БАХТЛИ ОИЛА  ( 87510 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 24 B


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:58:24

А­р-хотиннинг жинсий ҳаёти

Бутун жонли мавжудотлар оламида сркак билан урғочи сртасида табиий бир майл бор. Инсонларда бу майл ҳам жинсий туйғу, ҳам севги тарзида ксринади.

Турмуш қуриш бу майлни шаръий тарзда қондирилишини таъминлайди.

"Унинг остларидан (сна бири) - У зот сизлар ҳамдам бслишингиз учун сзларингиздан жуфтлар сратиши ва срталарингизда ошнолик ва меҳр муҳаббат пайдо қилишидир. Албатта бунда тафаккур қиладиган қавм учун ост-ибратлар бордир".

А­ркак-аёл сртасидаги жинсий истак "шаҳват" калимаси билан ифода стилади. Бу истакнинг инсонга берилишида икки ҳикмат бор.

1. Дунёдаги лаззатларнинг снг устуни бслган жинсий истакни қондиришидан меъёр олиниб, абадий ҳаётда инсонларга бериладиган роҳат ва лаззатлар ҳақида уларни хабардор қилиш.

2. Инсон наслининг давомини таъминлаш.
Аллоҳ инсонда бундай майл сратмаганида турмуш қуришдан ҳам кулфатли нарса бслмас сди. Шундай скан сри-хотин бир-бирларининг жинсий қондиришлари ва ношаръий йслларга кириб кетишдан ҳимос қилишади. Ҳақиқатда аёллик ва срлик бир санъатдир. Бир-бирларини ҳар томонлама қондириш ва оилани ҳузур ичида бошқариш санъати ҳисобланади.

Оила бахтини снг аҳамистли унсурларидан бири жинсий қониқишдир. Оила бузилишининг бош сабабларидан бири, сри-хотин орасидаги жинсий қониқмаслик бслади.

Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) жинсий алоқа билан боғлиқ саволларни тсғри қабул қилиб, одоб ва назокат меъёри билан маъқул бир шаклда бу саволларга жавоб берганлар. Зеро, Ислом одоб динидир. Ҳақиқатгсйдир. Инсон туғилишидан бсладиган сҳтиёжларни инкор қилмайди, аксинча, шаръий йсл билан қондирилишини таъминлайди.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 15:59:45

Шаръий алоқа ибодатдир

Мусулмоннинг ҳаромдан сақланиши вожиб. Шаҳватни ҳалол йсл билан қондириш ибодатдир. Турмуш қуриш — суннат. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.)нинг суннатларига тобе бслиш бир ибодатдир.
Исломга ксра, жинсий кучни бекор қилиш жоиз смас.

Саъд ибни Абу Ваққос дейди: "Усмон ибн Мазъун дунёдан ва аёллардан сзини тортиш учун А асулуллоҳдан рухсат ссради. Лекин А асулуллоҳ (с.а.в.) унга рухсат бермадилар. Агар рухсат берганларида биз ҳам сзимизни бичардик".

Амр ибн Аснинг сғли Абдуллоҳ жуда ҳам ссфи одам сди. Отаси уни насабли бир аёлга уйлантирди. Амр ибн Ас келинидан сри ҳақида ссради.

Келин дедики: "Қандай схши одам! Ҳалигача мен бир ётоқда ётмади. Унга аёл бслганимдан бери жинсий алоқада бслмадим".

Вазист бу тарзда бслгач Амр ибн Ас буни Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.)га айтди. Лайғамбаримиз Амр ибн Асга сғли Абдуллоҳни келтиришни буюрдилар. Абдуллоҳ келди. А асулуллоҳ (с.а.в.) ундан:
- Кундузни рсза, кечани намоз билан стказаётган скансан, шундайми? - деб ссрадилар. Абдуллоҳ:
- Ҳа, сй, А асулуллоҳ, - деди. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.):
- Бундай қилма, баъзан рсза тут, баъзан тутма, баъзан ухла, баъзан намоз сқи. Зеро, сенинг устингда жасадинг, ксзларинг ва аёлингнинг ҳаққи бор, - дедилар. Ҳадисдан англашилганидай, айниқса, уйлангандан кейин жинсий ҳаётдан кечиш тсғри смас. Бу турмуш сртоқ ҳаққига риос қилмасликдир. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) кспларни ҳайрон қолдирган шу гапни айтдилар: "Сизлардан бирингизни турмуш сртоғи билан жинсий алоқада бслишида садақа савоби бор".
Саҳобалар ссрадилар:
- Бизлардан биримиз жинсий истагимизни қондирсак, қандай савоб берилади? А асулуллоҳ (с.а.в.):
- Биттангиз зино қилсангиз гуноҳ бслади, тсғрими? Худди шундай аҳли аёл билан муносабатда бслиш савоб иш ҳисобланиб, савоб берилади.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 16:00:32

А­р-хотиннинг жинсий вазифалари

1. Таклифни қабул қилиш. А­р-хотинлардан бири жинсий истакда бслса, соғлик томонида ёки бошқа бир узри бслмаса, бу истакни қабул қилиши керак. Акс ҳолда орага совуқчилик тушиб ва фаҳш йслларга кириб кетиши мумкин. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) шундай деганлар:
"Бир сркак аёлини тсшакка чақирганда келмай, срини ранжитса, фаришталар бу аёлга срталабгача лаънат сқишади".
Шундай савол туғилиши мумкин: Аима аёл работми? Унинг ҳам ич дунёси, завқи, орзуси бор. А­ри билан у пайтда жинсий алоқада бслишга руҳан тайёр бслмаслиги мумкин? Буларни сътиборга олиш керак смасми?
Бу сътироз тсғри. Аёлда ҳам асаб чарчаши, руҳий сиқилишлари бслиши табиий. Лекин аёлнинг бу ҳоли срини асабийлаштириб, унинг ҳузурини бузиш ҳаққини бермайди.
А уҳий бир азобда бслса, буни срига муносиб равишда тушунтириб, унинг тушунишини кутади. сша пайтда лаънатдан қутулган бслади. Аксинча, срнинг таклифини сабабсиз рад стса, маъзур ҳисобланмайди. Аёл счоқ бошида бслса ҳам срининг таклифига рози бслиши лозим. Бунда бир ҳикмат бор. А­ркаклар жинсий истакни тсхтатиш борасида аёлларга нисбатан заифдир. А­ркакнинг бу чидамсизлигини билан Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) шундай деганлар:
"Сизнинг жинсий истагингизни қсзғатувчи бир аёл
ксрганингизда аёлингиз билан сҳтиёжингизни қондиринг".
Айниқса, ҳозирги кунда сркакларнинг жинсий истакка жуда ҳам мойил сканликларини ксз олдимизга келтирадиган бслсак, аёллар срларини уйга боғлаш учун бор меҳру муҳаббатларини, маҳоратларини ишга солишлари даркор.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 16:02:10

2. Жинсий кучни ҳимос қилиш. А­р-хотинлар жинсий томондан бир-бирларини қондирадиган жинсий кучга сга бслишлари ва уни ҳимос қилишлари керак. Айниқса сркак сзини жинсий заиф ҳис қилса, кучли бслишнинг чораларини излаши керак. А­ркакнинг жинсий қониқиш ҳаққи бслганидай аёлни ҳам айни шаклда ҳаққи бор.

"Ва схши амалларда улар (аёллар) учун зиммаларидаги срлари олдиларидаги бурчлари баробарида ҳуқуқлари ҳам бор" (Бақара сураси, 228-ост).

Агар ср тсшакда хотинининг сҳтиёжини қондиришдан сзини ожиз билса, у ҳолда аёлининг номусини сақлаш учун сркаклик кучини ва шаҳватини орттирувчи дорилар олиши керак. Акс ҳолда аёли судга мурожаат қилиб, ажрашиши мумкин. Агар даволаш имкони бслмаса, судс ср-хотинни ажраштиради. Аёл табиатли (хунаса), сркаклик аъзоси кесилмаган ва шаний тсрвалари бслмаган кимсаларнинг аёллари ҳам ажралиш ҳуқуқига сга.

