Tojik xalq ruboiylari  ( 45564 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26 B


shoir  02 Iyul 2008, 12:42:47

58

Ар келди-ю, менда тоқати дийдор йсқ,
Ўздан гина бор-у, ёрдан зинҳор йсқ.
Ар ксйида чок ёқалигим бир достон,
А­лдан менга, мендан слга оҳу зор йсқ.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:43:11

59

Олисдан ксз ташлаганинг маъниси не?
Ҳайрат қслини тишлаганинг маъниси не?
Билгайсан сзинг икки кснгил битталигин,
Дил олганинг — ксз ёшлаганинг маъниси не?

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:43:21

60

Мен айтган сдим сизга: менга ёр бслинг!
Ҳам схши-ёмон кунда хабардор бслинг!
Лек схши-ёмон кунда хабар олмадингиз,
Астиққа қсйинг бошни-ю, бемор бслинг...

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:49:07

61

Ар чеҳрасидан чаман-чаман гул ёғилар,
Қадду бсйидан дастаи сунбул ёғилар.
Бир бор сна ёдида унинг оҳ чексам,
Булбул дилидан қон ёғилар — мсл ёғилар.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:49:15

62

Оҳ, қсмдинг-у ташладинг сз дардимга,
А ашк стгуси заъфарон ранги зардимга.
А­л орасида мен срдим снг соғломи,
Ксмдинг-ку бутун фақирни сз дардимга!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:49:22

63

А­й қизгина, гул юзингни зебо қиласан,
Ксзингни қаро, қадингни раъно қиласан.
Беҳуда ҳалок бслибман-ей ксиингда,
Ўзга ера сен ишқу тамошо қиласан.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:49:34

64

Ошиқ дамидан фиғон сти келгайдир,
Арнинг хабари қачон сди келгайдир.
Мен зор сдим-у, аммо, қаноат қилдим,
Куйган кишидан жигар ҳиди келгайдир.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:49:42

65

А­й дсст, унутма бизни ҳеч — ёд айла!
Ксйингда куйиб, кул бслдим — бод айла!
Гар ёмон ссам, битди менинг хизматим-ей,
Гар схши ссам, замон-замон ёд айла!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:49:57

66

А­й дсст, шу дийдори шарифингга қасам!
Лаълдек лабинг-у, холи зарифингга қасам!
Гар аҳду қасамимга ишонмассан сен,
Ўшал ссзу ҳам табъи латифингга қасам!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:50:04

67

Соғлиқ сени ёри жонажонинг бслсин!
Бу жону дилим фидои жонинг бслсин!
Сенсиз нафас олмасман, ахир оламда,
Менсиз нафас олсанг, у ҳароминг бслсин!

Qayd etilgan