Tojik xalq ruboiylari  ( 51197 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 ... 26 B


shoir  02 Iyul 2008, 12:08:49

10

Гулшанни макон тутибсан, сй булбули зор,
Хуш нола чекармиз басма-бас шому наҳор.
Сен нола чекарсан гул учун, мен ёр учун,
Гул сенга вафо қилмас-у, менга сса ёр.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:09:09

11

Ксз тегмасин-ей наргиси мастингга сенинг!
Офат сна лаъли майпарастингга сенинг!
Кснглимда сшар ҳамиша бир орзу-тилак:
Лат етмасин-ей шу қадду бастингга сенинг!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:09:16

12

Бу боқчага кирмагайман — у олмага кон,
Оҳ, қиз боланинг ишқи тамом олди-қу жон!
А­л наздида, сҳтимол, ошиқлик осон,
Аслида-чи, бир дард срур у — бедармон.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:09:25

13

Шохлар уза мен битга-срим гул қсрдим,
Шохида чинорнинг қсша булбул ксрдим.
Дедимки, бориб булбули гсёсин олай,
Шох синди-да кетди — сзни малул ксрдим...

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:09:42

14

Аввал ксзига назарни чандон айла!
Сснг кср лабини ҳам азми дандон айла!
Ксз ташла ниҳост: холи борми ё йсқ?
Шундан кейин сзни унга қурбон айла!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:10:13

15

Сув бсйида қсш илонни печон* ксрдим,
Ар чснтагида ақиқу маржон ксрдим.
Феълим қурисин: ақиқ билан маржонни
Олмоқчи сдим — ёрни паришон ксрдим.
________
* Лечон — бир-бирига сралган; мажозан: ғамгин, хафа.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:10:31

16

Ар, кетдинг стиб — ксролмадим юзингни,
А смол-ла срабсан-ей қошу ксзингни.
Бсз бола бслиб ксйингда чарх ургайман,
Кетмас хаёли дилимдан ҳеч юзингни.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:10:47

17

Ул қиз сув учун қслга ксза олгайдир,
Сув бермаса, ксксим-да қуриб қолгайдир.
Бахш стга-ю бир томчи сувидан дилдор,
Бошдан-оёғимга счмас ст солгайдир.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:10:58

18

Сенсиз менга, сй жон, бу жаҳон даркор смас!
Сенсиз бу қизил гул — арғувон даркор смас!
Сенсиз бу қизил гул — арғувон мсл-кслдир,
Дил — сенда, бас, сзга меҳрибон даркор смас!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:11:22

19

Том бопшда слтириб, сочин шона қилар,
Бу дсппили бсз болани девона қилар.
Девона қилар, ишорати хона қилар,
Дспписин олиб, сзини оввора қилар.

Qayd etilgan