Tojik xalq ruboiylari  ( 53899 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 ... 26 B


shoir  02 Iyul 2008, 11:30:32

Тожик халқ рубоийлари

Қадим ул-айёмдан бир минтақада ёнма-ён сшаб келган, тарихи, маданисти, турмуш тарзи, анъана ва урф-одатлари муштарак бслган сзбек ва тожик халқлари икки тилда гаплашадиган сгона халқ сканлиги маълум. Шунга мувофиқ, бу икки қондош ва жондош халқнинг оғзаки ва ёзма адабиётлари ҳам асрлар давомида сгизак адабиётлар сифатида ривожланган. Жумладан, тожик халқ рубоийлари ҳам нафақат мавзу ва мазмун жиҳатидан, балки халқона ташбеху тимсолларга бойлиги, содда ва равонлиги, оддий ва самимийлиги, нозик юмор ва қочиримларга йсғрилганлиги, гоҳ жсшқин, гоҳ қувноқ, гоҳ маҳзун оҳанги билан сзбек халқ тсртликларидан десрли фарқ қилмайди. Қолаверса, уларни сратишда мамлакатимиздаги тожикзабон халқлар ҳам фаол иштирок стганлар. Бу рубоийлардан кспчилигининг Бухоро, Самарқанд, Фарғона, Ааманган, Сурхондарё, Қашқадарё вилостлари шаҳар ва қишлоқларидаги тожикзабон аҳоли оғзидан ёзиб олинганлиги фикримизнинг сққол исботидир. Улар Тожикистонда «А сдакий диёри фольклори намуналари», «Самарқанд тароналари» (2 жилдда), «Тожик фольклори» ва бошқа номлар билан нашр стилган. Аозиктаъб сзбек сқувчилари сътиборига ҳавола қилинаётган рубоийлар гулдастаси мазкур тспламлардан саралаб таржима қилинган.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 11:52:42

1

Ўнг қслдаги қсшним қслида зар бордир,
Ҳар икки қизи бир-биридан дилдордир.
Қслин ссрайин десам бориб тснғичининг,
Кофир бу дилим кенжасига хуштордир!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:01:41

2

Қичқирма, хсроз, ҳали узундир тун, узун!
А­й тонг, ҳали отма, вақт бер уйқу учун!
Қайт срништа, сй Сурайё, қсзғалма ҳали,
Бу қиссаи ишқ ҳали узундир, узун...

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:01:49

3

А­й шсх қизалоқ, кел, сенга биз ёр бслайик!
Бир спгали лаълишта харидор бслайик!
Лаълингдан агар бир бсса инъом стсанг,
Сендан то қиёмат миннатдор бслайик!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:02:00

4

Чашма бсйида сзни овора қилдик,
Ар ҳовлисига аста назора қилдик.
Ҳар қанча назора қилса, ксринмади ёр,
Бас, ёқани чок, стакни пора қилдик.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:02:13

5

Сув бслсанг агар, ушбу ариқдан стмам,
Ой бслсанг агар, назар юзигата стмам.
Гулдаста бслиб агар заминга тушсанг,
Бир ҳидлаш учун сени қслимга тутмам.

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:08:17

6

Бу толни ксринг — жар лабига сос солар,
Толнинг тагида бир тсда қиз давра олар.
Тол новдасига илон каби сралайин,
Ошиқ кишининг аҳволи шундай-да бслар!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:08:25

7

Бир шсх мени тост бемадор айлади-ей!
Тинчимни олиб, ксп беқарор айлади-ей!
Билмам туну кун снди пгирин уйқу нима?
Бедорликни менга пшор айлади-ей!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:08:33

8

Маҳбубим срурсан менга гар ёр бсласан,
Кснглим каби гар хастаю афгор бсласан.
Ксксимни ҳадаф қилиб олиб тиғ урдинг,
Ўз ксксингга ур — шунда хабардор бсласан!

Qayd etilgan


shoir  02 Iyul 2008, 12:08:41

9

Ўтди неча кунки, бслмади ёр пайдо.
Сув бслдими ё — кетдими излаб дарё?
Кездик уни излаганча тоғу саҳро,
Дарё стагинда сркан ул ёр аммо.

Qayd etilgan