Iymon va e'tiqod haqida she'rlar  ( 78648 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 B


N.Nodirbek  23 Iyul 2010, 18:03:35

Abdul Jalil        
MO’JIZALAR ONASI

Ramazonda bir oydin sahar
Alloh shunday qildi iroda-
Tushdi ko’kdan Nomusi Akbar,1
Uchrashdilar g’ori Hiroda.

Dedi: Gumroh qolmishdir basher,
Nihol ekkaydurmiz qoq cho’lga.
Alloh hukmi — O’qi! Payg’ambar,
Odamlarni boshla haq yo’lga!

Arshdan aziz boshingga endi
Muqaddas ishq — muborak davlat.
To qiyomat zimmangda endi
"œTur, ogoh et!" — imonga da’vat.

Titroq bosdi, qo’rqdi o’zidan,
Xadichaga so’zladi holing.
Zukko ayol uning ko’zida
Ko’rdi asrlarning kamolin.

Ibodat-la kechdi har oni,
Alloh nomi tushmay tilidan.
Varaqaning2 ojiz armoni
Qutlug’ yupanch bo’ldi dilida.

Ne jafolar ko’rmadi Rasul,
Haqoratu masxara, tahdid.
Lekin har dam uqtirgani shul —
Biru Birga ibodat — tavhid.

Yillar kechdi. Haq Rasul bilan
Balqdi Islom — nur aro Ka’ba.
Iqror, tasdiq, taslim dil bilan
Ahli imon topdi martaba.

Yuraklar pok, xulq go’zal bo’ldi,
Elni baxtga boshladi irfon.
Ming shukrkim, mukammal bo’ldi
Mo’jizalar onasi — Qur’on!

(1 Jabroil alayhissalom
2 Hadicha onamizning amakilari)

Qayd etilgan


Akbarjоn  26 Iyul 2010, 08:16:52

ТИЛИМ ЛОЛ

Дунё ишқи гуркирар чунон
Аафсдир фақат олий ҳукмрон
Кибру-хаво тслган хар томон
Аега жимсан, нега тилим лол

Фисқу-фужур қадри балантдир
Бу мағрурнинг қаҳри балантдир
Еб тсймаснинг қасри балантдир
Индамайсан, нега тилим лол

Лора каби жирканч ва ифлос
Иймонлардан қилади "œхалос"
Тарк стади кснгилни ихлос
Гапирмайсан, нега тилим лол
      
Банд бсламиз фоний дунёга
Қсллар силтаб боқий зиёга
Жой қолдирмай қалбдан ҳаёга
Ҳайратдасан, нега тилим лол

Қулоқларга кирмас насихат
Ўзгаларга кетар ишқий хат
Вақтимиз чоғ сшаш бу роҳат
Чидолмайсан, нега тилим лол
   
"œАмаллардир снг сзгу тилак,
У дунёчи кимгаҳам керак."
Тсғри смас бундай сшасак,
Десолмайсан, нега тилим лол.

"œИймону — дин бу ёт тушунча,
Хали кспдир вақтимиз шунча"
Тавбангни қил ажал тушгунча!
Қилолмайсан, нега тилим лол.
      
Ўртанар қалб солиб сукутлар,
Зор-зор йиғлаб иймонни кутар.
Бир кун ахир ёқангдан тутар,
Гапир снди қилмай тилни лол.

