Payg'ambarlar qissasi (Bolajonlar uchun)  ( 82586 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 ... 19 B


ZUBAIR  10 Mart 2009, 22:58:11

PAYG'AMBARLAR QISSASI

BOLALAR UCHUN
Muallif:

Abul Hasan Nadaviy

MUNDARIJA

Nuhning kemasi
Ibrohim alayhissolatu vassalomning qissasi
Eng go'zal qissa: Yusuf alayhissalom qissasi
Muso alayhissalom qissasi
Fir'avn xonadonidagi mo'min kishi.
Dovud va  Sulaymon alayhimassalomlar qissasi
Ayyub va Yunus alayhimassalomlarning qissalari
Shuayb alayhissalomning qissasi
Iyso ibn Maryam alayhissolatu vassalomning qissasi

MUQADDIMA
Musulmon o'g'il-qizlarim!
Men barcha tengqurlaringiz kabi sizning ham qissa-yu hikoyalarga, ularni eshitish va o'qishga juda-juda qiziqishingizni ko'rib turibman. Lekin, achinarli tomoni shundaki, qo'lingizda faqat mushuk, it, bo'ri, sher va ayiq kabi hayvonlar haqidagi ertaklar...
Ha, bu biz - kattalarning kamchiligimiz. Xudo xohlasa, ushbu kitobchamiz chop etilgan holatda sizlarga yetib boradi...
Aziz o'g'il-qizlarim! Men sizlarning turli bemaza ertaklar va hayvonlar haqidagi hikoyalardan boshqa o'z yoshingizga munosib qissalar topa olmayotganingizdan xijolatdaman. Shu bois, sizga, barcha musulmon farzandlariga atab Payg'ambarlar tarixini yengil uslub bilan bolalar tilida bayon etishga kirishdim. Qo'lingizdagi ushbu kitobcha payg'ambarlar qissasidan siz aziz bolalarim uchun yozilgan birinchi kitobidir. Uni senga hadya qilaman.
Kitobni imkon qadar bolalar tili va tabiatiga yaqin qilib yozdim. Sodda, yengil, tushunarli bo'lishiga, jumlalarning takror-takror kelishiga alohida e'tibor berdim.
Xudo xohlasa, o'tgan payg'ambarlar qissasini yengil uslub, chiroyli bayon va qiziqarli tilda senga tuhfa qilaman. Ularda mutlaqo yolg'on aralashmaydi.
Ey birodarimning o'g'ilchasi – Abdulloh! Alloh sen bilan ota-onang, amaking hamda Islom ko'zini quvonchlarga to'ldirsin. Seni sababchi qilib ushbu xonadonga, butun musulmonlarga otalaring barakotlarini qaytarsin!
Abul Hasan Ali Hasan an-Nadaviy.
NUHNING KEMASI

1 - Odamdan so`ng

Alloh ta`olo Odamning zurriyotiga baraka berdi. Ularning ichida ko`plab e`rkaklar va ko`plab ayollar bor e`di.

Odamning zurriyotlari Yer yuziga tarqalib, ko`paydilar.

Odam qaytib kelsa e`di, zirriyotlarini taniy olmas e`di.

Agar unga: “E`y, Odam, bular sizning zurriyotingiz”- deyilsa, U hayron bo`lar va: “Subhonalloh, bularning hammasi mening farzandlarim va zurriyotimmi?!”- degan bo`lar edi.

Odam zurriyotining ko`p qishloqlari bor edi. Ular ko`p uylar qurgan e`dilar.

Ular yer haydab, ekin ekib kun kechirishar e`dilar.

Odamlar otalari Odamning dinida bo`lib, Alloh ta`ologa ibodat qilishar va Unga biron narsani sherik qilmas edilar!

Odamlar bir Ummat edilar: otalari Odam va robbilari Alloh edi.

Qayd etilgan


ZUBAIR  10 Mart 2009, 22:58:54

2 — Shaytonning hasadi

Iblis va uning zurriyoti bunga qanday rozi bo`lsin? Odamlar qachongacha Alloh ta`ologa ibodat qiladilar?!

Odamlar qachongacha bir-birlari bilan ittifoq va o`rtalarida kelishmovchilik bo`lmay yagona xalq bo`lib yashaydilar?!

Buning bo`lshi mimkin e`mas! Buning bo`lishi mumkin e`mas!

Odamning zurriyotlari jannatga, iblis va uning zurriyotlari jahannamga kirsinmi?!

Yo`q, buning bo`lishi mumkin e`mas! Buning bo`lishi mumkin e`mas!

Zero, iblis Odamga sajda qilmadi va Alloh uni o`z dargohidan quvdi hamda la`nat qildi.

