Tojik xalq ruboiylari  ( 51418 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26 B


shoir  02 Iyul 2008, 12:50:12

68

Қай кун сенга қсйганим муҳаббат бслди,
Бас, чекканим оҳу қайғу-ҳасрат бслди.
Ўқинг сени ксксимда-ю, доғинг дилда,
Армон меша то рсзи қиёмат бслди.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:50:20

69

Юксакка чиқиб, сени мудом ёд қилай,
Ксчашта келиб, нола-ю фарёд қилай.
Чексам-да фигону дод жавоб бермайсан,
Умримни сениш ксйиетда барбод қилай...

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:50:35

70

Ар юзини бермам маҳитобонга сира!
Лаъли лабини ҳам дуру маржонга сира!
Лаъли лаби гар менинг насибам бслса,
Алмашмам уни лаъли Бадахшонга сира!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:50:42

71

Шу олмани хушбсй ҳидига хумморман,
Бахш стган умид сшал ссзишта борман.
Аҳдишта ишонмай, ссзидан кечгай деб,
Хақ ссзини қслимда тутарман, ёр, ман!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:51:02

72

Сирринг, сй Самарқанд олмаси, пайдо смас,
Кснглинг, сй Бадахшон лаъли, ҳеч шайдо смас.
Қоқ сртасига жигарни ханжар урдинг,
Қонлар оқар-у, жароҳати пайдо смас...

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:51:09

73

Тушимда ксрай, дейман-у, слтмас уйқум,
Ксйлакка сиғишмайди бу мискин жисмим.
А ангим мени заъфарон каби сарғаймиш,
Арилмаганимга бслади лол ҳар ким.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:51:17

74

Оҳ чексам агар сртанади Искандар,
Тош соссида ст олади сунбули тар.
Гул ёдида нола қилсам боққа кириб,
Булбул зоти борки, жигаридан қон оқар...

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:51:44

75

Ҳасратда бу ёшлигим, санам, стмоқда,
Жонимга мудом жабру ситам стмоқда.
Хотиржам смасман, сй ширин жон, сендан,
Бошдан, неча ғам бор, дамбадам стмоқда.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:51:51

76

Ксза кстариб, сув олгани келмишсан,
Бошимга қиёмат солгани келмишсан.
Бир бсса бағишла ксзларинг ҳаққи учун,
Қар қанча шитоб сув олгани келмишсан.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:51:57

77

А­й сочлари ҳалқа-ҳалқа, Мажнун қилдинг,
Юзинг спшриб, жигарпшам хун қилдинг.
Тушгач назарим лабингдаги холшпта,
Уйдан мени ҳайдадинг-у, сургун қилдинг.

Qayd etilgan