Hofiz Sheroziy ruboiylari  ( 35672 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 3 4 5 6 7 8 B


shoir  01 Iyul 2008, 09:47:34

70

Шоҳ тахтида слтирса-да тскиб ёшини
Гул зорланади: «Ксринг бу дунё ишини:
Гар шунча куср мен каби шаффоф хилқат,
Вой, ҳолига минг вой гуноҳкор кишининг!»

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:47:40

71

Токайгача бу слга жафо қилгайсан?
Озурда кснгилларни сна тилгайсан?
Дил аҳли қслида қонсираган тиғ бор,
Қонинг сени бсйнингда срур билгайсан?..

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:47:47

72

Тонг ели, сшал сулувга хушторлигим айт,
Бир ксргали ой юзини минг зорлигим айт,
Тунларни ширин уйқуда стказгучи ул —
Беғамга қачондан бери бедорлигим айт.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:47:54

73

Дедимки: «Лабинг?» Деди: «Лабим — оби ҳаёт».
«Оғзинг-чи?» — дедим. Деди: «Бу — бир дона набот».
Дедимки: «Ссзинг?» Дедики: «Ҳофиз айтмиш:
«Ссз пирларини дуо билан айланг ёд!»

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:48:01

74

Мардликни ссра фотиҳидан Хайбарнинг!*
Химмат сирини хожасидан Қамбарнинг!*
Ҳақ файзини, Ҳофиз, тиласанг астойдил,
Сср манбаини соқийсидан Кавсарнинг!
_________
* Хайбар фотиҳи — Ҳазрат Али.
* Қамбар — Ҳазрат Алининг қули, хизматкори.

Qayd etilgan


shoir  01 Iyul 2008, 09:48:11

75

Эй дўст, ғаним жафосига қўл силта!
Майдан ўзга сафосига қўл силта!
Ҳақни бил-у, ўзингни — бу олам элининг
Ҳар яхши-ёмон баҳосига қўл силта!

Эргаш Очилов таржималари

Qayd etilgan