Iblis buning e`vaziga Odamning zurriyotlaridan qasos olib, ular ham Iblis bilan birga jahannamga kirmasinlarmi?!

Albatta, shunday bo`lishi kerak! Albatta, shunday bo`lishi kerak!

Qayd etilgan


ZUBAIR  10 Mart 2009, 23:02:02

3 — Shaytonning fikri

Shayton odamlarni butlarga ibodat qilishlari va o`zi bilan birga jahannamga kirib, jannatga kirmasliklari uchun da`vat qila boshladi.

Shayton Alloh ta`olo shirk (Alloh ta`ologa sherik qilinishi)ni kechirmasligini, undan boshqa gunohlarni hohlasa kechirishini juda yaxshi bilar e`di.

Shuning uchun ham Shayton odamlarni shirk gunohini qilishga va undan keyin jannatga hech ham kirmasliklari uchun da`vat e`tmoqchi bo`ldi.

Buni qanday amalga oshirish mumkin?! Axir odamlar Alloh ta`oloning o`zigagina ibodat qila- yaptilar-ku!!

Agar Shayton odamlarning oldiga borib: "œAllohga ibodat qilmay, butlarga ibodat qilinglar!"- deb aytsa, odamlar uni so`kib, uradilar-ku!

Odamlar: "œUnday gunohni qilishdan Alloh saqlasin! Biz robbimizga sherik qilamizmi?! Butlarga ibodat qilamizmi?! Sen Alloh huzuridan toshlar bilan quvilgan Shaytonsan! Sen iflos Shaytonsan"- deydilar-ku!!

Qayd etilgan


ZUBAIR  10 Mart 2009, 23:03:01

4 — Shaytonning hiylasi

Lekin, Shayton odamlarning ichlariga kiradigan yo`lni topdi.

Ba`zi odamlar Allohdan qo`rqishar, Allohga kechayu kunduz ibodat qilib, Allohni ko`p zikr qilar e`dilar.

Ular Alloh ta`oloni yaxshi ko`rishar, Alloh ham ularni yaxshi ko`rib, ularning duolarini qabul qilar e`di.

Odamlar ham ularni sevishar, ulug`lashar e`di.

Shayton bularni juda ham yaxshi bilar e`di.

U odamlar o`ldilar va Allohning rahmatiga qovushdilar.

Shayton odamlar oldiga borib, u odamlarni tilga oldi va: "œFalonchi, falonchi va falonchi qanday odam e`dilar?"- deb so`radi.

Odamlar: "œSubhonalloh! Ular Allohning do`stlari e`dilar. Ular Allohga duo qilisalar Alloh ularning duolarini qabul qilar va nimani so`rasalar berar e`di"- deb javob berdilar.

Qayd etilgan


ZUBAIR  10 Mart 2009, 23:04:16

5 — Solih kishilarning suratlari

Shayton: "œUlarga bo`lgan qayg`ularingiz qanday?!"- dedi.

Odamlar: "œQayg`umiz buyuk!"- dedilar.

-         Ularni nega har kuni ko`rib turmaysizlar?

-         Buning qanday iloji bor, axir ular o`lib ketdilar-ku?!

-         Ularning suratlarini chizib, har kuni e`rtalab ularga bir qarab qo`yinglar.

Iblisning so`zlari odamlarga ma`qul keldi va ular solih odamlarning suratlarini chizdilar.

Odamlar u suratlarga har kuni qarashar va solih odamlarni xotirlar e`dilar.

Qayd etilgan


ZUBAIR  10 Mart 2009, 23:04:38

6 — Suratlardan haykallarga

Odamlar suratlardan haykallarga o`tdilar.

Odamlar solih odamlarning ko`p haykallarini yasadilar va uylari hamda masjidlariga qo`ydilar.

Ular Alloh ta`ologa biron narsani sherik qilmas e`dilar.

Odamlar bular solih odamlarning haykallari e`kanini bilar e`dilar.

Haykallar odamlarga foyda, zarar va rizq bermaydigan toshdan qilingan e`kanini bilar e`dilar. Biroq, ular bu haykallar bilan tabarruklanishar va ularni ulug`lar e`dilar. Chunki ular solih kishilarning haykallari e`di.

Odamlar ichida haykallar ko`paydi va haykallarni ulug`lash rivojlandi.

Ular ichlaridan bir solih odam vafot e`tsa uning haykalini yasashar va bu haykalni uning nomi bilan atashar e`di.

Qayd etilgan


ZUBAIR  10 Mart 2009, 23:05:44

7 — Haykallardan butlarga

U odamlar vafot e`tdilar. Ularning bolalari otalarining haykallardan tabarruklanishlari va ularni ulug`laganlarini ko`rar e`dilar.

