Rasuli Akram sollallohu alayhi vassallam haqlarida hadislar  ( 60840 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B


Muhammad Amin  12 Iyun 2008, 18:25:22

Oisha raziyallohu anho rivoyat qiladilar: «Darhaqiqat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot qilganlarida (otam) Abu Bakr Sunh degan yerda erdilar. (Ismoil: «Sunh — bu Oliyadur», — deydilar). Shunda Hazrat Umar: «Olloh taolo haqi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulgan emaslar! Olloh taolo haqi, ul zotdan bulak hech kimsaga qalbimizda urin yuq erdi! Olloh taolo ul zotni albatta qayta tiriltirur va ul zot hali (kuplab) kishilarning (mushriklarning) qulu oyeqlarini qirqurlar!» — dedilar. Keyin, (otam) Abu Bakr kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlarini ochdilarda, ul zotni updilar. Sung: «Otaonam sizga fido bo’lsinlar, hayetligingizda ham xushruy erdingiz, vafot qilganinshzda ham xushro’ysiz! Jonim qulida bulgan zot haqi, Olloh taolo sizga aslo ikki ulim bermas!» — deya tashqariga chiqdilarda, (Hazrat Umar: «Olloh taolo haqi, parvardigor ul zotni albatta qayta tiriltirur!» — deb aytganlari uchun): «Ey ont ichguvchi, uylab gapir!» — dedilar. Abu Bakrning bu gaplaridan Hazrat Umar ultirib qoldilar. Abu Bakr Olloh taologa hamdu sanolar aytgach: «Kimda kim Muhammad (alayhissalom)ga ibodat qilgan bulsa, ul zot vafot qildilar va kimda kim Olloh taologa ibodat qilgan bulsa, u (hamisha barhabt) bulib, (sira) ulmas! Olloh taolo: «(Ey Muhammad), darhaqiqat siz ham ulguvchidursiz, ular ham (boshqalar ham) ulguvchidurlar» («Zumar» surasi, 30oyat) — deb aytgandur. Shuningdek, Olloh taolo: «Muhammad bir payg’ambar, xolos. Undan ilgari ham payg’ambarlar utgandur. Agar u (ya’ni, Muhammad alayhissalom) vafot qilsa yeki o’ldirilsa, (Islomdan yuz ugirib) ortingazga (kufrga) qaytursizlarmi?! Kimda kim ortiga qaytsa, Ollohga zarracha ziyen yetkaza olmas, (bilaks uziga zarar keltirur). Olloh shukrguzorlarni mukofotlagusidur!» («Oli Imron» surasi, 144oyat) — deb ham aytgandur»,— dedilar. «Shunda, — deydilar Ibn Abbos raziyallohu anhu, — odamlar ukirib yig’lab yuborishdi. Keyin, ansorlar Banu So’ida ayvonida o’ltirgan Sa’d ibn Ubodaning huzuriga tuplanishdi. Ular: «Bir gal bizlardan (ya’ni, ansorlardan) va bir gal sizlardan (ya’ni, muhojirlardan) amir (xalifa) bulmog’i lozim», — deyishdi. Keyin, Abu Bakr asSiddiq, Hazrat Umar ibn alХattob va Abu Ubayda ibn alJarroh ularning huzuriga borishdi. Shunda Hazrat Umar gapira boshlagan erdilar, Abu Bakr ul kishini jim qildilar. (Shul voqea xususida Hazrat Umar: «Olloh taolo haqi, men uzimni katta tutib, ul kishidan ilgari gapirmoqchi ermasdim, balki Abu Bakr aytmoqchi bulgan gaplarini ularga tushuntira olmaydilar, deb xavotir olganimdan uzimga ma’qul suzlarni avvaldan uylab quygan erdim», — deydilar). So’ng, Abu Bakr uzlari eng suzamol kishilar singari ravon va sodda qilib: «Bizlar amir va sizlar vazir bulmogangiz lozim», — dedilar. Shunda Habbob ibn alMunzir: «Yuq, bulmaydi, Olloh taolo haqi, uzimizdan ham, sizlardan ham amir qilmaymiz!» — dedi. Abu Bakr asSiddiq: «Iuq, bulmaydi, bizlar amir va sizlar vazir bo’lmog’ingiz lozim, Quraysh Makka arablarining boylik va naslnasab jihatidan urta holidurlar. Umar ibn alХattobga yoki Abu Ubayda ibn al-Jarrohga bay’at qilingizlar!» — dedilar. Hazrat Umar: «Aksincha, sizning uzingizga bay’at qilurmiz, siz bizning ulug’imiz, eng yaxshimiz va Janob Rasulullohga eng mahbubimizsiz!» — dedilarda, Abu Bakrning qullarini olib, ul kishiga bay’at qildilar. Sung, qolganlar ham bay’at qilishdi. Shunda bir (kishi kinoya birlan): «Sa’dni uldirdingizlar!» — dedi. Hazrat Umar: «Uni Olloh taolo uldirdi!»— deb javob qildilar». («Ya’ni, Abu Bakrga bay’at qilganingiz birlan xalifalik xususida ansorlarni muhojirlarga qarshi quzg’agan Sa’d ibn Ubodani pichoqsiz suydingizlar!» — deb kinoya qildi).

