Jahon xalqlari maqollaridan  ( 129135 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 50 B


AbdulAziz  30 Sentyabr 2010, 17:57:48

"¢ Очга туз билан қалампир ― схши овқат.

"¢ Амон акадан схши қсшни афзал.

"¢ Сутга қарасанг, қора доғ топасан.

"¢ Агар сув ҳам ёнса, нима билан счирасан?

"¢ Ксзага бақирсанг, сенга ҳам бақиради.

Абхаз мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  30 Sentyabr 2010, 17:58:10

"¢ Ота урушқоқ бслса, боласи ҳам жангари бслади.

"¢ Тирикни сликка алишмайдилар.

"¢ Кимга срганиб қолинса, сшани ҳурмат қиладилар.

"¢ Ким ёмонлик қилса ― сзига, схшилик қилса ҳам ― сзига.

"¢ Кучига ишонган дсқ қилмайди.

Абхаз мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  30 Sentyabr 2010, 17:58:35

"¢ Касал бслмаган соғликнинг қадрига етмайди.   

"¢ Ким сзига фойда бермаса, у бошқалар учун ҳам фойдасиздир.

"¢ Айтишдан услмаган, қилишдан ҳам услмайди.

"¢ Ақимтой қсзичоқ икки онани смади.

"¢ Ортиқча гап ― жоннинг озори.

Абхаз мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  30 Sentyabr 2010, 17:58:50

"¢ От слса ― дала қолар, мард слса ― ссзи қолар.

"¢ Яхши қуш ҳаммадан орқада учади.

"¢ Бақа ҳам сз ботқоғининг ҳаммадан катта бслишини истайди.

"¢ Айиқ сзини боққанни тишлайди.

"¢ Индамас мушук миёвлаган мушукдан хавфлидир.

Абхаз мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  30 Sentyabr 2010, 17:59:13

"¢ Қслда бешта бармоқ бор, улар ҳам баробар смас.

"¢ Ичида нима борлигини билмасдан, хунук мешдан кулма.

"¢ Сих ҳам, гсшт ҳам куймасин.

"¢ Маълумот ― меҳмон, ақл ― мезбон.

"¢ Битта сассиқ нок юзта нокни булғайди.

Абхаз мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  30 Sentyabr 2010, 17:59:32

"¢ Бир ссзни икки марта қайтарсанг ― у ҳам сасийди.

"¢ А­шакка сгар срашмайди.

"¢ Амон ошкора бслади, схши сширин.

"¢ Бола йиғламагунча, она смизмайди.

"¢ Ота-она бола учун, бола сзи учун.

Абхаз мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  30 Sentyabr 2010, 17:59:48

"¢ Айтилган ссз ― отилган сқ.

"¢ Аввал сени кимлар сшитаётганини кср, сснгра гапир.

"¢ Қари ит ҳам чсчқачани тута олади.

"¢ Тсқ дсстларини ҳам тсқ деб сйлайди.

"¢ Икки паканага дунё торлик қилибди.

Абхаз мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  30 Sentyabr 2010, 18:00:06

"¢ Терак баланд ссгани билан, унинг мевасини ҳеч ким ксргани йсқ.

"¢ Заиф одамнинг тили узун бслади.

"¢ Ўғирланган сигир тсрт пақир сут берармиш.

"¢ Икки ёмон фарзанддан битта схши қиз афзал.

"¢ Жангда бслмаган киши ― ботир.

Абхаз мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  30 Sentyabr 2010, 18:00:21

"¢ Девор синч билан, одам одам билан тик туради.

"¢ Одамни тупроқдан бошқа нарса тсйдиролмайди.

"¢ Биров берганида стиргандан, бекор юрган схши.

"¢ Бегона мурда ухлаётганга схшайди.

"¢ Ҳазил ― ҳақиқатнинг срми.

Абхаз мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:18:11

"¢ Мушуклар йсқ бслса, сичқонлар байрам қилади.

"¢ Семиз озиса, озғиннинг руҳи учади.

"¢ Асосийси ишни бошла, у сз-сзидан ниҳос топади.

"¢ Оч ҳаммани оч деб сйлайди.

"¢ Душманинг заиф бслса ҳам хушёр тур.

"¢ Берувчи қсл олувчи қслдан афзал.

"¢ Болалар учун ота ҳаммадан кучли.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan