Luqmon Boymatov ruboiylari  ( 10342 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


shoir  02 Iyul 2008, 09:54:18

10

Мен схши смас, схшипарастман доим,
Мен ошиқ смас-у, ишқпарастман доим.
Гар аҳли хирадга кирмасам-да ғам йсқ,
Ул аҳли харобот ила мастман доим.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:03:33

11

Борлиқдан агар бслса нишон, бу — менман!
Бсстон насими ссса, аён, бу — менман!
Гавҳарни баҳосида ниҳон, бу — менман!
Бир жонки, бағрида жаҳон, бу — менман!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:04:37

12

Бу ксҳна сарой орзумиза зиндондир,
Ҳақ биз каби ғофил қулига ҳайрондир,
Бизнинг бу ҳавасларга басе нуқсондир,
Дунё иши асли биз сабаб вайрондир.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:06:17

13

Ссз десам агар бсғзу забоним куйгай,
Қаҳр стсам агар руҳу равоним куйгай.
Сабр стсам агар барча насиб бслгаймиш,
Сабр стсам агар икки жаҳоним куйгай.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:11:39

14

Ғам чекма, бу дунё асли сткинчи макон,
Жисмингни бу ер бағрида айлайди ниҳон.
Азғирма сира нола чекиб қисматни,
Келмоқдан-у кетмоқдан иборат бу жаҳон.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:12:32

15

Дедим: «Аима соз бергандан?» Деди: «Шароб».
«Хсш, нимани бермаса соз?» Деди: «Азоб».
Дедим: «Аима соз қилгандан?» Деди: «Савоб».
«Хсш, нимани қилмаса соз?» Деди: «Шитоб».

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:13:33

16

Майхона сшиги — бу жаҳон меҳроби,
Ақл шоҳи унинг бандаси-ю аҳбоби.
Ҳақ ошиғи, ич майни, ҳаёт маънисидек
Мавҳум ва чигал май жомининг гирдоби.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:20:36

17

Ар ксйига кеча мен борардим сармаст,
Ушшоқ каби минг жсшу хурсшга пайваст.
Келди сширин садо қулоғимга менинг:
Ап ксзни, юм оғизни, сукутга бер даст.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:21:21

18

Майхона сари йсл оламан — қслда қадаҳ,
Бир куни май ичмас ссам, айбу гунаҳ.
Ул соқийи хушхиром қслинда оташ,
Истар сафо жомидан вафо майини, ваҳ.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:36:38

19

Кошонани хушлигига майхона сабаб,
Бошингни оёқ ст Ҳақ учун — айла талаб.
Ботин юзидан салибу дастор бирдир,
Ҳар қанча тафовут бани одамда, ажаб!

Qayd etilgan