Toshkent shahar tumanlari haqida ma'lumotlar  ( 18556 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:15:29

Тошкент шаҳри туманлари

Акмал Икромов тумани — Т.даги маъмурий-ҳудудий бирлик. 1977 й. Чилонзор ва Октсбрь (ҳоз. Шайхонтоҳур) туманларини ихчамлаштириш мақсадида, улар ҳудудида ташкил стилган. Давлат арбоби Акмал Икромов номига қсйилган. 1977 й.дан ҳоз. чегарасида жан. ва жан.шаркдан Заргарлик ва Қатортол ксчалари билан бошланиб, ғарб ва шим.ғарбда автомобиль ҳалқа йслига туташади. Майд. 2797 га, жумладан, кскаламзор ерлари — 1124 га. Аҳолиси 228,3 минг киши (2004). Ксчалар сони 424 тани ташкил стиб, шундан 8 таси марказий ҳисобланади. Асосий автомагистраллари: Лутфий, Ҳамроқул Турсунқулов, Фарҳод, Султон Сегизбоев, Уйғур, Аазарбек, Зиё Сайд, Тсқимачи ксчалари ва Кичик ҳалқа йсл. Туманда 50 та маҳалла мавжуд.
Туман ҳудудида қуйидаги саноат корхоналари: заргарлик зди, булкакондитер, сут ктлари, «Тошкентсут» акяисдорлик жамисти, «Фонон» зди, «ОсиёФуд» нон маҳсулотлари корхонаси, «Чевар» тикувчилик ишлаб чиқариш. бирлашмаси, «Газавтоматика» корхонаси, «Тошинтерм» Ўзбекистон — Хитой, «Шайхонтоҳуртекстиль» ксшма корхоналари, Тошкент механизаяис воситалари ва жиҳозлари ҳамда станоксозлик тажрибаскспериментал механика зди, тсқимачилик ктининг 4йигирувтсқув фкаси, 13 автотранспорт ва 5 қурилиш ташкилоти мавжуд. Туманда Жаҳон тиллари унти, Давлат солиқ академисси, юридик коллежи, санъат интернат мактаби, 3 та академик лияей, 5 касбҳунар коллежи, 37 умумий таълим мактаби, 53 болалар боғчаси ва сслиси, 8 даволаш сслиси, 6 даволашпрофилактика муассасаси, 22 поликлиника, 6 оилавий поликлиника, 5 касалхона ва диспансер бор. Туман аҳолисига 512 озиқ-овқат ва 550 саноат моллари дскони, 420 маиший хизмат ксрсатиш шохобчаси хизмат қилади. 2 маданист уйи, 8 жамоат кутубхонаси, «Ватан» кинотеатри, Акмал Икромов номидаги маданист ва истироҳат боғи бор. Турар жой фондининг умумий фойдали майд. 3486 минг м2 (2004). Туманда қурилиш ишлари 1966 й.дан бошланган. Т. ни реконструкяис қилиш ва ривожлантириш Бош планига мувофиқ туманда катта қурилиш ишлари олиб борилмоқда; 70, 72 АТС, стоматологис поликлиникаси, маиший хизмат ксрсатиш шохобчалари, «Карвонсарой бозори», «Ўрикзор», «Гулистон» турар жой массивлари, болалар боғчалари, мактаблар қурилиб ишга туширилди. Фарҳод ва Уйғур ксчалари кенгайтирилди.

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:15:42

Бектемир тумани (1990 й. гача Ааримонов) — Т. даги маъмурий-ҳудудий бирлик. 1960—81 й.лар Бектемир шаҳарчаси: 1973—90 й.ларда шаҳар, 1981—90 й.ларда давлат ва жамоат арбоби, ёзувчи Ааримон Кербалай Аажаф угли Ааримонов (1870—1925) номи билан юритилган. 1990 й. дан Т. таркибидаги Бектемир тумани. Чирчиқдарёсининг чап соҳилида. Бу даре Бектемир туманини бошқа туманлардан ажратиб туради. Майд. 1,83 минг га, шу жумладан кскаламзорлаштирилган ҳудуди 0,012 минг га. Аҳолиси 29,9 минг киши (2004). Ксчалар сони 45 та. Асосий йирик ксчалари: Ҳусайн Бойқаро, Оҳангарон шоҳксчаси, Бектемир. 12 та маҳалла мавжуд. Туман ҳудудида «Ўзсматана», «Агрокерамика», «Мирмакс» қсшма корхоналари, 17 саноат корхонаси, шу жумладан, Тошкент мотор, «Иргидромаш» ва б., 9 транспорт муассасаси, «СредазВАИИгидромаш» и. т. института, 5 умумий таълим мактаби, мусика мактаби, болалар спорт мактаби, 13 болалар боғчаси, 16тиббиётдаволаш муассасаси, 4 поликлиника бор. Туманда 522 йирик ҳамда кичик срта бизнессубъектлари фаолист ксрсатади, шундан 44 таси хорижий инвестияислар иштирокида тузилган корхоналардир. Туман аҳолисига 11 озиқ-овқат, 4 саноат моллари, 7 аралаш моллар дсконлари, универмаг, 30 овқатланиш корхонаси, маиший хизмат ксрсатиш шохобчалари хизмат қилади. 5 жамоат кутубхонаси, клуб, маданист уйи, кинотеатр, 10 дан зиёд болалар спорт майдончалари, теннис корти, 2 футбол майдони бор.
Туманда Ўрта Осиёда сгона бслган «Гольфклуб» ташкил стилган.

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:15:56

Мирзо Улуғбек тумани (1935 й.гача — Лролетар тумани, 1992 й.гача Куйбишев тумани; 1992 й. майдан Мирзо Улуебек тумани) — Т.даги маъмурий-ҳудудий бирлик. 1929 и. ташкил қилинган. Ҳоз. чегараси 1978 й. дан буен сзгармаган. Т.нинг шим.шарқий қисмида жойлашган. Т. маркази (Амир Темур хиёбони)дан бошланиб, шим.шарқий томонга, Тошкент автомобиль ҳалқа йслигача боради. Феруза мавзеси, Тошкент трактор зди, Улуғбек шаҳарчаси ғам туман ҳудудига киради. Майдони 3,2 минг км2, шу жумладан, кскаламзорлаштирилган ҳудуд — 0,579 минг га. Аҳолиси 247,6 минг киши (2004). Туман ҳудудида тарихий ва маданий ёдгорликлардан Кирха (1892) сакланган. Ксчалар сони 532 та. Асосий магистраллари: Лушкин, Ларкент, Темур Малик, Оққсрғон ксчалари, Буюк ипак йсли шоҳксчаси, Ҳабиб Абдуллаев ксчаси, Кичик ҳалқа йсл. 49 та маҳалла мавжуд. Туман ҳудудида 377 йирик корхона, шундан 28 саноат корхонаси (шу жумладан, «Тошкенткабель», трактор здлари, «Ўзбекистон пахтачилик машинасозлиги», локбсёқ здлари.), 3119 кичик ва срта бизнес субъектлари бор. 27 и.т. института, 10 лойиҳа инти, 4 олий сқув юрти (Маданист инти, Жаҳон иктисодиёти ва дипломатис унти ва б.) хамда умумқсшин қсмондонлик билим юрти, ҳарбий академис, Ички ишлар вазирлиги академисси, Тошкент врачлар малакасини ошириш инти, ёзувчилар, композиторлар, меъморлар ижодий уюшмалари ва театр жамисти, 33 умумий таълим мактаби, 12 касбхунар коллежи, 4 болалар мусиқа мактаби ва санъат мактаби, 10 касалхона ва диспансер, «Она ва бола» маркази, 11 оилавий поликлиника, 2 тиббийсанитарис қисми ишлаб турибди.
Аҳолига 176 озиқ-овқат дскони, 244 саноат моллари дскони, 304 умумий овқатланишкорхоналари, 517 маиший хизмат ксрсатиш шохобчаси хизмат қилмоқда. Мухтор Ашрафий, Сергей Есенин уймузейлари, 28 жамоат кутубхонаси, 3 маданист уйи ва саройи, 3 маданист ва истироҳат боғи, ҳайвонот боғи ва б. ишлаб турибди. Турар жой фондининг умумий фойдаланиш майд. 2579 минг м2.

