Jahon xalqlari maqollaridan  ( 119898 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B


AbdulAziz  27 Fevral 2011, 17:29:33

"¢ Одам — ксз ва қалб.
"¢ Ҳайвон қанча катта бслса, унинг овчиси шунча ксп бслади.
"¢ Алғончи ростгсйга дсст смас.
"¢ Шамол нимани олиб келса, сшани олиб кетади.
"¢ А­рталаб улгурмаган ишингни оқшомда тугат.
"¢ Отангга нима қилсанг, сртага боланг ҳам сенга шуни қайтаради.
"¢ Ўйлаш учун ҳам калла керак.
"¢ Тил тошни ссди.

Осетин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  05 Mart 2011, 11:18:03

ДАА ҒИА ХАЛҚ МАҚОЛЛАА И

Дарғинлар
— Доғистон А еспубликасида сшайдиган халқ. Умумий сони 510 минг (2002) киши, шундан Доғистонда 425 минг киши. Дарғин тилида гаплашади. Ҳозир дарғинлар сз таркибига кайтаг ва кубачи стнографик гуруҳларини сингдириб бормоқда. Дарғинлар сзларини дарган, кайтаглар — хайдак, кубачилар — урбучан деб атайдилар. Дарғинлар ҳақидаги дастлабки ёзма маълумотлар 9-аср араб муаллифларининг асарларида учрайди. Диндорлари ислом динининг сунний мазҳабига сътиқод қиладилар.


"¢ Сигирнинг оласи ташида, одамники ― ичида.
"¢ Катта бойлик инсонни итга айлантиради.
"¢ От йсқ жойда сшак ҳам от.
"¢ Катта бойлик ― катта бош оғриғи.
"¢ Бошсиз илон йслдан столмайди.

Qayd etilgan


AbdulAziz  05 Mart 2011, 11:18:29

"¢ Дайди ит суск ҳам ейиши мумкин, таёқ ҳам.
"¢ Ширин бслсанг ― слайдилар, аччиқ бслсанг ― тупурадилар.
"¢ Буқа слса ― гсшт, арава синса ― стин.
"¢ Ўрмонга стин олиб бормайдилар.
"¢ Асалга туз қсшмайдилар.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  05 Mart 2011, 11:18:45

"¢ Одамнинг қандайлиги йслда билинади.
"¢ Тирноқсиз бсри бслмайди.
"¢ Юқорига чиқсанг, узоққа йиқиласан.
"¢ Ксз ― қсрқоқ, қсл ― ботир.
"¢ Аҳмоқ сзини сзи ошкор қилади.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  05 Mart 2011, 11:18:59

"¢ Меҳмон меҳмонни суймайди, мезбон ― иккаласини.
"¢ Денгиз ҳам ёмғирни схши ксради.
"¢ Чумчуқ оёғингга қснишига индамасанг, бошингга ҳам қснади.
"¢ Ишчи ксп бслса, сансала-мансала бошланади.
"¢ Онагга қслингда тухум пишириб берсанг-да унинг ҳақини адо қилолмайсан.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  05 Mart 2011, 11:19:41

"¢ Бсрига сшак ҳам овқат.
"¢ Жсшқин сой денгизга етиб боролмайди.
"¢ Аодон рақс тугагандан сснг рақсга тушади.
"¢ Илдизга қараб новда.
"¢ Даромадга қараб дуо қилинади.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  05 Mart 2011, 11:19:54

"¢ Ааъматак бутасидан нок теролмайсан.
"¢ Болта ишласа ғсла дам олади.
"¢ Ювош қсйни учта қсзи смади.
"¢ Ўлаётган молнинг сути ― асал.
"¢ Ҳақиқий йигитнинг тили ботир бслмайди.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  11 Mart 2011, 10:29:18

"¢ Жудасм жасур йигит йигирма бешдан ошмайди.
"¢ Хонга булутда ҳам базм, сшакка базмда ҳам юк.
"¢ Аҳил тсда бсридан қсрқмайди.
"¢ Ўзга уйда чироқ ёқсанг ҳам сенинг уйинг ёришмайди.
"¢ Бошни ёрсанг дум тинчланади.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  11 Mart 2011, 10:29:26

"¢ Бировнинг хотини схши туюлади, сзингнинг ― отинг.
"¢ Томчидан ҳам ксл вужудга келади.
"¢ Сен қандай бслсанг дсстинг ҳам шундай.
"¢ Қандай ксприк қурсанг шунақасидан стасан.
"¢ Қамиш шамолсиз шитирламайди.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  11 Mart 2011, 10:29:33

"¢ Тепага чиққан пастга ҳам тушади.
"¢ Бошлаган одам скунлаши ҳам керак.
"¢ Кичигига хурсанд бслмаган каттасига ҳам қувонмайди.
"¢ Ўзига ёмон бслган бошқалар учун ҳам ёмон.
"¢ Биринчи қадамни қсйган иккинчисини ҳам босади.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan