She'riyat

1 2 3 4 5 6 7 BSavob Muallif Kumushbibi
  Hofiz Sheroziy ruboiylari Muallif shoir « 1 2 3 4 5 6 ... 8 »