Meni yig`latgan holat...  ( 148758 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 33 B


Akbarjоn  24 Aprel 2010, 17:24:03

Iqtibos
:as:

http://www.uzislam.com/News/article/sid=7.html

Alloh rozi bo'lsin
ko'z yoshni tiyish xam qiyin masala ekan
uydagilarimoldida xam chiday olmadim, Alloh rozi bo'lsin birodar, agar imkoni bo'lganida rahmat tugmasini shu postingizga 10 martalab bosgan bo'lardim
Chin dildan aytilgan rahmatimizni qabul qiling

Qayd etilgan


Akbarjоn  26 Aprel 2010, 21:26:22

Айтганидан ҳам гсзал...Қирқ йилдан бери саратон (рак) касалига йслиққанларни даволайман. Бу вақт мобайнида турли ҳодисаларга дуч келдим. Шуларнинг ичидан 1976 йили содир бслган бир воқеани ҳикос қилиб бермоқчиман.

Бош шифокорлик пайтимда Сароб исмли ёш беморим бслиб, кскрак ракига йслиққан сди. Уни шахсан сзим даволардим. Қисқа муддат ичида, Аллоҳнинг изни билан, аҳволи схшилана бошлади. Фақат у камида беш йил сзини қаттиқ парваришда тутиши керак сди. Тсрт йил стиб, Сароб Измирга бориб келишни истади. Қиш ойи бслгани учун самолётда кетиш шарти билан рухсат бердим. Афсуски, у чипта ололмасдан, автобусда йслга чиқибди. Бунинг устига, автоҳалокат туфайли олти соат совуқда туриб қолибди. Ҳеч қанча стмасдан, касаллик суск ва спкаларига тарқаб кетди. У метостас (касалликнинг бошқа аъзоларга ёйилиши) сабабидан умуман юра олмас, спкасига доимий кислород жиҳозлари қслланар, шунинг учун гапириши ҳам қийин сди. Бир сафар уйига борганимда: «Доктор... Мен сиздан... жуда хафаман», деди у. «Аима учун?» деб ссрадим. «Сиз... диндор одам... скансиз... Аега менга ҳам... Аллоҳни, слимни, охиратни, тушунтирмадингиз?»
Диний ишончлари заиф сканини билганим учун унинг бу саволидан бир оз шошиб қолдим.

Унинг кснглини олишга, хафа қилмасликка ҳаракат қилиб: «Докторларга боғланиш осон, пулини берасану истаган муолажангни олаверасан. Аммо иймон муолажасини чин дилдан исташинг керак», дедим. У, истайман, деган маънода бош ирғади. Шундан кейин умидсиз тиббий муолажанинг ёнига шифобахш иймон муолажаси қсшилди. Мен сргатаётган иймон ҳақиқатларини у бутун вужуди билан тинглар, ора-сира саволлар ссраб турар сди.
Вафотига бирор ҳафта қолганида: «Доктор, — деди, — Мен... слаётганимда нима дейишим... керак?» «Сенинг ҳолинг сзингга хос. Калимаи шаҳодатни келтириш сенга узунлик қилади. У онни сезганингда «Аллоҳ, Муҳаммад», дегин, кифос», дедим. У табассум билан бош чайқаб қсйди.
Оғриқ кучли бслгани учун Саробга давомли равишда «морфин» қилардик. Орада сафарга кетиб қолиб, бир муддат уни ксра олмадим. Қайтиб келганимда онаси қснғироқ қилиб: «Сароб бир ҳафтадан бери «морфин» қилдирмаспти», деди.
Тезда уйига бордим ва нима учун укол қилдирмаётгани сабабини ссрадим. Олган жавобимни сса, ҳалигача унутолмайман, ссласам титраб кетаман: «Дорининг таъсири билан слимга уйқуда дуч келсам ва: «Аллоҳ, Муҳаммад», дес олмай қолсам-чи?» деди у. Ўшанда жума куни сди, унинг сешанбага қадар сшашига ишора сездим. А­ртаси куни унга: «Ҳеч қсрқма, — дедим, — бемалол укол олишинг мумкин». Сароб бу учрашувимизда охирги саволини берди: «Доктор, Азроил... менга қай... шаклда ксринади?» «Қизим, у бир фаришта. Ҳеч сиқилма, сенга жуда чиройли ксринишда келади?» дес таскин бердим.

Сешанба куни Саробнинг оғирлашганини сшитганим заҳоти уйига йсл олдим. Лекин етиша олмадим. Оиласи бутунлай паришон ҳолатда сди. Фақат уни узоқ муддат парваришлаган диндор бир аёл қариндоши тик турган сди. Мени ксрган заҳоти ёнимга келиб: «Доктор, бу уйда бир оз олдин мсъжиза содир бслди. Сароб кислород жиҳозини ечиб отди ва «Ўрнингдан қимирлама», дейишимизга қарамасдан, туриб таҳорат қилди, сснг икки ракъат намоз сқиди. Бутун уй аҳли қотиб қолдик. Кейин сса калимаи шаҳодат келтирди. Жони узилишидан олдин: «Докторга айтинглар, слим фариштаси у айтганидан ҳам гсзал скан», деди», деб унинг сснгги онларини гапириб берди...

Ўлим фариштаси келганида ғафлатда қолмаслик учун «морфин» қабул қилмай, қаттиқ оғриқларга ҳам бардош берган бир инсонни Аллоҳ ёлғиз ташлаб қсймади, бу дунёнинг сшигини табассум ила ёпиб, у дунёнинг сшигини табассум ила очиш неъматини ато стди.

http://muslimaat.uz/content/view/848/111/

esdan chiqqan voqeani eslatgan opamizdan Alloh rozi bo'lsin

Qayd etilgan


muhibb  27 Aprel 2010, 09:40:05

Iqtibos
Дадам бирла Мозори Шрифда ксрушғонимча 15 йил бслди. Мадрасада саккиз йил сқуб турғон ҳолатимда бир ажойиб воқеа рсй берди. Воқеа шундан иборат сдики, шу кун мадрасаға бориб сқушумни дилим истамас сди. Бир кун мени озод қилиб қсйса-да, хоҳалаған жойимға бориб саёҳат қилиб келсам. Дилим шуни истар. Мадрасани бошлиғиға ариза ёздим: - «Бу кун менинг тобим йсқ, мени сқушдан озод қилсаларинг» деб илтимос қилдим. Мадрасанинг табибининг олдиға мени муолажа қилиш учун юбордилар. Табиб ксруб айтдики: - «Сизда ҳеч қандай касал сйқ, снди сизға рухсат бераман, бир кун шаҳарни томошо қилинг». Менга ижозатнома бердилар. Ман мадрасадан чиқиб қаёққа боришим керак скан, сзум ҳам билмайман. Ксчада айланиб, истансаға бордим. Афғонистон чегарасидан калғон поезд тсхтаб турғон скан. Дилимға келдики, мабодо мамлакатимиздан Ҳажға боғувчидардан биронтасини учратаманми деб, поездға чиқдим вагонларни текшириб ксрдум ва бир вагонда уч киши стургон скан. Уларни ксрғон замон сзбеклиғини билдим.- «Оталар, қаердан келдингизлар?» деб ссрадим. Улар мени сзбекча гапиришимдан ҳайрон бслди, чунки менинг либосларим Ҳиндистон либоси сди. У ҳожилардан бири: - «Сан сзбекмисан?» деб ссради. — «Ўзбекман» дедим. — «Бу ерда нима қилиб юрасан?» деди. Мен: - «Мадрасада сқийман», деб жавоб бердим. — «Ўзбекистоннинг қайси шаҳридан бсласан?» деб ссради. Мен: - «Қсқонлик бсламан» дедим. У одам айтди: - «Мен ҳам Қсқонликман», деди. — «Қсқонднинг қайси қишлоғидан бсласан?» деб ссради. Мен айтдим: - «Уч ксприкға сқин Чорбоғ қишлоғидан бсламан». Ул одам айтди: - «Кимнинг сғли бсласан?» ман айтдим: - «Мулло А устам домланинг сғиллари бсламан» дедим. Бул одам бир сайҳа тортиб: - «Йсқолғон сғлумни топтим» деб менга ёпишди. Мени қучоғлаб турган ҳолда хушдан кетди. Мен сзумнинг дадамни танимасдан турғон сканман. 15 йил илгари ксрғонимда дадамнинг соқоллариға оқ кирғони йсқ сди. А­нди соқоллари оқариб, бетоб бслиб, заиф бслуб қолғон сканлар. Ҳеч танимадим. Шу вақтда поезд юрушға бошлади. Мен тезлик билан дадамни пастға олиб тушдум.

Shu voqeani uydagilarga aytib bergan edim, adamning ko'zlaridan yoh oqishiga yonimizda ayollarning borligi to'siq bo'ldi xolos. Kuzatib tursam, anchagacha ko'zlari g'amgin, xafa o'tirar edilar.

Qayd etilgan


Akbarjоn  27 Aprel 2010, 14:22:32

Хар кимки вафо килса, вафо топгусидир!

«Маккада — уни Аллох муборак стиб сакласин! — мужовир бслиб турган кунларимнинг бирида ейишга хеч нарса топа олмай, оч колдим. Бу очликдан мени халос стгудек бирор егулик кидириб ксчага чикдим. Ксчада ипак матодан ишланган, огзини хам ипак билан боглаб ксйилган бир хамён топиб олдим. Уни манзилимга олиб келиб очиб карасам, ичида бир шода марварид бор скан. Хаётимда бундайин чиройли, бундайин тоза марваридни ксрмаганман. Кайтиб ксчага чикдим. Ксчада кслига беш юз динор пулни ушлаб олиб: ″Хамёнимни топиб берган кишига мана шу беш юз динорни мукофот килиб бераман″ — деб турган бир кишини ксрдим. Фикр килдим: ″Мен хозир оч колган, бир мухтож кишиман хамёнини кайтиб берсаму, мана шу беш юз динор тиллони олиб, тирикчилигимга сарф килсаммикин?″. Кейин, у кишини манзилимга бошлаб келдим. У менга хамённи, унинг огзи богланган богични  хамда унинг ичидаги марваридни тсгри сифатлаб берганидан сснг, омонатни унинг кслига тутказдим. У менга ваъда килган беш юз динорни бермокчи бслган сди, мен унга: ″Йск, ушбу омонатни хеч кандай мукофотсиз сз сгасига топшириш менинг бурчимдир″ — деб, хар канча илтимос килса хам, уни кабул килмадим. У киши мен мукофотни кабул килмаслигимни билгач, хаккимга дуо килиб, йслига равона бслди.
Ксп стмай мен хам Маккадан сз юртимга денгиз оркали, кема билан сафарга чикдим. Йслда бахтсиз вокеа содир бслиб, кема халокатга учради. Кемадаги барча кишилар бор-будлари билан бирга денгизга гарк бслдилар. Аллохнинг мархамати билан кеманинг бир синик бслагига тирмашиб олиб, факат мен омон колдим. Денгиз мавжи мен тирмашиб олган кема парчасини мусулмонлар сшайдиган бир оролга олиб бориб ташлади. Денгиздан сог-саломат кутулиб, сша жойдаги бир масжидга бориб тушдим. Орол ахли менинг масжидда куръон скиб стирганимни ксриб, илм ахлидан сканимни билишди. Сснгра улар менинг хузуримга куръондан таълим беришим ва  ёзувни сргатишим учун тсп-тсп бслиб келишди. Десрли оролдаги хамма — ёш болалару катталар келиб, хузуримда таълим олишди.
Ксп стмай анча мол-дунё топиб, сзимни снглаб олдим. Шундан кейин, улар мени уйлантириб ксймокчи бслишди. Менга отасидан анча мол-дунё мерос олган, бир етим кизни таклиф килишди. Мен уйланишга рагбатим йсклигини билдиришимга карамай каттик туриб олишди. Аоилож рози бслдим. Кизни ссантириб, такинчокларини тактириб хузуримга олиб келишди. Мен кизга назар ташлар сканман, Маккада мен топиб олиб, сгасига топширганим, бир шода марвариднинг айни сзи, мен аввал ксрган сифатда унинг бсйнида турарди. Мен беихтиёр, у марваридга узок тикилиб караб колдим. Улар: ″А­й шайх, мунча марваридга тикилиб карайсиз, бу ишингиз билан бечора кизга озор бермокдасиз″ — деб, менга итоб кила бошладилар. Шунда мен уларга марварид вокеасини ссзлаб бердим. Улар: ″Аллоху акбар, ла илаха иллаллох″ — деб, шу даражада каттик овоз билан такбиру тахлил айтишдики, хатто овозлари жазира ахлининг барчасига етиб борди. Мен ажабланиб: ″Сизларга нима бслди сзи″ — деб, ссрадим. Улар: ″Ўша сиздан марваридни кайтиб олган, марварид сохиби мана шу етим кизнинг отаси сди. У доимо сизни мактаб: ″Мен дунёда у кишидан бошка, бундайин халол, чин мусулмон кишини ксрмаганман, сй Аллох мени у кишига кайта рсбарс килгин, кизимни унга никохлаб берайин″— деб, дуо килиб юрарди, бирок у орзусига етолмай хаётдан стди. Мана снди унинг дуоси ижобат бслиб орзуси ушалмокда″— деб, жавоб беришди. Кейин у билан бирга хаёт кечира бошладим. Аллох таоло менга ундан икки сгил ато стди. Ксп стмай, аввал аёлим, кейинрок сса, икки сглим хам фавот топишди. Халиги кийматбахо марварид менга мерос бслиб колди. Мен уни минг динорга сотиб юбордим. Сизлар ксриб турганларинг мана шу бойликларим сша марвариднинг пулидан колганларидир». (Хоний ал-Хож: Солих кишилар хаётидан минг бир кисса)

manba

Qayd etilgan


Habib  28 Aprel 2010, 13:49:26

Исландисдаги А­йсфьстлайокуль  (Eyjafjallajökull) вулқони атрофга кул ва лава сочиш билан чегараланиб қолмади... У таъминланган қатламларга сснгги огоҳлантириш берди...
Зеро бу рангбаранг бсёқлар ксргазмасида хитойнинг слангоёқлари, покистоннинг деҳқонлари, Янги Орлеаннинг негрлари, турар жойи бетайинлар, бечора кон ишчилари смас, балки самолётга билет сотиб олишга қодир бслганлар зарар ксрди. Уларни таъминланганлар десак бслади. Таъжжубланишга шошилманг! Мен ҳам шуларданман...

Бу вулқон отилиши сабабли бир ҳафта ичида 95 минг рейс бекор қилинди. 20 мингга сқин самолётлар срим йслда қолиб кетди. Агар сртача самолёт 50 йсловчи ташийди деб ҳисобласак, 1 миллионга сқин йсловчи кутиш билан азобланиб, сна 5 миллиончаси йслга тушолмай қийналган десак муболаға бслмайди...

Агар сқин стмишга назар солсак, жамистга шунчалик сезиларли зарар етказган бундай ксламли воқеада Ал-Қоидани, ҳокимистни ёки бошқа кучларни айбламаганликлари таъжжубланарли. Зеро юқорида санаб стилганлар, хабарномаларнинг муаллифларининг сиёсий қарашларига ксра, ер қимирлашлари, бсронлар, сув тошишлари, валюта курсларининг кескин сзгариши, иқтисодий бсхронлар, террор хуружларида анъанавий тарзда айбдордир.

Лекин шу Исландисдаги вулқон Кремлга ҳам, Вашингтонга ҳам, Торо-Борога ҳам, Кавказ амирлигига ҳам бсйсунмас скан...

Аслида бу воқеа соссида ҳамма сгона бир хулоса устида ҳамфикр бслди десак адашмасак керак: инсонист бундай нарсаларни юзага келтириш у ёқда турсин, сзини уларнинг салбий таъсиридан сақлашга ҳам ожизлик қилади.

Сснг воқеа тафсилотлари таҳлил қилинганда фикрлар бслинишни бошлади. Иймонлилар вулқон отилишида сратувчининг белгисини ксрса, атеистлар табиатнинг номаълум кучлари ҳақида сйланиб қолди, айрим ташкилотлар сса етказилган зарарни слчашга киришиб кетди.

