Luqmon Boymatov ruboiylari  ( 10343 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


shoir  02 Iyul 2008, 10:40:09

20

Доно ссзида жам бу фалак асрори,
Йслимни тссар фикру хаёл девори.
Қисмат хатини қайси варақдан излай?
Дармон свазига бу ғамимнинг бори.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:45:46

21

Душман тилаги қасдига бахт стди вафо,
Шодман сна — базмимни безар жоми сафо.
Ларҳезу бахилликдан улуғлик ошмас,
Бирмунча фақирлигим камайди аммо.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:46:37

22

Дедим: «Аима соз қилгандан?» Деди: «Вафо».
«Хсш, нимани қилмаса соз?» Деди: «Жафо».
«Гар ксрмаса соз нени?» Деди: «Амонлик».
Дедим: «Аима соз ксргандан?» Деди: «Сафо».

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:50:08

23

Бу қулни сратганда Худованди карим,
Аввал пешанамга ёзди нени ксрарим.
Кснгил уйини у бино қилган чоғда,
Жаннат нурига тслди бу жисми анварим.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:52:58

24

Майхона сари мен неча бордим пинҳон,
Лаймонани дардимга билибман дармон.
Қсрқар сдим-ей девоналикдан, снди
Қсрқай нимадан: девона бсддим чандон!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:53:44

25

Лаймонани нақшидан асардир гардун,
Мастона бу дийдадан шарардир ёнғин,
Жононани ҳуснидан асардир Лайли,
Афсонаи ишқдан хабардир Мажнун.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:54:48

26

То навбати етгунча қилар ҳою ҳавас,
Амр стдими чарх — кимса чиқармайди нафас.
Ҳикматни сшит, англа ниҳон асрорни:
Ҳеч кимга фалак умри бақо берган смас!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 10:55:40

27

Гар боғи сафони доимо хоҳларсан,
Шод бслки, сзингни мубтало хоҳларсан.
Қайдансан сзинг, сйла, нега келгансан?
Ае иш қиласан, не муддао хоҳларсан?

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 11:11:05

28

Бу келмагу кетмакда сира борми асар?
Ҳеч келмади мавҳум у жаҳондан-да хабар.
Кск тоқидан оқил хилқатин изларлар,
Бас, хилқати одамий унда йсқми магар?!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 11:13:19

29

Яхшию ёмони ксп замоннинг, шошма,
Ғафлатда стирма-ю ошиб-да тошма.
Жой йсқ бу жаҳон фитнасидан қочмоққа,
Бсл пухта сзишта-ю, ҳадингдан ошма!

Qayd etilgan