Qayd etilgan


Muhammad Amin  12 Iyun 2008, 18:25:49


Oisha raziyallohu anho rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam (jon chiqar mahal) kuzlarini (shiftga) tikib turib: «Parvardigoro, sen Buyuk Dustsan!» — dsb uch bor aytdilar».

Oisha raziyallohu anho rivoyat qiladilar: «Hazrat Umar va Abu Bakrning Olloh taolo manfaatli qilgan xutbalaridan biri shuki, Hazrat Umar musulmonlar orasida albatta nifoq yuzaga kelishini aytib, odamlarni qurqitdilar va Olloh taolo bu birlan ularni nifoqdan qaytardi. Abu Bakr ersalar (o’z xutbalarida) odamlarga to’g’ri yulni kursatib, ularning zimmasidagi burchni tushuntirib quydilar. Sung, odamlar ul kishi birlan birgalikda: «Muhammad bir paygambar, xolos. Undan ilgari ham payg’ambarlar utgandur...» («shukrguzorlarni mukofotlagusidur» degan qavligacha) — deya tashqariga chiqishdi».


Qayd etilgan


Muhammad Amin  12 Iyun 2008, 18:27:11

Muhammad ibn al-Hanafiyya rivoyat qrladilar: «Men otamga: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sung eng yaxshi odam kim?» — dedim. Otam: «Abu Bakr», — dedilar. Men: «Keyin kim?» — dedim. Otam: «Keyin, Umar», — dedilar. Shunda men: «Keyingisi Usmon» deb aytishlaridan cho’chib: «Keyin, siz o’zingiz», — dedim. Otam: «Men musulmonlardan biriman, xolos», — dedilar».

Oisha raziyallohu anho rivoyat kiladilar: «Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning safarlaridan birida ul zot birlan birga yulga chiqdik. Baydo’ (yeki Zotuljaysh) degan yerga borganimizda marjonim uzilib, yo’qolib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uzlari ham, ul zot birlan birga kishilar ham uni qidirib, ushlanib qolishdi. Shunda odamlar suvga yaqin yerda ermas erdilar, uzlarida ham suv yuq erdi. Shul bois
odamlar Abu Bakrning qoshlariga kelishib: «Oishaning qilgan ishini kurmaysizmi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ham, ul zot birlan birga kishilarni ham yuldan qoldirdi! Vaholanki, odamlar suvga yaqin yerda emaslar, uzlarida ham suv yo’qdur», — deyishdi. Abu Bakr tepamga kelganlarida Janob Rasululloh muborak boshlarini tizzamga quyib uxlab qolgan erdilar. Abu Bakr menga: «Janob Rasululloh birlan odamlarni yuldan qoldirding, vaholanki ular suvga yaqin yerda ham emaslar, uzlarida ham suv yuqdur!»— dedilarda, Olloh taolo iroda qilgancha menga dashnom berib, qullari birlan biqinimga turta boshladilar. Shunda men Janob Rasulullohning muborak boshlari tizzamda bulgani uchungina chidab, qimirlamadim. So’ng, Janob Rasululloh ushal suvga yaqin bulmagan bir yerda uyqudan uyg’ondilar. Shunda Olloh taolo ul zotga «Тayammum» oyatini nozil qildi, odamlar tayammum qilishib, (namoz uqgatsdi). Keyin, Usayd ibn Huzayr menga: «Ey Abu Bakr zurriyoti, bu Olloh taoloning siz tufayli ato etgan birinchi barokoti emas!» — dedi. Sung, men mingan tuyani turg’azib erdik, marjonimni ostidan topdik».

Abu Sa’id al-Хudriy raziyallohu anhu rivoyat qiladilar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: «(Zinhor) meningsahobalarimni so’kmangizlar! Garchi sizlardan qaysi biringizdir Uhud tog’idek oltin sadaqa qilgan bulsangiz ham, u ulardan birining na muddiga va na mikyoliga (ya’ni, mening birgina sahobamning kichik bir fazilatiga ham, kichik bir qilgan amali solihiga ham) barobar kelmas!» — dedilar».


Qayd etilgan


Muhammad Amin  12 Iyun 2008, 18:34:53

Abu Muso a-lAsh’ariydan naql qilinadiki, ul yuyii uylarida tahorat olgach, tashqariga chiqdilar. Abu Muso: «Bugun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir xizmat qilayin, kunimni ul zot birlan o’tkazayin!» — deb niyat qildim», — deydilar. So’ng, Abu Muso masjidga borib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni suradilar. Masjiddagilar: «Bu yerdan chiqib, hov anavi tarafga ketdilar», — deyishdi. Abu Muso bunday deydilar: «Men masjiddan chiqib, ortlaridan qidirib bordim, bilsam, Bi’ru Arisga (sahnida qudug’i bor bir boqqa) kirib ketgan erkanlar. Ul zot hojatlarini bajarib bo’lib, tahorat olgunlariga qadar boqqa kirmay, uning xurmo shoxlaridan qilingan eshigi oldida (kutib) ultirdim. Keyin, urnimdan turib, ul zot tomon yunaldim. Qarasam, quduq taxtasining urtasida, izorlarini shimarib, oyeqlarini quduq ichiga osiltirib o’ltiribdilar. Qoshlariga borgach, ul zotga salom berdim. Sung, yana eshik oldiga borib uldirdim. Uzimga uzim: «Bugun Rasulullohga bir eshikbonlik qilayin!» — dedim. Shu asnoda Abu Bakr raziyallohu anhu kelib, eshikni taqillatdilar. Men: «Kim bu?» — dedim. Ul kishi: «Abu Bakrman», — dedilar. Men: «Shoshmay turingiz!»— dedimda, ul zotning qoshlariga borib: «Yo Rasulalloh, Abu Bakr kelib, ichkariga kirmoqqa izn surayetirlar», — dedim. Ul zot: «Ijozat ber va jannati ekanliklarini aytib, xushnud qil!» — dedilar. Men eshik oldiga borib, Abu Bakrga: «Kiringiz, Janob Rasululloh sizning jannati ekanligingizni bashorat qildilar», — dedim. Abu Bakr boqqa kirdilarda, Janob Rasulullohning ung tomonlariga borib, ul zot singari izorlarini shimargach, oyeqlarini quduq ichiga osiltirib ultirdilar. Men yana eshik oldiga borib ultirdim. Men boya birodarim (Abu Burda)ni: «Тahorat qilib, sung ortimdan yetib olgil!» — deb uyda qoldirib kelgan erdim. Shul bois: «Agar Olloh taolo falonchiga (ya’ni, birodarimga) yaxshilikni ravo kurgan bo’lsa, u bul yerga kelur» — deb endi xayelimdan o’tkazgan erdim hamki, bir kishi eshikni itara boshladi. Men: «Kim bu?» — dedim. Ul kishi: «Umar ibn al-Хattobman»,— dedilar. Men: «Bir oz kutib turingiz!» — dedimda, Janob Rasulullohning qoshlariga borib salom berdim. Sung: «(Yo Rasulalloh), Umar ibn al-Хattob kelib, ichkariga kirmoqqa ruxsat so’rayetirlar», — dedim. Ul zot: «Ijozat ber va janiati ekanliklarini aytib, xushnud qil! — dedilar. Men (eshik oldiga) borib, ul kishiga: «Kiringiz, Janob Rasululloh sizning jannati ekanligingizni bashorat qildilar», — dedim. Hazrat Umar ichkariga kirdilarda, Janob Rasululloh,   ning chap yenlariga borib, oyeqlarini quduq ichiga osiltiribultirdilar. Men yana (eshik oldiga) qaytib borib o’ltirdim.'  layelan: «Agar Olloh taolo falonchiga (ya’ni, birodarimga yaxshilikni iroda qilsa, u bul yerga kelur»  deb erdim hamki,(yana) kimdir kelib, eshikni itara boshladi  Men: «Kiml   yedim Ul kishi: «Usmon ibn Affonman»  dedilar.Men: «Bir oz kutib turingiz!»  dedimda, Janob Rasulullohning qoshlariga borib, (Usmon ibn Affonning ichkariga kirmoqqa izn surayetganlarini) ma’lum qildim. Ul zot: «Ijozatyer va boshlariga tushadirgan musibat oqibatida (shahid bo’la jaklarini hamda shul tufayli) jannatga kirajaklarini aytib, xushnud qil!»  dedilar. Men Hazrat Usmonning oldilariga Syurib: «Kiringiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshingizga tushadirgan musibat oqibatida (shahid bo’liO), jannatga kirajagingazni bashorat qildilar»,  dedim. Dazrat Usmon ichkariga kirib, (quduq labvdagi) taxtada ultirgali joi qolmaganini kurdilarda, (quduqning Janob Rasulullohga) qaramaqarshi tarafiga borib ultirdilar».Sa’id ibn alMusayyib: «Men bu voqeani (ya’ni, Janob Rasulullohning ung tomonlarvda Abu Bakr, chap tomonlarida Umar va oyeq tomonlarida Usmon raziyallohu anhumning ultirganlarini) ularning qabrlarining qay tartibda joylashi. shiga iuidim», — deydilar».            

