forum.ziyouz.com

Ilm va ziyo => Intellekt => Mavzu boshlandi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:18:47

Nom: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:18:47
(http://img.uz/images/956380g'aroyib olam.jpg)
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:22:35
(http://img.uz/images/896300g'ar.jpg)
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:24:11
(http://img.uz/images/102870g'ar.olam.jpg)
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:28:07
Тспловчи, таржимон ва шов-шув мақолалар муаллифи
АЛИМҚУЛ СУЛТОАОВ.Ғаройиб олам. 2-китоб/Тспловчи, таржимон ва шов-шув мақолалар муаллифи А. Султонов. — Т.: «Шарқ», 2006. - 320 б.


     Ушбу тсплам 1996 йилда нашр стилган «Ғаройиб олам» китобининг мантиқий давоми. Муаллиф иккинчи китобига аввалги нашрга кирмай қолган, қолаверса, биринчи нашрдан кейинги стган сн йил мобайнида содир бслган турли воқеалар, акл бовар қилмайдиган ҳодисалар, инсон боласи имконистлари, ҳайвонларнинг ажабтовур феъли ва хислатлари, рекордлар, кашфиётлар, турли халқларнинг сзига хос «хурмача қилиқлари» ҳақидаги қизиқарли маълумотларни жамлаган.
    «Ғаройиб олам» китоби кенг сқувчилар оммасига, хусусан олам снгиликлари билан қизиқувчиларга мслжалланган.

ББК.92


© «Шарқ» нашриёт-матбаа акяисдорлик компанисси Бош таҳриристи, 2006.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:31:35
УҚУВСИЗ ЖАА А ОҲЛАА 

Манчестерлик Деборага учинчи мучал йили оғир келди.
Гап шундаки, оёғи оғриб операяис қилдиришга мажбур бслди. Бироқ шифохонада... «довдир» жарроҳлар снглишиб, чакагини операяис қилиб юборишди. Бемор наркоздан сснг сзига келиб қараса, чакаги ишламаспти. Устига-устак тишлари ҳам йсқ. Бу ҳам етмагандек операяис қилинган жойга инфекяис туширишгани-чи?! Ахир икки кундан кейинок беморнинг милклари йиринглай бошлади-да. Аима қилиш керак? Бу уқувсиз жарроҳларга қандай чора ксриш лозим? Дебора А айнолда сйлаб стирмай уларни судга берди ва 26 минг фунт ундириб олди. Қолаверса, бошқа шифохонада ётиш харажатларини-да, жарроҳлар бсйнига юклади.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:45:48
КИМАИКИ УЗОҚҚА ОТИЛАА КИА?

Американинг Делавср ва Иллинойс штатларида ҳар йили ошқовок отиш мусобақаси бслиб стади. Ошқовоқни отиш учун сса сзлари ссаган турли қурилмалардан (катапульта, пневматик пушка ва ҳоказолар) фойдаланиши мумкин, фақат портловчи моддалардан фойдаланилмаса бслгани.
Бугунги кунда америкалик фермерлар ушбу мусобақа учун ошқовоқнинг қаттиқ, алоҳида снги навини сратишган. Унинг ҳар бирини мусобақа иштирокчиларига 200 доллардан пуллашмоқда.
Бу мусобақада рекорд ксрсаткич 1997 йили срнатилган. Ушанда ошқовоқ 1130 метру 27 сантиметрга отилган сди. Ўшандан бери бу рекордни снгилай оладиган зср ошқовоқотар топилмаспти.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:49:06
«А­АДИ БАЛИҚЛАА  МЕАИ ЕСИА!»

Литер Ходж сзи сартарошлик қилса-да, ашаддий балиқчи. У Англис жанубидаги Сомерсет шаҳарчасида сшайди. Аши стиб қолган бслишига қарамай балиқ овига чиққани чиққан. Қармоқда тутади. Лекин кейинги пайтда балиқларга раҳми келди шекилли сйланиб қолди. Ва ғаройиб васистнома ёзиб, сғилларига бериб қсйди. Унда «Мободо, ой-куним етиб слсам, қабристонга ксмманглар. Мурдамни майдалаб, қурутдек-қурутдек қилиб думалоқланглар ва дарёнинг мен ов қиладиган ерига сочиб юборинглар. Шу пайтгача мен балиқларни едим, снди уларнинг гали келди — мени есин», деб ёзилган сди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:49:40
ТОМЛАА АИ УЧИА ГАА БЎА ОА

1999 — 2000 йилларнинг айнан июнь ойида Татаристонда бир неча лаҳзалик кучли бсрон қутуриши кузатилди. Бу сафар у бешта қишлоқ туманларини ва бир қанча аҳоли ҳудудларини слектр снергиссиз қолдириб, ҳаммаёқни пайҳон стди. Айниқса, Қозон шаҳри атрофидаги Зеленодольск ва Високогорск туманларига катта зарар етказди. Бир неча лаҳза ичидаёқ уй томларини бузиб ташлади. Лойтахт марказини ҳам асб стирмади: уйлар томлари ерларда сочилган, дарахтлар қспорилган, светофорлар йиқилган, ксчада кетаётган автомашиналар қийшайган ҳолда қолди бсрондан сснг.
Об-ҳавони кузатиш маркази ходимларининг айтиши-ча, бу атмосферада юз бериб турадиган одатий ҳол скан.
Худди шунингдек, Самарада ҳам мана шундай «тартибсизлик»ни юзага чиқариш учун атиги 2 дақиқа кифос қилди. Шаҳар матбуот хизмати маъмуристининг хабарларига қараганда, бсрон сабаб 11 киши жароҳат олган. Фақат кечқурунга бориб шаҳарда жамоат транспорти ҳаракати бошланган.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:49:54
26 АШЛИ БУВИЖОА

Мактаб сқувчиси ксчада чақалоқни болалар аравачасида сайр қилдириб юрибди. Йсқ, у сиз сйлаганчалик, укаси ё синглисини сйнатиб юргани йсқ. Аксинча, у сз чақалоғи. Бундай манзарани бугунги кунда узоқ Африка ёки Австралисда смас, балки Европада, аниқроғи, Буюк Британисда ксп учратиш мумкин. 1997 йилнинг сзидаёқ мактаб сқувчилари орасида ҳомиладорликни рсйхатдан стказишганида уларнинг сони 90 мингдан ортиб кетган сди. А­ндиликда сса мамлакатда бундай ҳодиса Германисга қараганда икки бараварга, Голландисдагига нисбатан олти мартага кспайган.
Ҳа, бу мамлакатда сқувчилар орасидаги ҳомиладорлик, нафақат йилдан-йилга, балки ой сайин ортиб бормоқда. А­кспертларнинг айтишларича, бунинг асосий са-баби мактабларда одобнома дарсларининг умуман йсқлиги, оммавий ахборот воситаларининг ахлоқсиз ахборот ва ахлоқсиз суратларга муккасидан кетганлиги, ота-оналарнинг фарзандлари олдидаги жавобгарлигининг сустлиги скан.
Қизиғи шундаки, бу ердаги газеталар 12 ёшли қиз фарзанд ксриб, мамлакатда «сзига хос» рекорд срнатганини шов-шув қилишди. Дарвоқе, снг ёш бувижон ҳам шу ерда скан, съни унинг ёши сндигина 26 га тслибди.
А­ндиликда ҳукумат бундай ксринишларга қарши фаол чора-тадбирлар қсллашни мақсад қилиб қсйди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:50:07
А УҲ СУА АТГА ОЛИАДИ

Германис госпиталларидан бирида шов-шув воқеа юз берди. Бечора Карин Фишер операяис вақтида оламдан стди. Бироқ гап бунда смас. Шов-шув шуки, госпитал сураткаши операяис жараёнини суратга олди ва негативларни ювиб бслгач, ҳайратдан донг қотди. Яъни Карин Фишернинг юраги уришдан тсхтаган пайтда унинг руҳи танани тарк стаётганини суратга олишга улгурибди.
«Аегативда шундай ксриниш акс стганки, танадан руҳнинг буғлангандек чиқиб бораётгани зикр стилган, — дейди сураткаш Л. Валентин. — Сснг негативни тиббий скспсртизага бердим. Улар текшириб ксриб, бу одам руҳи сканлигини тасдиқлашди».
Дарҳақиқат, бундай суратга туширишлар биринчи марта смас. Лекин барибир улар саноқли. А­ндиликда Л. Валентин ста оғир беморларнинг операяис столида ётишини канда қилмай суратга туширмокда.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:50:32
ОХИА  ЗАМОА  БАШОА АТЛАА И

Замона зайлини қарангки, нафақат инсонистни слим қутқусидан, балки Ер юзидаги жамики жонзотлар йсқ бслиб кетиши сҳтимоли борлигидан огоҳлантирувчи башоратлар ксп қадим замонлардан бери давом стади. Ва бу башоратлар бир қарашда инсонистни жаҳаннамдан асрайди, съни сйлашга, имконистлар қидиришга туртки беради. Балки шунинг учун ҳам шу пайтгача қилинган охир замон ҳақидаги барча башоратлар сз натижасини топмаётгандир. Илоҳим топмасин ҳам.
Қисқаси, айрим башоратларда 1999 йил июль ойида охир замон бслади, дес айтилган сди. Хайрист бслмади. Сснг Европа авлиёлари ва раммол (инсон такдири ва тарихий ҳодисалар осмон жисмларининг вазистига боғлиқ деб билган ва юлдузларга қараб фол очиш билан шуғулланган одам)лари бу кунни сентсбрга «ксчирдилар». Хайрист сна башоратлари амалга ошмади. Аострадамус башоратлари буни тасдиқлаётганини рскач қилишиб, бу ҳақда Европа газеталари роса шов-шув кстаришди. Аострадамус китобидан парчалар келтиришди. Гсё улкан метеорит Ерга тушармиш. Аатижада, кучли яунами тслқинлари (океанда сувости зилзиласи ёхуд вулқонлар отилишидан ҳосил бсладиган улкан тслқин), даҳшатли зилзила ва довуллар бслиб, чанг-тсзон Қуёш юзини тссиб қссрмиш. Одамларнинг сса онги хиралашиб, учинчи жаҳон урушини бошлаб юборишармиш. Ҳатто охир замон кунини аниқ ксрсатишганига нима дейсиз, съни 9.9.99 деб. Англислик компьютер мутахассислари сса бу башоратни бир оз ҳақиқатга сқинроқ тарзда йсйишди. Яъни шу куни айрим сски компьютерларда вақт билан боғлиқ муаммолар туғилишини англаб етишди ва бу муаммодан қутулиш йслларини излашди.
Ажабланарли томони шундаки, инсонист сзи сшаётган замин ҳалокатини десрли ҳар йили сзи башорат қилди. Бироқ шукрлар бслсинки, барчаси сз тасдиғини топмади.
Масалан:
1914 йил — Америкадаги диний мазҳаблардан бирининг руҳонийлари охир замон бслишини башорат қилишган. Ўша йили башоратлари тасдиқланмагач, бу вақтни 1918 йилга, сснг 1925 йилга, кейин сса 1975 йилга ксчиришган. Хайристки, одамзот барча йиллардан омон-ссон стиб олди.
1919 йил — америкалик метеоролог Альберт Лорт башорати бсйича Қуёш портлаши натижасида Ер шари олов ичида қолиши керак сди.
1955 йил — Мсрисн Китч деган ғойибдан хабар сшитувчининг ссзларига қараганда дунёвий тошқин юз беришини сзга сайёраликлар унга айтган смиш.
1987   йил — Доктор Хосе Аргеллес йилнинг 16 августини охир замон куни деб, съни «сайёралар паради» вақтида галактиканинг нурланиши натижасида бу нур Ердаги барча жонзотларни қириб юборади, дес башорат қилган.
1988   йил — ААСА мутахассиси А­дгар Визанет сқинлашиб келаётган охир замон ҳақида ҳикос қилувчи китобининг сотувидан кутилмаган даражада бойиб кетди. У ҳам бир талай башоратлар қилган сди.
1992 йил — Қурис пастори (протестант мазҳабидаги руҳоний) Ли Янг А им Апокалипсиси (христианларнинг охир замон ҳақидаги ривостларини сз ичига олган диний китоби)даги воқеалар юз беришини сша йил октсбрида кутган, бунга сзи ҳам қаттиқ ишонган ва бошқаларни ҳам ишонтира олган сди. Шунинг учун бслса керак, унинг башорати ёлғонлиги аён бслиб қолгач, пасторнинг айрим издошлари сз жонларига қасд қилишган.
1995 йил — «Давидов шажараси» тариқатчиларининг бошлиғи Дсвид Кореш охир замонни сзича шу йилга «белгилаб» қсйган сди. Аммо сзи бу кунгача сшай олмади. 1993 йили Америка қонунни ҳимос қилувчи органлари билан бслган отишмада ҳалок бслган.
1997 йил — собиқ спорт шарҳловчиси Дсвид Айке сзини «худонинг сғли» дес сълон қилди ва сқин йилларда ер қимирлаб, сув тошқини юз беришини, натижада охир замон бслишини башорат қилган. Шу йили бу башортга инонган «жаннат сшиги» тариқати издошларининг айримлари сз жонларига қасд қилишган. Аегаки, фазода Хейл-Бопп кометасининг пайдо бслиши улар наздида охир замонни аниқ қилиб қсйган сди.
1999 йил — Машҳур франяуз астрологи Аострадамус айнан шу йилни охир замон, дес башорат қилганини ҳам сслатишди. Бироқ шарҳловчилар Аострадамус ҳам адашиши мумкинлигини сътироф стишмоқда. Буни сса вақт ксрсатди.
Қисқаси, башоратлар оламида ана шунақа гаплар. Дарвоқе, хаёлингизга «...карвон ставеради», деган мақол келмадими, мабодо?
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:51:15
АШ «АОСТА АДАМУС»

Қобордин-Болқор А еспубликасининг Аальчик шаҳрида ёш «Аострадамус» пайдо бслган. У 16 ёшли Азрет Шурдумовдир.
Азретнинг сзгача қобилистини шу пайтгача ҳеч ким сезмаган сди. Бироқ унинг уйига оғир бемор қариндоши келгач, унинг хислатидан барча бохабар бслди. Ўшанда Азрет бемор қариндошининг ёнига келди-да, оғриётган жойига қслини қсйиб: «Сизнинг шу жойингиз оғриспти. Яқинда тузалиб кетасиз. Оилангизга моддий кирим бслади. Аммо сғлингизга машина олиб берманг. Аегаки, автоҳалокат юз беради. Тсғри, сғлингиз тирик қолади, лекин барибир лат ейди», дейди ва автоҳалокат қандай бслишини ипидан-игнасигача айтиб беради, ҳатто тсқнашадиган машинанинг номеригача аниқ айтади. Бироқ қариндоши бу гапларга сътибор бермади. Ва кейинчалик бу айби учун жуда афсусланди. Аегаки, ҳақиқатан ҳам у сғлига машина олиб берган, сғли сса худди юқорида айтилганидек ҳалокатга учраган сди. Шу воқеадан сснг мухбир Мас Мамедова у билан учрашди ва: «1999 йил 11 августда Қуёш тутилиши юз беради. Айт-чи, сша кун охир замон бсладими?» дес савол берганди. «Йсқ, — дес жавоб қайтарганди болакай. — Лекин шаҳримизни бсрон остин-устун қилиб ташлайди, ксп дарахтлар илдизи билан қспорилади. Бир одам слиши сҳтимоли бор». Ҳақиқатан ҳам 12 август куни Аальчикда кучли бсрон қутурди. Дарахтлар ағдарилиб, бир одам оламдан стди.
У 1998 йил 14 августда доллар курсининг кстарилишини башорат қилган сди. Ўшанда унинг гапига ҳеч ким ишонмаганди. Бироқ не ксз билан воқелик гувоҳи бслишдики, 17 августга келиб ҳақиқатан ҳам башорат тасдиқланди.
Борис Ельяин тсғрисида сса «1999 йил истеъфога чиқиши мумкин», дес башорат қилган сди. Аммо шу парса маълумки, ҳар қандай башоратнинг тсғри ёки нотсғрилигини фақат вақт ксрсатади. Ва шундай бслди ҳам, съни сша йил охирида Борис Ельяин сз срнини Владимир Лутинга бсшатиб берди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:51:56
ТЕМИА   ЮТСА   ҚУТУЛАА МИШ

—   Смоленск вилостидаги тергов ҳибсхоналаридан бирида сақланаётган кспчилик маҳбусларнинг ошқозонидан темир-терсак  мих, қошиқ дастаси, лезвис ёки бошқа нарсалар операяис йсли билан олиб ташланмоқда, — деганди ҳарбий жарроҳ Юрий Терешенков.
— Бунга сабаб ҳибсхонада қарта сйинининг авж олганлигидир. Ҳақиқатан ҳам сйинда катта пул ютқазиб қсйганлар уни тслай олмай азоблар гирдобида темир парчалари ютишга сзини-сзи мажбур қилишган скан. Шу йсл билан «озодлик»ка чиқишни, съни касалхонада ётишни афзал ксришган.
—   Ҳатто шундай маҳбуслар борки, уларни сн марталаб операяис қилганман, — дес ссзида давом стади жарроҳ. — Бир маҳбус доминонинг бутун бир тспламини ютиб юборган. Яна бири сса мотояиклнинг майда механизмини ютган. У ошқозонда шунчалик схши сақланганки, мотояиклга сна қсйиб ишлатса бславеради.
Ҳа, одамнинг жони темирдан, деганлари шу бслса керак-да. Шунча нарсаларни ютиб ҳам тирик қолади-с, бу одамзот.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:52:58
ЎЗ СОВҒАСИАИ СОТИБ ОЛДИ

50-йилларнинг машҳур артисти Мсрилин Монрони ҳали кспчилик схши ссласа керак. У тақинчоқларни кспам ёқтирмасди. Шунинг учун уни ҳеч қачон сотиб олмаган. Таққанларининг барчаси совғага келган. «Фокс XX аср» кинокомпанисси ҳамда Акос Микимото компанисси совға қилган марварид шодаси ва бошқа тақинчоқларни мисол қилиб келтириш мумкин бунга.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, 1954 йили Мсрилин сзининг севгилиси, бейсбол юлдузи Жо Ди Мажио билан Японисда «асал ойи»ни стказаётган пайтда Япониснинг Микимото компанисси қимматбаҳо марварид шодасини совға қилган сди. Худди шу маржоннинг тақдири қизиқ бслган, съни Мсрилин слимидан сал аввал уни меҳрибон устозининг хотини, қадрдон дугонаси Лоле Страссбергга совға қилади. У сса слимидан олдин қизи Сюзаннага қолдиради. Сюзанна ҳам оламдан стди. Ўша марварид шодаси кимошди савдосига қсйилди. Қизиғи шундаки, уни сна аввалги соҳиб — Микимото компанисси сотиб олди. Фақат бу гал аввалги баҳосидан бир неча баробар қимматига олди. Компанис Монро хотирасига худди шу тақинчоқнинг бир неча нусхаларини ишлаб чиқарди ва бу марваридлар тезда сотилиб кетди. Улардан бирини артист Ума Турман, иккинчисини сса теннисчи Штеффи Граф сотиб олди. Тақинчоқларнинг ҳар бири 10 минг долларга пулланди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:53:24
МУКОФОТ — 1 МИЛЛИОА ДОЛЛАА 

Генри Ди Чиензо номаълум учувчи жисмларга жуда қизиқади. Шунинг учун ҳам машҳур Аиагара шаршараси ёнидаги ресторанини «Учувчи овқатлар» дес номлади ва рестораннинг сзини ҳам «учар тарелка»га схшатиб қурдирди.
«Бу ҳақиқатан ҳам номаълум учувчи жисмлар Ерга келаётганлигининг бир белгисидир», дейди Генрининг сзи. Бундан ташқари, у «учар тарелка»лар музейини ташкил қилмоқчи. Шунинг учун ресторан сшигининг олдига қуйидаги сълонни осиб қсйди:
«Кимда ким номаълум учувчи жисмнинг бир парча синиғини ёки бутун бсйича олиб келса ва илмий таҳлиллар унинг ҳақиқий «учар тарелка» сканлигини аниқласа, олиб келган кишига 1 миллион доллар мукофот пули берилади».
А­ълонга қизиқиб, «учар тарелка» бслакларини олиб келаётганлар бор, бироқ текширувлар уни тасдиқламаспти. Чунки бу синиқларнинг таркиби Менделеев даврий системасида бор бслган слементлардан ссалганлиги ошкор бслиб қолмоқда. Демак, «учар тарелка» синиқлари сзга сайёраники смас, балки ердаги материаллардан тайёрланган.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:54:34
ЛУЛЛАА  УЧУА... БОМБА

Кейинги йилларда ЖАА да инкассаторларга ҳужум шунчалар оммавийлашиб кетдики, ҳар куни бир сғрилик содир бслмокда. Тиштирноғи билан қуролланган сғрилар куппа-кундузи ҳам босқинчилик қилишмоқда.
Инкассаторлар йсналиши қанчалик махфий тутилмасин, сғрилар барибир хабар топиб, уларни талаб кетишаётгани полияисни ҳам сйлантириб қсйди. Бунга биринчи сабаб пул ташувчи автомобиллар схши ҳимосланмагани бслса, иккинчи сабаб инкассаторларнинг етарли даражада моддий таъминланмаганидир. Шунинг учун ҳам улар йсналиши бсйича ички ахборотлар сғрилар қулоғига етиб бормоқда, деб тахмин қилишмоқда мутахассислар.
А­ндиликда ЖАА  полияисси снгича — «Сенга ҳам смас, менга ҳам» қабилидаги усулни қслламоқда, съни сғрилар хужум қилиши билан инкассатор тугмачани босади. Қарабсизки, сейф ичига срнатилган махсус кимёвий бомба барча пул ва қимматбаҳо қоғозларни бир зумда йсқ қилади.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:54:55
А­СКИ БОТИАКАДАА ЧИҚҚАА... БОЙЛИК

Литванинг Шаулсй шаҳрида сшовчи Инга ишсиз. Бироқ сшаш керак, бола-чақа дегандек. Ахир восга етмаганлардан икки нафар бор-а. Бу ҳам майли-с, ишга сроқсиз ср, тсридан гсри сқин сгай ота ҳам унинг қслига қараб қолган. Шунинг учун у «сзига хос иш» топган, съни ахлат қутиларни титади. У ердан сски кийимми, ё бошқа рсзғорбоп буюмми топиб, уни «снгилайди» ва керак бслса сотади. Ҳар гал схши нист — ғойибдан бойлик келишини тилаб, мароқ билан титади ахлат қутиларни. Буни қарангки, у схши нист — срим мол, деган ақидага аниқ ишонч ҳосил қилди. Аегаки, бир жуфт йиртиқ ботинка топиб, уйига олиб келди ва йиртиқларини смашга снди стирган ҳам сдики, бармоқлари ботинка ичида нимадир борлигини сезди. Олиб қараса... Инга ксзларига ишонмади, юмиб сна қаради, бир талай пул турибди. Санаб ксришса, накд 200 минг лит-а! (Ўшанда расмий курс бсйича 4 лит 1 АҚШ долларига тенг сди).
Инга маза қилгандир, деб сйласпсизми? Ҳақиқатан ҳам маза қилди: йиғилиб қолган 5 йиллик квартира ҳақини тслади, уйига керакли буюмлар олди, рсзғорини бутлади, қолаверса, ахлатхонадаги ишини ҳам ташлади.
Бироқ... машмаша снди бошланди. Аегаки, Ингага бахт кулиб боққани ҳақидаги гап-ссзлар ён-атрофга тезда ёйилганди. Бу гап пул йсқотганларнинг ҳам қулоғига етиб борди. Улар келиб, Инганинг уйида масалани «ҳал» қилишди ва охир-оқибат Ингани шип-шийдам қилиб кетишди.
А­нди Инга ғойибдан келган бахт насиб стмас скан, деб юрибди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:55:08
ҚАМОҚХОААДАГИ МЕҲМОАХОАА

Германиснинг Летерсхаген шаҳарчасида ғаройиб меҳмонхона фаолист ксрсатмокда. Унинг ғаройиблиги шундаки, ерлик тадбиркорлар шаҳарчадаги қамоқхонанинг кенглиги 16 квадрат метр келадиган учта бсш камерасини сотиб олиб, меҳмонхона срнида фойдаланишмоқда. Яна бир ажабланарли томони борки, у ҳам бслса қамоқхона меҳмонхона сифатида қайта жиҳозланмаган — аввал қандай бслса ҳозир ҳам шундоқлигича, съни темир панжара, темир сшик, қаттиқ сриндиқ ва ҳоказо. Бироқ бу ерда тунаб кетувчиларнинг кети узилмаспти, қайтанга навбатда турувчилар кспайиб бормоқда. Сабаби: биринчидан, ушбу «меҳмонхона» бошқа меҳмонхоналарга қараганда анча арзон. Иккинчидан, бу ерга келиб, бир кунми ё уч кунми сшаганлар ҳақиқий маҳбуслардек сшашади, съни темир «чашка»да овқат ейишади ва қамоқхона коржомасида юришади. Коржома сса текинга берилади.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:55:37
ҚИЗАЛОҚ ОТАСИАИ «ТАА БИЯЛАДИ»

Қандай қилиб дейсизми? Жуда оддий. Уфалик 8 ёшли Ксюша отасининг сигарет чекишини ёқтирмасди. Шунинг учун аввалига сигаретларнинг тамакисини сширинча тскиб ташлаб, қурук қоғозини отасининг чснтагига солиб қсйиб юрди. Бироқ отаси «сигаретчилар ҳам халтурага стибди-да» деб нолиб, сна бошқа олиб чекаверди. Шунда Ксюша сна бекитиқча отасининг барча сигаретларининг ичига гугурт бошларини сзиб солиб қсйди. Отаси сна чекмоқчи бслувди сигарет оғзида «портлаб» кетди. Бошқасини чекмоқчи бслди — у ҳам шундай «портлади». Яхшисмки, ҳеч ерига шикаст етмади, мсйловлари бир оз куйиб қолди, холос. Шунда Ксюша айбига иқрор бслиб, қилган хатосини тан олди ва «А­нди чекманг, жон ота, сиз ҳали ксп сшашингиз керак», деди. Қизининг бу гапи таъсир қилдими ё содир бслган «портлаш» сабабми, ҳар қалай ота снди чекмай қсйди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:56:44
ДИҚҚАТ, ТОШБАҚА!

Кейинги йилларда Мисрнинг Ўрта Ер денгизи қирғоқларига медузаларнинг мавсумий бостириб келиши кузатилмокда. Олимлар бунинг сабабини скологик мувозанат бузилганлигида, деб билишмоқда, съни денгиз тошбақаларининг қирилиб кетаётганлигидан дейишмоқда. Тошбақалар асосан медузалар билан озиқланади.
Денгиз тошбақаларининг қирилиб кетишига сабаб уларни севиб истеъмол қилувчи «очксзлар» кспайиб бораётганлигидир. Аегаки, сша ерлик аҳоли ривост қилишларича, тошбақа гсшти бепуштлик ва бошқа бир қанча касалликларга даво скан.
Маълумки, денгиз тошбақалари қирғокдаги қумлар остига 150 тагача тухум қссди. Шундан срми насл беради, холос.
Ҳозир тошбақаларни муҳофаза қилиш бсйича дастур ишлаб чиқилиб, амалга жорий стилган: тошбақаларнинг тухум қссдиган жойи — А­л-Ариш шаҳри атрофидаги қирғоқларга ер юзаси бсйлаб махсус тсрлар тортилган. Улар тошбақа тухумларини қушлардан, ёввойи ҳайвонлардан ва одамлар тажовузидан муҳофаза стади. Тухумдан чиққан тошбақачалар фақат тунда «қафас-тср»дан чиқарилади ва уларнинг ссон-омон денгизга чиқиб олиши тсла таъминланмоқда.
Дарвоқе, мисрлик олимлар тошбақа тухумларини инкубаторда очириш устида тажрибалар стказишмокда.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:57:25
ЎЗИГА ХОС АА ИЗА

Детройтлик 4 фарзанднинг отаси Жон Микс ниҳост сз ишхонасига қайта қабул қилинди. Ишга тикланса нима бспти, дейишингиз мумкин. Бироқ гап бошқа ёкда.
Жон бир ой давомида қурилиш компаниссига «Ишга қабул қилинг, илтимос» деб роппа-роса 2500 та ариза ёзди. Аризаси ҳам сзига хос бслди, съни ҳар ариза ёзганда «илтимос» ссзини биттадан кспайтириб бораверди. Шундай қилиб бу ссзлар юз саҳифага етди.
Компанис Микснинг срнига бошқа одамни ишга қабул қилиб қсйганди. Шунинг учун бсш срин йсқ сди. Аммо раҳбарист Микснинг аризаларини инобатга олиб, снги иш срнини жорий стди, съни почта жснатмаларини сараловчи қилиб ишга олди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:57:42
ИШҚИЙ ШОВҚИА-СУА ОА УЧУА

Америкалик 44 ёшли Ханн А ихтер ва 46 ёшли севгилиси Клаус Конрадлар устидан қсшниси судга ариза берди. А­мишки, кечқурунлари уларнинг ишқий муносабатлари «шовқини»дан қсшниси ухлолмаётган скан. Тавба, суд ҳам бу ишни сринмай ксриб чиқишга розилик берди. Улар алоқа пайтдаги шовқин даражасини слчашмоқчи бслишди. Тажрибани сса суд залининг сзида стказишмоқчи, съни бир хонада ср-хотин ишқий муносабатда бслишади, қсшни хонада сса мутахассислар асбоб-ускуналар билан уларнинг ҳансирашларини қайд стишади.
Шундай қилиб овозларнинг нечоғли паст ё баландлигига қараб, суд сз ажримини чиқарди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:57:58
ЎЗИАИ-ЎЗИ ЛОСИЛКА ҚИЛИБ ЖЎААТДИ

Ҳа, ишонаверинг, иқтисод деганлари шу бслса керак-да. Америкалик Скотт Харнер 160 километр узоқда сшайдиган оғайнисиникига бормоқчи бслди. Бироқ йсл харажати малол келди. Шунда «сзимни посилка қилсам-чи», дес сйлади. Дарров стириб хомчст қилди. Тузук, ҳар қалай посилка арзонга тушар скан. Ва шундай қилиб 90x90x180 сантиметр ҳажмда посилка ссаб, манзилларини ёзди, ҳатто посилкани тсғри қсйиш учун огоҳлантирувчи белгилар ҳам чизди. Сснг ичига сзи кириб, қсшнисига михлаб, почтага олиб бориб топширишни буюрди. Дарвоқе, сзи билан бирга озгина егулик, схна ичимлик ва ҳар сҳтимолга қарши «тувак»сифат идишни ҳам олволди.
Қисқаси, ноёб посилка манзилга бир кеча-кундузда етиб борди. Скотт ҳозир почта ишидан мамнун. «Ахир посилкани юклаётганда ё тушираётганда итқитишмади, оёқни осмондан қилиб қсйишмади, посилка юзидаги огоҳлантирувчи белгиларга қаттиқ амал қилишаркан», дейди Скоттнинг сзи.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 17:59:50
ЯА ИМ ЙИЛДА 20 МАА ТА

Лондон аслида устсизлар макони смас. Аммо беш қсл баробар бслмаганидек... ҳамма ҳар хил-да.
Лондонлик 24 ёшли А она срга тегишнисм «қойил-мақом» қилиб юборди. Ярим йилда ҳе йсқ-бе йсқ 20 марта срга тегиб чиқса бсладими?! Бунинг устига барчаси расмий қайд стилганига нима дейсиз.
А она шу йсл билан сзининг молисвий аҳволини ҳам тиклаб олди. Ахир ҳар бир ср билан ажрашганда мол-мулк тенг иккига бслинаверди-да.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 18:09:39
«ТАҚДИА ИМ ҒЎА , ЛЕШАААМ ШЎА  А­КАА»

Ларагвайлик Марис Кортенинг такдири ҳеч кимникига схшамаган, дунё бсйича сгона бслса керак. Лешанаси шсрлигини сзи ҳам тан олади. Аегаки, 9 марта срга теккан бслса, шу 9 сри ҳам қилган жиностлари учун суд томонидан слим жазосига маҳкум стилган. Масалан, биринчи сри бслмиш Хуан Моран ғирт каллакесар сди. Ўзининг икки душманини слдиргани учун, иккинчи сри Хосе Санчес сса Мариснинг сйнашини слдиргани учун олий жазога ҳукм қилинган. Қолган етти сри ҳам аввалги «кундошлари» йслидан борган.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 18:10:03
ҚОҒОЗ ЎҚАИ ТЎСИБ ҚОЛДИ

Испанислик 36 ёшли аёл Хулис Кордоба харид қилиб дскондан ксчага чиқиши билан икки жиностчи гуруҳ отишмасининг сртасида қолди ва кскрагига келиб теккан икки сқ зарбидан йиқилиб тушди. Ўлдим, деди. Бироқ ажали етмаган скан. Ҳеч қандай шикаст етмади. Харид қилган нарсалари — ҳожат қоғози срами Хулисни бир слимдан асраб қолди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 12 Iyul 2008, 18:14:27
ХОҲЛОВЧИЛАА  ТОЛИЛМАЯЛТИ

Бруней султони буюртмасига биноан Сингапур касалхоналаридан бири жуда ҳашаматли қилиб таъмирланди. Барча буюмлар, ҳатто ҳожатхона ҳам соф чинни ва олтиндан қилинди. А­шик ва дераза тутқичлари сса мамонтнинг дандон тишларидан ссалди. Ерга сса форсликларнинг қслда тсқилган гилами тсшалди. Хизматкор ва шифокорларни чақирадиган тугмачалар ҳам олтиндан. Озиқ-овқатлар Хитойнинг қадимги соф чинниларида келтирилади. Бемор фақат ётиб олиб даволанади, холос. Дарвоқе, касалхонада бир кеча-кундуз даволаниш 3 минг долларга тушади.
Бироқ шуниси ачинарлики, шундай ҳашаматли, жуда зср шифохонада даволанишга хоҳиш-истак билдирувчилар топилмаспти.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 18:56:03
ДОЛЛАА АИАГ УЧДАА ИККИ ҚИСМИ ЧЕТДА
Америка Қсшма Штатлари долларининг учдан икки қисми мамлакатдан ташқарида юрибди. Бу ксрсаткич снада ортиб бормокда.
Аью-Йорк федерал резерв банки ходими Жозеф Боттанинг айтишича, кейинги беш йил ичида чет давлатларда муомаладаги АҚШ доллари йилига 15 — 20 фоиз ошиб борган. Бунга сабаб дунёда «совуқ уруш» ваҳимасининг тугаши натижасида ксп мамлакатларнинг хорижий тслов воситалари учун сз сшикларини очиб беришидир. Шунинг учун ҳам ксп мамлакатларга АҚШ доллари сувдай оқиб кира бошлади. Уларнинг 80 фоизга сқини 100 долларлик банкнотлардир.
Яна шуни алоҳида таъкидлаш керакки, АҚШнинг сзида снг ксп тарқалган банкнот 20 долларликлар скан. Аегаки, улар олди-сотди ва автомат савдо расталари учун снг қулайидир. Ажабланарлиси шуки, америкаликларнинг кспчилиги 100 долларлик банкнотнинг, ҳатто қандай ксринишдалигини ҳам билишмас скан. Чунки буни савдода қсллашга сҳтиёж сезилмаган.
Чет слларда сса тадбиркор ва ишбилармонлар томонидан йирик молисвий операяислар амалга оширилади. Шунинг учун ҳам 100 долларлик банкнотлар хорижга кспроқ чиқарилади.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 18:58:41
ДОА ИХЎА  КИЛАЕА 
Ҳаммамиз биламизки, ксп дори истеъмол қилиш ҳам соғлиққа зарар. Аммо бу ақидани америкалик Килнер деган одам пучга чиқарди. У 360 мингта турли-туман дори истеъмол қилган. Ҳатто, бу дориларнинг ёрлиқларини ҳам йиғиб юрган.
Бироқ қизиғи шундаки, шунча дори истеъмол қилсада, унинг соғлиғига путур етмаган. Шифокорлар бунинг сабабини аниқлай олмай, лол қолишмоқда. Ва охир-оқибат Килнернинг номини «Гиннеснинг А екордлар китоби»га тиркаш билан сзларини овутишди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:01:11
ИШБИЛАА МОА ТАДБИА КОА  АЛДААДИ
Аслида ишбилармонлик ва тадбиркорлик билан шуғулланадиган кишилар қилни қирқ ёрадиган, уддабурон бслишади. Аммо уларни ҳам срим йслда алдаб, қақшатиб кетадиган қаллоблар борлигига нима дейсиз? Мана, масалан, Василий Михайлов деган ишбилармон 300 минг Америка долларини рублга алмаштириш учун атайин Москвага келганди. Бироқ у ерда шунча долларга «бас келадиган» банкнот топилмади, аниқроғи, кассада пул етмади. Шунда ишбилармон сна Санкт-Летербургга йсл олди.
У ерда ҳам уч соатлар санқиди. Барча валюта алмаштириш шохобчалари унинг наздига тсғри келмади. Охири Мир проспектидаги бир шохобчада унга 1 доллар учун 25 рублу 50 тийин тслашни таклиф стишди. У рози бслди. Ўзининг тан қсриқчилари билан бинога кириб, касса туйнуги олдида 300 минг долларни сз қсллари билан санаб берди. Кассир ҳам сз навбатида туйнукдан долларни олиб, ҳақиқийлигини текшириб ксрди ва ишонч ҳосил қилгач, шунга тенг пулни санаб тахлаб беришини айтиб, туйнукни ёпди. Ишбилармон Михайлов ҳам бунга рози бслди.
Орадан 15 дақиқа вақт стди, сснг сна 10 дақиқа. Василий ва унинг қсриқчилари хавотирлана бошлашди: аввалига туйнукни сҳтиёткорлик билан чертишди, сснг муштлай бошлашди. Кассир тушмагур йсқ, туйнукни очмади. Яна срим соат кутишди. Сснг шохобча жойлашган бино — дскон директорига мурожаат стишди. Директор: «Балки кассирнинг мазаси қочгандир?» дес иккинчи калит билан шохобча сшигини очди. Ае ксз билан ксришсинки, кассир ҳам, шохобча қсриқчиси ҳам йсқ. Фақат катта ксчага чиқадиган сшик ланг очиқ турарди.
Тверлик ишбилармон негадир милияисга мурожаат стмади.  Чунки 300 минг доллар унинг қслига қаёқдан келганлиги  ҳақида ҳужжат албатта талаб стиларди-да. Бундай ҳужжат сса унда йсқ сди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:02:29
ШОХАИ СИАДИА ГААИ УЧУА
Аью-Йорк боғдорчилик хсжалиги хизмати анча қаттиққсллик билан иш олиб бормокда. Бундай дейишимизга сабаб, 9 ва 11 ёшли қизларнинг отаси номига оз смас, ксп смас 1000 доллар жарима тслаш ҳақида хабарнома келди.
Маълум бслишича, қизлар шаҳарнинг марказий истироҳат боғидаги дарахтлардан бирига чиқиб, шохларини синдиришган скан.
«Ааҳотки, бу оғир жиност бслса. Биринчи марта огоҳлантириш билан ҳам чекланишса бсларди-ку», дес қизларнинг отаси ҳайрон. Бироқ боғдорчилик хизмати вакиллари унга қизларининг «жиности»ни тасдиқловчи суратларни ксрсатиб, исботлаб беришди. Аа илож, суд жарима тсғри белгиланган, деб топди.
Худди шунингдек, сна бир одамга ҳам катта миқдорда жарима белгиланди. У велосипедини дарахтга темир занжирда боғлаб қсйгани учун шундай жарима билан «тақдирланди». Бироқ суд уни кечирди, негаки, дарахт танасига шикаст етмаганди. Лекин гуноҳкор бориб дарахтдан кечирим ссраши қаттиқ тайинланди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:05:07
БОЙВУЧЧА ҚИЗЛАА 
Тақдир кимгадир кулиб боқади, кимгадир бир умр азоб беради. Буни ҳаёт дейдилар. Бироқ биз ҳикос қилмоқчи бслган қизларнинг тақдири... Ҳар қалай моддий қийинчилик нелигини билишмайди. Уларга жуда катта мерос қолган. Масалан, Аллегра Бскнинг сармосси 12 ёшида 500 миллион доллардан ошиқ сди. Унга бу бойлик бувиси — машҳур мода устаси Жанни Версачдан мерос қолган. Жанни Версач қонхср қотиллар қслида қазо қилганди.
Яна шундай бойвучча қизлардан бири Аристотел Онассиснинг невараси 13 ёшли Атина А уссел Онассисдир. Унга тегишли сармос 9 миллиард долларни ташкил стади. Шуниси ачинарлики, А усселнинг васийлари, съни «ғамхср» қариндошлари бу бойликни орқа-олдига қарамай совуришмоқда. А уссел сса 18 ёшга тслгачгина бу мероснинг ҳақиқий соҳиби ҳисобланади, аниқроғи, меросни сзи ишлатиш ва сарфлаш ҳуқуқига сга бслади.
Машҳур «Майкрософт» компанисси соҳиби Билл Гейтснинг қизи Жениффер Кстри Гейтс ҳам снг зср бойвуччалардан саналади. Фақат унинг отаси ҳозирча тирик (Илоҳим умрлари узоқ бслсин). Отасининг вақти-соати етгач, Жениффер 30 миллиард долларлик бойликка меросхср бслади.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:06:14
ОШҚОЗОАДА - ТЕМИА -ТЕА САК

Бир хил ҳайвонларнинг резина ё темир-терсак еб қсйганини ксриб, ҳайрон қоламиз ва ошқозони зср скан-да, шунисм ҳазм қилиб юборса-с, деб донг қотамиз. Уларни ҳазм қилиши жудасм камдан-кам учрайдиган ҳол. Аслида шу нарсалар сша ҳайвоннинг слимига сабабчи бслади.
А¦иняиннатида бир қари тимсоҳ слди. Ветеринарлар ошқозонини ёриб ксришганди... ҳайратдан ёқа ушлашди. Ошқозонида болалар кураги, 2 та сшитиш асбоби, тсрт жуфт ксзойнак, 22 та тиш чёткаси, 5 та мих, 14 та танга, шунингдек, қайчи ва гулчелаклар бор скан.
Систлдаги ҳайвонот боғида ҳам шунга схшаш воқеа юз берди. Тюлен ошқозонидан 379 та танга, 3 та катта-катта тугма, 2 та биллиард шари, 11 та турли ҳажмдаги шурплар олинган. Ветеринарларнинг айтишича, икки ҳолатда ҳам ҳайвонлар слимига улар ошқозонидаги «юклар» сабаб бслган.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:09:10
МАҚСАД   ЕЧИАТИА ИШМИДИ?

Генусликлар «Британис ҳаво йсллари»га қарашли самолёт стюардессаси бортдан срим сланғоч ҳолда тушаётганини ксришиб, ҳайратдан ёқа ушлашди.
Маълум бслишича, қиз бечора учувчилар билан гаров сйнаган скан, съни учувчилар белгиланган вақтдан олдинроқ Генусга учиб боришса стюардесса ечинган ҳолда самолётдан тушиши керак сди. Афсус, учувчилар маррадан олдин боришди. Шунинг учун... қиз бечоранинг шартни бажаришдан бошқа чораси қолмаган сди. Аачора, айтилган гап, отилган сқ.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:10:39
ЖИААИ   БЎЛААЗДИ

Амстердамнинг кичик бозорларидан бирида машҳур рассом А ембрандтнинг икки асари арзимаган пулга сотилди. Сотувчи асарни тсғри баҳолай олмади. Буни кспчилик сезди. Лекин начора, савдога аралашишни хоҳлашмади.
Харидор, съни асарларни сотиб олган шахс анча уддабурон скан. А асмларни шу бозорнинг сзида, шу куни бир немис коллекяионерига оз смас, ксп смас накд 48 минг долларга сотиб юборди. Буни сшитган аввалги сгаси арзимаган пулга сотиб, шунча пулни қслдан бой берганига нақ жинни бслаёзди. Ахир сзингиз сйлаб ксринг, 4 доллар қаёқда-ю, 48 минг доллар қаёқда.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:24:32
СОАТГА СОЛИҚ

Бугунги кунда солиқларнинг ҳам тури кспайиб кетди. Бу снгилик смас, албатта. Қадимда, съни 1797 йили Англисда давлат ҳазинасини тслдириш учун, ҳатто соатларга ҳам солиқлар белгиланган. Ҳар бир соат сгаси давлатга 5 шиллинг солиқ тслаган. Бу сша пайтда майда пул смасди. Шунинг учун бслса керак сша пайтда соатли бандалар камайиб кетди. Бу вазистдан сса ресторан сгалари унумли фойдаланиб қолишди, съни соатсиз мижозларни кспайтириш учун ресторанларига улкан соатларни осиб қсйиш модага айланди. Вақтни билмоқни истаган одам албатта ресторанга кирарди ва офияиантларнинг «қийин-қистови» билан тамадди қилиб, кейин кетишарди.
Лекин ресторан соҳибларининг бу тадбиркорликлари узоққа чсзилмади. Солиқнинг бу тури бир йилдан кейиноқ бекор қилинди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:27:39
ЧАҚМОҚ УАГА ЎЧАКИШГАА...МИ?

Табиатда нималар содир бслмайди. Гохида ақл бовар қилмас воқеа-ҳодисалар рсй берадики, ҳайратдан ёқа ушлаб донг қотасан. Масалан, мана бу воқеани сшитинг: 1899 йили Италиснинг Торонто шаҳрида сшовчи Лримардани сз томорқасида куймаланиб юрганида чақмоқ уриб, кул қилди. А оппа-роса 30 йилдан сснг сса худди шу жойда унинг сғлини ҳам чақмоқ уриб слдирди. 1949 йил 8 октсбрда сса сна худди шу жойда биринчи марҳумнинг авлодидан бслмиш, аниқроғи, невараси А олла Лримарда ҳам чақмоқ туфайли жасади кулга айланди.
1918 йили майор Саммерфордни ҳам отда кетаётгани-да чақмоқ урган. Шу воқеа сабаб у ногирон бслиб, армис билан хайрлашади ва Ванкуверга кетади. У ерда балиқчилик билан шуғулланади. Бироқ 1924 йили балиқ овида унга сна чақмоқ тегади. Омади бор скан сна тирик қолади. Аммо 1930 йилда урган чақмоқ унинг ҳаётига зомин бслди, съни Саммерфорд аввалига бутунлай фалаж бслиб қолди, сснг шу фалажлик уни нариги дунёга олиб кетди. Бу воқеанинг ажабланарли ва ачинарли томони шундаки, чақмоқ уни гсрида ҳам тинч қсймади: 1934 йили Саммерфорднинг Ванкувер қабристонидаги гсрига чақмоқ тушиб, гсрни бузиб юборди.
Қуйида ҳикос қилинадиган воқеа сса..
Қисқаси, Гонолулуда сшовчи Бретт Махорн кунларнинг бирида сртоқлари билан бирга ҳовлида гсшт қовуриб, чсчқахсрлик қилишмоқчи бслишди. Лекин кутилмаганда момақалдироқ туриб, жала қус бошлади. Барча уйга қочиб кирди. Учта чақмокдан сснг жала тинди. Бретт ва меҳмонлар сна ҳовлига чиқишди. Ае ксз билан ксришсинки, чсчқа қовурилган ҳолда тайёр турарди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:29:04
ДАМ ОЛИШ АЕЛИГИА БИЛМАСА

Ажойиб ва ғаройиб воқеа, ҳодиса ва рекордларни тарихга қайд стиб борувчи Гиннес компанисси сна бир воқеани рекорд  натижа дес тан олди.
Гап шундаки, АҚШнинг Ленсилванис штатида 85 ёшли Анжело Канорато снг қари бар соҳибларидан бири сканлиги аниқланди.
Бундан ташқари, худди шу штатда сшовчи сна бир қарис ҳам ноёб қобилист сгаларидан бири. У 96 ёшли А­нтони Кьюзет бслиб, дам олишсиз, съни ҳафтада етти кун оёқда тик туриб ишлайди. Дарвоқе, Кьюзет 1936 йилда акаси билан ҳамкорликда сзларининг хусусий барини очишган ва сшандан бери «прогул»сиз ишлаган.
Барменларнинг узоқ сшашига сабаб, балки «прогул»сиз ишлашларидир, дес ҳазиллашмоқда Гиннесчилар.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:30:15
ФАҚАТ 9 ДАА ИБОА АТ

Висконсин штатидаги Белойт шаҳри туғруқхоналаридан бирида Мсри Усдлнинг ксзи ёриди. Хсш, нима бспти, одатдаги туғилиш-да, дейишингиз мумкин. Тсғри, одатдагидек. Аммо сътибор берилса, ғаройиб жиҳатини тезда англаш мумкин. Гап шундаки, чақалоқ 1999 йилнинг 9 сентсбрида соат 9 дан 9 дақиқа стганда туғилган. Бундан ташқари, чақалоқнинг оғирлиги ҳам 9 фунту 9 уняий (4,6 килога тенг)дир. Бу тасодифни шифокорлар сша заҳоти сезишди ва қолган жараённи ҳам 9 га боғлашмоқчи бслишди, съни 9 рақами билан боғлиқ 9,99 ёки 999 хонага ётқизишни нист қилишди. Афсус, у хоналар банд скан. Шундай бслса-да, йслини топишди: 2115 хонага ётқизишди. Бунинг 9 га нима алоқаси бор деспсизми? Шошманг, алоқаси бор скан, съни рақамларни бир-бирига қсшсангиз   9 сони чиқиб турибди-да.
Бу воқеликни кспчилик инсонист учун бахт келтиради, дес схшиликка йсйишмокда. Унинг жамистга қандай каромат ксрсатишини вақт ксрсатади.
Дарвоқе, чақалоққа 9 рақами билан боғлиқ исм қсйишмади. У Аиколас Стивен Усдлдир.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:35:02
«УЙИАГГА ХАТ АЗ», ДЕА ДИ

Гоҳо дунёнинг сзи ғайритабиийликдан иборатдек туюлади кишига. Ғайритабиий воқеалар, жисмлар, ҳайвонлару бошқа жонзотлар, ҳатто инсоннинг сзида ғайритабиий қобилистга сгалиги биз оддий кишиларни ҳайратда қолдирмай қсймайди.
«А отамизда бир жангчи бсларди, — дес сслайди иккинчи жаҳон уруши қатнашчиси бслмиш отахон. — У ғайриоддий қобилистга сга сди, съни бир сафар сержантимизга дабдурустдан «уйингга хат ёз», деди. У сътибор бермади. Ачинарлиси шу бслдики, сша кунги жангда сержант ҳалок бслди. Бундай воқеалар ксп такрорланди. Бора-бора кспчилик ундан сзини олиб қочадиган бслди.
Бир куни қсшни қисмдан бир лейтенантни бизнинг ротамизга стказишди. У ротамизда бслаётган бундай ажабтовур воқеадан бехабар сди. Шунинг учун босги жангчи унгасм уйига хат ёзишини тайинлаганида у парво қилмади. Бироқ командиримиз сна бир йсқотишнинг олдини олиш мақсадида лейтенантни қсшимча куч олиб келиш учун орқа фронтга жснатди. Афсус, бир соат стар-стмас унинг ҳалок бслганлиги тсғрисида хабар келди. Маълум бслишича, немис замбарагининг дайди сқи у кетаётган машинага тегиб портлабди.
Шу воқеадан кейинги биринчи жангда сша «башоратчи» жангчининг жасади топилди. У орқа томонидан сқ еган скан. Уни қайсидир бир жангчимиз отгани кейин маълум бслди».
Бу воқеанинг қанчалик рост ё ёлғонлиги собиқ жангчи отахоннинг виждонига ҳавола. Аммо оппоқ соқоли билан шу ёшга келиб, унинг ёлғон гапирмаслиги аён. Ахир ажойиботларга лиқ тсла бу дунё ганжида биз кутмаган ва ҳатто тасаввуримизга сиғмайдиган ҳодисалар ҳар қадамда юз бериши турган гап.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:39:15
ТЎА Т ОАҚЛИ ТОВУҚ ВА ҒОЗ

Аорвегислик фермер Аорберт Шмиднинг паррандалари орасида тсрт оёқлиси ҳам бор. Лекин икки оёғида юради. Қолган икки оёғини йиғиб олади.
Литванинг Дабкина қишлоғида сшовчи Янин Круменнинг хсжалигида ҳам тсрт оёқли ғоз «туғилган». Аммо у юролмаган. Аегаки, ҳар бир оёғининг узунлиги ҳар хил сди. Шу сабабли бу ногирон ғозчани фақат сувда боқишга тсғри келган.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 19:43:11
ЛУЛ ЮТИБ ҲУШИДАА КЕТДИ

Лознан асропорти божхонасида Уганда фуқаросининг мазаси қочиб, бирдан ҳушидан кетди ва қон босими туша бошлади. У Германисга учаётганди, божхона ксригида... Яхшисм шифокорлар зумда етиб келишди ва «овқатдан заҳарланган», дес қустириш муолажасиии ксллашди. Буни қарангки, касалнинг оғзидан дойч маркалар отилиб чиқа бошлади ва ҳаммаси бслиб 10 минг дойч марка йиғилди. Тажрибали божхоначилар ва шифокорлар бундай воқеанинг биринчи марта гувоҳи бслишаётганини айтишди.
Маълум бслишича, угандалик бу йигит неча йиллаб йиққан дойч маркаларини божхоначилардан сҳтиётлаб, ёғлаб туриб ютиб юборган скан ва Угандадан Лольшагача ҳеч нарса бслмагандек келиб олибди. Лекин Лознан асропортида касални иситмаси ошкор стди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 21:23:42
 
БЕМИАААТ АА ДАМЧИ

Одамга садоқатли дсст ҳақида гап кетгудек бслса, кспчиликнинг хаёлига албатта ит келса ажаб смас. Ҳақиқатан ҳам итларнинг инсонга садоқати ҳақида ксп сшитганмиз ва сқиганмиз. Қуйида ҳикос қиладиганимиз ҳам итнинг инсонга вафодорлиги ҳақида.
Қисқаси, денгизчи Аллен Лортон 1991 йили бахтсиз ҳодиса туфайли хотирасини йсқотди ва срнидан қсзғалолмай қолди. Етти йил турмуш сртоғи қаради. Сснг сргатилган ит сотиб олди.
Алленнинг корига шу ит сради, съни Алленни ногиронлик аравачасида А­ндол (итнинг лақаби) сайр сттиради, уй сшикларини очиб-ёпади, лифтни «чақиради» ва Алленни пастгача олиб тушади, ҳатто кружкада чой ҳам узатади. А­ндолнинг оилага қувонч улашган жиҳати шундаки, у бир неча марта Алленнинг ҳаётини асраб қолди, съни аравачада сайр қилиб юрганида Аллен катта ксчага чиқиб кетиб қолган, шунда А­ндол уни бир неча бор хавфсиз жойга олиб чиқишга муваффақ бслган. Шунинг учун ҳам Тулуза шаҳри маъмуристи «Йилнинг снг схши ити» ва ҳатто «Аср ити» деган унвон жорий стиб, сша унвонларни шу итга берди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 21:24:40
«КЎА МАГААИМ ҚОЛМАДИ»

Бу дунёда узоқ сшаганингдан кейин ксрмаган кунинг қолмас скан, дейди сиднейлик қарис Жон Мальнес. Ҳақиқатан ҳам у бечора не кунларни ксрмади-с. Янасм жони қаттиқ скан, бир қанча фожиадан омон чиқди, съни икки марта илон заҳарлади, уч марта автомобиль остида қолди, тсрт марта мотояикл, етти марта велосипед босиб кетди. Хайристки, барчасида тирик қолди ва тақдир зарбаларига бардош бериб, юз ёшдан ҳам стиб олди.
— А­нди тақдир «ҳазиллари»дан сзимни асрашим керак, ахир қариб қолдим, — дейди Мальнес.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 21:31:37
ЧИГИА ТКАЛАА  БОСҚИАИГА ҚАА ШИ

Хитойнинг шимоли-ғарбидаги Синьязсн вилости қишлоқ хсжалигига чигирткалар босқини катта зарар етказди. Бу зараркунандаларга қарши курашиш учун сса барча чоралар ксрилди. Жумладан, махсус сргатилган срдаклардан ҳам фойдаланилди.
Гап шундаки, Шарқий Хитойдаги Чжеязен вилостида сшовчи фермер Ян Даюан срдакчилик билан шуғулланади. Бир неча йил олдин у 30 минг срдагини Синьязсн вилостига шартнома баҳосида сотганди. Чигирткаларга қарши срдаклар кураши муваффақистли кечди. Шунинг учун вилост раҳбаристи сна бир неча минг срдак сотиб олишга қарор қилди ва 2,6 миллион гектар майдонни зараркунандалардан шу усул билан тозалашни афзал ксришди.
Ян Даюаннинг иши юришгандан юришди. Аегаки, Синьязсн вилости маъмуристи кейинчалик сна 300 мингта срдак сотиб олди. Фермер сса зср кайфист билан срдакларини кспайтиришда давом стмоқда.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 21:32:51
ШУАДАА ҲАМ ФОЙДА КЎА МОҚЧИ

Венгрис ҳукумати фоҳишабозликка қарши курашнинг снги чорасини сйлаб топишди, съни улар даромадини ҳам солиққа тортиш масаласи.
— Ҳукуматнинг ишқий муносабатлардан ҳам фойда олишни ксзлаши ажабланарли ҳол смас, деб ёзади «Мадьср хирлап» газетаси. — Агарки ҳеч ким ичмаса, чекмаса ё машина минмаса давлат бюджети «стириб қолиши» аниқ, — дес таъкидлайди сна газета. — Шундай скан Венгрис бюджети нега снди фоҳишабозликдан келадиган даромаддан ксз юмсин.
Шуниси қизиқки, фоҳишалар даромадини солиққа тортиш фоҳишалар фаолистининг қонунийлашгани ҳисобланади. Лекин бу нарса лойиҳа ташаббускорларини кспам хижолатга қсйгани йсқ. Масала бошқа томонда, съни фоҳишаларнинг солиққа тортиладиган даромадини қандай аниқлаш масаласи  лойиҳачиларни сйлантириб қсйди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 23:47:51
УЙ БЕКАЛИГИГА ДИЛЛОМ

Бир қарашда уй бекалиги учун умуман диплом шарт смасдек. Бизда қизларни уй бекалигига оналар ёшлигиданоқ пишиқ-пухта тарбислаб борадилар. Лекин Лольшаниинг Турковияа шаҳридаги қишлоқ хсжалик техникумида сса уй бекалиги йсналиши бсйича алоҳида факультет очилиб, фаолист ксрсатаётганига анча бслди. Бу ерда оилани боқиш, уй бюджетини режалаштириш, уй хоналарини безаш, соғлиқни сақлаш, бола боқиш, оила гигиенаси, оила аъзоларини қандай кийинтириш каби дастурлар асосида амалий ва назарий машғулотлар олиб борилади. Бундан ташқари, талабаларнинг амалий ксникмалари хсжаликларда картошка кавлаш, ариқ олиш, сигир соғиш ва бошқа юмушлар билан ҳам стказилади. Шунингдек, улар ҳосил йиғим-терими пайтида мева-сабзавотларни йиғиш, ундан мураббою консерва тайёрлашни ҳам срганишади.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 13 Iyul 2008, 23:52:29
КЎА САТМАГА МУВОФИҚ

Флорида шаҳри асропортига бир моторли, олти кишилик самолёт унинг йсловчиси томонидан муваффақистли қсндирилди.
Гап шундаки, самолёт парвоздалигида 36 ёшли учувчи Кристофер Лирс штурвални бошқара туриб юрак ҳуружидан вафот стди. Бахтга қарши самолёт салонида Генри Анхалт исмли йсловчи бор сди, холос. У сса самолёт бошқаришни умуман билмасди. Аима қилиш керак? Яхшисмки, радиосигнал орқали ёрдам ссрашга ақли етди. Ва омади бор скан, бу сигналга синов парвозларини стаётган икки учувчи дарҳол жавоб берди, съни самолётни сқиндаги асропортгача қандай бошқариб бориш, қсндириш учун сса нима қилиш кераклигини сигнал орқали тушунтиришди. Хайристки, 30 дақиқадан сснг Анхал самолётни муваффақистли қсндирди. Тсғри, самолёт сакраб учиш-қсниш майдончасига урилиб кетди ва бир оз шикастланди ҳам, лекин бу фожиа смас сди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 14 Iyul 2008, 15:43:45
БИА  ЙЎЛА САККИЗТА

Дунё асли шовшувга сероб. Мантиқан олиб қараганда шу тобнинг сзида оламнинг қайсидир бурчида шов-шувли сна нимадир содир бслди, бир оздан кейин сна ва бу давом ставеради. Тсхтамайди. Зеро, бу ҳаётнинг давомийлигини тақозо стади.
Италисда ҳам ғаройиб воқеа юз берди: Марислла Маргарита исмли аёл бир йсла саккиз сгизакни дунёга келтирди. Қандай қилиб дейсизми? Бунга бугунги илм-фанимиз албатта жавоб топади, фақат бир оз вақт керак, съни аёл генларини илмий срганиш учун.
Қисқаси, чақалоқнинг икки нафари табиий равишда туғилди. Қолганларини сса жарроҳлик йсли билан олишга тсғри келди. Аммо охирги чақалоқнинг ҳаётини сақлаб қолишга шифокорлар ожизлик қилишди. Ааилож, тақдир скан.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 14 Iyul 2008, 15:44:25
«МАМЛАКАТ   МАА КАЗИ» ҚУА ИЛДИ

Хитой девори бутун дунёга машҳур. Уни хитойликлар авлоди қурганлигини барчамиз биламиз. Мамлакатнинг бугунги авлоди ҳам сзига хос қурилишни амалга оширдилар, съни Хитой осмону фалагининг географик қоқ сртасини аниқлаб, сша жойга улуғвор ёдгорлик бунёд стдилар. «Мамлакат маркази», дес ном олган бу ёдгорлик шимоли-ғарбий Ганьсу вилостида тикланди. Иншоот 56 та баҳайбат устундан иборат бслиб, бу ХХА да сшайдиган миллатлар сонига тенгдир. Адгорлик пойдеворига Хитой харитаси асос қилиб олинган. У 96 квадрат метр майдонни сгаллаган. (А­ътибор беринг, ХХА  майдони 9,6 миллион квадрат метр.)
А­ндиликда бу иншоот мамлакатнинг архитектуравий дурдонаси ҳисобланиб, сайёҳлар қадами аримайдиган жойга айланмоқда.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 14 Iyul 2008, 15:45:08
КАЛТАА ЛАА ДАА БЕЗОА  БЎЛИБ...

Қушлар бизнинг дсстимиз, деймиз, негаки, уларни схши ксрамиз. Лекин жуда кспайиб кетсасм жонга тегар скан. Каптарлар галаси Лондон шаҳри мсри Кен Ливингстон учун ҳақиқий бош оғриққа айланди.
Гап шундаки, сайёҳлар макони бслмиш машҳур Трафальгар майдонида каптарлар галаси шунчалар кспайганки, уларнинг сони 30 — 40 мингтага етади.
Уларни боқиш учун шаҳар маъмуристи маблағ ажратмайди, майдондан оёғи узилмайдиган сайёҳларнинг сзлари боқади уларни — ҳар бало бериб. Фақат муаммо шуки, майдонни тинимсиз тозалашга, съни каптарларнинг қумалоқларини четга чиқариб ташлашга ксп харажат сарфланмокда, съни йилига 100 минг фунт-стрелинггача. Шу майдоннинг сзидан бир йилда бир тоннадан ортиқ каптар гснги чиқариб ташланади. Демак, сз-сзидан маълумки, турли касалликлар тарқалиши ҳам сҳтимолдан холи смас. Шунинг учун шаҳар мсри каптарлар билан боғлиқ снги қарор қабул қилди. Унга ксра, махсус лияензисга сга бслмаган тадбиркорларнинг қушлар озиқ-овқати билан савдо қилиши тақиқланди. Фақат айрим савдо шохобчаларигагина рухсат берилди, шундасм каптарлар наслини тсхтатадиган контраяептивлар аралаштирилган дон-дунларни сотишга. Буни қаттиқ назоратга олиш учун сса  махсус гуруҳ тузилган.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 14 Iyul 2008, 15:47:37
АЙИҚЛАА  ФЕА МАСИ

Волжск скологис ахборот агентлиги хабарига ксра, бугунги кунда Хитойда минглаб айиқлар махсус фермаларда қафасда боқилмоқда. Аега, дес қизиқишингиз табиий. Маълум бслишича, бу айиқлардан сафро олинади ва қиммат нархда сотилади. Қадимги Хитой тиббиёти амъаналарига ксра, ундан бош оғриғига, жигар яиррозига, жинсий заифликка ва бошқа кспгина касалликларга қарши дори-дармон ҳамда махсус шампунлар тайёрланади.
Лул кетидан қувган фермерлар, ҳатто ер юзидан йсқолиб кетиш хавфида турган айрим айиқ турларини-да узоқ слкалардан мамлакатга олиб келиб, қафасга тиқишмоқда.
10 мингдан ортиқ айиқ ста оғир шароитда — тор ва пастак панжарали қафасларда сақланмоқда. Уларнинг, ҳатто қимирлашга ҳам имкони йсқ. Овқат сса тумшуғининг олдидаги кичкина тешикчадан берилади. Айиқларнинг бундай аҳволда узоқ муддат сақланиши, улар сусклари шаклининг сзгаришига сабаб бслмоқда. Бундан ташқари, айиқлардан сафро олиш механизми ҳам шафқатсизларчадир, съни трубканинг бир учи улар ст пуфагига тиқилади ва иккинчи учидан автоссрғич сафрони ссриб олади. А­нди улар қандай оғриққа дош бераётганини тасаввур қилиб олаверинг. Бу азоблардан қутулиш учун, ҳатто айрим айиқлар сз жонига қасд қилиб, сзларини слдиришмоқчи ҳам бслишди.
Шунинг учун ҳам дунё скологлари ва табиатсеварлари Хитой маъмуристига айиқларни қсйиб юбориш талабномалари билан мурожаат стишди ва бунинг бир оз натижаси ҳам ксринди — ҳукумат айрим фермаларни ёпди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 14 Iyul 2008, 16:04:40
8 ОЙДА ТИА ИКЛИГИАИ ИСБОТЛАДИ

Саратовлик Василий Головнев сзининг тириклигини, слмаганлигини роппа-роса 8 ой деганда зсрға исботлади.
Гап шундаки, Василий 1993 йил июнда Тамбов вилостидаги дсстиникига боради ва дсстининг қийин-қистови билан сша ерда «ИА А» хсжалигига слектрчи бслиб вақтинча ишга жойлашади. 1998 йил майда сса Саратовга қайтади, лекин Киев ксчасидаги сзининг уйига — 61 хонадонга киролмайди. Сабаб: қсшнилари уни слганга чиқазиб қсйишган скан. Бу, ҳатто расмий ҳужжатлаштирилибди ҳам.
Василий тсғри аввалги иш жойи — авиазаводга (уйни шу завод ҳисобидан олган сди) борди. У ерда унга слганлиги ҳақидаги маълумотномани тутқазишди ва «шу маълумотномага асосан сизни уйдан счирганмиз», дейишди завод маъмуристи. Ҳақиқатан ҳам 1996 йил 15 февралда тузилган далолатномада: «Мен Дронов И. А. бу мурдани танидим. У 1938 йили Гомел вилостининг А огачев тумани, Заполский посёлкасида туғилган ва Саратов шаҳрида сшаган менинг қсшним Головнев Василий Титовичнинг мурдасидир», деб ёзиб қсйилибди.
Василий бундан ёқа чангаллаб, тентак бслаёзди ва сзини сликлар рсйхатидан счириш ҳамда тириклар рсйхатига киритиш учун роппа-роса 8 ой югурди. 1999 йилнинг 18 снваридагина Заводск туман судининг судьсси Татьсна Ефимова 1996 йил февралдаги Василийнинг слими ҳақидаги актни бекор қилди. Ундан кейин сса Василий учун сна югур-югур бошланди. Бу гал у сз уйини қайтариб олиш учун елди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 15 Iyul 2008, 10:27:20
«КЕЧА ДАФА ҚИЛИАГААДИ-КУ...»

Бразилиснинг Баури қишлоғида ксз ксриб, қулоқ сшитмаган воқеа юз берди. Бир кун аввал дафн қилинган Аролду Феррейра ҳеч нарса бслмагандек қишлоқ ксчасидан кетиб борар сди. Тирик «мурдани» ксрган қишлоқдоши анча вақт сзига келолмай қолди, сснгра қариндош-уруғларига хабар қилиш учун югурди.
Бир оздан кейин уни маҳаллий барларнинг бирида маст ҳолда ксришди. Одамлар етиб келгач, гап нимадалигини билган Аролду аввалига жанжал бошламоқчи бслди, сснгра сзининг руҳи ҳурмати «юзта-юзта отиш»ни таклиф қилди.
Аролдунинг «слими» аслида қуйидагича бслган сди. У икки ҳафта илгари қсшни қишлоққа меҳмонга кетган вактда ҳамқишлоқлари қишлоқ чеккасидан бир жасадни топган. Жасад кимники скани аниқланмагач, у Аролдуники, деб тахмин қилинди ва қайғу билан дафн стилди.
Тирилган «мурда»нинг ҳақиқий ташвиши шундан кейин бошланди. Биринчидан, у хешларидан сзининг слганлиги ҳақида берган ксрсатмаларини қайтиб олиши учун ариза йиғиши лозим. Иккинчидан, собиқ «марҳум» маҳаллий ҳокимист томонидан унинг слганлиги ҳақида берилган гувоҳномани бекор қилдириши керак. Ҳаммасидан ҳам Аролду Феррейрага алам қиладиган томони шуки, дафн маросимига унинг анчадан буён йиғиб келаётган пулини сарфлаб юборишган.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 15 Iyul 2008, 10:29:10
ЖАА ИМА - 50 ТУЯ

Аигерисдаги Сокого штатининг шариат суди фуқаро Саллу Адам устидан ҳукм чиқарди. Унга ксра, Саллу 50 та тус  жарима тслайди.
Гап шундаки, 6 фарзанднинг онаси Зувайранинг ксрсатма беришича, Адам сз рафиқасидан берухсат 2 счкисини бозорда сотиб юборади. Бундан хабар топган рафиқаси уйда жанжал кстаради. Ўз навбатида оила бошлиғининг нафсонисти қсзиб, «қуюшқон»дан чиқади ва аёлини чалажон қилиб уриб, 10 та тишини синдиради. Шунинг учун ҳам суд унга 50 та тус жарима ва срим йил қамоқ жазоси белгилади. Бундан ташқари, хотинининг тишларини белгиланган муддатда солдириб ҳам бериши шарт.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 15 Iyul 2008, 10:35:31
ВАЗИА ЛИК БИАОСИДА МАЙМУАЛАА 

Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги биносига макака маймунлари жойлашиб олганди. Улар сзларини вазирдек ҳис қилиб, хоналарда қолдирилган портфелларни очиб, ичидаги муҳим ҳужжатларни сғирлаб кетишарди. Маймунлар, ҳатто вазирликка ташриф буюрган хорижлик дипломатларнинг ҳужжатларини ҳам гумдон қилмоқда сди.
Вазирлик хизматчилари ниҳост маймунларни ҳайдаб юборишнинг сзига хос йслини тоиди. Кимнингдир хаёлига макакаларни ёқтирмайдиган лангур маймуни тушиб қолди. Битта лангур келтирилгач, у барча макакаларни ҳайдаб юборди.
Макакалар Ташқи ишлар вазирлиги биносидан чиқиб узоққа кетгани йсқ. Улар снди Мудофаа вазирлиги биносига жойлашиб олганди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 15 Iyul 2008, 10:38:01
440 ТАДАА 5 ТАСИ ААИҚ ЧИҚҚАА

Лольшада фолбинларнинг обрссига путур етди. Лолияис маҳкамаси қотилликни топишда фолбинлар берган маълумотдан фойдаланишнинг натижалари ҳақида ҳисобот сълон қилди. Маълум бслишича, фолбинлар беш йил мобайнида рсй берган 440 жиноий ишнинг атиги бештасини  аниқ айтиб бера  олган.   Лолияисчиларнинг таъкидлашича,  фолбинлар  кспроқ миш-мишларга тасниб хулоса чиқаради.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 15 Iyul 2008, 10:45:23
ЕВА ОЛААИ КУМУШ БИЛАА МАҲВ А­ТМОҚЧИ

Мексика кумуш қазиб олиш бсйича дунёда биринчи сринда туради. А­ндиликда мексикаликлар мазкур қимматбаҳо металлдан ссалган маҳсулотлари билан Европа бозорларини маҳв стмоқчи.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 15 Iyul 2008, 11:06:31
ЮВИАИШ КАМАЙГАА

Голландлар тийинини бекорга сарфламайдиганлар тоифасидан. Мамлакатда сув ҳақининг анча қимматлиги сабабли аҳолининг 25 фоизи ҳафтасига бир мартадан ортиқ душ қилмас скан.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 15 Iyul 2008, 12:06:28
КЎЧАГА ЧИҚИШ ТАҚИҚЛААДИ

Колумбис пойтахти мсри Антанас Мокус Богота ксчаларида зсравонликнинг олдини олишнинг ғаройиб йслини сйлаб топди. У барча сркаклар учун кечки соат 19 дан сснг уйдан чиқишни тақиқлади. Бу бир куннинг сзида самарасини ксрсатди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 11:44:16
МУШУК АЛОМАТИ

Одамлар мушукка бекорга меҳр қсймаган ксринади. Америкалик олимларнинг айтишларича, у болада нафас қисиш касалига қарши иммунитет ҳосил қилиш хусусистига сга скан.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 11:46:34
ҚИМОА БОЗ ОМАДЛИМИ А ОФИА¦ИААТ?

Канаданинг Ванкувер шаҳрида сшовчи 55 ёшли қиморбоз ресторанда овқатланаётиб, у ерда қизғин давом стаётган лотересга схшаш сйинда сз бахтини синаб ксрмоқчи бслди ва билет рақамларини сша ерда хизмат қилаётган офияиант А­рин Броуслл билан ҳамкорликда ёзди. А­рин ҳеч сйлаб стирмай сз туғилган йилини айтиб ёздирди. Буни қарангки, сша 1969 рақамига 50000 Канада доллари ютуғи чиқди-с. Лекин қиморбоз қочиб кетгани йсқ, мардлик қилди. Ютуқни тенг иккига бслди. Икки фарзандли офияиант бу пулга машина сотиб олди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 11:49:28
ЧАААЛАА ГА ҚАА ШИ

Баъзи мамлакатларда бсрилар жуда кспайгани сабабли уларни отиш бсйича тадбирлар стказилиши тсғрисидаги хабарларга ксникиб қолганмиз. Жазоирда сса чаёнлар билан қандай курашиш бош оғриғига айланди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 11:50:30
ДАСТУА ХОАДА... ҚУМУА СҚА ВА ЧААА

Лондонлик тансиқ таом ихлосмандлари орасида ёғи кам ва таркибида протеин ксп бслган ғайриоддий овқатлар мода тусига кириб бормокда. Жумладан, айни пайтда шоколадга беланган, қовурилган қумурсқа, чирилдоқ ва чаён улар дастурхонининг ксрки ҳисобланмокда.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 11:53:57
КАЛТАКЕСАКХЎА  ҲИАДУЛАА 

Мексикалик сапотекас ҳиндуларининг севимли таоми — қора игуан калтакесаклари бутунлай йсқолиб кетиш хавфи остида қолди. Ҳиндулар уларни тутиб еб қсйишмокда.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 11:59:32
ҚАА ИЛИКДАЯМ УЙ ТОЗАЛАШДАА ҚУТУЛМАСА

Агар аёл уйда тозаликка риос қилмаса, ср у билан ажрашишга ҳақли. Италис кассаяис суди Бари шаҳрида сшовчи ср-хотин Кристина ва Винченяо исмли шахсларнинг ишини ксриб чиқиб, шундай қарор қабул қилди. Бу суд ишининг сзига хос сна бир жиҳати шундаки, ср-хотин сзларининг «олтин тсйи»ни нишонлаганига ҳали ксп вақт бслмаган сди. А­р саксонни қоралаган.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 12:04:39
112 ЙИЛ САА ГАА ДОАЛИКДА

Лочта жснатмаларини етказиб бериш бсйича жаҳон рекорди срнатилди. Австралиснинг Брисбен шаҳридан 1889 йилда жснатилган хат 2001 йилда Шотландиснинг Абердин шаҳрига етказиб берилди. Қизиғи шундаки, Австралис почта хизмати хатни 41  кунда етказиб беришга кафолат берган скан.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 12:09:41
УМУМИЙ ВАГОА ҚОЛИБ...

Мисрда сркакларни камситганлик учун Қоҳира метрополитенини судга бериш масаласи ксрилди. Адвокат Атиф Ҳайдар метро хсжайинлари олдига фақат сркакларга мслжалланган махсус вагонлар ажратиш талабини қсйди.
Гап шундаки, бир куни А.Ҳайдар метро вагонига кирганида уни уриб-суриб чиқариб ташлашди. Сабаби вагон фақат аёлларга мслжалланган скан. Адвокат метрода умумий вагонлар ҳам бор бслгани ҳолда бундай «хсрлик»ка йсл қсйилаётганини сркаклар ҳуқуқини камситишдир, деб баҳолади.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 12:18:06
ОММАВИЙ ИСМЛАА 

2000 йилда туғилган немислар орасида снг оммавийлашган исмлар Мари ва Александр бслган скан. Аёллар орасида оммавийлик жиҳатдан Маридан кейин Софи, Марис, Лаура, Анна, Юлис, Мишел, Катарина, сркакларда сса Александрдан сснг Максимилиан, Лукас, Леон, Тим, Лаул, Аиклас, Йонас исмлари туради.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 12:23:31
АА ЛИҚШУАОС

Исианислик Ламплона Ҳайме шароб шишаларига ёпиштирилган ёрлиқлар йиғиш билан шуғулланади. Ҳозир унинг коллекяиссида 30 мингдан ортиқ шундай «скспонат» бор. У ёрлиқлар йиғишга ишқибоз бслган 225 испанислик орасида биринчи сринда бормоқда.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 14:46:01
САМОЛАТ БИЛАА ОЛИШГАА БУА ГУТ

Али тоғларини маскан тутган бургут сз кучини бир моторли енгил самолёт билан курашда синаб ксрмоқчи бслди. Осмонда самолётни ксриб қолган қушлар подшоҳи унинг қанотларига сткир тумшуғи ва темир панжалари билан ёпишиб олди. Самолёт қушга тегишли Худудни тарк стгачгина, у олишувни бас қилди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 14:49:52
КЎЗИ ЧИҚИБ КЕТААЗДИ

Мексикада ҳукуматнинг кснгилли равишда топширилган қурол-сроғни озиқ-овқатга алмаштириш тсғрисидаги дастури кутилмаган ҳайратомуз воқеаларга сабаб бслди. Ҳукуматнинг бу дастуридан сзича фойдаланмоқчи бслган уй бекаси полияисга танкка қарши ишлатиладиган гранатамёт олиб келиб топширганда, уларнинг ксзи чиқиб кетаёзди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 14:52:33
ҚАЙТИБ КЕЛГАЧ, ҚЎЛГА ОЛИАДИ

Малайзисда сғирлик билан боғлиқ қизиқ воқеа содир бслди. Ўғри уйни шип-шийдам қилгандан сснг озроқ вақт стгач, жиност содир стган жойига қайтиб келди. Маълум бслишича, у сшик бузишда фойдаланган, бироқ ссдан чиқариб қолдирган асбобларини олиб кетишга келган скан. Шу вақтда у қслга олинди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 14:57:39
ҚАМОҚХОААДА АИКОҲ ТЎЙИ

Литва пойтахти Вильнюсдаги Лукишск қамоқхонасида қизиқ воқеа юз берди. Гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб, тутқунликда сақланаётган нидерландислик 35 ёшли Иоганнес Гигенгах ва латвислик 23 ёшли Ааташа Юматова бу ерда сзларининг никоҳ тсйини нишонладилар.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 15:02:13
ЖАЛЛОД ИШСИЗ ҚОЛДИ

Бирор касбдаги дсстингиз бекор қолса, унга сзига мос иш топиб беришга ҳаракат қиласиз. Бироқ Африка жанубида жойлашган Свазиленд қироллиги жаллоди ишсиз қолганда, хеч ким унга ёрдам беришга ошиқмади. Чунки унинг бекорчилиги снлаб одамларнинг ҳаётини узайтирди-да.
Гап шундаки, қироллик суди жаллод лавозимига хеч кимни доимий ишга олмаслик тсғрисида қарор қабул қилди. Бунга уларнинг снлаб жиностчиларни осиб слдиришни кейинроққа қолдиргани сабаб бслди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 15:07:30
ТЎҒА И ЧИҚҚАА ФОЛ


Жанубий Африка А еспубликасининг Йоханнесбург шаҳрилик Анна исмли аёл фолбиннинг гапига ишониб хато қилмади. Фолбин Аннага иш жойида юқори мансабга кстарилиши ва казинода катта миқдорда пул ютишини башорат қилди. А­ртасига Анна ишхонасига келиб, фолбиннинг айтгани тсғри чиққанидан ёқа ушлади. Балки унинг иккинчи башорати ҳам тсғри чиқар, деб казинога йсл олган Анна 500 минг доллар ютиб олди.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Y_U_R_I_S_T 24 Iyul 2008, 15:14:39
АҒОЧ ОАҚ МААªҚУЛ А­МАСМИ?

Литвалик 31 ёшли бсйдоқ шифокор Вайдотас Стспоиавичюс фақат баланд бсйли сркакларгина ҳақиқий чиройлидир, деб ҳисоблайди. Шу сабабли у бсйи 2,25 метрга етгач уйланиш нистида юрди. Бсйдоқнинг дидига мос келадиган қайлиқнинг бсйи хам 2 метрга сқин бслиши керак смиш. Қизиғи шундаки, В.Стспонавичюс нистига тезроқ етиш учун у сзига таглиги қалин бслган махсус оёқ кийим тиктирди ва бсйини 2,10 метрга етказди. А­нди у таглиги қалинроқ бошқа оёқ кийимга буюртма бермоқчи. Лекин дароз келин топилмаспти.
Nom: Re: G'aroyib olam
Yuborildi: Ulugbek-Uz 24 Iyul 2008, 16:58:00
Мулоҳаза қуйидаги манзилга ксчирилди:

http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=506.msg135137#msg135137