Namanganliklar ham bormi???  ( 71322 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 B


Santafe  16 Mart 2008, 09:50:21

Man  xam namanganni sumalak degan joyidan bo'laman :)


Qayd etilgan


Рашидхон  17 Mart 2008, 08:45:17

А ахмат! Мен бир огайним таржима килган ажойиб хикосни колдираспман. Укиб куринглар.
 

                                                                 Она севгиси

Узига келар-келмас сндигина кузи ёриган она «Болажонимни курсатинг» дес интиклик билан атрофидагилардан илтимос килди. Чунки у снди она булганди, она деган макомга сришганди, оналик бахтидан маст сди. Туккиз ой корнида схтиётлаб кутариб юрган вужудининг бир парчасини куришни хасжон билан кутарди. Кучогига юмшок бир бухча тутишди ва бахтиёр она чакалогининг жажжигина юзини куриш учун унинг юзига ёпилган йургакни кутарди. Аммо бирданига ранги окариб, тили калимага келмай колди, унинг киёфасида бироз аввалги бахтиёрликдан асар хам колмаганди. Она ва болани кузатиб турган доктор оркасини угириб, тезда хонадан чикиб кетди. Чунки... чакалокнинг кулоклари йук сди...

Утказилган тиббий текширувлар натижасида боланинг сшитиш кобилисти нуксонсиз сканлиги, факатгина куринишни бузиб турувчи кулокларсиз тугилганлиги аникланди.  Орадан йиллар утди, болакай улгайиб, мактабга чикди. У дарсларни жуда схши узлаштирар, факат аъло бахоларга укир, уртоклари хам уни схши куришарди. Аммо, кимдир ачиниб, кимдир унинг муваффакистларини кура олмай баъзан оркаворотдан, баъзан сса юзига нуксонли сканлигини айтишидан жуда укинарди, уксинарди, шу сабали хам одамларга кушила олмасди, доимо узини олиб кочарди. У такдирнинг узига берган тухфасига сабр-бардош билан улгайди, лекин хеч кулмасди, доимо махзун сди.

Углини хар курганда юрак-багри сзилиб кетадиган онаси унга доимо «Мундок одамларга кушилсанг-чи, сен хам уйнаб, кулсанг-чи ахир» деб ёлворар, аммо айни вактда дардига сна дард кушиларди. Бир куни дадаси уни умид билан машхур бир докторга олиб борди ва углини бу холатдан куткариш учун бирон чора топишини суради. Доктор агар бир жуфт кулок топилса, амалиёт оркали буни хал килиш мумкинлигини айтди. Коп-коронгу юракларида умид учкуни пайдо булган ота-она хар томон бош уриб куришди. Аммо ким хам кулокларини берарди дейсиз, чет слларда бор деб сшитишди, лекин унинг нархини умр буйи ишлаб хам тулай олмасликларини тушуниб етишди. Шундай булса хам икки йил давомида бутун куч-гайратларини шу ишга сарфлашди. 
     Бир куни дадаси унга «Амалиётга тайёргарлик кур, сенга кулокларини сотадиган бир кишини топдик, факат унутма, бу сир» деди.  Амалиёт пойтахтдаги номи чиккан клиникада машхур докторлар томонидан муваффакистли утказилди — у тамоман снги бир инсонга айланганди. Янги куриниши билан биргаликда психологисси хам тузалган йигитча мактабни кизил дипломга битирди, жамистда хам узининг муносиб урнига сга булди, жуда катта муваффакистларга сришди. Университетни муваффакистли тугатиб,  дипломат булди, уйланди, бола-чакали булди.
   Бир куни у аввалги хаётини хотирлаб колди ва отасининг холи-жонига куймай суради «Менга бу кадар схшилик килган одам узи ким, гарчи унинг схшилигини бутун умримни багишлаб хам кайтаролмасам-да, уни бир курсам, миннатдорлик билдирсам сди...» Отаси сса унга «Албатта, у одамнинг схшилигини хеч качон кайтаролмайсан, аммо биз келишганмиз, бу сир сакланиши керак, бир кун вакти келиб билиб оларсан», деди.

  Оиланинг бутун аъзолари бу сирни — у фидокор одамнинг ким сканлигини узок йиллар давомида саклашди. Аммо, бу дунёдаги хамма нарсанинг хам охири булганидек, бир куни бу сирнинг хам ошкор килиш вакти етиб келди. Хаётининг снг коронгу куни келганди — онасининг жанозасидан аввал отаси йигитни онаси ётган хонага чакирди ва куллари билан аста онасининг кумушранг сочларини кутарди — унинг кулоклари йук сди. «Жафокаш онанг доимо румол ураб, ёпинчик ичида юргани учун бу ишидан хеч качон пушаймон булмади, аксинча у жуда бахтиёр сшади» шивирлади отаси. «Ва хеч ким онангнинг гузаллигида хеч кандай нуксон, камчилик сезмади, шундай смасми? Хакикий гузаллик инсоннинг ташки куринишида смас, балки унинг юрагидадир! Хакикий бахт курган нарсангда смас, балки куринмаган жойдадир... Хакикий севги килингани маълум нарсада смас, балки килингани холда билинмайдиган, куринмайдиган жойдадир!».

М.Собиров таржимаси

Qayd etilgan


shoir  17 Mart 2008, 13:27:21

Alloh rozi bo'lsin!
Juda zo'r hikoya ekan.

Qayd etilgan


Dilyora_UZ  05 Iyul 2008, 20:32:31

Salom aziz Namanganliklar! Men ham Namangandanman!  Ish yuzasidan O'zbekistonni ko'p joylarida bo'ldim hatto chet elda ham bo'dim  kimga qanaqayu lekin menga o'zimizni Namanganimiz o'zgacha baribir! O'zgacha bir jozibasi bor qaerda bo'lmay g'urur bilan Namanganlikman deya olaman! Hozir ham Namangandandan uzoqdaman Hudo hohlasa nasib bo'lsa tez kunlarda o'z Namanganimga boraman bundan bag'oyat hursandman!
Vodiydagi shaxarlarning go'zaligini o'zga joyda ko'rmadim hisob! Bekorga Oltin Vodiy deishmaydi!
Zolotaya dolina est tol'ko v nashey Respublike!

Qayd etilgan


poetessa  19 Yanvar 2009, 08:14:03

 :as:
Men ham Namanganlikman.Hozir O'zbekistondan uzoqda ekanman,yurtimizni,ayniqsa Namanganni sog'indim...

Qayd etilgan


Abdurauf  22 Fevral 2009, 09:13:16

Namangan qoq o'rtasida turadigan mana biz bormizde?

Qayd etilgan


Oy :}  24 Fevral 2009, 22:40:19

Assalamu alaykum :) HORMANA yurtdoshla!!!  :D
o'rtoq namanganlila, hozirda ham Namanganda yashayotgaladan bomi? o'zgarishladan habardor qilib turinada endi... :)
bizam borib qolamiz InshaAlloh...


...qayerda bo'lsak ham Allohni panohida, salomat iymon va salomat tanda bo'laylik :)...

Qayd etilgan


Abdurauf  27 Aprel 2009, 19:02:31

Assalamu aleykum
Habaringiz bormi yo'qmi chorsuga ko'rik o'tqazildi, yana vokzaldagi temir bozori o'rniga katta hashamatli mehmonxona qurilyapti. Ha yana Irvadonda yangi bozor ishga tushdi, oti "G'irvon buyum bozori". Hudo xohlasa Namanganga borganimda yangiliklarni yana yozib yuboraman. Inshaalloh

Qayd etilgan


Муҳаммад Соҳиб  07 Iyul 2009, 02:59:08

Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи!
Биз ҳам Ҳақ Таолонинг амри илоҳийси, одил иродаси, гсзал ҳикмати билан Ааманганда таваллуд топиб, ҳозирда шу ерда истиқомат қилмоқдамиз! Аҳли форум ичинда аҳли вилост ва шаҳарлик биродарларимиз борлиги А ахимдил Аллоҳнинг ожиз қулини шод қилди! Барчамизнинг иштирокимиз мусулмон оммаси учун манфаатли бслишини Қудрати чексиз А оббимиздан ссраб қоламан!

Qayd etilgan


Муҳаммад Соҳиб  07 Iyul 2009, 17:53:04

Ассаламу алайкум! Бизнинг ҳамюртлардан хеч ким кирмадими, дейман кечадан буён!

Qayd etilgan