Qayd etilgan


Mahdiyah  26 Dekabr 2008, 14:05:02

А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг шакл-шамойиллари:

Лайгамбар алайхиссалоту вассалом, на новча ва на пакана балки, кадди коматлари сзларига срашган, ксркам, срта бсйли киши сдилар. Ок юзли, бу окликка бир оз кизиллик аралашиб гсё юзлари куёш каби порлар сди. Сочлари кора, таралган, узунлиги кулокларининг юмшогига етарди ва икки ксзлари коп-кора, худди сурма ксйгандек жуда хам чиройли сди. Баданлари сержун смас, факат кскракларининг сртаси ва коринларида, сзларига срашган, бир оз нозик юнглар бор сди.

Qayd etilgan


Mahdiyah  26 Dekabr 2008, 14:06:20

Аабий соллаллоху алайхи ва салламнинг ахлоклари:

Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам кишиларнинг снг саховатлиси, снг ростгсйи, табиатан снг мулойими ва муошаратда снг карамлиси сдилар. Аллох Таъоло у киши хакларида: «Ва албатта Сиз улуг Хулк устидадирсиз» (Калам:4),— деди. Ўта шижоъатли, хам тавозели, покиза, хаёда сса бокира кизлардан ксра хаёлирок сдилар. Хадсни кабул килар, хадс бергувчига у зот хам хадс берардилар. Садакани кабул килмас—емасдилар. Газаблансалар сз хавойи нафслари учун смас, факат Ларвардигорлари учунгина газабланардилар. Топганларини ер, хозирланган нарсани кайтармас, хозир бслмаган нарсага сса, такаллуф (ортикча уриниш) килмасдилар. Анбошлаб ёки хонтахта устида емасдилар. Гохида икки-уч ой уйларида козон кайнамас, хурмо ва сув билан кифосланишарди. Мискин, факир кишилар билан бирга слтирар, бемор кишиларни зиёрат килар ва жаноза, дафн маросимларида иштирок стардилар.

Хазил-мутосба хам килардилар, лекин хазиллари рост ссзлар билан бсларди. Кулардилар, лекин ках-каха отиб смас, кулгулари табассум сди. (Уйда) ахли-байтларининг мехнати (хизмати)да бслардилар ва: «Сизларнинг снг схшиларингиз ахли-байтларига схширогингиздир (съни, улар билан гсзал муошарат — муомалада бслганларингиз) ва сизларнинг ичингизда сз ахли-байтига схширогингиз менман (съни, хаммаларингиздан ксра ахли байтимга гсзал муомаладаман)»,—дер сдилар. (Термизий ва Албоний сахих дедилар)

 Анас ибн Молик разисллоху анху айтадилар: «Ўн йил А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг хизматларида бслдим, у зот, бирон марма бир килган ишим учун: ″Аима учун бу ишни килдинг?!″ ва килмаган ишимга: ″Фалон ишни килмайсанми?!″,— демадилар».

