Zulhijja oyi muborak! Zulhijja oyi avvalgi o‘n kunining fazilati  ( 13750 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Sunnah  10 Dekabr 2007, 08:40:45

Зулҳижжанинг сн кунидаги камчиликларимиз

Умумий нуқсонлар:

Кспчилик Зулҳижжанинг сн кунлигига умуман сътибор бермайди ва улкан ажр-савобдан бебаҳра қолади. Албатта бу очиқ-ойдин нуқсондир. Тасбеҳ, таҳлил, такбир ва ҳамд айтмаслик. Бу хато ҳам аксарист мусулмонлар томонидан содир стилади. Зулҳижжанинг сн кунлиги кириши билан такбир айтиш бошланиб, ташриқ кунлари тугагунга қадар давом стади. Такбирни ҳар ким алоҳида-алоҳида, тебраниб зикр-сйин тушмасдан, куйга солмасдан ва суннатда йсқ ссзлар ва сифатлар қсшмасдан айтмоғи шарт. Аёллар такбир ва таҳлилни бировларга сшиттириб айтишлари нотсғри. Чунки пайғамбар алайҳиссалом аёллари - оналаримиз бундай қилишмаган. Такбирга суннатда ворид бслмаган асоссиз ссзларни қсшмаслик керак. Мавжуд саҳиҳ ривостларга ксра, такбир қуйидаги икки ксринишда айтилиши мумкин:

1.   Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, ла илаха иллаллоҳу валлоҳу акбар, ва лиллаҳил ҳамд!
2.   Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар кабийро!

Баъзи китобларда келтирилган зиёдалар саҳиҳ смас ёки улар бошқа кунларга тегишли. Ташриқ кунларида рсза тутмоқ мумкин смас. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бу кунларни байрам ва еб-ичиш кунлари деганлар.

Арафа кунида йсл қсйиладиган хатолар

Зулҳижжанинг сн куни ичидаги снг афзал кун ҳисобланган Арафа кунида кспчилик мусулмонлар билиб туриб рсза тутмайдилар. Ҳолбуки, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Арафа кунида тутилган рсзанинг стган ва келгуси йилдаги гуноҳлар учун каффорат бслиши ҳақида айтганлар. Фақат ҳаж сафарида бслган ҳожиларгина арафа куни рсза тутишдан қайтарилганлар.

Аксарист кишилар Арафа кунида Аллоҳ Таолога дуо-илтижолар қилмасдан ғафлат билан кунларини стказадилар. Ахир бу кунда қилинган дуоларнинг сзига хослиги ҳақида А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан ҳадислар бор: "А­нг схши дуо Арафа кунининг дуосидир". Биродарлар, бепарволигимиз сабабли ана шундай улуғ куннинг схшилигидан маҳрум қолмайлик!

Ибн Абдул Барр айтади: "Арафа кунида қилинган дуо - бошқа кунлар дуосидан афзал. Демак, Арафа куни ҳам снг афзал кун. Баъзи кунлар бошқаларидан муфаззал бслади ва айни муфаззаллик қиёс, назар ёки фикр билан смас, фақат тавфиқ билан идрок стилади. Биз жумъа куни, Ашуро куни, Арафа куни ва ҳафтанинг душанба ҳамда пайшанба кунларининг муфаззаллигини ана шундай саҳиҳ тавфиқ билан билганмиз. Мазкур ҳадисда Арафа кунида қилинган дуоларнинг аксарист ҳолларда мақбул сканлигига ишора бор. Ҳадисга биноан айтамизки, снг афзал зикр "Ла илаҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ла шарика лаҳу, лаҳул мулку ва лаҳул ҳамду ва ҳува ала кулли шай`ин қадийр!"

Қурбонлик кунида содир бсладиган хатолар

Ҳайит намозига чиқмаслик улкан хатолардан биридир. Айримлар ҳайит намозига мутлақо чиқмайдилар. Ааҳот шундай улуғ кунга нисбатан мусулмонларнинг муносабати шу қадар ёмон бслса?! А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам шундай деганлар: "Аллоҳ наздидаги снг улуғ кун Қурбонлик кунидир, сснг ундан кейинги кундир!"

Баъзилар намоздан сснг қурбонлик ссйишни мслжал қилиб, ссйиб бслганимдан сснг сартарошга кираман, ҳаммом қабул қиламан, деб ҳайит намозига сски-туски кийимларни кийиб чиқадилар. Бу - хато. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга тақлид қилиб, ҳайит намозига снги либосларни кийиб, ҳушбуй атирларни сепиб чиқмоқлари лозим. Абдуллоҳ ибн Умар икки ҳайитда снг схши кийимларини киср сдилар. Айрим салафлар ҳайит намозига чиқишдан аввал ғусл қилганлар.

Ҳайит намозидан олдин (фақат Қурбон ҳайитида) ҳеч нарса емаслик афзал. Аегаки, Қурбонлик куни киши снг аввало сзининг қурбонлик гсштидан емоғи суннатдир. Ибн Қаййим ал-Жавзийс айтади: "А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Қурбон ҳайити куни намоздан қайтгунларига қадар ҳеч нарса емасдилар. Ҳайит намози сқилгач, қилган қурбонликлари гсштидан еср сдилар".

Аамозга қодир бсла туриб ҳайит намозига чиқмаслик - катта хатодир. Аксинча, модомики қодир сканлар, катта-ю кичик, сркагу аёл - барча-барча намозгоҳга тспланиб, суннатга тсла-тскис амал қилиб ҳайит намозини адо стмоқлари сринлидир.

Мусулмонлар имом хутбасига қулоқ солиб улкан фазлга сга бсладилар. Шу боис хутбага ҳам бесътибор бслмоқ ножоиздир.

Ҳайит намозига чиқувчилар намоз сқиладиган жойга бир ксчадан борсалар, қайтишда бошқа ксчадан юрмоқлари - суннат.

Ҳайит куни мсминлар бир-бирларини зиёрат қилиб, байрам билан қутлаб, схши тилаклар айтмоғи шариатда мустаҳаб саналади. Аамозхонлар бир-бирларига "Аллоҳ сизу биз - барчамизнинг амалларимизни қабул қилган бслсин!" каби хайрли ссзларни айтадилар.

Ҳайит куни марҳум қон-қариндошларнинг қабрлари зиёратига бормоқ бидъатдир. Чунки бу амални А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳам, асҳоби киромлар ҳам қилмаганлар. Ҳолбуки, улар хайрли ишларда ҳамиша биринчи бслганлар, марҳумлар учун ниманинг фойдаси бору ниманики йсқлигини биздан схшироқ билганлар. А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: "Ким мана шу ишимизда (съни бу динда) аслида унда бслмаган бир ишни чиқарса, бас, унинг ушбу амали сзига қайтарилади". А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам "Менинг қабримни ийд қилиб олманглар", - дедилар. Ийд - йил, ой, ҳафта ёки шу каби маълум муддатда одатий равишда маълум нарса атрофида тспланишдир.

Аллоҳ Таоло барчамизга Ўзи тавфиқ берсин!

Qayd etilgan


lolo  18 Noyabr 2009, 07:56:44

 :as:

Bugun Zulhijja oyining 1-kuni!

Alloh bu oyni barchamizga tinch va barakali qilsin!
  :amn:


Такбир: «Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, ла илаҳа иллаллоҳ, валлоҳу акбар, аллоҳу акбар ва лиллаҳил ҳамд»

Имом Бухорий ривост қилишича, Абдуллоҳ ибн Умар билан Абу Ҳурайра розисллоҳу анҳум зул-ҳижжанинг сн кунида бозорга чиқиб такбир айтардилар. Уларнинг такбирини сшитиб, одамлар ҳам такбир айтишарди.

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Noyabr 2009, 22:15:58

 :as:

Bu muborak oy va yaqinlashib kelayotgan Iyd Qurbon barcha musulmon olamiga muborak bo'lsin. Alloh bu oydagi qilayotgan ojizona ibodatlarimizni qabul qilsin. Amiyn.

Ertaga Tarviya kuni.

Zulhijja oyining sakkizinchi kunini TArviya kuni deyiladi. Hojilar mazku kunda zamzam suvidan ko'p-ko'p ichib qonadilar. va MAkkadan Minoga chiqadilar. "Tarviya"ning asl ma'nosi :tafakkur" degani bo'lib, bunga bois bo'lgan voqea quyidagicha:"Tarixda Ibrohim a.s. xuddi shu kuni tushlarida Ismoil a.s.ni qurbonlik qilayotganlarini ko'radilar va bu tush shaytoniymi yoki rahmoniymi, deya o'sha kuni tafakkur bilan o'ychan holda o'tkazadilar. Arafa kuni kechasi ul zotga "senga buyurilgan narsani ado et!" amri berilgach, bu tushning rahmoniy ekanini anglab yetadilar. Shuning uchun ham mazku kun "arafa" - "bilmoq" deb ataldi. Arafa Zulhijja oyining to'qqizinchi kunidir.
Hadisi shariflarda Tarviya kuni ro'za tutgan va gunoh ish qilmagan kishini InshaAlloh jannatga kirishi haqida xabarlar berilgan".

Qayd etilgan


Munira xonim  24 Noyabr 2009, 22:21:04

Arafa ta'rifi.

Rasululloh SAV Arafa kunining juda muborak va fayzli kun ekanligini bir necha bor aytganlar. Jumladan, hadislarda shunday deyiladi:
Arafa kunini hurmat qilingiz! Zero, Arafa Alloh qadrlaydigan kundir.
Arafa kuni ro'sa tutganlarning ikki yillik - o'tgan va kelasi yillarning gunohlari kechiriladi.
Arafa kuni 1000 marta "ixlos" surasini (Bismillah bilan) o'qiganlarning barcha gunohlari kechiriladi va duosi qabul bo'ladi.

Takbiri tashriq.

Arafa kuni bomdoddan boshlab, Qurbon hayitining 4-kungi asr namozigacha (jami 23 mahal) erkak va ayollar farz namozlaridan keyin "Allohumma anta-s-salam..."ni aytishdan oldin Takbiri tashriqni aytishlari vojib.
MAzkur takbir farz namozlaridan tashqari hayit ba juma namozlari ortidan ham o'qiladi.

"Irfon" taqvimidan olindi.

Qayd etilgan


ZUBAIR  25 Noyabr 2009, 00:06:53

Зул-ҳижжанинг сн куни фазилати ва уларда қилинажак амаллар ҳақида

Тайёрловчи: Ислом савол ва жавоб веб саҳифаси

Таржимон: Ислом Аури
 
Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм


Давру давронни сратган ва баъзисини баъзисидан афзал қилган, айрим ойлар ва туну кунларни бошқаларидан айрича имтиёз ва фазилатлар билан хослаган, уларда ажру савобларни бисёр ва фазилатларни ксп қилган Аллоҳ таолога ҳамду санолар бслсин. У Зот бандалари солиҳ амални кспайтиришлари ва тоатга рағбат ҳосил қилишларида уларга ёрдам бслсин деб ва мусулмон киши мсл-ксл савобга сришиб қолиш йслида нашот билан ҳаракат қилиши, слим келмасидан туриб унга тайёрланиши, охират кунига озуқа жамғариб олиши учун бу кунларни Ўзи томонидан уларга раҳмат қилиб берди.

«Тоат мавсумларининг фойдаси шуки, улар пайтида инсон ибодатларидаги кемтикларни тслдириб олади ва қслдан бой берган ажру савоблари срнини қоплаб олади. Ушбу фазилатли мавсумлардан ҳар бир мавсумда бандалар у билан Аллоҳ таолога қурбат ҳосил қиладиган вазифалар ва Аллоҳ таолонинг сзи истаган бандаларига ато стадиган фазлу марҳаматлари бордир. Ушбу ойлар, кунлар ва соатлар мавсумини ғанимат билиб, уларда тоат-ибодатлар воситасида Аллоҳга қурбат-сқинлик ҳосил қилишга улгуриб қолган киши ҳақиқий бахтли инсондир, шу билан у Аллоҳнинг мазкур фазлу марҳаматларидан насибадор бслиш бахтига мушарраф бслиб қолса ва шу туфайли охиратда дсзах азобларидан омонликда бслса ажаб смас» (Ибн А ажаб, «Ал-латоиф»: 40-б).

