Jahon xalqlari maqollaridan  ( 119901 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 B


AbdulAziz  11 Mart 2011, 10:29:42

"¢ А­чки қаерга борса, боласи ҳам сша ерга боради.
"¢ Курак кирган жойга сув ҳам оқади.
"¢ Товуқнинг тушига дон кирармиш.
"¢ Алғон чснтакка сширинган майда пулга схшайди.
"¢ Асални орзу қилиб оғзинг ширин бслиб қолмайди.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  11 Mart 2011, 10:29:54

"¢ Моҳир қосдан ҳам сувни сиқиб чиқаради.
"¢ Сахий қслга бургут ҳам қснади.
"¢ Кемада туриб кема оғаси билан тортишма.
"¢ Ишнинг бошланиши аччиқ, тугаши ― ширин.
"¢ Қсрқувсиз иш бошлаш ғалаба демакдир.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  11 Mart 2011, 10:30:00

"¢ Бировнинг отига минма, кир илашади.
"¢ Битта рақс билан тсй бслиб қолмайди.
"¢ Алғиз дарахтни шамол тез йиқитади.
"¢ Йсқолган қиличдан стмас пичоқ афзал.
"¢ Ичидаги мис ишламаса катта бошдан не фойда?

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  11 Mart 2011, 10:30:05

"¢ Қанот билан учганлар думсиз қайтдилар.
"¢ Арпа скиб буғдой ололмайсан.
"¢ Тилингни асрасанг бошингни ҳам асрайсан.
"¢ Усда ари ксп, лекин асални биттаси беради.
"¢ Ксйлак чопондан ксра баданга сқин.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  11 Mart 2011, 10:30:13

"¢ Балиқ бошидан сасийди.
"¢ Йслдан ортга қайтсанг, омадни йсқотасан.
"¢ Ўз юртинг сен учун ― Бағдод.
"¢ Ўнта зарба билан тикланганни бир зарбада йсқ қилиш мумкин.
"¢ Қийшиқ стирсанг ҳам тсғри гапир.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  11 Mart 2011, 10:30:23

"¢ Ссзнинг қисқаси схши, арқоннинг ― узуни.
"¢ Қобил йигит ҳамма қийинчиликларга чидайди.
"¢ Қурбақа илондек узун бслишга ҳаракат қилган сди, узилди.
"¢ Алғоннинг бир оёғи стли, иккинчиси ― мумли.
"¢ Икки қайиқнинг учини тутган сувга ғарқ бслади.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  11 Mart 2011, 10:30:48

"¢ Яхши ссз ҳанжарни ҳам қинига қайтаради.
"¢ Бошингни асрамоқчи бслсанг, тилингни авайла.
"¢ Асли қора тери ювилгандан сснг ҳам оқармайди.
"¢ Заҳарни заҳар билан даволайдилар.
"¢ Тил ҳанжар смас, жароҳати тузалмайди.

Дарғин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  23 Mart 2011, 09:19:21

АА МАА ХАЛҚ МАҚОЛЛАА И

Арманлар (сзларини хай деб аташади) — Кавказорти халқи, Арманистоннинг (3,1 млн. киши, 2001) ва Тоғли Қорабоғнинг (146 минг киши) асосий аҳолиси. Шунингдек А оссис Федераяисси (1,13 млн. киши, 2002), Грузис (380,2 минг киши, 2004), АҚШ (700 минг киши), Франяис (270 минг киши), А­рон (200 минг киши), Сурис (170 минг киши), Ливис ва Туркис (150 минг кишидан) ва б. мамлакатларда ҳам сшайдилар. Умумий сони — 6,5 млн. киши. Арман тилида ссзлашади. Диндорлари — асосан христиан-монофисийлар.


"¢ Агар итнинг усти бслганида иштон кийиб оларди.
"¢ Бозорда мол билан бирга қалб ҳам сотилади.
"¢ Ҳатто ой ҳам нуқсонсиз смас.
"¢ Хурсанд бслганингда мозорга бор, хафалигингда ҳам сша ерга бор.
"¢ Боланинг онаси сгай бслса, отаси ҳам бегоналшиб қолади.

Qayd etilgan


AbdulAziz  23 Mart 2011, 09:19:48

"¢ "Дада, бу етишмовчиликка сна қанча чидашимиз керак?" ― "Қирқ кун" ― "Кейин-чи?" ― "Ксникиб кетамиз".
"¢ А­ҳсонни шундай қилки, ҳатто ксйлагинг билмасин.
"¢ Одамлар слайдиган даражада ширин бслма, одамлар тупурадиган даражада аччиқ ҳам бслма.
"¢ Мен рсмол срашни сргангунимча срим мендан кетиб қолди.

Арман халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  23 Mart 2011, 09:20:15

"¢ Шовқинсиз ва шилдирамаган сувдан қсрқ.
"¢ Камбағални камбағал тушунади.
"¢ Камбағал "мушук жигарни еб қсйди" деса ҳеч ким ишонмади, бой "мушук темирни еб қсйди" деса ишонишди.
"¢ Камбағалга ҳамма ақл сргатади, ҳеч ким нон бермайди.
"¢ Ишёқмас овқат пайти ― соғлом, иш пайти ― касал.

Арман халқ мақоллари

Qayd etilgan