Qayd etilgan


Mahdiyah  26 Dekabr 2008, 14:07:50

А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг ксрсатган мсъжизалари:

Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам халкларга лутф стар, мсъжизалар ксрсатардилар. Мушриклар пайгамбаримиздан осмондаги ойни иккига бслиб беришларини талаб килишганида, Аллох Таъолодан дуо килиб ссрадилар, дуолари ижобат бслиб, у зот соллаллоху алайхи ва салламга мсъжиза сларок ой иккига бслинди.  Бир сафар бир обдастадаги сувга кслларини ксйиб турганларида, обдаста ичидаги сув булок бслиб окди.  А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам масжид ичига сртанилган хурмо ёгочига сусниб хутба килардилар, хутба учун хос минбар ссалганидан сснг, у ёгочни тарк стган пайтларида, Аабий алайхиссалоту вассаломдан (ёнида туриб хутба килишларидан) ажралганлиги учун, халиги хурмо ёгочи гамгин бслиб (худди йиглаганга схшаш) овоз чикарди (расулуллох уни тинчлантириб силаганларидан кейингина у босилди). Бир марта сгаси томонидан каттик кийнатилган — хорланган бир тус у зот соллаллоху алайхи ва салламга шикост килди. Яна Лайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам гохо хали рсй бермаган гайб ишлардан хабар берардилар, у иш Аллох Таъолонинг изни билан, у зотга мсъжиза бслган холда, айтганларидек воке бслар сди.

(Булардан хам ксра каттарок мсъжизалари Куръони Каримдир. Унинг то хозирги кунимизгача, бирор харфининг сзгармай келиши —  хамда то рсзи Киёмат сзгармаслиги — бу у зот соллаллоху алайхи ва саллам учун жуда хам катта мсъжизадир).

Qayd etilgan


Mahdiyah  26 Dekabr 2008, 14:13:58

А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламга Аллох Таъоло тарафидан ато стилинган фазилатлар:

Жобир инб Абдуллох розисллоху андхудан ривост килинган хадисда А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам айтадилар: «Мендан аввал хеч кимга берилмаган беш нарсани менга берилди: ″Бир ойлик масофадан (душманнинг калбига тушадиган) ксркув билан нусратландим″; ″Мен учун ер(юзи)ни масжид ва покловчи (съни, тасммум учун) килиб ксйилди, умматларимдан кимки намоз вактига тсгри келса, номозини скисин! (съни, кайси ерга тсгри келса, сша ерда скисин, чунки ер юзи хаммаси биз учун покдир)″; ″Ганиматлар (жангдаги слжалар) менга халол килинди, уни мендан аввал хеч кимга халол килинмаган сди″; ″Менга шафоат (катта шафоат) ато стилди″; ″(Аввалда) бирон пайгамбар юборилса, уни сз кавмига хос килиб юбориларди, мен сса, барча одамларга умумий пайгамбар килиб юборилдим″». (Муттафкун алайх)

Имом Муслим Анас ибн Моликдан ривост килган бошка бир хадисда А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам айтадилар: «Киёмат куни (шафоат стишга ижозат стилган) одамлардан снг биринчиси менман. Киёмат куни пайгамбарлардан снг сргашувчиси кспи менман. Жаннат сшигини биринчи кокувчи (съни, жаннатга биринчи кирувчи) менман». Яна, Абу Хурайра разисллоху анхудан Имом Муслим сзлари танхо ривост килган бошка хадисда, Аабий алайхиссалоту вассалом айтадилар: «Киёмат куни Одам алайхиссом авлодларининг саййиди (снг шарафли, улуги) менман. Кабр очилиб ичидан биринчи чикгувчи менман. Биринчи шафоат стгувчи ва шафоати кабул стилган биринчи (шахс) менман». Ушбулар Лайгамбар соллаллоху алайхи ва салламга сто стилган баъзи фазилатлардир.

Qayd etilgan


Mahdiyah  26 Dekabr 2008, 14:14:54

У зот соллаллоху алайхи ва салламнинг ибодат ва хаёт тарзлари:

Оиша онамиз разисллоху анхо айтадилар: «А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам (кечалари ибодатда) коим бслиб, хатто икки оёклари шишиб кетарди, у зотдан бу хакда ссралса, ″(Аллох Таъолога) ксп шукр килгувчи банда бслмайинми?!″— дердилар» (Муттафакун алайх) ва сна дедилар: «Лайгамбар соллаллоху алайхи ва салламнинг тунда ухлайдиган тсшаклари ичига хурмо толаси тслдирилган хом теридан сди (съни, хом терини тсшак шаклига келтириб, ичини хурмонинг толаси билан тслдириб ксйилган сди)».

