Testlar: O'zbekiston tarixi  ( 236928 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 75 B


muxbir  26 May 2008, 16:13:20

121. "œO`n o`q budun" — bu "¦
A) ko‘chmanchi chorvador aholi
B) qabilalar ittifoqi birlashmasi
S) dehqon bo‘lgan aholi
D) o‘n minglik qo‘shin

122. Turk xoqonligida faqat kimlargina "œYabg`u’ darajasiga ko`tarilgan?
A) xoqon urug‘iga qon-qarindosh bo‘lganlar
B) qishloq oqsoqollar
S) harbiy xizmatni o‘tagan yigitlar
D) qishloqlarda yuqori nufuzga ega bo‘lgan dehqonlar

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 16:13:27

123. Turk xoqonligida o‘n ming qo‘shin qo‘mondoni nima deb atalgan?
A) qoon
B) yabg‘u
S) xoqon
D) shad

124. Ma’lumki, VI asrda O‘rta Osiyo hududlarida o‘ndan ortiq mayda hokimliklar bo‘lgan. Turklar bu hokimliklardan qanday soliqlar undirgan?
A) xiroj va jiz’ya
B) xiroj va yasoq
S) boj va yasoq
D) zakot va jiz"œya

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 16:13:34

125. VI asrda O‘rta Osiyoning qaysi hududlarida o‘ndan ortiq mayda hokimliklar mavjud bo‘lgan?
A) Chirchiq, Zarafshon, Qashqadaryo va Amudaryo havzalarida
B) Sirdaryo va Chirchiq havzalarida
S) Balx, Marv va Badaxshonda
D) Badaxshon va Chag‘aniyonda

126. Qanday omillar Turk xoqonligining markazlashgan davlatga aylanishiga imkon bermadi?
1) katta qabilalar yoki qabilalar ittifoqining markaziy hokimiyatga bo‘ysunmaslikka intilishi;
2) janubdan doimiy sosoniylar tazyiqi;
3) eftaliylar avlodlarining hokimiyatni o‘z qo‘liga olishga intilishi;
4) hududlardagi hokimliklarning mustaqil bo‘lishga intilishi;
5) eftaliylar avlodlarining hokimiyatni o‘z qo‘liga olishga intilishi;
6) Turk xoqonligining Vizantiya, Xitoy va Eron bilan munosabatlarining keskinlashishi.
A) 1, 5
B) 1, 3, 6
S) 2, 4, 5
D) 1, 4, 6

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 16:13:41

127. Turk xoqonligi qachon ikki qismga bo‘linib ketdi?
A) VII asrning o‘rtalarida
B) VI asrning o‘rtalarida
S) VII asrning boshlarida
D) VI asrning 80-yillari oxirlari

128. Turk xoqonligining Sharqiy va G‘arbiy qismlarga bo‘linib ketishining asosiy sababi nimada edi?
A) hududlarda mustaqil hokimliklarning ko‘payib ketishi
B) markazlashgan hokimiyatning yo‘qligi hi
S) mamlakatdagi o‘zaro ichki urushlar
D) Turk xoqonligi maydonining kattaligi

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 16:13:48

129. Ma’lumki, 395-yil qudratli Rim imperiyasi Sharqiy va G‘arbiy qismlarga bo‘linib ketadi. Xuddi shunday bo‘linish yana qaysi tavlatga xos?
A) Turk xoqonligi
B) Arab xalifaligi
S) Sosoniylar davlati
D) Temuriylar davlati

130. Ma’lumki, VI asrning 80-yillarida Turk xoqonligi G‘arbiy va Sharqiy qismlarga bo‘linib ketadi. G‘arbiy turk xoqonligi tasarrufiga qaysi hududlar kirgan?
A) O‘rta Osiyo Sharqiy Turkistonning bir qismi
B) mo‘g‘uliston va Xitoyning bir qismi
S) Oltoy va Janubiy Sibir
D) O‘rta Osiyo va Eronning bir qismi

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 16:13:55

131. G‘arbiy turk xoqonligining markazini aniqlang.
A) Balx
B) Yettisuv
S) Marv
D) Badaxshoh

132. Sharqiy turk xoqonligi aholisining asosiy qismi nima bilan shug‘ullanardi?
A) savdo-sotiq
B) hunarmandchilik
S) chorvachilik
D) dehqonchilik

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 16:14:04

133. Qachon G‘arbiy turk xoqonligi nihoyatda kuchaydi?
A) VII asrning birinchi choragida   
B) VII asrning o‘rtalarida
S) VI asrning oxirlarida
D) VII asrning oxirlarida

134. Ga’rbiy turk xoqonligi aholisining asosiy qismi nima bilan mashg‘ul edi?
A) dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq
B) dehqonchilik
S) chorvachilik
D) savdo-sotiq

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 16:14:11

135. Kimning hukmronligi davrida G‘arbiy turk xoqonligida boshqaruv tartiblari isloh qilinadi?
A) Qoracho‘rin
B) To‘nyabg‘u
S) Sheri Kishvar
D) Bumin

136. G‘arbiy turk xoqonligida nima maqsadda mahalliy hukmdorlarga "œyabg‘u’ unvoni berilgan?
A) mamlakatdagi urug‘ va qabilalarni xoqonlik ma’muriyati bilan bevosita bog‘lash
B) viloyat hokimlarini rag‘batlantirish va hukmdor faoliyatini qo‘llab-quvvatlash
S) mamlakatdagi tarqoq urug‘ va qabilalarni birlashtirish
D) viloyat hokimlarining xoqonlik ma’muriyati bilan bevosita bog‘lash va ular ustidan nazoratni kuchaytirish

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 16:14:18

137. G‘arbiy turk xoqoni To‘nyabg‘uning hukmronlik yillarini aniqlang.
A) 630-648-yillar
B) 603-618-yillar
S) 618-630-yillar
D) 625-636-yillar

138. Turk xoqonligining viloyatdagi noibi nima deyiladi?
A) budun
B) tudun
S) yabg‘u
D) xoqon

Qayd etilgan


muxbir  26 May 2008, 16:14:25

139. G‘arbiy turk xoqonligining zaiflashishiga sabab nima edi?
A) o‘zaro ichki kurash
B) Eron davlatining tazyiqi
S) ko‘chmanchi yuechji qabilalarining hujumi
D) Sharqiy turk xoqonligining tazyiqi

140. Turk xoqonligida mulkdorlarning eng yirik vakili kim edi?
A) xoqon
B) tudun
S) yabg‘u
D) shad

Qayd etilgan