Sharq mumtoz she'riyati

1 2 B  Abusaid Abulxayr Muallif shoir
  Bobo Tohir Muallif shoir
  Farididdin Attor Muallif shoir


  Foniy Muallif shoir


  Hakim Sanoiy Muallif AbdulAziz