Ular otalarining haykallarni o`pganlari, qo`llari bilan silaganlari va ular oldida duo qilganlarini ko`rar e`dilar.

Ular otalarining haykallar oldida bo`yinlarini e`gganlari, ruku` qilganlarini ko`rar e`dilar.

Bolalar otalarining qilgan ishlariga haykallarga sajda va qurbonliklar qilish hamda ulardan o`z e`htiyojlarini so`rashni qo`shdilar.

Shunday qilib bu butlar xudolarga aylandi. Odamlar ularga ilgari Allohga ibodat qilganlaridek, ibodat qila boshladilar. Odamlar ichida xudolar ko`paydi: bunisining ismi Vadd, bunisiniki Suva`, unisiniki Yag`us, bunisiniki Yauuq va unisiniki Nasr e`di.

Qayd etilgan


ZUBAIR  10 Mart 2009, 23:06:34

8 — Allohning g`azabi

Alloh odamlarga qattiq g`azab qildi va ularni la`natladi.

Alloh nega ularga g`azab va la`nat qilmasin?! Axir, Alloh ularni shuning uchun yaratib rizq berganmidi?!

Ular Allohning Erida yurib, Allohga kofir bo`lmadilarmi?!

Ular Allohning rizqini eb, Allohga sherik qilmadilarmi?!

Bu katta zulm-ku! Bu katta zulm-ku!

Alloh odamlarga g`azab qildi: yomg`ir yog`dirmay, odamlarni qiyin ahvolga soldi. Odamlar ichida nasl va hosillar ozayib ketdi.

Lekin odamlar buni tushunmadilar va tavba qilmadilar.

Qayd etilgan


ZUBAIR  10 Mart 2009, 23:07:27

9 — Rasul-payg`ambar

Alloh ta`olo ularning ichidan ular bilan gaplashib, ularga nasihat qiladigan bir e`rkakni o`z tarafidan e`lchi qilishni hohladi.

Zero, Alloh har bir odam bilan gaplashib: "œSen unday qil! Sen bunday qil!"- deb aytmaydi. Axir podshohlar ham odamlar bilan alohida-alohida gaplashmaydilar-ku!

Podshohlar ham har bir odam oldiga kelib: "œUnday qil, bunday qil!"- demaydilar-ku!

Podshohlar odamlardan biri, hamma ularni ko`rishi va so`zlarini e`shitishi mumkin. Ammo Allohni hech kim ko`ra olmaydi, e`shita olmaydi va U bilan hech kim gaplasha olmaydi. Bunga Alloh hohlagan paytda Alloh hohlagan odamlargina qodir bo`la oladilar.

Alloh ta`olo odamlarga ular bilan gaplashib, ularga nasihat qiladigan e`lchi yuborishni hohladi.

Qayd etilgan


ZUBAIR  10 Mart 2009, 23:08:17

10 - Insonmi, farishtami?

Alloh ta`olo bu e`lchining insonlardan, odamlar taniydigan, so`zlarini tushunishadigan birisi bo`lishini hohladi. Axir e`lchi farishta bo`lsa odamlar: "œBiz kimu, u kim! U farishta, biz insonmiz-ku?!

Bizlar eb-ichamiz, bizning xotinlarimiz va bolalarimiz bor. Biz Allohga qanday ibodat qilamiz?!"- der e`dilar.

E`lchi agar inson bo`lsa, shinday der e`di:

"œMen ham eb-ichaman. Mening ham xotinim va farzandlarim bor. Men Allohga ibodat qilaman, sizlar nega ibodat qilmaysizlar?". E`lchi agar farishta bo`lsa odamlar shunday der e`dilar:

"œSen chanqamaysan, sening qorning ochmaydi. Sen kasal bo`lmaysan, o`lmaysan. Shuning uchun ham Alloh ta`ologa ibodat qilib, Uni doimo zikr qilasan.

Biz e`sa insonmiz: chanqaymiz, qornimiz ochadi, kasal bo`lamiz, o`lamiz. Shunday e`kan, qanday qilib Allohga ibodat qilib, Uni zikr qilaylik".

E`lchi agar inson bo`lsa shunday der e`di:

"œMen ham sizlar kabi chanqayman, och qolaman, kasal bo`laman, o`laman. Men Allohga ibodat qilaman, Uni zikr qilaman. Nega sizlar Allohga ibodat qilib, Uni zikr qilmaysizlar?!".

Natijada, odamlar hech qanday sabab topisha olmay, mot bo`lar e`dilar.

Qayd etilgan