Jahon xalqlari maqollaridan  ( 129127 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 50 B


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:24:51

"¢ Онасини билиб, қизини ол, ипини ксриб матони ол.

"¢ Йиртқич қушни тумшуғидан биладилар.

"¢ Одам сз кучини билмайди.

"¢ Том қанча катта бслса, шунча ксп қор тушади.

"¢ Чспоннинг кичиги бслгунча, чсчқабоқарнинг каттаси бсл.

"¢ Амон хабар тез тарқалади.

"¢ Алғон билан сотилган мол даромад келтирмайди.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  08 Oktyabr 2010, 11:25:01

"¢ А­кканингни срасан.

"¢ Оқиб кетган қайтиб келмайди.

"¢ Бегона хотин қиздек ксринади.

"¢ Бегонага тегма, сзингникидан қолма.

"¢ Тил қиличдан сткир.

Озарбайжон мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Oktyabr 2010, 12:25:41

"¢ Агар қарис ёшга уйланса, иккаласи ҳам мамнун бслмайди.

"¢ Ақли ва саховати камлигидан ҳали ҳеч ким нолимаган.

"¢ Лул ва хотин доим сзингга қайтади.

"¢ Ҳатто пул ҳам кимгадир ортиқча даҳмаза бслиши мумкин; пулни топиш қийин, сақлаш ундан-да қийин.

"¢ А­згу мақсадга ҳам баъзида қинғир йсллар билан борилади.

"¢ Боғ қандай бслса, боғбон ҳам шундай.

"¢ Уйда жанжал бслса, ташқаридаги чақмоқ ҳам ксринмайди, гулдурак ҳам сшитилмайди.

Яҳудий халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Oktyabr 2010, 12:25:50

"¢ Агар донишманд ҳам хафа бслса, у снди оқил смас.

"¢ Агар хизматкорлар жанжал қилса, хсжайин сғриликдан бохабар бслади.

"¢ Агар дсстингдан қутулмоқчи бслсанг ундан қарз ссра ёки сзинг қарз бер.

"¢ Ким катта, ким кичик ― барибир, қалби тоза бслсин!

"¢ Ким жуда юқорига чиқиб кетса, пастга фақат учиб тушиши мумкин.

"¢ Ким берса ― бу ҳақда ссламаслиги керак, ким олса ― буни унутмаслиги шарт.

"¢ А­шак минишни билмаган сгарга уради.

Яҳудий халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Oktyabr 2010, 12:25:57

"¢ Ким кучли бслса, у ғалаба қозонади.

"¢ Алғон бир оёқда туради, ҳақиқат ― икки оёқда.

"¢ Алғон спичдан шапалоқ афзал.

"¢ Соғ одамга қилинган схшилик ― олтин, касалга мурувват ― кумуш, сликка қилингани ― қсрғошин.

"¢ Бировдан снта камчилик топиш, сзингдан битта топгандан осон.

"¢ Қора ердан оқ нон унади.

"¢ Алғончига снг катта жазо у рост гапирганда ҳам ишонилмаслигидир.

Яҳудий халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Oktyabr 2010, 12:26:04

"¢ Бола тарбислаш уни туғишдан қийин.

"¢ Ҳамма қарағай ҳам устун бслолмайди.

"¢ Кун бсйи ишсиз юришдан ксра оғир иш йсқ.

"¢ Ўзинг ичган қудуққа тупурма.

"¢ Ҳамма қийинчиликлар бартараф бслсин деб дуо қилма, йсқчилик тугаши билан ҳаёт ҳам ниҳосланади.

"¢ Ксзага смас, ичидагига боқ.

"¢ Бир тожни икки султон киёлмайди.

Яҳудий халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Oktyabr 2010, 12:26:11

"¢ Икки тсйда бирданига рақс тушиш мумкин смас, аммо икки курсида бирданига стирса бслади.

"¢ Териси онасига юган бслган тойчоқлар қанча.

"¢ Койиш билан ҳам, кулиш билан ҳам дунёни сзгартириб бслмайди.

"¢ Бир ит ҳуриса, бошқалари ҳам ортидан ҳурийди.

"¢ Бир ота снта болани тсйдиради, снта бола бир отани боқолмайди.

"¢ Азоб ксрган роҳат ҳам ксради.

"¢ Совғани сқинлашиш учун қиладилар, узоқлашиш учун садақа берадилар.

Яҳудий халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Oktyabr 2010, 12:26:18

"¢ Ҳақиқат билан ҳали ҳеч ким дунёни олган смас.

"¢ Қушга қанотининг оғирлиги билинмайди.

"¢ Агар итга курсига чиқишни сргатсанг, у тезда хонтахтага чиқиб олади.

"¢ Биринчи қадаҳдан сснг ― қсй, иккинчисидан сснг ― шер, учинчисидан сснг ― чсчқага айланасан.

"¢ Алғончи ҳеч кимга ишонмайди.

"¢ Қайнона бир вақтлар сзи ҳам келин бслганини унутади-да, зулм қилади.

"¢ Вақтида айтилган биргина ссз ҳам қадрли.

Яҳудий халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Oktyabr 2010, 12:26:25

"¢ Қарилик ― чаёнстдан гулчамбар, йигитлик ― атиргулдан.

"¢ Яхшилик учун доим ҳаракатда бсл, ёмонлик сзи келади.

"¢ Ҳеч нарса билмаслигини билган киши билимлидир.

"¢ Икки қулоғинг билан сшитганингдан ксра, бехосдан бир ксзинг билан ксрганингга ишон.

"¢ Билмайман деган одам, "мен биламан" дегандан кспроқ билади.

"¢ Ўт чалғидан қсрқади.

"¢ Таканинг соқоли бслгани билан такалигича қолади.

Яҳудий халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Oktyabr 2010, 12:26:32

"¢ Устчан одамларнинг фарзанди бслмайди.

"¢ Сирка ― шаробнинг сғли.

"¢ Яхши дсст ҳар жойда ҳамдам, бу дунёда ҳам, у дунёда ҳам.

"¢ Яхши одамлар ёмонни ксриб срганадилар.

"¢ Сени тарк стган дсстинг, сенга ниманидир сргатади.

"¢ Қалбингда дсстингга нисбатан нима бслса, унда ҳам сенгна нисбатан шу нарса бслади.

"¢ Бегонанинг тиши билан чайнаб бслмайди.

Яҳудий халқ мақоллари

Qayd etilgan