Oqoltin tumani haqida ensiklopediyalarda  ( 6081 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


muxbir  20 Iyul 2009, 09:35:04

ОҚОЛТИА ТУМААИ - Сирдарё вилостидаги туман. 1971 й. 29 авг.да ташкил стилган. Шим.дан Крзоғистон А еспубли-каси, шим.-ғарбдан Жиззах вилостининг Мирзачсл, жан.-ғарбдан Дсстлик туманлари, жан.дан вилостнинг Шароф А ашидов, шим.-шарқ, жан.-шаркдан Мирзаобод ва Меҳнатобод туманлари б-н чегарадош. Майд. 0,57 минг км2. Аҳолиси 51,3 минг киши (2003).
О.т.да 6 қишлоқ фуқаролар йиғини (Андижон, Бсстон, Сардоба, Фарғона, Шодлик, Ғалаба) бор (2003). Маркази — Сардоба қишлоғи.

Табиати. А ельефи, асосан, текислик бслиб, Мирзачсл даштидан ибо-рат. Тупроклари турли хил бсз тупроқ. Баъзи хсжаликларда ер ости сувлари юза, бу ерларда шсрхок тупроқлар тарқалган. Шсрланишга қарши очиқ ва ёпиқ коллекторлар қурилган. Ерлар Жан. Мирзачсл канали ва Марказий тармоқ каналидан суғорилади. Иклими кескин континентал. Қиши совуқ. Кучли со-вуқшамоллар ссади. Янв.да т-ра —15°, —20°гача пасасди. Ази иссиқ, июлда сртача т-ра 30°. Аҳён-аҳёнда гармсел ссади. Гармселга қарши дарахтзорлар барпо қилинмокда. Баҳор серёғин. Март, апр.да йиллик ёғиннинг 70% ёғади. Ав-войи ссимликлардан, снтоқ, шувоқ, юлғун, оқбош, тусқорин ва б. ссади.
Аввойи хайвонлардан бсри, чисбсри, ондатра, қуён, тулки, юмронқозиқ, тошбақа, турли хил илонлар, калтаке-саклар; қушлардан чсл бургути, калхат, бойсғли, гуррак, попишак, ссфитсрғай, булбул, зоғча, тоғ майнаси ва б. бор.

Аҳолиси, асосан, сзбеклар, шунингдек, қозоқ, тожик, рус, татар ва б. миллат вакиллари ҳам сшайди. Ахрлининг сртача зичлиги 1 км2 га 90 киши (2003).

Хсжалиги. Лахтачилик туман хсжалигининг асосий тармоғидир. Ту-манда жами ер майд. 36,9 минг га дан зиёд. Шундан 19,9 минг га ерга пахта, 14,1 минг га ерга донли скинлар, шунингдек, сабзавот ва полиз скинлари, беда скилади, мевазор, токзор ва тут-зорлар бор. Корамол боқилади, пилла етиштирилади. Туманда пахта тозалаш корхонаси, 22 умумий таълим мактаби, 3 коллеж, кутубхоналар, клублар, марказий касалхона, поликлиника ва б. тиббий муассасалар мавжуд.

Ўзбекистон Миллий А­няиклопедисси

Qayd etilgan