Namanganliklar ham bormi???  ( 71323 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B


IXLOS  25 Sentyabr 2009, 11:39:10

Xa do'stim siz gapirmang men eshitmay faqat o'qiylik Ollohni qudrati bilan xuddi shunday men o'zi Namanganni tumanidan bo'lsam xam xar kuni o'sha yerdamiz va uncha-muncha yangiliklardan xabardormiz yani ko'rib turibmiz xatto ishonasizmi
o'qishimizni ichida joylashgan (yo'l bo'yida edi) oshxonani buzishdi albatta Namanganni chiroyi uchunda...

Qayd etilgan


Kinjo  27 Sentyabr 2009, 15:39:10

Assalomu akaykum. Men Haqquloboddanman.

Qayd etilgan


Sh_O_H_I_D_A  13 Noyabr 2009, 16:07:06

Assalamu alakykum
men ham namangandanman hozi toshkentdamanu lekin hayollarim namanganda uyerni juda-juda sog'inaman :'(

Qayd etilgan


Habib  05 Fevral 2010, 14:15:50

Assalomu Alaykum! men ham Namanganni Uchqo'rg'onidanman!  ;)

Qayd etilgan


Habib  05 Fevral 2010, 14:29:16

                                                                Она севгиси
                                                                
Узига келар-келмас сндигина кузи ёриган она «Болажонимни курсатинг» дес интиклик билан атрофидагилардан илтимос килди. Чунки у снди она булганди, она деган макомга сришганди, оналик бахтидан маст сди. Туккиз ой корнида схтиётлаб кутариб юрган вужудининг бир парчасини куришни хасжон билан кутарди. Кучогига юмшок бир бухча тутишди ва бахтиёр она чакалогининг жажжигина юзини куриш учун унинг юзига ёпилган йургакни кутарди. Аммо бирданига ранги окариб, тили калимага келмай колди, унинг киёфасида бироз аввалги бахтиёрликдан асар хам колмаганди. Она ва болани кузатиб турган доктор оркасини угириб, тезда хонадан чикиб кетди. Чунки... чакалокнинг кулоклари йук сди...

Утказилган тиббий текширувлар натижасида боланинг сшитиш кобилисти нуксонсиз сканлиги, факатгина куринишни бузиб турувчи кулокларсиз тугилганлиги аникланди.  Орадан йиллар утди, болакай улгайиб, мактабга чикди. У дарсларни жуда схши узлаштирар, факат аъло бахоларга укир, уртоклари хам уни схши куришарди. Аммо, кимдир ачиниб, кимдир унинг муваффакистларини кура олмай баъзан оркаворотдан, баъзан сса юзига нуксонли сканлигини айтишидан жуда укинарди, уксинарди, шу сабали хам одамларга кушила олмасди, доимо узини олиб кочарди. У такдирнинг узига берган тухфасига сабр-бардош билан улгайди, лекин хеч кулмасди, доимо махзун сди.

Углини хар курганда юрак-багри сзилиб кетадиган онаси унга доимо «Мундок одамларга кушилсанг-чи, сен хам уйнаб, кулсанг-чи ахир» деб ёлворар, аммо айни вактда дардига сна дард кушиларди. Бир куни дадаси уни умид билан машхур бир докторга олиб борди ва углини бу холатдан куткариш учун бирон чора топишини суради. Доктор агар бир жуфт кулок топилса, амалиёт оркали буни хал килиш мумкинлигини айтди. Коп-коронгу юракларида умид учкуни пайдо булган ота-она хар томон бош уриб куришди. Аммо ким хам кулокларини берарди дейсиз, чет слларда бор деб сшитишди, лекин унинг нархини умр буйи ишлаб хам тулай олмасликларини тушуниб етишди. Шундай булса хам икки йил давомида бутун куч-гайратларини шу ишга сарфлашди.  
     Бир куни дадаси унга «Амалиётга тайёргарлик кур, сенга кулокларини сотадиган бир кишини топдик, факат унутма, бу сир» деди.  Амалиёт пойтахтдаги номи чиккан клиникада машхур докторлар томонидан муваффакистли утказилди — у тамоман снги бир инсонга айланганди. Янги куриниши билан биргаликда психологисси хам тузалган йигитча мактабни кизил дипломга битирди, жамистда хам узининг муносиб урнига сга булди, жуда катта муваффакистларга сришди. Университетни муваффакистли тугатиб,  дипломат булди, уйланди, бола-чакали булди.
   Бир куни у аввалги хаётини хотирлаб колди ва отасининг холи-жонига куймай суради «Менга бу кадар схшилик килган одам узи ким, гарчи унинг схшилигини бутун умримни багишлаб хам кайтаролмасам-да, уни бир курсам, миннатдорлик билдирсам сди...» Отаси сса унга «Албатта, у одамнинг схшилигини хеч качон кайтаролмайсан, аммо биз келишганмиз, бу сир сакланиши керак, бир кун вакти келиб билиб оларсан», деди.