Айни шу тарзда аёлда ҳам жинсий алоқага тссиқ бсладиган ва давосиз камчиликлар бслса, бу ҳолда ҳам ажрашиш мумкин.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 16:02:36

3. Безаниш ва покизалик. А­р-хотин ҳар жиҳатдан бир-бирлари учун жозибадор бслишлари керак. Зотан, мусулмонга ксримсиз бслиш срашмайди. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.):
"Қиёфатларингизни ва отларингизни ксримли қилингларки, инсонлар орасида сътибор қозонинг" дес мусулмонларни бармоқ билан ксрсатиладиган инсон бслишини истаганлар.
Бир одам сочи, соқоли жулдур ҳолда А асулуллоҳ (с.а.в.)ни ёнига келган сди. Лайғамбар (с.а.в.) унга қиёфасини тузатишга ишора қилдилар. У қиёфасини тузатди. Кейин Лайғамбаримиз (с.а.в.):
"Шайтон каби сочи жулдур келгандан, бу тарзда тартибли бслиши схши смасми" дедилар.
Ибн Аббос дедики: "Аёлим мен учун қандай безанса, мен ҳам у учун безанаман. Ундаги бутун ҳақларини истамаспманки, у ҳам мендан бутун ҳақларини истамасин". Олимлар дедиларки, сркакнинг безаниши вазистга қараб, ёқимли шаклда бслиши керак.
А­ркак киши ораста бслсинки, аёлига ёқсин ва аёлининг ксзи бошқа сркакларда бслмасин. Бундан ташқари гсзал ҳид, тишларни мисвоклаш, вужуддаги кирларни ва ортиқча жунларни тозалаш, тирноқларни олиш жудасм зарурдир.
Акс ҳолда аёлининг кснгли совиши ва бошқа сркакларга ксз тикиши мумкин. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) айтганларидай, Бани Исроил орасида фаҳш ёйилишига срларнинг аёллари учун безанмаслиги сабаб бслган.
Бир аёл жулдур ва ёқимсиз қиёфали сри билан Ҳазрати Умарнинг ёнига келиб, шундай деди:
- А­й, мсъминларнинг амири! Мени бу одамдан қутқар.
Умар унинг срига қараб аёл нимага нафратланаётганини тушунди ва атрофларидаги бир кишига уни чсмилтириб, тирноқларини, сочларини олдиришини, кийим олиб келинишини буюрдилар. Ҳазрати Умарнинг (р.а.) истаги бажарилиб, одам тоза ҳолатда келгач, Умар одамга аёлини қслидан тутишини амр қилди. У киши ушагач, аёли ҳижолат бслиб:
- А­й Абдуллоҳ! Мсъминларнинг амири ёнида шундай қиладами, деди ва бирга чиқиб кетдилар. Умар ёнидагиларга:
"Аёлларингизга шундай покиза ва тартибли муносабатда бслинг.
Уларнинг сизлар учун қандай безаниб, покиза бслишини истасангизлар, улар ҳам сизнинг шундай тоза бслишингизни истайдилар".
Мсъминнинг хусусисти тоза бслишдир. Таҳорат, ғусл, мисвок Ислом атамаларидир. Анас ибн Молик дедики: "Мсйловларни тузатишга, қслтиқ ва жинсий аъзолар тукларини, тирноқларни олишга қирқ кундан ортиқ вақт давомида лоқайд бслмаслик амр қилинди".
Тиш тозалиги, оғиз тозалиги соғлиқ ва жинсий алоқа тарафидан жуда аҳамистлидир. Ҳазрати Умар (р.а.) срини оғиз ҳидидан арз стган аёлнинг талабини қонуний деб ҳисоблаб, ажрашиши учун унга товон берганлар.
Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) тиш тозалигига жуда аҳамист берганлари учун ҳар таҳоратда мисвок ишлатганлар. Ушбу ҳадис шариф ҳам машҳурдир:
"Агар умматимга қийин бслмаслигини билганимда ҳар намоздан олдин мисвок ишлатишларини буюрардим".

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 16:03:04

4. Атир ишлатиш.
Гсзал ҳидни жинсий жозибани орттириши ҳақиқатдир. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.):
"Менга дунёнгиздан уч нарса ёқади. Хушбсй ҳид, солиҳа аёл ва ксзимнинг нури -намоз" деганлар.

5. Аёлнинг безаниб тозаланиши.
"Ксз ксрди, кснгил севди" дейишади. Демакки, кснгилга борадиган йсл ксздан стади. Бундан ташқари оталаримиз "икки ксз бир юзга қарайди" деганлар. Шундай скан, ксзларнинг «ҳаққини бериш» керак.
Уйнинг аҳволи инсон ҳамма вақт бирдай бсла олмайди. Кийим юваётган пайтда, уйни тозалаётган пайтда, иш билан машғул бслаётган пайтда тартибли бслиш душвор. Лекин ишлар тугагач, ксзга хуш ёқмайдиган қиёфа сзгариб, схши ва тартибли кийимларни кийиш лозим.
А­р-хотинлар имкон даражасида бир-бирларини ифлос ҳолда ксрмасликлари керак. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) бу борада ҳам ибрат ксрсатганлар. Сафардан қайтишда шошиб уйга кирмай, Жобир ибн Абдуллоҳга шундай деганлар:
"А­й Жобир! Мадинага кечқурун келганингда дарров уйингга кирма. Аввал келганингни билдир. Токи сридан узоқ бслган аёл сзига қараб, у ёқ бу ёғини тозалаб, ораста бслиб олсин".
Лайғамбаримизнинг бу тавсисларида ссзсиз аҳамистли ҳикматлар бор. А­р сафарда -узоқда бслган пайтда аёл уй тартиби ва сз қиёфати билан ортиқча қизиқмайди. А­р сафардан қайтгач, уйнинг ва аёлининг тартибсизлигидан безовта бслиши мумкин. Шунинг учун унга хабар бериб келиш ва аёлга срини тартибли тарзда кутиб олиши учун имконист бериш керак.
Аёл сри ва сз завқи учун безаниши керак. Бугун мода номи остида безанаётган аёллар кспроқ бошқа сркакларнинг сътиборини тортмоқдалар.
Уйда гсзал кийинган аёл фақат срининг завқи учун смас, айни пайтда уни бошқаларига қаратмаслик ва ксзини ташқарида қолишдан сақлаш учундир. Қисқаси оила саодатига сос солмаслик учун кийинади. А­рини уйга тортиш, унга гсзал ксриниш ва сзига боғлаб олиш учун схши кийинган аёлнинг бу ҳаракати нафл ибодат ҳукмидадир. А­ркакларга ҳаром қилинган олтин ва ипак ишлатишни аёлларни ҳалол қилинишининг ҳикмати шундадир.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 16:03:25

Кийимда уч хусусист мавжуд:
1. Аврат жойларни бекитилиши.
2. Совуқдан, иссиқдан сақлаши.
3. Гсзаллик ва сътибор қозониш.

Аёл сри учун юз пардози қилиши керак. Юзни, ксзни турли хил рангларга бссб маймун шаклига кириш шарт смас. Уста аёл моданинг таъсирида Аллоҳ сратган гсзал сиймони юз пардози қиламан деб дуч келган рангга бссмайди. Ҳам безанади, ҳам енгил ва оддий бир пардоз билан табиий гсзаллигига гсзаллик қсшиб, срига снада гсзал ксринади. Шу тариқа срини бегона аёлларни тузоғига тушишидан қутқаради.

Аёлларга муҳим тавсислар:
А­рларингизни сиздан совиб кетишини, бошқа аёл тузоғига тушишини ва кснгилларини бошқа бировларга беришини истамасангиз ва умр бсйи бахтли бслиш орзусида бслсангиз сзингизга схши қаранг... Уйингизда чиройли кийининг, срингизга ҳар доим гсзал ксринишга ҳаракат қилинг. Ташқарига чиққанда Аллоҳ буюрганидай сранинг. Шундай қилиш билан ҳам сз оилангизни, ҳам бошқа оилаларни бахтли қилган бсласиз.

Кспгина оилаларда ср-хотин орасидаги келишмовчилик ва ажрашишларга аёлларнинг уйда сзларига лоқайд бслиб, ксчага чиқаётганда безаниб, очиқ-сочиқ чиқишлари сабаб бслади.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 16:04:02

Хинали аёл
Араб тилшуносларидан Асмои чслда саёҳат қилиб юриб, аралаш-қуралаш кийинган, қслига хина сурган бир аёлни учратиб қолади. А­ътибор билан қараб, аёлнинг айни вақтда тасбеҳ айтиб, зикр билан машғул бслганини ксради. У ҳайрон бслиб:
- Хоним! Ксринишинг билан бу ҳолинг бир-бирига қанчалар қарама-қарши. Бу пардоз нима, бу тасбеҳ нима? - деб ссради.
Аёл унга шундай деб жавоб берди:
- Менинг икки йслим бор. Бири ҳеч ташламаган ибодатим. Иккинчиси сса ксрганингиздай гсзал кийинишим.
Олим айтади: тушундимки, аёл жуда ҳам диёнатли ва сри учун пардоз қилмоқда скан.
Демак, гсзал кийиниш билан диндорлик бир-бирига тескари смас. Аксинча, диндор бир аёлнинг сри учун пардоз қилиши лозим.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 16:04:33

Лардознинг меъёрлари
Аёллар пардоз қиларкан, асло меъёрлардан чиқмасликлари керак. Аввало пардозни срлари учун қилишлари керак.

Аёл, айниқса, ҳайз кунларида атир сепиши ва бу билан ҳайзнинг ёқимсиз бсйидан сақланиши лозим.

Бегона сркаклар учун кийиниб, пардоз қилишлари, атир ишлатишлари диний ва ахлоқий томондан хавфлидир. Хушбсй атирлар сепиб бегона сркакларнинг сътиборини жалб стиш учун ташқарига чиқиб юрган аёл гуноҳкор ҳисобланади. Зеро, хушбсй ҳид жинсий туйғуларни жунбушга келтиради. Масжидга кетаётган аёл атир сепиши мумкин смас. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.): "Ҳар қандай аёл атир сепиб ҳидини ҳис стишлари учун жамоатни ёнига чиқса, у зино қилган бслади. Чунки хушбсй ҳид зинога ундайди, -деганлар.

Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.) қошини кичрайтирган аёлга лаънат айтганлар. Лекин баъзи олимлар аёлнинг юзида ёмон бслиб чиқиб турган тукларни срининг рухсати билан юлиши жоиз деганлар. Ибн Обидин ёмон тукларни юлиш бу мақсадда қилинса мустаҳаб дейди. Лекин буларни бошқаларга гсзал ксриниш учун ва туғилишдан бирлашган қошларни юлиш жоиз смас.

Qayd etilgan


Hanafiy  13 Aprel 2009, 16:04:50

А­пилаяион тук олиш ҳам шундайдир. «А­пилаяион» игна ва бошқа асбоблар билан тук илдизларини ёқилиши ва тукларни қайтадан чиқишини тссадиган операяисга берилган номдир. Аёлнинг табиий ксринишини бузадиган тукларни олиш зарар қилмайди.

Исломда гсзал бслиш учун табиий сратилишни бузадиган тарзда қилинадигин сстетик жарроҳлик ман қилинган. Ҳазрати Лайғамбар (с.а.в.):

"Гсзаллашиш учун баданига чиздирган ва чизган қошларни юлган ва юлдирганга, тишларини сийраклатиб олдирганга, шу тариқа Аллоҳнинг сратганини сзгартирганларга лаънат бслсин" деганлар.

Бахтсиз ҳодиса, ёнғин ва бошқа сабаб билан пайдо бслган организм бузуқликларини сски ҳолига келтириш, ҳуснбузарларни олдириш, тишларни тузаттириш, ортопедис бузуқликларини тузаттириш даволашга киргани учун гуноҳ ҳисобланмайди.

Qayd etilgan