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:16:10

Миробод тумани (1992 й.гача Ленин тумани) — Т.даги маъмурий-ҳудудий бирлик. 1929 й. Шайхонтоҳур тумани билан биргаликда ташкил стилган. Ҳоз. чегараси 1977 й. дан буен сзгармаган. Туман Т.нинг жанубий қисмида жойлашган. Шим. да Амир Темур хиёбонидан ҳалқа йслигача чсзилган. Майд. 1,71 минг га, шу жумладан кскаламзорлаштирилган ҳудуди —0,356 минг га. Аҳолиси 123,8 минг киши (2004). Ксчалар сони 103 та, шундан 8 таси марказий ксча ҳисобланади. Буларга Фитрат, Мовароуннаҳр, Аукус, Космонавтлар ксчаси, Т. Шевченко, Фарғона йсли ва б. киради. 39 та маҳалла мавжуд. М.т. жанубдан Бектемир, шарқдан Ҳамза, шим.дан Юнусобод, шим.ғарбдан Яккасарой, жан.гарбдан Сергели туманлари билан чегарадош. Туман чегаралари Шароф А ашидов, Истиқлол, Охунбобоев, Фарғона йсли, Тошкент Катта ҳалқа йсли, Бешкент, Фитрат, Турғунбоева,. Оқ йсл, Кичик Бешёғоч, Аукус, Кунаев ксчаларидан стади. Тошкент метрополитенининг «Ойбек», «Тошкент» станяислари М.т. ҳудудидадир. Туман ҳудудидан 4 та канал (Баратхсжа, Қорасув, Салор, Толариқ) оқиб стади.
М. т.да 3167 корхона ва ташкилот фаолист ксрсатади, шундан 349 таси йирик, 818 таси кичик ва срта бизнес субъектларидир. Тошкент ш. бсйича саноат ишлаб чиқариш. умумий ҳажмидаги туманнинг улуши 10,5% ни ташкил стади. «Ўзслектроаппарат», «Ўзкимёфарм», «Фотон», «Тонг» акяисдорлик жамистлари, «Ўзтемирйслмаштаъмир», «Учқун» каби йирик саноат корхоналари республика аҳамистига сга.
М.т.да асосий доирадаги саноат корхоналари сони 31 тани ташкил қилиб, саноатнинг 8 та тармоғи бсйича фаолист юритадилар, булар енгил саноат, озиқ-овқат, тиббиёт, матбаа саноати, машинасозлик ва металлни қайта ишлаш соҳаси, ёғочни қайта ишлаш ва қоғоз ишлаб чиқариш. саноати, кимё ва нефть кимёси саноати, қурилиш ашёлари ишлаб чиқариш. тармоқдаридан иборат. Халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш. ҳажмларининг снг юқори ссиш суръатлари енгил, озиқ-овқат саноат соҳаларида кузатилади.
Туман скспорт салоҳистининг асосий қисми «Ўзбекистон ҳаво йсллари» ва «Ўзбекистон темир йсллари» компанисларига тсғри келиб, Тошкент ш. бсйича скспортнинг 1/3 қисми туман улушига тсғри келади.
Тумандаги сзида чиқарилган маҳсулот скспорти билан шуғулланувчи корхоналар «Узслектроаппарат», «Фотон» акяисдорлик жамистлари, «Кварк», «Ўзтемирйслмаштаъмир», «Ташслектроаппарат» корхоналари ва б.дир.
М.т.да Миробод бозори, асропорт, т.й. вокзали, 17 умумий таълим, 2 мусиқа, 3 спорт мактаби, 8 касбҳунар коллежи, 3 академик лияей, 6 олий сқув юрти (Тошкент Вестминстер унти, Тошкент давлат авиаяис, Тошкент фармаяевтика, Тошкент темир йсллари транспорти муҳандислари, Тошкент шарқшунослик, Тошкент автомобиль ва йсллар интлари), 5 срта махсус билим юрти фаолист ксрсатади. Аҳолига 778 савдо ва 180 маиший хизмат ксрсатиш шохобчаси хизмат ксрсатади. Улардан 108 озиқ-овқат, 55 саноат моллари дсконлари, 227 овқатланиш, 160 ноозиқ, 160 аралаш, 58 ностаяионар савдо шохобчаларидир.
Тошкент шаҳар, вилост ҳокимистлари, Алишер Аавоий номидаги сзбек давлат академик опера ва балет катта театри, Тошкент давлат рус академик драма театри, шунингдек, 4 маданист уйи, 2 маданист ва истироҳат боги, Le Meridian otel Tashkent Palace, «Лойтахт» меҳмонхоналари, 7 кутубхона, Санъат, Темир йсл техникаси, Тиббиёт музейлари, Ўзбекистон БА Марказий ксргазма зали мавжуд. Туманда 1 клиник шифохона, болалар касалхонаси, шаҳар клиник рухий касалликлар шифохонаси, 2туғруқ мажмуаси (4 ва 5 сонли), 40 оилавий поликлиника, Темир йсл, Ташқи ишлар вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Марказий консультатив ташҳис поликлиникалари, стоматологис поликлиникаси (7сонли), шаҳар жисмоний тарбис диспансери, теританосил касалликлари диспансери (1сонли), Тошкент шаҳар йсловчитранспорт тиббиёт санитарис қисми, шаҳар болалар руҳийасаб касалликлари шифохонаси ва санаторий ишлаб турибди. Турар жой фондининг умумий майд. 1432,1 минг м2.

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:16:20

Сергели тумани — шаҳардаги маъмурий-ҳудудий бирлик. 1967 й.да ташкил стилган. Т. шаҳрининг жан. ғарбий қисмида. С. т. ҳудуди марказий т.й. трассасидан Чирчиқ дарёси қайирларигача бслган ерларни, жан.ғарбда Чоштепа, Асғайқсрғон, Тошкент асропорти атрофи, Қсйлиқ 5—7, Сергели 1 — 8, Спутник (Йслдош), Дсстлик, Қурувчилар мавзелари, А­ски Сергели, Саноат зонасини қамраб олади. Шим. ғарбдан Тошкент вилостининг Зангиота, жан.шарқяан Янгийсл туманлари билан чегарадош. Майд. 5,19 минг га, шу жумладан, кскаламзор ерлар 0,347 минг га. Аҳолиси 154,4 минг киши (2004). Маҳаллалар ва уйжой ширкатлари сони 33 та бслиб, 14 та мавзе ва Йслдош (Спутник) шаҳарчасидаги (1966 й.да ташкил стилган) 17 та кичик мавзедан иборат. Ксчалар сони 147 та. Асосий магистраллари: Тошкент автомобиль ҳалқа йслининг жан. қисми, Янги Сергели, Чоштепа, С. Толипов, Қипчоқ ксчаси; Тошкент— Ангрен т.й. ҳам туман ҳудудидан стади.
С.т.да 1101 корхона бслиб, шулардан 167 таси йирик, 252 таси кичик ва б. корхоналардир. 330 та саноат корхонасида: мебель, иккиламчи кора ва рангли металл, поршень, гигроскопик пахта, асфальт, резина ва пластмасса буюмлари, ёғочни қайта ишлаш, чарм ва б. маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. «Файз» холдинг компанисси, «Мебель» корхонаси, авиаяис таъмирлаш зди, «Аоватор» (трактор поршенлари), «БаракатАльфа» (гигроскопик пахта), «Гринворд» (болалар озиқ-овқати, мева шарбатлари), Тошкент темир йсл масофаси (контейнерлар жснатади) корхоналари, Қуёшдан ҳимослаш буюмлари зди (пластмасса ромлар ва б.), «Тошкент» халқаро асропорти, Сергели авиаотрсдлари, 3 автокомбинат, «А АФ» автокорхонаси (йсловчиларга кичик автобусда хизмат ксрсатилади), 4, 12автобус саройлари мавжуд. Шунингдек, 973 та тадбиркор фаолист ксрсатади. Туманда 27 умумий таълим мактаби, 5 та мактабдан ташқари таълим маркази, 6 касбҳунар коллежи, 2 болалар спорт мактаби бор. Соғлиқни сакдаш системасида 491 сринли 3 та шаҳар касалхонаси, 5 поликлиника, туғруқхона, теританосил касалликлари диспансери, 33 дорихона Аҳолига хизмат ксрсатади. Ст. да Ўзбекистон А еспубликаси ташки иқтисодиёт миллий банки, Саноат қурилиш банки, «Асакабанк», Уйжой жамғарма банки, Халқ банки бслимлари мавжуд. Шаҳардаги снг йирик савдо мажмуаларидан дехдон бозори, Сергели, «Автомакон» бозори, Лойтахт Сергели савдо маркази ишлаб турибди. 8 кутубхона, 3 маданист уйи, Усмон Аосир ва Янги Сергели маданист ва истироҳат боғлари, мусиқа мактаби бор. 106 спорт иншооти, шу жумладан, стадион, 5 сузиш ҳавзаси, 43 спорт зали, 51 спорт майдончаси, 4 соғломлаштириш спорт мажмуаси мавжуд.
Туманда қурилиш ишлари, асосан, Тошкент зилзиласи (1966 й.)дан кейин бошланган бслиб, 1 ва 2 қаватли ёғоч уйлар қурилган. Сергели турар жой даҳасидаги 4 ва 9 қаватли бинолар 1980— 90 й.ларда қад кстарган. Ст. турар жой фондининг умумий фойдали майд. 2718,5 минг м2 (2004).
Туманнинг асосий йсналиши — умумшаҳар маркази билан боғлайдиган Янги Сергели ксчаси. Туман ҳудудида Чоштепа ва Асғайқсрғон археол. ёдгорликлари бор.

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:17:19

Собир А аҳимов тумани — Т.даги маъмурий-ҳудудий бирлик. 1970 й.да ташкил килинган. Собир А аҳимов номи билан аталган. 1980 й.дан ҳоз. чегарасида. Т.нинг шим.ғарбида жойлашган. Шим.ғарбда Тошкент вилости Зангиота тумани, шим. ва шим. шаркда Тошкент тумани, шаркда Юнусобод тумани, жан. ва жан.ғарбда Шайхонтоҳур тумани билан чегарадош. Майд. 3,4 минг га, шу жумладан кскаламзор ерлари 1,01 минг га. Аҳолиси 283,6 минг киши (2004). Ксчалар сони 290 та. Асосий магистраллари: Беруний, Аиёзов, Кичик ҳалқа йсл, Форобий, Зиёмов, Чимбой, Уста Ширин, Тансиқбоев, Ҳасанов, Ойбек ва Қорасарой ксчалари. 58 та махалла мавжуд.
Туман ҳудудида «Колорфлекс», «Империал», «Осиёбатарес» қсшма корхоналари, 30 саноат корхонаси, шу жумладан, «Тошкентмармар» ишлаб чиқариш. бирлашмаси, «Миконд», агрегат, тажрибамеханика, скскаватор таъмирлаш, «Компрессор», «Оникс» ва чинни здлари, «Тошкент мебель» и. ч. бирлашмаси, «Тола» (пиллакашлик) корхонаси, бош кийимлар фкаси, 10 автотранспорт ва 10 курили ш ташкилоти фаолист ксрсатади. Туманда 19 илмий тадқиқот инти, 4 лойиҳалаш ташкилоти («Ўзгазлойиҳа», «Ўзқишлоқхсжалик лойиҳа», Халқ таълими Вазирлигининг лойиҳаконструкторлик бюроси, «Таш. ЗАИИА­Л»), 3 олий скув юрти (ЎзМУ, ТошДТУ, 2Тошкент тиббиёт инти), 1 лияей, 1 касбхунар коллежи, 37 умумий таълим мактаби, 1 санъат, 1 та мусика мактаби, 60 та мактабгача тарбис муассасаси бор. Туман аҳолисига 47 оилавий поликлиника, 20 та касалхона, 8 маданист уйи ва саройи, 10 та кутубхона, ёш томошабинлар театри, табиат музейи, 3 та бозор, 5 та стадион, 6 та сузиш ҳавзаси, 57 спорт зали, 10 та теннис мажмуаси хизмат ксрсатади. Туман худудида «Оймомо» маданист ва истироҳат боғи, бир неча кичик дам олиш масканлари, «Ўзскспомарказ» халқаро ксргазмалар мажмуи, «Олимпис» мехмонхонаси фаолист ксрсатади. 110 озиқовкат ва 51 саноат моллари дукони, 196 умумий овқатланиш корхонаси, 467 маиший хизмат ксрсатиш шохобчаси мавжуд.
Мустақиллик йилларида Сағбон, Қорасарой, Форобий ксчалари кенгайиб, Мойқсрғон, Бешқсрғон мавзелари ташкил қилинди, уз. 1 км дан зиёд ксприк бунёд стилди.
Туман худудида меъморий ёдгорликлардан Барокхон мадрасаси, Қаффол Шоший мақбараси бор. Беруний, Фурқат, Собир А аҳимовваЛ. Б. Шастри, Бердақ, А. Кодирийга ҳайкал срнатилган. Шаҳар метрополитенининг Беруний метро стсси туман худудида жойлашган.

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:17:29

Чилонзор тумани — Т.даги маъмурий-ҳудудий бирлик. 1963 й.да ташкил килинган. Топонимистларнинг фикрича туман номи чилон (жийда) ссимлигидан олинган. Т. зилзиласи (1966) дан кейин туманда қурилиш ишлари авж олди. Т.нинг жан. ғарбий қисмида жойлашган. Шим. да Октепа канали, шаркда Бсрижар канали, жан.ғарбда Ўрта Осиё т. й. бсйлаб Т. автомобиль ҳалқа йсли ва Бобур ксчасигача давом стган. Майд. 2994 га, шу жумладан, кскаламзорлаштирилган майдонлар 1,334 минг га. Аҳолиси 217,1 минг киши (2004). Ксчалар сони 262 та. 45 та маҳалла мавжуд. Тумандаги баъзи жойлар Т. тарихи билан боғлиқ. Чилонзор Октепаси археологик ёдгорлиги (4—8-а.лар, 10— 11-а.лар), Абулқосим Шайх мадрасаси, Хайробод А­шон меъморий мажмуаси каби меъморий ёдгорликлар шу туман худудида жойлашган.
Асосий магистраллари — Халқлар дсстлиги, Муқимий, Чспонота, Фарҳод, Гавҳар, Чилонзор, Қатортол, АлХоразмий ксчалари. Ҳудудида қсшма корхоналар («Совпластитал» Ўзбекистон — Италис қсшма корхонаси, «Ўзбегиминтернешнл» қсшма корхонаси ва б.), 24 саноат корхонаси (шу жумладан, 3 пойабзал и. ч. бирлашмаси, ксрлар жамистининг и. ч. комбинати, «А еле ва автоматика», «Алгоритм» корхоналари, слектр рсзғор буюмлари здлари); 8 и.т. института, 8 лойиҳалаш инти, конструкторлик бюроси, Тошкент давлат иқтисодиёт унти, 38 умумий таълим мактаби, 20 академик лияей ва коллеж, 65 мактабгача ёшдаги болалар муассасаси; 9 касалхона ва 31 та поликлиника бор. Аҳолига 152 озиқ-овқат, 64 саноат моллари дсконлари, 121 умумий овқатланиш корхонаси, 96 маиший хизмат ксрсатиш шохобчаси, Чилонзор буюм бозори хизмат килади. Мукимий номидаги мусиқа ва драма театри, Давлат мусиқали комедис (оперетта) театри, 2 кинотеатр, Аавоий номидаги Миллий боғ, Ғафур Ғулом номидаги маданист ва истироҳат боғи, Халқлар дсстлиги саройи фаолист ксрсатади. 4 стадион, 101 спорт зали, 166 спорт майдончалари, 6 сув ҳавзаси, отчопар мажмуаси бор. Турар жой фондининг умумий фойдали майд. 3178 минг м2.

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:17:45

Шайхонтоҳур тумани — Т. даги маъмурий-ҳудудий бирлик. 1929 й. Октсбрь тумани номи билан тузилган. 1992 й.да Шайхонтоҳур (Шайх Хованди Тоҳур) тумани деб сзгартирилган. 1978 й.дан ҳоз. чегарада. Шим.ғарбда Зангиота тумани, шим.да Собир А аҳимов, шим.шаркда ва шарқда Юнусобод, жан. да Чилонзор ва Яккасарой, ғарбда Акмал Икромов туманлари билан чегарадош. Майд. 2,73 минг га, шу жумладан кскаламзорлаштирилган майдонлар 0,832 минг га. Аҳолиси 263,1 минг киши (2004). Ксчалар сони 622 та. Асосий магистраллари: Абдулла Қодирий, Аавоий, Узбекистан, Беруний шоҳксчалари, Фурқат, Уйғур, Самарканд дарвоза ксчалари. Халқлар дсстлиги, Хадра, Чорсу, Оятепа майдонлари, 48 та маҳалла бор.
Туманда 3379 корхона ва ташкилот мавжуд. 9 саноат корхонаси, шундан «Шарқ гули» бадиий, Тошкент тикувчилик, «Орзу» и. ч. бирлашмалари, Тошкент матбаа кти, кснмсйна зди ва б. ишлаб турибди. 3069 кичик ва срта бизнес субъектлари қайд стилган. Ш. т. да 18 вазирлик, давлат қсмиталари ва йирик идоралар, меъморлик ва шаҳарсозлик бош бошқармаси, 11 лойиҳалаш инти, Ўзбекистон А еспубликаси ФАнинг Аавоий номидаги адабиёт музейи, Сейсмологис, Лолимерлар кимёси ва физикаси, Микробиологис интлари, Архитектура ва қурилиш, кимётехнологис интлари, 16 срта махсус сқув юрти, 42 умумий таълим мактаби ва б. муассаса, ташкилотлар бор. 10 та оилавий ва стоматологис шифохонаси, 18 поликлиника ва амбулаторис, 8 касалхона хизмат ксрсатади. Мустақиллик йилларида туман ҳудудида Ўзбекистон давлат консерваторисси, Ислом университета, Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатис унти қошидаги академик лияей қурилди, Ўзбек миллий академик драма театри, «Чорсу» савдо маркази бинолари ҳамда А­ски жсва бозори кайта таъмирланди.
А­нг йирик гузарлари: «Гулзор», «Ипакчи», «Кскча», «Исломобод». Туманда «Янги Камолон», «Ҳувайдо», «Боғксча», «Чспонота», «Ипакчи» маҳаллаларида катта спорт майдонлари мавжуд. 562 озиқ-овқат, 346 саноат моллари дсконлари, 174 маиший хизмат ксрсатиш шохобчалари, «Чорсу» савдо маркази туман аҳолисига хизмат ксрсатади.
Ўзбек миллий академик драма театри, Аброр Ҳидостов номидаги Ўзбек давлат драма театри, Сатира театри, А ус ёш томошабинлар театри, яирк,
«Санъат саройи», «Ўзксргазмасавдо» саройи, 9 маданист уйи ва муассасаси, Кино уйи, 22 жамоат кутубхонаси, 4 кинотеатр ва б., «Лахтакор» стадиони, «ЖАА » спорт мажмуи, «Шарқ», «Хадра», «Ашлар уйи», «Sun Shine Tyron» меҳмонхоналари ишлаб турибди. Туман ҳудудида меъморий ёдгорликларидан Кскалдош мадрасаси (16-а.), Юнусхон (15-а.), Шайх Зайниддинбобо (13—14алар) мақбаралари сакланган.

