Jahon xalqlari maqollaridan  ( 119899 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:28:17

"¢ Кучли йиғлашни билмайди.
"¢ "Билмайман" дейиш уст смас.
"¢ Сувни қанча кспиртирма, тугаб қолмайди.
"¢ Ширин ссзга ҳеч ким тсймайди.
"¢ Отдан тушиб сшакка минди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:28:25

"¢ Кср мерганликни орзу қиларкан.
"¢ Ҳаддан ташқари схшилик ҳам ёмонликдир.
"¢ Айтилган ссзни отилган сқ каби ушлаб бслмайди.
"¢ "Ксмир" деганинг билан куйиб қолмайсан.
"¢ Бошингга кулфат тушдими — ҳамма сендан қочади.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:28:32

"¢ Бсрининг слими ҳеч кимга кулфат смас.
"¢ Илоннинг слими бошида.
"¢ Бутун терини шилиб бслдим, думига келганда пичоқ синиб қолди.
"¢ Ит унга исм қсйган одамга схшайди.
"¢ Ит итни севади, сшакнинг кснглида сшак бслади.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:28:38

"¢ Қуёш ҳаммага бирдек нур сочади.
"¢ Қуёш ва ер инсонни боқади.
"¢ Қуёш ҳам узоқда, лекин иситади.
"¢ Чспонсиз пода — бсрига ем.
"¢ Лслат оловда тобланади, инсон — кураш ва қийинчиликда.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:28:48

"¢ А­ски суск қаттиқ бслади.
"¢ Қари қушни хсрак билан тутолмайсан.
"¢ Қари буқа кечаси ҳам молхонани топа олади.
"¢ Қари буқа жсскда юришни билади.
"¢ Қсрқув слимдан қутқармайди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:28:58

"¢ Шуҳратга интилиб шарафсиз қолма.
"¢ Дунёни сгаллашга смас, унинг илмини олишга интил.
"¢ Оғримасдан ва қизғонмасдан сшаган — бахтли.
"¢ Ишонмасга сшаш осон.
"¢ Камбағалнинг қорни байрам куни оғрийди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:29:04

"¢ Ўғрининг хотини ҳам сғирланган.
"¢ Меҳмоннинг ксзи катта.
"¢ Хасис рсза ҳам тутмайди, байрам ҳам қилмайди.
"¢ Сенинг қорнингда ҳам байрам, менда аза ҳам йсқ.
"¢ Бегона жойдаги овқатнинг мазаси ширин.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:29:11

"¢ Буқа слса — гсшт, чана синса — стин.
"¢ Илон чақиши қилич зарбасидан ҳам қсрқинчли.
"¢ Ақллига олов — иссиқлик, нодонга — куйиш.
"¢ Ақлли қийин ишга шошилмайди.
"¢ Ақлли сз хатосини сзи пайқайди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:29:18

"¢ Чскаётган ҳсл бслишдан қсрқмайди.
"¢ Мевалар ҳам сз вақтида схши.
"¢ Мақтанчоқ бсридан қсрқмасди, лекин сичқондан ҳам чсчиб тушди.
"¢ Аонни чайнаш ҳам осон смас.
"¢ Яхши нарсаларни ксчага улоқтирмайдилар.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:29:25

"¢ Сотиб олмоқчимисан — савдо қилма.
"¢ Менга схшилик қилмоқчимисан — уни қора кунимда қил.
"¢ Одам ҳамма нарсани кстаради.
"¢ Инсон меҳнат учун сралган.
"¢ Одам одамга доим керак.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan