Jahon xalqlari maqollaridan  ( 119784 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:09:02

"¢ Қишнинг тиши тош кемиради.
"¢ Касаллик ҳам иккинчи марта қайтмайди.
"¢ Амонлигим ҳам, схшилигим ҳам сзимники.
"¢ Зулмат ёруғлик билан тугайди.
"¢ Ҳскизнинг ҳам оғзи катта, лекин гапиролмайди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:09:12

"¢ Чириган ходадан тахта ҳам чиқмайди, стин ҳам.
"¢ Қсрққаннинг ксзига сичқон ҳам тоғдай ксринади.
"¢ Қсрққан ксз сқинларини ҳам танимайди.
"¢ Алғонга мингта йсл, ҳақиқатга — битта.
"¢ Бсрига схшаб: гоҳ жуда ҳам тсқ, гоҳ ҳаддан ташқари оч.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:09:23

"¢ Туҳматчини ҳамма схши билади, у сса "менинг қандайлигимни ҳеч ким билмайди" деб сйлайди.
"¢ Қулфга калитни танлайдилар, калитга қулфни смас.
"¢ Қасамхср қасамга ишонмайди.
"¢ Аҳмоқларни йсқ қилишга киришилганда аҳмоқ ҳам қслига пичоқ олган скан.
"¢ Сен ақл тсплашга чиққанингда мен ортга қайтавердим.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:09:33

"¢ Кимни севсанг — у қариндош.
"¢ Одамлар кимни севсалар, уни Худо ёрлақайди.
"¢ А­чикини фақатгина оқлиги учун сотиб олмайдилар.
"¢ Сен кимга "Хайрли кун" десанг, у сенга "Хайрли кеч" дейишни унутади.
"¢ Қийшиқ таёқ узоққа учмайди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:09:52

"¢ Ким бор-йсғидан айрилган бслса, унга сшин қсрқинчли смас.
"¢ Ким сувда сшаса унга тошқин снгилик смас.
"¢ Камчиликсиз ср қидирган срсиз қолади.
"¢ Ўз юртида сшамаган ҳаёт лаззатини билмайди.
"¢ Болаларни севмаган бошқа ҳеч кимни севмайди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:10:00

"¢ Ўз халқини севмаган бошқа халқни ҳам севолмайди.
"¢ Ўз хатосини англамаган бошқа хатони ҳам қилади.
"¢ Қулф ссаган калитини ҳам ссайди.
"¢ Шсрвадан куйган сувни ҳам пуфлаб ичади.
"¢ Хсрознинг қичқириғи — тулкига байрам.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:10:11

"¢ Енгил тош енгил кстарилади.
"¢ Дангаса ишни кечқурун бошлайди.
"¢ Алғончи денгиз қаърига ҳам сширинолмайди.
"¢ Алғончини кср ҳам ксради.
"¢ Тулкига унинг думи гувоҳ.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:10:18

"¢ Ксп сшагандан ксп ксрган афзал.
"¢ Инсоннинг лаънати Тангрининг лаънатидан ёмон.
"¢ Қурбақага итбалиғи — Қуёшнинг нуридек.
"¢ Кичкина болта катта дарахтни қулатади.
"¢ Ўликни гувоҳликка чақирмайдилар.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:10:24

"¢ Ксрнинг орзуси — ксриш.
"¢ Қоп халтага жуфт смас.
"¢ Ксп ишлаган ксп сшайди.
"¢ Дононинг ссзи мустаҳкам оёқда юради.
"¢ Донолик доноликни қидиради.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:10:29

"¢ Донолик — бахтга пайванд.
"¢ А­ркак сз уйида меҳмон.
"¢ Сичқон сзига сзи мушук қидиради.
"¢ Асалга пашшалар Бағдоддан ҳам учиб келади.
"¢ Денгизда из қолмайди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan