлар, жинсий ахлоқсизлик ва зино тарқалишининг олдини оладиган чоралардир. Ушбу илоҳий тадбирларга бандалар чин ихлос билан амал қилган тақдирдагина жамист мазкур ифлосликлар ва ижтимоий касалликлардан пок бслади.

Умму Салама розисллоҳу анҳодан ривост: «Жилбобларини сзларига сқин қилсинлар» ости нозил бслганидан кейин, ансорийларнинг аёллари қора рангли кийим ёпиниб, худди бошларида қарға стиргандек сокинлик билан чиқдилар». Абу Довуд ривост қилган.
Шарҳ: Ушбу ривост илк Исломий даврнинг қаҳрамон аёллари, инсонист тарихи саҳифаларига сз исмларини олтин ҳарфлар билан ёзишга мушарраф бслган, Ислом умматининг шону шарафи бслган, ер юзини Ислом нурига тслдирган, биринчи Исломий давлатни барпо қилишда Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам билан бирга сз ҳиссаларини қсшган буюк момоларимизнинг ксплаб қаҳрамонлик намуналаридан бирини васф қилмоқда.
Ушбу ривостда шарафланаётган аёлллар кечагина сзларининг авлоддан авлодга стиб келаётган очиқ-сочиқлик, турли беодобликларини қилиб юрган сдилар. Бугун сса улар виқорли бслдилар. Ҳижобли бслдилар. Ўз қадрларини билдилар. Ўзларининг турли беҳаё ва шилқимларга мслжал бслишдек шарафсизликдан ҳимос қилишни сргандилар.
Уларни бунчалик олий даражага кстарган нарса уларнинг иймонлари сди. Аллоҳга бслган иймонлари уларга пасткашлик қилишга изн бермас сди. Улар снди барча ишни Аллоҳ таолонинг ксрсатмаси ила қилишга стган сдилар. Буни сса сзларига чексиз шараф деб билардилар. Шунинг учун ҳам Аллоҳнинг каломи шарифида биргина остнинг нозил бслиши уларнинг кийиниш борасидаги дунёқарашлари, сзларини тутишлари ва юриш-туришларини тамоман сзгартириб юборди.
Худди мана шу руҳ сша момоларимизниг номларини инсонист тарихида олтин ҳарфлар билан ёзилишига сабаб бслди. Уларнинг инсонст тарихидаги снг бахтли авлодни туғиб табислаш бахтига мусссар қилди. Шунингдек бошқа ксплаб ғалабаларга, муваффақистларга сабаб бслди.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:55:44
Оиша розисллоҳу анҳодан ривост қилинади: «Биринчи муҳожир аёлларга Аллоҳнинг раҳмати бслсин. Аллоҳ «А смолларини ксксиларига тссиб юрсинлар» остини нозил қилиши билан дарҳол муртларини йиртиб, рсмол қилиб срадилар». Абу Довуд ва Бухорий ривост қилган.
Шарҳ: «Мурт» аёл кишининг жисмини тссиб турадиган елкадан ташлаб юриладиган кийим.
Бу ривост ҳам сзидан аввалгисини қувватлиб келмоқда. Исломдан олдин ҳозиргига схшаб аёллар рсмол срашни, сзини хиёнатчи ксзлардан сақлашни ёмон ксрар сдилар. Аксинча, ҳозиргига схшаб иложи борича скакларнинг ксзини сйнатишга, баданининг кспроқ қисмини очиб юришга ҳаракат қилар сдилар. Шунинг учун ҳам, «А смолларини ксксиларига тссиб юрсинлар» остини нозил қилинган чоғда сша остга амал қилмоқчи бслган муслима аёллар ҳам срагани рсмол топа олмай қолганлар ва ушбу ривостда айтилаётганидек, дарҳол муртларини йиртиб, рсмол қилиб срадилар.
Бу сша ажойиб мсминалар авлодининг қаҳрамонлиги ва Аллоҳнинг амрига дарҳол юришларининг намунаси сди. Шунинг учун ҳам Оиша онамиз уларни мадҳ ила ссламоқдалар ва ҳақларига дуо қилмоқдалар.
Ушбу ривостнинг бошқа сийғаларда, мурт срнига жилбоб ва изор ҳам келган. Яъни, ҳар аёл сз имконига қараб сзида бор ортиқча кийимдан йиртиб рсмол қилиб бошига солган.
Баъзи муҳтарама опа-сингилларимиз Аллоҳнинг ушбу масаладаги амрини билмай келаётган бслсалар, билишлари ила худди мазкура саҳобисларга схшаш иш қилиб, дарҳол рсмол сраб сзларини Исломий кийимга олсалар улуғ иш бслади. Алҳамдулиллаҳ ҳозир бирор кийимни йиртиб рсмол қилиш сҳтиёжи ҳам йсқ. А смоллар етарли. Фақат истак керак, холос.
Аёл киши сзига хос кийиниши сзига хос гсзаллик кашф стишини аёлларнинг сзлари тушуниб етмоқлари керак. Бу ҳақиқатни аёллар сзларига келган, уларнинг ҳақиқий инсоний табиатлари сзлигини намоён қилган пайтда ксриш мумкин.
Ўшандоқ пайтлардан бири сқинларнинг слими. Бошига слим қайғуси тушган аёллар сзларини снглашга ҳаракат қилиб қолишади. Ҳатто бошқа диндагилар ҳам. Ана шундоқ пайтларда улар бошларига рсмол срашга биринчи бслиб шошиладилар. Таъзисга кетаётган аёллар бошқаларидан рсмол ссраб туришлари ҳам шуни ксрсатади. Аммо бир оз стиб, слим, слимнинг келтирувчи Аллоҳ ссларидан чиққанда рсмол ҳам ссларидан чиқади.
Ҳақиқий мсмина-муслима аёлларда сса бу ҳолат мутлақо бслмайди. Чунки улар Аллоҳ таолони бир лаҳза ҳам унитмайдилар. Аллоҳнинг амридан бир лаҳза ҳам четга чиқмайдилар. Ҳар бир ишни Аллоҳ таолонинг динига-Исломга мослаб қиладилар. Ана сша ҳолатнинг зоҳирий ксриниши мсминаларнинг шариатга мувофиқ кийинишларда бслади.
Ҳа, аёллар ҳар бир умматнинг кучи ёки заифлигини ксрсатиб турувчи дақиқ белгидирлар.
Ҳа, аёллар ҳар бир умматнинг тараққиёти ёки қолоқлигини слчайдиган тсғри слчовдирлар.
Ҳар бир жамистнинг аҳли солиҳ бслиши ундаги оилаларнинг аҳли солиҳ бслишига боғлиқдир.
Ҳар бир оиланинг аҳли солиб бслиши ундаги аёлнинг аҳли солиҳ бслишига боғлиқдир.
Ҳар бир аёлнинг аҳли солиҳ бслиши иймон-сътиқодли, илмли ва тақводор бслишига боғлиқдир.
Аёли йслдан чиққан ҳар бир оиланинг сзи ҳам йслдан чиқади, иши орқага кетади.
Оилалари йслдан чиққан ҳар бир жамистнинг сзи ҳам йслдан чиқади, иши орқага кетади.
Халифа Муъизлидиниллаҳ Мисрни сзига бсйинсудиролмай узоқ вақт қийналди. У ксп марта куч ишлатиш режасини қилар, лекин Мисрда ҳукмни қслларида тутиб турган Ихшидийларнинг шавкатидан қсрқиб орқага қайтар сди.
Бир куни унга, Ихшидийлар қасрининг аёллари айшу-ишратга берилибдилар, фазийлатларни унутибдилар, деган хабар келди. Шунда халифа енгил нафас олиб, снди Миср бизники бслди, деди.

Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам Умму Саламанинг олдига кирганларида у рсмол сраётган сди. Бас, у зот: «Бир марта айлантириш. Икки марта смас», дедилар.
Шарҳ: Яъни, рсмол сраганда уни бсйиндан икки марта айлантирмасдан бир марта айлантириш кераклигини таъкидланмоқда.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Robiya 03 Iyun 2008, 02:58:07
Яна сша кишидан ривост қилинади: «Асмаа бинти Абу Бакр розисллоҳу анҳо Аабий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ҳузурларига юпқа кийим билан кирди. Бас, у зот ундан юзларини сгириб олдилар ва: «А­й, Асмаа, аёл киши ҳайз ксрадиган бслганидан кейин ундан мана бу ва мана бундан бошқа жойи ксринмаслиги керак», деб икки кафтлари ва юзларига ишора қилдилар». Иккисини Абу Довуд ривост қилган.
Шарҳ: Ушбу ҳадиси шарифдан мсмина аёлнинг кийиниши ҳақидага масалага оид бир неча ҳукмлар олинади.
1. Мсмина-муслима аёлларнинг кийимлари юпқа бслмаслиги шарт.
Тагидан бадан ксриниб турадиган кийим сатри авратга кирмайди. Уламоларимиз бунга сзи қалин бслса ҳам торлиги учун баданни васф қилиб турадиган кийимларни ҳам қсшадилар.
2. Мусулмон сркаклари очиқ-сочиқ, ношаръий кийиниб юрган аёллар қаршиларидан чиқса уларга қарамаслик чорасини қилишлари лозимлиги.
3. Шаръий кийиниш, бошқа шаръий таклифларга схшаб қизлар болғатга етгандан сснг фарз бслиши.
4. Юз ва икки кафт муслима аёллар учун аврат смаслиги. Муслималар юзлари ва икки кафтлари номаҳрамларга ксриниши туфайли гуноҳкор бслмайдилар.
Бу уламолар жумҳури, жумладан, Ҳанафий, Моликий ва Шофеъий мазҳабларининг иттифоқидир. Албатта, сша пайтда юз ва икки кафт зебу зийнатсиз бслиши ва фитна хавфи бслмаслиги шарт.

Ибн Умар розисллоҳу анҳудан ривост қилинади: «Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Ким манманликлик ила кийимини судраб юрса, қиёмат куни Аллоҳ унга назар солмас», дедилар.
Шунда Умму Салама: «Аёллар стакларини қандоқ қиладилар?» деди.
«Бир қарич тушириб оладилар», дедилар у зот.
«Ундоқ бслса оёқлари очилиб қолади», деди у.
«Бир зироъ тушириб оладилар, ундан зиёда смас», дедилар у зот». Термизий ва унинг икки соҳиби ривост қилган..
Шарҳ: «Зироъ» - сртача икки қарич узунлигидаги слчов бирлиги.
Аввал срганиб стганимиздек, мусулмонлар манманлик ила кийимларини осилтириб, ерга судраб юришдан қайтарилганлар. Бу амр ҳам сркаклар, ҳам аёллар учун скан. Аммо аёлларга сатр иши қаттиқ таъкидланганидан мазкур ҳукмда уларга хос чегара белгиланган скан. Ушбу аёлар учун хос ҳукмни шариатга киритилишига Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламнинг завжаи мутоҳҳараларидан бирлари Умму Салама онамиз сабачи бслган сканлар.
«Аабий соллаллоҳу алайҳи васаллам:
«Ким манманликлик ила кийимини судраб юрса, қиёмат куни Аллоҳ унга назар солмас», дедилар».
Аввал срганиб чиққанимиздек, бу жумлада баён стилаётган жазо оғирдир. Қиёмат куни Аллоҳ таолонинг назаридан бенасиб қолиш деганидир.
Умму Салама онамиз аёллик ҳислари билан аёлларнинг ғамини қилдилар. Улар стаклари узун ксйлак кийишлари шартлигини сйлаб, у ҳолда ҳозир айтилган гаплар нима бслади, деган хаёлга бориб, Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламга:
«Аёллар стакларини қандоқ қиладилар?» деб савол бердилар.
Уларнинг стаклари узун, шундоқ бслиши керак ҳам. Агар манманликлик ила кийимини судраб юрса, қиёмат куни Аллоҳ унга назар солмаса, аёллар ҳам стакларини болдирнинг сримидан кесиб ташлашлари керакми? Аки бошқа бирор ечим борми?
Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам бу саволга бошқа ечим борлигини билдируви жавоб бердилар:
«Бир қарич тушириб оладилар», дедилар у зот».
Бу ҳам аёлларни тссиниб юришлари муҳимлиги учун қилинган истиснодир. Лекин аёлларнинг вакиласи Умму Салама онамиз аёлларнинг сзларига хос ҳассослик билан масалани сна ойдинлаштиришни ирода қилиб:
«Ундоқ бслса оёқлари очилиб қолади», дедилар.
Яъни, аёллар стакларини бир қарич тушириб юрганларида ҳам оёқлари очилиб қолиши турган гап. Унда нима бслади?
Шунда Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳал қилувичи жавобни бердилар:
«Бир зироъ тушириб оладилар, ундан зиёда смас», дедилар у зот».
Бир қарич туширилган стакларидан ҳам оёқлари очилиб қоладиган бслса, аёллар стакларини бир зироъ-икки қарич тушириб юрсинлар. Аммо ундан ортиғига рухсат йсқ. Ушбудан мақсад аврат ҳисобланадиган жойни номаҳрамларга ксрсатмаслик скани келиб чиқади. Мақсад қанча узун ёки қисқа бслишида смас скан.
Хулоса қилиб айтадиган бслсак, муслима аёлларнинг кийимлари дунёдаги снг гсзал, снг чиройли, снг одобли, снг схши, снг муҳими Аллоҳнинг амрига мувофиқ кийимлардир. Бундан ортиқ шараф бслиши мумкин смас. Шунинг учун ҳам бу кийимларга Аллоҳни унутган, Аллоҳдан қсрқмаганларгина қарши чиқадилар. Чунки Ислом душманлари муслималар динларига амал қилсалар, Ислом жамисти енгиб бслмас кучга айланишини схши биладилар. Бу масалани барча мусулмонлар схши англаб етишлари ва шунга сраша ҳаракат қилишлари лозим.
Уламоларимиз муслима аёлнинг либоси тсғрисидаги барча ҳужжат ва далилларни пухта срганиб чиқиб жумладан қуйидаги мулоҳазаларни таъкидлаганлар;
1. Аёл кишининг либоси таги билиниб турадиган даражада юпқа ва тор бслмаслиги лозим.
2. Аёл киши тилло ва кумуш билан безалган, нақшланган кийимларни кийиши жоиз.
3. Аёл киши сркак кишининг кийимини кийиши ҳаром.

Ҳадис ва Ҳаёт (Таом, шароб ва либос китоби)

Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Ulugbek-Uz 03 Iyun 2008, 10:26:20
Assalomu alaykum do'stlar!
...men bitta narsaga afsuslanaman: bizning bu yerda "bu" muammolarni gaplashganligimiz shu yerning o'zida qolib ketadi, bundan tor doiradagi kishilar xabardor bo'lishadi, qani endi imkon bo'lsa-yu bu narsalarni OAVlari, gazeta jurnallar orqali muhokama qilinsa, afsuski bunga hech kim astoydil bel bog'lamayapti, o'zingiz o'ylab ko'ring, hozirgi 100% aholidan necha foizi internetdan foydalanayapti, foydalanganlarning necha foizi shunga o'xshash bahslarda qatnashishayapti?!. va h.o. gapiradigan bo'lsak gap ko'p.
Hech birimizni iymonimizdan judo qilmasin!
Ҳақиқатдан ҳам.....
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: saraton07 03 Iyun 2008, 23:56:22
Assalomu-alaykum azizlar.
Robiya xonim ,tashakkurlarim sizga  bo'lsin.
Rahmat sizga, iltimosimni  javobsiz qoldirmapsiz.Juda  ajoyib, shaffof  hadislar,dalillar.Olloh Ta'olo ilmingizga baraka ato etsin,Omin,Ollohu Akbar.
Bu yerda berilgan Janob Usmonning smayliklaridan nimani anglash mumkin?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Ansora 06 Mart 2010, 22:18:18
O'zbekistonda haliyam erkaklar shimsiz qolishda davom etishyabdimi?