Абдуллох ибн Умар разисллоху анху бир хадисда айтадилар: «Мен, А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламни, коринларини тсйгазиш учун (лоакал) сифатсиз хурмо бслса хам, топа олмай кунни (очликдан) букчайиб стказганларини ксрганман».

Мана шундай, тириклару сликлар — стганлару колганларнинг саййиди бслмиш Аабий алайхиссолату вассаломга бу дунёдан сришолмаган нарсалари у зотга заррача зарар килмади.

Бизларни хам у зотнинг умматларидан килган Аллох Таъолога хамду санолар бслсин ва бизларни Ўзига тоат-ибодат килмогимизга муваффак айлаб, Ўзининг Китоби, Лайгамбарининг суннати узра жамласин!

Qayd etilgan


Mahdiyah  26 Dekabr 2008, 14:19:28

Лайгамбар соллаллоху алайхи ва салламнинг хаётларидаги снг машхур вокеалар:

— Исро ва Меърож: Бу вокеа хижратдан уч йил аввал содир бслди ва унда намоз фарз килинди.

"¢ Хижрий сананинг биринчи йилидаги вокеалар:

—    Хижрат.

—    Масжидун-Аабавийснинг бино килиниши.

—    Давлат таъсис килишга киришиш.

—    Закотнинг фарз стилиши.

"¢ Иккинчи йил:

—   Бадрдаги катта газот, бу газотда Аллох Таъоло мсъминларни азиз килиб, уларни душманлари устидан голиб килди.

"¢ Учинчи йил:

—   Ухуд газоти, бу газотда пайгамбар соллаллоху алайхи ва салламнинг таълимотларига хилоф килинганлиги ва баъзи бир кишилар ганимат молларига овора бслиб колганлари сабабли бир оз маглубист бслди.

"¢ Тсртинчи йил:

—   Бану-н-Аазийр газоти, бу газотда А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам Бану-н-Аазийр схудларини Мадинадан сургун килдилар. Чунки улар сзлари билан мусулмонлар срталаридаги битимни бузган сдилар.

"¢ Бешинчи йил:

— Бану-л-Мусталик газоти.

—   Хандак газоти ва унинг оркасидан Бану Курайза газоти.

"¢ Олтинчи йил:

—   Худайбийс сулхи.

—   Арокнинг катъийсн харом килиниши.

"¢ Еттинчи йил:

—   Хайбар газоти.

—   А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам мусулмонлар билан биргаликда Маккага кириб, Худайбийсда бажаролмаган умраларини бажаришлари. Яъни, ″Умратулказо″.

—    А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам Софис бинти Хуйсй розисллоху анхога уйланишлари.

"¢ Саккизинчи йил:

—   Мусулмонлар ва А умликлар срталарида бслиб стган машхур ″Мсъта газоти″.

—   Маккани фатх стилиши.

—   Хавозин ва Сакиф кабилари каршисига бслган ″Хунайн газоти″.

"¢ Тсккизинчи йил:

—   А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг снг охирги газотлари бслмиш ″Табук газоти″.

—   А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам хузурларига атрофдаги араб кабиларидан вакиллар (делегатлар) келиши ва одамлар исломга гурух-гурух бслиб киришлари. Мана шу йилни ″вакиллар йили″ деб хам аталди.

"¢ Ўнинчи йил:

—   Хажжатул-вадоъ, бу хажда росулуллох соллаллоху алайхи ва саллам билан биргаликда юз мингдан ортик мусулмон хаж килди.

"¢ Ўн биринчи йил:

А осулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг вафотлари:

А абийул-аввал ойининг душанба кунларидан бирида Аабий алайхиссалоту вассалом бу фоний дунёдан рехлат килдилар. Аник кайси кун сканлигида ихтилофлар бор. (Бир ривостда айтилишича А абиул-аввалнинг иккинчи сна бирида сн иккинчи куни дейилган валлоху аълам). А осулуллох соллаллоху алайхи ва саллам вафот стганларида ёшлари олтмиш учда сди. Лайгамбар бслгунларигача кирк йил, пайгамбарликдан кейин йигирма уч йил умр ксрдилар. Ушбу йигирма уч йилнинг сн уч йили Маккада, колган сн йили хижратдан сснг Мадинада стди. У зоти шарифга Аллох Таъолонинг дуруду салавотлари бслсин!

Тамом.


Qayd etilgan