Umumiy bo'lim > Rasululloh SAV va sahobalar

Payg'ambarimizni (s.a.v) yig'latgan hodisalar

(1/1)

Muhammad Amin:
 Payg’am,arimizni(s.l.v) yig’latgan hodisalar.
   Tafakkur, zbrh, Allohdan qo’rquv tufayli, xato, gunoh va isyonlar uchun to’kilgan bir tomchi ko’z yoshining inson qalbiga naqadar muhabbat, hayajon va nurli bir g’alayon berishi faqat qalb ahligagina ma’lum"¦
   Bulbuldan s’rang gulning ishqini"¦ Bu savdo va bu ishq bo’lmasa, nozli bulbul butun vujudi kuylar olarmidi?!
   Inson bulbul misoli ishqli va savdolidir. Allohga Rasulullohga (solallohu alayhi vassallam), valiy,olim va shahidlarga muhabbati bor. Allohning rahmatini umid qilib, azobidan qo’rqadi.Nafs va shayton kabi, adashgan va shafqatsiz dushmanlar har on uni zalolat va otash tomon tortadilar.
   Inson ojizligini va Rabbiga sig’inishini ko’z yoshlari bilan ifoda qiladi. Ko’z yoshi ojizlikka ishoradir. Ojizlik esa bandalikdir. Ya’ni Rabbining azamati qarshisida ojizligini etirof etishi, kibr va g’ururdan xalos bo’lishi demakdir.
   Ko’z yoshi qo’rquv va tafakkurdan kelasa, insonga oliylik va ma’naviy yuksaklik baxsh etadi.
   "œKo’z yosh to’kish go’zal ekan, yosh no’kaylik", deb har yerda va har zamon yig’lash to’g’rimi? Har turli ibodatning ichiga fasod solgan nafs va shayton yig’iga ham aralashsachi?"¦ Yig’iga riyo va sum’a aralashsa-chi?
   Sevikli Payg’ambarimiz  (solallohu alayhi vassallam) ham yosh to’kkanlar. Faqat butun manbalarni taftishimizdan ma’lum bo’ldiki,Payg’ambarimiz (solallohu alayhi vassallam) yashirin yig’laganlar. Yashirin yig’lashni tavsiya etganlar. Chunki oshkora yig’iga kishining nafsi aralashishi mumkin.
   Shu sababli Allohning do’stlari o’z asarlarida oshkora yigidan man qilganlar.Kechaning yarmida tanholik holatida istesnolik ko’rsatganlar.

Muhammad Amin:
YIG"INING SABABLARI.

Kishi o’n xil sababga ko’ra yig’laydi:

1.   Sevinchdan
2.   Qayg’u va g’amdan
3.   Kelgan rahmatdan.
4.   Qo’rquvdan
5.   Yolg’ondakam.
6.   Jamoni o’ziga ergashtirish uchun.
7.   Muhabbatdan jo’shib.
8.   Biror og’riqdan.
9.   Zulimdan va zayiflikdan.
10.   Munofiqlik tyfayli.

Muhammad Amin:
Kitob va sunnatga uyg’un bo’lmagan qaytarilgan yig’i.

      Ualar quydagilardir:
1.   Riyokorlik bilan yig’lash.
2.   Men haqqimda gapirsin deb yig’lash.
3.   O’zini ahlulloh (Allohning do’sti) deb ko’rsatish uchun yig’lash.
4.   Moddiy bir sabab bilan yig’lash.
5.   Dunyoviy narsalar uchun yig’lash.
6.   Mayyitga ovoz chiqarib yig’lash.
7.   Qo’ldan ketganiga xafa bo’lib yig’lash.

Muhammad Amin:
Chiroyli va maqtalgan ko’z yoshi.

1.   Gunohlariga yig’lash.
2.   Xatolariga yig’lash.
3.   Vaqtni bekor o’tkazganiga yig’lash.
4.   Islomda mukammal yashay olmaganiga yig’lash.
5.   Alloh qo’rquvidan yig’lash.
6.   Oxirat o’ylari bilan yig’lash.
7.   Qur’oni karim o’qib yig’lash.
8.   Din uchun yig’lash.
9.   Yashirin yig’lash, insonlar ko’z o’ngida yig’lamaslik.

Navigation

[0] Message Index

Go to full version