Qayd etilgan


Akbarjоn  26 Iyul 2010, 08:19:36

ИЙМОАГА КЕЛ

Карахт қотган қалблар қсзғалсин
Сукут сақлаш етар снди бас
Вужудларга иймон йсрғалсин
Ҳаркат қил ҳали кеч смас

Бслолмассан абадий мангу
Ажал деган пойлоқчи абад
Ийманингга қилоқ солсангку
Динсизликдан йсқ срур ҳикмат

Кснгилларинг зангдир мунчалар
Товбанг мсртдир мисоли қордек
Фосиқ бслиш етар шунчалар
Бслиб қолма шайтонга ёрдек

Азон, етти намоз фурсати
Иймондан тут мусулмон банда
Дин фойдасин ҳали ксрсатур
Аопокликлар қолмасин танда
   
А сзангни тут, иймонинг қутқар
Аафсла жихот қилгин аёвсиз
Улгурмассан, вақтинг ҳам кетар
Иймонга кел, бслмай ҳаёсиз


Qayd etilgan


UzMuslim  22 Avgust 2010, 15:56:02

Ибодатда булсаму, мазасини тотмасам.
Яхши хулкни билсаму, унга амал килмасам.
Аон топсаму, шукрла кун курмасам,
Дард берсангу, сабрни хам унитсам
   КЕЧИА ГИА А А АББИМ ДУАА УЧУА ЙИГЛАСАМ!!!

Бандангни хам севсаму, жавобини олмасам,
Дустим мул булсаю, борлигини сезмасам.
Хайит кириб келсаю, хурсанд булиб кутмасам,
Янги йилни байрам деб, дастурхоним безатсам,
КЕЧИА ГИА А А АББИМ ДУАА УЧУА ЙИГЛАСАМ!!!

Хижоб гузал булса хам, уни танлай олмасам,
Урнак булса муслима, унга хавас килмасам,
Ун беш кунлик дунёда, ганиматни билмасам,
Тирик булса хам Онам, Отам, хурматини килмасам,
Уткинчи бу дунёда, орзу хаваслар килсам,
Охиратни билсаму, ховотирла куркмасам,
  КЕЧИА ГИА А А АББИМ ДУАА УЧУА ЙИГЛАСАМ!!!

Qayd etilgan


Shukrona  04 Oktyabr 2010, 08:53:23

Xazon fasli kelsada ammo,
Xazon bo'lmas orzu va tilak.
Birovlarga ishonma aslo,
Mehribon yo'q Allohdan bo'lak.

Goho do'sting pinhon aldaydi,
Aldab qo'yar gohida yurak.
Qadrdonim so'zimga ishon,
Mehribon yo'q Allohdan bo'lak.

Qayd etilgan


Hadija  04 Oktyabr 2010, 12:17:57

Я астс‹ твои соблюдаю,
Длс менс лишь один Тс‹ - Аллах.
Я сказаньс пророков читаю,
Даже смерть не внушает мне страх.
Что просить у Тебс, с не знаю,
Я всего лишь песчинка земли.
И руки к Тебе поднимас,
Лопрошу лишь одно - помоги.
Я прошу у Тебс, о, Всевс‹шний,
Дать здоровьс, любви, теплотс‹,
Чтоб народ чужой или ближний
Мог А ас достичь вс‹сотс‹.
Молитва - она как посма,
И спасибо тебе, о, Аллах.
Она в жизни моей, как смблема.
От нее лишь отречьсс и"¦ крах.

Qayd etilgan


Hadija  04 Oktyabr 2010, 12:18:56

Читай намаз и живи правдиво!
Ае лги, не ври тс‹ ,не ленись!
Ловерь ислам дарует счастье,
Лопробуй сам и удивись!
Такое счастье жить в Исламе!
Тс‹ лишь попробуй хоть разок!
Лоймёшь тс‹ сразу,
Что навеки усвоил стот тс‹ урок!
Узнав о верном врсд ли сможешь
Вернутьсс тс‹ туда, где бс‹л!
Лоистине всегда будь смелс‹м!
Аллах тебе дарует жизнь

Qayd etilgan


Hadija  04 Oktyabr 2010, 12:21:03

О ТОМ, КАК ХАЛИФ УВИДЕЛ ЛЕЙЛИ
"Ужель из-за тебс,- халиф сказал,-
Меджнун-беднсга разум потерсл?
Чем лучше тс‹ других? Смугла, черна...
Таких, как тс‹, страна у нас полна".
Лейли в ответ: "Тс‹ не Меджнун! Молчи!"
Лознаньс свет не всем блеснет в ночи.
Ае каждс‹й бодрствуюс‰ий сознает,
Что беспробуднс‹й сон его гнетет.
Лишь тот, как яепи, сбросит стот сон,
Кто к истине душою устремлен.
Ао если смерти страх тебс томит,
А в сердяе жажда прибс‹ли горит,
То нет в душе твоей ни чистотс‹,
Аи пониманьс вечной красотс‹!
Спит мертвс‹м сном плененнс‹й суетой
И видимостью ложной и пустой.

Qayd etilgan


Shukrona  05 Oktyabr 2010, 07:41:25

    ТУЯКУШ

                                        Ўнгга боқиб қушман дейди у,
                                        Сслга боқиб тусман дейди.
                                        Мусулмонман ва лекин, бир оз,
                                        Ароқ ичиб қссман дейди.

                                        Савдогарлик қиламан бозор,
                                        Камбағалнинг ҳаққидан ҳазар
                                        Сал бсшроғи кеп қолса агар,
                                        Тарозудан қисман дейди.

                                        Ўнгга боқиб, қушман дейди у,
                                        Сслга боқиб, тусман дейди.

                                        Тақводорман, қслимда тасбеҳ,
                                        Аш-слангга айтамиз танбеҳ.
                                        Баъзан хилват хоналарда, сҳҳ,
                                        Жононларни сусман дейди.

                                        Ўнгга боқиб, қушман дейди у,
                                        Сслга боқиб, тусман дейди.

                                        Мусулмонлар, сшит ваъдамни,
                                        Динда собит қилдим қадамни.
                                       «Уч», «етти», «қирқ» қилган одамни
                                        Гуноҳкорга йсйаман дейди.

                                        Бошда салла, сгнимда тсним,
                                        Саодатли стмоқда куним.
                                        Бир куни тсй, бир куни слим
                                        Шсрвасига тссман дейди.

                                        Ўнгга боқиб, қушман дейди у,
                                        Сслга боқиб, тусман дейди.

                                        "¦Исломимиз не учун абгор?
                                       Чунки, шундай мунофиқлар бор.
                                       Улар ҳеч бир услмай, беор:
                                      «Дин ғамида кусман» дейди.

                                      Ўнгга боқиб, қушман дейди у,
                                      Сслга боқиб, тусман дейди.
 
                                                                                     А­ркин Вохидов.

Qayd etilgan


Shukrona  05 Oktyabr 2010, 07:42:24

FARQLASH ZARUR HAR BIR KISHIGA!

Farqlash zarur har bir kishiga,
Savob ila zarar, gunohni.
Puxta erur, biling,ishiga,
Kim tanisa Rasulullohni.

Har kim yo'lda horib toladi,
Ohir kelib qulab qoladi.
Islom yo'lin bilib oladi,
Kim tanisa Rasulullohni.

Ibodati bir istirohat,
Ko'rmas aslo ruhiy talofat.
Ko'ksin silar haqiqiy rohat,
Kim tanisa Rasulullohni.

Musibatni kim qarshi olar,
Degan savol,yangrasa agar,
Musibatni jim qarshi olar,
Kim tanisa Rasulullohni.

Najas xokim etmas didini,
Qo'rqitolmas ko'kning tutuni.
To'ymas hidlab zamin hidini,
Kim tanisa Rasulullohni.

Tushida ham aytar zikrini,
Tark aylamas,aslo shukrni.
Tushunadi Abu Bakrni,
Kim tanisa Rasulullohni.

O'limga tik yura oladi,
Jannatni ham ko'ra oladi.
Taxajjudga tura oladi,
Kim tanisa Rasulullohni.

Yana do'stlar nelarni deyin?!
Qiziqtirmas uni so'm,tiyin.
Ovqat yeydi, qo'shnidan keyin,
Kim tanisa Rasulullohni.

Qayd etilgan