  Оиланинг бутун аъзолари бу сирни — у фидокор одамнинг ким сканлигини узок йиллар давомида саклашди. Аммо, бу дунёдаги хамма нарсанинг хам охири булганидек, бир куни бу сирнинг хам ошкор килиш вакти етиб келди. Хаётининг снг коронгу куни келганди — онасининг жанозасидан аввал отаси йигитни онаси ётган хонага чакирди ва куллари билан аста онасининг кумушранг сочларини кутарди — унинг кулоклари йук сди. «Жафокаш онанг доимо румол ураб, ёпинчик ичида юргани учун бу ишидан хеч качон пушаймон булмади, аксинча у жуда бахтиёр сшади» шивирлади отаси. «Ва хеч ким онангнинг гузаллигида хеч кандай нуксон, камчилик сезмади, шундай смасми? Хакикий гузаллик инсоннинг ташки куринишида смас, балки унинг юрагидадир! Хакикий бахт курган нарсангда смас, балки куринмаган жойдадир... Хакикий севги килингани маълум нарсада смас, балки килингани холда билинмайдиган, куринмайдиган жойдадир!».

М.Собиров таржимаси

Juda go'zal hikoya ekan. Ko'zlarimga yosh keldi. Allohim, barchalarimizni onalarimizni o'z panohingda asra, umrlarini ziyoda qil!

Qayd etilgan


Habib  05 Fevral 2010, 14:34:57

Uchqo'rg'on haqida mashhur gap bor, bilasizlar. Buning asl tarixi nimaga bog'liq ajabo, bilganlar bormi?
Har bir ibora o'zining qanaqadir tarixiga ega. Shahar, qishloq ismlari ham shunday. Namanganliklar bilishsa ajab emas:)
Albatta bilamiz.Norin daryosi tog' daryosi hisoblanib,juda tez oqadi.Va Uchqo'rg''onga borgandagina sekin oqishni boshlaydi.Bir yigitni onasi Norin daryosiga tushib ketadi.Yigit nima qilishni bilmay yig'lab turganda,bir yoshi katta odam maslahat beradi:O'g'lim,Uchqo'rg'onga borgin,u yerda daryo sekin oqadi.Onangni (jasadini) o'sha yerdan suvdan chiqarib olasan endi.Onangni uchqo'rg'onda ko'rasan endi.
  Xa Uchqo'rg'on juda katta daryo bo'lgan tarixda. Xozir ham juda katta daryolardan biri hisoblanadi. To'gri, suvi kamaygan(ayniqsa qish mavsumida), lekin yozda suvi ko'payadi. 4 yil avval mening Islomjon degan jiyanim shu daryoda oqib ketdi.9 yosh edi..Alloh rahmat qilgan bo'lsin!
Bunday holatlar yilda 3-4 marta kuzatilib turiladi bu daryoda.
Shunaqa gaplar azizlar!

Qayd etilgan


Abdulhafiz  05 Fevral 2010, 22:07:55

Assalomu Alaykum! men ham Namanganni Uchqo'rg'onidanman!  ;)
vaalaykum assalom! Xursandmiz xush kelibsiz forumga, xayrli bo'lsin.

Qayd etilgan


Abdulhafiz  05 Fevral 2010, 22:08:43

Allohim, barchalarimizni onalarimizni o'z panohingda asra, umrlarini ziyoda qil!

:amn:

Qayd etilgan


mubinushka  19 Aprel 2010, 18:06:48

Assala mu alaykum! Hamshaharlarimni ko`pligidan hursand bo`ldim. Bu bo`limchani ochgan opamizdan  ham olloh rozi bo`lsin. :jaza:

Qayd etilgan


Abdulhafiz  19 Aprel 2010, 21:16:27

Assala mu alaykum! Hamshaharlarimni ko`pligidan hursand bo`ldim. Bu bo`limchani ochgan opamizdan  ham olloh rozi bo`lsin. :jaza:
vaalaykum assalam!
Biz ham yana bir hamshaharimizni ko'rganimizdan hursandmiz, forumni faol userkalaridan biri bo'lasiz degan umiddamiz.

Qayd etilgan