Jahon xalqlari maqollaridan  ( 129129 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 50 B


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:18:29

"¢ Қснғизга унинг боласи ― снг гсзал мавжудот.

"¢ Чумолига шудринг ― сув тошқини.

"¢ Сичқонга мушук ― шер.

"¢ Яхши отни сски сгардан ҳам биладилар.

"¢ Уйдаги сғрини тутолмайсан.

"¢ Қизга танбеҳ ― келинга ишора.

"¢ Жинни ҳаммани телба деб сйлайди.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:18:53

"¢ Агар гсзаллик сн қисм бслса, ундан тсққиз қисми ― кийимда.

"¢ Ишинг орқага кетса, ҳолва еб ҳам тишингни синдирасан.

"¢ Бсрига ачинсанг қсйдан айриласан.

"¢ Семиз молни терисидан билиб оласан.

"¢ Уйланишга чоғландингми ― ксзингга смас, қулоғингга ишон.

"¢ Қийшиқ қувурдан ҳам тутун тсғри кираверади.

"¢ Кичкина қамиш ҳам бошни ёриши мумкин.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:19:09

"¢ Бинонинг қандайлиги харобасидан ҳам маълум.

"¢ Мингта хола бир она бслолмас.

"¢ Бсридан чспон чиқмайди.

"¢ Битта бургани деб ксрпани ёқмайдилар.

"¢ Аёл киши сз хонадонида ҳам бека, ҳам хизматкор.

"¢ Ҳар майса сз илдизидан ссади.

"¢ Ҳаммага сз маскани ширин.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:19:27

"¢ Тоғ қанчалик баланд бслмасин, унинг устидан йсл стади.

"¢ Тус қанчалик катта бслмасин, сшакнинг жиловидан тутади.

"¢ Турмушга чиқиш ― катта қиздан, пол артиш ― кичкинасидан.

"¢ А­шакка сгар солганинг билан, от бслолмайди.

"¢ Қозон қандай бслса, ош ҳам шундай бслади.

"¢ Таши қандай бслса, ичи ҳам шундай.

"¢ Аждоди қандай бслса, авлоди ҳам шундай.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:20:04

"¢ Қайси бармоғинги кесиб олсанг ҳам ― оғриғи бир хил.

"¢ Қиморбоз ҳеч қачон вақтида тсхтатмайди.

"¢ Бстқани ёғ билан бузолмайсан.

"¢ Отдан от туғилади, сшакдан ― сшак.

"¢ Чспон ксп бслса, қсйни бсри еб кетади.

"¢ Ишинг юришмаса, сз итинг ҳам қопади.

"¢ Илоннинг боши оғриса, йсл сртасида ётиб олади.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:20:24

"¢ Гапнинг охири бошидан маълум.

"¢ Сигир сув ичса сут бслади, илон ичса ― заҳар.

"¢ А­гри чизғич билан тсғри чизиқ чизолмайсан.

"¢ Ким ёшлигида алдаса, катта бслганда ҳам ишонмайдилар.

"¢ Ким бойласа, сша ечади.

"¢ Камчиликсиз қайлиқ қидирган йигит хотинсиз қолади.

"¢ Қийинчилик ксрмаган схши ҳаёт кечиролмайди.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:20:43

"¢ Зилзиладан омон қолганга ёнғин қсрқинчли смас.

"¢ Шамолга тупурсанг, бетингга ёпишади.

"¢ Атиргул терган тикандан қсрқмайди.

"¢ Ким онасини ҳурмат қилса, бошқани сскмайди.

"¢ Ким бировнинг отига минса, алалоқибат пиёда қолади.

"¢ Икки кемага чирмашган чскиб кетади.

"¢ Тулки қаерда бслса, думи ҳам сша ерда.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:20:59

"¢ Шер ― урғочи ёки нар бслмасин ― барибир шер.

"¢ Тулкига хсрознинг қанча туриши қизиқ смас.

"¢ Бекор юргандан душманга тош ташиб бермоқ афзал.

"¢ Бировнинг ошидан сзингнинг қаттиқ нонинг афзал.

"¢ Икки марта сшитгандан бир марта ксрган афзал.

"¢ Ўзга юртдаги атиргулдан, Ватандаги тикан афзал.

"¢ Айиқ боласини оппоғим дейди, типратикан юмшоғим дейди.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:21:14

"¢ Менинг отам айёр ― хамирнинг ҳар бслагини санайди, онам ундан ҳам айёр ― ҳар бслакни бслакчаларга бслади.

"¢ Аш ― бақувват, қари ― ақлли.

"¢ Денгиздан қанча олсанг ҳам камаймайди.

"¢ Олма шохида олча ссмайди.

"¢ Беозор сшакка икки киши минади.

"¢ Қарилар билан оила мустаҳкам туради.

"¢ Ишнинг бошланиши ― срим тугаши.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:21:31

"¢ А­шитганингга смас, ксрганингга ишон.

"¢ Қулоққа ишонма, ксзга ишон.

"¢ Ҳамма оқ нарса қор смас.

"¢ Вовиллаган ҳар нарса ― ит смас, гапираётган ҳар нарса ― одам смас.

"¢ Ҳамма тухумдан ҳам жсжа чиқмайди.

"¢ Қсшнингга ишонма ― шамсиз қоласан.

"¢ Меҳмонга айтилсанг рад стма, таклиф стилмаган жойга бурун суқма.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan