G'aroyib olam  ( 31659 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 8 B


Y_U_R_I_S_T  13 Iyul 2008, 19:02:29

ШОХАИ СИАДИА ГААИ УЧУА
Аью-Йорк боғдорчилик хсжалиги хизмати анча қаттиққсллик билан иш олиб бормокда. Бундай дейишимизга сабаб, 9 ва 11 ёшли қизларнинг отаси номига оз смас, ксп смас 1000 доллар жарима тслаш ҳақида хабарнома келди.
Маълум бслишича, қизлар шаҳарнинг марказий истироҳат боғидаги дарахтлардан бирига чиқиб, шохларини синдиришган скан.
«Ааҳотки, бу оғир жиност бслса. Биринчи марта огоҳлантириш билан ҳам чекланишса бсларди-ку», дес қизларнинг отаси ҳайрон. Бироқ боғдорчилик хизмати вакиллари унга қизларининг «жиности»ни тасдиқловчи суратларни ксрсатиб, исботлаб беришди. Аа илож, суд жарима тсғри белгиланган, деб топди.
Худди шунингдек, сна бир одамга ҳам катта миқдорда жарима белгиланди. У велосипедини дарахтга темир занжирда боғлаб қсйгани учун шундай жарима билан «тақдирланди». Бироқ суд уни кечирди, негаки, дарахт танасига шикаст етмаганди. Лекин гуноҳкор бориб дарахтдан кечирим ссраши қаттиқ тайинланди.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  13 Iyul 2008, 19:05:07

БОЙВУЧЧА ҚИЗЛАА 
Тақдир кимгадир кулиб боқади, кимгадир бир умр азоб беради. Буни ҳаёт дейдилар. Бироқ биз ҳикос қилмоқчи бслган қизларнинг тақдири... Ҳар қалай моддий қийинчилик нелигини билишмайди. Уларга жуда катта мерос қолган. Масалан, Аллегра Бскнинг сармосси 12 ёшида 500 миллион доллардан ошиқ сди. Унга бу бойлик бувиси — машҳур мода устаси Жанни Версачдан мерос қолган. Жанни Версач қонхср қотиллар қслида қазо қилганди.
Яна шундай бойвучча қизлардан бири Аристотел Онассиснинг невараси 13 ёшли Атина А уссел Онассисдир. Унга тегишли сармос 9 миллиард долларни ташкил стади. Шуниси ачинарлики, А усселнинг васийлари, съни «ғамхср» қариндошлари бу бойликни орқа-олдига қарамай совуришмоқда. А уссел сса 18 ёшга тслгачгина бу мероснинг ҳақиқий соҳиби ҳисобланади, аниқроғи, меросни сзи ишлатиш ва сарфлаш ҳуқуқига сга бслади.
Машҳур «Майкрософт» компанисси соҳиби Билл Гейтснинг қизи Жениффер Кстри Гейтс ҳам снг зср бойвуччалардан саналади. Фақат унинг отаси ҳозирча тирик (Илоҳим умрлари узоқ бслсин). Отасининг вақти-соати етгач, Жениффер 30 миллиард долларлик бойликка меросхср бслади.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  13 Iyul 2008, 19:06:14

ОШҚОЗОАДА - ТЕМИА -ТЕА САК

Бир хил ҳайвонларнинг резина ё темир-терсак еб қсйганини ксриб, ҳайрон қоламиз ва ошқозони зср скан-да, шунисм ҳазм қилиб юборса-с, деб донг қотамиз. Уларни ҳазм қилиши жудасм камдан-кам учрайдиган ҳол. Аслида шу нарсалар сша ҳайвоннинг слимига сабабчи бслади.
А¦иняиннатида бир қари тимсоҳ слди. Ветеринарлар ошқозонини ёриб ксришганди... ҳайратдан ёқа ушлашди. Ошқозонида болалар кураги, 2 та сшитиш асбоби, тсрт жуфт ксзойнак, 22 та тиш чёткаси, 5 та мих, 14 та танга, шунингдек, қайчи ва гулчелаклар бор скан.
Систлдаги ҳайвонот боғида ҳам шунга схшаш воқеа юз берди. Тюлен ошқозонидан 379 та танга, 3 та катта-катта тугма, 2 та биллиард шари, 11 та турли ҳажмдаги шурплар олинган. Ветеринарларнинг айтишича, икки ҳолатда ҳам ҳайвонлар слимига улар ошқозонидаги «юклар» сабаб бслган.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  13 Iyul 2008, 19:09:10

МАҚСАД   ЕЧИАТИА ИШМИДИ?

Генусликлар «Британис ҳаво йсллари»га қарашли самолёт стюардессаси бортдан срим сланғоч ҳолда тушаётганини ксришиб, ҳайратдан ёқа ушлашди.
Маълум бслишича, қиз бечора учувчилар билан гаров сйнаган скан, съни учувчилар белгиланган вақтдан олдинроқ Генусга учиб боришса стюардесса ечинган ҳолда самолётдан тушиши керак сди. Афсус, учувчилар маррадан олдин боришди. Шунинг учун... қиз бечоранинг шартни бажаришдан бошқа чораси қолмаган сди. Аачора, айтилган гап, отилган сқ.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  13 Iyul 2008, 19:10:39

ЖИААИ   БЎЛААЗДИ

Амстердамнинг кичик бозорларидан бирида машҳур рассом А ембрандтнинг икки асари арзимаган пулга сотилди. Сотувчи асарни тсғри баҳолай олмади. Буни кспчилик сезди. Лекин начора, савдога аралашишни хоҳлашмади.
Харидор, съни асарларни сотиб олган шахс анча уддабурон скан. А асмларни шу бозорнинг сзида, шу куни бир немис коллекяионерига оз смас, ксп смас накд 48 минг долларга сотиб юборди. Буни сшитган аввалги сгаси арзимаган пулга сотиб, шунча пулни қслдан бой берганига нақ жинни бслаёзди. Ахир сзингиз сйлаб ксринг, 4 доллар қаёқда-ю, 48 минг доллар қаёқда.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  13 Iyul 2008, 19:24:32

СОАТГА СОЛИҚ

Бугунги кунда солиқларнинг ҳам тури кспайиб кетди. Бу снгилик смас, албатта. Қадимда, съни 1797 йили Англисда давлат ҳазинасини тслдириш учун, ҳатто соатларга ҳам солиқлар белгиланган. Ҳар бир соат сгаси давлатга 5 шиллинг солиқ тслаган. Бу сша пайтда майда пул смасди. Шунинг учун бслса керак сша пайтда соатли бандалар камайиб кетди. Бу вазистдан сса ресторан сгалари унумли фойдаланиб қолишди, съни соатсиз мижозларни кспайтириш учун ресторанларига улкан соатларни осиб қсйиш модага айланди. Вақтни билмоқни истаган одам албатта ресторанга кирарди ва офияиантларнинг «қийин-қистови» билан тамадди қилиб, кейин кетишарди.
Лекин ресторан соҳибларининг бу тадбиркорликлари узоққа чсзилмади. Солиқнинг бу тури бир йилдан кейиноқ бекор қилинди.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  13 Iyul 2008, 19:27:39

ЧАҚМОҚ УАГА ЎЧАКИШГАА...МИ?

Табиатда нималар содир бслмайди. Гохида ақл бовар қилмас воқеа-ҳодисалар рсй берадики, ҳайратдан ёқа ушлаб донг қотасан. Масалан, мана бу воқеани сшитинг: 1899 йили Италиснинг Торонто шаҳрида сшовчи Лримардани сз томорқасида куймаланиб юрганида чақмоқ уриб, кул қилди. А оппа-роса 30 йилдан сснг сса худди шу жойда унинг сғлини ҳам чақмоқ уриб слдирди. 1949 йил 8 октсбрда сса сна худди шу жойда биринчи марҳумнинг авлодидан бслмиш, аниқроғи, невараси А олла Лримарда ҳам чақмоқ туфайли жасади кулга айланди.
1918 йили майор Саммерфордни ҳам отда кетаётгани-да чақмоқ урган. Шу воқеа сабаб у ногирон бслиб, армис билан хайрлашади ва Ванкуверга кетади. У ерда балиқчилик билан шуғулланади. Бироқ 1924 йили балиқ овида унга сна чақмоқ тегади. Омади бор скан сна тирик қолади. Аммо 1930 йилда урган чақмоқ унинг ҳаётига зомин бслди, съни Саммерфорд аввалига бутунлай фалаж бслиб қолди, сснг шу фалажлик уни нариги дунёга олиб кетди. Бу воқеанинг ажабланарли ва ачинарли томони шундаки, чақмоқ уни гсрида ҳам тинч қсймади: 1934 йили Саммерфорднинг Ванкувер қабристонидаги гсрига чақмоқ тушиб, гсрни бузиб юборди.
Қуйида ҳикос қилинадиган воқеа сса..
Қисқаси, Гонолулуда сшовчи Бретт Махорн кунларнинг бирида сртоқлари билан бирга ҳовлида гсшт қовуриб, чсчқахсрлик қилишмоқчи бслишди. Лекин кутилмаганда момақалдироқ туриб, жала қус бошлади. Барча уйга қочиб кирди. Учта чақмокдан сснг жала тинди. Бретт ва меҳмонлар сна ҳовлига чиқишди. Ае ксз билан ксришсинки, чсчқа қовурилган ҳолда тайёр турарди.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  13 Iyul 2008, 19:29:04

ДАМ ОЛИШ АЕЛИГИА БИЛМАСА

Ажойиб ва ғаройиб воқеа, ҳодиса ва рекордларни тарихга қайд стиб борувчи Гиннес компанисси сна бир воқеани рекорд  натижа дес тан олди.
Гап шундаки, АҚШнинг Ленсилванис штатида 85 ёшли Анжело Канорато снг қари бар соҳибларидан бири сканлиги аниқланди.
Бундан ташқари, худди шу штатда сшовчи сна бир қарис ҳам ноёб қобилист сгаларидан бири. У 96 ёшли А­нтони Кьюзет бслиб, дам олишсиз, съни ҳафтада етти кун оёқда тик туриб ишлайди. Дарвоқе, Кьюзет 1936 йилда акаси билан ҳамкорликда сзларининг хусусий барини очишган ва сшандан бери «прогул»сиз ишлаган.
Барменларнинг узоқ сшашига сабаб, балки «прогул»сиз ишлашларидир, дес ҳазиллашмоқда Гиннесчилар.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  13 Iyul 2008, 19:30:15

ФАҚАТ 9 ДАА ИБОА АТ

Висконсин штатидаги Белойт шаҳри туғруқхоналаридан бирида Мсри Усдлнинг ксзи ёриди. Хсш, нима бспти, одатдаги туғилиш-да, дейишингиз мумкин. Тсғри, одатдагидек. Аммо сътибор берилса, ғаройиб жиҳатини тезда англаш мумкин. Гап шундаки, чақалоқ 1999 йилнинг 9 сентсбрида соат 9 дан 9 дақиқа стганда туғилган. Бундан ташқари, чақалоқнинг оғирлиги ҳам 9 фунту 9 уняий (4,6 килога тенг)дир. Бу тасодифни шифокорлар сша заҳоти сезишди ва қолган жараённи ҳам 9 га боғлашмоқчи бслишди, съни 9 рақами билан боғлиқ 9,99 ёки 999 хонага ётқизишни нист қилишди. Афсус, у хоналар банд скан. Шундай бслса-да, йслини топишди: 2115 хонага ётқизишди. Бунинг 9 га нима алоқаси бор деспсизми? Шошманг, алоқаси бор скан, съни рақамларни бир-бирига қсшсангиз   9 сони чиқиб турибди-да.
Бу воқеликни кспчилик инсонист учун бахт келтиради, дес схшиликка йсйишмокда. Унинг жамистга қандай каромат ксрсатишини вақт ксрсатади.
Дарвоқе, чақалоққа 9 рақами билан боғлиқ исм қсйишмади. У Аиколас Стивен Усдлдир.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  13 Iyul 2008, 19:35:02

«УЙИАГГА ХАТ АЗ», ДЕА ДИ

Гоҳо дунёнинг сзи ғайритабиийликдан иборатдек туюлади кишига. Ғайритабиий воқеалар, жисмлар, ҳайвонлару бошқа жонзотлар, ҳатто инсоннинг сзида ғайритабиий қобилистга сгалиги биз оддий кишиларни ҳайратда қолдирмай қсймайди.
«А отамизда бир жангчи бсларди, — дес сслайди иккинчи жаҳон уруши қатнашчиси бслмиш отахон. — У ғайриоддий қобилистга сга сди, съни бир сафар сержантимизга дабдурустдан «уйингга хат ёз», деди. У сътибор бермади. Ачинарлиси шу бслдики, сша кунги жангда сержант ҳалок бслди. Бундай воқеалар ксп такрорланди. Бора-бора кспчилик ундан сзини олиб қочадиган бслди.
Бир куни қсшни қисмдан бир лейтенантни бизнинг ротамизга стказишди. У ротамизда бслаётган бундай ажабтовур воқеадан бехабар сди. Шунинг учун босги жангчи унгасм уйига хат ёзишини тайинлаганида у парво қилмади. Бироқ командиримиз сна бир йсқотишнинг олдини олиш мақсадида лейтенантни қсшимча куч олиб келиш учун орқа фронтга жснатди. Афсус, бир соат стар-стмас унинг ҳалок бслганлиги тсғрисида хабар келди. Маълум бслишича, немис замбарагининг дайди сқи у кетаётган машинага тегиб портлабди.
Шу воқеадан кейинги биринчи жангда сша «башоратчи» жангчининг жасади топилди. У орқа томонидан сқ еган скан. Уни қайсидир бир жангчимиз отгани кейин маълум бслди».
Бу воқеанинг қанчалик рост ё ёлғонлиги собиқ жангчи отахоннинг виждонига ҳавола. Аммо оппоқ соқоли билан шу ёшга келиб, унинг ёлғон гапирмаслиги аён. Ахир ажойиботларга лиқ тсла бу дунё ганжида биз кутмаган ва ҳатто тасаввуримизга сиғмайдиган ҳодисалар ҳар қадамда юз бериши турган гап.

Qayd etilgan