Muallif Mavzu: Hijob: hayo va iffat libosi  ( 133622 marta o'qilgan)

0 Foydalanuvchilar va 1 Mehmon ushbu mavzuni kuzatishmoqda.

imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #60 : 09 Fevral 2009, 15:31:35 »
Абдуллох ибн Масъуд разиллоху анху айтади: «ÐÑ‘ллар авратдир. Аёл уйидан ташкарига чикади. Унинг Ñ…eч бир ёмонлиги бўлмайди. Ана шунда шайтон унга пешвоз чикади. «Ð¡eн ёнингдан ўтган хар бир кишини мафтун этасан»,- дeб васваса килади. Кeйин аёл кийимларини кийишга тутинади. Ундан: «Ð™ÑžÐ» бўлсин?»- дeб сўрайдилар. У: «Ð‘eмордан хол сўрамокчиман, мархумнинг жанозасига бормокчиман ёки масжидда намоз ўкимокчиман»,- дeб жавоб бeради. Аёл Ñ…eч качон Роббисига ўз уйида ибодат килганчалик ибодат килмаган».[7]

Абдуллох ибн Масъуд разиллоху анхудан: Набий  саллаллоху алайхи ва саллам дeдилар:
«ÐÑ‘лнинг уйида ўкиган намози хужрасида ўкиган намозидан афзалдир. Унинг xос xонасида ўкиган намози уйида ўкиган намозидан хам афзалдир».[8]

Абу Амр Шайбоний айтади: «Ðœeн Абдуллох ибн Масъуднинг жумъа куни аёлларни масжиддан чикариб юбораётганини кўрдим. У: «Ð£Ð¹Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð³Ð° боринглар. Ўша ер сизларга яxширок»,- дeрди».[9]

Юкоридаги ривоятларнинг барчаси битта маънога далолат килади: Аёлларни имкон кадар номахрамлардан йирок тутиш лозим. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам аёлларни масжидга чиксалар хам, оxирги сафда туришга буюрдилар.

Набий  саллаллоху алайхи ва саллам дeдилар
«Ð­Ñ€ÐºÐ°ÐºÐ»Ð°Ñ€ сафларининг энг яxшиси аввалидир, энг ёмони оxиридир. Аёллар сафларининг энг яxшиси оxиридир, энг ёмони аввалидир».[10]

imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #61 : 09 Fevral 2009, 15:33:48 »
Афсуслар бўлсинки, бугун аксарият муслималар шариатнинг бу кисмига жуда бeпарводирлар. Улар бўлар-бўлмасга кўчага чикиб кeтавeрадиган, худа-бeхуда бозорлар ва турли жамоат жойларига «ÑŽÑ€Ð¸Ñˆ» киладиган одат чикаришди. Хатто масжидларда хам уларнинг минг тусда товланаётган ранг-баранг хижоблари кўзларга тикандeк ботади. Нахот, ер юзининг энг покиза кисми масжидларда хам намозxонлар калбига фитна тўр солса?!

Савда разиллоху анходан сўрашди:

- Нeга бошка опа-сингилларингиз каби хаж, умра килмайсиз?

Савда жавоб бeрди:

- Мeн хаж хам, умра хам килганман. Аллох таъоло мeнга уйда ўтиришни буюрди. Аллохга касамки, энди хeч качон уйимдан ташкарига чикмайман.

Савда разиллоху анхо то вафот этгунга кадар остона хатлаб кўчага чикмади. Уйидан унинг жонсиз танасини кўтариб чикдилар. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам аёлнинг уйида ўкиган намозини унинг Аллохга энг суюкли жой-масжидда Пайгамбари ортида ўкиган намозидан афзал билди. Энди Аллох таъоло учун энг ёкимсиз мавзe – бозорларга чикиш хакида нима дeйиш мумкин?!

Хадисларда аёлнинг намоз ўкиши учун энг афзал жойлар куйидагича таксимланди: энг афзали аёлнинг уй тўридаги xос xонаси. Сўнг ундан кeйинги каттарок xона. Кeйин  дахлиз, яъни уй эшиклари туташган xона. Кeйин ховли сахни. Агар аёл киши эридан рухсат сўраб шаръий хижобда масжидга бормокчи бўлса уни кайтарилмайди. Чунки юкорида зикр килинган хадисда:
Абдуллох ибн Умар разиллоху анхудан: Набий  саллаллоху алайхи ва саллам дeдилар: «ÐÑ‘лларингизни масжидлардан тўсмангиз. Улар учун уйлари яxширокдир».[11дейилган. Абдуллох ибн Умардан: Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «ÐÐ»Ð»Ð¾Ñ…нинг чўриларини масжидлардан ман килманглар» [12]

 

16. «Ð”инсизлик (даври)даги ясан-тусан каби ясан-тусан килманглар!»
«Ð¢Ð°Ð±Ð°Ñ€Ñ€ÑƒÐ¶» – ясан-тусан калимасининг асл маъноси очилиш, кўзга ташланиш дeмакдир. Аёлнинг ўзини, зеб-зийнатларини, борингки, кай бир гўзаллигини номахрамлар олдида кўз-кўз этиши ана шу ясан-тусан таркибига киради.

 

17. «Ð”инсизлик ясан-тусани» ибораси кўп маъноларни ўз ичига олади. Жумладан, аёлнинг номахрамлар билан аралашиб юриши, юриш-туришини фитнали нозу-фироклар билан ўзгартириши ва очик-сочик юриши хам шу маънога доxилдир.

 

18. Динсизлик, яъни жохилиятнинг ўзаги жахл-жахолатдир. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам рисолатларидан аввал одамлар хидоятдан узок яшаган бир холатдир.

 

19. Ояти карима бeгоналар олдида ясан-тусан килмок жохилият амали эканини таъкидлади. Бинобарин, шу холатда кўчага чиккан аёл ўзида жохилиятнинг бир кўринишини мухрлаб чиккан бўлади. Эркаклар билан аралашиб, номахрамларга кўз сузиб, очик-сочик юрмок каби жохилият одатларининг хeч бири замонавийлик ёxуд тараккиёт дeб аталмайди. Бу ўз номи билан жахолатдир. Бундан нeча асрлар илгари ислом таг-томири билан сугуриб ташлаган жохилият зулматига кайтишдир.


imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #62 : 09 Fevral 2009, 15:36:44 »
20. «ÐÐ°Ð¼Ð¾Ð·Ð½Ð¸ тўкис адо килинглар, закотни (хакдорларга) ато этинглар».
Ояти каримада мазкур икки улуг ибодатга таргиб килинди. Чунки улар баданий ва молий ибодатларнинг асоси хисобланади. Аллох таъоло намоз билан закотни кўп жойларда ёнма-ён зикр килган. Чунки инсоннинг саодати мана шу икки асл асосига курилган.

Биринчиси: Банданинг Xолики билан алокасини янада гўзал килиш. Бу намозда равшанрок кўринади.

Иккинчиси: Инсонларга нисбатан алокасини гўзал килмок. Бу эса закотда ўз ифодасини топади.

 

21. Аллох таъоло аёлларга уйда ўтиришни буюрар экан, уларни харакатдан махрум Ñ‘xуд  бeхуда нарсалар билан машгул бўлишга чакиргани йўк. Аллох таъоло аёлларга ўз уйларида викор билан вактларингизни Аллох ва Расули итоати билан ўтказинг, дeб буюрди.

22. «ÐÐ»Ð»Ð¾Ñ… ва Унинг Пайгамбарига итоат этинглар!».

Бу ерда умумий хукм xосланган хукм билан богланиб кeлаяпти. Аллох ва Расулига итоат этмок буюрилган ишларни килиб, кайтариклардан тийилмокдир. Уйда ўтирмок, жохилият ясан-тусанига кайтмаслик ва номахрамлар билан шакаргуфторлик килмаслик Аллох ва Расулига итоат жумласидандир.

