Shayx Ismoil Maxdum. Toshkentdagi Usmon mushafining ta'rifi  ( 40901 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 3 4 5 6 7 8 B


Musannif Adham  27 Iyul 2008, 05:37:26

MANBALAR

1. O’zbekiston tarixi hujjatlari. “Fan” nashriyoti. Toshkent. 1966 y.
2. “Tarixul-Qur’on” (Qur’on tarixi). — Muhammad Tohir bin Abdul Qodir Kurdiy. “Al-Fath” matbaasi. Jidda. 1946 yil.
3. “Tarixul-mushafish-sharif” (Mushafi sharif tarixi). — Abdul Fattoh Qoziy. Qohira. 1951 yil.
4. “Al-favoidul-muhimma” (Muhim foydalar). — Shahobuddin Marjoniy. “Xizona” matbaasi, Qozon. 1397 hijriy yil.
5. “Xizonatur-rusum” (Marosimlar to‘plami). — Xo‘ja Muhammad bin Mullo Muhammad Rahim Buxoriy. Qo‘lyozma. 1240 h.y.
6. “Samirut-tolibin” (Rog‘iblar suhbatdoshi). Ali Muhammad Ad-Dabbo’. Abdulhamid matbaasi. Qohira. 1357 y.h.
7. “Fazoilul Qur’on” (Qur’on fazilatlari). — Imoduddin Abdul Fido ibn Kasir. “Dorul-Andalus” nashriyoti. Bayrut.
8. “As-sabil ila zabti kalimotit-tanzil” (Qur’on so‘zlarini aniq tushunish uchun yo‘l). — Shayx Ahmad Muhammad Abu Zithor. “AlAzhar” matbaasi, Qohira. 1953 yil.
9. Islom majallasi. — Ufadagi diniy nazorat nashri. Hukumat matbaasi. Ufa. 1925 yil.
10. “Silsilatul-orifin” (Oriflar shajarasi). — Qoziy Muhammad Shoshiy. Qo‘lyozma. 921 h.y.
11. “At-tabaqotul-kubro” (Katta taboqot). Shayx Tojuddin Sabkiy. Qohira.
12. “Tuhfatun-nuzzor” (Sayohatchilar tuhfasi). — Ibn Batuta sayohatnomasi. “Zodin-Nil” matbaasi, Qohira. 1287 y.h.
13. “Nafxut-tiyab” (Xushbo‘y hid taratuvchi).
14. “Tarixu odobil-lug‘atil-arabiyya”. (Arab tili adabiyotining tarixi). — Jurji Zaydon.
15. “Umdatul-qoriy” (Qoriy suyanchig‘i). Ayniy.
16. “Al-jome’us-sahix”. Muhammad bin Ismoil Buxoriy.
17. “Al-itqon fi ulumil-Qur’on” (Qur’on ilmlarida yetuklik). Suyutiy. “Maymana” bosmaxonasi. 1317 h.y.
18. “Mir’ot Madina” (Shahar oynasi). Majalla.
19. “Vafayotul-a’yon” (Mashhur kishilar to‘g‘risida yetarli ma’lumotlar). Ibn Xallikon.
20. “Manjamul-umron” (Madaniyat manbai). — Muhammad Amin Xonjiy. Qohira. 1907 yil.
21. “Din va maishat”. — Jurnal. 14-son. 1328 h.y.
22. “Nuzhatun-nozirin” (Nozirlar sayri). Ja’far bin Ismoil Barzanjiy. «Jamoliyya» matbaasi. 1913 yil.
23. “Vafiyyatul-aslof”. (Ajdodlar to‘g‘risida ma’lumot). Shahobuddin Marjoniy. Qozon. 1300 h.y.
24. “Mir’ot” (Oyna). Jurnal. Mahmud Xo‘ja Samarqandiy. 8-son. 1915 y.
25. “Kanzul-ulum val-lug‘ot (Ilm va tillar xazinasi).
26. “Safvatul-i’tibor” (Sof ehtirom). Mahmud Bayram V. Tunis.
27. “Mir’ot” (Oyna). Jurnal. 11-12- sonlar. 1900 yil.
28. “Mu’jazu tafsiril Qur’onil Karim” (Qur’oni Karimning qisqacha tafsiri). — Shayx Abdul Jabbor A’zamiy. “Sa’d” matbaasi. Bag‘dod. 1966 y.
29. “Latoiful-bayon fi rasmil-Qur’on” (Qur’on yozuvi haqida qiziqarli tushuntirishlar). — Shayx Ahmad Muhammad Abu Zithor. “Al-Azhar” matbaasi. 1953 yil.
30. “Mal-Qur’on?” (Qur’on nima?) — Umar Rizo. “Omidiy” matbaasi.
31. “Muxallafotur-rasul” (Payg‘ambar yodgorliklari). — Doktor Suod Mohir Muhammad(ayol).
32. “Vafoul-vafo bi axbori doril-mustafo (Mustafo xonadonlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarga to‘la vafodorlik). — Ali Abdulloh Samhudiy.
33. “Muravvijuz-zahab” (Tilloning qadrini oshiruvchi). — Al-Mas’udiy. Qohira. 1340 h.y.
34. “Ruhul-ma’oniy” (Ma’nolar ruhi). — Ulusiy. Qohira. “Al-Muniriyya” bosmasi.
35. “Marjoniy tarjimai holi”. — “Maorif” bosmaxonasi. Qozon. 1915 yil.
36. “Al-lisonul-arabiy” (Arab tili). — Davriy nashr. Rabot. 1969 yil.
37. “Ithofu fuzaloil-bashar” (Insoniyat fuzalolarining merosi). — Ahmad bin Muhammad Dimyotim. “Maymana” matbaasi. 1317 h.y.
38. “Majallatu da’vatil-haqq” (“Haq da’vati” jurnali). — Abul A’lo Al-Mavdudiy maqolasi. Rabot. 1969 yil.
39. “O’rta Osiyo inqilobdan avvalgi va Sovet davri sharqshunosligida”. — B.V.Lunin. O’zbekiston SSR «Fan» nashriyoti. 99-108- betlar. Toshkent. 1965 yil

Qayd etilganAbdulAziz  27 Iyul 2008, 06:38:22

Toshkentdagi Usmon Mushafi tarixiMuallif: Shayx Ismoil Maxdum
Hajmi: 155 Kb
Fayl tipi: pdf, zip
Saqlab olish
Online o'qish

Qayd etilgan