Taloq xaqida  ( 2253 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Kamoldin  28 Yanvar 2013, 14:47:26

Assalomu alaykum iltimos menga taloq xaqida tushincha bersangiz

Qayd etilgan


Mahdiyah  28 Yanvar 2013, 15:35:04


ТалоÒ›нинг маъносиТалоÒ› ссзи (насара бобидан) масдар (иш Ò³аракат номи) бслиб, луÒ“атда Ò›айдни кстариш, озод Ò›илиш, айрилиÒ›ни ихтиёр Ò›илиш каби маъноларни англатади. Шаръий истилоÒ³да, тезлик билан никоÒ³ ришталарини узушдир. Ò²азрати мавлоно АбдулÒ³ай Лакнавий "œÒ²идос" Ò³ошиссида Ò›уйидагиларни ёзган:"ТалоÒ› луÒ“атда Ò›айдни кстариш, фаÒ›иÒ³лар истилоÒ³ида, никоÒ³ битми (ижоб ва Ò›абул) ни махсус лафзлар воситасида кстариб, никоÒ³ риштасини тугатиш номига талоÒ› дейилади [1]

ТалоÒ›нинг Ò³аÒ›иÒ›ати
ТалоÒ› ижоб ва Ò›абул ёрдамида икки бегона ср ва аёл сртасида пайдо бслган муÒ³аббат ришталарини тугатувчи Ò³укмлар мажмуасидир. Бир жону бир тан бслган ср-хотин Ò›албида куртак ёзган орзу-истаклар талоÒ› орÒ›али парча-парча бслиб кетади. ТалоÒ› Ò³ар бир Ò›авм ва слатда мавжуддир. Лекин, бизнинг шариати исломиснинг покиза Ò³аёт низоми бошÒ›а дин ксрсатмаларидан тубдан фарÒ› Ò›илади. Исломий талоÒ› дастурининг Ò›адру Ò›иммати бошÒ›а дин ва миллатларда мавжуд талоÒ› низоми билан солиштириб ксришда намоён бслади. Шу боис исломий талоÒ› низомига киришишдан олдин бу борада бошÒ›а динлар тутган йслларни ксриб чиÒ›иш маÒ›садга мувофиÒ›.

davomi: [/size]http://islom.uz/content/view/2921/108/[/color][/font][/size]

Qayd etilgan


Muxsiya  22 Mart 2013, 11:04:59

Eng yaxshisi  arshni larzaga keltiruvchi ushbu so'zni lug'atingizda olib tashlang

Qayd etilgan