Muallif Mavzu: Haj va umra ibodatlari (Haj va umra qiluvchilar uchun duolar kitobi)  ( 57016 marta o'qilgan)

0 Foydalanuvchilar va 1 Mehmon ushbu mavzuni kuzatishmoqda.

Laylo

 • Mehmon
Assalamu ‘alayka ya man vasofahullohu biqovlihi: Vainnaka la’ala xuluqin ‘aziym, vabilmu`miniyna ro`uufur rohiym. Assalamu ‘alayka  va ‘ala saa`iril anbiyaa`i val mursaliyna va ‘ala ahli to’atikat toyyibiynat tohiriyna. Assalamu ‘alayka va ‘ala azvajikat tohirooti, ummahatil mu`miniyna. Assalamu ‘alayka va’ala ashabika ajma’iyn, va’ibadillahis solihiyn. Ashhadu al la ilaha illallohu vahdahu la shariyka lahu va ashhadu anna muhammadan ‘abduhu va rosuuluhu, va ashhady annaka ya rosulalloh, qod ballag‘tap picalata va addaytal amanata va nacahtal ymmata va da’avta ila sabiyli robbika bilhikmati val mav’izotil hasanati va’abatta robbaka hatta atakal yaqiyn. Fasollallohu ‘alayka kasiyron afzola va akmala va atyaba ma solla ‘ala ahadin minal xolqi ajma’iyn. Allohumma ajzi ‘anna nabiyyana afzola ma jazayta ahadan minannabiyyina val mursaliyn. Allohumma aatihil vasiylata val faziylata vab’ashu maqoman mahmuudanillaziy va’attahu, Allohumma solli ‘ala muhammadin va’ala aali muhammadin kama sollayta ‘ala ibrohiyma va ‘ala aali ibrohiyma, innaka hamiydun majiyd. Robbana amanna bima anzalta vattaba’nar rosula faktubna ma’ash shahidiyn, valhamdu lillahi robbil ‘alamiyn».

Laylo

 • Mehmon
Assalomu alaykum, ey Allohning rasuli.

Allohning salotu salomi  sizga bo‘lsin, ey sayyidimiz, Allohning rasuli. Allohning salotu salomi  sizga bo‘lsin, ey Allohning payg‘ambari, Allohning salotu salomi  sizga bo‘lsin, ey Alloh maxluqlarining yaxshisi, Allohning salotu salomi  sizga bo‘lsin, ey Alloh taolo olamlarga rahmat qilib jo‘natgan zot, Allohning salotu salomi  sizga bo‘lsin, ey rasullarning sayyidi va payg‘ambarlarning oxirgisi, taqvodorlarning imomi, oq qashqaliklarning yo‘lboshchisi.

Allohning salotu salomi  bo‘lsin,  ey Alloh taolo: “ulug‘ xulq sohibi, mo‘minlarga marhamatli” deb nomlagan zot. Allohning salotu salomi sizga va boshqa rasul, payg‘ambarlarga va tohir, toyyib ahli baytingizga bo‘lsin. Allohning salotu salomi sizga va mo‘minlarning onalari bo‘lmish pok ayollaringizga bo‘lsin. Allohning salotu salomi sizga, jamiki ashoblaringizga va Alloh taoloning solih bandalariga bo‘lsin. Hech iloh yo‘q, magar sherigi yo‘q yolg‘iz Alloh bor, deb guvohlik beraman. Sayyidimiz Muhammad alayhissalom Allohning rasuli va bandasi deb guvohlik beraman.

Laylo

 • Mehmon
Guvohlik beramanki, albatta siz Muhammad alayhissalom, risolatni yetkazdingiz, amonatni ado etdingiz, ummatga nasihat qildingiz va Rabbingizning yo‘liga hikmat va va’z bilan da’vat qildingiz, to o‘lim vaqti kelgunicha Robbingizga ibodat qildingiz. Alloh taolo boshqa maxluqlariga yuborgan salotu salomidan afzalroq, komilroq va toyyibroq salomini sizga yuborsin. Alloh taolo boshqa payg‘ambar va rasullarini mukofotlaganidan afzalrog‘i bilan bizning nomimizdan sizni mukofotlasin. Allohim, u zotga vasila va fazilatni bergin, u zotni va’da qilganing mahmud maqomda tiriltirgin.

(Allohim, Ibrohim alayhissalomni va u zotning oilalarini yaxshilik va rahmatda qilganing kabi, Muhammad alayhissalomni va u zotning oilalarini ham yaxshilik va rahmatda qil. Albatta, Sen maqtovli ulug‘ zotsan).