Мусулмон киши умрининг слчовли сканини ва ҳаётининг қадр-қийматини билиши ва Ларвардигорига кспдан-ксп ибодат қилиб қолиши, умрбод схшиликлар қилиб қолишга интилиши даркор.

Аллоҳ таоло айтади: «То сизга аниқ-нарса (съни, слим соати) келгунича Ларвардигорингизга ибодат қилинг!» (Ҳижр: 99).

Мазкур тоат мавсумларидан бири — зул-ҳижжа ойининг дастлабки сн кунлиги бслиб, Аллоҳ таоло бу кунларни йилнинг бошқа кунларидан афзал қилди. Ибн Аббос розисллоҳу анҳумодан ривост қилинади: А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Ҳеч қайси кунда қилинган солиҳ амал ушбу сн кунда қилинган солиҳ амалчалик Аллоҳга суюкли смас», дедилар. «А А асулуллоҳ, Аллоҳ йслидаги жиҳод ҳамми?», ссрашди саҳобалар. «Ҳа, Аллоҳ йслидаги жиҳод ҳам! Фақат моли-ю жони билан (жиҳодга) чиқиб, булардан бирортаси билан қайтмаган киши (съни моли ҳам, жони ҳам сша ерда қолиб, сзи шаҳид бслган киши) бундан мустасно», дедилар (Имом Бухорий ривости: 2/457).

Ибн Аббос розисллоҳу анҳумодан ривост қилинган сна бир ҳадисда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Ҳеч бир амал Аллоҳ азза ва жалла наздида азҳонинг сн кунида қилинган схшиликдан ксра покроқ ва ажри улуғроқ смасдир», дедилар. «Аллоҳ йслидаги жиҳод ҳамми?», деб ссралди. «Ҳа, Аллоҳ азза ва жалла йслидаги жиҳод ҳам! Фақат моли-ю жони билан (жиҳодга) чиқиб, булардан бирортаси билан қайтмаган киши (съни моли ҳам, жони ҳам сша ерда қолиб, сзи шаҳид бслган киши) бундан мустасно», дедилар (Доримий (1/357) ривост қилган, «Ирвоъ»да (3/398) айтилишича, исноди ҳасан).

Бу ва бошқа далиллар далолатига ксра, ушбу сн кунлик йилнинг бошқа кунларидан мутлақо афзал, ҳатто рамазоннинг охирги сн кунлигидан ҳам фазилатлироқ саналади. Фақат, рамазоннинг охирги сн кунининг кечалари уларда минг ойдан ксра схшироқ бслган кеча — лайлатул-қадр борлиги туфайли афзалроқдир. (Тафсир Ибн Касир: 5/412).

Мусулмон биродар! Билингки, ушбу сн кунлик бир неча ишлар сабабли фазилатли бслган:

1)               Аллоҳ таоло ушбу кунларга қасамёд қилган. Бир нарса билан қасамёд қилиш сша нарсанинг аҳамистли ва манфаати улуғ сканига далолат қилади. Аллоҳ таоло: «Тонгга қасам. (Зул-ҳижжа ойидаги аввалги) сн кечага қасам» (Фажр: 1, 2), деди. Ибн Аббос, Ибн Зубайр, Мужоҳид ва бошқа салаф ва халаф муфассирлар бу кечалар зул-ҳижжанинг сн куни сканини таъкидлаганлар, Ибн Касир: «Шу гап тсғридир», деган (Тафсир Ибн Касир: 8/413).

2)               Юқоридаги саҳиҳ ҳадисда айтилганидек, Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам ушбу кунларни дунёдаги снг афзал кунлар сканига гувоҳлик берганлар.

3)               А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бу кунларда юртларида бслганларни замон шарафи ва — Аллоҳнинг Уйини ҳаж қилаётган кишиларни — макон шарафи борлиги учун уларда солиҳ амаллар қилишга ундаганлар.

4)               У зот соллаллоҳу алайҳи ва саллам бу кунларда ксп тасбеҳ, ҳамд ва такбир айтишга буюрганлар. Абдуллоҳ ибн Умар розисллоҳу анҳумодан ривост қилинган ҳадисда А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Аллоҳ наздида зул-ҳижжанинг сн кунидан улуғроқ кун йсқдир. Ҳеч қайси амал ушбу сн кунда қилинган амалчалик Аллоҳ таъолога суюкли смас. Бас, сша кунларда таҳлил, такбир ва ҳамдни ксп айтинглар!», дедилар (Аҳмад: 7/224) ривости, Аҳмад Шокир иснодини саҳиҳ санаган).

5)               Бу кунлар ичида Арафа куни бордир. Арафа — Аллоҳ таоло динни комил қилган ва (фаришталар) ҳозир бсладиган кундир. У куннинг рсзаси стган ва келгуси йилнинг гуноҳларига каффорат бслади. Йилнинг мутлақо снг улуғ куни бслган, ҳеч қайси кунда тоат-ибодатлар у кундагича жамланмайдиган ҳажжи акбар — қурбон байрами куни ҳам мана шу сн кунликдадир.

6)               Қурбонлик бсғизлаш ва ҳаж кунлари ҳам мазкур кунлар ичидадир.

 

Ушбу сн кунликка етмоқ Аллоҳ таоло тарафидан бандага ато стилган снг катта неъматлардан биридир. Ибодатга белни маҳкам боғловчи солиҳ бандалар бу кунларнинг қадрига етиб, улардан фойдаланиб қоладилар. Мусулмон киши ушбу улкан неъматни ҳис қилиши, бу фурсатни ғанимат билиши лозим. Бу сса бу кунларнинг ҳар бир дақиқасидан тоат-ибодатлар билан унумли фойдаланиб қолиш билан бслади. Аллоҳнинг бандаларига фазлу марҳамати кенгки, мусулмон киши бир хил амалда давом стиш билан зерикиб, малолланиб қолмаслиги ва давомий равишда Хожасининг ибодатида бслиши учун У схшилик йслларини хилма-хил, тоат-ибодатларни турли ксринишда қилиб қсйган.

Қуйида зул-ҳижжанинг дастлабки сн кунлигида мусулмон киши ғайрат ксрсатиши лозим бслган улуғ амаллардан баъзиларини келтирамиз:

 

1) А сза.

Зул-ҳижжанинг тсққиз кунида рсза тутиш суннатдир. Чунки, Аабий соллаллоҳу алайҳи ва саллам ушбу сн кунликда солиҳ амалларга ундаганлар, рсза снг афзал амаллардан саналади. Аллоҳ таоло бу амални Ўзи учун хослаган. Ҳадиси қудсийда келганидек: «Аллоҳ таоло: «Одамзотнинг ҳар бир амали сзи учун, фақат рсза бундан мустасно. У мен учундир ва унинг мукофотини Ўзим бераман», деди» (Бухорий (1805) ривост қилган).

Лайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам сзлари зул-ҳижжанинг тсққиз кунида рсза тутардилар. Ҳунайда ибн Холид аёлидан, у сса Аабий соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг аёлларидан биридан ривост қилишича: «Аабий соллаллоҳу алайҳи ва саллам зул-ҳижжанинг тсққиз кунида, Ошуро кунида ва ҳар ойдан уч кун — ойнинг биринчи душанбаси ва икки пайшанбасида рсза тутардилар» (Аасоий (4/205) ва Абу Довуд ривост қилганлар, Албоний «Саҳиҳ сунан Аби Довуд»да (2/462) саҳиҳ деб келтирган).

 

2) Такбир.

Ушбу сн кунликда такбир, таҳлил, ҳамд ва тасбеҳни ксп айтиш суннатдир. Аллоҳга бандаликни изҳор қилиб ва Унинг буюклигини сълон қилиб, ушбу зикрларни масжидларда, уйларда, йслларда ва Аллоҳни зикр қилиш жоиз бслган ҳар қандай сринларда овоз чиқариб айтиб юрилади.

А­ркаклар баланд овозда, аёллар сса махфий тарзда айтадилар.

Аллоҳ таоло айтади: «Улар сзлари учун бслган (диний ва дунёвий) манфаатларга шоҳид бслиш учун ва маълум кунларда (съни Қурбон ҳайити кунларида Аллоҳ) уларга ризқ қилиб берган чорва ҳайвонларини (қурбонлик учун ссйиш) устида Аллоҳ номини зикр қилиш учун (келурлар)» (Ҳаж: 28). Жумҳур уламо маълум кунлардан мурод — зул-ҳижжанинг сн куни сканини таъкидлаганлар. Ибн Аббос розисллоҳу анҳумо: «Маълум кунлар — сн кунликдир», деганлар.

Такбир қуйидагича айтилади: «Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, ла илаҳа иллаллоҳу, валлоҳу акбар, ва лиллаҳил ҳамд». Такбирнинг бундан бошқа ксринишлари ҳам бор.

Ҳозирги даврда такбир айтиш десрли унутилган суннатлардан бслиб қолди. Ушбу сн кунликда уни камдан-кам одам айтаётганига гувоҳ бсласиз. Аслида, суннатни тирилтириш ва ғофилларга сслатиш учун уни овоз чиқариб айтиш керак. Имом Бухорий ривост қилишича, Абдуллоҳ ибн Умар билан Абу Ҳурайра розисллоҳу анҳумо зул-ҳижжанинг сн кунида бозорга чиқиб такбир айтардилар. Уларнинг такбирини сшитиб, одамлар ҳам такбир айтишарди. Мурод — одамлар такбир айтиш ссларига келиб, ҳар ким сзича такбир айтишидир, ҳамма биргаликда жср бслиб айтиш смас. Бундай қилиш машруъ смас.

Унутилаёзган суннатларни иҳё қилишда улуғ ажру савоблар бордир. Бунга А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг қуйидаги ҳадислари далил бслади: «Ким мендан сснг менинг суннатимдан йсқ бслиб кетган бир суннатни тирилтирса, у учун сшанга амал қилган кишиларнинг савобича савоб бслади, лекин бу уларнинг савобидан бирон нарсани камайтирмайди» (Имом Термизий (7/443) ривост қилган, шу мазмундаги бошқа ҳадислар ҳам борлигидан ҳасан ҳадисдир).

 

3) Ҳаж ва умрани адо стиш.

Бу кунларда қилинадиган снг улуғ ибодатлардан бири — ҳаж ва умра ибодатидир. Аллоҳ таоло кимни ҳаж ва Ўз уйининг зиёратига муваффақ қилган бслса ва у ҳаж маросимларини бекаму-ксст адо стса, иншооллоҳ, А асулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ушбу ссзларидан насибадор бслади: «Мабрур ҳажнинг жаннатдан бошқа мукофоти йсқдир» (Муттафақун алайҳ).

 

4) Умуман, солиҳ амалларни кспайтириш.

Чунки, солиҳ амал Аллоҳ таолога маҳбубдир, бу сса уларнинг Аллоҳ таоло ҳузурида ажру савоби бисёр бслишини лозим тутади. Ҳаж қилиш имкони бслмаган одам ушбу фазилатли айёмларни намоз, Қуръон тиловати, зикр, дуо, садақа, ота-онага схшилик қилиш, силаи раҳм, амри маъруф, наҳий мункар каби тоатлар ва схшилик йсллари билан обод қилиш керак бслади.

 

5) Қурбонлик ссйиш.

Ушбу сн кунликда қилинадиган солиҳ амаллардан сна бири — Аллоҳ таолога қурбат ҳосил қилиш мақсадида қурбонлик ссйиш бслиб, қурбонлик қилинадиган жонлиқни имкон қадар семизроқ ва схшироғини танлаб олиш, Аллоҳ йслида пул-мол сарф қилишга қисинмаслик керак.

 

6) Холис тавба қилиш.

Ушбу кунларда Аллоҳ таолога холис тавба қилиш ва барча гуноҳлардан тийилиш бошқа пайтларга қараганда сна ҳам зарурроқдир. Тавба — Аллоҳ таолога қайтиш ва Аллоҳ таоло ёмон ксрадиган ишларни зоҳиран ва ботинан тарк қилиш, стганларига пушаймон қилиш, снди қайтиб қилмасликка ва Аллоҳ сусдиган ишларни қилиш билан ҳақда барқарор туришга азму қарор қилиш демакдир.

Бирон маъсистга қсл уриб қсйган мусулмон киши дарҳол, пайсалга солмасдан ундан тавба қилишга шошилиши вожиб. Чунки:

Аввало, слими қачон келишини билмайди.

Қолаверса, ёмонликлар бошқа ёмонликлар сари етаклайди.

Фазилатли вақтларда тавба қилишнинг сзига хос аҳамисти бор. Чунки, нафсларнинг тоатларга сгилиши осонроқ, схшиликларга рағбати кучлироқ бслади. Шу билан гуноҳларни сътироф стиш ва стганларига пушаймонлик ҳосил бслади. Аслида, тавба ҳамма вақт ҳам вожиб иш. Мусулмон кишининг холис тавбаси фазилатли вақтлардаги фазилатли амаллар билан бирлашса, бу фалоҳ-нажот белгисидир, иншооллоҳ. Аллоҳ таоло айтади: «А­нди ким тавба қилиб, иймон келтириб, схши амал қилиб стган бслса, шосдки ана сша (киши) нажот топувчилардан бслур» (Қасас: 67).

Шундай скан, мусулмон киши схшилик мавсумларидан унумли фойдаланиб қолишга шошилиши, зориқиб турган кунида жонига оро кирувчи савобли амаллар дастурхонини сзидан олдин юбориб қсйиши даркор, зеро, бу кунлар тез стиб кетади. Савоб оз, сафар сқин, йсл хавф-хатарларга тсла, ғурур ғолиб, хатар улкан, Аллоҳ таоло кутиб турибди, қайтишлик Унинг ҳузуригадир. «Бас, ким (ҳаёти-дунёдалик пайтида) зарра мисқоличалик схшилик қилса (Қиёмат Кунида) сшани ксрур. Ким зарра мисқоличалик ёмонлик қилса уни ҳам ксрур!» (Залзала: 7, 8).

Бу улуғ кунларда фурсатни ғанимат билиб қолиш зарур! Уларнинг срнини боса олувчи ва уларга тенг келувчи кунлар йсқдир. Шундай скан, амалга шошилинг! Ажал ҳужумига дучор бслмасдан туриб шошилинг! Сустлик қилган киши сз қилмишига пушаймон бслишидан аввал, орқага қайтарилишини слиниб-ёлвориб ссраганида ссрови ижобат қилинмайдиган кун келишидан олдин шошилинг! Ўлим — орзу қилувчи билан унинг орзуси сртасига тсғаноқ бслмасидан туриб, инсон сзининг қилмишлари туфайли ҳалокат чоҳида маҳбусга айланмасидан туриб шошилинг!

А­й дили тош қотган, кснгил чироғи счиб, қалби тун зулматларидан-да қоронғулашиб кетган инсон! Кснглинг ёришиб, дилинг юмшайдиган фурсатлардан фойдаланиб қол, ушбу сн кунликда Хожангнинг фазлу марҳамат насимига бағрингни тут! Зеро, Аллоҳ таолонинг Ўзи истаган бандаларига ато стувчи буюк марҳаматларидан баҳраманд бслолган инсон қиёмат куни снг бахтли инсон бслади.

Manba: Islom Nuri Veb Sahifasi

Qayd etilgan


Mahdiyah  27 Noyabr 2009, 05:18:41

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=oFIfeJidVYA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=oFIfeJidVYA</a>


Qayd etilgan