Men emesmen aq bayraq(Abduréhim ötkür shéiri)  ( 5914 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


ilimpan  03 Mart 2007, 14:51:18

 
Men emesmen aq bayraq
[/color][/size]
 
Abduréhim ötkür

1
Kümush kebi yaltiraq,
Merwayittek paqiraq.
Bir choqqa bar asman'gha meghrur béshi taqashqan,
Uning éti xantengri,tengritaghqa jaylashqan.

Meshriqtin chiqsa aptap,
Hemmidin awal bashlap.
Shu choqqini söyidu mengzige yéqip mengzin,
Ötüp uning qéshidin gherbke mangar andin.

Kéche bolsa tolun ay,
Ötmeydu unda qonmay.
Yette yultuz hem hüker,zuhel bilen mushtiri,
Uni yoqlap ötidu tezim qilip her biri.

Irimeydu qish - yézi,
Aq shayidek qar - muzi.
Kökrikige taqaqliq tebietning eksi -
Tashni yérip chiqqan u möjize tagh leylisi.

Shunglashqimu bu choqqa,
Bezi bolup hörliqa.
Körinidu közlerge aq échilghan gül kebi,
Yaki bahar kunliri aqqu qon'ghan köl kebi.

2
Buni bilmey bir janap,
Xantengrige bir qarap,
Dep tashlidi:«bu choqqa yiraqtin qarimaqqa -
Oxshaydiken el bolghan qoshun tutqan bayraqqa».

3
Xantengri buni anglap,
Kulüwetti qaqahlap.
Didi: nede chong bolghan béshi qapaq janapsiz,
Qulaq séling qalmighay bu gépingiz jawapsiz.
   
Derweqe aq men özum,
Saqal,chéchim hem yüzüm.
Likin hergiz emesmen siz éytqandek aq bayraq,
Tebiitim - mijezim aq bayraqtin bek yiraq.

Adem ata hem hawa,
Jennettin chiqqan chaghda.
Tünji tughulghan oghli men idim bu ziminde,
Boz échip,uruq chachqan yéshil wadi térimde.

Nohning kimisi topanda,
Yol tapalmay azghanda.
Aghzimgha zeytun chishlep barghan kepter men idim,
Hayatliqning nishani - ashu xewer men idim.

Qosh münggüzlük iskender
Bashlap kelgende xeter,
Uning öter yolini tosap qoyghan men idim,
Sherqliqning küchini tonutup qoyghan men idim.

Yépek yükligen karwan
Qongghiraq jaranglatqan,
Ashu qedim yollarda hem qoruqchi - pasiban,
Ash - tuz bérip karwan'gha hem bolghantim sahibxan.

Ey janabi möhtirem,
Bilip qoyung shuni hem.
Tarix digen kitapning xéti mende putulgen,
Ni - ni chigish tügünler mining bilen yéshilgen.

Qeghez,kompas,metbee,
Dora digen möjize.
Mendin ötüp jahan'gha taralghan hem kingeygen,
Medeniyet böshügin öz qolumda tewretken.

4
Dimek ta elmisaqtin -
Béri bar men uzaqtin.
Shunga béshim aqarghan,hetta kiygen tonum aq,
Likin özüm emesmen siz éytqandek aq bayraq.

Bu hör zimin wetinim,
Anga baghliq jan - ténim.
Chach - saqalning aqlighi -- tarix qesirning uli,
Kökke taqashqan béshim shu wetenning simwoli.

Qara bulut tossimu,
Chaqmaq kélip soqsimu.
Igilmestin bu béshim meghrur turdi hemme waq -
Qandaq qilip men emdi bolup qalay aq bayraq.

Qelbim qizil chogh turup,
Qizil tughni kötürüp.
Kétiwatsam meydanda naxsham ghalip yangraq,
Qaysi yuzingiz bilen méni deysiz aq bayraq!   
 

Qayd etilgan


Ansora  23 May 2010, 18:55:50

A.alaykum. Bu she'rni yozgan forumdosh Uyg'urlarmi deyman.

Qayd etilgan


UighurDadxah  04 Avgust 2010, 09:55:59

o'l she'r Uyg'ur xalqining marhum yozuvchisi, sho'ir Abdurrahim Tilashov O'tkur afandining !

Qayd etilgan


Ansora  06 Avgust 2010, 13:14:48

Oradan 3 yil o'tibdi, yana yozing she'rlardan : )

Qayd etilgan