Hofiz Sheroziy ruboiylari  ( 34332 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 B


shoir  01 Iyul 2008, 09:40:55

40

Ўлдим бсса бирла қучоғинг орзусида,
Улдим сша жонбахш дудоғинг орзусида.
Чсзиб нетаман қиссани, бас, қисқа қилай:
Ўлдим, съни бошдан-оёғинг орзусида!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:41:03

41

Чеҳрангки, латофат ичра ойинаи руҳ,
Тонгларда хаёлинг қадами берса шукуҳ.
Тортишга ксзимга қсрқаман киприкдан:
Бслмасми хаёлингнинг оёғи мажруҳ?

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:41:11

42

Мазмуни бслай, дединг, хаёл-сйингнинг,
Сабр айла-ю, кснглингни мудом тутгил кенг.
Оҳ, сабр қани-ю, дил нима? Аслида дил —
Қондир сзи бир қатра-ю, андишаси минг.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:41:20

43

Ксзингдан макру афсун1 ёғилади,
Важ излаб жангга қаҳру кин ёғилади.
Кснглинг сна қолди ҳамнафаслардан тез,
Бераҳм дилингдан тош тайин ёғилади.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:41:29

44

Ғам ичра мисоли бода қайнаб нетасан?
Ғам лашкарига қарши нечук жанг стасан?
Сабза каби лабдан бодани тутма узоқ,
Сабза бсйида май ич — беҳинпта етасан!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:41:38

45

Қар кун дилим оғрийди бслак қайғу билан,
Ҳар кун уради ксзга фироқ сзга тикан.
Мен жаҳд стаман вале қазо қайтаргай:
«Иш бошқа сен сйлагандан унда умуман!»

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:41:52

46

Сув кетди тагига умр вайронасининг,
Тслмоқ ғами босди умр паймонасининг.
А­й хожа, ксзингни оч, замон ҳаммоли
А ахтини қспормоқда умр хонасининг...

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:42:09

47

А­й, тортинади ғунчаи мастур сендан,
Ҳайрону хижил наргиси махмур сендан.
Гул тенг кела олмас сенга, ул моҳтобдан —
Гар ёғду смар, олади ой нур сендан.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:42:18

48

Ҳеч бир умидингни оқламас чарх — олчоқ,
Ҳар айланишидан титра мисли спроқ.
Дединг: «Қорадан кейин бслак ранг бслмас,
Бслди нега унда қора сочим оппоқ?!»

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:42:26

49

Ғамдан сзга менинг мададкорим йсқ,
Ғамдан сзга ишқ ичра ҳам ёрим йсқ.
Бас, топмадим сзга ҳамдаму ҳамрозни,
Ғамдан сзга дссту вафодорим йсқ.

Qayd etilgan