Jahon xalqlari maqollaridan  ( 129131 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 50 B


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:21:52

"¢ Меҳнат қилмасанг ― роҳатланмайсан.

"¢ Баданига қарама, кийимига қара, қалбига қара.

"¢ Ким ёзганига смас, нима ёзганига қара.

"¢ Чироқ ксринган жойга смас, ит ҳуриган жойга бор.

"¢ Бажариб бслмайдиган иш йсқ.

"¢ Чақирилган меҳмон бурчакда стирмайди.

"¢ Бахтсизлик жуфт келади.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:22:20

"¢ Кеч тушмаган кун йсқ.

"¢ Омадсиз овга борса тоққа туман тушади.

"¢ Хунуклик ва камбағалликни қофис билан ҳам, кийим билан ҳам, тссиб бслмайди.

"¢ Ҳеч ким сз камчилигини ксрмайди.

"¢ Ҳозирги чумчуқ стган йилгига чирқиллашни сргатади.

"¢ Ксзлар севгини ссзлаб беради.

"¢ Мсл-ксл арпа отни ҳам слдиради.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:22:35

"¢ Деҳқонга қовун сотилмайди.

"¢ Битта лайлак билан баҳор келиб қолмайди.

"¢ Битта чироқ қирқ кишини ёритади.

"¢ Битта гул билан баҳор келиб қолмайди.

"¢ Битта асалари бир ус пашшадан афзал.

"¢ Баъзилар ейиш учун сшайди, баъзилар сшаш учун ейдилар.

"¢ Бир зарб билан дарахтни қулатолмайсан.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:22:54

"¢ Бир қсл билан қарсак чалолмайсан.

"¢ Бир сқ билан икки қушни уролмайсан.

"¢ Бургут пашша тутмайди.

"¢ А­шак от бслолмайди, жигар ― гсшт.

"¢ Буқа ҳазил қилса ксзсиз қоласан.

"¢ Ота болага боғни берди, бола отага бир бош узумини миннат қилди.

"¢ Отанг ― пиёз, онанг саримсоқ бслса, сен қандай атиргул бслақолдинг?

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:23:10

"¢ Лодадан қолган қсй, бсрига ем бслади.

"¢ Тусданам каттаси бор ― фил.

"¢ Жайрон қувиган стлоққа боради, чсчқа қувиган балчиққа.

"¢ А­шакка сгар топгунимча, уни бсри еб кетди.

"¢ Темир ишлаб турса, зангламайди.

"¢ Илонни думига тегмасанг, сени чақмайди.

"¢ Олиш осон, бериш қийин.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:24:03

"¢ А­шакнинг сгари сзидан катта.

"¢ Чсчқача хурхурлашни чсчқадан срганади.

"¢ Ўт ва стин дсстлашолмайди.

"¢ Чевар жулдур кийимга слчимайди.

"¢ Ишни дангасага топширсанг, сенга ақл сргатади.

"¢ Бсрига қсйларни боқишни топширишибди.

"¢ "Йсқ"ни сксанг, "ҳеч нарса" срасан.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:24:15

"¢ Ҳаққоний ссз доим аччиқ.

"¢ А остгсй ҳаммани рсстгсй деб сйлайди, ёлғончига ҳамма ёлғончи.

"¢ Кийими ҳсл ёмғирдан қсрқмайди.

"¢ Бировнинг қслидаги сра, девордаги тешикка схшайди.

"¢ Қилич сраси битар, тил сраси битмайди.

"¢ Ота-оналар болаларда давом стади.

"¢ Яқининг келмай қсйса, бегонага айланади, бегона келавериб, қариндошга айланади.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:24:24

"¢ Қсл қслни ювади, икки қсл ― юзни.

"¢ Қсл ишлайди, бош топшириқ беради.

"¢ Мақол билан баҳслашолмайсан.

"¢ А­гри стирсанг ҳам тсғри гапир.

"¢ А­шакка боласи азиз.

"¢ Ит тусга қанча ҳуримасин, у сшитмайди.

"¢ "Ҳолва-ҳолва" деганинг билан оғзинг ширин бслиб қолмайди.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:24:32

"¢ Қанча тилни билсанг, шунча одамни танийсан.

"¢ Ширин гап билан илон инидан чиқади.

"¢ Фил сшак бслолмайди.

"¢ Таши ― қаср, ичи ― катак.

"¢ Тишлайдиган ит тишини ксрсатмайди.

"¢ Ғийбатчи ― доим ёлғончи, ёлғончи ― доим ғийбатчи.

"¢ Ссраб тоғ ошасан, ссрамай тсғри йслда ҳам адашасан.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:24:40

"¢ Қари тулки қопқонга тутилмайди.

"¢ Ҳақиқий ссз ― сз вақтида айтилсан ссздир.

"¢ Шсх сигирнинг бузоғи ҳам тсполончи.

"¢ Алғончининг уйи куйса, ҳеч ким ишонмайди.

"¢ Таёқнинг икки томони бор.

"¢ Йсқолган болтанинг сопи олтиндан.

"¢ Сени ҳурматлашларини хоҳласанг, бошқаларга ҳурматда бсл.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan