Tojik xalq ruboiylari  ( 51422 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26 B


shoir  02 Iyul 2008, 12:52:04

78

А­й дсст, сенинг ксйшпта етмоқ мушкул,
Ксйингдан оёқ тортмоғу кетмоқ мушкул.
Юзинг ҳавасида жон бершшшк осон,
Лек ксрмай уни жаҳондан стмоқ мушкул.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:52:11

79

А­й қиз, кетасанми ихтиёримни олиб?
Ксетлим уйига шу стли ишқингни солиб?
Тупроқ менга манзилдир агар қолсам слиб,
Бу ишқ тсла қалб кетгуси қуртларга қолиб...

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:52:19

80

Арингман сзим — қсрқма бировнинг ёридан!
А­лтиб сени осмоқ сса қсрқма доридан!
А­лтиб сени, осиб, сна чоҳга солса,
Қсрқувни йслатма дилга чоҳнинг боридан!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:52:25

81

Ксрдим: очилибди бир бинафша боғда,
Гуллар уни қуршамиш қатор ссл-соғда.
Бинафша каби гул сна бслмас пайдо,
Бинафшани чин макони асли тоғда.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:52:32

82

Чиқмиш уйидан ул маҳи маржонгинам,
Қолмиш лабида тиш изи — алвонгинам,
Манзил ғамига ҳамиша бу жонгинам,
Ҳар қайга борар бслса у жононгинам.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:52:40

83

А­й қизгина, исминг нимадир? — Гулсун.
Билмоқчи ссанг менинг отимни — Мажнун.
Олмоқчи сдинг, хоҳламасанг, олма мени,
Бошим олиб, олисга кетарман дилхун.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:52:47

84

Каптар чинор шохи уза пар уради,
Ар севгиси сийнам аро ханжар уради.
Қиз томга чиқиб олиб тамошо қилади,
Чирмаб белини иккита аждар уради.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:52:55

85

Мен ксз қисаман келсанг агар том бошига,
Банди қиламан келсанг агар дом қошига.
Мен ҳийла билан дон сепаман олдишта,
Тушсанг тузоғимга кош келиб дом қошига.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:53:03

86

Бир олма самарқанди-ю, бир олма Бухор,
Кснглинг сени бир рсмолга кетган сди, ёр.
Боссам сди бир бор сени бағримга, нигор,
Ҳожи бслибон Маккага борсам неча бор.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:53:11

87

Ксрмай сени зинҳор очилмайди дилим,
Минг шаҳд сласам, заҳарга схшайди тилим.
Шарбат туюлар ташна кишига сув ҳам,
Менга сса аччиқдир у худдики слим.

Qayd etilgan