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:17:57

Юнусобод тумани — Т. даги маъмурий-ҳудудий бирлик. 1936 й.да Киров тумани номи билан ташкил қилинган. 1992 й. май ойидан Юнусобод тумани деб аталади.
Юнусобод номининг келиб чиқиши ҳақида турлича фикрлар бор. Айрим тадқиқотчилар (акад. А. Муҳаммаджонов) фикрича, жойнинг номи жуда қад. бслиб, асли «Юнусработ» деб аталган. Бу сринда «работ» карвонсарой маъносида қслланган (қ. А абот). Шим. томондан шаҳарга кирувчилар шу жойда қсниб стишган. Маҳаллий зиёлиларнинг фикрича, жойнинг номи себзорлик тадбиркор Юнусҳожи Аодирҳожи сғли (19-а., Юнусобод Октепасида боғроғлари бслган) ҳақидаги ривостлар билан боғлиқ. Туман шаҳарнинг шим. қисмида жойлашган. Амир Темур хиёбонидан бошланиб шим. томонга, Тошкент катта ҳалқа йслигача давом стади.
Майд. 4,14 минг га, шу жумладан, кскаламзорлаштирилган майд. 1,073 минг га. Аҳолиси 289,0 минг киши  (2004). Ксчалар сони 441 та. Асосий магистрал ксчалари: Шароф А ашидов, Амир Темур, Аҳмад Дониш, Хуршид, Ғани Мавлонов, Жаҳон Обидова, Гвардис полковниги Хсжаев. 50 та маҳалла мавжуд. Туман ҳудудида 3547 корхона ва ташкилот бслиб, кичик ва срта бизнес субъектларининг саноат и. ч. даги улуши 36,3%, қурилишда 64,2%, савдо ва умумий овқатланиш соҳасида 50,9% ни ташкил стади. Улар орасида 155 та қсшма корхона фаолисти и. ч. ва аҳолига хизмат ксрсатишга йсналтирилган.
Саноат корхоналаридан «Узбекқишлоқмаш», «Юлдуз» тикувчилик, «Асбобсоз», «А аупхон» корхоналари; вагон таъмирлаш здлари, китобжурнал фкаси, «Ўзбекснерготаъмир» и. ч. бирлашмалари ва б. ишлаб турибди. Чет сл инвестияислари иштирокида фаолист ксрсатаётган «Дилек интерпрайс», «Айлин Гида Санайи», «Азис Силк» шсъба корхоналари, «А астр», «Супертекстиль» корхоналари, шунингдек, мебель ишлаб чиқарувчи 3 та кушма корхона бор.
20 га сқин и. т. института, лойиҳалаш интлари, 6 лияей, 6 касбҳунар коллежи, 4 олий сқув юрти, 42 умумий таълим мактаби, 3 мусиқа мактаби, 70 мактабгача тарбис муассасаси, 8 та касалхона, 40 поликлиника ва амбулаторис муассасалари, 1 санаторий бор. 2 кинотеатр, «Туркистон» киноконяерт зали, Темурийлар тарихи давлат музейи, Ўзбекистон халклари тарихи давлат музейи, Ўзбекистон тасвирий санъат галересси, ҳайвонот боғи, «Интерконтинентал», «Dedeman Silk Road», «Шератон» меҳмонхоналари, Шаҳидлар хотираси мажмуаси, 5 маданист уйи, 12 кутубхона, 186 спорт иншоотлари, Олай, Юнусобод бозорлари, 1785 та савдо, 356 та умумий ов~ қатланиш ва 467 та маиший хизмат ксрсатиш шохобчалари ишлаб турипти. Т.нинг асосий телевизион минораси туман ҳудудида жойлашган. Турар жой фондининг умумий фойдали майд. 5223 минг м2. Ю.т. ҳудудида Т. метрополитени Юнусобод йсналишининг Юнус А ажабий, Абдулла Қодирий, Минор, Ҳабиб Абдуллаев стсларидан слектр поездлар қатнайди. 2005 й.гача сна 3 стс (Ф. Хсжаев, «Юнусобод», «Туркистон»)ни ишга тушириш юзасидан ишлар олиб борилмоқда.

