Islom.uz dan olingan linklar  ( 4582 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Muhammad Amin  09 Sentyabr 2007, 10:50:16

Дуонинг кони ва санонинг манбаъи бслган бу жамлаш толибларнинг тилларида ёд олинган ва ботил аҳлининг уни бузиб сзгартиришларидан сақлангандир. Бу китобдаги дуоларнинг санади А осули акрам соллаллоҳу алайҳи васалламга етиб борганлиги ва у зоти бобаракотга нисбат бслганлиги учун "œАл-Ҳизбул Аъзам вал-вирдул афхом" деб номладим. Ундаги дуоларни ёд олиш, маъноларида таьаммул-фикр қилиш ва унинг мазмунига амал қилиш сиз азиз китобхонга лозимдир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  09 Sentyabr 2007, 10:50:39

Али (р.а.) ҳақларида икки тоифа ҳалок бслди: ҳаддан ташқари схши ксрувчи ва ҳаддан ташқари ғазабланувчи».
Бу ҳақ — рост калималар Абу Ҳанифага (Аллоҳ у кишини Ўз раҳматига олсин) тааллуқлидир. Ҳақиқатдан ҳам одамлар у киши ҳақида мутаассиб бслиб кетдилар, ҳатто у кишини юборилган пайғамбарлар даражасига сқинлаштириб қсйдилар. Одамлар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам Абу Ҳанифанинг исмларини зикр қилган, деб сйлашган. А асулулоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг сифатлари ва маноқибларини у кишининг рутбаларига нисбат бериш билан ҳаддан ошиб кетишган.
Одамлар сна у зот тсғриларида мутаассибликка берилиб, зиндиқликда, суннатни тарк қилишда, динда ҳужжатсиз фатво беришда айбладилар ва ҳаддиларидан ошдилар ёки у кишининг динига, шахсистига ва иймонига айб қсйдилар.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  09 Sentyabr 2007, 10:50:58

Террор араб ихтироси ёки Исломий бидъат смас, лекин замонавий асрда сиёсий изтироблар натижасида юзага келган нафратни бир ксринишидир. Аслида террор икки аср олдин юзага келган. Террор Франсада 1793 йил 10 мартдан 1794 йил 27 июлгача давом стди. Ана сша террор ссзининг келиб чиқиш стимологисси франсуз ва инглиз тилларидан ссалгандир.

Qayd etilgan


Muhammad Amin  09 Sentyabr 2007, 10:51:17

...Соғлом фикрли ақлли одамлар одамларни сзини фойдасига смас балки зарарига деб билади. Улар билан ёндашиб ёки қарор қабул қилиб одамларга сусниб олишмайди. Лекин одамлар билан муносабатларни сзини чегараси бор. Ҳусайн ибн Алига қарагин, у зот А асулуллоҳ (с.а.в.) ни невараларидир. У зотни слдирилса ҳамки уммат ҳеч бир нарса демади. Балки у зотни қатл стиб каллаларини олганлар бу етишган ғалабалари учун такбир ва таҳлил айтишди. Аҳмад ибн Ҳанбални ҳибс қилиб қамчида уриб слдиришгача етиб борса ҳамки? ҳеч ким ҳаракат қилиб қсймади. Ибн Таймийсни асирга олиб хачирга тескари миндириб шаҳарда олиб юрилса жанозасига келган оломон парво қилмади. Чунки уларни бу ҳақда сз ҳудудлари бор сди. «Улар сиздан Аллоҳ томонидан бслган бирон нарсани (азобни) қайтара олмаслар». (Жосис-19)

Qayd etilgan


Muhammad Amin  09 Sentyabr 2007, 10:51:35

Умар ибн Хаттобдан (р.а.) ривост қилинади. Бу зот: «Бизлар бир куни А асулуллоҳнинг (с.а.в.) ҳузурларида сдик. Олдимизга оппоқ кийимли, қоп-қора сочли бир киши кириб келди. Унда сафарнинг асорати ксринмас ва бизлардан бирор киши уни танимас сди. Ҳатто у Аабийнинг (с.а.в.) олдиларига стириб, тиззаларини Лайғамбаримизнинг тиззаларига теккизди ва қслини Лайғамбаримизнинг сонлари устига қсйди. Ва «А­й Муҳаммад, менга Ислом ҳақида хабар беринг», деди. А асулуллоҳ (с.а.в.): «Ислом — Аллоҳдан сзга илоҳ йсқлигига ва Муҳаммад Аллоҳнинг расули сканлигига гувоҳлик бермоқлигинг, намозни адо қилмоқлигинг, закотни бермоқлигинг, А амазон рсзасини тутмоқлигинг ва йслга қурбинг етса, Байтуллоҳни ҳаж қилмоқлигинг», дедилар. У «Тсғри айтдинг», деди. Биз унинг сзи ссраб, сзи тасдиқлаганидан ажабландик

Qayd etilgan


Muhammad Amin  09 Sentyabr 2007, 10:52:00

...А сза тутган киши сз ихтиёри ила оч қолиб, чанқаб, турли кснгил хоҳлайдиган нарсалардан вақтинча маҳрум бслиш билан, сз ихтиёридан ташқари оч қолиб, чанқаб, дунё лаззатларидан бебаҳра бслиб юрган бева-бечора, камбағал фуқароларга нисбатан раҳим-шафқат қиладиган бслиб қолади. Доимо уларга схшилик қилиб туриш кераклигини тушуниб етади. Демак, ким сзида раҳим-шафқат сифатини шакллантириш ва мустаҳкамлашни хоҳласа, рсза тутсин...

Qayd etilgan


Muhammad Amin  09 Sentyabr 2007, 10:52:36

Ҳозирги кунда (1995 йил ксзда тутилмоқда) расмий хисоб-китобларга ксра, оврупалик бир одамнинг кунлик иш унумдорлиги етти соатдан кам бслмас скан. Аммо мусулмон кишининг иш унумдорлиги бор-йсғи сттиз дақиқа атрофида скан. Мусулмоннинг ҳаёти шундай бслиши, шундай стиши керакмиди?!
Мусулмонлар мана шундай самарасиз сшашлари мумкинми?! Ваҳоланки, уларнинг динлари шундай динки, Қуръони каримда гуноҳкорларнинг тили билан қиёмат куни айтадиган ссзларини олдиндан баён қилади: «(Сснг ҳар бир кишининг, Китоби - нома-и аъмоли (сртага) қсйилур. Бас, гуноҳкорларнинг ундаги (битилган) нарсалардан даҳшатга тушиб: «Бизларга ҳалокат бслгай, бу қандай китобки, на кичик ва на катта (гуноҳни) қолдирмай, барчасини ҳисоблаб-битиб қсйибди», дейишларини ксрурсиз. Улар қилиб стган барча амалларини ҳозиру-нозир ҳолда топурлар. Ларвардигорингиз ҳеч кимга зулм қилмас» (Каҳф, 49).

Qayd etilgan