Jahon xalqlari maqollaridan  ( 119900 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:10:35

"¢ Тиканакдан нок ссмайди.
"¢ Бировнинг қанотида учолмайсан.
"¢ Умид — қсрғон.
"¢ Одамлар орасида шундай жойни сгаллаки, ҳеч ким сенга келиб "бироз сурилинг" демасин.
"¢ "Қсрқма" — камбағалнинг қсрғони.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 12:10:46

"¢ Бсрилар бслмаганида чспонлар ҳам бслмасди.
"¢ "Ксрмадим" — битта ссз, "ксрдим" — катта суҳбат.
"¢ Иккала қирғоқни ҳам сзимники демагунингча, биттаси ҳам сеники бслмайди.
"¢ Сувга тушмасдан сузишни срганолмайсан.
"¢ Бировнинг қсли билан тикан юлма.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:27:03

"¢ "Йсқ" — тошдан қаттиқ.
"¢ Сен бировни ссламасанг сени ҳам ҳеч ким ссламайди.
"¢ У дунёга кеч қолишдан ҳеч ким қсрқмайди.
"¢ Ҳеч ким бир сакраш билан нарвоннинг учига етган смас.
"¢ Ҳеч нарсани ксрмаган ҳеч нарсани билмайди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:27:13

"¢ Қалпоқни ҳамма кийганидай кий.
"¢ Олов счади, ссз счмайди.
"¢ Аҳиллик билан қосни йиқитса бслади.
"¢ Бир киши сз устидан кулади, иккитаси — бир-биридан, учтаси — бошқа бировдан.
"¢ Алғиз одам тсйда ҳам бахтсиз.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:27:21

"¢ Битта асалари усни тслдира олмайди.
"¢ Битта қичқириқ билан подани қайтара олмайсан.
"¢ Амон тоғдан ёмон тошлар қолади.
"¢ Овчи сзи бслмаган дарани слжага бой деб ҳисоблайди.
"¢ Қсшиқ схши ижро стилганда гсзал.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:27:33

"¢ Орзу қилиш осон, амалга ошириш қийин.
"¢ А остгсй ксзсиз ҳам ксради.
"¢ Меҳмон олдида итингни урма.
"¢ Даромад ва буромад — ака-ука.
"¢ Ссраш уст смас, сғирлаш уст.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:27:40

"¢ Қуруқ қошиқ лабни йиртади.
"¢ Кесилган нонни бирлаштириб бслмайди.
"¢ Қурол сқсиз отилмайди.
"¢ Битта тулкидан иккита мсйна ололмайсан.
"¢ Юк елкани лаънатайди, елка — юкни.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:27:52

"¢ Бири урушса, бошқаси жасорат ҳақида гапириб беради.
"¢ Ўнта зарбадан ксра битта ёмон ссз қалбни синдиради.
"¢ Аниб бслган стин билан уйни қиздиролмайсан.
"¢ Анғоқ дарахти илдизи билан чирийди.
"¢ Асални снг биринчи асаларичи тотиб ксради.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:28:03

"¢ Қилич остида оҳ чекишдан наф йсқ.
"¢ Бсш чснтак ишиб турмайди.
"¢ Ирғиш ҳали чопиш смас.
"¢ Ернинг чироғи — Қуёш, одамнинг чироғи — илм.
"¢ Камбағалнинг қсли ҳеч қаерга етмайди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:28:10

"¢ Буқани сшак билан қсшиб қсйсанг, буқа ҳам тепишни срганади.
"¢ Мажбурий қилинган иш иш смас.
"¢ Юракка игнанинг учи ҳам етади.
"¢ Отда стирган пиёдани сйламайди.
"¢ Куч қуёшгача етади.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan