forum.ziyouz.com

Umumiy bo'lim => Islom => Mavzu boshlandi: Mo'min Mirzo 06 Iyun 2011, 05:35:25

Nom: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 06 Iyun 2011, 05:35:25
 :as:
Бу мавзуни ислом.узда ҳам очган сдим. Ислом.уз форумига кирмайдиган ё жуда кам кирадиган форумдошлар ҳам борлигини хисобга олиб зиёузга ҳам қсйиб боришга аҳд қилдим.

Амалда десрли барчамиз таҳорат, ғусл, тасммум қилишни биламиз, лекин ҳамма ҳам зиёда амалларини, мандуб макрухларини билавермайди. Шу билан мавзуда таҳорат, ғусл ва тасммум қандай ҳолларда синишини, таҳорат ва ғуслда қандай ҳолларда узрли бслиб тасммумга изн берилишини, срали жойи (масалан бошда жиддий сра) бслса ғуслни қандай қилиш... Кийим танлаш (пашша сийдик каби оғир нажосатга қсниб сснг бизнинг кийимга қснса кийимимиз нопок хисобланадими)... ва ҳоказоларни срганиб борамиз.

Аввалдан айтишим керакки менда ҳадислар билан қувватланган "Бадои ус-санои" каби фиқҳий китобларимиз йсқ, шунга фақат ҳанафий мазҳабимизнинг ҳукмларини келтириб стаман.
Манба қилиб "Аурул Изоҳ" ва "Кифос"ни танлаймиз.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 06 Iyun 2011, 05:36:35
Агар пақир (челак)даги сувни қсй, мол, от сингари уй ҳайвонлари бироз ичган бслса, улардан қолган сув нопок ҳисобланмайди.
Лок сув бсла туриб мушук, сичқон ёки товуқдан қолган сувда таҳорат олиш макрухдир.
Ит йиртқич ҳайвонлар сирасига киргани учун у теккан сув нажас хисобланади.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 06 Iyun 2011, 05:37:37
Истинжода
Агар нажосат кафт миқдоридан ксп тарқалса буни сув билан кетказиш фарздир.
дирҳамдан кам бслса тош ёки кесак билан кетказиш мумкин.
Агар киши жунуб бслса (сснг нажосат уқаланиб кетиб аъзоларда ҳеч изи қолмаса ҳам) ва ҳайз ёки нифоси тсхтаган аёл агар нажосати ксринмаса ҳам истинжо қилиш фарздир.
Истинжода чала-чулпа, шошиб ювиш срамайди. Аохуш хидлар кетгунча ювилади.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 06 Iyun 2011, 05:38:31
Аажосатда.
Сийдик игна учичалик миқдорда тегса кийим нопок хисобланмайди.
Аажосат агар қотган бслса (дирҳам миқдорида), агар суюқ бслса кафтдек миқдорда кийимда қолса кийим нопок хисобланади. Қон ҳам шу хукмдадир.

Агар кийим кир бслиб намоз сқишга бошқа кийим топилмаса, кийимнинг тоза томонини олд тарафга стказиб намоз сқийверилади.

(Дирҳам слчов бирлиги, ҳар жойда ҳар хил. Биз 3,2гр деб ҳисоблаймиз)
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 06 Iyun 2011, 05:49:14
Аажосат теккан нарсалар қандай тозаланади?

Қонга схшаш ксриниб турган нажас бир марта ювиб ташлаш билан кетказилади. Батамом кетказиш қийин бслиб, нарсаларда нажосат асорати (ранг, ҳид каби) қолса, зарари йсқ. Сийдикка схшаш аниқ ксринмайдиган нажосатлар уч марта ювиш ва ҳар бир ювишдан сснг сиқиб ташлаш билан кетказилади.
Либосга, баданга теккан нажаслар сув, сирка, гул суви каби суюкдиклар билан ювиб покланади.
Маҳси ва шунга схшаш нарсалар унсурли нажосатдан нам бслганида ҳам ерга ёки тупроққа суртиш билан, қилич (пичоқ) ва унга схшаш нарсалар сса, артиб тозалаш билан покланади.

"Аурул Изоҳ" китобидан.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 06 Iyun 2011, 05:58:48
Жуда кам миқдорда (оқмайдиган даражада, томчигача) қон чиқса таҳорат синмайди.
Агар тиш милклари қонаса, тупуриб ксрилади. Қон тупукдан ксп бслса таҳорат синган, агар кам бслса таҳорати кетмаган бслади.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 06 Iyun 2011, 06:03:32
Киши қанча муддат узрли ҳисобланади?

Истиҳоза бурундан тсхтовсиз қон оқиши каби ҳолат бслиб, намоз сқиш, рсза тутиш ва жинсий алоқа қилишга Монеълик қилмайди. Истиҳозали аёл худди сийдигини тута олмаган ёки давомли ичи кетаётган кишидек узрли ҳисобланиб, ҳар бир намоз вақти киргач, таҳорат қилади ва хоҳлаганича фарз ёки нафл намоз сқиши мумкин. Узрли кишиларнинг таҳорати намоз вақти чиқиши билан бузилади,
Изоҳ: Бу ҳукм Имоми Аъзам, розийаллоҳу анҳу, ва Имом Муҳаммадга ксрадир. Яъни узрли киши бомдод намози учун қилган таҳорати билан фақат бомдод намозини сқийди. Таҳоратни бузувчи бошқа сабаб бслмаса ҳам, қуёш чиқиши билан унинг таҳорати бузилади. Имом Абу Юсуфга ксра, узрли кишининг таҳорати намоз вақти кириши билан ҳам, чиқиши билан ҳам бузилади. Бунга ксра, узрли кишининг қуёш чиққанидан сснг қилган таҳорати пешин вақти кириши билан бузилади.
Имоми Аъзам ва Имом Муҳаммадга ксра сса, узрлининг таҳорати намоз вақти кириши билан бузилмайди. Имом Зуфарга ксра, узрлининг таҳорати фақат намоз вақти кириш билан, съни бомдод намози учун қилган таҳорати, қуёш чиқиши билан смас, балки пешин намози вақти кириши билан бузилади.

Аурул Изоҳ китобидан.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 06 Iyun 2011, 06:04:45
Аамозда кулиш таҳоратни бузадими?

Кулги уч қисмга бслинади.
Биринчи қисми, жилмайиш. Яъни овозсиз, силкинишсиз бслиб буни табассум дейилади. Бунда таҳорат ҳам намоз ҳам бузилмайди.
Иккинчи қисми, енгил, қорин силкинадиган даражада кулиш. Бундай енгил кулги намозни бузади, лекин таҳорат бузилмайди, намозни қайта сқийди.
Учинчи қисми, олдидаги одам сшитадиган даражада қаҳ-қаҳа отиб кулиш. Бундай кулгуда намоз ҳам, таҳорат ҳам бузилади.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 08 Iyun 2011, 10:24:33
Тасммумдан аввал сув ахтариш шарт. Тахминан 3 км (тсрт минг қадамгача бслган) масофада сув бслса, ва ҳавф бслмаса таҳорат олиб келиши лозим. Шу билан тасммумдан аввал қсни-қсшнилардан сув ссраб суриштириш ҳам шарт. 3 кмлик масофада сув бслмасагина тасммумга рухсат берилади.

Агар сув кам бслиб бу сувда таҳорат олмоқчи бслса-ю, ичгани ёки овқатга ишлатгани сув тугаб қолиш ҳавфи бслса у сувда таҳорат олмай тасммум қилади.

Тасммумни ҳам айнан нима учун олиш кераклигини нист қилиш лозим. Айтайлик, Қуръон сқимоқчимиз, сув йсқ... Қуръон сқиш учун тасммум олдик, бу тасммум билан фақат Қуръон сқиб бслади, намоз сқиш мумкин смас.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 08 Iyun 2011, 10:27:33
Тасммумни вақт торлигида олиш мумкинми?
Айтайлик ғусл вожиб бсладиган ҳолатдамиз (хушдан кетишми), срнимиздан турсак бомдод намози вақти чиқиб кетишига 7-8 дақиқа қолган. Ғусл ва таҳорат олиб келсак аниқ намоз қазо бслади.
Аки ғусл вожиб бслганда сув топа олмадик, тасммум қилиб намоз сқишга турганимизда сув топилиб қолди, сув топилганда тасммум синиши барчага маълум. Ғусл ва таҳорат қилиб келсак намоз қазо бслади...
Шундай вақт чиқиб кетиш ҳавфи бслганда тасммум олиш жоизми?

1. Агар 5-вақт фарз намозларида шундай бслса, тасммум билан намоз сқиш дуруст смас, намозни қазо қилиб, кейин хотиржам покланиб намоз қазосини сқийди.

2. Борди-ю қазоси сқилмайдиган, вақти қисқа хайит, жаноза намози бслса сув борлигида ҳам тасммум билан сқиш жоиз.
Айтайлик Хайит ёки жаноза намозига турдик, таҳорат синиб қолди, таҳорат қилиб келсак намоз тугаб қолиш ҳавфи бор, бу намозларни сса қазоси сқилмайди. Шунинг учун тезлик билан тасммум олиб намозни сқийверамиз.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Lu`lu` 08 Iyun 2011, 23:42:39
 :asl3:
Кеча Мисрлик католик кампирни уйида ишладим. Аамоз вактида гиламига тутикушини ахлати тушган скан,кириб ташладим. Кунглим булмай,жойнамозим уйда колиб кетганига уша полга сажда сажда килавердим. Шунака холатларда кандай йул тутган афзалрок? ???
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 09 Iyun 2011, 07:51:17
:asl3:
Кеча Мисрлик католик кампирни уйида ишладим. Аамоз вактида гиламига тутикушини ахлати тушган скан,кириб ташладим. Кунглим булмай,жойнамозим уйда колиб кетганига уша полга сажда килавердим. Шунака холатларда кандай йул тутган афзалрок? ???
Опа узр тушунмадим. Аамозда айнан сша қирилган жойга сажда қилдим демоқчимисиз ё нажосат тегмаган жойигами?
Юқорида айтилганидай (ксриниб турадиган нажосатлар) қушларнинг ахлати ювиб кетказилади, сснг сша жой пок бслади.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: registan 09 Iyun 2011, 10:11:16
:asl3:
Кеча Мисрлик католик кампирни уйида ишладим. Аамоз вактида гиламига тутикушини ахлати тушган скан,кириб ташладим. Кунглим булмай,жойнамозим уйда колиб кетганига уша полга сажда сажда килавердим. Шунака холатларда кандай йул тутган афзалрок? ???

Agar axlat qotib qolgan bo'lsa, qirib tashlash kifoya deb o'qigan edim, qayerda o'qiganligimni kecha qidirib topolmadim.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Akbarjоn 09 Iyun 2011, 10:46:55

...
"œОтнинг ва ейиладиган ҳайвонларнинг сийдиги ва ейилмайдиган қушнинг ахлати каби енгил нажосатда кийимнинг тсртдан биридан ози афв қилинади.
Енгил нажосатнинг енгил деб аталишига уларнинг нажаслиги ҳақида ривостлар ҳар хил келганидир. Баъзилари нажас деса, бошқалари нажасмас деган. Аажаслиги ғолиб бслган. Шунинг учун, уни енгил нажосат дейилган.
Мазкур нажосатдан кийимнинг тсртдан бирига ва ундан озига тегса, афв бслгани учун намоз сқиса бславеради. Бадандан бир аъзонинг тсртдан бирига тегса афв қилинади.
Аммо ейиладиган қушнинг ахлати покдир.
Ибн Умар розисллоҳу анҳунинг устига кабутар тезак ташлаганда тош билан артиб юбориб намоз сқиган.
Худди шундай ҳолат Ибн Масъуд розисллоҳу анҳунинг устиларига чумчуқ тезак ташлаганда ҳам бслган. У киши панжалари билан артганлар.
...

Шайх Муҳаммад Содиқ Мухаммад Юсуф (http://savollar.islom.uz/smf/index.php/topic,7956.msg68724.html#msg68724)
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Aqoid 09 Iyun 2011, 14:34:16
Registan,siz o'qiganlar "ming bir fatvo" kitobida bor edi adashmasam.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Lu`lu` 09 Iyun 2011, 23:31:23
Шайх хазратларини фатволаридан кейин тути куши гуштинисм ейиш мумкинлиги хакида ибн Синода укигандим. Кейин намоз укишдан олдин тути нажасини кириб ташладим, лекин кунглим булмай, тозарок жойга утиб, полга сажда килдим.Жойнамозга нарса топилмаганда шу амал жоизми деб сураганим сди  ::)
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 10 Iyun 2011, 02:57:00
Inshaalloh pok joy. Agar najosat tegmagan joy bo'lsa polda ham kafelu betonda ham shag'alu asfaltda ham sajda bo'laveradi.
Muhimi sajdagohida najosat yo'q bo'lishi, xammom va hojatxonada namoz o'qimasligida.
Nom: Re: Поклик
Yuborildi: Mo'min Mirzo 19 Iyun 2011, 14:37:01
Ғуслнинг вожиб бслиши учун бутун танага сув етказиш лозим...
Агар бош, кскрак, қорин ва қсл-оёқда сув тегиши мумкин бслмаган сралар бслса унда нима қиламиз? Бундай ҳолларда Ғуслга узрли хисобланади, ғусл нисти билан тасммум қилади.

Агар тананинг айрим қисмида сра бслиб аъзоларнинг бошқа қисмлари соғлом бслса, срадан бошқа жойларга сув етказиш вожиб, сра устидан сса оҳиста масҳ тортилади.

Баданининг аксар қисми ёки срми срали бслган киши жунуб бслса ғусл срнига, таҳоратсиз бслса таҳорат срнига тасммум қилади. Аъзоларининг аксар қисми соғлом, озгина қисми срали бслса, соғлом жойларини ювиб, срали жойларига масҳ тортади.
Изоҳ: Таҳоратда ювиладиган аъзоларнинг аксаристи ёки срми срали бслган кишининг тасммум қилиши мумкин бслганидек, танасининг срми ёки аксаристи срали ҳолда жунуб бслган киши ҳам тасммум қилиб, барча ибодатларни адо стиши мумкин. Ярали аъзолар кам-ксплиги аъзоларнинг сонига ксра ҳисобланади. Агар бир кишининг боши, юзи ва қсллари срали, бу сралар ушбу аъзоларнинг озгина қисмини сгаллаган бслиб, оёқлари соғлом бслса ҳам, у киши тасммум қилади. Чунки таҳоратда ювилиши фарз бслган аъзоларнинг аксаристи сралидир. Баъзи фиқҳ уламолари ҳам таҳоратда ювиладиган аъзоларнинг аксаристи срали бслсагина тасммум қилинади, дейдилар. Шунингдек, қорнида ёки елкасида баданига сув тегса зарарланадиган сраси бслса, танасининг аксар қисми срали кишилардек, жанобатдан покланиш учун тасммум қилади.
Ярали киши ювиниш билан тасммумни қсшиб, биргаликда қилмайди (съни хоҳ ғуслда, хоҳ таҳоратда бслсин, баъзи аъзоларини ювиб, айни пайтда тасммум ҳам қилмайди, фақат тасммум қилади).