Hofiz Sheroziy ruboiylari  ( 34333 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 B


shoir  01 Iyul 2008, 09:39:18

30

Жон зулфини ҳалқаси аро истар жой,
Зероки, бало бандини очгай ул ой.
Ар қоши учун жонимни пешкаш* қилдим,
Ксрсатса юзин зора сшал қоши ёй.
________
* Лешкаш — тортиқ, туҳфа, совға.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:39:28

31

Гул ссйлар сди: «Оёқ-қслим бслсайди,
Қочиб қутулар сдим — йслим бслсайди.
Айбим йсғ-у, шунча куйдим, оҳ, схши сди —
Айбим боридан ксра слим бслсайди...».

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:39:43

32

Создир неча дилни май билан шод стсак,
Ўтган билан кетганни-да кам ёд стсак
Ҳам бир йсла зиндоний омонат жонни
Бир лаҳза ақл илкидан озод стсак...

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:39:52

33

Бул кеча ғамингдан қон аро ётгумдир,
А анж бистарида ҳижрон аро ётгумдир.
Гар шубҳа старсан, сз хаёлингни юбор,
Ксрсин сша не афгон аро ётгумдир...

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:39:59

34

Гул ғунчаси то бодага ҳамроз* бслгай,
Май майлида наргис қадаҳсоз бслгай.
Фориғ дили ул кимсаниким мисли ҳубоб*
Майхонага йсл тутиб, сарафроз бслгай!
__________
* Ҳамроз — сирдош, сқин дсст, улфат.
* Ҳубоб — қспик.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:40:05

35

Аа давлати дунёни(нг) ситамга арзир,
Аа лаззати мастликни(нг) аламга арзир,
Аа шодлиги дунёни неча минг йиллик
Ул бир неча кун меҳнату ғамга арзир.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:40:13

36

Улфатлар аро қай куни дил қилди хитоб:
Гул мавсумида тарк стайин бодаи ноб.
Булбул чаман ичра қичқириб берди жавоб:
Ғофил, бу нима — фасли гулу тарки шароб?!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:40:21

37

Мен ҳақдаги фикрингни, сабо, ссзла ниҳон,
Оз бслса-да ишқ изҳорига мингта забон,
Оҳиста ссз оч ссз орасинда, токи
Севгимни малол олмасин ул қоши камон.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:40:39

38

Ҳарчанд фироқ сендан узоққа солсин,
Сабримни юзинг ҳажри дилимдан олсин,
Бир бор назарим тушса бслак юзга агар,
Ҳуснинг тузи ҳаққи, қсзларим кср бслсин!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:40:47

39

Ич боданиким, мангу ҳаёт шу асли!
Беш кун бу тирикликда нажот шу асли!
Гул мавсумию дссту сқинлар сармаст,
Шод бсл, бу жаҳонда чин нашот шу асли!

Qayd etilgan