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Nurilla 07 Mart 2010, 01:13:11
Ha erkaklarniki yozda keladi. Ayniqsa gul rasmi tushirilgan "mini shortik"lilar ko'payadi.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: JaviK 27 Aprel 2010, 16:23:27
Uylanish filmidagi shim razmerini so`rash holatidagi voqelikni zaminida juda katta hayolga cho`mdiruvchi fikrlar bor.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Ansora 24 Iyul 2010, 00:42:47
Yoz boshlanib yigitlar yana shimsiz qolayotgandir...Xudo insof bersin...
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: As-Samarqandiy 24 Iyul 2010, 03:37:18
Bismillohir rohmanir rohim!

Mana shu mavzuga doir mulohazamni butun kun bo'yi o'ylab yurdim. Forumda shunaqa mavzu bo'lsa, yozib qoldiraman deb dilga tugib qo'ygan edim.

Men Evropadaman. Shu kungacha bu holat hech meni o'ziga tortmaga ekan. Bu yilgi ob-havoning injiqliklari, Evropada yaqqol ko'zga tashlangan. Har yilgidan yoz bu yerda ancha issiq keldi. Shunaqa issiqki, tush paytida kishi nafas olishga qiynaladi. Meni hayratga solgan holat shu bo'ldiki, ko'chada kishilar, ayniqsa yoshlar qariyb yalong'oz (hamma emas,albatta) yurishibdi. Ko'rib, og'zim ochilib qolibdi, aslida bular yozda yengil yelpi kiyinishadi, ammo bu yozdagi kiyinishlari me'yordan chiqib ketgan.(Mening fikrim) Bu yerdagi mo'minlar uchun bu holat ancha noqulayliklar tug'diradi.
Bu haqda o'ylay turib, xayolimga kelgan fikr shu bo'ldi. Harqalay bu yerlarda yoz qisqa bo'ladi, bo'lsa ham uncha issiq bo'lmaydi.
Bu yerda iqlim asosan salqin bo'lganligi uchun, me'yorda kiyinib yurushar ekanda deb o'ylab qoldim. Majburlarda, albatta. Ollohim insof  bersin hammaga,Ilohim! (Butun Evropani nazarda tutmadim)
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: BelleQizcha 24 Iyul 2010, 05:40:34
Juda ham hunu korinadi erke kishi kalta narsa kiyib yursa manimcha bu ayolla uchun umuman yonidaagi odamla uchun noqulay.
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: Kvartet 05 Oktyabr 2010, 20:15:02
Yaqinda yoshi katta bir akamizdan shunday so'zlarni eshitib qoldim gapni boshi erlarini oyoq uchida ko'ruvchi ayollar haqida boshlandi davrada eng yoshi o'zim bo'lganim uchun jim turib faqat eshitdim..Bir kun o'zimizga tanish imomdan so'rashibdi nega erkak sifat ayollar ko'payib ketdi oldinlari unaqa narsalar yo'q edi deb?shunda javob beribdi ayol sifat erkaklar qa4on kamaysa erkak sifat ayolar ham o'z-o'zidan yo'q bo'ladi deb..Aslida aybni inson o'zidan qidirish kerak..hozir esa ko'pchilik ayollar oilalarini o'zi boqyapti er jonivor esa divanni hech kimga bermaydi..O'zim hali guvohi bo'lmaganmanu lekin nikoh o'qilayotgan payt bo'lajak er shu qizni boqishga ,kasal bo'lsa davolashga,hech nimadan zoriqtirmaslikga so'z berar ekan shundan so'ng nikoh o'qilar ekan..Erkak agar u haqiqatdan ham er yigit bo'lsa o'z oilasini o'zi boqsin har qanday holda ham ayolning ming so'midan erkakning 100 so'mi barakaliroq deb  bejizga aytishmagandir..Ayollarni vazifasi o'z erlarini ko'ngliga qarash farzandlar tarbiyasi(ko'proq) bilan mukammal shug'ulanish deb bilaman qolgani erni vazifasi qaytarib aytaman agar u haqiqiy erkak bo'lsa..
Nom: Re: Shimsiz qolgan erkaklar...
Yuborildi: BelleQizcha 06 Oktyabr 2010, 01:42:25
turib-turib ayolmi erkakmi> dib o'ylab qolaman bir hilla ko'rib. so'rashgayam hijolat.