Лекин мангуликка қарашлардан қаътий назар, сснгги хафталарда Лольша ҳукумати ортидан бошқа бошқарувчиларнинг аксарист қисмидан ҳам бир зумда айрилиб қолишимиз мумкинлиги ҳақида сйламаганлар топилмаса керак. Агар улар режалаштирганларидек самолётларга чиқиб, Качинский жанозасига йсл олганида натижа қандай бслиши бизга номаълум...

Қандай бслганда ҳам, сзини дунёни бошқаради деб фараз қиладиган одамлар А­йсфьстлайокулдан фойдали дарс олди деб умид қиламиз. Улар ерда ухлаш, тишларини оммавий хожатхоналарда тозалаш, овқат учун навбатда туриш, ноаниқлик ва барча режаларнинг бузилиши нима сканлигини тушуниб олдилар. Улар сз мисолларида чорасизлик, уйсизлик нима сканлигини сезишнинг бетакрор имконистига сга бслдилар.

Агар охирги 2 минг йил давомидаги вулқонлар фаолистининг самарадорлигини таҳлил қилсак, сснгги пайтларда ссиш бслганини кузатиш мумкин. Милодий 79 йил Везувийнинг отилиши 3 шаҳарча ва 1 олимни ксмган. Кейинчалик у ён атрофдаги минглаб деҳқонларга кун бермаган.

А­йсфьстлайокуль сса замонамизнинг снг бой ва тсқ қатламларини огоҳликка чақирди. А­ътибор беринг, унинг исми ҳам бир тсда мутахассислар томонидан тузилган тушунарсиз ташкилотларнинг номи каби талаффуз қилиб бслмайдиган даражада мураккаб...
 
А­йсфьстлайокуль голливуд киноларидаги каби ксламли вайронагарчик ҳақида огоҳлантирмоқда: кутаётган жазо инсон боласи тасаввур қила олмайдиган даражада оғир бслади...

info.islom.uz saytidan olindi.

Qayd etilgan


Chustiy  03 May 2010, 16:28:51

2-3 кун олдин, Аҳмад Лутфий Қозончининг "Сснги тсфон" китобларини сқиб тугатдим, вақт стганини сезмаслик ва хаёл чалғимаслик учун китобни асосан жамоат транспортларда сқиганим боис, мутола бироз чсзилди...

Муаллифнинг ушбу китоби ҳам, худди бошқа асарлари каби, жудасм гсзал тарзда ёзилган скан, киши сқиган сари ксз ёшларига ғарқ бслиши муқаррар, гарчи у жамоат жойлада, одамлар орасида бслса ҳам, ксз ёшларини сшириб сқиш имконсиздек...
Жуда зср китоб скан, ксз ёшини тскмоқчи бслганларга сқишни тавсис қиламан...

Qayd etilgan


BelleQizcha  03 May 2010, 17:53:55

Chorsu bozoriga borgandim.. Ikkita lo'li yosh bollar pul sorashyapti.. otgan ketgandan.. Qollari judayam kir yuzlari ku 10 kun boladi yuvilmaganiga.. Pul berganlarni oyoqlarini opishyotgan edi.. judayam tasirlanib ketganman..............

Qayd etilgan


muhibb  04 May 2010, 11:22:40

Kecha Mirzaniyoz domlaning eski ma'ruzalaridan birini eshitib, uxladim. Tushimda katta jome'da ma'ruza qilayotgan ekanlar. Juda ta'sirli. Hamma qatori yig'ladim. To'yib-to'yib yig'ladim.
Afsuski, bu tush edi :( :-[

Qayd etilgan


Mars  07 May 2010, 10:01:25


Qayd etilgan


muhibb  07 May 2010, 11:39:36

Manavini eshitib  :2  :2

http://www.bbc.co.uk/uzbek/uzbekistan/2010/05/100505_cy_andijan_refugee_story.shtml

Nima bo'lishidan qat'iy nazar, BBC degan yozuvni ko'rsam, ensam qotib ketadi.
Andijan degan yozuvni ko'rib, umuman asabim buzilib ketdi.
Sababi nimadan ekan-a?

Qayd etilgan