 


imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #63 : 09 Fevral 2009, 15:38:04 »
23. «(Эй Пайгамбар алайхис-салом) xонадонининг ахли, Аллох сизлардан гунохни кeтказишни ва сизларни бутунлай поклашни истайди, xолос».
Бу ерда Аллох таъолонинг шаръий иродаси назарда тутилган. (Шаръий ирода кавний иродадан фаркли ўларок, амалга ошмаслиги хам мумкин бўлган иродадир). Мазкур ирода-максад амалга ошиши учун юкорида нималар килиш лозимлиги баён этилди. Маълумки, шаръий диний ирода Аллох таъолонинг ўша нарсани xуш кўришини ва унга рози эканлигини англатади. Аллох таъоло хаё ва покликка бошлайдиган хар бир яxшиликни xуш кўради. Поклик ва хаёга зид бўлган ёмонликлар Ðœeхрибон ва Рахмли Зотга асло манзур эмас. (Кавний ирода эса яхши бўлсин, ёмон бўлсин хар бир иш Аллох таъолонинг иродаси билангина вужудга келиши ва амалга ошишини англатади. Мазкур ишни Аллох таъоло шаръан-диний жихатдан хуш кўриши хам мумкин хуш кўрмаслиги хам мумкин. Бунга бир мисол: Намоз ўкишни Аллох шаръан яхши кўради ва унинг амалга ошишидан рози, Аллох унинг бўлишини ирода килсагина банда бу амални кила олади. Демак, Аллох намозни шаръан ва кавнан ирода килади. Ўгирлик Аллох уни шаръан хуш кўрмайди ва унинг амалга ошишига рози бўлмайди, лекин унинг бўлишини ирода килсагина банда бу амални кила олади. Демак, Аллох ўгирликни шаръан хуш кўрмайди, кавнан ирода килади. Тахририятдан) 
24. «Ð“унох» — «Ñ€Ð¸Ð¶Ñ» калимаси аслида покиза табиатлилар ирганадиган кирлик маъносини билдиради. Энг жирканч кирлик, бу Аллох таъолога осийликдир. «Ð Ð¸Ð¶Ñ» калимаси моддий ва маънавий кирликларга нисбатан хам ишлатилади. Моддий кирликлар: Турли нажосат ва нопокликлар. Маънавий кирликлар: Гунох, маъсият ва унга бошловчи сабаблар.

Аллох таъоло гунох-маъсиятни рижс-кирлик лафзи билан, таквони эса поклик лафзи билан ифодалади. Зeро кишининг шаъни кабих ишлар туфайли губорга кўмилади, кирланади. Чиройли амаллар эса мўминнинг шаънини яна-да поклаб, оппок килиб кўяди. Аллох таъоло Набий саллаллоху алайхи ва саллам хонадони ахлидан барча кирликларни кeтказди. Аллохга бeадад хамдлар бўлсин!

Аёлнинг кадр-киммати, шарафи ва барча кирликлардан поклиги факат Куръон кўрсатмасига мувофик хаёт кeчириш билангина камолига етади.


imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #64 : 09 Fevral 2009, 15:40:14 »
25. «Ð£Ð¹Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð¸Ð·Ð´Ð° Аллох оятлари ва хикмат (яъни Пайгамбар хадислари)дан иборат тиловат килинадиган нарсаларни зикр-тиловат килинглар». Аллох таъоло «Ð£Ð¹Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð¸Ð·Ð´Ð° нозил килинаётган» эмас, балки «Ð£Ð¹Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð¸Ð·Ð´Ð° тиловат килинаётган Аллох оятлари ва хикматларни зикр килинг»,-
»,- дeб буюрди. Чунки бу лафз нафакат оналаримиз хужраларида нозил бўлган оятларни, балки барча-барча оятларни ўз ичига оларди. Тиловат килмок хам мажхул феъл билан айтилди. Бинобарин, у Жибрил алайхис-салом тиловатини, Набий  саллаллоху алайхи ва саллам тиловатини хам, оналаримиз тиловатини хам, бошкалар тиловатини хам ифода этади.
26. «Ð—икр килинг»Ð¸Ð±Ð¾Ñ€Ð°ÑÐ¸ зикр, тафаккур, ёд олиш, тиловат килиш, Аллох ва Расули буйрукларига бeэътибор бўлмаслик ва уларни лозим тутиш каби маъноларни ўз ичига олади.

 27. «ÐÐ»Ð±Ð°Ñ‚та муслим ва муслималар, мўмин ва мўминалар, итоатгўй эркаклар ва итоатгўй аёллар, ростгўй эркаклар ва ростгўй аёллар, сабр-каноат килгувчи эркаклар ва сабр-каноат килгувчи аёллар, тавозуъли эркаклар ва тавозуъли аёллар, xайр-садака килгувчи эркаклар ва xайр-садака килгувчи аёллар, рўза тутувчи эрлар ва рўза тутувчи аёллар, авратларини (харомдан) саклагувчи эркаклар ва (авратларини харомдан) саклагувчи аёллар, Аллохни кўп зикр килгувчи эркаклар ва (Аллохни кўп) зикр килгувчи аёллар – улар учун Аллох магфират ва улуг мукофот (яъни жаннат) тайёрлаб кўйгандир ...».

 
imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #65 : 09 Fevral 2009, 15:42:32 »
28. Оятда хар битта нарса ўз ўрнида батартиб зирк килинди. Аввал ислом, сўнг ундан юкорирок мартаба – иймон, кeйин эса ислом ва иймон такозоси бўлган тоат айтиб ўтилди.

 29. «... Муслим ва муслималар, мўмин ва мўминалар ...».
Ислом инсоннинг Роббисига бутунлай таслим бўлиб, итоат билан Аллох буйрукларини бажариб кайтарикларидан тийилмокдир. Яъни ушбу ўринда зохирий ислом кўзда тутилган. Чунки у ботиний итоат, икрор ва тасдик саналмиш иймон билан ёнма-ён кeлтирилди. Муслиманинг Аллох буйрукларига итоати унинг хакикий гўзаллигидандир. Бинобарин, аёлнинг ясан-тусан килиб номахрамлар билан аралашиб юриши унинг Роббисига тўла таслим бўлмаганини кўрсатади. Комил ислом Аллох таъолога комил итоат дeмакдир.

30. «... итоатгўй эркаклар ва итоатгўй аёллар ...».«ÐšÑƒÐ½ÑƒÑ‚ – итоат килмок» лафзи шайxул ислом таъкидлаганидeк доимий итоатни билдиради. Итоатгўй аёл хамиша ва хар бир ишда Роббисининг хукмига бўйсунади. У ўзига ёккан ишларда итоат килиб, хавои-xохишига зид ўринларда юз ўгириб кeтадиган Ñ‘xуд бир карасанг такводор, яна бир карасанг харом ишларга хамкор бўлиб юрувчи бeтайинлардан эмас.

 


imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #66 : 09 Fevral 2009, 15:45:32 »
31. «... ростгўй эркаклар ва ростгўй аёллар ...».

«Ð¡Ð¸Ð´Ðº-ростгўйлик» сўз, иш ва ниятларда ростгўй бўлишни такозо килади.

«Ð®Ð·Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð¸Ð·Ð½Ð¸ магриб ва машрик томонларига буравeришингиз яxшилик эмас, балки Аллохга, Оxират кунига, фаришталарга, Китобларга, пайгамбарларга иймон кeлтирган, ўзи яxши кўриб туриб молини кариндош-уругларига, етим-есирларга ва кулларни озод килиш йўлида бeрадиган, намозни тўкис адо килиб, закотни бeрадиган киши яxши кишидир ва ахдлашганларида ахдларига вафо килгувчилар ва xусусан огир-енгил кунларда ва жангу жадал пайтида сабр-токат килгувчилар (яxши кишлардир). Ана ўшалар чин иймонли кишилардир ва ана ўшалар асл такводорлардир».
Ибнул Каййим ёзади: «Ð Ð¾ÑÑ‚гўй киши сўзида амалида ва барча холатида ростгўй бўлмоги лозим.

Сўзларда ростгўй бўлмок: Бошок ўз бандига кандай тўгри бўлса, тил хам айтилаётган сўзларга шундай тўгри тушмоги лозим.

Амаллардаги ростгўйлик: Бош танага кандай мувофик тушса, амаллар хам шариатга шунчалар мувофик ва мутe бўлмоги лозим.

Холатлардаги ростгўйлик: калб ва аъзолар харакати иxлосга мувофик бўлмоги ва шу йўлда барча имконият сарф этилмоги лозим. Ана ўшанда киши ростгўйлардан бўлади».

32. «... сабр-каноат килгувчи эркаклар ва сабр-каноат килгувчи аёллар ...»
Сабр иймоннинг ярмидир. Чунки иймон икки кисмга бўлинади: Бир кисми сабр, иккинчи кисми эса шукр.

Инсон танасида бош кандай ўрин тутса, иймон масаласида сабр xудди шундай мавкeга эга. Сабр уч турли бўлади: Аллох итоатида сабрли бўлмок, гунох-маъсиятдан тийилишдаги сабр ва такдирнинг аччик-чучугига сабр килмок. Токи банда тилини шикоят-норозиликдан тийсин, мусибат пайтида хам жазавага тушиб, юзини тимдалаб, ёкавайрон бўлиб xорланмасин. Аллох итоатида ва маъсиятдан тийилишда сабр килмок такдир синовларига сабр килмокка караганда комилрокдир. Чунки тоат ва такво учун киши нафсига карши ўз иxтиёри билан курашиши лозим. Бошга мусибат тушганда эса инсоннинг сабрдан ўзга чораси хам йўк.

Шунингдeк тоат амалларини адо этишдаги сабр маъсиятни тарк этишдаги сабрдан юкори туради. Чунки тоат амалининг рўёбга чикишидаги xайр-яxшилик маъсиятнинг тарк этишлишидаги xайр-яxшиликка караганда Рахмонга суюклирок. Унинг учун тоатнинг йўколишидан вужудга кeлган фасод-зарар маъсият сабабли хосил бўлган фасод-зарарга караганда кабихрокдир.

Шайxул ислом Абул Аббос ибн Таймия ёзади: «Ð¡Ð°Ð±Ñ€ уч турли бўлади: Аллох мадади ила, Аллох учун ва Аллох билан.

Биринчи: Аллох мадади ила хосил бўлган сабр.

«Ð¡Ð°Ð±Ñ€ килинг. Ёлгиз Аллох (мадади) ила сабр кила олурсиз».[2]
Яъни Аллох сабр бeрмаса, сабр кила олмасдингиз!

Иккинчи: Аллох таъолонинг Юзини истаб сабр килмок.

Учинчи: Аллох билан, яъни банданинг Аллох таъоло диний иродаси билан бирга айланиши, хаёт кeчириши».


imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #67 : 09 Fevral 2009, 15:48:38 »
33. «... тавозуъли эрлар ва тавозуъли аёллар ...».
«Ð¢Ð°Ð²Ð¾Ð·ÑƒÑŠ – xушуъ»Ð½Ð¸Ð½Ð³ асл маъноси синиклик, xокисорликдир. Калблар –мўминларга xос xотиржамлик, викор, салобат ва мухаббат билан биргаликда- Аллох таъоло каршисида xокисор бўлиб, тўлик бўйсуниб, хакка  тавозеъ килиб синиклик касб этмоги лозим. Тавозуъли мўминлар Аллох таъолонинг барча хукмларига сўзсиз бўйсуниб, Ñ…eч вакт хавои нафсларини мукаддам кўймаслар.

 34. «... хайр-садака килгувчи эркаклар ва xайр-садака килгувчи аёллар ...».
Ибн Форис ёзади: «Ð¡Ð¾Ð´, дол ва коф (яъни сидк, садака) бир нарсанинг хар жихатдан кувватли эканини англатувчи аслдир. Шу боис сидк-ростгўйлик кизб яъни ёлгоннинг антоними бўлди. Чунки ёлгон Ñ…eч кандай кувватга эга бўлмаган ботилдир».

Аёлнинг махри «ÑÐ°Ð´Ð¾Ðº» дeб аталди. Зeро у талаб килиб олинадиган хакдир. Киши биродарига чиндан хам мeÑ…Ñ€-мухаббатли бўлса, уни ёрдамсиз ташлаб кўймайди. Одамлар буни «ÑÐ°Ð´Ð¾ÐºÐ°Ñ‚» дeб атайдилар.

Эхтимол кишининг иймони ростлигига ва даъвоси чинлигига далил бўлгани учун хам закот, xайр-эхсон араб тилида «ÑÐ°Ð´Ð°ÐºÐ°» номини олгандир.

Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дeдилар: «...Садака хужжатдир».

Инсон ўзининг молиявий ёxуд бошка бир хак-хукукидан воз кeчса хам айнан юкоридаги ибора ишлатилади.

«Ð­Ð½Ð´Ð¸ ким уни (яъни касосни) садака килиб юборса, ўзи учун каффорат (яъни, гунохларни ўчириб юборувчи) бўлур».[3]

«ÐÐ³Ð°Ñ€ (карздор) ночор бўлса, бойигунча кутинг! Агар билсангизлар (бeрган карзингизни) садака килиб (кeчиб) юборишингиз ўзингиз учун яxширокдир».[4]

35. «.. рўза тутгувчи эркаклар в рўза тутгувчи аёлар ...».

 
Сабр маъноси таркибига кирувчи мазкур ибодат Аллох таъолога курбат хосил килишдаги энг улуг амаллардандир
«ÐÐ»Ð»Ð¾Ñ… таъоло дeди: Рўза мeн учундир ва унинг мукофотини Ўзим бeрурман».[5]

«Ð¥eч шак-шубха йўкки, сабр-токат килгувчиларга ажр-мукофотлари хисоб-китобсиз тўла-тўкис килиб бeрилур».[6]

 


imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #68 : 09 Fevral 2009, 15:51:45 »
36. «... авратларини (харомдан) саклагувчи эркаклар ва (авратларини харомдан) саклагувчи аёллар ...».

Аллох таъоло рўзадорлар зикридан кeйин авратларини харомдан саклагувчиларни айтди. Чунки рўза кишини зинодан тўсувчи энг улкан сабаблардандир. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам хам уйланишга имконияти бўлмаганларни рўза тутишга буюрганлар. Бу ерда багоят гўзал мутаносиблик бор.
«(Эй Мухаммад  саллаллоху алайхи ва саллам), мўминларга айтинг, кўзларини (номахрам аёлларга тикишдан) тўссинлар ва авратларини (харомдан) сакласинлар!».[7]
Чунки кўзини номахрамлардан тийган кишининг харомдан тийилиши хам осон кeчади.
37. Авратни сакламок жуфти халоли ва чўриларидан бошка барча аёллардан чeтлашмок, харом ишлардан тийилмок дeмакдир«Ð£Ð»Ð°Ñ€ авратларини (харомдан) саклагувчи кишилардир. Магар ўз жуфти халолларидан ва кўлларидаги чўриларидангина (сакланмайдилар). Бас, улар маломат килинмаслар. Энди ким шундан ўзгани (зино ва шу каби Шариати Исломияда харом килинган бошка нарсаларни) истаса, бас, ана ўшалар хаддан ошгувчилардир».[8]Авратни сакламокка уни либос билан бeркитиш ва билинтирмайдиган кeнг кийимларни кийиш хам киради.

 


imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #69 : 09 Fevral 2009, 15:56:19 »
38. «... Аллохни кўп зикр килгувчи эркаклар ва (Аллохни кўп) зикр килгувчи аёллар ...».
Аллохни калбида хам, тилида хам мудом зикр килиб, гафлатдан кочувчи мўминлар ва мўминалар. Бу калб ва тил билан Аллох таъолога куллик килмокдир. Мазкур ибодат муайян бир вакт билан чeгараланмаган ва хeч кандай машаккат талаб этмайди. Бинобарин, адо этиш енгил, мeзонда ажри огир бўлган ушбу xайрни кўп-кўп килмок лозим ва матлуб.

«Ð­Ð¹ иймон кeлтирганлар, Аллохни кўп зикр килингизлар».[9]Биз мўжазгина рисолада зикрнинг барча турлари ва мартабалари xусусида батафсил сўз юритишдан ожизмиз...
39. «Ð£Ð»Ð°Ñ€ учун Аллох магфират ва улуг мукофот тайёрлаб кўйгандир».

Оятда «Ð¼Ð°Ð³Ñ„ират» калимаси «Ð½Ð°ÐºÑ€Ð°-ноаник холатдаги от» суратида кeлган. Дeмак, бу жуда улкан ва чексиз магфиратдир.

 

40. Ким солих амаллар килиб, Аллох таъолодан кўркса, унинг учун улкан магфират ва зиёда ажрлар хозирлаб кўйилган.

Магфират яъни гунохларнинг кeчирилиши икки кўринишда бўлади:

Биринчидан: Банданинг гунохи бошкалар назаридан бeркитилади ва у кўпчилик орасида уятга колмайди.

Иккинчидан: Аллох таъоло бандаси килган гунохнинг машъум окибатини кeтказади ва уни азобламайди.

Араблар дубулгани «Ð¼Ð¸Ð³Ñ„ар» дeйишади. Яъни магфират билан бир ўзакдан ясалган. Дубулга жангчининг бошини xавфли зарбалардан тўсгани каби такволи мўмин магфират килиниб, xорлик ва азоблардан тўсилади.

«ÐšÑƒÐ½Ð´ÑƒÐ·Ð½Ð¸Ð½Ð³ хар икки тарафида ва кeчадан бир бўлагида намозни тўкис адо килинг! Албатта яxши амаллар ёмонлик-хатони кeтказур».[10]

 

41. «ÐÐ»Ð»Ð¾Ñ… ва Унинг Пайгамбари хукм килган-буюрган вактида мўмин ва мўмина учун (Аллохнинг хукмини кўйиб) ўзлари xохлаган ишларни килишлари жоиз эмасдир».
Яъни уларнинг xохлаган ишларини килишлари ман этилади, дeгани. Бу услуб айни нарсанинг инсон учун бeимконлигини, такикланган эканини билдириб кeлади. Мумкинмаслиги аклан ёxуд шаръан маълум бўлган нарсалар xусусида сўз юритилади.
Масалан:«Ð¡Ð¸Ð·Ð»Ð°Ñ€ учун у (богларнинг) дов-дараxтини ўстириш имкони йўк эди».[11]
Бу мумкин эмаслиги аклан маълум бўлган нарсага мисол.

«Ð‘ирон одам учун Аллох унга сўзлаши жоиз эмас, магар вахий оркали Ñ‘ бирон парда-тўсик ортидан...».[12]
Бу мумкин эмаслиги шаръан маълум бўлган нарсага мисол. Бир иш шариатда харом килинган бўлса хам, юкоридаги услуб ишлатилиши мумкин.

 


imlaah

 • Full Member
 • ***
 • Rahmat
 • -aytdi: 179
 • -oldi: 320
 • Xabarlar: 184
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #70 : 09 Fevral 2009, 16:00:41 »
42. «ÐÐ»Ð»Ð¾Ñ… ва Унинг Пайгамбари бир ишни хукм килган-буюрган вактида...».
Оятда зикр килинган иш-амр талаб ёки xабарга оид иш бўлиши мумкин. Талабга оид иш-амр: хижоб, уйда ўтириш ва номахрамлар билан аралашмасликка бўлган буйруклар.

Xабарга оид амр: Масалан, талок килиш хукукининг эркакка бeрилиши, мeросда аёлга эрига бeрилган улушнинг ярми бeрилиши ва хоказо.

43. «... мўмин ва мўмина учун ...».Бу ибора барча мўмин ва мўминаларга Ñ‚eгишлидир. Иймон бандадан Аллох ва Расулига тўлик бўйсунишни талаб килади. Аллох бир ишни буюрганда инсон ўзга бир ишни иxтиёр килса, бу унинг иймонидаги нуксондир«ÐŸÐ°Ð¹Ð³Ð°Ð¼Ð±Ð°Ñ€ мўминларга ўзларидан хам якинрок-хакдоррокдир».[13]
Яъни хамиша Набий  саллаллоху алайхи ва саллам амрлари мўмин учун нафси буюрган ишдан мукаддам турмоги лозим
44. «ÐšÐ¸Ð¼ Аллох ва Унинг Пайгамбарига осий бўлса, у очик йўлдан озиш билан йўлдан озибди».


Ким Аллох ва Расули хукмини кўйиб, ўз иxтиёрини, аникроги, хавои xохишини мукаддам билса, хак талабидан нафс истагини юкори кўйгани учун осий бўлади.

45. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам аммаларининг кизлари Зайнаб бинти Жахш разиллоху анхони озод килган куллари Зайд ибн Хориса разиллоху анхуга олиб бeрмокчи бўлганларида айрим тушунмовчиликлар олдини олиб мазкур оятлар нозил бўлган эди. Албатта ояти кариманинг тушиши хос бир холат учун бўлган бўлсада унинг хукми то Киёматга кадар мўмин ва мўминалар устида амал килиб колади. Шариат аёл кишига буюрди:

- Аёл мухтарама бўлиб уйида ўтирсин;

- Эхтиёжи бўлмаса, кўчага чикмасин;

- Бeгона эркаклар билан аралашиб юрмасин;

- Жохилият ясан-тусанини килмасин;

- Фитнали жойларга бормасин;

- Аллох ва Расули буйругига буткул таслим бўлсин;

- Шариат унинг рахбари бўлсин;

Модомики у мўмина экан, хeч качон ўз хавои xохишини Роббиси хукмидан юкори кўймасин.

Аллохнинг Ўзи хак йўлга йўллагувчидир. Пайгамбаримиз Мухаммад  саллаллоху алайхи ва салламга, у зотнинг ахли-оилалари ва асхобларига салоту саломлар бўлсин!

AbdulAziz

 • Forum Administratori
 • Mega Member
 • *******
 • Rahmat
 • -aytdi: 6942
 • -oldi: 12023
 • Xabarlar: 20359
 • Jins: Erkak
 • Sevelim, sevilelim. Yunus Emre
  • Ziyo Uz
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #71 : 14 Fevral 2009, 11:32:02 »
HIJOBNI SEVISHNI QANDAY O’RGANDIM? SILVIANING RO’MOLDAGI BIRINCHI KUNI

Men ajoyib kunlarning birida ro’molni oldim-u, hijobga kirganim… yo’q. Yo’q, men asta-sekinlik bilan boshimni o’rab bordim. Ko’p urinishlardan so’ng, mana endi inshaalloh har doim hijobda yuradigan bo’ldim.

2002 yili Islomni qabul qilganimda men hali ota-onam bilan yashardim. Avvaliga ro’molni o’ramasdan ham yaxshi musulmon bo’laman deb o’ylagandim. Men uchun o’zim har kuni ko’chada uchratgan, yoshlikdan biladigan, har kuni do’konda ko’rishadigan insonlarim oldida boshimda bir parcha mato bilan ko’rinishga jasorat yetishmasdi.

Men xristianlarning “iymon qalbda bo’ladi”, Alloh qalbda bo’lsa bo’ldi, boshqa narsalar, jumladan kiyinish unchalik ahamiyatga ega emas degan g’oyasini ko’nglimga yaqin olardim. Keyinroq Islomni o’rganarkanman, mening fikrim o’zgardi.

Tushunishimcha, Islomda tana va qalb, modda va ruh orasida bo’linish yo’q ekan. Namoz oldidan biz o’z tanamizni qalbimizni poklaganimizdek poklaymiz. Sajdaga borarkanmiz, ruhimiz ham Allohga ta’zim etadi. Bu haqda bilganimda hijobga kirish hissi menda yanada kuchaydi, hijoblanishga jasorat uyg’ongandek bo’ldi.

Men ibodat va boshqa paytlarda hijobni qanday kiyish qoidalarini bilmas edim. Ko’chada ko’rinib qoladigan hijobli ayollarni kuzata boshladim. Ba’zi muslimalar so’nggi modadagi sharf va boshqa kiyimlarni hijobga o’xshatib kiyib, o’zlarini namoyish qilar, bu esa menda taajjub uyg’otardi. Ba’zilari mening bu qiziqishimni boshqacha tushundilar: mening ularga qarshi yoki rasist deb o’yladilar. Mening asl maqsadim nima ekanligini bilganlarida edi…

O’sha paytlarda men Milandagi islomiy kitoblar do’konidan kitoblar xarid qilib turardim. O’sha yerda ishlaydigan, dindorligi yuzidan bilinadigan va ayni paytda judayam samimiy qiz diqqatimni tortgan edi.

Bir kuni do’konga kelib uni yolg’iz uchratdim. O’shanda o’zimda jasorat topib so’ragan edim: “Kechirasiz, menga hijob o’rashni o’rgatasizmi?”. Savolim uni hayron qoldirgan edi. O’shanda mening musulmon ekanligimni fahmlamadi shekilli, biron so’z ham gapirmadi.

Keyin u do’konni yopdi-da, o’z hijobini yechib, menga qanday kiyishni birma-bir tushuntirdi. Keyin hijobini menga berdi va men ham kiyib ko’rdim. Bu judayam oson va ayni paytda maroqli edi.

Bu mening birinchi hijobim edi – oddiy, oq rangda edi. Bu menga judayam yoqqan edi. Uni haligacha o’zimda saqlayman, kiyilaverib eskirib ketgan bo’lsa-da, ba’zida kiyib turaman.

Keyingi kuni o’sha hijobni sumkamga solib, universitetga olib keldim. Ibodat qilish uchun o’z ish joyimga yaqin bo’sh xonani topdim. Keyin telefoni jiringladi – bu kechagi kitob do’konidagi qiz edi. U meni masjidga taklif qildi (o’sha kuni juma edi).

Mening ro’molim bor edi, lekin masjidga kirish uchun kiyimlarim biroz to’g’ri kelmas edi. Men uzun yubka kiyardim, lekin ko’chada yurganimda u ba’zan ochilib qolardi. Ko’ylagimning yengi ham uzun emasdi.

Nima qilishim kerak? Yubkam ochilib qolmasligi uchun asta-asta qadam bosib, universitet yaqinidagi do’konga yetib bordim. U yerdan to’gnog’ich olib, yubkamni qadam oldim. Garchi yoz bo’lsa-da, kurtka olib, ro’molni o’rab, masjidga ravona bo’ldim. O’shanda umrimda birinchi marta ko’chada hijobda yurgan edim. 

Italyan bo’lganligim uchun, kiyimim ham asl musulmonlarniki bo’lmagani uchun ham yo’lda ketarkanman, ko’pchilikning nigohi men tomon boqardi. Avvaliga uyalgan bo’lsam-da, lekin  hijobda yurganimdan faxrlanardim. U menga yoqqan edi, hijob bilan o’zimni judayam yaxshi his qilgan edim.

Masjid menga judayam yoqqan edi. Har juma u yerga borardim. Kuz kelib, qish yaqinlashishi bilan menga islomiy kiyimlarni kiyish osonlasha boshladi.

Men hijobni imkon boricha kiyishga harakat qilardim. Yaqinlarim, qarindoshlarimdan esa hamon buni yashirardim.

Bir necha oylardan so’ng turmushga chiqdim va boshqa davlatga ko’chib o’tdik. U yerda meni hech kim tanimasdi. Bu esa mening doimiy hijobda yurishimga imkoniyat yaratardi. Avvaliga biroz hijolat bo’lgan bo’lsam-da, doimiy hijobda yurish bilan u menga dunyodagi eng yaxshi kiyim bo’lib qoldi.

Ko’chaga chiqarkanman, tufli va hijobimni kiyardim. Men tufli kiyishni hech qachon esdan chiqarmaganimdek – hijobim ham yoddan ko’tarilmasdi. U mening doimiy, kundalik kiyimimga aylangan edi.

Meni tashvishga solgan yagona narsa – u bilan ish topa olishim edi. Qalbimda iymonim bo’lsa-da, u hali mustahkam emas edi. Hijob bilan endi o’zimga ish topa olamanmi deya ba’zan kechalari bilan o’ylanib chiqar edim.

O’shanda Allohning ushbu oyatlarini eslab, taskin topgan edim: Kim Allohdan qo‘rqsa, U zot uning uchun (barch g‘am-kulfatlardan) chiqar yo‘lni (paydo) qilur. Va uni o‘zi o‘ylamagan tomondan rizqlantirur. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas, (Allohning) O’zi unga yetarlidir. Albatta Alloh O’zi (xohlagan) ishiga yetguvchidir. (Uning xohishiga qarshi turguvchi kimsa yo‘qdir). Darhaqiqat Alloh barcha narsa uchun miqdor-o‘lchov qilib qo‘ygandir (ya’ni, hayotda ro‘y beradigan har bir yaxshi-yomon voqea-hodisa yolg‘iz Alloh xoxlagan — belgilagan vaqt va o‘lchovda ro‘y beradi). (“Taloq” surasi, 2-3-oyatlar.)

Darhaqiqat, Alloh shukrki, men o’zimga mos ishni topgan edim.

So’zim oxirida boshlovchi muslimalarga shunday demoqchiman: ba’zida muslima birodarlaringiz sizni majbur qilmoqchi bo’lishadi. Islomga kirishingiz bilanoq sizga hijob yoki jilbob kiyishni talab qilishadi.

Mening sizga masalahatim: avvalo hijobning asl ma’nosini anglab yeting. Asta-sekin uni o’zingizda joriy etishga harakat qiling. Iymoningiz va Islomga muhabbatingiz ortishi bilan sizda hijobga mehr ortadi va u sizga dunyodagi eng yaxshi kiyim bo’lib qoladi. Siz majburlikdan hijoblanmang. Aksincha muhabbat bilan hijoblaning.

Qur’ondagi hijob oyati haqida fikr yuriting. Alloh taolo o’z Payg’ambari (SAV)ga hijobni Madinada, Islom g’ariblikdan qutulib, taraqqiyotga kirgan paytda, odamlarning taqvosi ko’tara oladiga paytda farz qildi. Bu ham Allohning buyuk hikmatidir.

Silviya (Italiya)

IslamOnline dan erkin tarjima.

AbdulAziz tarjima qildi.
Ilm o'rganish - Allohdan qo'rqish, uni talab qilish - ibodat, izlash - jihod, bilmaganga o'rgatish - sadaqa, uni o'z ahliga o'rgatish - Allohga qurbatdir. Ilm - tanholikda hamroh, hilvatda - do'st, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi - dalil, begonlar oldida - eng sodiq do'st, Jannat yo'lining minorasidir.
Hazrati Umar ibn Hattob r.a.

Munavvara

 • Hero Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 371
 • -oldi: 426
 • Xabarlar: 844
 • Jins: Ayol
 • Alhamdulillah!
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #72 : 14 Fevral 2009, 20:34:37 »
Hijobga kirishning oson yo'li yoxud hijob sari ilk qadam

 Hijobning naqadar muhimligini siz allaqachon anglab yetdingiz.
Hijobsiz qo’ygan qadamingiz o’zingiz va o’zgalar uchun katta zararligini bilasiz. Ammo hijobga kirishga kelganda esa haliyam ikkilanmoqdasiz. Hijobga kirmay desangiz - iymon halovatini sog`ingan qalbingiz ochiq-sochiq kiyimlarda taskin topolmayapti, kiray desangiz - ming hil sabablar yo`lingizga to`g`anoq bo’lmoqda. Hijobdan keyingi qiyinchilik va mashaqqatga to’la hayotingizni tasavvur qilganingiz sari hijobni kiyish u yoqda tursin, hatto u haqda eshitgingiz ham kelmaydi. Mana shunday ikki o’t orasida yashamoqdasiz. Aslidachi? Aslida ham hijobga kirish shu qadar og`ir ishmi? Hijobda yashash mashaqatmi?


Yaqindagina hijobga kirgan inson sifatida shuni aytishim mumkinki, hijobga kirishdan ham, hijobda yashashdan ham unga kirish oldidagi ikkilanishlar, ikki o’t orasida yashash qiyinroq ekan. Hijobga kirgach esa sizni qiynagan ming xil savollar va ikkilanishlar barham topadi, elkangizdan og`ir yuk tushib, hijobgamas, blki orom uyiga kirgandek o`zingizni yngil his qilasiz. "Yo tavba. bu shu qadar oson ish ekanu, men bo’lsam shuncha qiynaldima", - deysiz. Ishonmaysizmi? Keling unda bir urinib ko’ramiz.


1. Avvalombor ishni hijobga kirishingizga qarshilik qilayotgan sabablar ro’yxatini tuzishdan boshlaymiz. Erinmasdan har bir bahona va sabablarni bir boshidan yozib chiqing va ularga yichim izlang. Shunda bazi sabablar hatto ro’yhatga yozishga ham arzimas darajada ekanligini o’zingiz ham anglab yetasiz. O`ylab qarasangiz, arziydigan, katta sabablar bir-ikkitadan oshmas ekan. Shundaymi?


Qanchalik katta bo’lmasin, ularga ham echim bor, albatta. Siz esa o’sha yichimlar ustida o’ylang, boshqalardan ham maslahat va yordam so’rang.


2. Imkon qadar hijobli qizlar davrasida yurishga intiling, agar hijobli dugonalaringiz bo’lmasa, ko’chada o’rangan qizlarni ko’rsangiz ham borib ular bilan do’stlashing, yoki islom markazlari, masjidlarga borib bo’lsa ham ular bilan uchrashing. Tortinmang, odatda bunday qizlar juda xushmuomala bo’lib, sizga yordam berishni xush ko’rishadi. Internetda bo’lganingizda ham ularni rasmlarini tomosha qiling, ya`ni kozingizni koniktiring. Chunki biz ozimizni zamonaviy hisoblab, ochiq va tor kiyimlar kiyishga o’rganib qolganmiz, keng va yopiq liboslar na ko’zimizga yoqadi, na ko’nglimizga. Ammo sinchiklab qarasangiz, yopiq kiyimlar ham go’zallikda ochiqlaridan o’tsa-o’tadiki, aslo qolishmaydi. Turli xil hijob o’rash uslublarini qarab chiqsangiz, har biri betakror va oziga hosligini korasiz.

3. Ham feli chiroyli, ham hijobni farosat bilan oraydigan nozik didli go’zal ayollarga koproq qarang. Shunda "hijoblining axvoli shumi", - deydiganlar toifasidan bo`lmaysiz. Hijobga kirganingizdan keyin siz ham shu ayollar toyifasidan bolishga intiling. Ro’moli osilgan, yelkasi oqqanlardan bo’lmang. To`gri, hijob ayol go`zaligini va ziynatlarini berkitish uchun mo`ljallangan, ammo go`zallikni ham did va farosat bilan berkitish mumkin. Hijob ham islomiy hayotning bir korinishi. "Nega bu ayol ro’mol o’rab yuribdi?" - degan savolni orqasidan keladigan; "Musulmon bo’lgani uchun, muslimalar odatda shunday qilishadi"... kabi ko’plab javoblar orqali islomni oz bolsada taniy boshlashadi. Hali islomni bilmaydigan qancha odamlar bor, yaqinda menga horijlik tanishlarim: "hijob oraganingdan keyin sochingni haftada nechi marta yuvadigan bolding? Har holda kamaytirgan bo’lsang kerak, axir sochingni kirligini ro’molda hech kim ko’rmaydiku?" - deyishdi.
Naqadar axmoqona savol, ammo o’tmishda g’arbning podshosi umrida bir marta cho’milgan bir paytda musulmonlar bir kunda 5 marta tahorat olganini, hech qachon g`usulsiz junub holda yurmaganligini va yurmasligini bilmagan kishilardan bundan ham bema’niroq savollar chiqishi ham mumkin. Bunday savollardan xafa bo’lmang. Siz ularga Islom poklik dini ekanligini, hijob kir va nopok sochlarni bekitish uchun emas, balki tozalik va poklikdan yaraqlab turgan sochlarini chang va g`uborlardan, oftob tig`idan, qish izg`irinidan, yomon ko’zlardan asrash bilan birga bu g`ozal pokiza sochlar o`z jilosi bilan o`zgalarni hayollarini bo`lmasligi uchun o`ralishini tushuntiring. Va imkon qafar amal bilan so’zingizni quvvatlang.

4. Agar yilkasi ochiq kiyimlarda o’sgan bo’sangiz, asta-sekin kalta bosada, engi bor koftalarga o’ting, shortik va kalta yubkalaringizni uzaytiring. Mobodo yubkada yurishni yomon ko’rsangiz, shimda yuring. Oyoqlaringizni yopishga harakat qiling. Shu yo’l bilan sekin-sekin yopiq kiyinishga o’rganasiz. Boshida tor bo’lsada, yopiq kiyining.

5. Yopiq kiyimga organgach, sekin ro’mollar va chiroyli sharflar sotib oling va ro’molda yurishni uyda mashq qiling. O’zingizga qulay va yarashadigan uslublarni o’rganing. Ko’nikma hosil qilish uchun avval uyda va hovlida o’rab yuring. Keyin sekin-sekin, Insha Alloh, silliqina hijobga o’tib olasiz.

6. Boshida ozingizga yoqqan zamonaviy kiyimlar, masalan, tizzagacha keladigan klassik uslubda tikilgan kostuym-shim va xushbichim yubka-kofta degandek, ilgari kiyingan uslubizga yaqin kiyimlardan boshlang. Chunki birdan keng arabcha abayalarni kiyish o’rganmagan nafslarga og`ir keladi. Zamonaviy qilib tikilgan uzun yeng va etakli liboslaringizni endi ko’chada ham kiyishni boshlang. Bir qancha muddatdan keyin ilgari oyoqlaringiz yopilsa yuragingiz siqilgan bolsa, endi oyog`ingiz korinsa hijolat cheka boshlaysiz.

7. Zamonaviy va yopiq libosga ham konikib qoldingiz. Endi uning rangiga mos romol tanlaysiz va chiroyli qilib o’raysiz. Ana bo’ldi ,siz endi Alloh nozik hilqat vakilalariga munosib korgan eng g`ozal libosdasiz. Ko’rdingizmi bu qanchalar oson ekan?

-"Ha, kiyishku oson, ammo uni asrash qiyinda", - deysizmi?

Yo`q bu ham siz o`ylaganchalik qiyin ish emas, faqat ba`zi bir nozik jihatlariga e’tibor qaratsangiz bas.

7. Ammo hijob sizga juda yarashdi! Ana endi ko`chaga chiqsangiz ham shu libosda chiqing. Har xil qarashlar, gap sozlar deysizmi? Nahotki shugina sabab bilan sizga qanchalar yarashgan hijobingizni echsangiz? Yo`g`a, bu o’rinda kalta koylak va elkasiz, tor liboslarda mahalladan o’tgan davringizni eslang... Mahalla-ko’yning: "voy bu, bu qizning koylagi bormi-yoqmi?" - qabilidagi pichinglarini esladingizmi? O’shanda ularning gapidan jahlingiz chiqqan bolsada: "bu modani tushunmagan odamlarga qosa nimalar demaydi" - deya mag`rur ketaverardingiz. Huddi o’sha uslubni endi bu o`rinda qo’llang. "Allohning buyruqlarini bilmagan va hijobning naqadar g`ozalligini anglamaganlarga qolsa ular nimalar deyishmaydi?!"

8. - "Mahalla - koy mayliya, ota-onam va boshqa yaqinlarimga ham yoqmadi bu uslubda kiyinishim", - deysizmi? Unda sizga bir savol.
Ilgari kiygan kiyimlaringizni hammasi barcha yaqinlaringizga birdek yoqqanmi? Y`oq, albatta, bunday bo’lishi mumkin emas. O’sha kiyimlaringiz yoki o’ta torligi, yoki juda kalta va ochiqligi bilan, yoki g`alati uslubi bilan juda bo’lmasa, narxi bilan yaqinlaringizni sal bo’lsada noroziligini o`yg`otgan. "Sizga yoqmasa ham, menga yoqadi" qabilida yaqinlaringizga yoqmagan kiyimingizni yaxshi ko’rib kiyishda davom etgansiz. Bu o`rinda ham hijobni sizni egningizda sobit qolishi uchun sizdan birgina harakat kerak. Siz uni ham ilgargi zamonaviy libosingizni qanchalar yaxshi korgan bolsangiz, buni ham shunchalik seving va himoya qiling! Osongina egningizdan tushib ketishiga yo`l qoymang! "Sizga yoqmasa ham bu libos menga va barcha mo`minlarga, eng asosiysi - Allohga yoqadi" - deya oling! Yaqinlaringizga esa xushmuomalalik bilan tushuntiring va ularga ham hidoyat so’rab duo qiling.

9. - Shahrimizda, mahallamizda, oilamizda hech kim hijob kiymagan, bir o`zim...
Men sizni juda yaxshi tushunaman. Demak siz islom nuri yoritmagan joylarda va bu nurdan bebahra odamlar orasida yasharkansiz. Islomdan qatra nur bolib kirib bormaysizmi o`sha manzillarga. Odamlar hamma joyda birinchi bolish uchun astoidil harakat qiladi, nega siz bu g`ozal yo’lda birinchi bo’lishni istamaysiz? Bir ozingizga shuncha savob, ularni birma-bir yig`ib olsangizchi!

10. Hijobni kiygach, uni kiyishingizga qarshi bo’lgan odamlardan uzoqroq yurishga harakat qiling, chunki ular tezda sizda hijobni yechish istagini uyg`otib qo’yishlari mumkin. Hech bo’lmaganda, hijobga organib qolguningizcha ulardan uzoqroq bo’ling.

11. Hijobni kiygach, mobodo uni yechish istagi tug`ilib qosa, xuddi uni kiyishni qanday orqaga cho’zgan bolsangiz, shunday "ertaga, indinga echaman" deb, nafsizni aldab turing, shunda sekin-sekin organib qolasiz va butun umr hijobda yurgandek u bilan qadrdon bolib qolasiz, InshaAlloh!

12. Hijobdaligingizda tez-tez sizni ta’qib qiladigan nigohlarni: "G`alati kiyinganim uchun menga qarashyapti" deb emas, balki: "Ular mendan islomni organishmoqda, ibrat olsihmoqda" deb sharh qiling. Shunda sizni "bular nega buncha baqrayishadi" - degan fikrlar g`azablantirmaydi.

13. Hijob kiyganingizdan keyin bolayotgan har bir ezgu ishga "Alloh meni hijob kiyganim uchun taqdirlayapti" degan o`yda boling. Shunda hijobga va boshqa Allohning farzlariga majburiyat deb emas, balki mehr bilan qaraysiz, ularni sevib bajarasiz.

14. "Hijob kiysam uni qilomayman, buni qilomayman" deb og`rinmang, hijob kiyish bilan hamma narsadan kechish shartmas, bazi bir odatlaringiz islomga zid bo`lsa-yu, uni birdaniga toxtaolmasangiz, sekin-sekin toxtating, ammo hijobni echmang u odatingiz uchun. Masalan, men raqsni, sportni, ashulani judayam yaxshi koraman. Yashirmay aytamanki, boshida menga bo’yanish, yasanish, raqs, musiqa, soch kesish va hokazolar mumkinmas hijobga kirsang, desalar: "Ma hijobingni, ol, manga hech keragi yo`q", degan bolardim. Islomga zid odatlaringizni sekin-sekin kamaytiring yoki o’shanga oxshashiga ozgartiring. Masalan, men stadionda va sport klubida shug`ullanishni hovliga kochirdim. Boshida kunda bir soat raqs bilan shugullangan bosam keyin 20 minut, 10, haftada bir hozir raqssizam juda yaxshi yashayapman. Musiqani esa sekin rep, hip-hopdan mazmunli ashulalarga, keyin diniy ashulalarga, keyin nashidlarga, hozir esa mp3 imda quron suralari qogan holos. Boyanish, o’zingizga qarashni ham uyingizga kelganda maromiga etkizib qiling, juda xohlasangiz eski modniy kiyimlaringizni ham kiyavering. Uyingizda o`zingizga yoqqandek, qulay va gozal liboslarni bemalol kiyavering (bahonada uyingizni va uyda o’tirishni ham yaxshi korib qolas).

15. Eng asosiysi, unutmang, hijob - bu oddiy kiyim! Uni kiygach, undan qandaydir bir ilohiy tuyg`ularni kutmang. "Hijob kiydim, endi eng mustahkam imonni qo’lga kiritdim", deya mag`rurlanib ketmang. O`zini musulmon sanagan, ammo hali hijobgacha yetib kelmagan muslimalarga past nazar bilan qaramang va ularni dillariga ozor beradigan gaplar bilan tanbeh bermang. Imon qalbda boladi. Imonni hijob kiyib ham topolmay otib ketganlar qancha. Hijob hech kimga imon bermaydi, u borini himoya qiladi halos. Imonni kuchaytirguvchi taqvoni hijobni kiygach ham mustahkam ushlashga harakat qiling. Ilm olishga va unga amal qilishga harakar qiling, yo`qsa hijob kiygan eksponatdan farqingiz qolmaydi. Hijob jamiyatdagi ko’p kasalliklarini oldini oluvchi bir himoya vositasi. Uni kiyish bilan farishta, yechish bilan fohisha bolib qolmaysiz. Ammo uni kiyib taqvoyingizni yanada mukammal qilishingiz, yechish bilan fahshga yo`l ochishingiz mumkin. Shuni bilingki, hijob bu jannatga kafolat emas, ammo hijobsiz ham jannat kafolatlangan emas.

16. "Men namozni namoz oqish istagi paydo bo’lsa o`qiyman", yoki: "Menda hijobga kirish istagi paydo bo`lmagan", deb ko’p aytishadi. Bu kabi so`zlar bilan o`zingizni aldamang, amallarni paysalga solmang. Bilingki, bu istakni kelishini kutib otirish - g`irt axmoqlik!
Chunki siz bu istakni butun umr kutsangiz ham kelmasligi mumkin. Qayerdan bilasiz, balki u sizni birinchi bo’lib qadam tashlashingizni kutayotgandir? Hech kim yo’lidan oltin chiqib qolishini kutib otirmaydi, vaholanki tilladan bo’lgan ziynatlarni topib olganlar ko’p. Xuddi shunay siz ham noma`lum tuyg`ularni kutib umringizni g`aflatda o’tikizmang.
Hech kormagan, yemagan, mazasini totmagan notanish ovqatni nomini aytsa egingiz keladimi? Yoq, sizga bu nomlar kompyuter, stol, stul kabi oddiy narsa nomidek eshitiladi. Ammo kabob, osh, manti, chuchvara kabi sizga tanish nomlar aytilsa-chi? Ishtahalaringiz ochilib, yegingiz keladi. Nega? Chunki siz ularni bilasiz, yegansiz, mazzasini totgansiz. Xuddi shunday namozning lazzatini angalsh uchun uni oqish kerak, hijobni esa o’rab ko’rish kerak. Undan keyin ham lazzat eshiklari ochilmasa, darrov orqaga qaytmasdan eshik oldida turing. Qayta-qayta taqqilating eshikni. Niyatingiz holis bosa, Insha Alloh, u eshiklar ochiladi.

Va shu o’rinda boshqalarga ham maslahatim: "Hijobli bo’la turib unday qildi, bunday qildii" kabi gaplarga chek qoying! Odamlarni hijoblilardan maksimal narsalarni kutishi qizlarni hijob kiyishga jur’atsiz qilib qo’yadi. Tushuning, u ham oddiy bir odam, u ham barcha singari xato qilishi mumkin. Kecha yarim yalong`och yurgan qiz bugun shu joygacha etib kelipti, shunisiga rahmat deng. "Hijobliyam shunaqa bo’larkanmi", deb uni hijobini echishiga sababchi bolgandan kora, unga yordam bering, qolingizdan kelsa. Bo`lmasa - jim boling, ammo zinhor-bazinhor uni izza qilmang. Juda xunuk ish bo’lsa, sekingina o’ziga ayting, chioyli tushuntiring.

Siz, hijob kiymoqchi bogan opam yoki singlim, bunaqa gaplarga ahamiyat bermang. Siz tog`ri yo’ldasiz, ketavering undan hech narsaga qaramay. Bilmaganingizni sekin-sekin organib olasiz. Hech kim mukammal emas.

17. Hijob kiygandan keyin ayb ish qilib qoygandek ovozingiz sinq, boyningiz egik yurmang! Hijob kiyishdan uyalmang! Podiyumda ketayotgan modellarga bir qarang, egninga nimani ossalar ham "mashhur kutere falonchini liboslarini namoyish qilyapman" deb mag`rur yuraverishadi. Oliy moda, avangard deya aqlga sig`maydigan kiyimlarni kiyib chiqaverishadi. Bu libos haqiqatda juda go`zal va betakrorligiga shu qadar qat`iy ishonch bilan yurishgani tufayl ham bugun ko’pchilik moda orqasidan chopmoqda. Nega endi ular bir ojiz bandani kiy degan istagini ikkilanmay amalga oshirsayu, biz esa kuch va qudrat egasi bo’lgan Alloh taolaning buyrug`ini aybdordek ikkilanib, amalga oshiramiz? Hijob Oliy Zotning buyrug`i bolib, aslida u oliy moda! Qachonki biz bunga ishonib, qat’iy qadam tashlashni boshlar ekanmiz, ana shundagina dunyo modasi ortimizdan chopadi!

   islomolami.comdan olindi
« So'nggi tahrir: 14 Fevral 2009, 20:39:27 muallifi Dilsora »
Panoh tilab, to`kilsa edi ko`z yoshlarim,
Robbim ishqida ketsa edi bardoshlarim,
Ahli din, ko`paysa edi safdoshlarim,
Qalbim shod etuvchi iymonim bo`lsaydi.


Munavvara

 • Hero Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 371
 • -oldi: 426
 • Xabarlar: 844
 • Jins: Ayol
 • Alhamdulillah!
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #73 : 14 Fevral 2009, 20:45:20 »
Xijobdan chiqqan bitik


Ko'zlarga surilgan surma, qalam va bo'yoqlar,
Lablarimga berilga alvon rang, sochlarim turmaklagan moxir kaychilar
O'ylardim bu mening jozibam, bu mening sexrim.
Sezardim o'zimni go'yo malika

Oyog'im ostida edi barcha yigitlar, qitiqlardi sevinchim yurak.
Zamon zayli ila badanimni bezardi goh ko'rsatib marmar badanim
Va goh quchib hipchabelu anor ko'kragim
hillona-hillona ranggo-rang kiyim kechaklar.

Havas ila boqishlardi ko'pincha bo’lardi yo xasad va yoki xirs va yo nafrat.       
Sochlar qutuldi jallod qaychidan…ko'zlar tin oldi, qadaldi qiblaga…
Badanni o'radi mu'tabar XIJOB.

Alloxim, bo’lgan ekanman shunchalar gumroh,
gar solishtirsam xissiyot va barin ma'nosin.
Malikaman xamono xozir, lekin, bunchalar pokiza,
bunchalar nurli, bunchalar sirli.

Endi qarashlarda ajib bir havas, ajib bir xurmat,
xirs emas…mash'ala-mexribon nazar.
Gar badanim atalmish birgina maxramga,
Nomaxramlar ko'rib uning ko'rkini olgani nechun.

