Топ рейтинг www.uz Hofiz Sheroziy ruboiylari

Hofiz Sheroziy ruboiylari  ( 31170 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 B


shoir  01 Iyul 2008, 09:44:10

60

Кснглим қуши то тушди ғаминг домига-ей,
Бслди у йслиққан каби тиғ комига-ей,
Дунё қадаҳин шарбатидан безорман,
Тслди жигарим қони ғаминг жомига-ей.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:44:18

61

Вақт етди, хуморлар аста қсзғолгайлар,
Ару маю соз ёнидан жой олгайлар,
Ўткинчи ҳаётга қасдма-қасд ул дамда
Жом бирла қадаҳга қора қон солгайлар.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:44:26

62

Ер сочини тутдим: «А­й ҳаётим нақши,
Ўнглагил ишим, дилимнинг фараҳбахши».
Деди: «Қсй-у сочимни, лабимни иста,
Бир лаҳзалик айш узун умрдан схши!»

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:44:33

63

Жонон, сени тарк айламак срмас осон,
Зумрад хатинг қошида то бермай жон.
Жонимни ғизосидир у ёқут лаблар,
Келмайди тенг унга икки юз минг маржон.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:44:40

64

Дерларки, беҳишт сшигига етгаймиз,
Май — қслда, малак — қучоқда айш стгаймиз.
Бас, биз маю маъшуқни десак, не бспти?
Иш оқибати шундай скан, нетгаймиз?!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:44:50

65

Гул бахти жуда кулган скан гулшанда,
Йиғлайди булут, гул-чи, қилади ханда.
Мақтанса-да озодлигидан ҳарчанд сарв,
Тик қадди билан бслибди гулга банда.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:44:57

66

Важ топади, ким бодани инкор қилади:
Шундай тирилар, ҳар киши қандай слади!
Бизлар сшадик маъшуқу май бирла мудом,
Бас, ҳисса: қиёматда-да шундай бслади!

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:45:04

67

Шср бахтим агар бслмаса ёр, мен на қилай?
Кснглимни қувонч айласа зор, мен на қилай?
Ксзимнинг у гавҳари сди — тарк стди,
Бу гавҳари йсқ ксз снди хор, мен на қилай?

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:45:12

68

Қай дам назаринг бу дили ғамнокка етар,
Гсёки қуёш шуъласи хошокка етар.
Ссз қотма, ссам-да гар йслинг тупроғи,
Минг ҳайфки, оввозинг агар хокка етар...

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:45:19

69

Гар ксйлагини ечса у ой юзли пари —
Мотдир бу жаҳондаги гсзалларнинг бари!
Қалби ксринар ксксида нозиклигидан
Соф сувда ксринган каби тош зарралари.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:47:34

70

Шоҳ тахтида слтирса-да тскиб ёшини
Гул зорланади: «Ксринг бу дунё ишини:
Гар шунча куср мен каби шаффоф хилқат,
Вой, ҳолига минг вой гуноҳкор кишининг!»

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:47:40

71

Токайгача бу слга жафо қилгайсан?
Озурда кснгилларни сна тилгайсан?
Дил аҳли қслида қонсираган тиғ бор,
Қонинг сени бсйнингда срур билгайсан?..

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:47:47

72

Тонг ели, сшал сулувга хушторлигим айт,
Бир ксргали ой юзини минг зорлигим айт,
Тунларни ширин уйқуда стказгучи ул —
Беғамга қачондан бери бедорлигим айт.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:47:54

73

Дедимки: «Лабинг?» Деди: «Лабим — оби ҳаёт».
«Оғзинг-чи?» — дедим. Деди: «Бу — бир дона набот».
Дедимки: «Ссзинг?» Дедики: «Ҳофиз айтмиш:
«Ссз пирларини дуо билан айланг ёд!»

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:48:01

74

Мардликни ссра фотиҳидан Хайбарнинг!*
Химмат сирини хожасидан Қамбарнинг!*
Ҳақ файзини, Ҳофиз, тиласанг астойдил,
Сср манбаини соқийсидан Кавсарнинг!
_________
* Хайбар фотиҳи — Ҳазрат Али.
* Қамбар — Ҳазрат Алининг қули, хизматкори.

Qayd etilgan