«Parvardigoro, nozil qilgan narsangga ishondik, payg‘ambaringga ergashdik. Bas, bizni (O‘zingning birligingga, payg‘ambaringning haqligiga) guvohlik beruvchilar qatoriga yozgin.» Olamlarning robbisi Allohga hamd bo‘lsin.

Laylo

 • Mehmon
Agar haj qiluvchiga biron kishi Rasululloh alayhissalomga salom berishlikni vasiyat qilgan bo‘lsa, shunday deydi:

«Assalamu ‘alayka ya rosulallohi, min fulan ibni fulan»

«Ey Rasululloh, Sizga falonchi o‘g‘li falonchidan salom». (Misol uchun)

So‘ng bir ozroq surilib, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga salom beradi.

Laylo

 • Mehmon
«Assalamu ‘alayka ya xolifata rosulillahi Aba Bakr as-Siddiyq..

Assalamu ‘alayka ya man qola fiy haqqika rosululloh sollallohu ‘alayhi vasallama, ya Aba Bakr anta ‘atiqun minannar, Assalamu ‘alayka ya sohiba rosulillahi va saniyasnayni iz huma fil g‘ori. Assalamu ‘alayka ya man anfaqo malahu kullahu fiy hubbillahi va rosuulihi hatta taxollala bil’aba`. Jazakallohu ‘an ummati rosulillahi xoyrol jaza`i, Allohummarzi ‘anhu, varfa’ darojatahu, va`akrim maqomahu, va`ajzil savabahu bifazlika va karomika aamiyn».


Allohning salotu salomi sizga bo‘lsin,  Rasululloh alayhissalomning xalifalari Abu Bakr Siddiq. Allohning salotu salomi sizga bo‘lsin, ey Rasululloh alayhissalom: Ey Abu Bakr, sen do‘zaxdan ozoddirsan, degan zot. Allohning salotu salomi sizga bo‘lsin, ey Rasululloh alayhissalomning sohiblari va g‘ordaliklarida ikki kishining biri bo‘lgan zot. Allohning salotu salomi bo‘lsin sizga ey Allohning va rasulining sevgisi uchun hamma narsasini infoq qilib faqat bir ‘abo (to‘n)da qolgan zot. Alloh taolo sizni ummati Muhammadiy nomidan xayrli holatda mukofotlasin. Allohim undan rozi bo‘l, darajasini ko‘targin, maqomini ulug‘ qilgin va fazling, karaming bilan savobini ko‘paytirgin. Omiyn.

Laylo

 • Mehmon
So‘ng o‘ng tarafga ozroq surilib Umar ibn Xattobga salom beradi:

«Assalamu ‘alayka amiyrol mu`miniyna umarobnil xattobi, Assalamu ‘alayka ya qola fiy haqqika rosulullohi sollallohu ‘alayhi vasallama umarubnul xattobi siroju ahlil jannat,  vaqola ayzon: Vama tola’atish shamsu ‘ala rojulin xoyrun min Umar. Assalamu ‘alayka ya Abal fuqoro`i vazzu’afaa`i val`aromili val`aytami, Jazakallohu ‘an ummati rosulillahi xoyrol jaza`i, Allohummarzi ‘anhu, varfa’ darojatahu, va`akrim maqomahu, va`ajzil savabahu bifazlika va karomika aamiyn». 

Allohning salotu salomi sizga bo‘lsin, ey haqqida Rasululloh alayhissalom: Umar ibn Xattob jannat ahlining chirog‘idir, degan zot. Va yana aytganlar: «Umardan ko‘ra Yer yuzida yaxshiroq kishi yo‘qdir». Allohning salotu salomi bo‘lsin sizga ey fuqarolar, zaiflar, beva va yetimlarning otasi. Alloh taolo sizni ummati Muhammadiy nomidan xayrli holatda mukofotlasin. Allohim undan rozi bo‘l, darajasini ko‘targin, maqomini ulug‘ qilgin va fazling, karaming bilan savobini ko‘paytirgin. Omiyn.

So‘ng ravzai mutohharaga o‘tadi.

Laylo

 • Mehmon
Ravzai mutohharada o‘qiladigan duolar

Qiblaga yuzlanib Alloh taologa hamdu sano aytadi va Nabiy alayhissalomga salavot aytadi. O‘zi uchun, ota-onasi, qarindoshlari, birodarlari, vasiyat qilganlar va boshqa musulmonlar uchun shunday duo qiladi:

«Allohumma innaka qulta vaqovlukal haqq: Valav annahum izzolamuu anfusahum jaa`uuka  fastag‘farulloha vastag‘faro lahumurrosuulu lavajadulloha tavvabar rohiyma..»

Allohim Sen aytgansan, Sening so‘zing haq: «Agar ular (shaytondan hukm so‘rab borishlari bilan) jonlariga jabr qilgan paytlarida darhol sizning oldingizga kelib, Allohdan mag‘firat so‘raganlarida va payg‘ambar ham ular uchun mag‘firat so‘raganida edi, Allohning tavbalarni qabul qilguvchi, mehribon ekanligini topgan bo‘lur edilar».

Laylo

 • Mehmon
«Allohumma inniy as`aluka an tushaffi’a fiy nabiyyika va rosuulika muhammadan sollallohu alayhi vasallama yavma la yanfa’u malun vala banuuna illa man atalloha biqolbin saliym, va`an tuvjiba liyal mag‘firota kama avjabtaha liman ja`ahu fiy hayatihi, Allohummaj’alhu avvalash shafi’iyna, va`anjahas sa`iliyna va akromal avvaliyna val aaxiriyna bimannika vakaromika ya akromal akromiyn. Allohumma inniy as`aluka iymanan kamilan va yaqiynan sodiqon hatta a’lamu annahu la yusiybuniy illa ma katabta liy, va’ilman nafi’an va qolban xoshi’an, valisanan zakiron va rizqon vasi’an vahalalan toyyiban, va’amalan solihan maqbuulan va tijarotan lan tabuur..Allohummashroh suduurona vastur ‘uyuubana, vag‘fir zunuubana, va aamin xovfana, vaxtim bissolihati a’malana, vataqobbal ziyarotana, varuddana min g‘urbatina ila ahlina va avladina salimiyna g‘onimiyna, vaj’alna min ‘ibadikas solihiyna, minallaziyna la xovfun ‘alayhim vala hum yaxzanuun. (Robbana la tuzig‘ quluubana ba’da iz hadaytana vahab lana min ladunka rohmatan innaka antal vahhab). Robbig‘firliy valivalidayya valilmu`miniyna yavma yaquumul hisab. Subhana robbika robbil ‘izzati ‘amma yasifun va salamun ‘alal mursaliyn valhamdu lillahi robbil ‘alamiyn».

Laylo

 • Mehmon
«Allohim, Sendan so‘raymanki, salomat qalbdan boshqa hech narsa, molu farzandlar ham foyda bermaydigan Kunda Muhammad alayhissalomni menga shafoatchi qilishingni, unga hayotlik vaqtida kelganlarga vojib qilganingdek, menga ham mag‘firatni vojib qilgin. Uni shafoatchilarning avvali, soillarning muvaffaqiyat qozonadiganrog‘i, avvalgiyu oxirgilarning mukarramrog‘i qilgin, ey karamlilardan ham karamli zot. Allohim, men Sendan komil iymonni, faqat Sen taqdir qilgan narsagina yetishligini bildiradigan haqiqiy ishonchni, manfaatli ilmni, qo‘rquvchi qalbni, zikr qiluvchi tilni, keng, halol va toyyib rizqni, maqbul, solih amalni va ziyon ko‘rmaydigan tijoratni so‘rayman.

Allohim, qalblarimizni keng, ayblarimizni to‘silgan, gunohlarimizni kechirilgan, xavfimizni omonlik, amallarimizni solihlari bilan tamom qilgin, ziyoratimizni qabul qilgin. Bizni musofirlikdan ahlu bolalarimiz oldiga salomat, g‘animatli qilib qaytargin.  Xavf ham bo‘lmaydigan, xafalik ham bo‘lmaydigan solih bandalaringdan qilgin.

Parvardigoro, bizni hidoyat qilganingdan keyin – endi dillarimizni haq yo‘ldan og‘dirma va bizga O‘z huzuringdan rahmat ato et! Albatta Sengina barcha yaxshiliklarni ato etguvchisan! Izzat egasi bo‘lgan Parvardigoringiz ular sifatlayotgan narsadan pokdir. Barcha payg‘ambarlarga salom bo‘lsin, olamlarning Rabbiga hamd bo‘lsin!

Laylo

 • Mehmon
Baqiy’da o‘qiladigan duo

Baqiy’ Rasululloh alayhissalom zamonlaridan beri Madinai munavvaraning qabristonidir. Unda o‘n mingga yaqin sahobai kiromlar (roziyallohu anhum) bor.
 
Agar ziyoratchi shu yerga yetib kelsa, ziyorat qilishligi va Rasululloh alayhissalom huzurlarida qilganidek, shunday duo qilishligi mustahabdir:

«Assalamu ‘alaykum daro  qovmin mu`miniyna va inna inshaallohu bikum lahiqun, antum salafuna, vanahnu bil`asari, yag‘firullohu lana valakum va yarhamullohul mustaqdimiyna minkum val musta`xiriyn. Allohumma la tahrimna ajrohum, vala taftinna ba’dahum, vag‘fir lana valahum, Allohummag‘fir liahli baqiy’il g‘orqod».

Allohning salotu salomi bo‘lsin sizga ey mo‘minlar jamoasi, Alloh hohlasa, bizlar sizga yetishguvchimiz, sizlar bizning o‘tganlarimiz, bizlar orqangizda qolganlarmiz. Alloh sizni va bizni mag‘firat qilsin. Sizlardan avval o‘tganlarga va keyin o‘tganlarga rahm qilsin. Allohim, ularning ajrlaridan bizni mahrum qilma, ulardan keyin bizni fitnalantirma, ularni va bizni mag‘firat qil. Allohim Baqiy’ul g‘orqad ahlini mag‘firat qilgin.

Laylo

 • Mehmon
Baqiy’ning yuqorisida Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning qabrlari bor. Unga yetib kelganda, shunday deyiladi:

«Assalamu ‘alayka ya zan nuuroyni Usman ibn Affan, assalamu ‘alayka ya salisal xulafair roshidiyn. Assalamu ‘alayka ya mujhiza jayshal ‘usroti binnaqdi val’ayni va jama’al qur`ana baynad daffatayni. Jazakallohu ‘an ummati rosulillahi xoyrol jaza`i, Allohummarzi ‘anhu, varfa’ darojatahu, va`akrim maqomahu, va`ajzil savabahu  aamiyn».

Allohning salotu salomi sizga bo‘lsin, ey ikki nur egasi Usmon ibn Affon, Allohning salotu salomi sizga bo‘lsin, ey xulafoir-roshidiynlarning uchinchisi. Allohning salotu salomi sizga bo‘lsin, ey qiyinchilik paytdagi askarni pul va quduq bilan ta’minlab, jihozlagan, Qur’oni karimni ikki daffa (hokimiyat jilovini qo‘lga kiritilgan payt)da jamlagan zot.  Alloh taolo sizni ummati Muhammadiy nomidan xayrli holatda mukofotlasin. Allohim undan rozi bo‘l, darajasini ko‘targin, maqomini ulug‘ qilgin va savobini ko‘paytirgin. Omiyn.

Laylo

 • Mehmon
* * *
 
Haj va umra qiluvchilar duolar kitobi shu yerda nihoyasiga yetdi. Alloh taolo hajjingizni mabrur, duolaringizni qabul, ibodatlaringizni maqbul aylasin, O‘zining hidoyat yo‘lidan adashtirmasin! Omiyn!


AbdulAziz

 • Forum Administratori
 • Mega Member
 • *******
 • Rahmat
 • -aytdi: 6942
 • -oldi: 12023
 • Xabarlar: 20359
 • Jins: Erkak
 • Sevelim, sevilelim. Yunus Emre
  • Ziyo Uz
Haj va umra ibodatlari (duo kitobi)Tarjimon: Abbos Tursunov

Hajmi: 176 Kb
Fayl tipi: PDF

Saqlab olish

Online o'qish
Ilm o'rganish - Allohdan qo'rqish, uni talab qilish - ibodat, izlash - jihod, bilmaganga o'rgatish - sadaqa, uni o'z ahliga o'rgatish - Allohga qurbatdir. Ilm - tanholikda hamroh, hilvatda - do'st, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi - dalil, begonlar oldida - eng sodiq do'st, Jannat yo'lining minorasidir.
Hazrati Umar ibn Hattob r.a.

 

Umra

Muallif Abdul_MalikBo'lim Islom

Javoblar: 5
Ko'rilgan: 2694
So'nggi javob 27 Sentyabr 2009, 16:22:50
muallifi Abdul_Malik
Ekran (rabochiy stol) uchun chiroyli rasmlar

Muallif AbdusalomBo'lim Umumiy

Javoblar: 51
Ko'rilgan: 45247
So'nggi javob 04 Dekabr 2009, 05:59:45
muallifi Mahdiyah
HTML asoslari. Web sahifa yaratishni boshlovchilar uchun.

Muallif UlugbekBo'lim Dasturlash

Javoblar: 24
Ko'rilgan: 34155
So'nggi javob 19 Noyabr 2015, 08:23:14
muallifi akula
Orzularingiz uchun 2 baho olganmisiz? (hikoya)

Muallif AbdulAzizBo'lim Jahon adabiyoti

Javoblar: 3
Ko'rilgan: 6355
So'nggi javob 04 Oktyabr 2015, 05:34:31
muallifi Sherdil
O'qishga kiruvchilar uchun yordam

Muallif AbdusalomBo'lim Ma'rifat

Javoblar: 40
Ko'rilgan: 34017
So'nggi javob 12 Fevral 2009, 18:02:29
muallifi Abdullоh