forum.ziyouz.com

Jamiyat va inson => Salomatlik => Tibbiy kutubxona => Mavzu boshlandi: AbdulAziz 19 Aprel 2010, 12:31:22

Nom: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: AbdulAziz 19 Aprel 2010, 12:31:22
Sedana barcha dardlarga shifo

(http://ziyouz.com/images/books/sedana.jpg) (http://www.ziyouz.com/index.php?option=com_remository&Itemid=57&func=fileinfo&id=721)

To'plovchi: Ahmad Muhammad Tursun
Hajmi: 165 Kb
Fayl tipi: pdf, zip
(http://www.ziyouz.com/components/com_remository/images/download_trans.gif) Saqlab olish (http://www.ziyouz.com/index.php?option=com_remository&Itemid=57&func=fileinfo&id=721)
Online o'qish (http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=4615.0)
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:15:53
СЕДААА
БАА ЧА ДАА ДЛАА ГА
ШИФО


Тсплаб, нашрга тайёрловчи:
Аҳмад Муҳаммад ТУА СУА

«Voris» нашриёти
Тошкент
2007 йил


Дардни берган Ларвардигор унинг шифосини ҳам берган. Шифони сса асосан набототда, ҳайвонотда ва табиат қсйнидаги бошқа неъматларда қилиб қсйган. Ана шундай шифобахш неъматлардан бири юртимизда ҳам ксп учрайдиган седанадир. Ҳадиси шарифда седана слимдан бошқа барча хасталикларга шифодир, дейилган. Ушбу китобчада седананинг хосисти, седана ва унинг ёғи қандай касалликларга шифо бслиши, халқ табобатида уни қсллаш усуллари ҳақида ссз юритилади.

Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:17:10
СЕДААА ҚААДАЙ ЎСИМЛИК?

Ўзбекчада седана, арабчада шуниз, форсчада "сиёҳдона", съни қора дона, русчада чернушка посевнас, лотинчада Nigella sativa деб аталади. Седана слимдан бошқа барча хасталикларга шифодир, бу ҳақда Лайғамбаримиз Муҳаммад алайҳиссаломдан ҳадиси шариф ривост қилинган.
Седана бсйи 70 сантиметрга борадиган бир йиллик ст ссимликдир. Лосси текис, юмалоқ, тукдор, тик қадли бслиб, баргалари 2-3 сантиметр узунликда патсимон бслинган, Лосчанинг пастки барглари бандли, устки барглари бандсиз, кетма-кет срнашган бслади. Гуллари йирик, 5-8 гулбаргларга сга. Улар шохчаларнинг учида алоҳида-алоҳида жойлашган. Меваси ғилофли баргча. Уруғлари уч қиррали, ғадир-будур, қснғир ёки қора доначалардир.
Седана май-июн ойларида гуллайди, уруғлари июл-августда етилади. Седана меваси пишиб етй-лишига сқин қолганда сриб олинади. Уни схшилаб қуритиб, снчиб, уруғлари слакдан стказилади ва қуруқ жойларда сақланади.
Седана таркибида 0,4-1,5 фоиз сфир мойқ 40 фоизгача ёғ, мелантин ва нигеллин гликозидлари бор.
Седанадан шарқ халқлари тадбиркорлик билан фойдаланиб келишган. У кспинча кусдори сифатида ҳам қслланилган. Седананинг сирка билан аралашмаси ҳуснбузарларни, ссмаларни йсқотишда ишлатиб келинган.
Буюк хозиқ табиб Абу Али ибн Сино седана билан айрим ксз касалликларини даволаган. Седана ва асалга иссиқ сув қуйиб, шарбат ҳолатига келтирган ва қовуқ ҳамда буйракдаги тошни даволашда ишлатган. Шунингдек, улуғ табибимиз седанадан гижжа ҳайдовчи, газандалар заҳрини кесувчи ва кишини тинчлантирувчи омил сифатида ҳам фойдаланган.
Халқ табобатида седана уруғлари асосида тайёрланган дамлама тиш оғриғини қолдиришда ишлатилади. Шунингдек, у меъда оғриқларида ҳам тавсис стилади.
Седана сзбек пазандачилигида ҳам қслланилади, уни нон устига сепилади, бу нонни чиройли қилибгина қолмай, шифобахш дори сифатида ҳам ҳар куни истеъмол қилинади. Бундан ташқари седана зиравор сифатида ҳам ишлатилади. Бодринг, карам, тарвузларни тузлашда ундан фойдаланиш мумкин.
Шуни айтиб стиш керакки, айрим жойларда уни хушманзара ссимлик сифатида ҳам скишади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:18:04
СЕДААААИАГ ФОЙДАСИ

"Тибби Аабавий" (Лайғамбаримиз табобатлари)да келтирилишича, "Седана билан нон бодларни суради. Бошнинг срми оғришини ва ич кетишини тсхтатади. Юзнинг қийшайиши, сакта, қийналиб ва босинқираб ухлаш, хотира фаромушлиги, бош айланиши, ксз тиниши ва ксз олдининг қоронғилашуви каби хасталикларда седана жуда фойдалидир".

Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:18:38
* * *

Жолинус ҳаким унинг фойдалари ҳақида бундай деган: "Седананинг фойдаси кспдир:
Қориндаги дамни ҳайдайди.
Меъдадаги қуртларни слдиради.
Ксзда пайдо бслган сувни даф қилади.
Агар уни товада қовуриб, латтага олиб ҳидласа, зуком хасталиги (грипп) да фойда қилади.
Агар майдалаб сзиб, пешонага боғланса, бош оғриғини қолдиради.
Сурма каби ксзга суртилса, унинг қизиллигини кетказади.
Агар сирка билан қсшиб боғланса, обила (қадоқ)ни кетказади.
Қичима касалида ёрдами тегади. Балғамли шишларни қайтаради.
А­мизикли она седана еса, сутини келтиради ва пешобни суради.
Уиинг мойи инсонни ёшартиради, соқол ва сочнинг ссишини тезлаштириб, рангини қорайтиради.
У танадаги заҳарларни тортиб олиш хусусистига сга.
Седана шаҳват қувватини орттиради".
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:19:30
* * *

Атоқли олимлардан Муҳйиддин ал-Арабий айтади: "Амалдорлардан бири жузом (мохов) касалига дучор бслган сди. Табиблар унинг дардига чора юполмай, бу дардга даво йсқ, дейишди. Иймони мустаҳкам, суннатга комил ихлос қсйган бир киши Лайғамбар алайҳиссаломнинг "Седана барча дардларга шифодир", деган ҳадисларини далил слароқ келтириб,табибларпииг ссзларини инкор қилди. У седана ва асални қсшиб, дори тайёрлади ва беморни муолажа қила бошлади. Табиблар амалдорнинг тез шифо топганига ҳайратда қолишди".

Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:20:12
ИБА СИАО СЕДААА ҲАҚИДА

Улуғ ҳаким Абу Али ибн Синонинг "Тиб қонун» лари" китобида (2-жилд, 590-591-бетлар) седананинг хоссалари ва давоси ҳақида шуидай ёзилган:
Седананинг табиати учинчи даражада иссиқ ва қуруқдир. У сткир балғам ксчирувчи, тозаловчи, ел ва дамни шимдирувчидир. Хусусан унинг тозалаш хусусисти етарли даражададир.

* * *

Седана зийнат бобида осилиб турувчи ссгалларни, холларни, доғни, айниқса песни кетказади.

* * *

Шиш ва тошмаларда уни сирка билан қсшиб, "сутли тошмалар"га босилади. У шиллиқли ва қаттиқ ссмаларни ҳам шимдириб йсқотади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:21:18
* * *

Жароҳат ва сраларда сирка билан қсшиб, шилимшиқ сраларга ва срага айланган қстирга қсйилади.

* * *

Бош аъзоларида бсладиган турли хасталикларга ҳам седана снг схши даводир. Масалан, у тумовга фойда қилади, айниқса унинг қовурилганини каноп латтага сраб ишлатса, фойдаси катта.

* * *

Седанани совуқ бош оғриғи билан касалланган кишининг пешонасига суртилса, шифо бслади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:22:44
* * *

Агар уни кечаси сирка билан ивитиб қсйиб, срталаб снчилса ва касалнинг бурнига торттирилса ҳамда касал уни ҳидлаши учун бурни олдига қсйилса, сурункали бош оғриқлари ва юз фалажида фойда қилади.


* * *

Седана ғалвирсимон сускдаги тиқилмаларни очишда жуда схши воситадир.

* * *

Унинг сиркада қайнатилгани билан, айниқса санавбар чспи билан бирга қайнатилгани билан оғиз чайқалса, тиш оғриғига схши фойда қилади.

Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:25:44
* * *

Ксз касалликларини даволашда ҳам у шифодир. Агар унинг снчилганини марсин дарахтининг ёғи билан бурунга тортилса, катарактанинг бошланишини қайтаради.

* * *

Аафас ва кскрак аъзолари касалликларида: седанани натрун билан қсшиб ичилса, "тикка нафас олиш" касаллигида фойда қилади.

* * *

Чиқариш аъзолари касалликларида: седана ингичка гижжани ва қовоқ уруғига схшаш гижжани слдиради; бир неча кун киндикка суртиб юрилса, ҳайз қонини юриштиради. Уни асал ва иссиқ сув га қсшиб ичирилса, қовуқ ва буйракдаги тошларга фойда қилади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:27:06
* * *

Иситмани, хусусан балғам билан савдодан бслган иситмаларни қолдиради ва йсқ қилади.

* * *

Седананинг тутунидан газандалар қочади. Бир гуруҳ табиблар седанани ксп истеъмол қилса у ҳалок стади, дейишган. Ундан бир драхмий миқдорида ичилса, қорақурт чаққанида фойда қилади.

Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:27:44
ҲУСАЙА ИБА БАЙА АМХОААИАГ "ТУҲФАИ ҲУСАЙАИЙ" АСАА ИДАА

Иккинчидир қуруқ-иссиқ седана,
Бод кесади, жило беради сна.
Қорин қуртларини слдирар ҳар он,
Киши сийдигини қилади равон.
Қовурилгач уни ҳидланса агар,
Тумов учун схши фойда келтирар.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:28:03
ҲАКИМ ДАВОИЙАИАГ "ФАВОЙИД АЛ-ИАСОА" АСАА ИДАА

Қовуриб ҳидланса седана агар,
Тумоқ иллатида фойда келтирар.
Яна пес дардига фойдаси бордир,
Баҳаққа боғланса ксп нафи бордир.
Илон қони агар қсшилса унга,
Тери доғи кетар суркаса танга.
Қуруқ-иссиқликда иккинчи миқдор,
Барча заҳар учун манфаати бор.

Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:29:02
ХАЛҚ ТАБОБАТИДА СЕДААААИ ҚЎЛЛАШ

Ибн Сино тавсиссига ксра, седана ва асалдан тайёрланган дамлама буйрак ва пешоб йслларидаги тошни майдалайдиган дорига айланади. Дамлама тайёрлаш учун срим литрли чойнакка бир чой қошиқдаги қора ёки кск чой солиб, устига 25-35 дона седана ташланади, қайноқ сув қуйилгач оловда 3-4 дақиқа дам едирилади. Сснг ширинликлар билан истеъмол қилинади, агар асал билан ичилса, шифобахшлиги снада кучасди.


* * *

Қоринда димланиш ёки ел кучайиб кетса, ёки ичак йслларини тозалаш учун седана дамламаси снг схши шифодир. Дамламани тайёрлаш учун срим литрли чойнакка 20-25 дона седана ташлаб, кейин бир чой қошиқ кск чой солинади, устидан иссиқ сув қуйиб, 4-5 дақиқа оловда дам едирила-ди. Дамламани ширинлик, айниқса асал билан ичиш тавсис стилади.

* * *

Седана дамламаси овқат ҳазмини схшилашга ҳам ёрдам беради. Бундай дамламани тайёрлаш учун срим литрли чойнакка озгина қора чой солиб, сснгра 20-25 дона седана ташлайсиз. Устидан қайноқ сув қуйиб, оловда 3-4 дақиқа дам едирилади. Ҳазм қилиш учун чойга схшатиб ичилади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:30:12
* * *

Халқ табобатида пешоб (сийдик) ҳайдовчи восита сифатида седанали чой тавсис қилинади. Буни тайёрлаш учун срим литрли чойнакка 20-25 дона седана солинади ва озгина чой қсшиб оловда дам едирилади. Сснгра уни чойга схшатиб ичилади.


* * *

Седанадан етти дона олиб уни аёл сутида бир соат ивитиб қсйиб, ундан бурунга томизилса, сариқ касаллиги ва ксз касаллигида фойда беради.

* * *

Киши танасида ҳсллик устун келса, исириқ ва седана уруғини туйиб, унга бирор хил ширинлик қсшилади ва ҳаммомга кириб, шу аралашмани баданга, бармоқлар орасига схшилаб суртиш тавсис стилади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:31:36

* * *

Одам тумов бслганида ҳам седанали чой ичиш схши фойда қилади. Седанали чой тайёрлаш усулини юқорида келтириб стдик, фақат бунда унга кск ёки қора чой солинишининг аҳамисти йсқлигини сслатиб қсймоқчимиз.

* * *

Иммунитет (тананинг ташқи таъсирларга дош бериши) сусайишида уни кучайтириш учун седанани снчиб, уни асалга аралаштирилади ва ҳар куни наҳорга шундан нсхатдай миқдордагисини истеъмол қилинади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:32:41
ЗУФУАУА ТАБОБАТИ СЕДААА ҲАҚИДА

Седананинг бир марталик ичиш миқдори катталар учун 5 грамм, бир кунлиги сса 15 граммдир. Седана ёғини истеъмол қилиш миқдори срим маҳал (бир маҳал 4,414 грамм), бир марталиси 2,2 грамм, кунлик ичиш миқдори 6,5 граммдир.

* * *

Седана сз мижозидан келиб чиқиб балғам хилтини ксчиради, ел ва дамни шимдиради, оқ ва қора доғларни кетказади.

* * *

Шамоллашда хозиқ табиб тавсисси билан қуриган седана уруғидан 5 грамми овқатдан олдин кунига уч маҳалдан ичилса, фойда қилади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:33:36
* * *

Соч тскилишида (тулки касаллигида) седананинг 15 грамми 50 мл. узум сиркасида бир кунга қолдириб бсктирилади, сснг сузиб олинган седана ҳавончада схшилаб туйилиб, соч тскилган жойга қсйилади.

* * *

Мижозидаги совуқлик туфайли пайдо бслган бош оғриғида седананинг 15 грамми 50 мл. узум сиркасида бир кунга қолдириб бсктирилгач, седанаси сузиб олиниб ҳавончада туйилади ва схшилаб сиқилса суви чиқади, шу сув 3 маҳал бурунга томизилади. Седананинг туйилганидан уч маҳал 10-14 кун давомида ичиб борилса ҳам бош оғриғида фойда қилади.

* * *

Буйракда ва қовуқда тош пайдо бслса, седананинг туйилганидан 5 граммига 15 грамм тоғ асалини қориб, иссиқ сув билан кунига уч маҳалдан овқатдан олдин ичиш тавсис қилинади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:34:13
* * *

Қовоқ уруғига схшаш гижжаларда седананинг 15 грамми туйиб-майдаланиб, Абу Жаҳл тарвузи шарбати (суви) билан қуюқроқ масса тайёрланади ва кунига бир мартадан кечқурунлари киндикка қсйилади. Агар киндик атрофида қизариш бслмаса, бу муолажа 10 14 кун давом сттирилади.


* * *

Ун каби туйилган седананинг бир миқдори смадиган бола сийдиги билан аралаштирилиб, қуюқроқ масса гайёрланади ва ссгал чиққан жойга қсйилса, уни туширади.

* * *

Тикка нафас олиш касаллигида 5 грамм седананинг майдаланганини 0,5 грамм сода (натрун) билан капаки қилиб кунига уч маҳал ичилса, иншааллоҳ фойда беради.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:37:50
* * *

Сурункали бош оғриқларида седананинг 15 грамми 50 мл. узум сиркасида бир Қун бсктирилиб, сузиб олинган седана ҳавончада схшилаб туйилади. Седананинг сиқиб олинган суви ҳидланса ёки пешонага суртилса, тана мижозидаги совуқлик туфайли пайдо бслган бош оғриғидан халос қилади.

* * *

Юз фалажида седананинг 60 грамми 200 мл. узум сиркасида бир кунга бсктириб қсйилади, сснг сузиб олинган седанани ҳавончада схшилаб туйиб сиқилгандаги суви ҳидланса ёки бурун тагига қсйилса ёки сланса, юз фалажига шифо бслади. Туйилган седанадан 2-5 граммдан уч маҳал истеъмол қилса ҳам мақсадга сришилади.

* * *

Седананинг туйилган 15 грамми 25 мл. узум сиркасида бир кунга қолдириб бсктирилади, сснг шиллиқли сраларга ва сраланган қстирларга кунига 1-2 мартадан қсйилса шифо бслади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:40:36
* * *

Тиш оғриғида седананинг 15 грамми 50 мл. узум сиркасига бир кун бсктирилади, сснг сузиб олинган седана ҳавончада схшилаб туйилади-да, уни сиқилгандаги суви тиш оғриган жойга озгина пахтага шимдириб қсйилади.

* * *

Седанани туйиб, унинг 20 грамми санавбар чспининг 25 грамми ва узум сиркасининг 100 мл. билан бирга қайнатилади, сснгра сузилади ва оғиз чайилса, тиш ва милк оғриғига фойда қилади. Бу даво усулларини хозиқ табиб маслаҳати билан амалга оширса бслади.

* * *

Сариқ касаллигидан сснг бемор ксзининг оқида сариқлик сақланса, уни йсқотиш йсли шундай: седананинг 7 донаси бир кунга аёл сутида сақланиб, сснг сузиб олинади, седанани туйиб, сиқиб олинган суви ксзга томизилса, унинг сариқлиги кетади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:42:32
СЕДААААИАГ АҒИ ҲАҚИДА

Седана ёғининг халқ табобатида олиш усули қуйидагича: седананинг туйиб слакдан стказилган унидан 20 мисқоли (100 граммчаси) ва ширин бодом мағзи псстининг ун каби туйилганидан 30 мисқоли (150 граммчаси) тагидан олов билан қиздирилган мис лаганга солиб, 5 мисқол (25 граммча) оққанд ёки шакар билан илиқ сувда биргаликда хамирга схшатиб ишланади, ишланиш давомида ҳосил бслган ёғи олинади.

* * *

Шарқ табобати маркази томонидан тавсис стилган снгича усул қуйидагича: седананинг туйиб слакдан стказилган унидан 100 грамми солинган идишга керакли миқдордаги узум сиркаси седанани ксмадиган қилиб қуйилади, етти кун қоронғи жойда чайқатиб-чайқатиб сақланади. Сснгра 500 мл. зайтун ёғи ёки ширин бодом ёғи билан биргаликда то узум сиркаси буғланиб кетгунча буғли сувда қайнатилади, лекин бунда ёғ доғ бслиб кетмаслиги керак. Сснгра сузиб олинади.

* * *

Седана ёғи юз фалажида бурунга икки-уч ой давомида томизиб турилади.

Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:44:22
* * *

А­мизикли онадан сут чиқишини кспайтиради. Бунинг учун икки-уч ой давомида 2 граммдан уч маҳал ичилса ёки шу ёғдан кскракка суртиш керак бслади.

* * *

Қовоқ уруғига схшаш ва ингичка гижжаларни ҳайдаш учун седана ёғидан икки-уч ой давомида 2 граммдан кунига уч марта ичиб туриш тавсис стилади.

* * *

Яна шу муҳлатда шунчадан миқдорда истеъмол қилинса ва киндик ости қовуқларға суртилса, ҳайз қонини ҳайдайди ва слик ҳомилани туширади.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:46:05
* * *

Бавосир (геморрой) да седана ёғидан икки-уч ой давомида 2 граммдан кунига уч маҳалдан ичиб турилса, фойда беради, шунчасини йсғон ичак оғзига суртилса ҳам давоси бор.

* * *

Қораталоқ қаттиқлигини кетказиш учун юқоридаги усулда истеъмол қилиш ёки ташқаридан суртиш тавсис қилинади.

* * *

Седана ёғидан 2 граммини кунига уч маҳалдан тизза ксзига суртилса, унинг оғриқларига даво бслади.

Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:46:42
* * *

Совуқдан бслган иситмада седана ёғидан икки-уч ой давомида 2 граммдан кунига уч маҳалдан ичилса, фойда қилади. Юқоридаги ҳолатларнинг барчасида хозиқ табиб билан маслаҳатлашиб иш тутилса, мақсадга мувофиқ бслади.

* * *

Седана ёғи танага суртилса, газандалар сқин келолмайди ва чақмайди.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:48:53
СЕДААААИАГ ҒАЙА ИТИББИЙ ХОСИЯТИ ҲАҚИДА

Седана ёғи жигар учун ножсс таъсирга сга. Жигарида оғриқ бслган ёки унинг фаолистида сзгариш бслган беморларга седана ёғи истеъмол қилиш ман стилади. Ташқаридан суртиш мумкин, бу фақат хозиқ табиб ёки шифокор тавсисси билан бажарилади.

ХАЛҚ ТАБИБИ САФАА  МУҲАММАД ТАВСИЯЛАА И

Қовурилган седанани зайтун ёғига аралаштириб, тумов бслган кишининг бурнига томизилади.

* * *

Ҳайз келмай қолганида 15 грамм седана, 30 грамм арпабодиён бир стакан сувда қайнатилиб, уч маҳал бир ош қошиқдан етти кун давомида ичилади. Бу қайнатма шамоллашда ҳам ёрдам беради.
Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:50:24
* * *

Седана уруғини куйдириб, ёғ ёки хинага аралаштириб бошга суртилса, соч тскилишининг олдини олади.

* * *

Седана уруғини аччиқ тарвуз (ханзил) сувига қсшиб киндик остига суртилса, қориндаги қурт-гижжаларни туширишга ёрдам беради.

* * *

Исириқ ва седана уруғини туйиб, бирор ширинликка (асал ёки новвот) аралаштирилади. Сснг иссиқ баданга суртиб, сраниб ётилса танадаги намликни камайтиради.

* * *

Бавосирни даволашда седана уруғидан кунига 0,5-1 граммдан икки-уч маҳал истеъмол қилиб юрилади. Вазелин ёки мол ёғига аралаштириб касал жойга суртилса ҳам ёрдам беради.

Nom: Re: Sedana barcha dardlarga shifo
Yuborildi: Ansora 19 Aprel 2010, 20:51:17
Фойдаланилган адабиётлар

1. Абу Али ибн Сино. «Тиб қонунлари», II китоб, Тошкент, «Фан» нашриёти. 1982 йил, 590-591 бетлар.
2. М.Аабиев, В.Шалиёв. А.Иброҳимов, «Шифобахш неъматлар», Тошкент. «Меҳнат», 1986 йил, 75-бет.
3. «Табобат дурдоналари», Тошкент, Ибн Сино. 1990 йил, 75-бет.
4. Ш.А­ргашев, «Табиатнинг сзи табиб», Тошкент, Ибн Сино, 2003 йил.
5. Ж.Жсраев, М.Жсраев, «Зуфунун табобати», Тошкент, «Истиқлол», 2007 йил, 124-129-бетлар.
6. «Табобат хазинаси дурдоналаридан», Тошкент «Медияина», 1987 йил.
7. Алихонтсра Соғуний, «Шифо ул-илал». Тошкент, «Мовароуннаҳр», 2004 йил.