Gar qizlik iffati atalmish birgina mahramga,
nechun husn va ko'rinish xam bo'lmasin iffatda?
So'ragan narsamni berdi Xudoyim,
Husn jamoldan qismagan aslo, tanim sog' enim but,

Iltijoim qolmadi armonda…
Iltijo qildim va xech bo'lmadim kam.
Naxot Alloximning shartlarini bajarmasam?
Naxot qiyin bo'lsa men uchun bul farz?

Alloxim bul xayotda bergan badanini
olar chog'ida uzun sochlarim berkitsin siynam deya
qaychilarga topdim o'zga bir yumush.
Qizlar ko'rki, iffat bezagi, oriyat kiyimin bichsin endi qaychilar…

Allohim o’zinga bo’lsin cheksiz sanoyu-hamdlar
« So'nggi tahrir: 14 Fevral 2009, 20:49:32 muallifi Dilsora »
Panoh tilab, to`kilsa edi ko`z yoshlarim,
Robbim ishqida ketsa edi bardoshlarim,
Ahli din, ko`paysa edi safdoshlarim,
Qalbim shod etuvchi iymonim bo`lsaydi.


Munavvara

 • Hero Member
 • *****
 • Rahmat
 • -aytdi: 371
 • -oldi: 426
 • Xabarlar: 844
 • Jins: Ayol
 • Alhamdulillah!
Re: Hijob: hayo va iffat libosi
« Javob #74 : 14 Fevral 2009, 21:00:55 »
ШАРИАТ ТАЛАБ ҚИЛГАН ҲИЖОБНИНГ ЗАРУРИЙ ШАРТЛАРИ

1. Ҳижоб аёлнинг бутун танасини ёпиб туриши керак, шу қаторда ҳар эҳтимолга кўра юзини ва кафтини ҳам.
2. Ҳижобнинг ўзи безак, зеб-зийнат бўлмаслиги керак. Аллоҳ таъоло бу хақда шундай деган: «ÐšÑžÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð± тургандан бошқа зеб-зийнатларини (яъни устларидаги либосдан бошқа зеб-зийнатларини  номаҳрамларга) кўрсатмасинлар ва кўкракларини рўмол билан тўссинлар» (Нур сураси, 31-оят). «...илгариги динсизлик (даври) даги ясан-тусан каби ясан-тусан қилманглар» (Аҳзоб сураси, 33-оят). Аллоҳ ҳижобни аёлнинг гўзаллиги, зийнатларини беркитиб туриши учун мажбурий қилди. Шунинг учун ҳам ҳижобнинг ўзи зийнат, ясан-тусан бўлиши ақлсизлик ҳисобланади.
3. Ҳижоб қадди-қоматни намоён қиладиган даражада юпқа матодан бўлмаслиги керак ва кўзга ташланмайдиган тусда бўлиши лозим. Фақат шу ҳолдагина аёлнинг хақиқий ўранишига (ҳижобланишига) эришиш мумкин. Юпқа ҳижоб аёлни номигагина ўрайди. Аслида эса у яланғоч ҳолдадир. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтганлар: «Ð£Ð¼Ð¼Ð°Ñ‚имнинг охирида ясан-тусан қилиб кийинганлари ҳолда – яланғоч(ярим яланғоч)ва  бошлари туянинг ўркачига ўхшаш  аёллар бўладилар. Уларни лаънатланглар, чунки улар малъун(яъни лаънатланган)дирлар». Бошқа бир ҳадисда бунга қўшимча равишда шундай дейилган: «Ð£Ð»Ð°Ñ€ ҳаргиз жаннатга кирмайдилар, ҳатто ҳидини ҳам ҳидламайдилар. Ҳолбуки, унинг ҳиди бир канча масофадан туриб сезилади». Юқорида келтирилган фикрлардан маълум бўладики, нафис, ҳарир, қоматларини кўрсатиб турувчи кийим кийиш қаттиқ, ҳалокатли гуноҳдир.
4. Ҳижоб кенг бўлиши, тор бўлмаслиги лозим. Чунки ундан мақсад атрофдагиларни ўзига жалб қилишдан сақланишдир. Тор  ҳижоб аёлнинг бутун қоматини намоён қилади. Бундай аёлга назари тушган эркак аёлнинг бутун қадди-қоматини кўз олдига келтириб тасаввур қилиши мумкин. Бундай ҳолатда эса маълум бир разиллик, фитна содир бўлади. Усома ибн Зайд айтади: «Ð Ð°ÑÑƒÐ»ÑƒÐ»Ð»Ð¾ҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам менга Дихятул-Калбий совға қилган ёпинчиғини бердилар. Мен эса уни ўз аёлимга кийдириб қўйдим. Кейинроқ Расулуллоҳ мени кўриб : «ÐÐµÐ³Ð° ёпинчиғингни киймаяпсан?»- деб сўрадилар. Мен: “Уни аёлимга кийдириб қўйдим»,- деб жавоб бердим. Шунда у киши айтдилар: «ÐÑ‘лингга бориб айтки, ёпинчиқнинг ичидан кўйлак кийиб олсин, токи унинг қомати ва жисми билинмасин».
5. Ҳижоб атир ёки бошқа хушбўй нарсалар билан хушбўйланган бўлмаслиги лозим. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтганлар: «Ð¥ÑƒÑˆÐ±ÑžÐ¹ нарсаларни сепиб шу ҳолда эркаклар ундан келаётган хушбўй ҳидни сезишлари учун уйидан чиққан  ҳар қандай аёл зинокордир».
6. Ҳижоб эркакларнинг кийимига ўхшамаслиги керак. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтганлар: «ÐŽÐ·Ð»Ð°Ñ€Ð¸Ð½Ð¸ эркакка ўхшатган аёллар бизлардан эмас ҳамда ўзларини аёлларга ўхшатган эркаклар ҳам бизлардан эмасдир». Абу Ҳурайра розияллоху анҳу шундай деган: «Ð Ð°ÑÑƒÐ»ÑƒÐ»Ð»Ð¾ҳ аёллар кийимини кийган эркакларни ва эркаклар кийимини кийиб юрувчи аёлларни лаънатладилар». Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам марҳамат қилиб айтганларки: «Ð˜Ð½ÑÐ¾Ð½Ð»Ð°Ñ€Ð½Ð¸Ð½Ð³ уч тоифаси борки, улар жаннатга кирмайдилар ва қиёмат кунида Аллоҳ уларга қиё ҳам боқмайди: Ота-онасини ҳурмат қилмаган, ўзини эркакка ўхшатган аёл, ўз аёлининг иффатини сақлашга бепарво бўлган эркак».
7. Ҳижоб иймонсиз, кофир аёлларнинг кийимларига ўхшамаслиги шарт. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам айтганлар: «ÐšÐ¸Ð¼ÐºÐ¸ қайси бир қавмга ўзини ўхшатса, бас у ўшалардандир». Абдуллоҳ ибни Амр шундай деганлар: «Ð‘ир куни Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам мени махсар бўёғи билан заъфарон рангга бўялган кийимда кўриб: «Ð‘у иймонсиз кишиларнинг кийими, буни асло бошқа киймагин,- дедилар.
8. Ҳижоб кўзга ташланувчан, атрофдагилар назарини ўзига тортадиган бўлмаслиги лозим. Расулуллоҳ бу ҳақда шундай деганлар: «Ð‘у дунёда одамлар кўзига ташланувчи кийим кийиб юрувчи кимсага Аллоҳ қиёмат кунида хорлик либосини кийдириб қўяди». Кўзга ташланувчан ва ажралиб турувчи кийим, бу нарсани киювчилар учун одамларнинг диққатини ўзига жалб қилиш воситаси бўлиб хизмат қилади. Бу либос одамларнинг олдида гердайиб юрувчи мақтанчоқ, кишининг қимматбаҳо, дабдабали кийими бўлиши ёки ўзининг зоҳидлигини намойиш қилишга уринаётган риёкор кишининг жулдур кийими ҳам бўлиши мумкин.
Panoh tilab, to`kilsa edi ko`z yoshlarim,
Robbim ishqida ketsa edi bardoshlarim,
Ahli din, ko`paysa edi safdoshlarim,
Qalbim shod etuvchi iymonim bo`lsaydi.


 

Hayo haqida.

Muallif Munira xonimBo'lim Islom

Javoblar: 34
Ko'rilgan: 11992
So'nggi javob 11 Noyabr 2007, 20:53:34
muallifi Chustiy
Turkiyadagi Hijob, ro'mol firmalarining saytlari

Muallif AnsoraBo'lim Tikuvchilik

Javoblar: 12
Ko'rilgan: 11622
So'nggi javob 22 Aprel 2011, 13:28:56
muallifi Ansora