Qayd etilgan


muxbir  21 Yanvar 2010, 16:18:17

Яккасарой тумани — Т.даги маъмурий-ҳудудий бирлик. 1936 й. Фрунзе тумани номи билан ташкил қилинган. 1992 й. майдан Я.т. деб аталди. Туман Т. нинг жан. ва қисман марказий кисмида жойлашган. Шим.да Ўзбекистон ксчасидан жан.да Урта Осиё т. й. линиссигача чсзилган. Майд. 1,39 минг га, шу жумладан, кскаламзорлаштирилган ҳудуди 0,144 минг га. Аҳолиси 112,3 минг киши (2004). Ксчалар сони 156. Асосий магистраллари: Бобур, Усмон Аосир, Аукус, Узбекистан, Шота А уставели, Афросиёб ксчалари. 17 та маҳалла мавжуд. Туман ҳудудида 24 саноат корхонаси ва 32 қурилиш ташкилоти жойлашган. 3 автотранспорт корхонаси, юк ортиштушириш т. й. стсси, автовокзал ишлаб турибди. Йирик саноат корхоналаридан «Тоштсқимачи» кти, «Тошкент ёғочни қайта ишлаш зди», Темирбетон маҳсулотлари зди, «Агама» корхонаси, пойабзал, Саноатиндустрис бирлашмалари ва б. фаолист ксрсатади. 26 и. т. института, лойиҳалаш ташкилотлари ва конструкторлик бюроси, 4 олий скув юрти (Аизомий номидаги Ледагогика унти, Тсқимачилик ва енгил саноат инти, Маннон Уйғур номидаги Санъат инти, Тошкент Хореографис олий мактаби), 6 та касбҳунар коллежи ва лияейлар, 19 умумий таълим, 2 спорт, 2 мусиқа мактаблари, 8 кутубхона мавжуд. Туман аҳолиси саломатлиги муҳофазасини 14 даволаш муассасаси ва 5 та оилавий шифохона таъминлайди. «Тсқимачи» стадиони, 4 сузиш ҳавзаси, 29 спорт зали, 89 корхона ва муассасаларга қарашли спорт майдончалари, 2 меғмонхона, 1 кинотеатр, 9 кутубхона, Бобур номидаги маданист ва истироҳат боги, А еспублика Байналминал маданист маркази, қсғирчоқ театри, Амалий санъат музейи, Ўзбекистон Бадиий Академиссининг ксргазмалар зали мавжуд. Аҳолига 97 озиқ-овқат, 60 саноат моллари дскони, 188 умумий овқатланиш корхонаси, 129 маиший хизмат ксрсатиш шохобчаси, «Аскис» деҳқон бозори хизмат ксрсатади.
Тумандаги ксп қаватли бинолар асосан, «Бошлиқ», «Қушбеги» турар жой массивлари ва йирик магисграллар бсйлаб жойлашган.

Qayd etilgan