Testlar: O'zbekiston tarixi  ( 244502 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 ... 75 B


muxbir  26 May 2008, 15:49:55

21. Milodiy III asrda zaiflashib borayotgan Qang‘ davlatidan birinchi bo‘lib qaysi davlat ajralib chiqadi?
A) Xorazm
B) Xiyoniylar davlati
S) Eftaliylar davlati
D) Dovon davlati

22. Quyidagi qaysi davlatda Afrig‘iylar sulolasi hukmronlik qilgan?
A) Turk xoqonligi
B) Qang‘ davlati
S) Dovon davlati
D) Xorazm davlati

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 15:50:18

23. Milodiy III asrda Xorazm davlatining poytaxti qadimgi qaysi shahar xarobasining o‘rnida bo‘lgan?
A) Jonbosqal’a
B) Jarqo‘ton
S) Qo‘yqirilganqal’a
D) Turoqqal’a

24. Ilk o‘rta asrda Xorazm davlatida hukmronlik qilgan sulola nomini aniqlang.
A) Afrig‘iylar
B) Anushteginiylar
S) Kidariylar
D) Sosoniylar

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 15:50:37

25. Xorazmning qadimgi poytaxti hisoblangan Tuproqqal’a shahar xarobasi hozirgi qaysi hududda joylashgan?
A) Urganch shahri yaqinida
B) Qoraqolpog‘istonning Ellikqal’a tumanida
S) Qoraqolpog‘istonning Mang‘it tumanida
D) Qoraqolpog‘istonning To‘rtko‘l tumanida

26. Shaharning mustahkam labirintli darvoza og‘zi istehkomi darvozaxonasi bo‘lgan"¦ Shahar markazidan yuqoriroqda ibodatxona majmuasi, uning shimoli-g‘arbiy burchak qismida esa balandligi 25 metr bo‘lgan uch minorali hukmdor qasri qad ko‘targan. Yuqoridagi ta’rif qaysi shahar xarobasiga tegishli?
A) Bolaliktepa
B) Turoqqal’a
S) Yunosobod Oqtepasi
D) Jonbosqal’a

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 15:50:53

27. Ilk o‘rta asrlarda Xorazm poytaxti bo‘lgan shaharlar nomini aniqlang.
A) Jonbosqal’a va Tuproqqal’a
B) Urganch va Xiva
S) Turoqqal’a va Ellikqal’a
D) Tuproqqal’a va Kat

28. Xorazmning qadimgi poytaxti Tuproqqal’a shahrining umumiy maydoni necha gektarni tashkil etgan?
A) 15 kektar
B) 34 gektar
S) 18 gektar
D) 26 gektar

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 15:51:09

29. Xiyoniylarning Sug‘dga bostirib kirishidan 48 yil oldin "¦
1) zaiflashgan Qang‘ davlatidan Xorazm davlati ajralib chiqdi; 2) xorazmshoh Afrig‘ o‘z qarorgohini Xorazmning qadimgi poytaxti Kat shahriga; 3) Xorazm va Amudaryo havzasiga toxarlar kirib keldi; 4) Katdagi Al-Fir qasrida yangi saroy qurildi; 5) Afrig‘iy shohlari betiga shoh va orqasiga suvoriy tasvirlari tushirilgan kumush tangalar zarb ettira boshladilar; 6) Sosoniylar hukmdori Pero‘z eftaliylarga qarshi uchinchi marta yurishga otlandi.
A) 5, 6
B) 1, 4, 6
S) 2, 4, 5
D) 3, 4, 5

30. Quyidagi qaysi davlatda betiga shoh va orqasiga suvoriy tasvirlari tushriligan kumush tangalar zarb qilingan?
A) Somoniylar davlatida
B) Eftaliylar davlatida
S) Turk xoqonligida
D) Afrig‘iylar davlatida

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 15:51:29

31. Qachon O‘rta Osiyoga xion nomli ko‘chmanchi qabilalar hujumi boshlandi?
A) V asr 20-yillarida
B) IV asr o‘rtalarida
S) IV boshlarida
D) V asr oxirlarida

32. Nechanchi yilda xiyoniylar Sug‘dga bostirib kiradilar?
A) 309-yilda
B) 379-yilda
S) 353-yilda
D) 459-yilda

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 15:51:46

33. Grumbat kim?
A) toxarlar yo‘lboshchisi
B) sosoniylar shohi
S) xiyoniylar hukmdori
D) eftaliylar hukmdori

34. O‘rta Osiyoga hujum qilgan xion qabilalari qaysi hududdan kelishgan edi?
A) Yettisuv va Sharqiy Turkistondan
B) Sirdaryo va Orol bo‘ylaridan
S) Eron hududlaridan
D) Xitoy va mo‘g‘uliston hududidan

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 15:52:05

35. Xiyoniylar Sug‘dga bostirib kirgach, ular kimlar bilan to‘qnashadilar?
A) kidariylar
B) sosoniylar
S) eftaliylar
D) kushonlar

36. Xiyoniylardan yengilgan sosoniylar shohini aniqlang.
A) Kubod
B) Pero‘z
S) Shopur II
D) Anushervon

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 15:52:28

37. Qachon O‘rta Osiyoda xioniylar hukmronligi o‘rnatildi?
A) IV asr o‘rtalarida
B) VI asr boshlarida
S) V asrning 20-yillarida
D) IV asrning 70-yillarida

38. Xioniylar davlati necha yil hukmronlik qilgan.
A) 120 yildan oshiqroq
B) 80 yil
S) 90 yildan ortiqroq
D) 140 yil

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 15:52:59

39. V asr 20-yillarida Sharqdan Sirdaryo va Orol bo‘ylari orqali Xorazm hamda Amudaryo havzasiga kimlar kirib keladilar?
A) toxarlar
B) xioniylar
S) eftaliylar
D) turklar

40. Kidar — bu "¦
A) toxarlar yo‘lboshchisi
B) sosoniylar shohi
S) xiyoniylar hukmdori
D) Turk xoqonligining asoschisi

Qayd etilgan