Jahon xalqlari maqollaridan  ( 126553 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 50 B


AbdulAziz  12 Yanvar 2011, 13:02:10

"¢ Гуруч тозаламасдан ош қилолмайсан.
"¢ Денгизда балиқ сотилмайди.
"¢ Битта қсйдан иккита псстин ололмайсан.
"¢ Қсшнинг билан дсстлаш, аммо деворни бузма.
"¢ Ксрнинг снг катта истаги — икки чақнаган ксз.

Лазгин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Yanvar 2011, 13:02:16

"¢ Яхшига ёндош, ёмондан қоч.
"¢ Тсйни нодондан четлаб столмайсан.
"¢ Ҳар кимнинг тиши сзи учун керак.
"¢ Ўз таёғинг доим сершох туюлади.
"¢ Сотиб бслдингми — бозорда қолма.

Лазгин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Yanvar 2011, 13:02:21

"¢ Биров меҳнат қилади, биров уни сидиради.
"¢ А­шакдан кейин, хондан олдин юрма.
"¢ Уйда стириб нон тополмайсан.
"¢ Кундуз куни айтганингни кечаси қайтаролмайсан.
"¢ Ксрга ҳаммаёқ қоронғи.

Лазгин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Yanvar 2011, 13:02:26

"¢ Ссзга ишонма — ишини текшир.
"¢ Юракдан айтилган ссз юракка етиб боради.
"¢ Аосрин кулгу ёш келтиради.
"¢ Ит сгасини унутмайди, мушук — уйини.
"¢ Ит итни емайди.

Лазгин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Yanvar 2011, 13:02:32

"¢ Ардамга ишонган ит бсрини қувиб солади.
"¢ Итга суск ташламай ишни битиролмайсан.
"¢ Бойқуш кундуз куни ксрмаса, Қуёш айбдор смас.
"¢ Отаси схши бслгани билан боласи ҳам схши бслиб қолмайди.
"¢ Тсқнинг оч билан иши йсқ.

Лазгин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Yanvar 2011, 13:02:38

"¢ Асли қора нарса ювилгандан сснг оқариб қолмайди.
"¢ Ошқозон бсш бслса қсллар ҳаракатга тушади.
"¢ Меҳнат мсл бслса, ҳосил ҳам мсл бслади.
"¢ Аомард сз соссидан ҳам қсрқади.
"¢ Аёлнинг ақли товонида бслади.

Лазгин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Yanvar 2011, 13:02:43

"¢ Кимнинг пули оз бслса, дарди ҳам оз.
"¢ Алғоннинг умри қисқа.
"¢ Яхши устанинг асбоблари ҳам схши бслади.
"¢ Сахийнинг чснтагида доим пул бслади.
"¢ Илонни слдириб, илон боласини қолдирма.

Лазгин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Yanvar 2011, 13:02:48

"¢ Илон чаққан ҳамма арқондан қсрқади.
"¢ Яхши отга қамчини ксрсатсанг бас.
"¢ Яхши қсшни ёмон акадан афзал.
"¢ Сандиқни қулфлаганинг билан тақдирни сзгартиролмайсан.
"¢ Қулоқ ксп нарсани билгани билан қулоқлигича қолади.

Лазгин халқ мақоллари

Qayd etilgan


AbdulAziz  12 Yanvar 2011, 13:02:53

"¢ Қсшнилар билан дсстона сшамоқчимисан — улардан қарз олма!
"¢ Олтин нархини заргар билади.
"¢ Аимани ксрмасанг, сшани хоҳламайсан.
"¢ Одам фойда чиқадиган нарсага интилади.
"¢ Ҳаром орқали сшагандан ҳалол слган схши.
"¢ Азобга тутилмаслик учун гснгга сширинишга ҳам рози бсласан.
"¢ Бировнинг сҳсони билан тсйиб қолмайсан.
"¢ Бугун қовурилган тухум, сртанги товуқдан афзал.

Лазгин халқ мақоллари

Qayd etilgan


Saliha  12 Yanvar 2011, 13:16:31

"¢ Кимнинг пули оз бслса, дарди ҳам оз.
"¢ Алғоннинг умри қисқа.
"¢ Яхши устанинг асбоблари ҳам схши бслади.
"¢ Сахийнинг чснтагида доим пул бслади.
"¢ Илонни слдириб, илон боласини қолдирма.

Лазгин халқ мақоллари
Abdulaziz, rahmat.. haqiqattanam to'ri maqolla...hech eshitmagan ekanman..

Qayd etilgan